Zjištěné chyby

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
 +
{{Error|Verze 2.0.2020.0600, '''Oběh zboží, Došlé objednávky'''
 +
 +
V Došlých objednávkách nefunguje akce "Změna typu dokladu" z "Pořízeno" na "V řešení". Objedví se hláška
 +
 +
{{Hlaska|Invalid object name TabToDoList.}}
 +
 +
'''Řešení:<br/>'''
 +
Bude opraveno ve verzi v týdnu od 29.6.2020. Do té doby je ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange k dispozici opravný skript.
 +
}}
 +
 +
 
{{Error|Verze 2.0.2020.0600, '''Banka, Bankovní výpisy'''
 
{{Error|Verze 2.0.2020.0600, '''Banka, Bankovní výpisy'''
  

Verze z 25. 6. 2020, 08:57

Oprava Verze 2.0.2020.0600, Oběh zboží, Došlé objednávky

V Došlých objednávkách nefunguje akce "Změna typu dokladu" z "Pořízeno" na "V řešení". Objedví se hláška

Varování nebo chybová hláška Invalid object name TabToDoList.

Řešení:
Bude opraveno ve verzi v týdnu od 29.6.2020. Do té doby je ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange k dispozici opravný skript.


Oprava Verze 2.0.2020.0600, Banka, Bankovní výpisy

Při přenosu řádku bankovního výpisu ze vzoru se zobrazí chybová hláška „List index out of bound(-1)“ a řádek se nepřenese. V přehledu Vzory řádků bankovního výpisů, při založení nového záznamu systém hlásí chybu „Field 'CastkaDL' not found“. Po potvrzení hlášky lze nový vzor vytvořit a uložit.

Řešení:
Bude opraveno ve verzi v týdnu od 29.6.2020.


Oprava Verze 2.0.2020.0600, Sklady, Došlé objednávky, import


V případě, že se importují Došlé objednávky (Eshop, Obecné importy, jakékoliv externí řešení), naimportují se položky s nulovou cenou přesto, že v rámci importu je cena zadána.

Řešení:
Bude opraveno ve verzi v týdnu od 29.6.2020. Do té doby jsou ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange k dispozici opravné patche.


Oprava Verzia 2.0.2020.0402, Mzdy SK - Príjem vyplatený počas celomesačného pandemického ošetrovného

Ak má zamestnanec počas celého mesiaca pandemické ošetrovné a ZÁROVEŇ mu je vyplátený príjem podliehajúci sociálnym odvodom, dôjde k spätnému rozpočtu sociálneho poistenia, čo by nemalo vzhľadom k tomu, že tento druh nemocenskej dávky neprerušuje sociálne poistenie.

Riešenie:
Upravený výpočet sociálneho poistenia bude súčasťou verzie, ktorej distribúcia je plánovaná na 6/2020.
Bez inštalácie tejto avizovanej verzie je možné aplikovať záplatu, ktorú je možné získať na službe hotline.


Oprava Verzia 2.0.2020.0101, Mzdy SK - Tlačový formulár ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF) platný od 1.1. 2019

Pri pokuse o náhľad distribučného tlačového formulára ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF) sa zobrazí chybová hláška: Automatická príloha. Cesta na súbor nie je platná! C:\Temp\Hlasenie-19-print-edit-save.pdf".

Riešenie:
Upravený distribučný tlačový formulár bude vo verzii, ktorej distribúcia je plánovaná na posledný marcový týždeň.
Bez inštalácie tejto avizovanej verzie je možné stiahnuť upravený formulár tu.


Oprava Oběh zboží a Fakturace, načtení dokladu z XML souboru formát HELIOS-XML

Při importu dokladu přes Zprávy, formát HELIOS-XML dojde u kontaktního zaměstnance ke zdvojení jeho stávajících kontaktů.

Řešení:
Import bude opraven v následující verzi, přebytečné kontakty lze smazat.


Oprava Aktualizace z verze nižší než 2.0.2017.1200 na verzi vyšší než 2.0.2017.1200, Oběh zboží

Pokud má uživatel uživatelský editor na položce dokladu modulu Oběh zboží nebo Fakturace a zároveň používá slevy, dojde po aktualizaci verze k tomu, že v uživatelském editoru zmizí 5 sekcí s ovladači slevy (Automatem, Ručně, Zakázáno).

Řešení:
Je nutné uživatelský editor upravit, tj. přidat ovládací prvky slev. Je to důsledek nutných technologických změn v editorech.


Oprava Verze 2.0.2017.1304, Intrastat, Měsíční hlášení

Při ručním vyplňování Měsíčního hlášení Intrastat za rok 2017 se v případě, že se vyplní neexistující nomenklatura nebo nomenklatura kratší než 8 číslic, objeví hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:4104,16] The multi-part identifier "TabCelSazOld.CN4" could not be bound.

The multi-part identifier "TabCelSazOld.CN4" could not be bound

Řešení:
Bude opraveno v následující verzi. Do té doby je třeba hlášku odkliknout a pokračovat zadáním platné nomenklatury.


Oprava Verze 2.0.2017.1015, Mzdy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1)

Ve verzi je distribuční formulář z ročních sestav, Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1), který měl být až v prosincové verzi. Při pokusu o tisk dochází k chybové hlášce, že neexistuje datový zdroj. Formulář je nový, nesouvisí s pravidelnou měsíční agendou. Je to pouze podklad pro vyplnění žádosti o přídavky na dítě u úřadu práce, bude funční ve verzi z konce prosince 2017


Oprava Verze 2.0.2017.209, plugin Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Ve verzi 2.0.2017.209 je problém s nápočtem cizinců do přílohy 2. Pokud v rámci zdaňovacího období (roku 2016) nastoupí cizinec, neobjeví se v seznamu zaměstnanců v příloze k vyúčtování daně Přehled souhrnných údajů vz. 13. Může za to poslední sloupec Výkon práce, kde se má objevit hodnota odpracované doby ve zdaňovacím období (roce 2016). Od celkové doby zaměstnání se odečítá hodnota počátečního stavu pro daný rok. V případě takových zaměstnanců počáteční stavy neexistují a to způsobí, že v seznamu chybí.

Řešení:
V tuto chvíli pustíte skript Priloha2_VZD_ZalozeniPocStavu.hql (spustíte soubor, přihlásíte se k databázi a potvrdíte spuštění skriptu) a ten projde celý rok 2016 a pokud takového zaměstnanec najde, vygeneruje záznam v počátečních stavech s nulou. Opravený tiskový zdroj bude obsažen v příští verzi kolem 21.2.2017.


Oprava Verze 2.0.2016.0406, Manažerské rozhraní, Excel 64 bit

Při snaze o přihlášení do Manažerského rozhraní se zobrazí hláška:

Varování nebo chybová hláška Používáte DEMO verzi!

Chyba se projevuje pouze v prostředí MS Excel 64bit, u 32bitového MS Excel nenastává.

Řešení:
Je třeba stáhnout a nainstalovat novou verzi doplňku. Je ke stažení zde:
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=704
Nebo se obraťte pro radu na hotline HELIOS Orange, tel. 244 104 155, email hotline.orange@helios.eu


Oprava Windows 8, 10 a formát datumů

Microsoft nově ve Windows 8 (Windows 2012) změnil pro české národní prostředí krátký formát datumů. Dříve ve Windows byl standard bez mezer mezi číslovkami (dd.mm.rrrr), nově je formát datumu s mezerami (dd. mm. rrrr).

Tento formát není v tuto chvíli plně podporován v základních zobrazovacích nástrojích Helios Orange. Pokud s tímto nastavením např. použijete rychlý filtr v přehledu, filtrování končí chybovou hláškou:

Varování nebo chybová hláška 'dd. mm. rrrr' není platné datum a čas

Filtrování pomocí Nastav funguje u obou typů formátů korektně. V editorech je zadávání datumů také v pořádku.

Řešení:

Změnit krátký formát datumů ve Windows

Ovládací panely > Oblast a jazyk > tlačítko Další nastavení > záložka Datum > Krátký formát data > přepsat hodnotu na d.M.rrrr (tj. bez mezer) a uložit.


Oprava Instalace pluginů z Helios Store

Při stahování/instalaci pluginu z Helios Store se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Nesprávný řetězec třídy

Řešení:
Obraťte se prosím na hotline Helios Orange (tel. 244 104 155, email hotline.orange@helios.eu).

Text kurzívou

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export