Mzdy (SK) - Legislatívne zmeny od 1. 1. 2021

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Warning Legislatívne zmeny platné od 1. 1. 2021 sú súčasťou verzie číslo 2.0.2021.0100 zo dňa 19. 01. 2021.

V priloženom dokumente nájdete Prehľad legislatívnych zmien platných od 1. 1. 2021 v systéme Helios Orange. Dokument je priebežne aktualizovaný k aktuálnej distribučnej verzii zverejnenej na HELIOS Store.

Obsah dokumentu

1 PRECHOD NA ROK 2021
1.1 Verzia
1.2 Kontrola pred uzávierkou decembra 2020
1.3 Ročná uzávierka
1.4 Mzdové konštanty 2021
1.5 Výpočet miezd v januári 2021
1.6 Hlásenia súvisiace s novou legislatívou
2 MINIMÁLNA MZDA OD 1. 1. 2021
3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE OD 1. 1. 2021
3.1 Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný
3.2 Dividendy
3.3 Mesačný výkaz
3.4 Mesačný výkaz - dividendy
3.5 Hlásenie zmien ZP
4 SOCIÁLNE POISTENIE OD 1. 1. 2021
4.1 Maximálny vymeriavací základ
4.2 Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný
4.3 Maximálny denný vymeriavací základ
4.4 Sadzba poistného na starobné poistenie sporiteľa II. dôchodkového piliera
4.5 Identifikačné číslo pracovného vzťahu
4.6 Mesačný výkaz MVPP, VPP
4.7 Registračný list FO a Registračný list zamestnávateľa
4.8 Dôchodkový vek
5 ZÁKONNÍK PRÁCE OD 1. 1. 2021
5.1 Minimálne mzdové príplatky pre rok 2021
6 DAŃ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OD 1. 1. 2021
6.1 Sadzba preddavkovej dane
6.2 Mesačné odpočty a bonusy
6.3 Mimoriadna odmena (tzv. 13./14. plat)
6.4 Identifikačné číslo pre daňové účely
6.5 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2021
6.6 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
6.7 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ... za mesiac 2021
6.8 Oznámenie o dani vyberanej zrážkou (§ 43 ods. 11 ZDZ) ... od 1/2021
7 ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE 2020
7.1 Ročné odpočty
7.2 Hlásenie o vyúčtovaní dane... za rok 2020
8 ROČNÝ VÝKAZ O PLNENÍ POVINNÉHO PODIELU 2020
9 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ ÚNP 1-01 2020
10 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ PRÁCA 2-04 2021
11 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ O CENE PRÁCE 1-04 2021
12 OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁC 2
Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať