Změny v konfigurátoru

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Změny konfigurátoru: 9.10.2012

Nové business modely pro účetní firmy CZ-již funkční a SK-funkční 10.10.:
 • počítají s ceníkem pro účetní firmy, tzn. x1,3 základní ceny licence modulů
 • výchozí stav DB je 10
 • automaticky počítají s navyšováním cen za DB absolutní částkou
 • obsahují pouze moduly, které se standardně dodávají do účetních firem
 • výchozí nabídka doplní všechny aktuální bankovní skripty za cenu 9840,-/Kč (394 EUR) celkem, tzn. do účetních firem distribuujeme jako výchozí stav všechny bankovní skripty
Rozšiřování licencí pro účetní firmy:
 • požadavek na nahrání do konfigurátoru standardně na partneri@assecosol.eu
 • v případě, že již licenci v konfigurátoru nahranou máte, je nutné požádat na partneri@assecosol.eu o převedení této licence do modelu účetních firem
 • položky, které může zákazník historicky v licenci mít a nejsou pro účetní firmy povoleny, ponechejte v licenci jako zakázané položky, tyto však nelze nadále rozšiřovat
Nové MENU pro funkce nabídky a sbalení/rozbalení stromu modulů
 • volby byly přemístěny do společného MENU, které je přehledné a lehce použitelné
 • nově můžete v nabídce „sbalit“ nebo „rozbalit“ celý strom položek najednou:
Ostatní
 • opravena chyba v licenčním modelu „USER na celý IS“. Nově již nelze přidat pouze jeden z modulů oblasti.
 • upraven tisk nabídky pro licenční model „Účetní firmy“, cena za DB se zobrazuje přímo u položky „Počet databází“
 • opravena chyba filtrování po návratu z nabídky pomocí funkce „Back to browse“, kdy se po zrušení filtru a volbě jiné nabídky otevíral jiný záznam


Změny konfigurátoru: 21.9.2012

Nové business modely
 • HELIOS Easy pro 1 a 9 DB. V případě potřeby převodu původního HELIOS Easy pro 1DB na HELIOS Easy 9DB zvolte funkci "New offer for ..." a v nabídce zvolte funkci "Convert to business model". Následně zvolíte HELIOS Easy 9DB a konfigurátor vám automaticky dopočte rozdílové ceny
 • Všechny business modely HELIOS Orange - opraveny akční ceny u položek ARES a automatické stahování kurzového lístku
Ostatní
 • Odeslaná objednávka lze pro náhled zobrazit funkcí "Show licence". Funkce vám zobrazí všechny údaje, tedy uživatele, rozdíly, ceny, slevy atd.


Změny konfigurátoru: 25.7.2012

Zadávání
 • Opraveno zadávání hlavičkových slev, kdy se po zaškrtnutí volby slevy na SP zadaná sleva nulovala
 • Opraveno zadávání slev na desetinná místa, nyní lze zadat slevy na 2 desetinná místa
 • Pro řízení tisku nabídky nově přibyla volba „Print prices after discount“, která zabezpečí tisk cen pouze po slevě, tzn. v nabídce není uveden rozpad na cena před slevou, sleva a cena po slevě. Tuto volbu používejte zejména při tisku nabídek dokupů, kde jste rovněž aplikovali slevy za nahrazené původní moduly. Nabídka tak pro zákazníka nebude matoucí a budou vytištěny pouze ceny za vlastní dokup. Poznámka: volba funguje pouze za současného zatržení „Print prices“, která řídí vlastní tisk cen, tzn. logika je nastavena tak, že „Print prices“ řídí zobrazení/nezobrazení cen v nabídce, volba „Print prices after discount“ řídí pouze zobrazení cen před/po slevě.
Tisk nabídek
 • Opraven tisk PDF, velikost souboru, rychlost otevírání, PDF lze otevřít i v dalších prohlížečích
 • V tisku je oddělena část tabulky s informacemi o DB
 • Opraven tisk nenahrazených položek - nově se nenahrazené původní položky zobrazují na konci přehledu licence v oblasti „Další funkcionality“
 • Opraveno zaokrouhlování cen v nabídkách na jednotky (CZK i EUR)
 • V tisku je nově uvedena informace o cenách bez DPH
 • Tisk nabídky je možný ve všech jazykových mutacích (ČJ, SJ, AJ, NJ)
Ostatní
 • v případě, že máte horizontální rozlišení monitoru vyšší než 1600px, zůstane vám ukotvená vertikální příčka mezi oběma okny konfigurátoru a obě části máte na ploše zobrazeny
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export