Závěrky období - Karet zvířat

Z Asseco Solutions
Verze z 11. 4. 2010, 14:04; Inmedias (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah


Uzávěrka Karet zvířat slouží jako podklad pro další uzavírané období a jednotlivé kontroly. Pro každé uzavřené období je vytvořen stav se všemi používanými Kartami zvířat, jejich aktuální umístěním, kategorií a počtem kusů, popřípadě kilogramů.

Provedení uzávěrky
Uzávěrka Karet zvířat se zahajuje poprvé nad Uzávěrkami období skladu zvířat, v případě, že je vybrána volba Uzávěrka karet zvířat, následně pak automaticky.

Upozornění Před samotným provedením, musí být založen Druh pohybu SZ (řada dokladů), jako Inventura SZ


Výsledek uzávěrky a její stav ke konci období naleznete ve Sklad zvířat - Stav skladu - Uzávěrky období a zde na označený záznam Akce - přehledy Uzaverky obdobi - KZ.png


Editace uzávěrky - Inventura

V přehledu Uzávěrky karet zvířat, lze dodatečně provést úpravu konečného stavu. Toto platí pouze pro první Uzávěrku karet zvířat, jelikož vzniká automaticky i inventurní doklad Skladu zvířat. Editor
UzaverkaKZ-Editor.png
Editovat lze základní údaje, které ovlivňují především aktuální umístění Karty zvířete k danému období

Identifikační číslo
Výběr ušní známky zvířete z číselníku Karet zvířat

Množství Ks a kg
Určuje zůstatkové množství vybraného zvířete ke konci uzavřeného období

Číslo kategorie
Příslušnost Karty zvířete ke kategorii na konci uzavřeného období

Umístění
Příslušnost Karty zvířete ke středisku na konci uzavřeného období

Dotaz nebo informativní hláška Editovat stav lze pouze v první Uzávěrce karet zvířat, bez existující následné Uzávěrky období SZ


Inventurní doklad

Vzniká automaticky pro uzavřené období Skladu zvířat. Jedná se o doklad, který je generován samotnou uzávěrkou a ihned zrealizován. Není proto možno jej následně upravovat. Doklad lze nalézt v Příjemkách skladu zvířat, v řadě Inventurních dokladů, nejlépe pak Sklad zvířat - Stav skladu - Uzávěrky období a zde na označený záznam Akce - přehledy - Pohybové doklady SZ a filtrovat za automaticky generované doklady
UzaverkaKZ-Inventura.png


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export