Zjištěné chyby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
Oprava Verze 3.0.2020.100 až 3.0.2021.0106, Mzdy - Odesílání PVPOJ

V rámci verze máme chybu při odesílání XML zprávy PVPOJ na portál ČSSZ. V průběhu roku 2020 se předělal způsob tvorby XML zprávy PVPOJ s platností od roku 2021. Problém, který se zavlekl je, že některým zákazníkům, i když je vše nastaveno tak, jak má (VS v konstantách, definice platebních příkazů se správným VS), tak se vygeneruje zpráva, která neobsahuje VS. Stane se to pouze některým zákazníkům.

Řešení:
Oprava je připravená a bude v nějaké následující verzi, aby se stihnul termín 20.2. pro podání přehledu.

Pokud přesto chcete přehled podat, doporučujeme vyexportovat XML PVPOJ na disk (bez certifikátů). Pak spustit ePortál ČSSZ, na této adrese je příslušný formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/pvpoj-2016. Zde doplníte VS a odešlete datovou schránkou nebo přímo z portálu podepíšete elektronickým podpisem a odešlete.


Oprava Verzia 2.0.2020.0919 až 2.0.2021.0100, Životné minimum - Exekúcie

Ak ste spúšťali aktualizáciu mzdových konštánt na verzii 2.0.2020.0919 až 2.0.2021.0100, nesprávne sa nastavila konštanta Životné minimum pre výpočet exekúcií a nepostihnuteľné sumy (viď v editore Mzdové konštanty záložka Ostatné sekcia Výkon rozhodnutia, odbory).

Riešenie:
Z HELIOS Store zo záložky Zadarmo je možné si nainštalovať upravený aktualizačný súbor pod názvom (SK) Mzdové konštanty, následne je potrebné spustiť aktualizáciu konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím. Ak sú už vypočítané mzdy, tak je potrebné mzdy s exekúciami prepočítať.

V prípade, že máte exekúcie vypočítané s nesprávnou hodnotou životného minima a nepostihnuteľných súm v uzavretých mzdových obdobiach je potrebné tieto obdobia odomknúť, upraviť konštanty a opätovne prepočítať dotknuté mzdy. V takomto prípade, prosím volajte službu hotline systému HELIOS Orange.

Verzia vyššia ako 2.0.2021.0100 už obsahuje správnu hodnotu tejto konštanty.


Oprava Windows 8, 10 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email Hotline.Orange-CZ@assecosol.com).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export