Zjištěné chyby

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 4: Řádka 4:
 
{{Error|'''Verze 2.0.2017.0203, Fakturace, EET'''
 
{{Error|'''Verze 2.0.2017.0203, Fakturace, EET'''
  
Ve verzi 2.0.2017.0203 je umožněno změnit na úhradě faktury EET provozovnu, která je přednastavená na řadě. V případě změny ale nefunguje korektně distribuční tiskový formulář -1303 pro úhradu faktury. Oprava formuláře je ke stažení na HELIOS Store (pod veřejným jménem '''Formulář - Úhrada faktury vydané'''.}}
+
Ve verzi 2.0.2017.0203 je umožněno změnit na úhradě faktury EET provozovnu, která je přednastavená na řadě. V případě změny ale nefunguje korektně distribuční tiskový formulář -1303 pro úhradu faktury. Oprava formuláře je ke stažení na HELIOS Store (pod veřejným jménem '''Formulář - Úhrada faktury vydané''').}}
  
  

Verze z 28. 2. 2017, 15:20

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Oprava Verze 2.0.2017.0203, Fakturace, EET

Ve verzi 2.0.2017.0203 je umožněno změnit na úhradě faktury EET provozovnu, která je přednastavená na řadě. V případě změny ale nefunguje korektně distribuční tiskový formulář -1303 pro úhradu faktury. Oprava formuláře je ke stažení na HELIOS Store (pod veřejným jménem Formulář - Úhrada faktury vydané).


Oprava Verze 2.0.2017.0201, 2.0.2017.0203, QMS/Oběh zboží > Položky příjemek/výdejek > Akce Generuj reklamaci

Akce Generuj reklamaci v případě výchozího nastavení nových parametrů QMS

  • Reklamace od odběratelů – Vč hromadně
  • Reklamace vůči dodavatelům – Vč hromadně

na hodnotu Nikdy hlásí chybu:

Varování nebo chybová hláška Incorrect syntax near ')

Řešení:
Od verze 2.0.2017.0201 do verze 2.0.2017.0203 je třeba dočasně změnit v Parametry QMS (QMS > Kategorie QMS > Parametry QMS) nastavení parametrů na jinou hodnotu. Nejbližší hodnota původnímu nastavení je Výjimečně, kdy je v dialogu Parametry reklamace uveden parametr Vč hromadně a není zatržen, tj. jsou-li na pohybu položky uvedena Vč, je třeba jedno z nich v dialogu vybrat.


Oprava Verze 2.0.2017.0201, 2.0.2017.0203, Uživatelské menu > Uživatelská lišta

Uživatelské menu vytvořené v dřívějších verzích přes pravou myš na tlačítkové liště volbou Definice > Nová (nová nástrojová lišta) po instalaci verze 2.0.2017.0201 zmizí! Uživatelské menu vytvořené přes volbu Systém, Definice uživatelského menu funguje korektně.

Řešení:
Od verze 2.0.2017.0201 je zatím jedinou možností vytvořit nástrojovou lištu znovu.


Oprava Verze 2.0.2017.0201, Účetnictví, Kontrolní hlášení

Chyba se projeví se v případě čtvrtletního plátce DPH a měsíčního kontrolní hlášení. Jedná se o doklady na vstupu i výstupu. Když se pořídí doklady, které patří do třetího měsíce čtvrtletí z hlediska DUZP (příp. i data doručení u dokladů na vstupu) a provede se aktualizace kontrolního hlášení za druhý měsíc čtvrtletí, do KH se dostanou i doklady z třetího měsíce čtvrtletí. Do třetího měsíce čtvrtletí se pak již tyto doklady nedostanou.

Řešení:
Na hotline HELIOS Orange je na vyžádání k dispozici opravný skript.


Oprava Verze 2.0.2017.209, plugin Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Ve verzi 2.0.2017.209 je problém s nápočtem cizinců do přílohy 2. Pokud v rámci zdaňovacího období (roku 2016) nastoupí cizinec, neobjeví se v seznamu zaměstnanců v příloze k vyúčtování daně Přehled souhrnných údajů vz. 13. Může za to poslední sloupec Výkon práce, kde se má objevit hodnota odpracované doby ve zdaňovacím období (roce 2016). Od celkové doby zaměstnání se odečítá hodnota počátečního stavu pro daný rok. V případě takových zaměstnanců počáteční stavy neexistují a to způsobí, že v seznamu chybí.


Řešení:
V tuto chvíli pustíte skript Priloha2_VZD_ZalozeniPocStavu.hql (spustíte soubor, přihlásíte se k databázi a potvrdíte spuštění skriptu) a ten projde celý rok 2016 a pokud takového zaměstnanec najde, vygeneruje záznam v počátečních stavech s nulou. Opravený tiskový zdroj bude obsažen v příští verzi kolem 21.2.2017.


Oprava Účetnictví, Kontrolní hlášení

U faktur s řeckým DIČ se do kontrolního hlášení faktura dostane, ale bez DIČ. Kontrola dokladů nenahlásí problém.

Řešení:
Bude opraveno v nejkratším možném termínu. DIČ lze doplnit ručně na portálu EPO.


Oprava Verze 2.0.2016.0406, Manažerské rozhraní, Excel 64 bit

Při snaze o přihlášení do Manažerského rozhraní se zobrazí hláška:

Varování nebo chybová hláška Používáte DEMO verzi!

Chyba se projevuje pouze v prostředí MS Excel 64bit, u 32bitového MS Excel nenastává.

Řešení:
Je třeba stáhnout a nainstalovat novou verzi doplňku. Je ke stažení zde:
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=704
Nebo se obraťte pro radu na hotline HELIOS Orange, tel. 244 104 155, email hotline.orange@helios.eu


Oprava Windows 8 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email hotline.orange@helios.eu).


Chyby zjištěné ve starších verzích

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export