Dôležité:
Ku dňu 11. 7. 2017 byla ukončená štandardná Garancia prevádzky APV HELIOS pre Microsoft SQL Server 2012!
Systémové doporučenia: Pre MS SQL Server 2014, 2016 a 2017 odporúčame inštalovať aktuálne Service Packy a Cumulative update proaktívne!
Upozornenie: Ku dňu 30. 6. 2018 bude ukončená Garancia prevádzky APV HELIOS pre vybrané produkty Microsoft!]
Súčasťou HELIOS Orange od verzie 2.0.2018.0507 - termín distribúcie: 7.6.2018 je v rámci balíčku „Rozšírená správa OSOBNÝCH ÚDAJOV“ (GDPR) funkcionalita „ANONYMIZÁCIA ÚDAJOV“.
Túto funkcionalitu NIE JE možné použiť na MS SQL Server 2008/R2 a nižšie.

Mzdy (SK) - Legislatívne zmeny od 1. 1. 2019

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Warning Legislatívne zmeny platné od 1. 1. 2019 sú súčasťou verzie číslo 2.0.2019.0100 zo dňa 15. 1. 2019.

V priloženom dokumente nájdete Prehľad legislatívnych zmien platných od 1. 1. 2019 v systéme Helios Orange. Dokument je priebežne aktualizovaný k aktuálnej distribučnej verzii zverejnenej na Helios Store.

Obsah dokumentu

1 PRECHOD NA ROK 2019
1.1 Verzia
1.2 Kontrola pred uzávierkou decembra 2018
1.3 Ročná uzávierka
1.4 Mzdové konštanty 2019
1.5 Výpočet miezd v januári 2019
1.6 Sadzba poistného na starobné poistenie sporiteľa II. dôchodkového piliera
1.7 Hlásenia súvisiace s novou legislatívou
2 MINIMÁLNA MZDA OD 1. 1. 2019
3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE OD 1. 1. 2019
3.1 Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný
3.2 Dividendy
3.3 Mesačný výkaz
3.4 Mesačný výkaz - dividendy
3.5 Hlásenie zmien ZP
4 SOCIÁLNE POISTENIE OD 1. 1. 2019
4.1 Maximálny vymeriavací základ
4.2 Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný
4.3 Maximálny denný vymeriavací základ
4.4 Sadzba poistného na starobné poistenie sporiteľa II. dôchodkového piliera
4.5 Mesačný výkaz MVPP, VPP
4.6 Registračný list FO a Registračný list zamestnávateľa
4.7 Dôchodkový vek
5 DAŃ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OD 1. 1. 2019
5.1 Sadzba preddavkovej dane.............................................................................ZMENA 6.2.2019
5.2 Mesačné odpočty a bonusy.............................................................................ZMENA 6.2.2019
5.3 Príjmy oslobodené od dane
5.4 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2019
5.5 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
5.6 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ... za mesiac 2019
6 ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE 2018
6.1 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2018
6.2 Ročné odpočty .............................................................................................. ZMENA 1.2.2019
6.3 Hlásenie o vyúčtovaní dane... za rok 2018
7 ROČNÝ VÝKAZ O PLNENÍ POVINNÉHO PODIELU 2018
8 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ ÚNP 1-01 2018
9 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ PRÁCA 2-04 2019
10 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ O CENE PRÁCE 1-04 2019
11 OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁC 2
Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať