Zahraniční pojistné – cizinci z EU, EHP a Švýcarské konfederace - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Verze z 14. 12. 2018, 14:45; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Dle sněmovního tisku číslo 80 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=80 dochází mj. ke změně týkající se výpočtu základu daně u cizinců, kteří nemají povinnost platit pojistné v České republice.


Doposud platilo, že u těchto zaměstnanců jste ve Mzdových údajích zatrhli atribut Zahraniční pojistné a program navýšil základ daně o fiktivních 34 %.


Nově bude nutno rozlišovat dvě skupiny cizinců:

1.Cizinci ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
U těchto zaměstnanců bude nutné počítat základ daně tak, že bude navýšen nikoliv o fiktivních 34 %, ale o částku skutečně zaplaceného pojistného v zahraničí


2. Cizinci mimo uvedené oblasti v bodě 1
U těchto zaměstnanců se základ daně bude počítat stejně jako doposud, tzn. po zatržení atributu Zahraniční pojistné se základ daně navýší o fiktivních 34 %.
Úprava programu tak, aby bylo možné provádět elegantně výpočet cizinců popsaných v bodě 1, bude součástí lednové verze (cca polovina ledna 2019).


Poznámka:

K dnešnímu dni (14.12.2018) je sněmovní tisk podepsán prezidentem, zatím nevyšel ve Sbírce zákonů, ale lze to očekávat v nejbližší době. Zákon má nabýt účinnosti od 1.1.2019


Monika Malíšková

analytik HELIOS Orange

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export