Účetnictví - Vyrovnávání účtu DPH

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Vzhledem k aktuálně platným změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty je u přijatých plnění, která nejsou samovyměřením daně (§24 a §25) nebo přenesením daňové povinnosti (§92 odst. a), rozhodujícím datem pro zařazení do přiznání k DPH datum doručení daňového dokladu (při odpočtu daně musí mít plátce daňový doklad). Toto může mít v případě, kdy je datum doručení daňového dokladu až v některém z následujících měsíců/čtvrtletí po datumu uskutečnění zdanitelného plnění, za následek nemožnost porovnání dokladové evidence DPH a účtování na účtu 343 za konkrétní měsíc/čtvrtletí, protože při běžném způsobu účtování by se hodnota DPH těchto plnění objevila na účtu 343 již minimálně o měsíc/čtvtletí dříve než v přiznání k DPH!
V programu Helios Red je možné zvolit variantu účtování dokladů přijatých plnění podle datumu doručení, který toto eliminuje, ale správnější je postup zaúčtování prvotních dokladů podle DUZP a účtování DPH (v měsíci DUZP) na vyrovnávacím účtu (349) s následným přeúčtováním na účet DPH (343) ve správném měsíci/čtvrtletí (měsíc/čtvtletí nároku na odpočet).

Pro tento účel je v účtové osnově založen účet 349 – Vyrovnávací účet DPH (typ účtu 17), pro který je nastaveno přeúčtování na účet DPH 343 (Přeúčtovat na).
Podle skutečného členění účtu 343 na jednotlivé použité analytiky lze samozřejmě rozšířit i na konkrétní analytické účty 349.
Podstatné je správné nastavení typu účtu a doplnění účtu na který se má následně přeúčtovat.

Účet 349

Další podmínkou je nastavení účtování přijatých faktur podle DUZP v konfiguraci modulu na záložce Faktury v sekci Přijaté (obdobně nastavení je i pro výdajové pokladní doklady).

Účtování podle DUZP

V číselníku kódů DPH je pak nutné u všech kódů přijatých plnění s rozpočtem DPH ještě přednastavit údaj Účet_5, tedy právě vyrovnávací účet DPH (349), případně jeho konkrétní analytiku.

Kódy DPH

Máme-li tedy v evidenci doklad (přijatou fakturu), s příslušným zdanitelným plněním a na kterém je datum doručení (Doručeno 14.4.2016 = Přiznání DPH) nejen vyšší než datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP 31.3.2016), ale dokonce spadá do některého z následujících měsíců/čtvrtletí, tak při zaúčtování dokladu (účtování dle DUZP = do měsíce března 2016) je při zápisu položky s částkou DPH použit místo jindy běžného účtu DPH 343 jen vyrovnávací účet 349.

Faktura

Zaúčtování (ALT+P): Při takovém způsobu zaúčtování pak odpovídá hodnota účtu DPH 343 v aktuálním měsíci/čtvrtletí (březnu 2016) skutečným údajům ve formuláři přiznání k DPH za tento měsíc/čtvrtletí (březen 2016).

Zaúčtování dokladu

Plnění je tedy zohledněno až v přiznání příslušného následujícího měsíce/čtvrtletí (duben 2016), proto je nutné pak včas provést vyrovnání účtů DPH následujícího měsíce/čtvrtletí (dubna 2016), tj. přeúčtovat účet 349 na účet DPH 343 aby i v příslušném následujícím měsíci/čtvrtletí (dubnu 2016) odpovídala hodnota účtu 343 skutečným hodnotám přiznání k DPH za tento měsíc/čtvrtletí (duben 2016).
K tomu slouží v přehledu záznamů kompletních účetních dokladů funkce Vyrovnání účtů DPH (CTRL+D).

Vyrovnání účtu DPH

Zvolíme měsíc/čtvrtletí pro vyrovnání účtů DPH (duben 2016) a program automaticky dohledá všechny doklady z předchozích měsíců/čtvrtletí (března 2016), které byly účtovány na vyrovnávací účet DPH 349, ale jejich zařazení do přiznání k DPH spadá spadá až do vyrovnávacího měsíce/čtvrtletí a provede přeúčtování jejich položek interním dokladem ve vyrovnávaném měsíci/čtvrtletí (dubnu 2016) na účet DPH 343.

Vyrovnání účtu DPH

Každé jednotlivé faktuře na jejímž zaúčtování byl vyrovnán účet DPH odpovídá jeden účetní případ interního vyrovnávacího dokladu.

Vyrovnání účtu DPH

Vyrovnání účtu DPH se promítne zpětně i do zobrazení zaúčtování předpisu faktury (ALT+F11).

Zaúčtování dokladu

Pro vydané faktury a pokladní doklady je postup analogický. Faktury i pokladny jsou vyrovnávány společným interním dokladem. Vyrovnání lze spouštět opakovaně, vyrovnávací doklad lze zrušit a nechat znovu vytvořit.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export