Mzdy (SK) - Legislatívne zmeny od 1. 7. 2020

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2020

Warning Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2020 sú súčasťou verzie číslo 2.0.2020.0605 zo dňa 02. 07. 2020

Životné minimum

V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 174/2020 zo dňa 19. 6. 2020 sa od 1. 7. 2020 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 214,83.


Výkon exekučných zrážok

V súvislosti s touto zmenou sa od 1. 7. 2020 zvyšuje:

Nepostihnuteľné sumy


Mzdové konštanty platné od mzdového obdobia 7/2020

Aktualizačný súbor

Warning Nad aktuálnym mzdovým obdobím 7/2020 je nutné spustiť akciu Aktualizáciu mzdových konštánt pomocou aktualizačného súboru obsahujúceho aktuálne mzdové konštanty (Mzkons04.ini), ktorý je súčasťou verzie 2.0.2020.0605 zo dňa 02.07.2020.
Tip Samotný aktualizačný súbor je možné získať aj z voľby Helios Store, ktorú nájdete v hornej lište vpravo viď ikonka: Heo store.jpga to stiahnutím Mzdových konštánt pre legislatívu SK zo záložky Súčasťou distribúcie (podmienkou je mať nainštalovanú minimálne verziu systému Helios Orange číslo 2.0.2020.0400 zo dňa 02. 04. 2020)
Warning Po stiahnutí aktualizačného súboru je nutné spustiť nad aktuálnym mzdovým obdobím 7/2020 akciu Aktualizáciu mzdových konštánt.

Aktualizácia mzdových konštánt

Postup pre samotnú aktualizáciu mzdových konštánt:

1. spustite modul Mzdy


2. nastavte sa v hlavnej ponuke (obrazovka vľavo) pod modul Mzdy na voľbu Mzdové obdobie


3. prekliknite sa do prehľadu (obrazovka vpravo), vyberte si mzdové obdobie 7/2020, ktoré musí byť aktuálne a spustite akciu Aktualizácia mzdových konštánt (pravé tlačítko myši)


4. systém Vám oznámi, v ktorom období prebehne aktualizácia mzdových konštánt a upozorní na stav ak ste už v danom období vypočítali mzdy. Upozornenie potvrďte kl. OK (alebo kl. ENTER).

Warning V prípade, že mzdy už boli vypočítané je nutné po zaktualizovaní mzdových konštánt spustiť výpočet miezd opäť a to pomocou akcie Prepočet miezd/Označené (hlavné menu Výpočet mzdy, prehľad výpočtu miezd, pravé tlačítko myši).
Formulár Aktualizácia mzdových konštánt

5. cesta k aktualizačnému súboru MzKons04.ini sa automaticky prednaplní (štandardná cesta je: C:\Program files\Asseco Solutions\Helios\SYSTEM), ak si sami ukladáte súbor MzKons04.ini (napr. z prílohy mailu), pomocou tlačítka si túto cestu môžete prehľadávaním nájsť, výber potvrďte tlačítkom OK (alebo kl. ENTER)


6. ďalej nasleduje voľba, ktoré konštanty si chcete aktualizovať. Po zaškrtnutí políčka „Všetky“ sa Vám zaškrtnú automaticky všetky konštanty, ktoré je možné aktualizovať:

Tip Ak nechcete napr. aktualizovať číselník Minimálna mzda, tak nezaškrtnete políčko pri atribúte Minimálna mzda a tým sa Vám nezaktualizujú atribúty v číselníku Minimálna mzda.
Tip Pre zobrazenie systémových názvov aktualizovaných atribútov v protokole o vykonaných zmenách, zaškrtnite políčko „Zobraziť systémový názov atribútu. Svoj výber potvrďte tlačítkom OK (alebo stlačením kl. ENTER).

7. systém Vám po ukončení aktualizácie zobrazí protokol o vykonaných zmenách. Prosím, prečítajte si ho a okno zavrite


8. následne Vás systém vyzve k schváleniu mzdových konštánt, ak zvolíte tlačidlo Áno, automaticky sa Vám zaškrtne políčko Schválené konštanty vo voľbe Konštanty a číselníky, ak zvolíte tlačítko Nie, tak toto schválenie musí používateľ vykonať ručne.


9. po zaktualizovaní si skontrolujte zmenené mzdové konštanty 7/2020 (v hlavnej ponuke voľba cesta: Konštanty a číselníky záložka Ostatné/časť Výkon rozhodnutia, odbory):

Mzdové konštanty, záložka Ostatné, časť Výkon rozhodnutia, odbory


Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať