Jak pracovat s dokumentací - Nápověda

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V této úvodní kapitole bychom Vám chtěli dát několik praktických rad, jak nejlépe využít tuto dokumentaci k systému Helios Red.


Obsah

Příručka

Příručka je rozdělena na část Společné kapitoly a Moduly.


Společné kapitoly

obsahují popis těch částí systému Helios Red, které jsou společné a měl by se s nimi seznámit každý uživatel systému. Obsahují informace k instalaci, ovládání, správě systému a dále popis společných číselníků - Číselníky a Pomocné číselníky. Tyto kapitoly prostudujte nejdříve. Pomohou Vám v základní orientaci v systému.


Moduly

obsahují vždy články k jednotlivým modulům systému, rozdělení odpovídá i dělení modulů v hlavní nabídce systému Helios Red.

Příručka každého modulu je uvedena článkem nazvaným Obsah - <modul>. Můžete tedy číst příručku za pomocí tohoto obsahu nebo si lze vybrat jednotlivé články přímo z úvodní strany k modulu.

Po klepnutí na slovo další, které se nachází na konci většiny článků, se Vám zobrazí další stránka příručky, logicky navazující na aktuální stranu - nemusíte se tedy vždy vracet na obsah nebo na stranu s kategorií.


Na mnoha místech příručky najdete odkazy, na jinou část dokumentace. Pro pohodlnější přecházení na tyto části jsou vytvořeny interní odkazy. Klepnutím myši na odkaz (modrý text), budete přepnuti na odkazované místo.

Využívejte také fulltextového vyhledávání - viz Jak hledat informace.


Rozšiřující moduly

Zde naleznete popis funkcionality a ovládání jednotlivých registrovaných pluginů, které rozšiřují funkcionalitu systému Helios Red.

Historie verzí

Tato část dokumentace obsahuje novinky a změny ve verzích, které jsou členěny buď do kategorií dle čísla jednotlivých verzí nebo do kategorií dle modulů.


Návody a tipy

Poradna

V této kategorii naleznete články k aktuálním problémům a legislativním změnám.


Elektronický průvodce

V této části dokumentace máte možnost si stáhnout nebo spustit elektronické průvodce pro některé funkce systému Helios Red. Jednotliví průvodci jsou členěny do článků dle modulů.

Odkazy na průvodce také naleznete v jednotlivých článcích - naleznete je označené touto ikonou Soubor:Klapka.gif

Typografické konvence

„Grafické“ symboly

V článcích se nacházejí různé příklady, upozornění, tipy, varování a hlášky systému Helios Red. Pro lepší orientaci jsou tyto označeny grafickými symboly. Zde je seznam aktuálně používaných.


Upozornění Upozornění na důležité akce, další souvislosti apod.

V těchto upozorněních jsou zdůrazněny situace, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Také zde může být doporučení, jak je potřeba nastavit danou položku či parametr a co z takového nastavení vyplývá (návaznost na jiný modul, návaznost na export apod.).


Tip Praktický tip, poznámka

Tímto symbolem jsou označeny uživatelské tipy pro práci se systémem nebo jiné poznámky.


Příklad Příklad použítí funkce

V příkladech jsou uvedeny vzorové případy použití dané akce či vyplnění formuláře. Ne vždy se budou zcela shodovat přímo s vaším problémem. Mají sloužit spíše jako návod, jak je možno použít např. tiskovou sestavu, jak vyplnit formulář, jak vystavit doklad. Konec příkladu je označen linkou.Dotaz nebo informativní hláška Informativní hlášení v okně systému Helios Red

Dotazy či hlášení, která se objevují při práci s programem.


Varování nebo chybová hláška Varování nebo chyba v okně systému Helios Red

Varovná nebo chybová hlášení, která se objevují při práci s programem.


Zvýraznění v psaném textu

V textu dokumentace najdete tučný text.
V místech, kde se vyskytuje např. popis konkrétní volby menu nebo spuštění akce v přehledu, jsou názvy uvedeny tučně.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export