Zjištěné chyby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
Oprava Verze 2.0.2021.0600, Obecné, změnový skript - Pokladna

Při přechodu na novou verzi se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Změnový skript na verzi 020020210464 nebyl aplikován úspěšně! Nemáte právo zápisu pro pokladu.

Řešení:
Spustit přechod na novou verzi jako uživatel, který má práva zápisu ve všech pokladnách. Toto platí pro všechny databáze. Bude opraveno ve verzi následující po verzi 2.0.2021.0600


Oprava Verze 3.0.2021.0417, Pokladna, vyhodnocování KH do limitu/nad limit

Pokud je nastaveno na pokladně Nastavení pro limit kontrolního hlášení: Podle částky a příjemce, zadá se pokladní doklad, který má vyplněnou organizaci s ověřeným DIČ a na položku se zadá částka základu nad 10.000, neodškrtne se na položce KH do limitu. Tento atribut zůstává zaškrtnutý a nelze ho změnit.

Řešení:
Bude opraveno ve verzi následující po verzi 3.0.2021.0417
Do té doby lze řešit tak, že se na hlavičce pokladního dokladu zadá Nastavení pro limit kontrolního hlášení: Vždy nad limit – aby se doklad dostal v KH do správného oddílu. Dalším náhradním řešením je zadávat doklady hlavičkově, ne položkově.

Prosím zkontrolujte si v KH oddíly A5 a B3, zda se tam nenacházejí doklady, které mají být nad limit a případně proveďte opravu např. hromadnou změnou v účetním deníku.


Oprava Windows 8, 10 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email Hotline.Orange-CZ@assecosol.com).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export