Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Zjištěné chyby

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
  
{{Error|'''Verze 3.0.2019.0410 až 3.0.2019.0600, MZDY – Karenční doba – pokračování nemoci z měsíce června.'''
+
{{Error|'''Verze 2.0.2019.0410 až 2.0.2019.0600, MZDY – Karenční doba – pokračování nemoci z měsíce června.'''
  
 
Pokud je začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemá správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).
 
Pokud je začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemá správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).
Řádka 14: Řádka 14:
 
'''Řešení:'''
 
'''Řešení:'''
  
Funkcionalita bude opravena ve verzi 3.0.2019.0603, která bude ke stažení cca od 16.7.2019. Před výpočtem mezd měsíce července si proto, prosím, stáhněte aktuální verzi.}}
+
Funkcionalita bude opravena ve verzi 2.0.2019.0603, která bude ke stažení cca od 16.7.2019. Před výpočtem mezd měsíce července si proto, prosím, stáhněte aktuální verzi.}}
  
  

Verze z 15. 7. 2019, 10:08

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Oprava Verze 2.0.2019.0410 až 2.0.2019.0600, MZDY – Karenční doba – pokračování nemoci z měsíce června.

Pokud je začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemá správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).

Není respektováno, že se jedná o pokračující nemoc a náhrada za zbývající dny do prvních tří dnů je proplacená.

Příklad:

  • Nemoc započala 28.6.2019, což je u pravidelného kalendáře pracovní den.
  • Nemoc pokračovala např. do 2.7.
  • Za 1.7. a 2.7. byla chybně proplacena náhrada (1.7. a 2.7. jsou pracovní dny).

Řešení:

Funkcionalita bude opravena ve verzi 2.0.2019.0603, která bude ke stažení cca od 16.7.2019. Před výpočtem mezd měsíce července si proto, prosím, stáhněte aktuální verzi.


Oprava Verze 3.0.2019.0600, účtování z prvotní evidence.

Při účtování z prvotních evidencí, kde je uveden zaměstnanec, se nerespektuje nastavení na účtu - zaměstnanec zakázán. Účtování se vždy rozpadává na zaměstnance.

Řešení:

Bude opraveno v následující verzi. Do té doby je na hotline a ve znalostní databázi k dispozici opravný skript.


Oprava Spouštění po aktualizaci Windows10 April Update

Na stanicích s Windows 10 build 1803 se stává, že se aplikace Helios Orange nedokáže připojit k SQL serveru

Microsoft ve verzi Windows 10 – April update blokuje síťová spojení z aplikace, pokud je tato spuštěna ze síťového sharu s SMB dialektem 1.5 a nižším. Verze SMB dialektu se nejsnáze zjistí přes PowerShell – spustit jako správce, a pak:
Get-SmbConnection

Řešení:
Na serveru, na němž je nasdílena aplikace, zakázat SMBv1 protokol a povolit SMB 2/3 protokol
Pokud to nepomůže, dočasně zkopírovat instalaci HELIOS Orange na lokální disk uživatele. Tuto variantu používat pouze jako dočasné nouzové řešení !!

https://support.microsoft.com/en-us/help/2696547/how-to-detect-enable-and-disable-smbv1-smbv2-and-smbv3-in-windows-and


Oprava Verze 2.0.2018.0411, doklady modulu Celní sklad

V modulu Celní sklad končí otevření nové/stávající příjemky/výdejky chybou Access violation ...

Řešení:
Na hotline HELIOS Orange je k dispozici opravný skript.


Oprava Oběh zboží a Fakturace, načtení dokladu z XML souboru formát HELIOS-XML

Při importu dokladu přes Zprávy, formát HELIOS-XML dojde u kontaktního zaměstnance ke zdvojení jeho stávajících kontaktů.

Řešení:
Import bude opraven v následující verzi, přebytečné kontakty lze smazat.


Oprava Aktualizace z verze nižší než 2.0.2017.1200 na verzi vyšší než 2.0.2017.1200, Oběh zboží

Pokud má uživatel uživatelský editor na položce dokladu modulu Oběh zboží nebo Fakturace a zároveň používá slevy, dojde po aktualizaci verze k tomu, že v uživatelském editoru zmizí 5 sekcí s ovladači slevy (Automatem, Ručně, Zakázáno).

Řešení:
Je nutné uživatelský editor upravit, tj. přidat ovládací prvky slev. Je to důsledek nutných technologických změn v editorech.


Oprava Verze 2.0.2017.1304, Intrastat, Měsíční hlášení

Při ručním vyplňování Měsíčního hlášení Intrastat za rok 2017 se v případě, že se vyplní neexistující nomenklatura nebo nomenklatura kratší než 8 číslic, objeví hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:4104,16] The multi-part identifier "TabCelSazOld.CN4" could not be bound.

The multi-part identifier "TabCelSazOld.CN4" could not be bound

Řešení:
Bude opraveno v následující verzi. Do té doby je třeba hlášku odkliknout a pokračovat zadáním platné nomenklatury.


Oprava Verze 2.0.2017.1015, Mzdy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1)

Ve verzi je distribuční formulář z ročních sestav, Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1), který měl být až v prosincové verzi. Při pokusu o tisk dochází k chybové hlášce, že neexistuje datový zdroj. Formulář je nový, nesouvisí s pravidelnou měsíční agendou. Je to pouze podklad pro vyplnění žádosti o přídavky na dítě u úřadu práce, bude funční ve verzi z konce prosince 2017


Oprava Verze 2.0.2017.209, plugin Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Ve verzi 2.0.2017.209 je problém s nápočtem cizinců do přílohy 2. Pokud v rámci zdaňovacího období (roku 2016) nastoupí cizinec, neobjeví se v seznamu zaměstnanců v příloze k vyúčtování daně Přehled souhrnných údajů vz. 13. Může za to poslední sloupec Výkon práce, kde se má objevit hodnota odpracované doby ve zdaňovacím období (roce 2016). Od celkové doby zaměstnání se odečítá hodnota počátečního stavu pro daný rok. V případě takových zaměstnanců počáteční stavy neexistují a to způsobí, že v seznamu chybí.

Řešení:
V tuto chvíli pustíte skript Priloha2_VZD_ZalozeniPocStavu.hql (spustíte soubor, přihlásíte se k databázi a potvrdíte spuštění skriptu) a ten projde celý rok 2016 a pokud takového zaměstnanec najde, vygeneruje záznam v počátečních stavech s nulou. Opravený tiskový zdroj bude obsažen v příští verzi kolem 21.2.2017.


Oprava Verze 2.0.2016.0406, Manažerské rozhraní, Excel 64 bit

Při snaze o přihlášení do Manažerského rozhraní se zobrazí hláška:

Varování nebo chybová hláška Používáte DEMO verzi!

Chyba se projevuje pouze v prostředí MS Excel 64bit, u 32bitového MS Excel nenastává.

Řešení:
Je třeba stáhnout a nainstalovat novou verzi doplňku. Je ke stažení zde:
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=704
Nebo se obraťte pro radu na hotline HELIOS Orange, tel. 244 104 155, email hotline.orange@helios.eu


Oprava Windows 8, 10 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email hotline.orange@helios.eu).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export