Zjištěné chyby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Oprava Verze 2.0.2021.0600, Sklady

Když se ve verzi x.0.2021.0600 v přehledu dokladů, např. Příjemky, zobrazí sloupeček EC + SN celkem účto druhová a zároveň je zobrazený nějaký sloupec z Řad dokladů, objeví se chyba

Varování nebo chybová hláška Ambiguous column name 'DruhPohybuZbo'

Řešení:
Bude opraveno ve verzi následující po 2.0.2021.0600


Oprava Verze 2.0.2021.0417, Pokladna, vyhodnocování KH do limitu/nad limit

Pokud je nastaveno na pokladně Nastavení pro limit kontrolního hlášení: Podle částky a příjemce, zadá se pokladní doklad, který má vyplněnou organizaci s ověřeným DIČ a na položku se zadá částka základu nad 10.000, neodškrtne se na položce KH do limitu. Tento atribut zůstává zaškrtnutý a nelze ho změnit.

Řešení:
Bude opraveno ve verzi následující po verzi 2.0.2021.0417
Do té doby lze řešit tak, že se na hlavičce pokladního dokladu zadá Nastavení pro limit kontrolního hlášení: Vždy nad limit – aby se doklad dostal v KH do správného oddílu. Dalším náhradním řešením je zadávat doklady hlavičkově, ne položkově.

Prosím zkontrolujte si v KH oddíly A5 a B3, zda se tam nenacházejí doklady, které mají být nad limit a případně proveďte opravu např. hromadnou změnou v účetním deníku.


Oprava Windows 8, 10 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email Hotline.Orange-CZ@assecosol.com).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export