Helios Red - Elektronická evidence tržeb

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Aplikace Helios Red obsahuje funkci EET (elektronickou evidence tržeb).

Co je všechno potřeba:
Registrace:
Před zahájením evidence tržeb je třeba požádat Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na daňový portál EET správce daně. Podání žádosti o autentizační údaje je možné buď osobně na finančním úřadu, nebo prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do své datové schránky. Po přihlášení za pomoci autentizačních údajů si na portále zaevidujete své provozovny a vygenerujete certifikát, který se poté použije v konfiguraci Helios Red.

Komunikátor EET:
Do Heliosu Red je třeba zakoupit funkci Komunikátor EET, obraťte se na naše obchodní oddělení na tel. +420 495 809 218 nebo E-mailem red@assecosol.eu. .

Připojení k internetu:
Během evidování tržeb je nutné zajistit připojení k internetu. Velikost odesílaných dat bude velmi malá, v jednotkách kB. Proto není nutné mít k dispozici vysokorychlostní internet. V případě krátkodobého výpadku spojení lze účtenku vytisknout bez Fiskálního Identifikačního Kódu (FIK), ale musí obsahovat podpisový kód poplatníka (PKP). Máte povinnost poslat data dodatečně a to do 48 hodin. Pokud podnikáte trvale mimo dosah internetového spojení, lze zažádat o povolení evidovat ve zjednodušeném režimu, tzv. režim offline. Podnikatel ve zjednodušeném režimu postupuje obdobně jako při evidenci v běžném režimu s tím rozdílem, že je povinen zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby, nemá povinnost na účtence uvádět fiskální identifikační kód (FIK), ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka (PKP).


Připravili jsme pro Vás dokument s podrobným popisem funkčnosti Helios Red a Elektronická evidence tržeb (PDF)

Na téma EET a Helios Red jsme pro naše zákazníky připravili také webinář, jehož záznam si můžete zakoupit zde.

Pro další informace, novinky, dotazy k EET doporučujeme sledovat oficiální webové stránky Ministerstva financí a Finanční správy České republiky etrzby.cz.Upozornění:
Finanční správa používá pro komunikaci se servery EET komunikační technologie, které v operačních systémech Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 nejsou standardně podporovány (Windows Server 2008 R2 tyto technologie podporuje). Jde o funkce operačního systému a Microsoft podporu těchto verzí Windows ukončil. Konkrétně se jedná o šifrovací protokol TLS 1.1 nebo vyšší, který zmíněné verze Windows nepodporují.

V Heliosu Red se nám podařilo najít řešení i pro výše uvedené operační systémy, ale vzhledem k tomu, že Microsoft ukončil jejich podporu, nemůžeme garantovat funkčnost tohoto řešení do budoucna.

Jestliže se Vás EET týká a používáte některou z uvedených nepodporovaných verzí Windows, z výše uvedených důvodů doporučujeme upgrade operačního systému.
Je možné, že i na novějších podporovaných verzích Windows je tento protokol zakázán a komunikace EET proto může být nefunkční. V tom případě je třeba toto ověřit a protokol případně povolit.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export