Účetnictví - Zástava pohledávek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Obsah

Co je to Zástava pohledávek

Tato funkce je určena pro uživatele, kteří mají uzavřenou a účinnou Zástavní smlouvu se svojí bankou. Umožňuje elektronické zasílání SEZNAMŮ pohledávek k zastavení a jejich autorizaci u Vaší banky.
(tj. zajišťuje předání seznamu pohledávek bance, který je vygenerován v Helios Red, a to formou importu do Vaší banky)


Podporované banky

Podporované jsou importy do následujících bank:

  • Komerční banka (Mojebanka a Profibanka)
  • Raiffeisenbank a.s.
  • Moneta Money bank
  • ČSOB
  • Česká spořitelna


Nastavení funkce Elektronická zástava pohledávek

Konfigurace

Funkce se aktivuje v Pomocné práce / Konfigurace / Konfigurace modulu na záložce Export / Import, kde v části pro nastavení Pohledávek je možnost volby parametru Zástavní smlouva - jestliže chcete využívat elektronickou zástavu, tak toto pole zatrhněte, zvolte banku a zadejte platné číslo aktuální zástavní smlouvy s Vaší bankou:

KonfiguraceFungování Elektronické zástavy pohledávek v Helios Red

Výše uvedeným nastavením je zpřístupněna vlastní funkce pro vytvoření Seznamu pohledávek k zastavení. Tato funkce je k dispozici v Pomocné práce / Export dat / L. Zástava pohledávek.

Zástava pohledávek


Následně Vás program vyzve k výběru cesty, kam bude soubor se seznamem pohledávek uložen. Je možné zde cestu a složku přes tlačítko Nová cesta i založit:

Cesta pro export


Po potvrzení cesty pro export dat a odsouhlasení dotazu na zpracování Zástavy pohledávek ve struktuře dle nastavené banky

Dotaz


se otevře se okno Export-zástava pohledávek,

Konfigurace


kde zadáte filtrační podmínky pro výběr pohledávek, tj. co musí pohledávka splňovat, aby se dostala do výběru. Pole TOLERANCE vyjadřuje počet dní, kdy mohou být faktury po splatnosti, a to vůči datu, kdy je vytvářen export.

Příklad: pokud je datum splatnosti 10.7.2017, pak do prvotního výčtu pohledávek bude daný doklad zahrnut (v poli splatnost do je 12.7.2017), nicméně v porovnání s datem v poli Datum exportu, je již po splatnosti. Vzhledem k zadané hodnotě tolerance „0“, nebude do seznamu pohledávek doklad zahrnut.

TIP: Jestliže chcete rozšířit výběr faktur tak, aby bylo bráno v úvahu pouze datum v polích Splatno od – do, zadejte do pole TOLERANCE vyšší hodnotu, například 999. Tolerance je pak nastavena s tak velkým rozsahem, že nebude zasahovat do výběru faktur.

Po stisku tlačítka OK se zobrazí seznam pohledávek vyhovujících zadaným kritériím.

Export


Exportovat se budou všechny označené doklady. Jestliže některý z vybraných dokladů exportovat nechcete, zrušte zatržení zaškrtávacího pole na řádku příslušného dokladu.

Po stisku tlačítka Potvrzení výběru nebo klávesy Enter se provede samotný export pohledávek do souboru na Vámi zvolené úložiště.

Soubor pak importujte v aplikaci Vaší banky.


UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE HELIOS RED VERZE 9

Zpracování seznamu pohledávek k zastavení pro banku se ve verzi 9 a 10 neliší.
Odlišné je místo nastavení v konfiguraci – naleznete jej na záložce Faktury vlevo nahoře

Verze 9/10


a verze 9 podporuje pouze dva formáty – pro Komerční banku a Raiffeisenbank.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export