Helios Red - nastavení síťového protokolu SMB 2

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Popis problému

Při provozu Heliosu Red na síti vznikají náhodné chyby aplikace a poškozují se indexové soubory.

Příčina

Na operačních systémech MS Windows 7 a vyšších a MS Windows 2008 Server a vyšších je pravděpodobnou příčinou chyba v síťovém protokolu SMB 2.0 a vyšším.

Řešení

Pro opravu prosím proveďte následující kroky:

Oprava nastavení Windows
  • Zástupce z plochy spusťte, bude pravděpodobně třeba oprávnění správce Windows.
Editor registru
  • Zápis musí skončit hlášením „Do registru byly úspěšně uloženy klíče a hodnoty …“
Editor registru
  • Po zápisu do registů doporučujeme restartovat Windows.
  • Výše uvedené kroky je nutné provést na serveru i na všech síťových stanicích s Heliosem Red.


Tento zápis do registrů nastavuje parametry protokolu SMB 2.0, který v novějších verzích (verze 2.0 a vyšší) nepracuje správně a může docházet k poškozování indexních souborů. Popis problému je na stránkách Microsoft Zápis do registrů zároveň nastavuje parametry pro spouštění HTML Helpu ze sítě – viz bod 1 v článku Helios Red - Problémy se zobrazením nápovědy.

Instalaci Runtime modulů a zápis do registrů je třeba provést vždy při výměně PC, reinstalaci Windows, apod.Zkrácená verze v angličtině / Short version in English

It is necessary to reinstall the Visual FoxPro runtime software on the server and on all network stations where Helios Red is installed. Installation kit can be downloaded here.

Part of the installation runtime is writing to registers, which creates a shortcut on the desktop.

Oprava nastavení Windows

Run this entry in the registry. You may need administrator privileges on Windows. It must end with the message "The keys and values contained in C:\Program Files(x86)\Common Files\HeliosRed\SMB2_Help.reg have been successfully added to the registry."

This entry to the registry sets parameters for SMB 2.0, which in new versions (version 2.0 and higher) does not work properly and can lead to damage of index files. Description of the problem is on Microsoft.


Runtime module installation and entry to the registry must be done every time when the PC is changed, Windows reinstalled, etc.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export