Nápověda:Obrázky a externí soubory

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zásady pro jméno obrázku

Hlavní zásada při uploadování souborů
 • vždy se postarejte o to, aby jmeno souboru do wiki vstupovalo bez diakritiky a mezer. Zajistíte si tak klidný průběh nahrání i následného používání. Platí, že mezery můžete nahradit podtržítkem tedy _
  1. špatné jméno souboru abc 133 žízeň.jpg
  2. správné jméno souboru abc_133_zizen.jpg
 • Jméno souboru volte pokud možno jako jméno článku, do kterého bude článek vložen, a doplňte číslem nebo jiným popisem. Zajistíte si tak lepší budoucí administrativu spojenou s obrázky, které je časem nutné aktualizovat, jak se aplikace, kterou popisujete mění.
 • Jméno souboru, který může být použit na více částech dokumentace volte tak aby popisně odpovídalo svému určení. Zde je to vhodnější než jméno jednoho z článků, kde je soubor použit.
 • Upřednostňované formáty souborů: png, gif, jpg, jpeg, exe, zip, rar, xml, cab, ppt, xls, doc, pdf, xlsx.
 • Jméno souboru již nejde dodatečně změnit. Přejmenování souboru lze realizovat nahráním nového souboru a smazáním starého se všemi dopady, které tato činnost přináší.


Nahrání souboru

Nahrání obrázků se provádí z menu nástroje

nebo z menu další nástroje

Obě menu najdete vlevo na ovládácím panelu v dolní části. Na stránce k nahrání souboru jsou informace, které je třeba si přečíst a dodržovat uváděné zásady.

Upozornění Obrázek by měl být pokud možno ve formátu jpg, png, gif nebo tif, jiné formáty jsou náročné na prostor.

Obrázek by měl být kvalitně sejmutý a dobře čitelný. Spolehlivý freeware nástroj pro tvorbu a konverzi obrázků je například IrfanView, který můžeme doporučit.

Informace o nahraném souboru

Každý soubor, který je nahrán má vytvořenou svou administrační stránku (samostatný článek). Seznam všech načtených souborů je možné vyvolat přes volbu Speciální > Seznam načtených obrázků


Soubor viděný v článku

Pokud máte v článku nějaký nahraný soubor lze kliknutím na něj otevřít administrační stránku tohoto souboru.


Soubor podle jména

Přes Speciální > Seznam načtených obrázků, nebo Speciální > Nepoužívané obrázky a soubory lze zobrazit výpisy nahraných souboru. Odtud se nechá přejít vybráním odkazu na administrační stránku souboru.


Smazání souboru

V administrační stránce souboru je v sekci Historie načtených souborů možnost u poslední nahrané verze Smazat úplně Tímto vymažete soubor včetně jeho historických kopii ze souborového systému wiki a již nebude možné souboru obnovit.


Nahrání nové verze souboru

V administrační stránce souboru je v sekci Historie načtených souborů pod seznamem verzí souboru možnost Načíst novou verzi tohoto souboru


Vrácení se zpět na jinou starší verzi souboru

V administrační stránce souboru je v sekci Historie načtených souborů je možné stejně jako u článků zvolit vrácení se zpět na některou ze starších dříve nahraných podob souboru.


Vyhledání, kde je obrázek použit

V administrační stránce souboru je v sekci Odkazy k souboru je vidět seznam článků, které obrázek používají.


Použití v článcích

Jednoduchý odkaz na obrázek se uvede takto
[[Image:sample.gif]]
Vložení odkazu na obrázek nikoliv zobrazení obrázku se provádí přidáním dvojtečky před klíčové slovo v odkazu
[[:Image:sample.gif]]


Vložení odkazu na obrázek a doplnění jiného než výchozího jména nikoliv zobrazení obrázku se provádí přidáním dvojtečky před klíčové slovo v odkazu
[[:Image:sample.gif|Obrazek]]
Dodatečné volby parametrů pro obrázek
volby se zadávají jako klíčová slova za jméno souboru obrázku oddelují se pomocí svislítka

např:[[:Image:sample.gif|framed|none]] Volby

 • thumbnail nebo thumb
  Vygeneruje automaticky zmenšený náhled, s rámečkem a titulkem pod náhledem. Je rovněž přidána ikona pro kliknutí na obrázek v původní velikosti. Pokud není uvedeno jinak, obrázek bude plavat vpravo (viz right).
 • right
  Obrázek bude zobrazen napravo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vlevo.
 • left
  Obrázek bude zobrazen nalevo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vpravo.
 • none
  Obrázek bude zobrazen v řádce (začleněn do textu bez obtékání), i když je nastavena volba thumb. Užitečné pro tabulky.
 • frame nebo framed
  Obrázek bude mít rámeček a titulek, i když není použita volba thumb.
 • velikostpx
  Stanoví velikost náhledu na šířku, velikost v pixelech. Výška je dopočítána tak, aby byl dodržen poměr stran. Používání tohoto parametru spolu s thumb je ve většině případů velmi nevhodné, protože uživatelům znemožňuje nastavit svojí vlastní velikost náhledů. Pokud si přejete, aby náhledy měly jiné velikosti, nastavte si to, prosím, ve svém nastavení.

Některé volby lze navzájem kombinovat, oddělují se svislou čárou, např.

[[Soubor:sample.gif|nadpis]]
[[Soubor:sample.gif|thumb|nadpis]]
[[Soubor:sample.gif|right|nadpis]]
[[Soubor:sample.gif|left|150px|nadpis]]

Pro vložení jednoduché zmenšeniny obrázku s popisem můžete použít tlačítko v nástrojové liště.

Často používané obrázky

V dokumentaci používeje prosím tyto obecné obrázky.
Snažte se obecné obrázky nevkládat duplicitně.

Soubor:Schovej.jpg Schovej.jpg
Soubor:Nastav.jpg Nastav.jpg
Soubor:Novy.jpg Novy.jpg
Soubor:Oprava.jpg Oprava.jpg
Soubor:Zrusit.jpg Zrusit.jpg
Soubor:Obnovit.jpg Obnovit.jpg
Soubor:Akce.jpg Akce.jpg
Soubor:Tisk.jpg Tisk.jpg
Soubor:Sestavy.jpg Sestavy.jpg
Soubor:Prenos.jpg Prenos.jpg
Soubor:Pageup.jpg Pageup.jpg
Soubor:Pagedown.jpg Pagedown.jpg
Soubor:Calc.jpg Calc.jpg
Soubor:Kalendar.jpg Kalendar.jpg
Soubor:Tritecky.jpg Tritecky.jpg
Soubor:Seznam.jpg Seznam.jpg
Soubor:Check.jpg Check.jpg
Soubor:Posun.jpg Posun.jpg
Soubor:Odebrat.jpg Odebrat.jpg
Soubor:Kontakty.jpg Kontakty.jpg
Soubor:Pridat.jpg Pridat.jpg
Soubor:Soudek.jpg Soudek.jpg
Soubor:Logo.jpg Logo.jpg
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje