Změny do edice iNUVIO

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 1: Řádka 1:
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 +
 +
 +
===Verze 3.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019===
 +
 +
 +
====Banka====
 +
 +
 +
{{New|Nově lze na bankovním spojení vlastní organizace, resp. na řadě faktury nastavit který text se dostane do účetního dokladu:
 +
Text pro účetnictví:
 +
*Z bankovního výpisu (default)
 +
*Z faktury a bankovního výpisu
 +
 +
Text pro účetnictví na bankovním výpisu:
 +
*Text (default)
 +
*Účel platby 1
 +
*Účel platby 1 až 4
 +
*Název protistrany
 +
*Uživatelský sloupec položky
 +
*Uživatelský sloupec úhrady
 +
Při nastavení textu pro účetnictví Z faktury a bankovního výpisu, sestaví se text podle nastavení na řadě faktury pokud se jedná o úhradu faktury nebo dobropisu, jinak dle nastavení na bankovním spojení.
 +
 +
Nastavení na řadě faktur najdete na záložce Návazné doklady v oddíle Banka:
 +
Text bankovního dokladu:
 +
*Úhrada faktury
 +
*Vlastní text}}
 +
 +
 +
====Mzdy (SK)====
 +
 +
 +
{{New|NOVINKA - Výkaz VPP/MVPP - element Rorzsah SP v XML
 +
 +
1. (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/Výkaz (VPP), po otvorení výkazu záložka Položky) :
 +
Ak v editore položky Výkazu VPP:
 +
- sa zaškrtne atr. Neplatne ukončený PP, tak sa následne pri exporte správy VPP - XML zmenia v elemente "RozsahSP" hodnoty "1"  na hodnoty "2"
 +
- ak sa vykoná vynulovanie poistného, tak v elemente "RozsahSP" sa hodnota "1" zmení na hodnotu "0"
 +
 +
2. (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP), po otvorení výkazu záložka Položky):
 +
Ak v editore položky Výkazu MVPP, v prípade, že položka bola korigovaná vo výpošte mzdy pomocou opravných mzdových zložiek (napr. distribučná MZ 901 -  Oprava VZ IP,PvN), sa vykoná vynulovanie poistného, tak v elemente "RozsahSP" hodnota "2" sa zmení na hodnotu "0", inak bude rešpektovaná korekcia vykonaná priamo vo výpočte mzdy (tj v elemente RozsahSP zostane hodnota "2").
 +
}}
 +
 +
 +
====Obecné====
 +
 +
 +
{{New|Do programu byla implementována další alternativa webového prohlížeče MS Edge. Tento prohlížeč je dostupný od verze Windows 10 verze 1803 a je nastaven jako výchozí.
 +
Pokud MS EDGE nebude možno použít (starší Windows nebo není nainstalován), bude jako druhý využit další implementovaný prohlížeč Google Chrome.
 +
Pokud Google Chrome nebude možno použít (špatná instalace), bude spuštěn Internet Explorer.
 +
V případě, že ani Internet Explorer není možno použít (není nainstalován), zobrazí se chybové hlášení.
 +
 +
Implementované prohlížeče lze volit pomocí parametru v příkazovém řádku:<br/>
 +
-ie Internet Explorer<br/>
 +
-ich Google Chrome<br/>
 +
-ieg MS Edge
 +
 +
Pokud není žádný parametr zadán, bude se program snažit detekovat prohlížeč v pořadí:<br/>
 +
1)  MS Edge<br/>
 +
2)  Google Chrome<br/>
 +
3)  Internet Explorer
 +
}}
 +
 +
 +
{{New|Editor Prediktivní analýza důsledků:
 +
 +
Pole Podmínka sestavy je přejmenováno na Sestava.
 +
 +
Je přidán nový atribut - Použití sestavy:
 +
*Pouze podmínka (výchozí nastavení)
 +
*Sestava
 +
 +
Při nastavení
 +
- Pouze podmínka - zobrazení sestavy ve standardním aktuálním zobrazení, pouze se aplikuje podmínka
 +
- Sestava  zobrazí se sestava, která je vybraná (tj. nejen podmínka, ale veškeré nastavení sestavy, sloupce, třídění, atd...)}}
 +
 +
 +
{{New|Specifikátory v notifikačních předpisech nově podporují i externí a počítané sloupce dané tabulky.}}
 +
 +
 +
====Pokladna====
 +
 +
 +
{{New|Novou funkcionalitu Limit pro platby v hotovosti lze zapnout na řadě pokladny, na záložce Konfigurace. V globálních konstantách Pokladny je přednastavený limit pro platby v hotovosti 270 000 Kč pro CZ, resp. 5 000 € pro SK a typ kontroly překročení limitu - Upozornit (lze přepnout na Zakázat). Při uložení pokladního dokladu se porovnává tento limit se sumou částek na pokladních dokladech za organizaci nebo zaměstnance a datum případu (pořízení) podle typu dokladu Příjem nebo Výdaj.
 +
Na všech záznamech v číselníku Organizace, mimo vlastní, je Kontrola limitu plateb v hotovosti zapnutá. Dle potřeby lze tuto kontrolu vypnout pro konkrétní organizaci v editoru Organizace, na záložce Dodatky (např. pro úřady).
 +
}}
 +
 +
 +
====Projektové řízení====
 +
 +
 +
{{New|Modul rozšířen o následující:
 +
*Možnost volby defaultního oddělovače projektu a etapy
 +
*přenos dalších atributů ze zakázek (Upozornění, zeměpisná délka a šířka)
 +
*Nové atributy na projektu a etapě *Odhadované náklady a Odhadované výnosy
 +
*Rozšíření možnosti přednabízení atributů z projektu
 +
*Automatický přepočet plánovaných nákladů a výnosů při prvním přiřazení zdroje na úlohu
 +
*dílčí přepočet nákladů a výnosů do vyšších úrovní, pouze za oblast pro kterou byl přepočet spuštěn
 +
*Možnost zadaná fakturační služby na úrovni úlohy
 +
*Optimalizace sloupců pro fakturace}}
 +
 +
 +
{{New|Podpora importu do číselníku nepersonálních zdrojů z vybraných agend HeO (Organizace, Nářadí, Stroje, Vozidla, Organizační struktura, Majetek)}}
 +
 +
 +
{{New|Podpora pro kalkulace skutečných nákladů a výnosů na úrovni úloh, etap a projektů dle příslušné evidence.}}
 +
 +
 +
{{New|Rozšíření evidence projektového řízení o nový typ úlohy "Výroba". Zajišťuje napojení na evidenci v rámci modulu Řízení výroby.}}
 +
 +
 +
{{New|Možnost vystavit vydanou objednávku pro nepersonální zdroje typu "Organizace" nebo "Interní středisko".}}
 +
 +
 +
{{New|Funkce Generování objednávek umožňuje zohlednit ve výpočtu budoucích pohybů i požadavky na nákup z modulu Projektové řízení.
 +
}}
 +
 +
 +
{{New|Podpora pro dodatečné změny fakturačních cen na vytvořených výkazech. }}
 +
 +
 +
====Sklady, nákup a prodej====
 +
 +
 +
{{New|Doplněna možnost tisknout další formuláře v úsporné černobílé variantě.
 +
 +
Jde o formuláře:
 +
Sys.č. Název
 +
*1456 Objednávka
 +
*1457 Order form
 +
*1458 Potvrzení došlé objednávky
 +
*1459 Potvrzení došlé objednávky EN
 +
*1470 Daňový doklad - faktura, dobropis
 +
*1471 Daňový doklad - přijetí platby
 +
*1472 Faktura bez DPH
 +
*1474 Invoice, Corrective invoice - VAT Document
 +
*1475 Proforma Invoice
 +
*1490 Výdejka
 +
*1492 Výdejka - převodka
 +
*1495 Dodací list
 +
*1496 Delivery note
 +
*1491 Expediční příkaz
 +
*1476 Opravný daňový doklad
 +
}}
 +
 +
 +
====Účetnictví====
 +
 +
 +
{{New|V editorech Organizační struktury, Stavu skladu, Kmenové karty a Skupiny karet je nová záložka "Účtování", kde lze zadávat účty jak pro doklady, tak i pro související náklady a dodatečné související náklady. Při účtování skladových dokladů a faktur systém přebírá tyto nastavené účty.
 +
Skupinu účetních kódů je přesunuta na tuto záložku.
 +
}}
 +
 +
 +
{{New|Akce v přehledu období DPH "Krácení poměrným koeficientem", "Oprava krácení poměrným koeficientem" a
 +
"Roční uplatnění odpočtu krácení poměrným koeficientem" jsou doplněny o řešení řádků Samovyměření.
 +
V případě Samovyměření na straně MD jsou generovány do účetního deníku do dokladu krácení vyrovnávací řádky pro všechny nedaňové účty na straně MD, částka je určena podílem.
 +
Systém předpokládá, že na řádcích jednoho účetního dokladu je zadán poměrný koeficient ve stejné výši.
 +
}}
 +
 +
 +
{{New|Přednastavení různých výchozích sestav na saldokontních skupinách umožňuje pro každou saldokontní
 +
V editoru saldokontních skupin, lze na nové záložce "Sestavy" zadat přednastavené sestavy:
 +
*Přednastavená sestava Saldo
 +
*Přednastavená sestava Saldo ke dni/období stavu
 +
*Přednastavená sestava Saldo za účty
 +
 +
V přehledu saldokontních skupin lze v "Nastav" zobrazit údaje o nastavených sestavách a pomocí nové akce "Kopie nastavení sestav do dalších skupin" lze zkopírovat přednastavené sestavy dané skupiny do dalších skupin.
 +
Takto přednastavené sestavy se uplatní při základním zobrazení daných přehledů salda, mají přednost před přednastavenými sestavami na uživatele apod.
 +
Při posunu přehledu salda přes saldkokontní skupiny je vždy zobrazena přednastavená sestava pro danou skupinu. Jestliže není žádná sestava na saldokontní skupině přednastavena, je přehled zobrazen s použitím přednastavené sestavy na uživatele apod. Před zobrazením se kontroluje, zda má daný uživatel právo na danou sestavu. Jestliže nemá, zobrazí se informativní hlášení "Nemáte právo pro sestavu XYZ!" a přehled je zobrazen prázdný.
 +
Účetního fakturačního salda se tyto úpravy netýkají.
 +
}}
  
  

Verze z 6. 1. 2020, 11:57

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 3.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Banka

Novinka Nově lze na bankovním spojení vlastní organizace, resp. na řadě faktury nastavit který text se dostane do účetního dokladu:

Text pro účetnictví:

 • Z bankovního výpisu (default)
 • Z faktury a bankovního výpisu

Text pro účetnictví na bankovním výpisu:

 • Text (default)
 • Účel platby 1
 • Účel platby 1 až 4
 • Název protistrany
 • Uživatelský sloupec položky
 • Uživatelský sloupec úhrady

Při nastavení textu pro účetnictví Z faktury a bankovního výpisu, sestaví se text podle nastavení na řadě faktury pokud se jedná o úhradu faktury nebo dobropisu, jinak dle nastavení na bankovním spojení.

Nastavení na řadě faktur najdete na záložce Návazné doklady v oddíle Banka: Text bankovního dokladu:

 • Úhrada faktury
 • Vlastní text


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Výkaz VPP/MVPP - element Rorzsah SP v XML

1. (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/Výkaz (VPP), po otvorení výkazu záložka Položky) : Ak v editore položky Výkazu VPP: - sa zaškrtne atr. Neplatne ukončený PP, tak sa následne pri exporte správy VPP - XML zmenia v elemente "RozsahSP" hodnoty "1" na hodnoty "2" - ak sa vykoná vynulovanie poistného, tak v elemente "RozsahSP" sa hodnota "1" zmení na hodnotu "0"

2. (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP), po otvorení výkazu záložka Položky): Ak v editore položky Výkazu MVPP, v prípade, že položka bola korigovaná vo výpošte mzdy pomocou opravných mzdových zložiek (napr. distribučná MZ 901 - Oprava VZ IP,PvN), sa vykoná vynulovanie poistného, tak v elemente "RozsahSP" hodnota "2" sa zmení na hodnotu "0", inak bude rešpektovaná korekcia vykonaná priamo vo výpočte mzdy (tj v elemente RozsahSP zostane hodnota "2").


Obecné

Novinka Do programu byla implementována další alternativa webového prohlížeče MS Edge. Tento prohlížeč je dostupný od verze Windows 10 verze 1803 a je nastaven jako výchozí.

Pokud MS EDGE nebude možno použít (starší Windows nebo není nainstalován), bude jako druhý využit další implementovaný prohlížeč Google Chrome. Pokud Google Chrome nebude možno použít (špatná instalace), bude spuštěn Internet Explorer. V případě, že ani Internet Explorer není možno použít (není nainstalován), zobrazí se chybové hlášení.

Implementované prohlížeče lze volit pomocí parametru v příkazovém řádku:
-ie Internet Explorer
-ich Google Chrome
-ieg MS Edge

Pokud není žádný parametr zadán, bude se program snažit detekovat prohlížeč v pořadí:
1) MS Edge
2) Google Chrome
3) Internet Explorer


Novinka Editor Prediktivní analýza důsledků:

Pole Podmínka sestavy je přejmenováno na Sestava.

Je přidán nový atribut - Použití sestavy:

 • Pouze podmínka (výchozí nastavení)
 • Sestava

Při nastavení - Pouze podmínka - zobrazení sestavy ve standardním aktuálním zobrazení, pouze se aplikuje podmínka - Sestava zobrazí se sestava, která je vybraná (tj. nejen podmínka, ale veškeré nastavení sestavy, sloupce, třídění, atd...)


Novinka Specifikátory v notifikačních předpisech nově podporují i externí a počítané sloupce dané tabulky.


Pokladna

Novinka Novou funkcionalitu Limit pro platby v hotovosti lze zapnout na řadě pokladny, na záložce Konfigurace. V globálních konstantách Pokladny je přednastavený limit pro platby v hotovosti 270 000 Kč pro CZ, resp. 5 000 € pro SK a typ kontroly překročení limitu - Upozornit (lze přepnout na Zakázat). Při uložení pokladního dokladu se porovnává tento limit se sumou částek na pokladních dokladech za organizaci nebo zaměstnance a datum případu (pořízení) podle typu dokladu Příjem nebo Výdaj.

Na všech záznamech v číselníku Organizace, mimo vlastní, je Kontrola limitu plateb v hotovosti zapnutá. Dle potřeby lze tuto kontrolu vypnout pro konkrétní organizaci v editoru Organizace, na záložce Dodatky (např. pro úřady).


Projektové řízení

Novinka Modul rozšířen o následující:
 • Možnost volby defaultního oddělovače projektu a etapy
 • přenos dalších atributů ze zakázek (Upozornění, zeměpisná délka a šířka)
 • Nové atributy na projektu a etapě *Odhadované náklady a Odhadované výnosy
 • Rozšíření možnosti přednabízení atributů z projektu
 • Automatický přepočet plánovaných nákladů a výnosů při prvním přiřazení zdroje na úlohu
 • dílčí přepočet nákladů a výnosů do vyšších úrovní, pouze za oblast pro kterou byl přepočet spuštěn
 • Možnost zadaná fakturační služby na úrovni úlohy
 • Optimalizace sloupců pro fakturace


Novinka Podpora importu do číselníku nepersonálních zdrojů z vybraných agend HeO (Organizace, Nářadí, Stroje, Vozidla, Organizační struktura, Majetek)


Novinka Podpora pro kalkulace skutečných nákladů a výnosů na úrovni úloh, etap a projektů dle příslušné evidence.


Novinka Rozšíření evidence projektového řízení o nový typ úlohy "Výroba". Zajišťuje napojení na evidenci v rámci modulu Řízení výroby.


Novinka Možnost vystavit vydanou objednávku pro nepersonální zdroje typu "Organizace" nebo "Interní středisko".


Novinka Funkce Generování objednávek umožňuje zohlednit ve výpočtu budoucích pohybů i požadavky na nákup z modulu Projektové řízení.


Novinka Podpora pro dodatečné změny fakturačních cen na vytvořených výkazech.


Sklady, nákup a prodej

Novinka Doplněna možnost tisknout další formuláře v úsporné černobílé variantě.

Jde o formuláře: Sys.č. Název

 • 1456 Objednávka
 • 1457 Order form
 • 1458 Potvrzení došlé objednávky
 • 1459 Potvrzení došlé objednávky EN
 • 1470 Daňový doklad - faktura, dobropis
 • 1471 Daňový doklad - přijetí platby
 • 1472 Faktura bez DPH
 • 1474 Invoice, Corrective invoice - VAT Document
 • 1475 Proforma Invoice
 • 1490 Výdejka
 • 1492 Výdejka - převodka
 • 1495 Dodací list
 • 1496 Delivery note
 • 1491 Expediční příkaz
 • 1476 Opravný daňový doklad


Účetnictví

Novinka V editorech Organizační struktury, Stavu skladu, Kmenové karty a Skupiny karet je nová záložka "Účtování", kde lze zadávat účty jak pro doklady, tak i pro související náklady a dodatečné související náklady. Při účtování skladových dokladů a faktur systém přebírá tyto nastavené účty.

Skupinu účetních kódů je přesunuta na tuto záložku.


Novinka Akce v přehledu období DPH "Krácení poměrným koeficientem", "Oprava krácení poměrným koeficientem" a

"Roční uplatnění odpočtu krácení poměrným koeficientem" jsou doplněny o řešení řádků Samovyměření. V případě Samovyměření na straně MD jsou generovány do účetního deníku do dokladu krácení vyrovnávací řádky pro všechny nedaňové účty na straně MD, částka je určena podílem. Systém předpokládá, že na řádcích jednoho účetního dokladu je zadán poměrný koeficient ve stejné výši.


Novinka Přednastavení různých výchozích sestav na saldokontních skupinách umožňuje pro každou saldokontní

V editoru saldokontních skupin, lze na nové záložce "Sestavy" zadat přednastavené sestavy:

 • Přednastavená sestava Saldo
 • Přednastavená sestava Saldo ke dni/období stavu
 • Přednastavená sestava Saldo za účty

V přehledu saldokontních skupin lze v "Nastav" zobrazit údaje o nastavených sestavách a pomocí nové akce "Kopie nastavení sestav do dalších skupin" lze zkopírovat přednastavené sestavy dané skupiny do dalších skupin. Takto přednastavené sestavy se uplatní při základním zobrazení daných přehledů salda, mají přednost před přednastavenými sestavami na uživatele apod. Při posunu přehledu salda přes saldkokontní skupiny je vždy zobrazena přednastavená sestava pro danou skupinu. Jestliže není žádná sestava na saldokontní skupině přednastavena, je přehled zobrazen s použitím přednastavené sestavy na uživatele apod. Před zobrazením se kontroluje, zda má daný uživatel právo na danou sestavu. Jestliže nemá, zobrazí se informativní hlášení "Nemáte právo pro sestavu XYZ!" a přehled je zobrazen prázdný. Účetního fakturačního salda se tyto úpravy netýkají.


Verze 3.0.3019.0900 ze dne 26.09.2019

Banka

Novinka Do Hromadných změn nad řádky a úhrady bankovních výpisů byl doplněn Druhý párovací znak.


Business Intelligence

Novinka Byla upravena metoda uživatelských definic přenosu dat do BI. Nově uživatelské definice přenosu Report_user.ini a Report_<DB_name>.ini nemusí obsahovat distribuční definice.

Soubory csv se generují v pořadí podle distribučního Report.ini (vždy), dále pokud existuje definice pro aktuální databázi Report_<DB_name>.ini nebo pokud existuje definice pro všechny databáze zákazníka Report_user.ini.
Pokud uživatelské definice obsahují stejný název exportního souboru, použije se uživatelská definice.


Novinka Na řadu storna výdeje bylo přidáno zatržítko "Storno prodeje", aby bylo možné identifikovat řady storen výdeje, které jsou určeny pro storna z prodejů. Bude pak možné následně vyhodnocovat v přednastaveném řešení pro BI. Má význam především v tehdy, pokud jsou používány storna bez vazby, kdy to za současného nastavení nebylo možné identifikovat.

V defaultu je atribut nezatržen – je třeba ručně určit řady, pro které to platí.


CRM

Novinka Poptávky vydané - dílčí úpravy a vylepšení
 • V přehledech Poptané položky a Nabídnuté položky v editoru Poptávky vydané lze nyní zakládat volbou Nový položky s vazbou na skladovou kartu výběrem z přehledu Stav skladu, což umožňuje zadat i více položek najednou. Původní způsob zakládání se nyní spouští volbou Nový bez vazby a umožňuje zadat 1 záznam i bez vazby na skladovou kartu.
 • Úprava výchozího třídění pro Poptané položky v editoru Poptávky vydané
 • Pro akce Akceptace dodavatele a Zrušit akceptaci nad přehledem Nabídnuté položky lze nově nastavit práva. Akceptovat lze pouze záznam s vazbou na organizaci
 • Dílčí úpravy v rozsahu a způsobu údajů přenášených z Nabídnutých položek do generované vydané objednávky
 • Do dokladů v editoru Poptávky vydané doplněna záložka Nabídky - využití pro nabídky typu Ceník
 • Akce Poptané položky a Nabídnuté položky nad přehledem Vydané poptávky fungují nově i pro více označených záznamů
 • Akce Kopie - kopíruje nově i záznamy z Poptaných položek


Fakturace

Novinka Na řadě dokladů oběhu zboží lze přednastavit kód účtování pro ruční úhrady. Tento kód se přednabídne při vytvoření nové ruční úhrady pro řadu dokladu.


Mzdy (CZ)

Novinka ELDP hromadná změna elektronického odesílání

V přehledu Roční ELDP je nová funkcionalita Hromadná změna stavu elektronického podání. Najdete ji v ribbonovém pásu Akce, v sekci Ostatní.
Po stisknutí akce a potvrzením globálním heslem se otevře editor, kde lze změnit stav a data elektronického odesílání. Změna se provede na označených ELDP.


Novinka Roční sestavy - tiskový formulář Oznámení exekutorovi o odchodu zaměstnance

V přehledu Roční sestavy najdete nový formulář Oznámení exekutorovi o odchodu zaměstnance. Formulář slouží k oznámení všech exekucí s jednacími čísli a s informací o sražené částce.
Formulář je koncipován jako dopis exekutorovi (vystaviteli). Každý exekutor obdrží dokument s přehledem jím vystavených exekucí.

Formulář se tiskne ve vybraném období nad vybranými záznamy pracovních poměrů.

Formulář je vytvořen v barevné variantě edice iNUVIO. Odbarvení formuláře se děje pomocí funkcionality nastavení tisku nad konkrétním tiskovým formulářem (ribbonový pás Akce a ribbon Nastavení). Je navázaný na položku Varianta tisku, hodnota musí být na Varianta 2.


Novinka Insolvenční řízení - kontroly

V nabídce Paušály a srážky vznikla nová akce Insolvenční řízení,
Při vstupu do tohoto přehledu se zobrazí dočasná tabulka, která načítá údaje z tabulky napočítaného Hromadného ověření v insolvenčním řízení
Sledujte, prosím, první atribut v přehledu Datum kontroly.
Tento atribut vás informuje o tom, kdy naposledy bylo provedeno ověření zaměstnanců v insolvenčním rejstříku.
Jestliže se vám údaje nezdají dostatečně aktulní, spusťte Aktualizaci dle rejsříku.
Tím získáte aktuální informace o zaměstancích.
Akce kontroluje zaměstnance, kteří jsou ve stavu nebo jsou vyjmutí ze stavu.

Dále sledujte atribut:
Návrh řešení.

Tento atribut může nabýva níže uvedených hodnot.
Atribut vyhodnocuje, v jakém stavu je insolvenční řízení a dle toho určuje, zda mají být exekuce deponovány, ukončeny nebo zda má být zadána insolvence.

OK - vše je v pořádku
Deponuj exekuce - jedná se o stav, kdy Stav NENÍ oddlužení,ale již existuje záznam v insolvenčním rejstříku. V tomto případě již musí být exekuce deponovány.
Ukonči exekuce - jedná se o stav, kdy Stav JE oddlužení, v tomto případě již musí být existující exekuce ukončeny
Zadej insolvenci - jedná se o stav, kdy Stav JE oddložení a musí být tudíž zadána mzdová složka Insolvenční řizení (MS 917)
Zruš insolvenci - jedná se o stav, kdy Staav NENÍ oddlužení, v tomto případě nesmí být insolvence zadaná


Novinka Insolvence - mzdová složka

v číselnících MS vytvořen nový atribut "Insolvence"

 • v editoru se nový atribut nachází v sekci Srážky vedle atributy Srážka VR
 • nový atribut je needitovatelný
 • v editoru uživatelského číselníku mzdových složek doplněna kontrola, která vyžaduje, aby MS s nastaveným atributem "Insolvence" byla typu Srážka a měla nastaven atribut "Srážka VR" na hondotu "Přednostní srážka"
 • v distribučním číselníku mzdovýh složek pro verzi 3.X CZ leg přidáno generování nové MS 917 - Insolvenční srážka
 • MS 917 je nastavena shodně s MS 913 - Přednostní srážka s tím rozdílem, že má nastavený atribut "Insolvence" a vypnutý atribut Násobný vstup


Novinka Insolvence - Paušály a srážky
 • do tabulky Paušálů přibyly 3 nové atributy :
  • Insolvence - spisová značka
  • Insolvence - datum zahájení /Zahájeno
  • Insolvence - datum rozhodnutí/Rozhodnuto
 • po výpočtu mzdy nelze editovat atribut Datum zahájení
 • editační prvky nových atributů se v editoru Paušálů nacházejí na 3. záložce, v samostatné skupině "Insolvenční řízení"
 • pokud edituji MS typu SVR, která je insolvenční srážkou, přejmenuje se 3. záložka editoru na "Insolvence", všechny ostatní skupiny na této záložce jsou pak schované
 • pokud edituji MS typu SVR, která není insolvenční srážkou, na 3. záložka editoru "Execkuce" je skupina "Insilvenční řízení" schovaná
 • v případě Insolvence se hlídá povinné zadaní Datumu zahájení, nikoliv Datumu doručení, jako u ostatních srážek VR


Novinka Insolvenční srážky - Příloha k žádosti o

Nově se nyní automaticky zatrhává atribut Insolvence v Příloze k žádosti o. K zatržení dojde v případě, že má zaměstnanec platnou insolvenční srážku zadanou v Paušálech a srážkách.


Novinka Insolvenční srážky - Výpočet

Výpočet výše insolvenční srážky probíhá naprosto stejně jako u Přednostní srážky exekuce.

Ve Výpočtu dochází ke kontrole toho, že není možné mít ve Výpočtu v případě existující insolvenční srážky, jinou mzdovou složku výkonu rozhodnutí. Pokud program při existenci insolvenční srážky narazí na to, že existují neukončené exekuce, objeví se tzv. "tvrdá" chyba a program nedovolí provést výpočet. Je nutné nejdříve ukončit existující exekuční srážky.


Novinka Exekuce a Přikázání jiné peněžité pohledávky (PJPP) - platnost

Byla provedena kontrola na to, aby platnost PJPP vždy spadala do platnosti exekuce.
Tzn. nyní není možné zadat např. PJPP s platností od 1.8.2019, pokud platnost exekuce je do 31.7.2019.
Pokud se pokusíte zadat tuto nebo podobnou chybnou kombinaci datumů, upozorní vás na to program při ukládání editoru Paušálů a srážek hláškou: "Platnost PJPP musí spadat do intrvalu platnosti vlastní exekuce".


Novinka Insolvenční rejstřík - dohledávání dle data narození

Dohledávání v Insolvenčním rejstříku probíhá primárně dle rodného čísla zaměstnance, příjmění a jména.

Pokud nastala situace, kdy v Insolvenčním rejstříku byl zaměstnanec evidován BEZ rodného čísla, pouze s datem narození, nebyl tento záznam pomocí naší akce v programu dohledán.

Jestliže požadujete, aby program dohledával záznamy nejen dle rodného čísla, ale i dle data narození, je nutné v nabídce Možnosti, Konfigurace, Mzdy, zatrhnout atribut Dvoufázové ověření v IR.

POZOR!!!
V případě zapnutí tohoto atributu je třeba počítat s tím, že ověření trvá déle - záleží na množství zaměstnanců.


Novinka Insolvenční rejstřík - změna stavu

Jestliže došlo k tomu, že insolvenční řížení bylo u zaměstnance ukončeno (Odškrtnutá - skončená věc), tak v přehledu osob v insolvenčním řízení zůstával tento zaměstnanec nadále uveden s dřívějším stavem (např. Oddlužení).

Upraveo tak, aby v případě, že se jedná o již neaktuální záznamy, byly tyto z Heliosu vymazány (tzn. ve výše uvedeném případě se v přehledu záznamů o insolvenci nezobrazí žádný záznam - protože se nejedná o "aktivní" insolvenci).Novinka Příprava nástupu - navázání dokumentů

V přehledu přípravy nástupů lze nyní přivazovat Dokumenty. Dokument je pak i viditelný nad kartou zaměstnance.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Súčinnosť s exekútorom - prehľad exekúčných zrážok

Pre tlač prehľadu aktuálnych exekučných zrážok pre súčinnosť s exekútormi bol nad prehľadom Výpočet mzdy vytvorený distribučný tlačový formulár, ktorý funguje nad označenými záznamami:

Systémové číslo / Názov -403170 / Prehľad exekučných zrážok - súčinnosť s exekútorom


Novinka NOVINKA - Súčinnosť s exekútorom - koniec PP

Pri ukončení PP zamestnanca, ktorý mal exekúcie, je zamestnávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať exekútora, súd. Pre tento účel vznikol nad prehľadom Ročné zostavy distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov -403230 / Oznámenie pre exekútora o odchode zamestnanca

Tlačový formulár sa zoskupuje podľa Vystaviteľa, ak má zamestnanec viac vystaviteľov, vytlačí sa toto oznámenie pre každého vystaviteľa samostatne. Toto oznámenie neslúži ako "saldo" exekúcií, ale ako informácia o tom, že pracovný pomer zamestnanca bol ukončený.


Novinka NOVINKA - Príprava nástupov do PP - naviazanie dokumentov

V prehľade Príprava nástupov do PP je možné odteraz naviazať Dokumenty. Dokument je potom tiež viditeľný aj nad kartou zamestnanca.


Novinka NOVINKA - MVPP a VPP - editor

Nad prehľadom Odvody do poisťovní po spustení akcie Sociálna poisťovňa a jej podakcií Mesačný výkaz (MVPP) a Výkaz (VPP) sa odteraz zobrazí prehľad pre vybraný výkaz a mesiac, tzn. že pred samotným exportom správy alebo tlačou je možné si výkaz prezrieť v editore, ktorý je rozdelený na 2 záložky:
Platiteľ - zobrazuje údaje o platiteľovi poistného
Položky - zobrazuje položky prílohy výkazu

UPOZORNENIE: Prehľad sa zobrazuje od roku 2014 vrátane a je teda možné aj spätne (bez nutnosti odomykať uzavreté mzdové obdobia) vygenerovať výkazy (riadny a opravný).

Nad záložkou Položky je akcia Storno z výkazu, ktorá má 2 podkakcie:
Vyraď zamestnanca
Zaraď zamestnanca

Po otvorení položky je možné korigovať vybrané atribúty, ktoré následne pri tlači/generovaní správy je možné odoslať ako Typ výkazu "Opravný". Nad prehľadom položiek je možné si pomocou tl. Nastav zobraziť stĺpček Korekcia, pomocou ktorého používateľ zistí, ktoré položky boli používateľom ručne korigované.

Priamo nad prehľadom sú akcie:
Napočítaj nový výkaz
Aktualizácia položiek výkazu
Realizácia exportom
Položky

Ak používateľ spustí na vybraným mzdovým období jednu z podkacií akcie Sociálna poisťovňa prvýkrát zobrazí sa hláška:
"Mesačné výkazy neboli doteraz napočítané. Spustiť nápočet teraz?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak sa automaticky vygeneruje výkaz za vybrané mzdové obdobie. V prípade, že existuje naplnený číselník Pobočky, tak sa pred nápočtom systém spýta, pre ktorú pobočku sa má výkaz generovať.

Ak používateľ zvolí tlačidlo Nie, tak sa zobrazí prázdny prehľad, kde pomocou akcie Napočítaj nový výkaz sa spustí generovanie ako po zvolení tlačidla Áno.


Obecné

Novinka Do možnosti Rozkopírování mezi databázemi byly doplněny následující číselníky a nastavení:
 • Bankovní spojení
 • Nákladové okruhy
 • Organizace
 • PSČ
 • Regiony
 • Řady zakázek
 • Sazby DPH
 • Účetní skupiny
 • Zakázky
 • Zboží a služby
 • Číselník pokladen
 • Řady účtenek
 • Pomocné texty (ucto, banka, pokladna)
 • Poznámky k dokladům (OZ)
 • Vstupní účtový rozvrh standardu
 • Účtový rozvrh Standardu

Globální konstanty:

 • Banka
 • Fakturace
 • Oběh zboží
 • Pokladna
 • DPH
 • EET
 • Účetnictví

Do editoru rozkopírování přidána u číselníků, které lze rozkopírovat jen starým způsobem, informace :
'Číselník lze rozkopírovat jen akcí přímo z číselníku. V tomto editoru nelze zadat žádné parametry.'

Do editoru rozkopírování přidána u číselníků, u kterých probíhá rozkopírování speciální procedurou, informace :
'Číselník bude rozkopírován speciálním režimem. Je nutné předem zajistit naplnění (rozkopírování) potřebných podčíselníků.'

Do přehledu přidán asistent s textem :
Pokyny k rozkopírování :
1. Zdrojová a cílové databáze musí mít stejné číslo verze Helios Orange !!!
2. Pro některé číselníky je nutné předem zajistit rozkopírování podřízených číselníků.
3. Některé číselníky je možné rozkopírovat pouze původní metodou přímo z číselníku.
4. Jestliže nedojde k rozkopírování všech záznamů číselníku, nastavte prosím volbu
V případě, že neexistuje vazba na podřízený číselník" na hodnotu "Rozkopírovat bez vazby a spusťte rozkopírování číselníku znovu."
Věnujte prosím pozornost textu zobrazenému v editoru rozkopírování u každého číselníku.

V adresáři SYSTEM je k dispozici nový definiční soubor rozkopírování ROZKOP_201901.TXT, který lze naimportovat v přehledu rozkopírování.
Na Store je k dispozici také.


Novinka Náhrada pluginu Zjednodušené zadávání kontaktů - v rámci update byla implementace tohoto pluginu na aktualizované databázi odstraněna a plně nahrazena tímto řešením:
 • Přehled Kontakty v editorech Organizace, Kontaktní osoba, Zaměstnanec nabízí tato tlačítka pro zakládání a opravy
  • Přednastavené slouží pro zadávání/opravy 8 vybraných přednastavených kontaktů prostřednictvím jednoho formuláře
   • aktivuje se nyní klávesou F2 (místo původní kombinace Alt+K),
   • nebo dvojklikem v případě, že aktuální záznam kontaktu je ve stavu Přednastaveno
  • Nový zakládá jednotlivý kontakt
   • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+F2
  • Oprava opravuje jednotlivý kontakt
   • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+O
   • nebo dvojklikem v případě, že aktuální záznam kontaktu není ve stavu Přednastaveno
 • Přehled Vztah kontaktních osob k organizaci v editoru Organizace nabízí nyní tato tlačítka
  • Nový slouží k zadání nové kontaktní osoby, jejího vztahu k organizaci a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři tak, jak to umožňoval plugin, ovšem v inovovaném uspořádání
   • aktivuje se nyní klávesou F2
  • Nový s výběrem slouží k přidání další kontaktní osoby k organizaci s výběrem z Kontaktních osob tak, jak to nabízel program bez implementovaného pluginu v akci Nový (F2)
   • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+F2
  • Oprava umožňuje opravit kontaktní osobu, její vztah k organizaci a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři
   • aktivuje se nyní klávesou Enter nebo dvojklikem
  • Oprava KO umožňuje opravit záznam kontaktní osoby tak, jak to nabízel program bez implementovaného pluginu v akci Oprava (Enter)
   • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+O
 • Samostatný přehled Vztahy kontaktních osob k organizaci ve skupině Další v nabídce Obchodní partneři a CRM nabízí nyní stejná tlačítka jako přehled Vztah kontaktních osob k organizaci, navíc je zde zajištěno, aby při zadávání nového záznamu byla doplněna i vazba na organizaci
 • Samostatný přehled Kontaktní osoby v nabídce Obchodní partneři a CRM nabízí tato tlačítka:
  • Nový slouží k zadání nové kontaktní osoby, jejího vztahu k organizaci (není zde povinný) a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři tak, jak to umožňoval plugin, ovšem v inovovaném uspořádání
   • aktivuje se nyní klávesou F2
  • Nová KO slouží k založení nové kontaktní osoby bez vazby na organizaci, jak to nabízel program bez implementovaného pluginu v akci Nový (F2)
   • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+F2
  • Oprava umožňuje opravit kontaktní osobu, její vztah k organizaci a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři
   • aktivuje se nyní klávesou Enter nebo dvojklikem
  • Oprava KO umožňuje opravit záznam kontaktní osoby tak, jak to nabízel program bez implementovaného pluginu v akci Oprava (Enter)
   • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+O
 • Přehled Kontaktní osoby v editoru Firemní aktivity nabízí tato tlačítka:
  • Nový slouží k zadání nové kontaktní osoby, jejího vztahu k organizaci (není zde povinný) a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři tak, jak to umožňoval plugin, ovšem v inovovaném uspořádání
   • aktivuje se nyní klávesou F2
  • Oprava umožňuje opravit kontaktní osobu, její vztah k organizaci a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři
   • aktivuje se nyní klávesou Enter nebo dvojklikem
  • Oprava KO umožňuje opravit záznam kontaktní osoby tak, jak to nabízel program bez implementovaného pluginu v akci Oprava (Enter)
   • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+O

Poznámka: Funkcionalita tlačítek i klávesové zkratky jsou na příslušných místech popsány v nápovědě u tlačítka.


Novinka V definici notifikačního předpisu lze definovat SQL dotaz pro načtení mailových adres, na které se má odeslat mailová notifikace.

SQL dotazy mohou být napsány mnoha způsoby:
Nejjednodušší je varianta, kdy vrací jednu, či více pevně daných adres oddělených čárkami.
Mailové adresy lze dotahovat dynamicky z tabulek v DB. Lze využít např. externí atributy a přes ně definovat, na které záznamy (mailové adresy) mají notifikace chodit.
Lze se navázat na notifikovaný záznam přes jeho ID (@IDTrg) a dotáhnout mailovou adresu, která má vztah k notifikovanému záznamu (autor, zodpovědná osoba, kontaktní osoba, navázaná organizace, atp.)

Lze nadefinovat až 3 nezávislé SQL dotazy, které odpovídají polím e-mailu: Komu, Kopie a Slepá kopie. Pro zdárný běh mailových notifikací je povinné pole Komu.

Tento typ notifikací využívá technologii eServer, který musí být v prostředí, kde je informační systém HELIOS provozován, nainstalován, správně nastaven a zprovozněn.

ilustrativní příklady SQL dotazů pro maily:

jedna pevne dana e-mailova adresa
SELECT 'josef.novak@ceskatradicni.cz'

vice pevne danych e-mailovych adres
SELECT 'josef.novak@ceskatradicni.cz,petr.novak@ceskatradicni.cz'

dynamicky select z tabulky TabUserCfg (pozor, TabUserCfg je pouze v systemove DB!)
SELECT Email FROM [Helios001]..TabUserCfg WHERE Email<>N

dynamicky select z tabulky TabKontakty
SELECT TabKontakty.Spojeni FROM TabKontakty WHERE TabKontakty.Druh=6 AND Prednastaveno=1

ukázka složení mailové adresy z autora, pokud by přihlašovací jméno bylo shodné s částí mailové adresy před zavináčem
SELECT autor+'@asol.cz' FROM INSERTED WHERE ID=@IDTrg


Novinka Byla doplněna funkcionalita umožňující kopírování nastavení ze zdrojového uživatele/role na jednoho nebo více cílových uživatelů/rolí v rámci jedné databáze.

Princip kopírování - nastavení : pro cílové uživatele/role jsou veškerá nastavení napřed smazána a poté dojde k překopírování nastavení ze zdrojového uživatele/role.
Pozn.
Toto neplatí pro kopírování Lokálních uživatelských konstant. Zde nedochází k vymazání původního záznamu, ale jestliže již záznam existuje, jsou do něj překopírovány všechny hodnoty zdrojového uživatele.
Jestliže záznam neexistuje, je vytvořen kopíí ze zdrojového uživatele.

V přehledech uživatelů/rolí (v Konfiguraci) je nová akce "Kopie nastavení z aktuálního uživate" resp. "Kopie nastavení z aktuální role".
Po jejím spuštění je zobrazen opět daný přehled (uživatelů nebo rolí) bez zvoleného zdrojového uživatele/role (záznam, na kterém byl kurzor), kde je potřeba označit jednoho nebo více cílových uživatelů/rolí. V názvu přehledu je uveden zdrojový uživatel/role. Zde je přístupná akce "Kopie nastavení na vybrané uživatele" resp. "Kopie nastavení na vybrané role."
Po spuštění této akce se zobrazí editor nastavení kopie, kde je možno zvolit, která nastavení se mají kopírovat a zda mazat nastavení u cílových uživatelů/rolí v případě, že zdrojový uživatel/role nemá nastavení žádné (viz dále). Je nutno vybrat alespoň jedno nastavení. Výchozí nastavení je - zvolena všechna nastavení.
Po potvrzení editoru již dojde ke spuštění kopírování, výsledek je zobrazen v procesním okně pro každého cílového uživatele/roli zvlášť.

Kopírování nastavení pro uživatele - je možno volit kopírování těchto nastavení:

 • Lokální uživatelské konstanty
 • Hlavní strom
 • Rychlé volby
 • Nástrojové lišty
 • Pásy karet
 • Uživatelské menu
 • Ikony pro akce přehledů

Kopírování nastavení pro role - je možno volit kopírování těchto nastavení:

 • Hlavní strom
 • Nástrojové lišty
 • Pásy karet
 • Uživatelské menu

Zaškrtávátko "Mazat nastavení v případě, že zdrojový uživatel/role nemá nastaveno" - podrobný popis:
Toto zaškrtávátko říká, zda se mají u cílového uživatele/role smazat veškerá nastavení v případě, že neexistují u zdrojového uživatele/role.
Příklad :

 • zdrojový uživatel nemá nastaveny žádné Rychlé volby
 • cílový uživatel má nastaveny Rychlé volby

Zaškrtávátko není zaškrtnuto - u cílového uživatele zůstanou po kopírování nastaveny původní Rychlé volby.
Zaškrtávátko je zaškrtnuto - u cílového uživatele dojde k vymazání nastavení Rychlých voleb (u cílového uživatele bude tedy stejný stav nastavení Rychlé volby jako u zdrojového).

Kontroly a omezení (platí pro zdrojové i cílové uživatele) :

 • akce lze provést jen pro ty uživatele, kteří jsou definovány na SQL serveru
 • akce lze provést jen pro ty uživatele, kteří mají přístup do dané databáze
 • nelze kopírovat nastavení na stejného cílového uživatele/roli, jako je zvolen zdrojový

Na akce lze nastavit uživatelská práva.


Oběh zboží

Novinka Slepá procedura pro dotažení ceny položky dokladu.

Zatím na vyžádání bude možné aktivovat použití slepé procedury, buď s výpočtem ceny zcela vlastním způsobem nebo možností zasáhnout do ceny navržené Heliosem.
Zatím jsou podporovány skladové doklady (příjem a výdej), nákup a prodej (Vydané objednávky, Nabídky, Expediční příkazy a Rezervace), fakturace.
Zatím nejsou podorovány firemní aktivity, došlé objednávky a pokladní prodej.
V souvislosti s tím byla vytvořena nová zastřešující procedura HP_ZjistiCenuPolozky, která zastřešuje dvě původní procedury pro dohledání ceny HP_HodnotyProPolozkuZceniku a HP_DotahniNabidkovouCenuNew.
Proceduru je možné použít např. v externích řešeních.


Personalistika (CZ)

Novinka Uchazeč o zaměstnání - nové položky

1. V editoru Uchazeč o zaměstnání na záložce Nástupní údaje vznikla nová sekce Důchod, zdravotní stav

2. Akce Zaměstnej uchazeče nově přenáší do Mzdových údajů i položky z bodu 1.

3. Nad přehledem Uchazeči o zaměstnání vznikly nové vazby:

 • Útvar
 • Zákazka
 • Vozidlo
 • Nákladový okruh
 • Profese - KZAM
 • Zdravotní stav


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Uchádzač o zamestnanie - nové položky

1. V editore Uchádzač o zamestnanie na záložke Nástupné údaje vznikla nová sekcia Dôchodok, zdravotný stav

2. Akcia Zamestnaj uchádzača odteraz prenáša do Mzdových údajov aj položky z bodu 1.

3. Nad prehľadom Uchádzači o zamestnanie pribudli nové väzby:

 • Útvar
 • Zákazka
 • Vozidlo
 • Nákladový okruh
 • Profesia - KZAM
 • Zdravotný stav


Projekty

Novinka Možnost zobrazení plánovaného plnění projektů, etap a úloh na časové ose prostřednictvím Ganttových diagramů, včetně vizualizace jejich skutečného plnění.

Řešení rozšířeno o nástroje umožňující rozdělení alokovaných profesí nebo skupin nepersonálních zdrojů mezi konkrétní personální či nepersonální zdroje.

Řešení rozšířeno o možnost generování výdejových dokladů z přehledu alokovaných materiálových zdrojů nebo výkazu nákladů materiálových zdrojů.

Řešení rozšířeno o možnost řízených změn plánovaných termínů a smluvených částek na úrovni projektů, etap a úloh.

Pro úlohy je možné nově připojovat dokumenty.

Atributy "Stav fakturace" a "Fakturováno celkem" jsou přepočítávány přes celý strom projektu. Pro nápočet těchto sloupců, nad již existujícími daty, je potřebné provést otevření a uložení editoru projektu.

V rámci funkce "Generování faktur" se do položek faktur vydaných pro materiálové zdroje doplňují přímo příslušné skladové karty materiálového zdroje.

V rámci funkce "Generování faktur" se do položek/hlaviček faktur vydaných nově přenáší informace o útvaru a zaměstnanci.

Přehled "Fronta práce" rozšířen o zobrazování alokací personálních zdrojů, ve kterých jsou alokovány pouze profese příslušného uživatele (personálního zdroje).

Přehled "Fronta práce" rozšířen o zobrazování dokumentů z příslušné úlohy.

Alokace personálních a nepersonálních zdrojů byly rozšířeny o možnost zadání plánovaných termínů zahájení a ukončení úkonu jednotlivých zdrojů v rámci úlohy.

Doplněny chybějící vazby do přehledů projektů, projektů a etap, úloh, všech výkazů, fronty práce a rozpracovanosti projektu.

Doplněna možnost sumací vybraných atributů.


Účetnictví

Novinka Akce pro zrušení navržených zápočtů v Návrháří zápočtů je přidána i do :
 • Návrháře zápočtů nad saldem
 • přehledu zápočtů nad fakturací
 • přehledu zápočtů nad saldemNovinka Do přehledů "Přehledy salda - ke dni", "Přehledy salda - k období stavu", "Přehledy účetního fakturačního salda - ke dni" a "Přehledy účetního fakturačního salda - k období stavu" jsou doplněny sloupce :
 • "Suma saldo 1"
 • "Suma zůst.deník"
 • "Suma rozdíl"

Do stejných přehledů je doplněna akce "Nápočet kontrolních sum".
Po spuštění akce "Nápočet kontrolních sum" dojde k nápočtu výše uvedených sloupců.
K nápočtu sloupců dojde i v rámci aktualizace vybraných přehledů resp. zobrazení přehledu s aktualizací.

Pozn.
V případě, že je sesumovaná částka příliš vysoká, zobrazí se chybové hlášení :
"Při výpočtu kontrolních sum byla napočítána příliš velká částka.
Nápočet kontrolních sum nelze provést.
Kontaktujte výrobce programu."


Novinka Všechna nová nastavení (zaškrtávátka) v souvislosti se zjednodušeným účtováním dokladů doplněny do akce kopie účetní kontace. Jedná se o kopírování sloupců: Sklad, Stav skladu, Kmenová karta a Skupina karet.


Novinka Do níže uvedených přehledů byla doplněna vazba na doklady zboží:
 • "Zvolený přehled účetního fakturačního salda ke dni..."
 • "Zvolený přehled účetního fakturačního salda k období stavu..."
 • "Účetní fakturační saldo za účty"
 • "Účetní fakturační saldo za účty ke dni"
 • "Účetní fakturační saldo za účty k období stavu"

Do zobrazení lze přidat jakékoliv sloupce z dokladů zboží.

Z výběru sloupců z dokladů zboží lze vybrat nové sloupce :

 • "Účetní fakturační saldo ke dni v hlavní měně"
 • "Účetní fakturační saldo ke dni v měně faktury"
 • "Účetní fakturační saldo k období stavu v hlavní měně"
 • "Účetní fakturační saldo k období stavu v měně faktury"
 • "Účetní fakturační saldo za účty v hlavní měně"
 • "Účetní fakturační saldo za účty ke dni/období stavu v hlavní měně"

Sloupce jsou přístupné jen v příslušných přehledech fakturačního salda.


Novinka Do přehledů "Přiznání k DPH", "Kontrolní hlášení - CZ" a "Souhrnná hlášení" je doplněna akce "Import číselníků z webu".

Import provede naplnění číselníků z webu :

 • "Finanční úřady"
 • "Územní pracoviště"
 • "Číselník obcí"
 • "Číselník činností"

Platí jen pro verze HeO iNUVIO.

V editorech "Přiznání k DPH", "Kontrolní hlášení - CZ" a "Souhrnná hlášení" je doplněn do polí "Číslo FU", "Finanční úřad", "Číslo územního pracoviště", "Územní pracoviště", "První hlavní činnost", "OKEČ1", "Druhá hlavní činnost", "OKEČ2", "PSČ" a "Obec" jsou doplněny tlačítka umožňující přenos hodnoty z daného číselníku.
Platí jen pro verze HeO iNUVIO a výkazy CZ legislativy.

Pozn. Názvy výše uvedených polí se v jednotlivých editorech výkazů mohou lišit.
Pozn. Platí jen pro pole, která jsou v daném editoru výkazu zobrazena.


Novinka V přehledu řádků účetního dokladu zobrazeném v otevřeném editoru účetního dokladu (i v editaci před zaúčtováním) je nová akce "Kopie účetního řádku".

Akce provede kopii řádku, na kterém je kurzor, v rámci otevřeného dokladu a nastaví nový řádek do editoru.
V případě, že existují externí atributy, jsou také zkopírovány.
Akce nemůže být provedena v těchto případech:

 • účetní doklad je blokován jiným uživatelem
 • účetní doklad je uzavřený
 • období je uzavřeno
 • období stavu je uzavřeno
 • kalendářní období je uzavřeno
 • období DPH je uzavřeno
 • zakázka je uzavřena


Workflow

Novinka Podpora pro automatický refresh stromečku workflow přímo z Workflow widgetu Dashboardu:

Widget Workflow v Dashbooardu při prvním zobrazení po spuštění HELIOS Orange iNUVIO načte a zaktualizuje stromeček WF a to včetně zjištění počtu záznamů pro všechny v něm definované dlaždice. Dále se tato aktualizace provádí vždy při ruční aktualizaci widgetu. Není tedy již nutné opouštět Dashboard, jít do stromečku WF a tento ručně aktualizovat. Zároveň již není třeba pro správnou funkci Workflow widgetu (zjištění počtu vyhovujících záznamů) mít v Konfiguraci WF zapnuto zobrazení počtu vět.


Verze 3.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Fakturace

Novinka V přehledu faktur a dobropisů vydaných a přijatých je nová akce "Editace zaúčtovaného dokladu".

Akce je přístupná jen u realizovaných a zaúčtovaných dokladů, musí být instalován modul "Účetnictví".
Akce je určena pouze pro opravu základních dimenzí (útvar, zakázka, nákladový okruh, vozidlo, zaměstnanec) bez nutnosti doklad odúčtovat.
Na akci lze nastavit práva.

Průběh opravy:

Po spuštění akce "Editace zaúčtovaného dokladu" program automaticky provede počáteční testy, zda:

 • má uživatel právo na účtování
 • existuje účetní doklad v deníku - zaúčtování dokladu (není-li zaúčtováno do TXT tvaru)
 • účetní doklad není ve fázi uzavřeno
 • účetní doklad není blokován jiným uživatelem (nemá jej otevřen jiný uživatel)
 • účetní doklad nespadá do uzavřeného období a není povolena editace dimenzí v uzavřeném období
 • účetní doklad nespadá do uzavřeného uživatelského období
 • účetní doklad nespadá do uzavřeného kalendářního období
 • účetní doklad nespadá do archivního salda
 • uživatel má právo na zápis do DUD účetního dokladu

Po provedení počátečních testů se otevře editor faktury, kde je umožněna editace dimenzí jak na hlavičce faktury, tak i v editorech položek a TXT položek.
Lze provést opravu dimenzí.
Editor nemá viditelné tlačítko pro DefOK a nelze se posunovat po záznamech šipkami nahoru a dolů.

Po potvrzení editoru tlačítkem OK systém vygeneruje účetní obraz faktury do dočasné tabulky úč.deníku. V případě, že je na účetním kódu faktury nastavena "Přededitace" na Ano, je případně provedena slepá procedura (ep_UCTO05) a je zobrazena přededitace. Zde je možno upravit údaje zaúčtování.
Po ukončení úprav lze použít akci "Zapsat do deníku" v sekci "Účtování".

Po použití tlačítka "Zapsat do deníku" nebo nebyla-li na účetním kódu požadována přededitace, systém se pokusí zapsat nové dimenze z dočasné tabulky deníku do deníku.
Provedou se stejné testy jako je uvedeno výše a navíc kontroly:

 • zda existuje k danému řádku v dočasné tabulce odpovídající řádek v účetním deníku (porovnáva se DUD, číslo řádku, účet, strana a částka)
 • v případě uzavřeného období zda je v konstantách povolena změna dané dimenze v uzavřeném období
 • zda je zadaná hodnota dimenze v souladu s nastavením povinností na účtu
 • zda došlo ke změně některé z dimenzí

Není-li nalezena žádná chyba, dojde k propisu nových dimenzí do účetního dokladu zaúčtování.

V případě nalezení jakékoliv překážky v průběhu celého procesu, je zobrazena příslušná chybová hláška a ke změně dimenzí nedojde ani na faktuře, ani v účetním dokladu.

Základní principy:
1. stejné základní dimenze (útvar, zakázka, nákladový okruh, vozidlo, zaměstnanec) na faktuře i dokladu v deníku.
2. Pokud z nějakého důvodu nepůjde v účetním deníku některou z dimenzí opravit, zůstane faktura i účetní záznam v původním stavu.
3. Program v některých případech není schopen jednoznačně dohledat správné řádky zaúčtovaného dokladu, když se následně v deníku změní DUD, číslo řádku, účet, strana a částka.
Např. změna účtu, čísla řádku, částky (provede se třebna rozúčtování na více řádků.)
V případě přededitace se porovnávají údaje v přededitaci s dokladem v deníku. Tj. např. pokud se při standardním účtování v přededitaci změní účet, musí se stejný účet nastavit i při editaci zaúčtovaného dokladu při opravě.

Sklady, nákup a prodej

Novinka Úpravy k migraci na iNUVIO:

1)Po migraci před nápočtem rozšířené skladové evidence je v globální konfiguraci nově atribut "Rozhodné datum pro generování skladových příjmů". Je viditelný před spuštěním rozšířené skladové evidence a zároveň existuje-li nějaká skladová karta, kde nebyl dokončen nápočet rozšířené skladové evidence. Tj. pokud nápočet doběhne u všech karet v pořádku (metoda evidence>3), tak tento atribut již není viditelný. Default je nastaven na 1.1.2018. Do nedávna byl parametr přímo v kódu nastaven na 1.1.2016. Pokud tuto konstantu přiblížíme k dnešnímu dni, urychlujeme tím nápočet rozšířené skladové evidence, ale tím méně historicky zpět bude napočteno skladových příjmů a výdejů. Do výše stavu skladu je napočteno vždy, bez ohledu na toto datum. Nápočet více do historie je třeba v souvislosti především s DSN, kde doporučujeme alespoň cca rok a půl zpět od dnešního data. Pokud není využívána funkcionalita DSN, tak nápočty více do historie mají v tabulkách skladových příjmů spíše informační charakter. Pokud by byl problém u některých skladových karet s nápočtem rozšířené skladové evidenece z hlediska délky trvání nápočtu, je možné u nich rozhodné datum snížit s přihlédnutím k tomu, zda a v jaké míře se DSN používají. Díky parametru na skladové kartě níže, je možné některé karty dočasně vynechat z nápočtu rozšířené skladové evidence, tj. problémové karty s velkým počtem pohybů mohu označit jako blokované, pro rozšířenou skladovou evidenci a následně provedu start rozšířené skladové evidence s např. defaultním rozhodným datem. V druhém kole lze změnit rozhodné datum např. na pouze půl roku staré, popř. lze nastavit i dnešní datum a vybrané skladové karty odblokovat. Nápočet skladové evidence pak proběhne několikanásobně rychleji.

2)Na skladové kartě na záložce 2 - Ceny a vlastnosti je nově zatržítko "Odložit akci "Start rozšířených možností skladové evidence"" default nezatrženo. Zatržítko je viditelné za stejných podmínek, jako rozhodné datum výše, tj. těsně po migraci a před dokončením rozšířené skladové evidence u všech karet. Pokud bude zatrženo, karta se nevezme v potaz při nápočtu rozšířené skladové evidence. Blokovaná realizace příjmu platí stále, dokud nejsou napočteny všechny skladové karty. Zatržítko je zde především pro to, aby bylo možné různé skladové karty spouštět s různým rozhodným datem v globální konfiguraci.

3)Byla provedena optimalizace nápočtu rozšířené skladové evidence. Nápočet by měl být rychlejší přibližně o polovinu.


Verze 3.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Business Intelligence

Novinka Doplněna akce na ověření platnosti licence BI, popř. opravě identifikačních údajů databáze při migraci na jiný SQL server. Akce se nachází v Systémových konstantách nad přehledem Databáze.


Novinka Do skladových a textových položek byl přidán atribut IDOldPolozka.

Po instalaci nové verze HELIOS Orange je nezbytné provést opětovné načtení dat pro přechod na novou verzi Reporting.cz BI. V rámci tohoto přenosu bude provedena synchronizace nových datových struktur.


CRM

Novinka Organizace - výpis ověření, který se zobrazí na konci akcí "Aktualizace/ověření dle Ares/Finstat" odfiltruje při postupné ruční synchronizaci ty záznamy, které již uživatel synchronizoval akcí "Synchronizace"


Fakturace

Novinka Nelze zrušit fakturu, pokud je v přehledu faktur pro návrh zápočtů. Proto byla přidána nová akce "Zrušit navržené zápočty". Po potvrzení akce se provede vymazání všech zápočtů v návrháři a faktury lze následně zrušit.


Mzdy (CZ)

Novinka Exekuce - maximální částka ke srážení

V případě, že má zaměstnanec pouze jednu platnou exekuci v konkrétním měsíci, může nastat situace, že se dlužník a oprávněný dohodnou na tom, že bude splácená částka nižší než odpovídá pravidlu třetin. K tomu lze, v případě Přednostní a Nepřednostní srážky, využít v Paušálech a srážkách atribut Maximální částka.

Program pomocí měkké hlášky kontroluje ve Výpočtu, zda v případě zadání Maximální částky u mzdových složek výkonu rozhodnutí, má zaměstnanec pouze jednou platnou exekuci. Pokud nikoliv, upozorní na to uživatele měkkou hláškou.


Novinka Exekuce - Přikázání jiné peněžité pohledávky (dále PJPP)

Níže uvedený text popisuje novou funkcionalitu PJPP, která v Heliosu nově umožňuje zadat PJJP na roční zúčtování (RZ) nebo na daňový bonus (DB) Obecně platí, že PJPP nepodléhají pravidlu třetin, sráží se v celé hodnotě. PJPP se vždy vztahuje ke konkrétní exekuci.


1.Mzdová složka: Byla vytvořena nová systémová MS Přikázání jiné peněžité pohledávky (PJPP) - MS 071, jestliže je toto číslo již obsazeno, hledáme v intervalech 71-79 a pak 170-199


2. Paušály a srážky: Údaje týkající se exekucí byly přemístněné na třetí záložku s názvem Exekuce.

 • Ke každé exekuci lze nově přiřadit PJJP na Daňový bonus a Roční zúčtování
 • v rámci konkrétní PJPP zadáváte:
  • Datumy platnosti (Od, Do)
  • Datum doručení
  • Datum nabytí právní moci
  • Částka
  • Deponováno

3. Výpočet mzdy:

 • částka daňového bonusu je načtena ze MS 098 a ze MS, jejíž referenční MS je 907
 • částka ročního zúčtování je načtena ze MS 097 ve výpočtu mzdy
 • výpočet PJPP je v algoritmu výpočtu mzdy zařazen za výpočet klasických exekucí
 • uspokojování PJPP se řídí datem doručení (pokud částka PJPP pokryje zcela pohledávku s nižším datem doručení), vyšši prioritu má daňový bonus
 • při rovnosti datumů doručení se PJPP dělí rovnoměrně mezi tyto exekuce
 • PJPP se sráží maximálně do výše částky zbývající na paušální MS SVR ke sražení po odečtení srážky SVR v daném období
 • výjimku tvoří PJPP napojené na Běžné výživné - zde se sráží maximálně do předepsané výše výživného na puašální MS
 • výpočet PJPP vloží do mzdy MS 071, na níž je suma všech PJPP z různých exekucí zaměstnance
 • částky jednotlivých vypočtených PJPP se uloží do příslušných paušálních MS, ze kterých PJPP vzniklo
 • výpočet vloži do přehledu Deponovaných plateb záznamy odpovídající jednotlivým PJPP (pokud na paušální MS exekuce je nastaven atribut Deponováno pro DB resp. RZD)

4. Deponované platby:

 • v přehledu deponovaných plateb vznikl nový atribut Typ srážky, který může nabývat hodnot SVR / PJPP_DB / PJPP_RZD. Defaultní hodnota je SVR.
 • jednotlivé deponované PJPP jsou vloženy do přehledu Deponovaných plateb výpočtem mzdy samostatně pod číslem paušální MS exekuce (např. 913), nikoliv pod systémovým číslem 071
 • vložené záznamy PJPPmají nastaven atribut Typ srážky na PJPP_DB nebo PJPP_RZD, bankovní spojení se přebírá z paušální MS příslušné exekuce

5. Stav srážek - Přehled srážek výkonu rozhodnutí:

 • byl upraven nápočet atributů AktualniSrazka, PosledniSrazka, DatumPoslSrazky a DatumUmoreni tak, aby zohlednily nejen klasickou exekuci, ale i její případné PJPP
 • v přehledu byl atribut Částka z TabMzSloz nahrazen atributem AktualniSrazka, který nově obsahuje jak částku SVR z výpočtu, tak i hodnotu PJPP s paušální MS
 • byl upraven nápočet srážek do přehledu tak, aby zahrnoval i Běžné výživné (ne pouze MS s nastavení Kontrola na celkem srazit)
 • přehled Historie vybrané srážky povolen i všech srážkových MS (ne jen SVR s Celkem srazit)

6. Měsíční uzávěrka:

 • upraven nápočet měsíční uzávěrky
 • u MS výkonu rozhodnutí se v budoucím aktuálním období navýší hodnota atributu DosudSrazeno právě o součet částek těchto PJPP

7. Platební příkazy

 • v editoru položky platebního příkazu j Jednotlivých srážek v nabídce MS povolena i MS pro PJPP (defaultně 071)
 • byl upraven algoritmus načítající MS pro položky platebního příkazu tak, aby "rozložil" MS PJPP z výpočtu mzdy (071) na jednotlivé položky
 • tyto položky odpovídají DB a RZD složkám PJPP za jednotlivé SVR
 • položky platebních příkazů představující PJPP lze jako ostaní položky PP seskupovat dle BS i vytvářet PP pro deponované platby


Novinka Exekuce - Sraženo jinde

Aby bylo možné evidovat srážky exekucí, které byly provedené jinde, vznikl v nabídce Paušály a srážyy na první záložce nový atribut - Sraženo jinde.

 • editor Paušálů:
  • pole Sraženo jinde se zobrazuje pouze u MS typu srážka VR (exekuce) na místo pole Dlužná částka
  • pole Dlužná částka je nyní u MS typu srážka VR (exekuce) schované
  • doplněny podrobné nápovědné hinty k polím ve skupině Parametry srážky
 • Výpočet exekucí
  • pokud se jedná o Přednostní nebo Nepřednostní srážku, dochází k tomu, že po uzávěrce se o hodnotu Sraženo jinde navýší hodnota atributu Sraženo
  • pokud se jedná o Běžné výživné, dochází k tomu, že o částku zadanou ve Sraženo jinde se sníží srážená částka výživného v daném měsíci
 • Měsíční uzávěrka
  • upravena uzávěrka zaměstnance v sekci Aktualizace paušálů tak, že atribut Dosud sraženo se navyšuje o hodnotu SVR_SrazenoJinde
  • týká se pouze srážek výkonu rozhodnotí s nastavením KOntrola celkem srazit (tedy mimo Běžné výživné)


Novinka Paušály a srážky - Stav srážek

V přehledu Paušály a srážky byla upravena akce Stav srážek. Srážky jsme rozdělili do těchto skupin:

 • Srážky výkonu rozhodnutí (tzn. všechny srážky, které mají nastaveno, že jsou Výkonem rozhodnutí). Zde se zobrazuje nový výchozí přehled obohacený o nové atributy. V tomto přehledu vidíte aktuální stav (zůstatek) daných srážek. Lze zde nově tisknout formulář pro exekutory nebo pro ČSSZ (bez ohledu na to, zda je vytvořena Příloha k žádosti o)
 • Ostatní srážky
 • Historie vybrané srážky - zde můžete sledovat, v kterých měsících a v jaké výši byla srážka sražena
 • Srážky ze mzdy (všechny) - zde se zobrazují jak srážky výkonu rozhodnutí, tak ostatní srážky.


Novinka Nový formulář Mzdový list s rozpisem mzdových složek a generátorem

V ročních sestavách přibyl nový formulář mzdového listu, který je s rozpadem za mzdové složky a současně má napojenou sestavu generátoru mzdových sestav.


Novinka Odeslání zaheslovaného PDF - přehled Roční zúčtování daně

Do přehledu Roční zúčtování daně byla přidána funkcionalita odeslání zaheslovaného PDF souboru.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Exekúcie - Zrazené inde

Pre účely evidencie zrážok exekúcií, ktoré boli zrazené inde, vznikol v editore Paušálov a zrážok v časti Parametre zrážky nový atribút "Zrazené inde". Tento atribút sa zobrazuje len pri MZ typu Zrážky VR namiesto atr. Dlžná čiastka, ktorý je pre tento typ MZ schovaný.

Výpočet exekucií bol upravená tak, že:

 • pokiaľ sa jedná o Prednostnú alebo Neprednostnú zrážku, dochádza k tomu, že po uzávierke sa o hodnotu Zrazené inde navýší hodnota atribútu Zrazené
 • pokiaľ sa jedná o Bežné výživné, dochádza k tomu, že o čiastku zadanú v atr. Zrazené inde sa zníži zrázená čiastka výživného v danom mesiaci

Akcia Stav zrážok (cesta: Paušály a zrážky)

 • prehľady rozšírené o atribút Zrazené inde
 • upravený atribút Celkom zrazené a Zostáva zraziť o hodnotu v atribúte Zrazené inde
 • upraven algoritmus nápočtu prehľadu tak, aby aj pre SVR typu Bežné výživné ukazoval zmysluplné hodnoty

Mesačná uzávierka zamestnanca bola upravená v sekcii Aktualizácia paušálov tak, že atribút Doteraz zrazené sa navyšuje o hodnotu z atr. Zrazené inde (týka sa len zrážok VR s nastavením atr. Kontrola celkom zraziť, tj mimo Bežné výživné).


Novinka NOVINKA - Odosielanie zaheslovaného PDF - Ročné zúčtovanie dane

Nad prehľad Ročné zúčtovanie dane pribudla akcia Tlač/Odosielanie zaheslovaného PDF.

Bližšie informácie k nastaveniu odosielania zaheslovaného PDF nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Osobn%C3%BD_kalend%C3%A1r_-_Mzdy_(SK)#Odoslanie_zaheslovan.C3.A9ho_PDF


Novinka NOVINKA - Paušály a zrážky akcia Stav zrážok

Nad prehľadom Paušály a zrážky bola upravená akcia Stav zrážok. Zrážky sú rozdelné do nasledovných skupín:

1. Zrážky výkonu rozhodnutia (tzn. všetky zrážky, ktoré majú nastavené, že sú Výkonom rozhodnutia). Tu sa zobrazuje nový východzí prehľad obohatený o nové atribúty. V tomto prehľade vidíte aktuálny stav (zostatok) daných zrážok.

2. Ostatné zrážky (zrážky, ktoré majú zaškrtnutý atribút Kontrola na celkom zraziť)

3. História vybranej zrážky - tu môžete sledovať, v ktorých mesiacoch a v akej výške bola zrážka zrazená

4. Zrážky zo mzdy (všetky) - tu sa zobrazujú zrážky výkonu rozhodnutia ako aj ostatné zrážky

Obecné

Novinka Do nastavení sestavy F4 - Nastav byla doplněna možnost nastavit alternativní masku. Toto lze pouze pro číselné sloupce a sloupce typu datum. Zároveň je možno nastavit alternativní masku i v Přejmenování sloupců.


Novinka Do Info panelu byla doplněna nová záložka - strom návazných dokladů.


Novinka Notifikační předpisy je možné definovat i pro uživatelské tabulky.


Novinka V rámci uživatelských tabulek lze nastavit práva pro nový, opravu a mazání. Tato práva jsou ale chybně přepsána právy přehledu č.478 - pokud je zde některé právo zakázáno, tak je zakázáno i odpovídající právo pro uživatelské tabulky, i když je pro daného uživatele nastaveno jinak.


Novinka Upraveno chování po zrušení filtrace hlavní nabídky (týká se i stromečků Workflow a Dataskop). Nabídka si nyní pamatuje svůj stav rozbalenosti před začátkem filtrace a po jeho ukončení se daný stav opět obnoví.


Novinka Definovaná vazba pro externí sloupec nefunguje v rámci Info políček uživatelského editoru, hodnota navázaného info políčka se neobčerství při změně externího sloupce.

V rámci řešení je třeba upravit definici definované vazby. Před systémový název externího sloupce je třeba zadat text /*<Tabulka>*/, kde Tabulka je název tabulky, kterou externí sloupec rozšiřuje. Je třeba doplnit i u ID, aby fungovalo při editaci nového záznamu. Příklad (externí sloupec pro platební příkazy s vazbou na číselník zaměstnanců): EXISTS(SELECT*FROM TabPlatTuz_EXT WHERE /*<TabPlatTuz>*/ID = TabPlatTuz.ID AND /*<TabPlatTuz>*/_Zamestnanec = TabCisZam.Cislo)

O tuto informaci je také doplněna nápověda v editoru Definovaných vazeb.


Novinka Do info panelu v přehledech bylo přidáno zobrazení kompletního přehledu vícenásobných vztahů.


Novinka V Nastavení vzhledu / Globální uživatelské konstanty je nyní možnost vypnout zkracování názvů akcí pro tlačítka nástrojové lišty uživatelského menu. V rámci jednotlivých přehledů je možno využít i akci Nastavení nástrojových lišt.


Novinka Definice widgetu WF, tlačítko Oprava: v dlaždici se neprojeví změna volby Barva písma názvu. Pokud uživatel změní implicitní hodnoty BtnFace a GrayText, již je nelze vrátit zpět - v roletce chybí.


Novinka Widget Notifikace: zobrazení název přehledu, ze kterého byla notifikace odeslána (bez čísla přehledu v závorce)


Novinka Velikost fontu textu na tlačítku je možno zadat v nastavení WF --> Velikost tlačítek.

Pokud není vyplněn bere se default nastavení z konfigurace Heliosu.


Novinka Doplněna možnost pojmenování widgetu.


Novinka Do přehledu Monitoru bylo doplněno zvýraznění řádků odpovídajících aktuálnímu uživateli.


Novinka Do uživatelských konstant na záložku Vzhled byla přidána možnost nastavení chování hlavní nabídky po startu HELIOSu, popř. po občerstvení stromečku. Jedná se o nastavení 'Způsob rozbalení hlavní nabídky'. Možnosti jsou následující:
 • Nerozbalovat
 • Rozbalit první uzel stromu
 • Rozbalit 1.úroveň stromu
 • Rozbalit celý strom

Zároveň byla do kontextového menu hlavní nabídky doplněna akce Rozbalit 1.úroveň stromu.


Novinka Upraveny ikonky pro Nový, Oprava a Zrušit. Ve velikosti 16x16 byly špatně rozlišitelné.


Novinka Prodloužení deklarací atributů Název + Zkrácený text u Notifikačních předpisů + u Notifikací ze 40 na 255 znaků.

Zkrácený text umožňuje vkládat zástupné specifikátory, přičemž u stringových atributů s kratší deklarací, avšak delším systémovým názvem, nebylo vždy možné se vejít do původního limitu 40 znaků, jelikož specifikátory mohou zabírat více místa v předpisu než jejich hodnoty v reálu (samozřejmě i naopak).


Novinka Úprava designu náhledu notifikace v přehledu notifikací.


Novinka Nad notifikačními předpisy je nová akce Kopie, která zkopíruje stávající notifikační předpis a rovnou jej otevře k úpravě.


Novinka V přehledu notifikací (ať již vyvolaném v hlavním okně přes notifikační ikonku nebo v hlavním stromečku) je nová akce "Zobrazení záznamu v okně ", která umožňuje zobrazit notifikované záznamy v samostatném okně návazného přehledu. Klávesová zkratka Ctrl+Alt+I.

V dashboardu v notifikačním widgetu je po kliknutí na notifikaci nově zobrazen přehled s notifikovanými záznamy v samostatném okně návazného přehledu. Tímto je sjednoceno chování s widgetem Analytik.


Novinka Bylo upraveno chování rychlého filtru
 • pokud je rychlý filtr aktivní, tak křízek pro zrušení filtrace je červený
 • aktivní podmínky rychlého filtru jsou barevně zvýrazněny
 • v případě vypnutí rychlého filtru jsou hodnoty podmínky Zadáno / Nezadáno přepnuty zpět na výchozí
 • odstraněna chyba, kdy při změně sestavy docházelo k filtraci u sloupců typu IMAGE


Novinka Widget Kurzy měn obsahuje nově datum Ke dni - den který se zadá v sendvičovém menu a datum Platnost od, tj. datum, od kterého platí údaje v kurzovním lístku.


Personalistika (CZ)

Novinka Formulář - Popis pracovního místa

Nad přehledem obsazenosti pracovní pozice je možné tisknout formulář Popis pracovního místa. Formulář obsahuje tisky požadovaných dovedností, školení, lékařských prohlídek a personálních složek ve spojitosti s dosaženými znalostmi zaměstnance přiřazeného na pracovní pozici.


Novinka Personalistika x Mzdy - Mzdové období
 • nad přehled Mzdové konstanty přidána akce Mzdové období, která je viditelná pouze ve verzi 3.X a to pouze v případě, že není instalován modul Mzdu a je Instalován modul Personalistika
 • akce zobrazi, které období je vybrané (Aktuální / Běžné / Jiné) a nabídne v výběru období Běžné či Aktuální (opačné, než je právě vybrané). Po potvrzení dialogu do jde k reálněmá přepnuti vybraného období.
 • důvodem tohoto řešení je, že pokud neni instalován modul mzdy, nelze ani zobrazit přehled Mzdových období pro nabídku jeho výběru


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Popis pracovného miesta

Nad prehľadom Obsadenosť pracovnej pozície je možné tlačiť distribučný tlačový formulár:

Sys. č./ Názov
-408004 / Popis pracovného miesta a obsadenia

Formulár obsahuje prehľad požadovaných znalostí, školení, lekárskych prehliadok a personálnych zložiek v spojitosti s dosiahnutými znalosťami zamestnanca priradeného na pracovnej pozícii.

Nad prehľadom Pracovné pozície je možné tlačiť distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov
-408005 / Popis pacovnej pozície


Novinka NOVINKA - Personalistika vs Mzdy - Mzdové obdobie

Nad prehľadom Mzdové konštanty vznikla nová akcia Mzdové obdobie, ktorá je viditeľná len v prípade, že kedy je nainštalovaný modul Personalistika bez modulu Mzdy.

Akcia zobrazi, ktoré obdobie je vybrané (Aktuálne / Bežné / Iné) a ponúkne na výber obdobie Bežné alebo Aktuálne (t.j. opačné, ako je práve vybrané). Po potvrdení dialógu dôjde k reálnemu prepnutiu vybraného obdobia.

Cieľom tejto novinky je umožniť v prípade nenaištalovaného modulu Mzdy mať možnosť výberu Mzdového obdobia, keďže prehľad Mzdové obdobie v tomto prípade nie je možné zobraziť vôbec.


Sklady, nákup a prodej

Novinka Do hromadných změn kmenové a skladové karty přidán atribut "Hranice marže".


Verze 3.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Mzdy (CZ)

Novinka Kopie vybraného bankovního spojení nebo kontaktů mezi pracovními poměry zaměstnance

V rámci návazných přehledů bankovních spojení a kontaktů nad osobním číslem z přehledu Zaměstnanci a z přehledu Pracovní poměry je doplněna funkcionalita Kopie spojení do ostatních karet. Funkcionalitu najdete ještě v editoru Zaměstnance na záložce číslo dvě v rámci vloženého přehledu bankovní spojení. Dále v přehledu paušály a srážky v rámci stromu a současně i v rámci editoru mzdových údajů. V případě posledních dvou umístění je funkcionalita dostupná až po spuštění ribbonové akce Bankovní spojení.

Funkcionalita provádí kopie bankovních spojení nebo kontaktů i mezi všemi pracovními poměry zaměstnance. (Jak ze základní karty do ostatních nebo i opačně).

Funkcionalita po spuštění nabídne přenosový přehled pro výběr karet zaměstnance, do kterých pak proběhne kopie. V tomto přehledu se objeví pouze ty karty zaměstnance, které mají shodné rodné číslo jako zaměstnanec na vybraném záznamu pro kopii. V přehledu se neobjeví ty karty zaměstnance, které už mají přirazeno shodné bankovní spojení nebo kontakt s tím, který se má kopírovat.

V přehledech bankovní spojení, kde je aktivní akce kopie spojení do karet zaměstnance, se po uložení nového bankovního spojení objeví dotaz, zda "Chcete zkopírovat nově zadané bankovní spojení i na jinou kartu zaměstnance ?". Pokud podřízené karty existují.


Novinka NOVINKA - Ovlivnění nezabavitelné částky pro účely výpočtu exekuční srážky

Do editoru Mzdové údaje na záložku Paušály, Děti přibyla nová sekce Výkon rozhodnutí, do které byl přesunut Počet vyživovaných osob a zároveň vznikla nová položka Nezabavitelná částka uplatněna jinde.
Nad přehled Výpočet mzdy přibyly 2 nové atributy pro nezabavitelnou částku (NČ):

 • Exekuce - nezabavitelná částka již uplatněná jinde
 • Exekuce - nezabavitelná částka - upravená (ZNC - NČ již uplatněná jinde)

Výpočet exekuční srážky byl upraven tak, že se atribut nezabavitelná částka snižuje o nezabavitelnou částku již uplatněnou jinde, max. však do 0.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Kópia vybraného bankového spojenia alebo kontaktov medzi pracovnými pomermi

Nad prehľadom Bankové spojenie a Kontakty vznikli nová akcia Kópia spojenia do vybraných kariet a Kópia kontaktu do vybraných kariet.

Akcie je možné spustiť z:
1. prehľadu Zamestnanci v module Mzdy
2. prehľadu Pracovné pomery, ale len v prípade, že tento prehľad bol zobrazený z prehľadu Zamestnanci
3. pri bankovom spojení sa akcia ponúkne aj:
- v editore karty zamestnanca na záložke Ďalšie údaje sekcia Bankové spojenie
- v prehľade Paušály
- v editore Mzdové údaje záložka Paušály, Deti v sekcii Paušály

Tieto akcie vytvárajú kópiu bankového spojenia alebo kontaktov medzi všetkými pracovnými pomermi zamestnanca (tj, že aj zo základnej karty do ostatných alebo opačne).

Po spustení akcie sa ponúkne prenosový prehľad pre výber kariet zamestnanca, do ktorých sa vykoná kópia. V prenosovom okne sa zobrazia len tie karty zamestnanca, ktoré majú zhodné ročné číslo ako má zamestnanec na vybranom zázname pre kópiu. Neponúknu sa tie karty zamestnanca, ktoré už majú priradené zhodné bankové spojenie alebo kontakt s tým, ktorý sa má kopírovať.

Pri zakladaní nového bankového spojenia, ak existujú ďalšie karty zamestnanca, sa pri jeho uložení objaví hláška:
"Chcete skopírovať nanovo vytvorené bankové spojenie aj na inú kartu zamestnanca?".


Novinka NOVINKA - Ovplyvnenie nepostihnuteľnej čiastky pre účely výpočtu exekučnej zrážky

Do editora Mzdové údaje na záložku Paušály, Deti pribudla nová sekcia Výkon rozhodnutia, do ktorej bol presunutý atr. Počet vyživovaných osôb a zároveň vznikol nový atr. Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde.

Nad prehľad Výpočet mzdy pribudli 2 nové atribúty pre nepostihnuteľnú čiastku (NČ):
- Exekúcia - nepostihnuteľná čiastka už uplanená inde
- Exekúcia - nepostihnuteľná čiastka - upravená (ZNČ - NČ už uplanená inde)

Výpočet exekučnej zrážky bol upravený tak, že sa atribút Nepostihnuteľná čiastka znižuje o Nepostihnutľnú čiastku už uplatnenú inde, max. však do 0.


Verze 3.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Business Intelligence

Novinka Doplněn export saldokontních transakcí z účetního deníku (účty 311 a 321) přes všechna obdob
 • Do "Pohyby_DSN" se přenáší Číslo skladu z položek.
 • Přidán atribut Email do "Uživatele_BI".
 • Do skladových dokladů a položek přidán atribut ID vozidla.
 • Přidány atributy z modulu Doprava do číselníku Vozidla.

Po instalaci nové verze HELIOS Orange je nezbytné provést opětovné načtení dat pro přechod na novou verzi Reporting.cz BI. V rámci tohoto přenosu bude provedena synchronizace nových datových struktur.


Fakturace

Novinka Do tabulky a editoru poznámek k dokladům přidána 2 pole pro Kód PDP pro přijatou a pro vydanou fakturu.

V editoru lze zadávat přenosem z číselníku kódů PDP (v případě zobrazení číselníku v editoru faktur je přehled pro výběr kódu je zafiltrován na zemi DPH a dle DUZP resp. Datum případu).
V editoru TXT položek lze zadaný kód přenášet pomocí akce Poznámky k dokladům (akce respektuje druh dokladu - přijatá / vydaná faktura) podobně jako účty, daňové klíče apod.


Mzdy (CZ)

Novinka Roční evidenční list důchodového pojištění - ruční zadání řádného

Pokud je nutnost vyplnit ELDP s typem řádný (zaměstnání trvá, zaměstnání ukončeno,...) lze to provést následujícím postupem. V přehledu roční ELDP na tlačítko nový se vytvoří opravný ELDP (výběr zaměstnance, volba roku ELDP, případně nechat přenést průběh pojištění z původního generovaného ELDP).
Následně se otevře editor ELDP. V editoru je možné zaškrtnout položku Export, tisk - Změna typu. Pokud se položka zaškrtne pro tisk a export se ELDP tváří jako řádný.


Novinka Roční ELDP a problém s důchody

Často se stává, že byl nesprávně nastaven datum nároku zaměstnance na důchod a z toho důvodu došlo k tomu, že se špatně vygenerovaly řádky průběhu pojištění. Funkcionalita nad přehledem důchodu dovede zpětně opravit záznamy starobního důchodu a tím i správně aktualizovat ELDP.

Přehled Důchody
Nová akce do této skupiny Kontrola a Sladění údajů. Akce jsou aktivní pouze v aktuálním období.
Akce Kontrola testuje záznam o starobním důchodu v aktuálním období a porovnává jej se záznamy v minulých obdobích (aktuální a minulý rok).
Akce Sladění údajů v případě nesrovnalostí v minulých obdobích zjištěných akcí Kontrola kopíruje záznam o starobním důchodu do minulých obdobích (aktuální a minulý rok). Po sladění údajů o starobním důchodu jsou po potvrzení dotazu přepočteny ELDP za aktuální a minulý rok (pokud nejsou uzavřeny).

Editor RELDP
V editoru je nová ribbonová skupina Starobní důchod a v ní nové akce Kontrola nároku a Přepočet RELDP.
Akce Kontrola nároku testuje záznamy o starobním důchodu zaměstnance v aktuálním období a porovnává je se záznamy v minulých obdobích (aktuální a minulý rok).
Akce Přepočet RELDP kompletně přepočítává celý RELDP s kompletním výmazem původního průběhu pojištění.
Obě akce jsou aktivní v řádných, neuzavřených RELDP pro aktuální rok nebo pro rok předchozí.

Položka MR

Povolení editace položky malý rozsah v řádcích průběhu pojištění. (pozor - každý nápočet RELDP vždy znovu přenastaví položku podle hodnoty ve MU načítaného období - samozřejmě v tom řádku, do které načítané období datumově spadá).


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Hromadné zmeny - Doplňujúce údaje

Nad prehľadom Doplňujúce údaje bola akcia Hromadné zmeny rozšírená o nasledovné atribúty:

 • Profesia
 • Kategória zdravotných rizík
 • Jednotlive Faktory pracovného prostredia


Obecné

Novinka Možnost ověřování údajů o ekonomických subjektech přes ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) byla integrována přímo do HELIOS Orange - edice iNUVIO.
 • Z databází HELIOS Orange - edice iNUVIO aktualizační skript odstraní akce a přehledy stávajícího pluginového řešení Hromadné ověření organizací v AR
 • Pro slovenské subjekty přibyla možnost ověřování přes FinStat
 • Funkce pro hromadné ověřování záznamů v číselníku Organizace jsou nyní k dispozici v nabídce '"Rejstříky'"
 • Navíc lze získat a ověřit údaje k dané organizaci přímo v editoru Organizace pomocí tlačítka umístěného za údajem IČO. Zdroj pro ověření z editoru Organizace se určí dle údaje Země (není-li vyplněn, řídí se to legislativou databáze):
  • Česká republika (legislativa CZ) – zdroj ARES
  • Slovenská republika (legislativa SK) – zdroj FinStat


Novinka V HELIOS Orange edice iNUVIO je zcela nový výběrový dialog pro výběr databází, který přináší tyto novinky:
 • Často používané DB si uživatel může zařadit do oblíbených. V případě, že uživatel má vybránu alespoň jednu oblíbenou DB, zobrazuje se mu v tomto dialogu rovnou záložka Oblíbené. Každý uživatel tak může mít vlastní seznam DB přizpůsobený svým potřebám.
 • Lokální nabídka obsahuje několik akcí (zařazení do oblíbených, vyřazení z oblíbených, zobrazení verze a legislativy, možnost zobrazení detailních informací o DB)
 • V přehledu DB je možné možné použít vícesloupcové třídění (Shift + click na záhlaví sloupců).
 • Fulltextové inkrementální vyhledávání (hotkey Ctrl+F) - podobně jako standardní přehledy
 • Formulář se na výšku přizpůsobuje počtu DB zobrazených na hlavní záložce.

Formulář je využíván jak k výběru DB při spuštění HELIOS Orange, tak při změně firmy v průběhu práce. Dále se dialog používá pro akce Rozkopírování, kde existuje několik módů použití.


Novinka V lokálních uživatelských konstantách lze nově centrálně vypnout rozšířený filtr (záložka rychlý filtr). Výchozí nastavení je "Podle globální konfigurace". Pro tuto možnost se bere nastavení z Konfigurace/správa systému - Rychlý filtr


Novinka Notifikační centrum umožňuje posílat e-mailové notifikace.
 • zapnutí možné v konkrétním notifikačním registru
 • notifikace chodí na e-mailové adresy, které jsou u uživatelů v systémové DB (v tabulce TabUserCfg).


Novinka Pro níže uvedené tabulky byly do Nastav v přehledech doplněny vazby typu Organizace historie čerpající archivované údaje z archivu údajů k organizaci.
 • Účtenky (Pokladní prodej) - rozhodné datum DUZP/Datum pořízení (DatPorizeni)
 • Došlé objednávky (TabDosleObjH02) - rozhodné datum Datum případu/Datum pořízení (DatPorizeni)
 • Došlé objednávky archiv (TabDosleObjH03) - rozhodné datum Datum případu/Datum pořízení (DatPorizeni)
 • Pokladní doklady (TabPokladna) - doplněna vazba Naše organizace historie - rozhodné datum Datum pořízení (DatPorizeni)


Pokladna

Novinka Doplněny tiskové formuláře pro cizoměnové pokladní doklady s variantou černobílého tisku.


Sklady, nákup a prodej

Novinka Zobrazení zdroje ceny dotažené na položku dokladu.

V editoru položky dokladu je nově tlačítko "Zdroj ceny", na základě kterého se zobrazí přehled zobrazující zdroje ceny, které se automaticky dotahují na položku dokladu. S nejvyšší prioritou je cena dotažená na položku dokladu, popř. mohou být zobrazeny i další ceny s nižší prioritou, které jsou pro dotažení v pořadí.
Ceny se dotahují dle níže uvedených zdrojů, kde „Cenová úroveň“ se dále dělí na níže uvedené zdroje cenových úrovní. Nejvyšší prioritu má „Ceníková akce“, nejnižší prioritu má pak „Historická cena“.

 • Ceníková akce
 • Nabídkový ceník
 • Návazné skup. karet
 • Cenová úroveň (CÚ dle návazných skupin karet , CÚ dle skupiny karet a organizace, CÚ dle organizace, CÚ dle globální konfigurace)
 • Historická cena

Pro tlačítko „Zdroj ceny“ je možné nastavit práva. Nastavuje se pro přehled č.45 (Položky dokladu).


Účetnictví

Novinka Účtování příjemek, výdejek, faktur a dobropisů - doplnění obecného principu účtování:

Pokud není účet přímo vyplněn na kontaci a pokud se účet nedoplní stávajícím algoritmem položkových kontací, jako poslední krok se použije algoritmus doplnění účtů ze skladu nebo ze zboží/služby:

Přednastavení účtu

 • Sklad (v rámci organizační struktury).

V oblasti Další údaje lze přednastavit účty:

  • Účet pořízení
  • Účet skladu
 • Zboží. Na Stavu skladu, Kmenové kartě a Skupině karet lze přednastavit účty:
  • Účet příjem (zboží na skladě)
  • Účet výdaj (náklad)
  • Účet výdaj v EC (náklad)
  • Účet faktura přijatá (pořízení zboží)
  • Účet faktura vydaná (tržba)

Pokud jsou účty zadány, obecně se uplatňují v uvedeném pořadí, prioritně z Stavu skladu, pak z Kmenové kartě a nakonec Skupině karet.


Účetní kontace

V editoru řádku kontace pro řádky kontace jsou tato nová zaškrtávátka - oblast "Zdroj dotažení účtu" na první záložce :

 • kontace pro faktury a dobropisy, řádky kontace "Základ DPH" a "Ostatní částky" - zaškrtávátka pro dotažení účtu ze zdroje "Stav skladu", "Kmenová karta" a "Skupina karet"
 • kontace pro příjem a výdaj ze skladu, řádek kontace "Evidenční cena na dokladu" - zaškrtávátko pro dotažení účtu ze zdroje "Sklad"
 • kontace pro faktury a dobropisy, řádky kontace "Evidenční cena na dokladu", "Evidenční cena na položce (1)", "Evidenční cena na položce (2)" a "Evidenční cena na položce (3)" - zaškrtávátka pro dotažení účtu ze zdroje "Sklad", "Stav skladu", "Kmenová karta" a "Skupina karet"

Je-li zadán na řádku kontace účet, nelze žádné zaškrtávátko zaškrtnout. Není-li na řádku kontace zadán účet, lze zaškrtávátka zaškrtnout takto : je-li zatrženo zaškrtávátko pro dotažení účtu ze zdroje "Sklad", nelze zaškrtnout žádné další zaškrtávátko. Je-li zatrženo některé zaškrtávátko pro dotažení účtu ze zdrojů "Stav skladu" a/nebo "Kmenová karta" a/nebo "Skupina karet", nelze zaškrtnout zaškrtávátko pro dotažení účtu ze zdroje "Sklad".

Účtování faktur a dobropisů

Při účtování faktur/dobropisů, není-li pro výše uvedené řádky kontace určen účet standardní metodou, je dotažen dle zaškrtnutí nových zaškrtávátek ze zdrojů "Stav skladu" nebo "Kmenová karta" nebo "Skupina karet" (dotažení probíhá v uvedeném pořadí). Dle druhu pohybu dokladu je dotažen ze zdrojů "Stav skladu", "Kmenová karta" a "Skupina karet" příslušný účet : Účet faktura přijatá (pořízení zboží) nebo Účet faktura vydaná (tržba).

Účtování příjemek a výdejek
Při účtování příjemek/výdejek ze skladu, není-li pro výše uvedené řádky kontace určen účet standardní metodou, je dotažen dle zaškrtnutí nových zaškrtávátek ze zdrojů "Sklad" nebo "Stav skladu" nebo "Kmenová karta" nebo "Skupina karet" (dotažení probíhá v uvedeném pořadí).
Příjem :
Účet je dotažen ze zdroje "Sklad" : pro stranu MD Účet skladu, pro stranu Dal Účet pořízení
Storno příjem a na kontaci nastaveno "Záporně" na Ano :
Účet je dotažen ze zdroje "Sklad" : pro stranu MD Účet skladu, pro stranu Dal Účet pořízení
Storno příjem a na kontaci nastaveno "Záporně" na Ne :
Účet je dotažen ze zdroje "Sklad" : pro stranu MD Účet pořízení, pro stranu Dal Účet skladu
Výdej, storno výdej a výdej v ev.ceně :
Účet je dotažen ze zdroje "Sklad" : pro obě strany účtování účet skladu
Není-li požadováno dotažení ze zdroje "Sklad" nebo nebyl účet dotažen, probíhá dotažení účtu ze zdrojů
"Stav skladu", "Kmenová karta" a "Skupina karet" : Účet příjem (zboží na skladě) nebo Účet výdaj (náklad) nebo Účet výdaj v EC (náklad).


Novinka Nová funkcionalita, která umožňuje zablokovat prvotní doklad (fakturu nebo dobropis) proti úhradě (banka, pokladna, zápočet a ruční úhrada).

Faktury
Na řadě dokladů lze pro nové záznamy a doklady pořízené kopii přednastavit hodnotu atributu Nehradit.
Byly vytvořeny nové akce nad přehledem faktur Nastavit "Nehradit" a Nastavit "K úhradě". Změnu lze provádět hromadně nad více záznamy. Tyto akce jsou ošetřeny nastavením přístupových práv Nastavení faktur Nehradit/K úhradě.

Jsou-li generovány pokladní doklady z přehledu Přijaté faktury, pro faktury které mají nastaveno "Nehradit", nelze pokladní doklad vygenerovat a v procesním okně se zobrazí chybové hlášení "Faktura vyloučena z úhrad". Faktury označené příznakem Nehradit nelze přiřadit k pokladním dokladům ani k ním připojit pokladní doklad.

Jsou-li generovány platební příkazy (tuzemské i zahraniční) z přehledu Přijaté faktury, pro doklady které mají nastaveno "Nehradit", nelze platební příkaz vygenerovat a v procesním okně se zobrazí chybové hlášení "Faktura vyloučena z úhrad".

K faktuře označené příznakem Nehradit nelze vytvořit ruční úhradu, úhradu EET ani úhradu kartou EET. Rovněž jsou ošetřeny i akce Dorovnání úhrad.

Účetní deník
Je přidán nový sloupec do účetního deníku, "Nehradit", hodnoty 0...K úhradě, 1...Nehradit.
Sloupec je možno zobrazit v přehledu deníku a je součástí importního souboru (hodnotu lze přenášet procesem export - import do účetního deníku).
Sloupec se plní:
- při účtování faktur a dobropisů, přenáší se hodnota z faktury / dobropisu
- při změně hodnoty sloupce na fakturách / dobropisech (propisem do účetního deníku)
- při rozúčtování v účetním deníku z editoru, přenáší se hodnota ze zdrojového záznamu

Ve všech případech je sloupec plněn jen v případě, že má daný deníkový záznam nastaven účet s vazbou na saldokonto.

Saldokonto
Hodnota sloupce "Saldo v přípravě" v saldokontu.
Má-li daný saldokontní případ vazbu na fakturu / dobropis, který má nastaveno Nehradit, je hodnota sloupce vždy nulová.

Generování platebních příkazů ze salda
Jsou-li generovány platební příkazy (tuzemské i zahraniční) z přehledu salda a daný saldokontní případ má vazbu na fakturu / dobropis, který má nastaveno "Nehradit", nelze platební příkaz vygenerovat a v procesním okně se zobrazí chybové hlášení "Saldokontní případ obsahuje fakturu s nastavením Nehradit. Platební příkaz nelze vystavit."

Vystavování platebních příkazů ze salda
Je-li pořizován platební příkaz (tuzemský i zahraniční) v přehledu platebních příkazů zobrazeným nad přehledem salda a daný saldokontní případ má vazbu na fakturu / dobropis, který má nastaveno "Nehradit", nelze platební příkaz vygenerovat a zobrazí se chybové hlášení "Saldokontní případ obsahuje fakturu s nastavením Nehradit. Platební příkaz nelze vystavit."

Vystavování zápočtů v saldokontu
Při vystavování zápočtu v saldokontu jsou k přenosu nabídnuty jen ty saldokontní případy, které nemají vazbu na fakturu / dobropis, který má nastaveno "Nehradit".

Návrhář zápočtů
Při aktualizaci Návrháře zápočtů v saldokontu i ve fakturaci jsou do procesu zařazeny pouze ty doklady, které nemají nastaveno "Nehradit" (tzn. faktury a dobropisy s nastavením Nehradit a saldokontní případy obsahující fakturu nebo dobropis s příznakem Nehradit).


Novinka Pro nový modul Projekty v HELIOS Orange edice iNUVIO jsou k dispozici nové druhy účetních kódů:
 • Proj –Výkaz práce
 • Proj –Výkaz nákladů (nepers. zdroj)
 • Proj –Výkaz nákladů (mat. zdroj)
 • Proj – Odvedení nákladů
 • Proj – Odvedení do úbytku

V editoru lze zadat:

 • Číslo kontace ... číslo úč.kódu
 • Název kontace ... název
 • DUD ... druh úč.dokladu
 • Druh pohybu ... druh účetního kódu
 • Neseskupovat stejné řádky ... zda seskupit stejné řádky

Na účetní kódy lze zadat tyto řádky:

 • Pers. zdroj (celkem bez DPH)
 • Nepers. zdroj (celkem bez DPH)
 • Mat. zdroj (celkem bez DPH)
 • Odvedení nákladů
 • Odvedení do úbytku
 • Celkem bez DPH

V editoru lze zadat:

 • Číslo ... číslo řádku
 • Druh řádku ... druh řádku
 • Číslo účtu ... účet
 • Záporně ... Ano / Ne
 • Text do účta:
  • Nic ... pole bude nevyplněno
  • Vlastní text ... přenese se zadaný text
  • Uživatelský sloupec ... přenese se hodnota uživatelského sloupce (sys.název _TextDoUctaUziv)
  • Název úlohy ... název úlohy navázané na řádek rozpracovanosti projektu
 • Výchozí středisko:
  • Není ... pole bude nevyplněno
  • Kmenové středisko ... kmenové středisko navázané na řádek rozpracovanosti projektu
  • Kmenové nákladové středisko ... kmenové nákladové středisko navázané na řádek rozpracovanosti projektu
  • Prováděcí středisko ... prováděcí středisko navázané na řádek rozpracovanosti projektu
  • Prováděcí nákladové středisko ... prováděcí nákladové středisko navázané na řádek rozpracovanosti projektu
 • Číslo zakázky:
  • Není ... pole bude nevyplněno
  • Projekt ... zakázka navázaná na řádek rozpracovanosti projektu
  • Etapa ... nejvyšší nadřízená zakázka k zakázce navázané na řádek rozpracovanosti projektu

Akce účtování: V přehledu Rozpracovanost projektu jsou k dispozici akce pro účtování:

 • Účtování ... provede účtování označených řádků a zobrazí přehled "Editace před účtováním"
 • Pohled do účetního deníku ... zobrazí přehled účetního deníku, který obsahuje zaúčtované doklady k označeným řádkům
 • Odúčtování dokladu ... provede odúčtování dokladů, které byly zaúčtovány do účetního deníku
 • Zrušení příznaku účtování* ... provede zrušení příznaku účtování dokladů pro zadané datum, které byly zaúčtovány do TXT tvaru

Účetní deník:
Nad doklady, které vznikly zaúčtováním rozpracovanosti projektu, lze zobrazit "Zdrojový doklad" - zobrazí se přehled rozpracovanosti projektu, který obsahuje řádky - prvotní doklady pro účtování.
Smazáním úč.dokladu v deníku dojde k odúčtování prvotních dokladů v rozpracovanosti projektu.


Verze 3.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Obecné

Novinka V globální konfiguraci na záložce Notifikace je možné zvolit typ Push notifikace (eServer / rpMailer). Defaultní hodnota eServer. Možnost volby je přístupná pokud je nainstalován rpMailer.

Pokud je v notifikačním registru notifikačním kanál zařazen do eServeru, budou Push notifikace odeslané přes tento kanál odesílány způsobem nastaveným v konfiguraci.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Agenda Analýza rizik - FMEA
 • Opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku vady či ke zvýšení pravděpdobnosti odhalení vady lze v editoru Příčiny vady FMEA zadávat nejen jako NO/PO z agendy Nápravná a preventivní opatření, ale i formou úkolů FMEA.
 • Do skupiny Konstanty a číselníky v hlavní nabídce modulu QMS byly doplněny přehledy s číselníky:
  • Typy vad FMEA
  • Příčiny vad FMEA
 • Dílčí opravy a doplnění
  • V přehledu 1944 Příčiny vad doplněna v Nastav vazba Kmenové karty
  • Kopie verze FMEA – doplněno kopírování hodnoty Význam vady po opatření
  • V přehledu 1947 FMEA Procesy nebyl funkční proklik do přehledu Výrobní operace. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Podklady k přiznání k dani z příjmů právnických osob

Podrobný popis viz dokumentace https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Podklady_k_přiznání_k_dani_z_příjmů_právnických_osob_-_CZ_-_Účetnictví.

resp. dokument PodkladyKPriznaniKDzPPO.docx.

Funkcionalita Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob je připravena do distribuce Helios Orange k 15.1.2019. Pouze pro edici iNUVIO. Bude součástí modulu Účetnictví.

 • Jedná se o sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob podle české legislativy na základě zákona č. 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jedná se o sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob – organizace účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví – tedy pro podnikatelské subjekty.
 • Některé méně frekventované přílohy nejsou do funkcionality zapracovány. Pokud se týkají Vaší společnosti, je třeba tyto přílohy doplnit v aplikaci EPO.
 • Pouze pro sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob ve formátu platném pro účetní období započatá 1.1.2018 nebo později.

Podklady k přiznání k dani z příjmů právnických osob umožňují sestavit PODKLAD pro přiznání k dani z příjmů právnických osob. Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob nelze odeslat přímo do aplikace EPO! Sestavený podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob je nutno pečlivě zkontrolovat a vyexportovat ve formátu XML na disk. Tento XML soubor se naimportuje do aplikace EPO, zde je nutno přiznání znovu pečlivě zkontrolovat, případně doplnit speciální přílohy, podepsat předepsaným způsobem a odeslat příslušnému finančnímu úřadu. Některé údaje lze získat z dat Helios Orange, v případě potřeby je možno je editovat. Další údaje je třeba doplnit ručně.

Postup:

 • Stiskněte tlačítko Import číselníků z webu.
 • Stiskněte tlačítko Vzory podkladů DzPPO. Otevře se přehled Vzory podkladů k přiznání z příjmu právnických osob, akcí Import vzorů naimportujete soubor DPzPPO.xml z adresáře System instalace Helios Orange.
 • V přehledu Podklady k přiznání k dani z příjmů právnických osob stisknete klávesu Nový, vyberete účetní období a typ daňového přiznání. Po potvrzení se otevře editační okno Podkladu k přiznání k dani z příjmů právnických osob. Vyberete příslušný vzor přiznání, zkontrolujete a příp. doplníte další údaje. Uložíte.
 • Stiskněte tlačítko Doplnění vazeb účtů. Na jednotlivých řádcích kde je druh údaje Údaj z Heliosu s vazbou na účty, účty zkontrolujte, případně upravte a doplňte.
 • Pokud máte v účtovém rozvrhu správně rozlišeny výsledkové účty jako nedaňové, doporučujeme stisknout tlačítko Doplnit nedaňové náklady. Na řádku Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů na záložce 2 - Řádky daňového přiznání zkontrolujte předvyplněné údaje, případně upravte a doplňte.
 • Stiskněte tlačítko Aktualizace přiznání. Poté zkontrolujte doplněné hodnoty na jednotlivých řádcích. Všechny hodnoty lze v případě potřeby upravit.
 • Zafiltrujete na řádky, kde je druh údaje Návazný přehled. Na záložce 2 - Návazný přehled doplňte příslušné údaje. V případě daňové ztráty přiznávaného roku lze využít i akce Doplnit daňovou ztrátu aktuálního roku. Opět zkontrolujte.
 • Přílohy typu souboru navážete stiskem tlačítka Dokumenty. Pouze soubory povolených typů.
 • Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob lze vytisknout standardním způsobem. Pozor, tento formulář zásadně neslouží k přímému podání na finanční úřad, jedná se pouze o podklad pro kontrolu. Důkladně a pečlivě všechny údaje zkontrolujte.
 • Stiskněte tlačítko Kontrola přiznání. Pokud kontrola najde formální chyby, vypíše je. Pozor, kontrola nemusí odhalit všechny formální chyby.
 • Po provedení všech kontrol stiskněte tlačítko Uzavření přiznání.
 • Stiskem tlačítka Zprávy, Generování zpráv otevřete definici zpráv. Definici doplňte o cestu na vámi zvolený adresář, kam vyexportujete podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob ve formátu XML.
 • Pro podání CZ podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob ve webovém prohlížeči otevřete odkaz na aplikaci EPO: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces, vyberete Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období…
 • Tlačítkem Načtení souboru, Procházet vyberete uložený XML soubor a načtete do aplikace EPO.
 • Stiskněte tlačítko Protokol chyb. Případné zjištěné chyby opravte. Doplňte i speciální přílohy.
 • Akcí Úplný opis k tisku vytiskněte vyplněný tiskový formulář a všechny údaje zkontrolujte.
 • V případě opravy lze podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob otevřít, chyby opravit, uzavřít, vyexportovat nový XML soubor a naimportovat znovu do aplikace EPO a celý postup kontrol zopakovat.
 • Akcí Odeslání písemnosti přiznání k dani z příjmů právnických osob v aplikaci EPO přiznání k dani z příjmů právnických osob předepsaným způsobem podepíšete a odešlete finančnímu úřadu.


Verze 3.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Business Intelligence

Novinka
 • Zrušeno zasílání číselníku Zaměstnanci.
 • Doplněn export číselníku vozidel a přidán atribut do Účetního deníku (GeneralLedger): t1.IdVozidlo.
 • Doplněn export hlavní měny.
 • Doplněn export Pohyby DSN.
 • Přidány atributy do "Pohyby_zbozi_kmen":
  • TabPohybyZbozi.JCevidSN
  • TabPohybyZbozi.JCbezDaniKcPoS
  • TabPohybyZbozi.PrepMnozstvi
  • TabPohybyZbozi.MJEvidence
  • TabStavSkladu.IDSklad
  • TabPohybyZbozi.JCsSDKcPoS
 • Přidány atributy do „Doklady_zbozi“:
  • TabDokladyZbozi.SNCelkemDokl
  • TabDokladyZbozi.EcSNCelkemDokl
 • Export pouze realizovaných dokladů oběhu zboží (d.Realizovano=1)
  • Doklady_zbozi.csv
  • Pohyby_zbozi_kmen.csv
  • Pohyby_zbozi_text.csv
 • Vyloučeny účetní doklady ve fázi „Pořízeno“ (t1.Zaknihovano<>0)
  • GeneralLedger.csv

Po instalaci nové verze HELIOS Orange je nezbytné provést opětovné načtení dat pro přechod na novou verzi Reporting.cz BI. V rámci tohoto přenosu bude provedena synchronizace nových datových struktur.


Novinka Doplněna možnost uživatelské definice přenosu dat do BI.
 • Report.ini - distribuční definice.
 • Report_user.ini - uživatelská definice pro všechny DB.
 • Report_<DB_name>.ini - uživatelská definice pro konkrétní DB.

V rámci přenosu dat se kontroluje existence souborů v pořadí:

 • 1) Report_<DB name>.ini, kde <DB name> = aktuální DB
 • 2) Report_user.ini
 • 3) Report.ini

Použije se první nalezený.


Fakturace

Novinka Po přiřazení úhrad bankovních výpisů zálohových faktur vydaných bude zobrazen přehled, odkud bude rovnou možné generovat daňový doklad o přijaté platbě (DDPP) nebo realizační fakturu (RF). Platí jak pro ruční přiřazení úhrad, tak pro automatické přiřazení úhrad.

Na řadě faktur vydaných bude možné přednabízení okna pro generování těchto dokladů vypnout.
Při uložení dokladu RF přijaté i vydané bude zobrazeno upozornění na případnou nenavázanou zálohu/DDPP. V globální konfiguraci bude možné toto upozorňování vypnout. Kontrola se provádí pro stejnou organizaci nebo fakturačního zaměstnance.
Upozornění platí pouze pro nenavázané zaplacené zálohy. Pro nenavázané DDPP bude upozorňováno i na neuhrazené.


Novinka Byla realizována podpora pro tisk QR kódu "PAY by square" na tiskových formulářích určených pro Slovensko.
 • V návrháři ReportBuilder je vlevo nahoře k dispozici na panelu nástrojů ikona pro zadání objektu QR kódu PAY by square do formuláře. Po dotažení objektu do formuláře lze v sekci Miscellaneous nastavit jeho velikost Image_Size a další vlastnosti (rámeček - frame a jeho vzhled - variation, logo platby) a dále je třeba mu přiřadit v sekci Data do DataPipeline nový tiskový zdroj QRCodeSKPayment, který poskytuje údaje pro sestavení xml s údaji vytěženými z vydané faktury pro účely platby (sestavené xml je k dispozici v sekci Miscellaneous). Pokud je obsah xml korektní, vrací program do ResultCodeStr hodnotu BYSQUARE_OK a generuje obrázek s čárovým kódem. Při chybném obsahu XML je v ResultCodeStr např. hodnota BYSQUARE_ERROR_INVALIDE_VALUE. Pokud se kód při korektním obsahu xml nevygeneruje, objeví se neprázdná hodnota ErrorMessage v sekci Miscellanous.
 • QR kód "PAY by square" je implementován v tiskovém formuláři Daňový doklad - faktúra, dobropis QR SK.


Novinka Na řádcích kontace Zádržné lze nastavit způsob nastavení párovacího znaku 2 pro účtování z těchto možností :
 • "PZ2 na zádržném nebo konverzí z PZ na zádržném" (původní volba "PZ2 na dokladu nebo konverzí z PZ") PZ2 je dotažen z řádku zádržného, není-li zadán, pak je konvertován z párovacího znaku z řádku zádržného
 • "Konverzí z PZ na zádržném" (původní volba "Konverzí z PZ"), PZ2 je konvertován z párovacího znaku z řádku zádržného
 • "PZ2 na faktuře", nová volba, PZ2 je dotažen z hlavičky faktury

Přechodem na novou verzi jsou původní nastavení dotažení PZ2 změněny takto :

 • původní "PZ2 na dokladu nebo konverzí z PZ" (hodnota 0) na "PZ2 na zádržném nebo konverzí z PZ na zádržném" (hodnota 3)
 • původní "Konverzí z PZ" (hodnota 1) na "Konverzí z PZ na zádržném" (hodnota 4)

Platí jen pro verze iNUVIO se zapnutým PZ2.


Mzdy (CZ)

Novinka Formuláře mzdových listů v ročních sestavách

Upraveno zobrazení desetinných míst týdenního úvazku a denního úvazku.


Novinka Přidat další pracovní poměr zaměstnance

V editoru zaměstnanců na záložce Pracovní poměry na akci v pásu karet Přidat PP se nyní ukáže editor pro výběr typu založení PP (aktuální období, běžné období, příprava nástupu PP).

V přehledu pracovní poměry zaměstnance nad základní kartou zaměstnance se na akci v pásu karet Přidat PP se nyní ukáže editor pro výběr typu založení PP (aktuální období, běžné období, příprava nástupů do PP).

Tím lze ovlivnit dobu vzniku pracovního poměru. Původně se vytvářela karta mzdových údajů pouze ve vybraném období.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Výstupy z miezd na tzv. pobočky od 1/2019

Ak má zamestnávateľ rôzne pobočky (odštepné závody, organizačné zložky a pod.), ktoré majú rôznu registráciu pre zákonné odvody a potrebuje za tieto pobočky vystavovať Mesačné výkazy na ZP, SP (MVPP, VPP), Mesačné prehľady pre DDS, DP SDS, vybrané štatistické zostavy a platobné príkazy pre štátne platby a jednotlivé zrážky, tak odteraz stačí, aby v systéme HELIOS Orange vykonal nasledovné:

1. Mzdové konštanty

V mzdových konštantách na záložke Ostatné v sekcii Výpočet PPHZ, pobočky v časti Pobočky je potrebné zaškrtnúť atribút "Zapojiť" a to v mesiaci, od ktorého sa majú generovať vyšše uvedené výstupy v režime "za pobočky". Toto zapojenie je možné len ak už nie sú vygenerované platobné príkazy.

2. číselník Pobočky

V stromčeku pod voľbou Konštanty a číselníky vznikol nový číselník Pobočky. Kde si zamestnávateľ založi všetky pobočky, za ktoré potrebuje vykazovať vyššie uvedené výstupy.

Popis jednotlivých položiek:

Záložka Pobočka
(1) Identifikácia:
Kód - interné označenie pobočky
Názov - interný názov pobočky

(2) Údaje pre pobočkové výkazy:
DIČ - nutné vyplniť, ak je iné ako má vlastná organizácie
IČO - nutné vyplniť, ak je iné ako má vlastná organizácie

(3) Zdravotné poisťovne na pobočke:

Tu je potrebné priradiť pomocou tlačidla Nový každej zdravotnej poisťovni číslo pobočky zdravotnej poisťovni, v ktorej je pobočke (zamestnávateľa) zaregistrovaná.


Záložka Sídlo
Názov organizácie - uvádza sa názov pobočky ako je registrovaná
Ulica, Č. súpisné, Č. orientačné, Mesto, PSČ, Štát - uvádzate adresu pobočky
Použiť v tlači/exporte - zaškrtnete, ak chcete údaje na tejto záložke použiť pre tlač a export vyššie vybraných výkazov, inak s použijú údaje z vlastnej organizácie

Záložka Štatistika
Kód územia, vlastníctva, odvetvia, právnej formy, odbor. zväzu, Hlavný trh výrobkov a Typ kolek. zmluvy - uvádzate za každú pobočku a musia byť vždy vyplnené.

(4) Mzdové údaje

V Mzdových údajoch na záložke Zaradenie podzáložke Účtovanie a výbery sekcia (2) Účtovné sa po zapojení pobočiek zobrazí atribút Pobočka, v ktorom je naviazaný číselník Pobočiek, pomocou ktorého používateľ priradí zamestnancovi jeho zaradenie na príslušnú pobočku.

S tým súvisí aj doplnenie atribútu Pobočka do nasledovných akcií:

Hromadné zmeny
Plánované zmeny
Hromadné zadanie plánovaných zmien

(5) Príprava nástupov do PP

Do editora Prípravy nástupov do PP na záložke Zaradenie podzáložke Účtovanie a výbery sekcia (2) Účtovné po zapojení pobočiek zobrazí atribút Pobočka, v ktorom je naviazaný číselník Pobočiek, pomocou ktorého používateľ priradí zamestnancovi jeho zaradenie na príslušnú pobočku.

UPOZORNENIE:

Aj keď NEBUDETE používať funkcionalitu pobočiek (t.j. rozdelenie z hľadiska výkazníctva a z hľadiska generovania platobných príkazov), JE MOŽNÉ číselník Pobočky použiť ako ďalšie triediace hľadisko (nesmie byť však zaškrtnutý v mzdových konštantách atribút "Zapojiť"). Túto novú funkcionalitu je možné použiť od mzdového obdobia 1/2019.


Novinka NOVINKA - Štatistické zostavy - na pobočky

Po zapojení pobočiek v mzdových konštantách (záložka Ostatné) a vyplnení číselníka Pobočky systém HELIOS Orange pred generovaním štatistickej zostavy zobrazí hlášku: "Generovať výkazy za pobočku? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí voľbu Áno, tak sa zobrazí číselník Pobočky, z ktorého si vyberie pobočku, za ktorú zostavu spracováva.

Ak zvolí voľbu "Nie", tak sa náhľad pred tlačou/export vykoná za vlastnú firmu ako celok, t.j. akoby pobočky zamestnávateľa neexistovali.

Nasledovné štatistické zostavy je možné generovať na pobočky:
ISCP 1-04
ÚNP 1-01

UPOZORNENIE:

Štatistické zostavy na pobočky je možné zo systému HELIOS Orange vyexportovať len v XML formáte.


Novinka NOVINKA - RLFO a ELDP - na pobočky

Po zapojení pobočiek v mzdových konštantách (záložka Ostatné) a vyplnení číselníka Pobočky systém HELIOS Orange pred náhľadom pred tlačou/exportom správy Registračných listov FO a Evidenčných listov DP nad označenými záznamami zobrazí hlášku:
"Generovať výkazy za pobočku? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí voľbu Áno, tak prebehne kontrola, či sú označené záznamy len za jednu pobočku. Ak sú, tak prebehne náhľad pred tlačou/export správy za označené záznamy.

Ak zvolí voľbu "Nie", tak sa náhľad pred tlačou/export vykoná za vlastnú firmu ako celok, t.j. akoby pobočky zamestnávateľa neexistovali.

UPOZORNENIE:

Identifikačné číslo platiteľa sa v prípade tlače/exportu po pobočkách ťahá z variabilného symbolu na bankovom spojení položky definície platobného príkazu pre danú pobočku zamestnávateľa pre úhradu sociálneho poistenia pre Typ výkazu MVPP.


Novinka NOVINKA - Platobné príkazy - na pobočky

Po zapojení Pobočiek v mzdových konštantách (záložka Ostatné) a vyplnení číselníka Pobočky je možné do hlavičky definície platobných príkazov priradiť pobočku zamestnávateľa, t.j. ak potrebuje zamestnávateľ generovať platobné príkazy pre štátne platby alebo jednotlivé zrážky, musí si vytvoriť toľko definícií platobných príkazov koľko má pobočiek.

UPOZORNENIE:
V prípade generovanie mesačných výkazov na pobočky sa ako číslo platiteľa/identifikačné číslo zamestnávateľa ťahá práve variabilný symbol z položky definície platobného príkazu príslušnej pobočky.


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz ZP a Hlásenie zmien ZP - na pobočky

Po zapojení Pobočiek v mzdových konštantách (záložka Ostatné) a vyplnení číselníka Pobočky (pre účely ZP hlavne väzby na pobočky ZP, toto je nutné vykonať aj v prípade, kedy je zhodná s pobočkou ZP uvedenou v číselníku Poisťovne) systém HELIOS Orange:

1. pred generovaním Mesačných výkazov na ZP zobrazí hlášku:
"Generovať výkazy za pobočku? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí voľbu Áno, tak si najprv musí vybrať pobočku zamestnávateľa a následne zdravotnú poisťovňu (môže si zvoliť všetky poisťovne naraz). Pri samotnej tlači je možné tlačiť všetky výkazy za rovnakú zdravotnú poisťovňu naraz, pri exporte je nutné vykonať export správy každého výkazu zvlášť, t.j. za každú pobočku zdravotnej poisťovni zvlášť. V samotnom formulári Mesačný výkaz pre ZP sa na záložke Platiteľ zobrazí atribút Pobočka naplnený hodnotou z číselníka Pobočky a ostatné údaje podľa nastavenia v číselniku Pobočky.

Ak zvolí voľbu "Nie", tak sa generovanie výkazov vykoná za každú zdravotnú poisťovňu ako celok, t.j. akoby pobočky zamestnávateľa neexistovali.

2. pred náhľadom pred tlačou nad prehľadom Hlásenie zmien ZP zobrazí hlášku:
"Tlačiť hlásenie za pobočku? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí voľbu Áno, tak sa zapne kontrola na označené záznamy za vybranú zdravotnú poisťovňu a jej pobočku, ktorá je uvedená v číselníku Pobočky. Ak používateľ označí záznamy pre viac ako jednu pobočku zdravotnej poisťovni, zobrazí sa hláška: "Pre tlač sú vybrané záznamy pre viac ako 1 poisťovňu." a tlač nevykoná. V samotnom formulári Hlásenie zmien ZP sa v jeho názve zobrazí Kód pobočky zamestnávateľa a v časti (1) Poisťovňa sa zobrazí atribút Pobočka ZP s hodnototu z číselníka Pobočky.

Ak zvolí voľbu "Nie", tak sa zapne kontrola, ktorá kontroluje, či sú označené záznami za jednu zdravotnú poisťovňu, t.j. akoby pobočky zamestnávateľa neexistovali.

3. pred exportom Správy pre Hlásenie zmien ZP zobrazí hlášku:
"Generovať výkazy za pobočku? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí voľbu Áno, tak pred samotným exportom systém ponúkne číselník Pobočiek a následne zdravotnú poisťovňu, pre ktorú chce vykonať export správy. Ak si zvolil formát správ "pre vybrané záznamy", tak sa pre export zobrazia len nevyexportované záznamy pre zvolenú zdravotnú poisťovnu a pobočku zamestnávateľa. V samotnom formulári eOznámenie zamestnávateľa sa v názve okna zobrazí Kód poisťovni z číselníka Pobočky a v sekcii (1) Organizácia a (2) Dávka sa zobrazia údaje podľa nastavenia v číselníku Pobočky, po potvrdení tlačidlom OK sa vykoná samotný export do zvoleného formátu správy.

Ak zvolí voľbu "Nie", tak sa pre export zobrazia nevyexportované záznamy pre vybranú zdravotnú poisťovňu, t.j. akoby pobočky zamestnávateľa neexistovali.

UPOZORNENIE:

Čislo platiteľa sa v prípade tlače/exportu po pobočkách ťahá z variabilného symbolu na bankovom spojení položky definície platobného príkazu pre danú pobočku zamestnávateľa pre úhradu zdravotného poistenia pre príslušnú zdravotnú poisťovňu.


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz SP - MVPP/VPP - na pobočky

Po zapojení pobočiek v mzdových konštantách (záložka Ostatné) a vyplnení číselníka Pobočky systém HELIOS Orange pred tlačou/exportom správy Mesačných výkazov na SP zobrazí hlášku: "Generovať výkazy za pobočku? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí voľbu Áno, tak si najprv musí vybrať pobočku zamestnávateľa, tj tlač ako aj export sa vykonáva za každú pobočku zvlášť. V samotnom formulári pred tlačou/exportom Mesačných výkazov pre SP sa v názve okna zobrazí Pobočka zamestnávateľa, ktorú si pre export aktuálne vybral a naplnenia sa hodnoty z číselníka Pobočky a ostatné údaje podľa nastavenia v číselniku Pobočky.

Ak zvolí voľbu "Nie", tak sa generovanie výkazov vykoná za vlastnú firmu ako celok, t.j. akoby pobočky zamestnávateľa neexistovali.

UPOZORNENIE:

Identifikačné číslo platiteľa sa v prípade tlače/exportu po pobočkách ťahá z variabilného symbolu na bankovom spojení položky definície platobného príkazu pre danú pobočku zamestnávateľa pre úhradu sociálneho poistenia pre daný Typ výkazu (t.j. MVPP/VPP).


Novinka NOVINKA - Mesačný rozpis platieb DDS a DP SDS na pobočky

Po zapojení pobočiek v mzdových konštantách (záložka Ostatné) a vyplnení číselníka Pobočky systém HELIOS Orange pred exportom formátu správ:
Mesačný rozpis platieb na DDS - XML
Mesačný rozpis platieb na DDS - Dary - XML
Mesačný rozpis platieb na DP SDS - XML

zobrazí používateľovi dialóg pre výber fondu, pre ktorý vykonáva export a pobočky zamestnávateľa. Ak používateľ nevyberie žiadnu pobočku, tak sa generovanie rozpisov vykoná za vlastnú firmu ako celok, t.j. akoby pobočky zamestnávateľa neexistovali.

UPOZORNENIE:

Identifikačné číslo platiteľa sa v prípade exportu po pobočkách ťahá z variabilného symbolu na bankovom spojení položky definície platobného príkazu pre danú pobočku zamestnávateľa pre úhradu DSS pre danú správcovskú/doplnkovú spoločnosť.


Novinka NOVINKA - Čísleník Pobočky vs Registračný list zamestnávateľa

V prípade, že zamestnávateľ vytvoril RLZ pre každý odštepný závod/organizačnú zložku, tak aby nemusel vypĺňať tieto údaje druhý-krát v číselníku Pobočky, može si priamo v editore číselnika Pobočky na záložke Sídlo pri položke Názov organizácie preniesť údaje z číselníka RLZ pomocou tlačidla "..." priamo do číselníka Pobočky.

Prenesú sa konkrétne tieto položky:
Názov organizácie
IČO
DIČ
Ulica
Číslo súpisné
Číslo orientačné
Obec
PSČ


Obecné

Novinka Do hlavního okna byla do pásu karet doplněna záložka Dashboard, která obsahuje tlačítko pro občerstvení všech widgetů aktuálně zobrazeného dashboardu.


Novinka Byla doplněna možnost zobrazení Info panelu také v editoru. Implicitně je vypnutý, je třeba si ho zapnout - Uživatelské konstanty - záložka Vzhled - Zobrazit info panel v editorech.


Novinka Na záložce Podmínka notifikace notifikačního předpisu lze vybrat také sloupce typu Programátorsky definovaný a Uživatelsky definovaný. U těchto typů sloupců se ze své podstaty nevyhodnocuje, zda byly aktualizovány, proto k nim nezapomeňte v definici předpisu přidat vhodné sloupce podmiňující spuštění notifikace.


Novinka Do zkráceného a plného textu notifikace lze vybrat dynamickou hodnotu z notifikovaného řádku pomocí specifikátorů.


Novinka Upraveno pořadí přehledů v rámci nabídky Nástroje přizpůsobení.


Novinka Nastavení Automatů v ribbonu hlavního okna bylo rozšířeno o možnost definice na roli.


Novinka Provedena vizuální úprava zaškrtávátka pro hodnotu NULL ve skinech Valentine, Springtime a Summertime.


Novinka V definici sestavy (F4 - Nastav) je nyní možno sestavě přiřadit hodnotu tzv. systémové proměnné (období, sklad, pokladna, řada účtenek, druh účetních dokladů, mzdové období, kategorie aktivit, zpravodajská jednotka). Při výběru sestavy, popř. potvrzení v F4 - Nastav, se systémové proměnné ve stavovém řádku nastaví podle těchto hodnot. Pokud není v sestavě hodnota zadána, tak se nijak nepřepíná. Systémové proměnné ve stavovém řádku je i nadále možno přepínat. Při opuštění daného přehledu zůstávají systémové proměnné na poslední zvolené hodnotě. Pokud je některá ze systémových proměnných přepnuta, pak se po návratu do daného přehledu přepne zpět na hodnotu podle sestavy. Např. jsem v přehledu faktur vydaných - zvolím sestavu s obdobím 2015 - období ve stavovém řádku se mi adekvátně nastaví - opustím přehled a přejdu do jiného přehledu, např. příjemky - tam změním období na 2018 - po návratu do faktur vydaných se mi automaticky znovu uplatní aktivní sestava - z ní se převezme hodnota pro období a nastaví se 2015.

Pokud je sestava s nastavenou hodnotu systémové proměnné použita v definici Workflow, je rozpad ve stromečku Workflow limitován pouze na danou hodnotu (např. nebudou tam všechna možná období, ale pouze jedno, pokud je pro Workflow povoleno).
V Dataskopu má hodnota systémové proměnné v sestavě přednost před nastavením systémových proměnných v rámci definice Dataskopu.


Novinka V přehledech je možno zapnout ukotvení řádků (lze ukotvit nahoru nebo dolů). Po zapnutí (záložka Systém - akce Ukotvení řádků) se v přehledu vlevo objeví "špendlíky". Na ně je možno kliknout levým tlačítkem myši a zvolit kam ukotvit (nahoru či dolů), popř. ukotvení zrušit.

Z hlediska označení více řádků se tyto ukotvené chovají jako počáteční (ukotvené nahoře) či koncové (ukotvené dole). Tudíž pokud se označí některý z nahoře ukotvených řádků a pak se pomocí Shift + klik označí některý neukotvený řádek, tak se provede hromadné označení všech řádků mezi, tedy i těch, které nejsou právě vidět (stejné chování má i MS Excel).


Novinka Bylo upraven ribbon editoru - akce pro definici uživatelského editoru byly přesunuty na samostatnou kartu.


Novinka V políčku pro výběr jazyka v uživatelských konstantách byly upraveny ikonky na barevnou signalizaci (zelené kolečko - jazyk je nainstalován a licencován, žluté kolečko - jazyk není instalován nebo licencován, zámek - jazyk je nainstalován, ale není licencován).


Novinka Opravena barva součtů v Opisu přehledu 2. V některých skinech byly součty černé.


Novinka Byl upraven návrhář uživatelského menu.
 • je možno vytvořit podmenu a přiřadit k němu ikonku
 • je možno použít drag & drop
 • je možno přidat oddělovače


Novinka V náhledu dokumentů v Info panelu byla doplněna detekce existence dokumentu, který není uložen v DB. Pokud soubor neexistuje, je toto zobrazeno jako chybové hlášení v prostoru pro náhled, nikoliv oknem s hláškou, které je třeba zavřít.


Novinka Pokud se použije v rychlém filtru akce"Zruš rychlý filtr" - Ctrl+Del= tlačítko X, nezruší se nově nastavení horní lišty filtru (obsahuje/začíná na/obsahuje/etc)


QMS - Systém řízení kvality

Novinka Do nabídky modulu QMS přibyla nová oblast Řízení rizik, která aktuálně nabízí první agendu Analýza rizik - FMEA.

https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Anal%C3%BDza_rizik_-_FMEA_-_QMS


Sklady, nákup a prodej

Novinka Do tabulky Změny na organizacích (TabCisOrgArch) byl doplněn počítaný sloupec UliceSCisly.


Účetnictví

Novinka Nová funkcionalita Návrhář zápočtů.

Návrhář zápočtů (NZ) je nástroj k jednoduchému hromadnému generování a případně i účtování zápočtů ve fakturaci a v saldokontu.
NZ ve fakturaci je zcela nezávislý na NZ v saldokontu (nelze započíst vzájemně fakturu a saldokontní složku).
NZ umožňuje hromadné generování zápočtů a dle volby i jejich následné zaúčtování.

Nastavení - konstanty

Možnosti - Konfigurace - Fakturace - záložka "Nastavení návrháře zápočtů".

Oddíl "Obecné" :

- "Zápočty posuzovat dle"

-- "Čísla organizace" ... číslo organizace pro zápočet je shodné s číslem organizace na faktuře
-- "IČO" ... číslo organizace se dohledá dle následujících pravidel :
--- IČO na faktuře se v číselníku Organizace vyskytuje jen jednou. Číslo organizace pro zápočet <- Číslo organizace faktury.
--- IČO na faktuře není vyplněno (organizace nemá IČO). Číslo organizace pro zápočet <- Číslo organizace faktury.
--- IČO na faktuře se v číselníku Organizace vyskytuje více než jednou:
Z více organizací se stejným IČO vybrat Číslo organizace pro zápočet postupně podle kriterií:
a. Organizace nemá nadřízenou organizaci. (Pokud není jednoznačné, platí další podmínky)
b. Organizace není označena jako Prijemce
c. U organizace není označeno Místo určení
d. Organizace-Stav v pořadí: 0-Aktivní,
3-Potenciální,
1-Blokovaná,
2-Zakázána
e. Číslo organizace - vzestupně

- "Zápočty v různých měnách"

-- "Jednotlivě po měnách" ... dojde k započtení pohledávek a závazků se stejnou měnou, pro každou měnu vznikne jeden zápočet
-- "Společně různé měny" ... dojde k započtení pohledávek a závazků s různými měnami do jednoho zápočtu, uživatel musí zvolit měnu zápočtu

- "Nepřiřazovat do zápočtů faktury po splatnosti více než dnů"

hodnota 0 ... bez omezení
hodnota > 0 ... do zápočtu vstoupí jen faktury s počtem dnů prodlení menší než zadaná hodnota

Oddíl "Údaje pro účtování - zápočty nad fakturami" :

"Vygenerované zápočty ihned účtovat"

nezaškrtnuto - zápočty budou jen vygenerovány, účtování musí provést uživatel ručně
zaškrtnuto - po vygenerování zápočtů dojde ihned i k jejich účtování

"DUD pro účtování zápočtů"

zde je možno zadat DUD pro účtování zápočtů ve fakturaci (je nutno zadat při nastavení předchozí konstanty na "zaškrtnuto")

"Období stavu pro účtování zápočtů"

-- "Nevyplňovat" ... období stavu při účtování nebude vyplněno
-- "Dotahovat dle datumu návrhu" ... období stavu bude dotaženo dle Datumu návrhu zápočtu (viz dále)

Oddíl "Údaje pro účtování - zápočty nad saldem" :

"Vygenerované zápočty ihned účtovat"

nezaškrtnuto - zápočty budou jen vygenerovány, účtování musí provést uživatel ručně
zaškrtnuto - po vygenerování zápočtů dojde ihned i k jejich účtování

"DUD pro účtování zápočtů"

zde je možno zadat DUD pro účtování zápočtů v saldokontu (je nutno zadat vždy, protože zápočty nad saldem jsou vždy automaticky zaúčtovány)

"Období stavu pro účtování zápočtů"

-- "Nevyplňovat" ... období stavu při účtování nebude vyplněno
-- "Dotahovat dle datumu návrhu" ... období stavu bude dotaženo dle Datumu návrhu zápočtu (viz dále)

Nastavení - saldokontní skupiny

Pro generování zápočtů v saldokontu je potřeba definovat saldokontní skupiny, ze kterých se budou zařazovat saldokontní případy do NZ.
V editoru saldkontních skupin na první záložce je v oddíle "1 - Identifikace" nové zaškrtávátko "Návrhář zápočtů".
Jestliže je zaškrtávátko zaškrtnuto, je daná saldokontní skupina vybrána pro generování v NZ.
Podmínky pro zaškrtnutí skupiny :
- navázané účty musí být navázány jen k dané saldkokontí skupině (nesmí být navázány na jakoukoliv další saldokontní skupinu označenou pro NZ)
Podmínka na účty je zohledněna i v akci "Navázání účtů dle masek" v přehledu saldokontních skupin.
Je-li zaškrtnuto zaškrtávátko "Návrhář zápočtů", při navazování nových účtů jsou nabízeny účty, které nejsou navázány na jinou saldokontní skupinu označenou pro NZ.

Spouštění Návrháře zápočtů

NZ lze spustit v přehledu "Vzájemné zápočty" ve fakturaci nebo v přehledu "Vzájemné zápočty (saldokonta)" akcí "Návrhář zápočtů".
NZ ve fakturaci je zcela nezávislý na NZ v saldokontu (nelze započíst vzájemně fakturu a saldokontní složku).
Je-li přehled NZ prázdný, dojde k automatické aktualizaci NZ. Není-li prázdný, je zobrazen dotaz na aktualizaci.
Při spuštění aktualizace dojde ke ztrátě všech uživatelských úprav provedených v NZ (viz dále).

Přehled "Organizace pro návrh zápočtů"

Spuštěním výše uvedené akce "Návrhář zápočtů" dojde ke zobrazení základního přehledu NZ - "Organizace pro návrh zápočtů".
V přehledu jsou uvedeny možné zápočty pro jednotlivé organizace a měny zápočtu.
V přehledu jsou tyto sloupce :
- "Fakturační" ... zda se jedná o zápočet ve fakturaci nebo v saldokontu
- "Organizace na zápočtu" ... organizace zápočtu určená dle pravidel nastavení konstanty "Zápočty posuzovat dle", viz výše.
- "Měna zápočtu" ... měna zápočtu, jestliže není měna uvedena, je konstanta "Zápočty v různých měnách" nastavena na volbu "Společně různé měny" a
pohledávka a závazek mají různé měny. V tomto případě je nutné, aby uživatel zvolil měnu zápočtu, viz dále.
- "Suma pohledávek" ... suma pohledávek na zápočtu v hlavní měně
- "Suma závazků" ... suma závazků na zápočtu v hlavní měně
- "Rozdíl pohledávek a závazků" ... rozdíl sum viz výše v hlavní měně
- "Název" ... název který bude uveden na hlavičce zápočtu. Název je přednastaven jako "FAK:ICO/Měna zápočtu" resp. "SAL:ICO/Měna zápočtu".
- "Druh účetního dokladu" ... druh účetního dokladu, nutné pro účtování zápočtu.
- "Saldo - generován zápočet" ... příznak, zda byl pro daný záznam NZ již generován zápočet (saldokonto).
- "Fakturace - generován zápočet" ... příznak, zda byl pro daný záznam NZ již generován zápočet (fakturace).
V přehledu lze dále využít vazbu na Číselník organizací (vazba na organizaci zápočtu) a vazbu na období stavu.

Editor přehledu "Organizace pro návrh zápočtů"

V editoru lze vyplňovat tato pole :
- "Měna zápočtu" ... lze zadat měnu zápočtu, pokud není určena. Výběr měn je omezen pouze na měny, které jsou na fakturách daného zápočtu, a hlavní měna - tu je možno zadat vždy. Jestliže je měna zápočtu již určena, pole je nepřístupné.
- "Název" ... bude přenesen jako název na hlavičku zápočtu. Je-li měna zápočtu známa, je předvyplněn jako FA:ICO/Měna zápočtu resp. SAL:ICO/Měna zápočtu.
Není-li měna zápočtu známa a je potřeba, aby ji uživatel vybral, je Název prázdný a doplní se až po výběru měny zápočtu, viz dále.
- "Druh účetního dokladu" ... je předvyplněn z konstanty "DUD pro účtování zápočtů". Jeho vyplnění je nutné pro účtování zápočtů.
- "Období stavu" ... je předvyplněno dle nastavení konstanty "Období stavu pro účtování zápočtů", tedy buď prázdné nebo dotažené dle datumu návrhu.
Po použití akce "Aktualizace splatnosti a kurzu" v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů" - viz dále, dojde k případnému dotažení nového období stavu,
které odpovídá nově zadanému "Datumu návrhu".
Jestliže byl zápočet již vygenerován, pole "Název" je zaprotekováno.
Jestliže byl zápočet již zaúčtován, pole "Druh účetního dokladu" a "Období stavu" jsou zaprotekována.
Uživatelské úpravy v editoru patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

Aktualizace "Návrháře zápočtů"

Při spuštění aktualizace NZ je naplněn aktualizovaný přehled "Organizace pro návrh zápočtů" i podřízený přehled "Faktury pro návrh zápočtů", viz dále.

Princip naplnění - fakturace :

- proces naplnění načítá doklady s druhem pohybu "Faktury přijaté", "Dobropisy přijaté", "Faktury vydané" a "Dobropisy vydané"
- další podmínky : Pořadové číslo -> 0, faktura je nesplacena, faktura je realizována
- nastaví se číslo organizace pro zápočet dle nastavení konstanty "Zápočty posuzovat dle"
- určí se Datum splatno faktury, není-li na faktuře zadáno, je určeno standardním postupem
- posoudí se počet dnů prodlení k aktuálnímu datumu - "Datum návrhu" dle nastavení konstanty "Nepřiřazovat do zápočtů faktury po splatnosti více než dnů"
- stanoví se částka, kterou zbývá uhradit (částka na faktuře s odečtem všech úhrad, zádržného, skonta apod.)
- je posouzena výše uvedená částka na hodnotu "Tolerance pro posuzování úhrad", která je zadána u měny faktury
- určí se, zda se jedná o pohledávku či závazek
- dojde k výpočtu částech pro zápočet pro dané měny
- je vygenerován záznam do přehledu "Organizace pro návrh zápočtů" a podřízené záznamy do přehledu "Faktury pro návrh zápočtů", voz dále

Princip naplnění - saldokonto :

- proces naplnění načítá saldokontní případy jen z označených saldokontních skupin (viz výše)
- nastaví se číslo organizace pro zápočet dle nastavení konstanty "Zápočty posuzovat dle"
- určí se Datum splatno saldokontního případu
- posoudí se počet dnů prodlení k aktuálnímu datumu - "Datum návrhu" dle nastavení konstanty "Nepřiřazovat do zápočtů faktury po splatnosti více než dnů"
- stanoví se částka, kterou zbývá uhradit, respektuje se měna na saldokontním případu
- je posouzena výše uvedená částka na hodnotu "Tolerance pro posuzování úhrad", která je zadána u měny faktury
- určí se, zda se jedná o pohledávku či závazek
- dojde k výpočtu částech pro zápočet pro dané měny
- je vygenerován záznam do přehledu "Organizace pro návrh zápočtů" a podřízené záznamy do přehledu "Faktury pro návrh zápočtů", voz dále

Princip naplnění - platí pro obě varianty :

- při stanovení částky, která zbývá uhradit, je respektován přechod na EUR
- po generování záznamu do přehledu "Organizace pro návrh zápočtů" jsou generovány záznamy do přehledu přehled "Faktury pro návrh zápočtů".
- přehled "Faktury pro návrh zápočtů" obsahuje jednotlivé faktury (závazky a pohledávky) pro danou organizaci a měnu zápočtu
- v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů" jsou systémem přednastaveny hodnoty příznaků "Zahrnout do zápočtu" a "Dorovnat", viz dál
e - v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů" jsou tedy sumy pohledávek a závazků pro zápočet vyrovnány, viz dále
- z NZ jsou vyloučeny tyto návrhy zápočtů :
-- pro danou organizaci a měnu existuje pouze buď pohledávka nebo závazek (resp.neexistuje "protistrana", není s čím započíst)
-- je známa měna zápočtu a suma pohledávek nebo závazků je nulová

Akce v přehledu "Organizace pro návrh zápočtů"

"Zrušit" ... standardní zrušení záznamu, zrušeny budou i příslušné pohledávky/závazky v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů"
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Aktualizace návrháře zápočtů" ... provede aktualizaci NZ a dojde ke ztrátě všech uživatelských úprav provedených v NZ (viz dále).

"Měna zápočtu" ... při nastavení konstanty na "Zápočty v různých měnách" na hodnotu "Společně různé měny" a pohledávka a závazek jsou v různých měnách
je potřeba určit měnu zápočtu touto akcí. Zobrazí se okno, ve kterém lze vybrat měnu. Měny lze vybrat jen takové, které jsou obsaženy na všech fakturách zápočtu
(případně vybraných zápočtů), a hlavní měna - tu lze zadat vždy. Vybraná měna je dosazena na NZ jako měna zápočtu a
dojde k přepočtu částek všech faktur v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů" včetně určení příznaků "Zahrnout do zápočtu" a "Dorovnání zápočtu".
Měna zápočtu lze nastavit vždy pro všechny faktury pro danou organizaci stejná.
Akci nelze použít u organizací, pro které byl již generován zápočet.
Akci nelze použít u organizací, kde je měna zápočtu určena.
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Faktury pro návrh zápočtů" ... zobrazí se přehled "Faktury pro návrh zápočtů", viz dále.

"Vytvořit zápočty" resp. "Vytvořít a zaúčtovat zápočty" ... dojde ke generování zápočtů a případně k jejich zaúčtování
(fakturační - dle konstanty "Vygenerované zápočty ihned účtovat", saldokontní - vždy, účtování je povinné)
Nelze vytvořit zápočty nad organizacemi v NZ, nad kterými již byly zápočty vygenerovány.

"Zobrazit zápočty" ... zobrazí se přehled zápočtů, které byly vygenerovány (a případně zaúčtovány) pro danou organizaci a měnu v NZ

Přehled "Faktury pro návrh zápočtů"

Přehled "Faktury pro návrh zápočtů" obsahuje jednotlivé faktury (závazky a pohledávky) pro danou organizaci a měnu zápočtu.
Přehled lze zobrazit z přehledu "Organizace pro návrh zápočtů" akcí "Faktury pro návrh zápočtů".
Záznamy - faktury do přehledu jsou generovány v rámci "Aktualizace návrháře zápočtů".
Ke každému záznamu v přehledu "Organizace pro návrh zápočtů" musí existovat minimálně 2 záznamy v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů"
(jeden záznam pro pohledávky, druhý záznam pro závazky) pro danou organizaci a měnu zápočtu, ale může existovat i více záznamů
(více pohledávek / více závazků).
V přehledu jsou tyto sloupce :
- "Organizace na faktuře" ... původní organizace na faktuře.
- "Organizace na zápočtu" ... organizace zápočtu dle pravidel nastavení konstanty "Zápočty posuzovat dle", viz výše.
- "IČO" ... IČO organizace na zápočtu
- "Pohledávka/závazek" ... zda se jedná o pohledávku nebo závazek
- údaje pro identifikace saldokontního případu, ze kterého záznam vznikl (sal.skupina, vazby párování), platí jen pro saldokonta
- údaj pro identifikaci faktury, ze které záznam vznikl, platí pro fakturaci
- "Saldo v hlavní měně" ... původní saldo v hlavní měně
- "Saldo v měně faktury" ... původní saldo v měně faktury
- údaje o měně faktury
- "Saldo v měně zápočtu" ... původní saldo v měně zápočtu
- údaje o měně zápočtu
- "Zahrnout do zápočtu" ... příznak, zda bude faktura zahrnuta do zápočtu
- "Dorovnání zápočtu" ... příznak, zda daní faktura bude dorovnána
- "Započíst v hlavní měně" ... kolik bude započteno v hlavní měně
- "Započíst v měně faktury" ... kolik bude započteno v měně faktury
- "Započíst v měně zápočtu" ... kolik bude započteno v měně zápočtu
- "Datum splatnosti" ... datum splatnosti faktury
- "Datum návrhu" ... datum návrhu NZ (při aktualizaci se dotahuje aktuální datum)
- "Prodlení" ... počet dnů prodlení
V přehledu lze dále využít vazbu na Číselník organizací na zápočtu (vazba na organizaci zápočtu), vazbu na Číselník organizací na faktuře (vazba na organizaci faktury),
vazbu na fakturu (platí pro fakturaci),
vazbu na saldokontní případ (platí pro saldokonto) a vazbu na přehled "Organizace pro návrh zápočtů".

Editor přehledu "Faktury pro návrh zápočtů"

V editoru jsou zobrazena tato pole :
Oblast "Měna na faktuře" :
- "Měna faktury" ... měna na faktuře, pole nelze editovat
- "Saldo v měně faktury" ... saldo v měně na faktuře, pole nelze editovat
Oblast "Saldo v hlavní měně" :
- "Hlavní měna" ... hlavní měna
- "Datum kurzu faktury" ... datum kurzu na faktuře, pole je aktualizováno v rámci změny kurzu
- "Jednotka měny faktury" ... jednotka měny na faktuře, pole je aktualizováno v rámci změny kurzu
- "Kurz faktury" ... kurz měny na faktuře, pole lze editovat (pouze výběr z kurzového lístku), po změně kurzu dojde k přepočtu saldo v hlavní měně a saldo v měně zápočtu
- "Saldo v hlavní měně" ... saldo v hlavní měně, pole lze editovat, zadaná částka musí být vyšší než nula, po změně hodnoty dojde k přepočtu saldo v měně faktury a saldo v měně zápočtu
Oblast "Měna na faktuře" :
- "Měna zápočtu" ... měna na zápočtu, pole nelze editovat
- "Datum kurzu zápočtu" ... datum kurzu na zápočtu, pole je aktualizováno v rámci změny kurzu
- "Jednotka měny zápočtu" ... jednotka měny na zápočtu, pole je aktualizováno v rámci změny kurzu
- "Kurz zápočtu" ... kurz měny na zápočtu, pole lze editovat (pouze výběr z kurzového lístku), po změně hodnoty dojde k přepočtu saldo v hlavní měně a saldo v měně faktury
- "Saldo v měně zápočtu" ... saldo v měně na zápočtu, pole lze editovat, zadaná částka musí být vyšší než nula, po změně hodnoty dojde k přepočtu saldo v hlavní měně a saldo v měně faktury
Po změně kurzů nebo částek a uložení editoru dojde k přepočtu částek a určení příznaků "Zahrnout do zápočtu" a "Dorovnání zápočtu".
Jestliže je cizí měna na faktuře stejná jako cizí měna na zápočtu, lze editovat údaje kurzu jen u faktury a zadané hodnoty jsou
přeneseny do údajů kurzu zápočtu.
Jestliže je faktura i pohledávka/závazek v hlavní měně, všechna pole jsou zaprotekována.
Jestliže byl zápočet již vygenerován nebo byla některá faktura označena "Bude prioritně zahrnuto do zápočtu" nebo "Bude prioritně dorovnáno", všechna pole jsou zaprotekována.
Uživatelské úpravy v editoru patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

Akce v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů"

"Zrušit" ... standardní zrušení záznamu. Zrušení záznamu způsobí přepočet systémem a nové nastavení příznaků "Zahrnout prioritně" a "Dorovnat zápočet".
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Dorovnat zápočet" ... při aktualizaci NZ je tento příznak automaticky nastaven u jedné faktury, u které dojde k dorovnání.
Je nastavena hodnota "Bude dorovnáno". K dorovnání je určena faktura v pořadí dle počtu dnů prodlení (nejnižší).
Jsou-li sumy pohledávek a závazků shodné, příznat "Dorovnat" není nastaven u žádné faktury.
Touto akcí lze nastavit příznak dorovnání na jinou fakturu, než určil systém. Potom bude příznak dorovnání na původní faktuře zrušen a
u požadované faktury nastaven na hodnotu "Bude prioritně dorovnáno". Dále dojde ke změně hodnot pro zápočet a nastavení dalších faktur.
U faktur, které nebudou dorovnány, je nastavena hodnota "Nebude dorovnáno".
Akci nelze použít u faktur, pro které byl již generován zápočet.
Akci nelze použít u faktur, kde není zatím určena měna zápočtu.
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Zahrnout prioritně" ... při aktualizaci NZ je tento příznak automaticky nastaven u faktur v pořadí dle počtu dnů prodlení (od nejvyššího)
na hodnotu "Bude zahrnuto do zápočtu". Takto označené faktury budou zahrnuty do generování zápočtu.
Touto akcí lze nastavit příznak pro jiné faktury, než určil systém (lze nastavit i pro faktury, které systém označil).
Potom bude příznak nastaven na hodnotu "Bude prioritně zahrnuto do zápočtu". Dále dojde ke změně hodnot pro zápočet a nastavení dalších faktur.
Takto lze označit i více faktur.
U faktur, které nebudou zařazeny do zápočtu, je nastavena hodnota "Nebude zahrnuto do zápočtu".
V případě, že je zápočet již vyrovnán a všechny řádky jsou již označeny "Bude prioritně zahrnuto do zápočtu", nelze další řádek označit prioritně. Systém zobrazí chybové hlášení : "Nelze nastavit zahrnout prioritně. Suma prioritně zahrnutých závazků by byla vyšší, než je suma pohledávek." resp. "Nelze nastavit zahrnout prioritně. Suma prioritně zahrnutých pohledávek by byla vyšší, než je suma závazků."
Akci nelze použít u faktur, pro které byl již generován zápočet.
Akci nelze použít u faktur, kde není zatím určena měna zápočtu.
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Zrušení zahrnout prioritně" ... lze zrušit nastavení příznaku "Bude prioritně zahrnuto do zápočtu". Zda bude faktura i nadále
zařazena do zápočtu určí systém - u faktury bude buď nastaveno "Bude zahrnuto do zápočtu" nebo "Nebude zahrnuto do zápočtu".
Akci nelze použít u faktur, pro které byl již generován zápočet.
Akci nelze použít u faktur, kde není zatím určena měna zápočtu.
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Měna zápočtu" ... při nastavení konstanty na "Zápočty v různých měnách" na hodnotu "Společně různé měny" a pophledávka a závazek jsou v různých měnách
je potřeba určit měnu zápočtu touto akcí. Zobrazí se okno, ve kterém lze vybrat měnu. Měny lze vybrat jen takové, které jsou obsaženy na všech fakturách / vybraných
fakturách, a hlavní měna - tu lze zadat vždy. Vybraná měna je dosazena na NZ jako měna zápočtu a
dojde k přepočtu částek všech faktur v přehledu "Faktury pro návrh zápočtů" včetně určení příznaků "Zahrnout do zápočtu" a "Dorovnání zápočtu".
Měna zápočtu lze nastavit vždy pro všechny faktury pro danou organizaci stejná.
Akci nelze použít u faktur, pro které byl již generován zápočet.
Akci nelze použít u faktur, kde je měna zápočtu určena.
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Aktualizace splatnosti a kurzu" ... při aktualizaci NZ je počet dnů prodlení určován k aktuálnímu datumu a veškeré potřebné kurzy měn jsou
taktéž dotahovány k aktuálnímu datumu. Sloupec "Datum návrhu" je tedy nastaven jako aktuální datum.
Touto akcí lze toto rozhodné datum změnit. Zobrazí se okno pro výběr datumu. Zvolené datum je nastaveno jako "Datum návrhu",
je přepočítán počet dnů prodlení a jsou dotaženy nové kurzu měn. Může se stát, že po zadání datumu daná faktura již nesplňuje podmínku
na počet dnů prodlení (viz výše) a je z NZ vyřazena.
Nové "Datum návrhu" lze nastavit vždy pro všechny faktury pro danou organizaci stejné.
U zápočtů, které jsou v hlavní měně, dojde jen k úpravě "Datumu návrhu" a přepočtu počtu dnů prodlení.
Akci nelze použít u faktur, pro které byl již generován zápočet.
Akci nelze použít u faktur, kde není zatím určena měna zápočtu.
Tato uživatelská úprava patří mezi uživatelské úpravy, které jsou zrušeny použitím akce "Aktualizace návrháře zápočtů".

"Vytvořit zápočty" resp. "Vytvořít a zaúčtovat zápočty" ... dojde ke generování zápočtů a případně k jejich zaúčtování
(fakturační - dle konstanty "Vygenerované zápočty ihned účtovat", saldokontní - vždy, účtování je povinné)
Nelze vytvořit zápočty nad fakturami v NZ, nad kterými již byly zápočty vygenerovány.

"Zobrazit zápočty" ... zobrazí se přehled zápočtů, které byly vygenerovány (a případně zaúčtovány) pro danou organizaci a měnu v NZ.

Proces "Vytvořit zápočty" resp. "Vytvořit a zaúčtovat zápočty"

Proces zajišťuje konečné zpracování NZ - vygenerování a případné zaúčtování zápočtů.
U zápočtů v NZ, pro které je akce spuštěna, je nutné, aby byla zadána měna zápočtu.
U fakturace je účtování zápočtů volitelné pomocí konstanty "Vygenerované zápočty ihned účtovat".
U saldokonta je účtování zápočtů povinné z důvodu zamezení duplicitního generování zápočtu do přehledu "Organizace pro návrh zápočtů" spuštěním aktualizace NZ.
Je-li požadováno účtování zápočtu, je potřeba, aby byl zadán DUD pro účtování zápočtů v přehledu "Organizace pro návrh zápočtů", případně Název a nastavení období stavu.
Průběh procesu - proces probíhá v těchto fázích :
- generování zápočtů do příslušných přehledů - buď vzájemné zápočty ve fakturaci nebo v saldokontu
(procesní okno, když není chyba a je nastaveno následné účtování, automaticky se po doběhu uzavře)
- v saldokontu následuje proces potvrzení zápočtů (procesní okno, když není chyba a je nastaveno následné účtování, automaticky se po doběhu uzavře)
- v saldokontu navazuje výpočet kurzového rozdílu na zápočtech v cizí měně, ve fakturaci dojde k vyhodnocení kurzového rozdílu až při účtování zápočtu
(procesní okno, když není chyba a je nastaveno následné účtování, automaticky se po doběhu uzavře)
- případné účtování zápočtu (procesní okno, po doběhu zůstává zobrazeno pro kontrolu)
účtování proběhne vždy přímo do účetního deníku bez možnosti editace před zaúčtování
- zobrazení příslušného přehledu vzájemných zápočtů, které byly vygenerovány a/nebo zaúčtovány
Zápočty v saldokontu, u kterých účtování skočilo chybou, jsou z přehledu vzájemných zápočtů v saldokontu vymazány a celý proces je potřeba opakovat.
Konečný proces zpracování zápočtů zajišťuje, že se dané faktury, pro které byly vygenerovány/zaúčtovány zápočty, neobjeví v NZ znovu po použití aktualizace NZ.


Výkazy a finanční analýza

Novinka V datovém skladu jsou upravena tlačítka pro kontingenční tabulky ve verzi 3.


Verze 3.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Fakturace

Novinka Doplněny ikony do přehledů:
 • Upomínky
 • Stupně upomínek
 • Penalizacni faktury
 • Parametry penalizacni faktury
 • Položky upomínek
 • Položky penalizačních faktur


Firemní aktivity

Novinka Firemní aktivity (QMS) - nastavení druhu cenotvorby
 • Na kategorii aktivity (kategorii QMS) lze v parametru Druh cenotvorby určit, jaká cenotvorba se bude prvotně aplikovat na položky zakládané do dokladu dané kategorie. Parametr je viditelný pouze při nastavení konstanty Rozšířená cenotvorba v Globálních konstantách pro Firemní aktivity na hodnotu "Výstupní (prodej) i vstupní (nákup)".
 • Nastavení se přebírá na doklad, kde je lze již libovolně měnit a ukládat, a podle aktuální hodnoty na dokladu se aplikuje cenotvorba na nově zakládané položky do aktivity (záznamu QMS) / do úkolu aktivity (záznamu QMS) . Na dříve založené položky nemá změna hodnoty na dokladu žádný dopad.
 • Volné úkoly bez aktivity – při zakládní položek do úkolů založených mimo aktivitu se aplikuje vždy druh cenotvorby "Výstup (prodej)"
 • Na položky v plnění úkolů nejsou možnosti rozšířené cenotvorby aplikovány, tj. aplikuje se vždy druh cenotvorby "Výstup (prodej)"
 • Při nastavení konstanty Rozšířená cenotvorba v Globálních konstantách pro Firemní aktivity na jinou hodnotu než "Výstupní (prodej) i vstupní (nákup)" se aplikuje na všech místech druh cenotvorby "Výstup (prodej)".


Novinka Kontaktní jednání
 • Do globálních konstant pro Firemní aktivity byl doplněn parametr "Přednastavená kategorie CRM", kde lze zadat kategorii firemní aktivity, která je určena pro přehled Kontaktní jednání. Bude-li v globálních konstantách zadaná "Přednastavená kategorie CRM" a nebude pro daného uživatele přednastavená kategorie CRM v lokálních konstantách, zobrazí se v přehledu Kontaktní jednání záznamy této kategorie.
 • Nad přehled Kontaktní jednání byla doplněna akce Změna kategorie, která umožní změnit kategorii aktivity a vybrat do přehledu záznamy zvolené kategorie. Výběr se pamatuje pro danou seanci a uživatele Helios.


Obecné

Novinka Byl implementován nový způsob vzniku notifikací - Změna stavu záznamu. Tj. změní-li se záznam a ve sloupci nebo kombinaci sloupců, který je předmětem definice notifikace, nastane sledovaná hodnota, určení příjemci jsou notifikováni.

Pro zpřístupnění této funkcionality je třeba mít nainstalován modul Notifikační předpisy (RM_NotifikacniPredpisy). Modul je součástí agendy (licencí) Nástroje pro řízení procesů.

Pro zprovoznění notifikace je třeba mít nadefinován notifkační předpis. Předpis lze definovat pouze v přehledech ze stromečku. Pomocí pásu karet na kartě Systém a velkého tlačítka Notifikace s nabídkou Zobrazit notifikační předpisy...(Shift + Ctrl + N). Přes tlačítko Novy a výběr Notifikačního registru definijete vlastnosti předpisu. Na záložce 1-Notifikace zvolte Název, Zkrácený a Plný text notifikace. Na záložce 2-Podmínka notifikace definujete, jaké podmínky v hodnotách sloupců musí být splněny, aby došlo ke vzniku notifikace. Na záložce 3-Podmínka spuštění se definují omezující podmínky, při kterých má být vyhodnocování notifikační podmínky vůbec spuštěno. Na záložce 4-Příjemci vybíráte přes tlačítko Nový uživatel příjemce notifikace.


Novinka Pokud jsou v přehledu sloupce umožňující sumaci, je možno pomocí akce "Zobrazit sumační řádek Shift+Ctrl+L" zobrazit ve spodní části přehledu řádek se sumacemi. Pokud není v gridu označen žádný řádek, zobrazuje se suma všech řádků, jinak pouze těch označených. Pro funování akce je třeba vypnout omezené načítání dat, pokud je nastaveno (podobně jako seskupení a hledání).


Novinka Do číselníků pro rozkopírování přidáno 6 číselníků nastavení:
 • Hlavní strom
 • Nástrojové lišty
 • Pásy karet
 • Rychlé volby
 • Uživatelská menu

Číselníky nastavení jsou vedeny pod novou agendou "Nastavení".

U číselníků nastavení lze zadat v editoru na záložce 3 - "Uživatelé pro rozkopírování nastavení" seznam uživatelů, pro které se má daný číselník rozkopírovat. Jesliže je seznam uživatelů prázdný, rozkopírují se všechny záznamy.
Nastavení uživatelů je možné provést jen u jednoho číselníku a potom provést kopírování nastavení akcí "Kopie uživatelů do dalších číselníků rozkopírování".
Při rozkopírování systém rozkopíruje i uživatele, kteří jsou navázáni na jednotlivé záznamy číselníků.
U těchto číselníků neexistuje přehled, takže nelze zobrazit.

Dále byl přidán číselník Ikon. Zde lze zobrazit číselník a vybrat ikony k rozkopírování. Uživatele nelze zadat (číselník není orientován na uživatele).

Po přechodu na novou verzi jsou číselníky automaticky přidány do seznamu číselníků k rozkopírování.

POZOR - vzhledem k rozsahu úprav v tabulkách nastavení rozkopírování dojde přechodem na novou verzi k opětnému naplnění tabulek nastavení. Z tohoto důvodu budou ztraceny uživatelské úpravy provedené v přehledu číselníků k rozkopírování:

 • nastavený filtr
 • zda přepsat záznamy v cílových databázích
 • zda rozkopírovat i podřízené číselníky
 • zda rozkopírovat všechny záznamy nebo označené
 • zda rozkopírovat záznamy pro které neexistuje vazba
 • zda rozkopírovat položky
 • označení číselníků pro rozkopírování automatem


Novinka V přehledu Kontakty aktivovaném v editorech
 • Organizace
 • Kontaktní osoby
 • Zaměstnanci

bylo tlačítko Přednastavené umožňující zadávat a editovat přednastavené kontakty přemístěno v pásu karet z karty Akce na kartu Přehled a doplněno i do nástrojové lišty s vybranými akcemi pro přehled Kontakty.


Novinka V info panelu je v přehledech, které mají vazbu na dokumenty, zobrazena nová záložka - Dokumenty. Je zde jednak zobrazen přehled Dokumentů, jednak pak náhled na konkrétní dokument, pokud je jeho typ podporován. Podporované soubory: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, ICO, GIF, TIF, TIFF.


Mzdy (CZ)

Novinka Sociální pojištění - SSN (Číslo sociálního pojištění)

Na kartě zaměstnance bylo doposud možné u cizích státních příslušníků evidovat Číslo sociálního pojištění (SSN) / v případě, že Státní příslušnost je jiná než vlastní země v Číselníku zemí/. Toto číslo však bylo pouze evidenční a nepromítalo se do tiskových ani exportních výstupů.

Nově je na níže uvedených sestavách toto číslo SSN použito místo rodného čísla v případě, že je vyplněno:

Mzdové údaje:

– Oznámení na OSSZ – tiskové formuláře i xml

Výpočet mzdy:

- SP přehled s limity - tiskové formuláře
- SP přehled - tiskové formuláře
- SP přehled nad limit - tiskové formuláře

Roční sestavy:

- RELDP – tiskové formuláře i xml zprávy
- Přehled odvodů na SP - tiskové formuláře
- Roční potvrzení vym. základu SP- tiskové formuláře
- Mzdový list - tiskový formulář


Novinka Oznámení na ČSSZ - hlášení Změn

Doposud platilo, že pokud uživatel provedl v kartě Zaměstnance, ve Mzdových údajích nebo v Doplňujících údajích změnu, která měla být nahlášena na ČSSZ, program se ho při ukládání editoru zeptal, zda se má změna zaznamenat do Oznámení na ČSSZ.
Pokud uživatel (ať již omylem, či v danou chvíli úmyslně) odpověděl, že se změna zaznamenat nemá, už nikdy se tato změna automaticky nevygenerovala. Uživatel musel "pátrat", co vlastně měnil.

Z toho důvodu jsme změnili filozofii hlášení změn na ČSSZ následujícím způsobem:

- jakmile uživatel udělá změnu, která má být na ČSSZ hlášená, při ukládání editoru se již NEZOBRAZÍ žádná dotazovací hláška
- všechny tyto změny budou automaticky ukládány do tzv. "logovací tabulky Změn SP"
- v okamžiku, kdy bude chtít uživatel podat "Oznámení o nástupu do zaměstnání...", potom v přehledu Oznámení na ČSSZ spustí:

- Přihlášky, odhlášky - záznamy se vytvoří na základě Datumu vzniku a ukončení pracovního poměru (pomine např. problém s chybějící zemí výkonu práce, která byla vyplňována až poté, co se vygenerovala přihláška)
- Změny - tato akce zobrazí doposud neuplatněné a neblokované (viz níže) změny, které jsou v logovací tabulce pro SP

Pro lepší orientaci může uživatel v oblasti Přehled změn spustit akce:

a) Vybraný záznam - akce zobrazuje změny daného zaměstnance, na kterém je uživatel nastaven
b) Vybrané období - akce zobrazuje změny všech zaměstnanců v daném období
c) Pohled přes období - akce zobrazuje změny všech zaměstnanců přes všechna období

Jestliže uživatel zjistí, že některé změny nemají být uplatněny, resp. nahlášeny na ČSSZ, lze tyto změny zablokovat v akcích Vybrané období a Pohled přes období.
Postavíte se na záznam, který chcete blokovat, vstoupíte na záložku Akce a zvolíte ribbon Zákaz přenosu.
Tímto zabezpečíte, že záznam se nedostane do žádných tiskových ani exportních výstupů.


Novinka Hlášení změn ZP - Blokování záznamu

Pokud existují záznamy, které z jakéhokoliv důvodu nechcete dále zpracovávat (tzn. exportovat nebo tisknout), lze tyto záznamy označit jako Blokované.

V Hlášení změn ZP zvolíte Akce a dále Blokování změn na ZP.

V přehledu budete u daného záznamu vidět pod písmenem B (blokováno), "fajfku".

S tímto záznamem se ve výstupních sestavách již nebude pracovat.

Použijete např. v situaci, kdy dojde ke kolizi při hlášení, odhlášení změn (tzn. bude se zobrazovat více záznamů pro hlášení, než by mělo být..).

Blíže viz Návaznost přihlášek a odhlášek.


Novinka Historie zdravotního pojištění za zaměstnanace

Aby bylo možné jednoduše zjistit, jaké procesy směrem ke zdravotní pojišťovně u konkrétního zaměstnance probíhaly, vznikla nová akce Historie hlášení změn na ZP. Zde uvidíte sestupně řazené akce ke konkrétnímu zaměstnanci (nejnovější nahoře).

Historii lze zjistit na dvou místech:

1. v přehledu Hlášení změn ZP - Akce, Historie za vybraného zaměstnance.
Tady však uvidíte historii pouze těch zaměstnanců, kteří se právě nacházejí v Hlášení změn ZP (tzn. těch, kterým v daném měsíci provádíte jakoukoliv změnu)

nebo

2. ve Mzdových údajích, na záložce Odvody, Zdravotní pojištění, vedle položky Datum změny je tlačítko "H"
Zde uvidíte historii zaměstnanců vzhledem ke zdravotní pojišťovně kdykoliv, bez ohledu na to, zda v daném měsíci k nějaké změně došlo nebe nikoliv.

Přehledy slouží pouze pro informaci, nelze zde provádět změny a opravy.


Novinka Hlášení změn ZP - Kontrolní přehled

V nabídce Hlášení změn ZP existuje nová oblast, která se jmenuje Kontrolní přehledy.

Zde můžete vidět tyto akce:

- Historie za vybraného zaměstnance

Zde jsou chronologicky seřazené operace daného zaměstnance vzhledem ke zdravotní pojišťovně (tzn., kdy byl přihlášen, odešel na mateřskou dovolenou, kdy byl odhlášen apod.)

- Návaznost přihlášek a odhlášek

Jedná se o stěžejní přehled v případě, že ve vaší firmě dochází k tomu, že u jednoho zaměstnance dochází často ke vzniku nových dohod nebo ke kombinaci dohod a pracovních poměrů.

Návaznost přihlášek a odhlášek:

1. kontrola - zjišťuje, zda existují dva po sobě jdoucí kódy O nebo kódy P,C,E,A, pokud ano, objeví se v přehledu informace: "Bezprostředně navazující přihlášky, odhlášky"
2. kontrola - pokud existuje v daném období přihlášená dohoda, nesmí existovat v intervalu trvání přihlášení dohody ve vybraném období přihláška ani odhláška, pokud existuje, objeví se v přehledu informace: "Kolize přihlášené dohody s odhláškou".

Pokud v Návaznosti přihlášek a odhlášek naleznete informace o "nesrovnalosti" (viz hlášky výše), máte možnost "nežádoucí" záznamy zablokovat. Zablokováním dojde k tomu, že tyto záznamy se nebudou objevovat na tiskových ani exportních výstupech.

Blokování záznamů je možné dvěmi způsoby:

a) v základním přehledu Hlášení změn ZP

- v Návaznosti přihlášek a odhlášek zjistíte nepotřebný záznam
- vrátíte se do základního přehledu Hlášení změn ZP
- postavíte se na nežádoucí záznam a zvolíte akci Blokování změn na ZP - Zakaž export a tisk označených záznamů

b) v Historii změn

- v Návaznosti přihlášek a odhlášek zjistíte nepotřebný záznam
- nabídka Akce, Historie změn - zde je výhodou, že vidíte všechny operace, které zaměstnanec měl vůči zdravotní pojišťovně přes všechna období (nikoliv pouze za vybrané období jako je tomu v základním přehledu Hlášení změn ZP)
- Akce, Blokování změn na ZP - Zakaž export a tisk označených záznamů

Dále zde můžete vidět ribbon Pracovní poměry, který vás detailně informuje o všech pracovních poměrech zaměstnance.

Obecné příklady:

- jestliže existují jen pracovní poměry (HPP, souběžáky...) - vše v pořádku, k duplicitnímu přihlášení, odhlášení již nedochází, v Návaznosti přihlášek a odhlášek se nic neobjevuje.
- jestliže existuje kombinace pracovních poměrů a dohod:
- když vznikne pracovní poměr dříve než dohoda - vše v pořádku, k duplicitnímu přihlášení, odhlášení již nedochází, v Návaznosti přihlášek a odhlášek se nic neobjevuje.
- když vznikne pracovní poměr později než dohoda - kolize, v Návaznosti přihlášek a odhlášek se zobrazí informace o kolizi - "Bezprostředně navazující přihlášky, odhlášky" - protože budou za sebou existovat dva kódy P.


Novinka Hlášení změn na ZP - kód Q

Nově se generuje kód Q u jednodenního zaměstnání.
Tento kód se generuje tehdy, pokud se jedná o tuzozemce nebo o cizince, který by byl v případě déle trvajícího zaměstnání přihlašován kódem A.


Novinka Mzdové údaje - přehled změn

Funkcionalita zobrazení změn mzdových údajů byla v edici iNUVIO přesunuta jako akce přehledu mzdových údajů. Nebylo možné editovat položky, ve kterých se mají změny vyhledávat. Tato chyba byla opravena. Akce Mzdové údaje - přehled změn zobrazí přehled. V tomto přehledu se přes nastav zobrazí položky, v kterých má dojít k vyhledání změněných hodnot. Poté se spustí za vybrané záznamy akce Vyhledat změny. V editoru se nastaví rozmezí období a další nastavení. Výsledkem je přehled s výpisem změn.

Přehled slouží k porovnání konkrétních mzdových údajů za vybrané období (tzn. lze např. zjistit, jak a v jakém období došlo ke změně základní mzdy, čísla účtů apod.). Program je schopen detekovat změnu účtu pouze tehdy, jestliže se staré bankovní spojení nepřepisuje, ale vytváří se zcela nové bankovní spojení. Porovnávají se údaje, které jsou v přehledu (zde lze vytvořit sestavu v Nastav dle vlastních požadavků), číslo účtů (u 100% vyúčtování) a paušální mzdové složky. Akce porovnání se spouští z místní nabídky volbou Vyhledání změn. Do dialogového okna se vyplňuje období, za které se mají změny porovnat, případně paušály, číslo účtu a volí se zde, zda se mají zobrazit pouze změny nebo všechny informace bez ohledu na to, zda změna nastala nebo nikoliv.

V editoru nastavení období a výběru paušálních mzdových složek nebylo možné vybrat číslo paušálu a to v případě, že bylo vybrané jiné období než je aktuální mzdové období.

Opraveno


Novinka Oznámení na ČSSZ - kontrola v měsíci nástupu, výstupu

Jestliže nastává změna týkající se sociálního pojištění v měsíci nástupu nebo výstupu zaměstnance, jste o této skutečnosti informováni pomocí akce Kontrola.
Kontrola probíhá jak v rámci tiskového formuláře, tak před samotným xml exportem.

Důvodem kontroly je to, abyste zkontrolovali, zda se skutečně jedná o změnu, nebo jste udělali změnu, která změnou není a má být součástí přihlášení.


Novinka Plánované změny

Plánované změny pomohou uživatelům v případě, kdy potřebují vybrané položky v kombinaci s pracovním poměrem změnit v budoucnu (déle než jeden měsíc). Plánované změny lze zadávat po jednom (kombinace položka a pracovní poměr) nebo hromadně (kombinace jedna položka a více pracovních poměrů).

Akce plánované změny vznikly nad mzdovými údaji a doplňujícími údaji.

Změny se projeví v období dle platnosti a aplikují se měsíční uzávěrkou mezd.

Detailnější popis bude uveden v příručce.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - logovanie zmien pre účely RLFO

Aby bolo možné evidovať zmeny týkajúce sa sociálneho poistenia bez otázky po vykonaní zmeny v editore Mzdových údajov, Číselníku zamestnancov a Doplňujúcich údajoch, bola vykonaná úprava, ktorá loguje (zaznamenáva) vykonané zmeny do zvláštnej tabuľky zmien.
Odteraz sa už pri vykonávanej zmene (,ktorá má význam z hľadiska RLFO) nebude zobrazovať otázka, ale vykonané zmeny sa budú logovaľ (zapisovať) do tabuľky zmien.

Pokiaľ existujú Mzdové údaje v aktuálnom období, zalogujú sa vykonané zmeny do aktuálneho obdobia, pokud existujú Mzdové údaje zamestnanca v bežnom období, zapíšu sa zmeny do bežného obdobia, ak neexistujú v dobe vykonávaných zmien Mzdové údaje vôbec (napr. zmena sa vykonaná v číselníku Zamestnanci, ale ešte nie je založená mzdová karta zamestnanca), logovanie neprebehne.

Používateľ má teraz možnosť si tieto zalogované/zaznamenané zmeny zobraziť priamo nad prehľadom Registračné listy FO v skupine akcii Prehľad zmien pomocou akcií:

 • Vybraný záznam
 • Vybrané obdobie

Pohľad cez obdobia

Priamo nad týmito prehľadmi si môže používateľ rozhodnúť, ktoré zaznamenané zmeny chce dostať do generovania záznamov do prehľadu Registračné listy (Druh evidencie = Zmena), a ktoré nie a to pomocou akcie Zákaz prenosu.

Odteraz teda používateľ do prehľadu Registračné listy FO vygeneruje nevyexportované záznamy pre vybrané obdobie pomocou 2 akcií:
Prihlášky, odhlášky, prerušenia, MD, RD
Zmeny osobných údajov (táto akcia generuje záznamy z Prehľadu zmien)

QMS Systém řízení kvality

Novinka Ukazatel Doba reakce na poptávku (ReakcePoptOdb) - realizována distribuční verze výpočtu (viz téma https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Vztahy_s_obchodn%C3%ADmi_partnery_-_QMS#V.C3.BDchoz.C3.AD_nastaven.C3.AD_agendy v příručce). Pokud již máte stažené výchozí nastavení parametrů agendy Vztahy s obchodními partnery, stačí si doplnit k atributu ReakcePoptOdb parametry LINEQ9, případně UNIT. Pokud parametry nedoplníte, budou do výpočtu zahrnuty poptávky všech kategorií QMS a doba bude počítána ve dnech.


Sklady, nákup a prodej

Novinka V přehledech dokladů lze zvolit pro zobrazení více období. Lze vyvolat akcí „Výběr více období…“, která je v přehledech dokladů v místní nabídce u přednastaveného období dole na liště. Pokud je zobrazeno více období, je to indikováno dole na liště hvězdičkou vedle období, kde jsou v bublinkové nápovědě vypsána zobrazovaná období. Zobrazení více období je možné také přednastavit v uživatelské lokální konfiguraci v novém soudečku Období, kde je možno i rozlišit konkrétní druhy dokladů, kde má či nemá být toto zobrazení aplikováno. Zároveň v souvislosti s touto novou funkcionalitou bylo v uživatelské lokální konfiguraci přesunuto "Přednastavené období" ze soudečku Účetnictví do nového soudečku Období.

Podrobnosti v příručce https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Include_-_UNI#Pr.C3.A1ce_v_p.C5.99ehledu


Novinka Do přehledu uživatelských stavů došlých objednávek byla přidána možnost přenosu.


Účetnictví

Novinka Nová funkcionalita Přeúčtování při krác. poměrným koeficientem DPH §75

Byla vyvinuta funkcionalita přeúčtování v případě, že plátce DPH musí používat poměrný koeficient dle § 75 zákona o DPH.
Jedná se o případy použití obchodního majetku pro soukromé účely nebo v případě plnění, které nejsou ekonomickými plněními ve smyslu ZoDPH.
Podrobně viz zde
https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Verze_3.0.2018.0900_-_Zm%C4%9Bny_2018#.C3.9A.C4.8Detnictv.C3.AD


Novinka Účtování srážkové daně

Řeší se pouze evidence.
Pro SK i CZ legislativu.
Neřešíme výpočet srážkové daně!!!
Neřešíme platbu srážkové daně!!! Platební příkaz si musí vystavit sami.
Neřešíme evidenci, zda je srážková daň zaplacena.
Neřešíme výkaznické povinnosti spojené se srážkovou daní (formuláře pro finanční/daňové úřady).
Neřešíme tzv. brutto způsob (tj. faktura se místo částky ponížené o srážkovou daň zaplatí celá a srážková daň se platí "navíc".) Nemá podporu v zákoně.

Přehled Řady dokladů - pro faktury a dobropisy přijaté - nastavení pro srážkovou daň:
Záložka 4 - Návazné doklady, nová sekce [4] Srážková daň.
Zaškrtávátko Srážková daň, (výchozí neoznačeno). Když není označeno, na faktuře se srážková daň nezobrazuje.
Když je označeno, je k dispozici pole Účetní kód srážkové daně pro přiřazení kontace pro srážkovou daň.

V hlavičce faktury na záložce 5 - dodatky je nový atribut Srážková daň, do ktorého se u prijatých fakturách ze zahraničí za služby vyplní suma na úhradu dodavateli (sumu si vyplni uživatel sám).
Při generovaní platobního příkazu z faktury se částka poníží o srážkovou daň.
Při akci přiřazení úhrad na bankovním výpisu se vygeneruje formání úhrada srážková daň.
Při následném účtování bankovího výpisu se úhrada zaúčtuje standardně 321/221 a srážková daň se zaúčtuje na účet srážkové daně 321/341.

Účtování

K účtování srážkové daně je k dispozici nový druh účetního kódu "Saldokonto - srážková daň".
Účetní kód obsahuje stejná pole a druhy řádků jako účetní kód pro účtování úhrady.
Lze zadat na Řadě dokladů pohybu zboží pro pohyby Faktura / Dobropis přijatý.
Při generování úhrady s původem = "Srážková daň" se přenese účetní kód na úhradu.
Na úhradě s původem = "Srážková daň" lze také zadat účetní kód "Saldokonto - srážková daň".
Účtování probíhá dle účetního kódu zadaného na úhradě.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Ověření plátců DPH s důvody na zrušení registrace SK

V Konfiguraci, DPH, Zajištění DPH je nová oblast SK s volbami Plátci DPH s důvody na zrušení registrace Kontrola plátců, u kterých nastaly důvody na zrušení registrace na dokladech (zapnutí kontroly na vybraných dokladech).

zaškrtávátko logovat použití - při jeho zaškrtnutí se loguje použití plátců DPH s důvody na zrušení registrace na vybraných dokladech.

Označením se akce zapínají.

V Edidenci k DPH je nový přehled

Plátci DPH s důvody na zrušení registrace

V přehledech, stejně tak i v přehledu organizací jsou k dispozici akce Aktualizovat seznam. Spuštěním akce v přehledu Organizace se aktualizují z webu SK finanční správy seznam. Akci lze provést i v přehledu.

V přehledu organizací jsou vazby na přehledy: Plátci DPH s důvody na zrušení registrace

Na řadách dokladů (faktury, skladové doklady) je nové zaškrtávátko Kontrola plátců, u kterých nastaly důvody na zrušení registrace na dokladech. Když se toto pole označí, při napojení organizace, která je uvedena v seznamu Plátci DPH s důvody na zrušení registrace, se při ukládání dokladu zobrazí informativní hláška:

Organizace XYZ je označena jako "Plátce DPH s důvody na zrušení registrace".

V případě zapnutí logování bude logováno použití organizace, která je uvedena v seznamu Plátci DPH s důvody na zrušení registrace.


Novinka Při generování nové databáze v Helios Orange verze 3.3 a vyšší dojde k naplnění účetních kontací přednastavenými hodnotami. Jedná se o rozšířený seznam účetních kontací pro slovenskou legislativu.


Výroba

Novinka Při zadávání cen kooperací je možné definovat nákupní ceny v libovolné měně. V příslušné měně se následně generují kooperační objednávky i návazná evidence kooperací.

Na položkách kooperační objednávky je možné zadávat jednotkovou i celkovou cenu za kooperaci.


Verze 3.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Obecné

Novinka Funkční export/import widgetu workflow včetně definic WF.


Novinka V rámci sestavy (F4 - Nastav) je možno nastavit alternativní název sloupce - na záložce 1 - Zobrazení v pravé části Zobrazované položky do sloupce Alternativní název. Tento název je platný pouze pro danou sestavu. Je možno použít i zadání pomocí GUID externí hlášky a docílit tak automatického překladu pro různé jazykové mutace.


Novinka Pokud je pro atribut nastavena Systémová filtrace, pak je možno zároveň nastavit, jestli má být při tvorbě nového záznamu vyplněn podle tohoto nastavení - je třeba zaškrtnout "Automaticky vyplnit při novém záznamu".


Novinka V přehledech je nově implicitně zapnuta možnost označit řádky přehledu pomocí kliknutí na zaškrtávátko zobrazené v levé části přehledu. Tuto funkcionalitu je možno zakázat či opětovně povolit v uživatelských konstantách v sekci Vzhled - "Zobrazit zaškrtávátka pro označování záznamů".


Novinka Do přehledu Texty prediktivní analýzy důsledků byl přidán nový atribut Distribucni. Slouží k distribuci. Uživatelsky nejde nastavit. Texty prediktivní analýzy označené jako Distribuční nelze editovat. Lze je zkopírovat, zkopírované jako distribuční označeny nejsou a kopie lze editovat. Při exportu/importu se přenáší i příznak Distribuční.


Novinka Do přehledu Dashboard je přidána akce Kopie. Zkopíruje Dashboard vč. widgetů. Pozor, nekopíruje přiřazená práva a přiřazení do hlavního okna, toto je nutno nastavit ručně.


Novinka Do widgetu Analytik je přidána ikonka aktualizace (v pavé části nad časem). Stiskem ikonky aktualizace dosjde k aktualizaci textu prediktivní analýzy důsledků a refreš příslušného textu ve widgetu.
Novinka *Distribuční dashboard Analytik vč. příslušných textů prediktivní analýzy důsledků.


Novinka Rozkopírování číselníků:

V případě, že není definována vazba na cizí klíč, systém vkládá hodnotu NULL (je-li to možné).

Rozkopírování číselníků, které nejsou závislé na období (včetně jejich podčíselníků), nevyžaduje existenci daného období v cílové databázi.

- V distribuci nových verzích je distribuován v adresáři System nově soubor ROZKOP_RRRRVV.TXT, kde RRRR je rok a VV je číslo verze. Soubor obsahuje aktuální konfiguraci parametrů rozkopírování. Soubor lze naimportovat v přehledu "Rozkopírování číselníků" novu akcí "Import konfigurace rozkopírování". Na Helios-Store bude dále k dispozici ke stažení soubor ROZKOP_RRRRVV.ZIP, kde RRRR je rok a VV je číslo verze. Soubor obsahuje stejná data jako ROZKOP_RRRRVV.TXT a lze naimportovat standardní cestou. V přehledu "Rozkopírování číselníků" je nový sloupec "Verze importu". Podle tohoto údaje lze zkontrolovat, zda je v databázi nenovější konfigurace.

Novinka Mzdy - Oznámení na ČSSZ - editovatelnost atributů

U automaticky generovaných Oznámení (atribut Vytvořeno - Generováno) lze editovat pouze tyto atributy (bez ohledu na typ Oznámení):

 • Vyhotoveno
 • Platnost od
 • Přílohy
 • Cizozemské pojištění
 • Název před ONM
 • Název souč. ONM


Sklady, nákup a prodej

Novinka Sklady - Strom návazných skupin karet
 • Funkcionalita stromu doplněna do přehledů z kmenových karet používaných v TPV a výrobě


Účetnictví

Novinka Účetnictví - Otevření DPH pro jednoho uživatele

1. Přehled období DPH

Do přehledu přiznání k DPH byla doplněna akce "Otevření přiznání k DPH akt.uživatelem". Akce provede otevření přiznání k DPH jen pro aktuálního uživatele. Akce lze provést jen na uzavřeném přiznání k DPH. Po provedení akce je pro aktuálního uživatele přiznání k DPH otevřeno, lze přidávat, opravovat a mazat úč.doklady a používat akce jako pro otevřené přiznání k DPH. Pro ostatní uživatele je přiznání k DPH nadále uzavřeno. U některých akcí, např. které předpokládají uzavření přiznání k DPH, jsou doplněna chybová hlášení a dotazy:

 • Existuje přiznání k DPH otevřené jiným uživatelem, nelze uložit dodatečné
 • Přiznání k DPH je otevřeno jiným uživatelem. Chcete přesto pokračovat?
 • Přiznání k DPH je otevřeno aktuálním uživatelem. Chcete přesto pokračovat?
 • -> přiznání k DPH je otevřeno aktuálním uživatelem (Kontroly ekonomiky - formulář DPH)
 • -> přiznání k DPH je otevřeno jiným uživatelem (Kontroly ekonomiky - formulář DPH)
 • Bylo nalezeno předchozí přiznání k DPH otevřeno aktuálním uživatelem. Opravdu spustit aktualizaci přiznání k DPH?
 • Bylo nalezeno předchozí přiznání k DPH otevřeno jiným uživatelem. Opravdu spustit aktualizaci přiznání k DPH?

Týká se akcí:

 • Nové dodatečné přiznání k DPH
 • Účtování
 • tisk formulářem
 • generování XML
 • Aktualizace DPH vstup
 • Aktualizace DPH výstup

2. Uzavření a otevření období DPH Platí tyto principy pro uzavírání a otevírání období DPH:

 • je-li přiznání k DPH otevřeno, lze uzavřít jakýmkoliv uživatelem
 • je-li přiznání k DPH uzavřeno, lze otevřít jakýmkoliv uživatelem
 • je-li přiznání k DPH otevřeno pro aktuálního uživatele:

a) aktuální uživatel může přiznání k DPH uzavřít nebo otevřít
b) jiný uživatel přiznání k DPH nemůže přiznání k DPH uzavřít ani otevřít

Pozn. princip, že lze otevřít jen časově poslední přiznání k DPH dané periody je zachován jak pro otevření tak pro otevření pro aktuálního uživatele.

3. Nové sloupce

V přehledu přiznání k DPH lze zobrazit nové sloupce:

 • Datum provedení - uživatel ... sloupec zobrazuje nastavení data provedení pro aktuálního uživatele.

Pro uživatele, který přiznání k DPH otevřel jen pro sebe, je sloupec prázdný (i když sloupec Datum provedení datum obsahuje), pro ostatní uživatele je sloupec naplněn hodnotou ze sloupce Datum provedení).

 • Otevřel uživatel ... sloupec obsahuje uživatelské jméno uživatele, který přiznání k DPH otevřel pro sebe
 • Otevřeno jiným uživatelem ... příznak, zda je přiznání k DPH otevřeno jiným uživatelem pouze pro něho
 • Otevřeno aktuálním uživatelem ... příznak, zda je přiznání k DPH otevřeno aktuálním uživatelem pouze pro něho

4. Editor období DPH

Dojde-li k přiznání k období DPH akcí "Otevření přiznání k DPH akt.uživatelem" je editor období DPH přístupný k opravám a akcím, jako u otevřeného období DPH, ovšem jen pro aktuálního uživatele. Pro ostatní uživatele je editor a akce v editoru nepřístupné, jako u uzavřeného období DPH.

5. Ostatní

 • Na novou akci "Otevření přiznání k DPH akt.uživatelem" lze nastavit právo.
 • Varovné hlášky, je-li přiznání k DPH otevřeno aktuálním nebo jiným uživatelem, jsou přidány i do "Kontrol ekonomiky" - kontrola formuláře DPH.


Novinka Nová funkcionalita Kontrola duplicity párovacího znaku v účetním deníku.

Pro všechny legislativy.

Výchozí nastavení parametrů kontroly duplicity PZ zajišťuje, že se kontrola neprovádí. Je nutné nastavit parametry kontroly (viz dále).

Zjištění duplicity PZ není považováno za chybu, ale pouze upozornění / varování. Všechny operace lze proto dokončit.

Kontrola duplicity párovacího znaku kontroluje při různých akcích duplicitní párovací znak na účetních dokladech v účetním deníku. Je-li nalezen duplicitní párovací znak, je uživatel upozorněn varováním případně je položen dotaz na pokračování v akci. Zkratky :

 • PZ ... párovací znak
 • DUD ... druhy účetních dokladů
 • KH ... Kontrolní hlášení DPH CZ
 • KV ... Kontrolní výkaz DPH SK
 • SH ... Souhrnné hlášení

Nastavení parametrů kontroly

1. Editor Globálních konstant, Možnosti - Konfigurace - Účetnictví - Účetnictví-další, oddíl Kontrola duplicity PZ volba Období:

 • Kontrola nepoužita - kontrola duplicity PZ se neprovádí, pole pro nastavení kontroly nejsou viditelné
 • Aktuální - kontrola se provádí jen v rámci aktuálního období
 • Aktuální vč. předchozích - kontrola se provádí v rámci aktuálního období a předchozích období, jejichž počet je možné zadat v poli "Počet předchozích období" (výchozí, počet 1)
 • Neuzavřená - kontrola se provádí jen v rámci všech neuzavřených období
 • Všechna - kontrola se provádí jen v rámci všech období

volba Účty:

 • Všechny - kontrola se provádí pro všechny účty
 • Saldokontní účty - kontrola se provádí pro účty zařazené do jakékoliv saldokontní skupiny (výchozí hodnota)
 • Vybrané - kontrola se provádí pro účty, které jsou označeny (viz dále)

Pozn. všechny volby jsou viditelné jen v případě, že je volba Období nastavena na jiný stav než Kontrola nepoužita

2. Editor DUD, záložka 2 - Konfigurace, oddíl Kontrola duplicity PZ volba Kontrola:

 • Není - kontrola se pro daný DUD neprovádí (výchozí hodnota)
 • Jen tento DUD - kontrola se provádí v rámci daného DUD
 • Všechny DUD ve skupině - kontrola se provádí v rámci daného DUD a všech dalších DUD, které mají nastavenu tuto volbu

Pozn. Volba lze nastavit i v rámci hromadných změn.

3. Editor účtového rozvrhu, záložka 2 - Další údaje, pod sekcí Zadávání zaškrtávátko Kontrola duplicity PZ

 • nezaškrtnuto - kontrola se pro daný účet neprovádí (výchozí hodnota)
 • zaškrtnuto - kontrola se pro daný účet provádí

další volba umožňuje nastavit, zda se má kontrola duplicity PZ provádět jen za PZ nebo za kombinaci PZ + Organizace Pozn. zaškrtávátko je viditelné pouze v případě, že je v globálních konstantách nastavena volba "Účty" na hodnoty "Vybrané", viz výše. Pozn. volba kontroly je viditelná dle nastavení globální konstanty "Účty" :

 • Všechny - volba je viditelná u všech účtů
 • Saldokontní účty - volba je viditelná pro účty které jsou navázány alespoň v jedné sal.skupině
 • Vybrané - volba je viditelná pouze v případě, že je zaškrtnuto zaškrtávátko "Kontrola duplicity PZ"

Pozn. Zaškrtávátko i volba kontroly lze nastavit i v rámci hromadných změn. Pozn. Volba kontroly lze nastavit jen u účtů dle nastavení globální konstanty "Účty" :

 • Všechny - nastaví u všech účtů
 • Saldokontní účty - nastaví jen u účtů, které jsou navázány alespoň v jedné sal.skupině
 • Vybrané - nastaví jen u účtů, které mají zaškrtnuto zaškrtávátko "Kontrola duplicity PZ" nebo je-li v rámci hromadné změny zvolena změna zaškrtávátka "Kontrola"

Princip kontroly Kontrola duplicity PZ je prováděna dle nastavení parametrů kontroly, viz výše. Dále je prováděna dle těchto pevných nastavení :

 • jen v účetním deníku (tedy např. v editaci před zaúčtováním nikoliv)
 • v rámci jednoho účetního dokladu může být zadán duplicitní PZ
 • jen pro vyplněný PZ (duplicitní prázdný PZ není vyhodnocen jako varování)
 • jen pro účetní doklady ve fázi "Účtováno" nebo "Uzavřeno"
 • jen pro účetní doklady ve stavu "Běžný" nebo "Počáteční stav"
 • jen pro účetní doklady s datumem salda "Datum splatnosti" nebo "Saldo bez datumu"
 • jen pro účetní doklady, které nemají vazbu na následné KH, dodatečné KV nebo následné SH (je to z toho důvodu, že opravné účetní doklady těchto výkazů mohou obsahovat duplicitní PZ a vše je v pořádku)

U kterých akcí je duplicita PZ kontrolována

Je-li systémem zjištěna duplicita PZ, je o tom uživatel informován těmito způsoby:

 • dotazem "Párovací znak v účetním deníku již existuje (Doklad-PZ : ooo/dud/ccc-pz). Pokračovat ?", dále jen "Dotaz"
 • info hlášením : "Párovací znak v účetním deníku již existuje (Doklad-PZ : ooo/dud/ccc-pz).", dále jen "Info"
 • varováním v procesním okně : "Párovací znak v účetním deníku již existuje (Doklad-PZ : ooo/dud/ccc-pz).", dále jen "Varování"
 • zápisem informace do přehledu chyb, dále jen "Přehled"

Pozn. u každého hlášení je v závorce uveden účetní doklad, který daný PZ obsahuje, a hodnota PZ : Doklad-PZ : ooo/dud/ccc-pz ... kde ooo je název období, dud je číslo DUD, ccc je číslo dokladu a pz je hodnota PZ

Akce, u kterých systém kontroluje duplicitu PZ:

1. Ruční zadávání nového účetního dokladu v účetním deníku, ruční oprava účetního dokladu. Zde je v případě duplicity PZ zobrazen "Dotaz".

2. Editor účetního deníku, akce:

 • Rozúčtování, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Info"
 • Samovyměření, při ukládání dokladu je zobrazen "Dotaz"

3. Přehled účetního deníku, akce:

 • Hromadná změna, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Varování"
 • Hromadná změna pro KH, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Varování"
 • Kopie, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Info"
 • Hromadná kopie, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Varování"
 • Rozúčtování, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Info"
 • Změna rozpracovannosti, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Varování"
 • Změna stavu, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Varování"
 • Kontrola dokladů, v případě duplicity PZ je zobrazena chyba v "Přehled"
 • Import dokladů, v případě duplicity PZ je zobrazeno "Varování"

4. Účtování z agend V případě duplicity PZ je zobrazeno "Varování". (až při přenosu dokladů z editace před zaúčtováním do účetního deníku).

5. Kontroly ekonomiky - kontrola dokladů účetního deníku V případě duplicity PZ je zobrazeno varování v "Přehled".


Výroba

Novinka Výroba - Na vyráběném dílci je nový parametr "Způsob respektování zásob polotovaru při zaplánování do výroby".

Nabývá hodnot:

 • Dle nastavení řady plánu (def.)
 • Nerespektovat
 • Nerespektovat u zakázkových mod. (testovat existenci TabZakazModifDilce)

Umožňuje u některých polotovarů nastavit tzv. adresné, případně neadresné plánování na konkrétní nadřízený výrobní příkaz.

Verze 3.0.2018.0507 a nižší

Systém

Novinka Nový vzhled a ovládání

Ovládání pomocí ribbonů, uživatelské uspořádání ribbonů a editorů, uživatelské menu, skiny.


Novinka Dashboardy

Uživatelská "nástěnka", kde je možné zobrazit uživateli všechny pro něj klíčové informace.


Novinka Prediktivní analýza důsledků

Interpretace dat a případných nesouladů v nich, včetně analýzy, vyvození a upozornění na důsledky.


Novinka Notifikační centrum

Umožňuje uživatelsky definovat notifikace zvolených událostí včetně podpory notifikací např. do mobilního telefonu.


Novinka Vyhledávání a filtrování v přehledech

V přehledech funguje fulltextové vyhledávání
V rychlém filtru je možné vybírat různé podmínky typu Je menší než apod.


Novinka Uživatelská tvorba vlastních tabulek s vlastními uživatelskými editory.

Nástroj pro tvorbu vlastních řešení umožňuje použít vlastní tabulku a vygenerovat editor pro práci s daty v této tabulce.


Novinka eReporty

Nástroj pro publikování libovolných dat ze systému na webu.


Novinka Historie organizace

Podpora pro zobrazování a tisk historicky platných údajů o organizacích a bankovních spojeních na dokladech.


Ekonomika

Novinka Druhý párovací znak

Alternativní možnost párování pro saldokonta pro opakující se platby - stejný Dodavatel stejný Variabilní symbol. Nahrazuje Datum párovaní salda.


Novinka Centralizované kontroly ekonomiky

Spouštění kontrol ekonomiky z jednoho místa, možnost automatického spuštění kontrol, přehledy výsledků kontrol s možností přímé korekce chyb.


Novinka Rozkopírování číselníků


Novinka Rozšíření editace v uzavřeném období

Možnost editace v uzavřeném období byla rozšířena o útvar, zakázku, nákladový okruh, vozidlo a zaměstnance.


Novinka Účetní fakturační saldo

Sloučení procesu kontroly fakturačního a účetního salda do společné evidence účetního fakturačního salda.


Novinka Insolvenční rejstřík

Hromadné ověření insolvenčního řízení nad organizacemi.


Novinka Datum potvrzení dobropisu

Na zrealizovaný a zaúčtovaný vydaný dobropis lze dodatečně doplnit datum potvrzení doručení dobropisu odběratelem včetně dopadu do přiznání k DPH a kontrolního hlášení.


Novinka Účty na poznámkách textových položek

Na poznámku k dokladům lze přednastavit účty, sazbu DPH, případně daňové klíče pro faktury vydané i přijaté. Údaje se přenášejí na textové položky faktur vydaných nebo přijatých.


Novinka Možnost vystavit vydanou fakturu zaměstnanci (bez nutnosti vyplňovat organizaci).


Novinka Banka, párování úhrad

Algoritmus automatického přiřazení úhrad byl zdokonalen o řadu opatření včetně plateb faktur s účtem zaměstnance, nového číselníku variabilních symbolů včetně účetních vazeb a dalších vylepšení.


Novinka Pokladna

Nové přehledy pokladních dokladů přes období a přes pokladny


Business Intelligence

Novinka Součástí HELIOS Orange edice iNUVIO je plnohodnotný Business Intelligence nástroj pro manažerský pohled na data, který poskytuje okamžitou podporu pro rozhodování a řízení firmy.


Sklady, Nákup a prodej

Novinka Rozšířená struktura skladové evidence

Provázaná evidence skladových příjmů, zásob a výdejů
Zaznamenaná historie FIFO fronty, identifikace výdejů pro konkrétní příjemku
Možnost logování Zruš storno a původní doklad
Zpřesnění rozpouštění DSN


Novinka Rozšíření cenotvorby pro vstupní doklady

Globální konstanta Rozšířené ceny a slevy pro nákup (Ano/Ne)
Ceny a slevy nyní v podobném rozsahu jako na výstupu
U cen a slev se nově rozlišuje „směr“
Cenotvorba návazných skupin zboží pro vstupní doklady


Novinka Stromová struktura ve skladech

Možnost jednotlivé karty zařadit do stromu, i opakovaně Grafická vizualizace, drag & drop, popř. Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Del Definice v návazných skupinách zboží


Novinka Marže

Výpočet výše marže, obchodní přirážky a zisku. Marže je počítána pro jednotlivé položky.
Upozornění na překročení hranice plánované marže v editoru položky, při uzavření editoru položky a dokladu.
Zapsání hodnot k položkám dokladů, což umožňuje následně vytvořit sestavy pro vyhodnocení marže.


Novinka Cenotvorba – možnost definovat cenu vzhledem k měrné jednotce

Na Skupiny karet doplněna nová záložka Výrobní parametry pro zadání výchozích hodnot.


Mzdy

Novinka Hromadné změny Mzdových údajů, Doplňujících údajů a Paušálů a srážek

Vznikly nad:

 • Mzdovými údaji
 • Paušály a srážkami
 • Doplňujícími údaji

Akce je chráněná heslem, provedené změny jsou logované na základě nastavení v Konfiguraci systému HELIOS Orange (Archivace změn)


Novinka Insolvenční rejstřík – hromadné ověřování zaměstnanců

Kontrolu lze spustit nad nabídkou Zaměstnanci a Uchazeči o zaměstnání
Prověřování probíhá nad označenými zaměstnanci
Na akci lze nastavit práva


Novinka Příprava nástupu do PP (více jak jeden měsíc dopředu). Zadat nové nástupy s větším předstihem než je jeden měsíc (běžné období).

Lze zadat zaměstnance do jakéhokoliv období
Používá se tehdy, pokud je smlouva uzavřená několik měsíců dopředu
Lze vyplnit vybrané údaje ze Mzdových, Paušálních a Doplňujících údajů
V období skutečného nástupu se doplní aktuální legislativní údaje.


Novinka Náhled na výplatní pásku v editoru mzdy.

Uvnitř editoru výpočtu mzdy (zpracování mezd) je umožněn náhled na výplatní pásku.
Lze zobrazit bez ohledu na výpočet ostatních mezd
Zobrazuje se přímo v editoru Výpočtu mzdy, možnost přednastavit formulář


Novinka Nový vzhled formulářů Mzdový list, Výplatní lístek


GDPR

Novinka Rozšířené nadstandardní funkcionality pro správu osobních údajů jsou automatickou součástí edice iNUVIO.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export