Zjištěné chyby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
Oprava Verzia 2.0.2021.0600/2.0.2021.0604, Mzdy (SK), Mesačný daňový prehľad (XML)

Do vygenerovaného mesačného daňového prehľadu (XML) sa do elementov:

DatumZisteniaOP
r01

v prípade, že majú byť prázdne vyplní hodnota "12.30.1899" a v prípade, že majú byť vyplnené, tak dátumový formát je MM.DD.RRRR namiesto DD.MM.RRRR.

Riešenie:
Po načítaní takto vygenerovaného súboru XML do aplikácie eDane alebo na portál Finančnej správy SR je možné tieto atribúty ručne opraviť (v prípade elementu DatumZisteniaOP je potrebné nachvíľu označiť Druh prehľadu ako Opravný, aby bolo možné editovať položku Dátum zistenia skutočnosti na podanie opravného prehľadu). V najbližšej verzii, ktorej distribúcia je plánovaná na cca 22. 7. 2021 budú tieto atribúty vyplnené správne.


Oprava Windows 8, 10 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email Hotline.Orange-CZ@assecosol.com).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export