Zjištěné chyby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
Oprava Oběh zboží a Fakturace, načtení dokladu z XML souboru formát HELIOS-XML

Při importu dokladu přes Zprávy, formát HELIOS-XML dojde u kontaktního zaměstnance ke zdvojení jeho stávajících kontaktů.

Řešení:
Import bude opraven v následující verzi, přebytečné kontakty lze smazat.


Oprava Aktualizace z verze nižší než 2.0.2017.1200 na verzi vyšší než 2.0.2017.1200, Oběh zboží

Pokud má uživatel uživatelský editor na položce dokladu modulu Oběh zboží nebo Fakturace a zároveň používá slevy, dojde po aktualizaci verze k tomu, že v uživatelském editoru zmizí 5 sekcí s ovladači slevy (Automatem, Ručně, Zakázáno).

Řešení:
Je nutné uživatelský editor upravit, tj. přidat ovládací prvky slev. Je to důsledek nutných technologických změn v editorech.

Oprava Windows 8, 10 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email hotline.orange@helios.eu).

Text kurzívou

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export