Účetnictví - Inventarizace účtů

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pokud v tomto článku nenajdete vše, co potřebujete, připravili jsme pro Vás videonávod na stejné téma.Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami – knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem.

Dokladovou inventuru saldokontních účtů lze provést také použtím funkce Inventarizace účtů, která umožní kontrolu položek zaúčtování na zvoleném účtu – přiřazuje částky na MD a D dle inventárního znaku.

Podmínkou využití inventarizace je označení požadovaných účtů k inventarizaci. Toto provedeme ve volbě Číselníky/Účtový rozvrh/Účty, kde na účtech, které chceme inventarizovat, zaškrtneme parametr Inventarizovat, doporučujeme zvolit i Položkový (PS) počáteční stav:

Nastavení účtuV Pomocné práce/Konfigurace/Konfiguraci modulu je možné si zvolit hodnotu, která bude programem propisována do pole inventární znak.

Doporučené nastavení inventárních znaků je zobrazeno v obrázku, tj. variabilní symbol pro vydané faktury, interní číslo pro přijaté faktury. Hodnotu inventárního znaku lze volit mezi počítačovým číslem a variabilním symbolem pro vydané faktury a mezi počítačovým číslem, variabilním symbolem a interním číslem pro přijaté faktury. Cílem je, aby hodnota v inventárním znaku byla v programu vždy jedinečná.

Konfigurace moduluPři účtování vydaných a přijatých faktur na zvolený účet je do účetního případu programem automaticky propisován i inventární znak dle nastavení v konfiguraci modulu, např. :

Účetní dokladInventární znak je programem také automaticky vyplňován dle nastavení v konfiguraci při účtování platby faktury ať pokladnou nebo bankou. To znamená, že do položky bankovního dokladu nebo účtování pokladního dokladu, ve které je párována platba faktury, je zapsána hodnota inventárního znaku konkrétní hrazené faktury:

Účetní dokladSpuštění inventarizace

Funkci Inventarizace spustíme v menu Uzávěrka/Inventarizace účtů, kde si v úvodním okně lze zvolit datum, ke kterému chceme inventarizaci sestavit, inventarizovaný účet i typ položek, které chceme zobrazit:

  • Vyrovnané, to znamená pro daný inventární znak jsou strany Má dáti a Dal vyrovnané
  • Nevyrovnané, to znamená pro daný inventární znak jsou strany Má dáti a Dal nevyrovnané
  • Neinventurované, tj. položky, pro které dosud nebyl zadán inventární znak.
  • Volba počáteční stavy je pouze pro zobrazení počátečních stavů, nejsou zobrazeny pohyby zaúčtování v rámci daného roku.


Jinak jsou počáteční stavy již obsaženy v jednotlivých sekcích – tj. počáteční stavy, které byly ji dalším účetním dokladem vyrovnány přes inv. Znak, jsou v sekci vyrovnané, počáteční stavy, které ještě vyrovnány nebyly, jsou v nevyrovnaných.

Spuštění inventarizace


Dle inventárního znaku jsou tedy v inventarizaci hodnoty zaúčtování přiřazovány k sobě, takže pokud je k jednomu inventárnímu znaku zaúčtována stejná hodnota na MD i D, je tento inventární znak považován za vyrovnaný:Dle inventárního znaku jsou tedy v inventarizaci hodnoty zaúčtování přiřazovány k sobě, takže pokud je k jednomu inventárnímu znaku zaúčtována stejná hodnota na MD i D, je tento inventární znak považován za vyrovnaný:

Inventarizace


Pokud byla zaúčtována hodnota pouze na MD, je stále nevyrovnaný,např. čeká na zaúčtování úhrady:

Inventarizace


Ve spodní části okna inventarizace jsou pak údaje pro konečný stav účtů (tento by se měl rovnat sumě nevyrovnaných dokladů v knize pohledávek (závazků):

Inventarizace


a také pro konkrétní inventární znak: pokud je vyrovnaný pak nula, pokud nevyrovnaný, pak částka, kterou zbývá vyrovnat – viz obrázky na předchozí straně.
V případě, že se v inventarizaci najde údaj s chybným inventárním znakem, lze jej změnit ve sloupečku Změna i.z. a tlačítkem Změny i.z. se pak propíše i do Inv. Znaku.

Inventarizace
Inventarizace


Po takovéto změně a uložení inventarizace – tlačítko OK, se tyto změny propíší i do dokladů zaúčtování v Účetních dokladech.


V inventarizaci lze dohledávat položky zaúčtování k sobě patřící dle inv. Znaku, dle partnera, částky, čísla.
Políčko poznámka je možné editovat, tj. vpisovat jakoukoliv poznámku, která v tomto políčku zůstává uložena i do příštího spuštění inventarizace.
Sloupce do inventurního soupisu přidáme v rozšířeném nastavení seznamu záznamů. Tento vyvoláme ikonou:

Inventarizace


V okně Nastavení seznamu záznamů pak vybíráme sloupce z nevybraných sloupců a šipkou je přesuneme do vybraných sloupců, lze nastavit i pořadí sloupců:

Nastavení seznamu zázanmů


Nakonec nově nastavenou definici uložíme.


Pro plné využití inventarizace doporučujeme mít počáteční stavy inventarizovaných účtů natažené z předchozího roku položkově ( tj. jednotlivé položky u sebe mají svůj inventární znak, ke kterému se pak dá přiřadit další účtování tohoto inv. znaku).
Tohoto docílíme, pokud při aktualizaci počátečních stavů (Pomocné práce/Příprava zpracování v novém roce, volba aktualizace počátečních stavů) zvolíme, že chceme počáteční stavy položkově (tyto se položkově vytvoří pouze u těch účtů, které mají v účtovém rozvrhu zaškrtnutý parametr Položkové PS – viz poznámka na začátku popisu).
Pokud by nebyly počáteční stavy položkové ,pak celková hodnota salda z předchozího roku má inventární znak 0000000000. Následná veškerá účtování úhrad faktur pořízených a zaúčtovaných v předchozím roce by musela mít inv. Znak také 0000000000. A tento inv. Znak by byl vyrovnaný až v okamžiku, kdy by veškeré faktury předchozích let byly zaplaceny.


Inventurní soupis je možné vytisknout volbou Tisk,případně poslat do Excelu.

Tisk/Export


Na inventurním soupisu za vybraný účet jsou doklady řazeny tak, že první jsou vidět doklady vyrovnané, doklady nevyrovnané a doklady dosud neinventurované.

Tisková sestava
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export