Zprovoznění elektronických služeb - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Oblast Celní software)
 
Řádka 89: Řádka 89:
  
 
===Oblast Lidské zdroje===
 
===Oblast Lidské zdroje===
* '''[[Media:DISCSSZ2020.cer‎|DIS.CSSZ.2020 - šifrovací certifikát]]''' - šifrovací certifikát ČSSZ, platnost: 28.3.2019 - 27.3.2020
+
* '''[[Media:DIS.CSSZ.2021.cer‎|DIS.CSSZ.2021 - šifrovací certifikát]]''' - šifrovací certifikát ČSSZ, platnost: 17.2.2020 - 8.3.2021
 
(Doporučujeme instalovat do uložiště "'''Zprostředkující certifikační úřady (autority)/Intermediate CA'''").
 
(Doporučujeme instalovat do uložiště "'''Zprostředkující certifikační úřady (autority)/Intermediate CA'''").
  

Aktuální verze z 10. 2. 2021, 15:48

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Systémové DLL knihovny pro podporu elektronické komunikace

Od verze 1.0.2005.0817 došlo v programu Helios Orange k zásadní zvýšení funkčnosti a komfortnosti programu, která se bude týkat především možností elektronického podávání a zpracovávání agendy pro státní úřady a orgány. Nově nabízíme možnost výkazy a evidence podávat elektronicky přímo z programu Helios Orange pomocí nových technologií jako Webservices, SSL, elektronický podpis, šifrování. Pro seznam výkazů a evidencí připravených pro elektronickou komunikaci kontaktujte odpovědný orgán státní správy.

Pro potřeby zprovoznění elektronické komunikace se státní správou je Helios standardně rozšířen o některé systémové knihovny. Systémové knihovny jsou soubory s příponou DLL, které jsou přítomny ve stejném adresáři, jako je umístěna instalace Helios Orange. Pokud se podíváte do adresáře programu, tak instalační adresář je ten, kde je fyzicky umístěn soubor Helios.exe. Pokud adresář tyto komunikační knihovny neobsahuje, je třeba, aby je administrátor programu samostatně stáhnul z internetu a nahrál do instalačního adresáře, neboli k Helios.exe.

Systémové knihovny najdete na webových stránkách společnosti Microsoft, nebo zde:


Pro stažení potřebných systémových knihoven klepněte na odkaz pravým tlačítkem myši, vyberte Uložit jako a v následném dialogovém okněnajděte adresář, kam si přejete soubor stáhnout. Soubor uložte přímo do instalačního adresáře systému Helios Orange, nebo jej tam po stažení nakopírujte.

V případě, že chcete stáhnout všechny soubory najednou klepněte na odkaz "všechny soubory" pravým tlačítkem myši, vyberte Uložit jako a v následném dialogovém okně najděte adresář, kam si přejete soubor stáhnout. Soubor uložte přímo do instalačního adresáře systému Helios Orange, nebo jej tam po stažení nakopírujte. Následně proveďte rozbalení souboru do instalačního adresáře systému Helios Orange (pro zabalení byl použita metoda zip).

Příklady umístění instalačního adresáře

Byla instalována mono verze, neboli Helios Orange je instalován pouze na lokálním počítači. Standardně se pak program instaluje do adresáře C:\Program Files\LCS International\Helios a do této složky nahrajete stažené soubory. Při instalaci je však možné instalační adresář změnit a pak je třeba soubory dohrát do správného adresáře.

Byla instalována síťová verze, neboli Helios Orange byl nainstalován na server a jednotliví uživatelé mají umístěn pouze zástupce k programu na ploše programu MS Windows. Pak je třeba stažené soubory nahrát do instalačního adresáře na server. Není tedy vůbec potřeba tyto knihovny v případě síťové verze nahrávat na každý počítač kde se s programem pracuje. (Standardně se pak program instaluje do adresáře C:\Program Files\LCS International\Helios a do této složky na serveru nahrajete stažené soubory. Při instalaci je však možné instalační adresář změnit a pak je třeba soubory dohrát do správného adresáře.)

Byla instalována síťová verze, SQL Server byl nainstalován na server, ale každý uživatel má svou instalaci programu Helios Orange u sebe na lokálním počítači. Tato instalace je sice možná, ale rozhodně není obvyklá (např. ztěžuje administraci programu, a to třeba při update). Po té je třeba na každém počítači, kde je nainstalován Helios Orange nahrát do příslušných instalačních adresářů stažené knihovny. (viz první bod)

Možné chyby při práci s DLL komunikačními knihovnami

Výše zmíněné komunikační DLL knihovny se snaží Helios použít ve chvíli, kdy uživatel spustí akci, která toto vyžaduje. Například stažení kursovního lístku, generování zašifrované nebo podepsané XML zprávy, stahování různých číselníků z webů státní správy (typicky celní číselníky v modulu "Celní případy").

Pokud se tato akce spouští na dané pracovní stanici zcela poprvé a uživatel nemá příslušná práva do svého systému Windows, může dojít k situaci, kdy akce skončí chybovým hlášením.

Varování nebo chybová hláška CAPICOM.Store není nainstalován! Potřebné .DLL: CapiCom.dll
Varování nebo chybová hláška MSSOAP není nainstalován! Potřebné .DLL: mssoap30.dll, mssoapr3.dll
Varování nebo chybová hláška Msxml2.SAXXMLReader.4.0 není nainstalován! Potřebné .DLL: msxml4.dll, msxml4r.dll, msxml4a.dll
Varování nebo chybová hláška Msxml6 není nainstalován! Potřebné .DLL: msxml6.dll, msxml6r.dll
Příklad chybového hlášení

V případě podobné chyby je třeba ukončit Helios, Spustit ho přes pravé tlačítko myši volbou "Spustit jako správce" (Run as Administrator). Po spuštění Heliosu následně v menu "Možnosti" vybrat volbu "Přeregistrování DLL"

Možnosti - Přeregistrování DLL

Po zadání systémového hesla (uživatel nebo správce systému by měl znát) se otevře následující okno

Zaškrtnutí vybraných DLL knihoven

Po výběru příslušných DLL knihoven a potvrzení pomocí tlačítko OK musí vyskočit hlášení "Akce dokončena"

Akce dokončena.
Tip V případě jakéhokoliv jiného hlášení je třeba důkladně prověřit, zda byl dodržen výše uvedený postup - především nutnost spuštění Heliosu "Jako správce"

Elektronické certifikáty

Níže uvedené certifikáty společně s verzí programu 1.0.2005.0926 a vyšší jsou nutné ke zprovoznění komunikace v příslušné oblasti.

Soubory uložte do vámi zvoleného adresáře a poté proveďte instalaci certifikátů na základě pokynů, které jsou uvedeny u každého odkazu.

Oblast Celní software

ECR brána = 2B16A7 - šifrovací certifikát celní správy vystaven na jméno ECR Brána, platnost: 01.02.2021 - 01.02.2022

(Doporučujeme instalovat do uložiště "Zprostředkující certifikační úřady (autority) / Intermediate CA").

Kořenové certifikáty I.CA (odesílání zpráv na celní úřad)

Upozornění Tyto certifikáty je při instalaci NUTNÉ manuálně umístit do uložiště "Důvěryhodné kořenové certifikační autority" případně "Trusted Root Certification Authorities" (v nabídce obvykle druhé umístění shora)

Kořenové certifikáty Post Signum pro algoritmus SHA-4 (načítání odpovědí celního úřadu)

Upozornění Tyto certifikáty je při instalaci NUTNÉ manuálně umístit do uložiště "Důvěryhodné kořenové certifikační autority" případně "Trusted Root Certification Authorities" (v nabídce obvykle druhé umístění shora)
Upozornění POZOR - pokud se při načítání odpovědí z celního úřadu objeví chybové hlášení "Nelze ověřit platnost certifikátu el. podpisu" viz obrázek:
Nelze ověřit platnost certifikátu el. podpisu

Není v počítači doinstalovaný kvalifikovaný autorizační certifikát Kvalifikovaná_autorita_CA4.cer (Certifikát kvalifikované autority nutný pro načítání odpovědí celní správy).

Oblast Lidské zdroje

(Doporučujeme instalovat do uložiště "Zprostředkující certifikační úřady (autority)/Intermediate CA").


Kořenové certifikáty Post Signum pro algoritmy SHA-3 a SHA-4

Upozornění Tyto certifikáty je při instalaci NUTNÉ manuálně umístit do uložiště "Důvěryhodné kořenové certifikační autority" případně "Trusted Root Certification Authorities" (v nabídce obvykle druhé umístění shora)

Datové schránky

Kořenové certifikáty Post Signum pro algoritmy SHA-3 a SHA-4

Upozornění Tyto certifikáty je při instalaci NUTNÉ manuálně umístit do uložiště "Důvěryhodné kořenové certifikační autority" případně "Trusted Root Certification Authorities" (v nabídce obvykle druhé umístění shora)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export