Dôležité:
Ku dňu 11. 7. 2017 byla ukončená štandardná Garancia prevádzky APV HELIOS pre Microsoft SQL Server 2012!
Systémové doporučenia: Pre MS SQL Server 2014, 2016 a 2017 odporúčame inštalovať aktuálne Service Packy a Cumulative update proaktívne!
Upozornenie: Ku dňu 30. 6. 2018 bude ukončená Garancia prevádzky APV HELIOS pre vybrané produkty Microsoft!]
Súčasťou HELIOS Orange od verzie 2.0.2018.0507 - termín distribúcie: 7.6.2018 je v rámci balíčku „Rozšírená správa OSOBNÝCH ÚDAJOV“ (GDPR) funkcionalita „ANONYMIZÁCIA ÚDAJOV“.
Túto funkcionalitu NIE JE možné použiť na MS SQL Server 2008/R2 a nižšie.

Kategória:Doprava

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Tip Táto kategória momentálne neobsahuje súbory ani články v slovenskom jazyku. Dokumentáciu k modulu nájdete v českej verzii príručky na webe - použite preklik z menu v ľavej časti obrazovky.
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
V iných jazykoch
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať