Vztahy s obchodními partnery - QMS

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Implementace agendy: ukazatale Včasnost přesunty do realizovaných výpočtů)
m (Komplexní hodnocení)
Řádka 380: Řádka 380:
  
 
=== Komplexní hodnocení ===
 
=== Komplexní hodnocení ===
*'''Mezičtvrtletní porovnání komplexního hodnocení''' – pracuje nad sestavou '''Čtvrtletní hodnocení – komplexní''', která vybere všechna čtvrtletní hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty známkovacích sloupců: '''VyslRucDodAZnam''', '''KvalitaDodZnam''', '''UplnostDodZnam''', '''VcasnostDodZnam''', '''VyslVypDodAZnam'''
+
*'''Mezičtvrtletní porovnání komplexního hodnocení''' – pracuje nad sestavou '''Čtvrtletní hodnocení – komplexní''', která vybere všechna čtvrtletní hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty známkovacích sloupců: '''KvalitaDodZnam''', '''UplnostDodZnam''', '''VcasnostDodZnam''', '''VyslVypDodAZnam'''
*'''Meziroční porovnání''' - komplexní hodnocení kvality – pracuje nad sestavou '''Roční hodnocení – komplexní''', která vybere všechna roční hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty sloupců: '''VyslRucDodAZnam''', '''KvalitaDodZnam''', '''UplnostDodZnam''', '''VcasnostDodZnam''', '''VyslVypDodAZnam'''
+
*'''Meziroční porovnání komplexního hodnocení''' – pracuje nad sestavou '''Roční hodnocení – komplexní''', která vybere všechna roční hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty sloupců: '''KvalitaDodZnam''', '''UplnostDodZnam''', '''VcasnostDodZnam''', '''VyslVypDodAZnam'''
  
 
[[Vztahy s obchodními partnery, další přehledy - QMS|další]]
 
[[Vztahy s obchodními partnery, další přehledy - QMS|další]]

Verze z 30. 12. 2016, 14:57

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Agenda slouží k pořizování hodnotících údajů o dodavatelích i odběratelích a k jejich vyhodnocování a prezentaci. Jde jednak o informace, které lze automatizovaně vyhodnotit z informačního systému Helios (dodržování termínů dodání, reklamace, ...) a vypočtenému výsledku i přidělit odpovídající známku, a jednak o informace, které nelze automatizovaně vyhodnotit a mohou záviset i na pocitu jednotlivých uživatelů (příjemné jednání, ochota, ...), a proto je zadává uživatel přímo formou známky dle nabízené škály. Agenda je koncipována tak, aby šlo jednoduše měnit kritéria pro známkování výsledků standardních ukazatelů a slovní vyjádření významu známek k ukazatelům, dále i měnit standardně nastavené výpočty hodnot ukazatelů, definovat vlastní ukazatele a rozhodovat o tom, které ukazatele se mají počítat a zda mají být zahrnuty do výsledných známek.

Praktické užití:

 • Doporučení/povolení dodavatelé pro nákup
 • Přehledné statistické informace o našem chování k odběrateli (termíny, reklamace)
 • Podklady pro jednání s nespokojenými odběrateli

Obsah

Možnosti agendy

Agenda umožňuje

 • zadávat nepočítané („ruční“) známky pro standardně doporučené ukazatele hodnotící dodavatele, případně i odběratele.
 • počítat
  • aktuální hodnoty počítaných ukazatelů
  • aktuální hodnoty odpovídajících známek k hodnotám počítaných ukazatelů
  • výsledné průměrné známky pro jednotlivé skupiny, do nichž jsou ukazatele začleněny, tj. pro
   • ručně zadávané známky hodnotící dodavatele (skupina DodavateAR)
   • ručně zadávané známky hodnotící naše chování k dodavateli (skupina DodavatelBR)
   • počítané známky hodnotící dodavatele (skupina DodavatelAV)
   • počítané známky hodnotící naše chování k dodavateli (skupina DodavatelBV)
   • ručně zadávané známky hodnotící naše chování k odběrateli (skupina OdběratelAR)
   • ručně zadávané známky hodnotící naše chování k odběrateli (skupina OdběratelBR)
   • počítané známky hodnotící naše chování k odběrateli (skupina OdběratelAV)
   • počítané známky hodnotící naše chování k odběrateli (skupina OdběratelBV)
 • zapsat aktuálně vypočtené ukazatele do tabulky Vztahy s obchodními partnery a současně do tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů
 • zapsat aktuálně vypočtené ukazatele pouze do tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů
 • zadávat a upravovat parametry pro známkování a výpočty standardních ukazatelů
 • nahradit standardní výpočet počítaného ukazatele vlastním výpočtem
 • definovat pro jednotlivé skupiny další ukazatele hodnocení na základě uživatelských sloupců doplněných do tabulky Vztahy s obchodními partnery

Zařazení organizace do vyhodnocování

Přehled Vztahy s obchodními partnery zobrazuje ty organizace z číselníku Organizace, které byly zařazeny do vyhodnocování, a to jak ty, které plní roli dodavatelů, tak ty, které plní roli odběratelů, případně obojí. V přehledu lze zobrazit platné hodnoty a známky všech sledovaných ukazatelů pro dodavatele i odběratele.

Přehled Vztahy s obchodními partnery s výběrem části ukazatelů hodnocení dodavatele

Akcí Přidat organizaci lze zařadit do přehledu i více organizací z číselníku Organizace najednou.

Karta Vztahy s obchodními partnery

Akce Nový záznam umožňuje vybrat jednu organizaci z číselníku Organizace dosud nezařazenou do vyhodnocování a rovnou pro ni zadávat známky k neautomatizovaně vyhodnocovaným ukazatelům. Aktualizace známek pro organizace již do vyhodnocování zařazené se provádí akcí Oprava záznamu.

Karta Vztahy s obchodními partnery – záložka 1 – Vztah s dodavatelem – Zadávané

V horní části karty je vedle údajů o organizaci příznak

 • Počítat dle IČO - zatržením příznaku lze zajistit, aby byly u počítaných ukazatelů do výpočtu zahrnuty doklady podle hodnoty údaje IČO a nikoliv podle jednoznačné identifikace odpovídajícího záznamu v číselníku Organizace.

Známky k neautomatizovaně vyhodnocovaným ukazatelům

Záložka 1 – Vztah s dodavatelem – Zadávané

V sekci A – Hodnocení dodavatele se zadávají známky skupiny DodavatelAR hodnotící splnění ukazatelů, které považujeme za důležité pro určení vhodného dodavatele a které lze objektivně, případně i subjektivně určit, aniž je třeba analyzovat data v systému Helios související s daným partnerem. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. V sekci A – Hodnocení dodavatele je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny DodavatelAR. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Význam standardních ukazatelů lze měnit změnou textů ke známkám. Vedle toho je možné doplnit uživatelským editorem další vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců a naopak nepoužívané ukazatele z editoru vyřadit. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

V sekci B – Chování k dodavateli se zadávají známky skupiny DodavatelBR hodnotící splnění ukazatelů, které považujeme za důležité pro náš vztah k dodavateli a které lze objektivně, případně i subjektivně určit, aniž je třeba analyzovat data v systému Helios související s daným partnerem. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. V sekci B – Chování k dodavateli je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny DodavatelBR. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Standardní ukazatele pro tuto skupinu definovány nejsou. Je ale možné doplnit uživatelským editorem vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

Záložka 1 – Vztah s odběratelem – Zadávané

V sekci A – Chování k odběrateli se zadávají známky skupiny OdběratelAR hodnotící splnění ukazatelů, které považujeme za důležité pro náš vztah k odběrateli a které lze objektivně, případně i subjektivně určit, aniž je třeba analyzovat data v systému Helios související s daným partnerem. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. V sekci A – Chování k odběrateli je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny OdběratelAR. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Standardní ukazatele pro tuto skupinu definovány nejsou. Je ale možné doplnit uživatelským editorem vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

V sekci B – Hodnocení odběratele se zadávají známky skupiny OdběratelBR hodnotící splnění ukazatelů, které považujeme za důležité pro hodnocení odběratele z našeho pohledu a které lze objektivně, případně i subjektivně určit, aniž je třeba analyzovat data v systému Helios související s daným partnerem. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. V sekci B – Hodnocení odběratele je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny OdběratelBR. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Standardní ukazatele pro tuto skupinu definovány nejsou. Je ale možné doplnit uživatelským editorem vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

Prezentace automatizovaně hodnocených ukazatelů

Vedle toho, že je možné všechny automatizovaně hodnocené ukazatele (vypočtené akcí Výpočet hodnocení partnerů a aktualizované akcí Aktualizovat hodnocení partnera) zobrazit spolu s těmi ručně zadávanými jako sloupce v přehledu Vztahy s obchodními partnery, jsou hodnoty ukazatelů a jim odpovídající známky prezentovány i na podzáložkách Počítané příslušných záložek editoru Vztahy s obchodními partnery.

Záložka 1 – Vztah s dodavatelem – Počítané

Karta Vztahy s obchodními partnery – záložka 1 – Vztah s dodavatelem – Počítané

V sekci A – Hodnocení dodavatele jsou prezentovány hodnoty ukazatelů vypočtené z dat v Heliosu a jim odpovídající známky skupiny DodavatelAV. Ukazatele vyjadřují, jak se reálně chová dodavatel při realizaci našich požadavků. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. Známky jsou přidělovány automaticky akcí Výpočet hodnocení partnerů. V sekci A – Hodnocení dodavatele je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny DodavatelAV. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Meze hodnot ukazatelů pro stanovení známek lze upravovat. Význam standardních ukazatelů lze i měnit změnou textů ke známkám a výpočetních algoritmů pro hodnoty ukazatelů. Vedle toho je možné doplnit uživatelským editorem další vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců a naopak nepoužívané ukazatele z editoru vyřadit. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

V sekci B – Chování k dodavateli jsou prezentovány hodnoty ukazatelů vypočtené z dat v Heliosu a jim odpovídající známky skupiny DodavatelBV. Ukazatele vyjadřují, jak se reálně chováme k dodavateli při realizaci obchodního vztahu k němu. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. Známky jsou přidělovány automaticky akcí Výpočet hodnocení partnerů. V sekci B – Chování k dodavateli je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny DodavatelBV. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Meze hodnot ukazatelů pro stanovení známek lze upravovat. Význam standardních ukazatelů lze i měnit změnou textů ke známkám a výpočetních algoritmů pro hodnoty ukazatelů. Standardní ukazatel pro tuto skupinu je pouze 1. Je ale možné doplnit uživatelským editorem vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

Záložka 1 – Vztah s odběratelem – Počítané

V sekci A – Chování k odběrateli jsou prezentovány hodnoty ukazatelů vypočtené z dat v Heliosu a jim odpovídající známky skupiny OdběratelAV. Ukazatele vyjadřují, jak se reálně chováme k odběrateli při realizaci obchodního vztahu k němu. Ukazatele slouží jako podklad při analýze příčin případného negativního hodnocení naší firmy v dotaznících spokojenosti zákazníků. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. V sekci A – Chování k odběrateli je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny OdběratelAV. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Meze hodnot ukazatelů pro stanovení známek lze upravovat. Význam standardních ukazatelů lze i měnit změnou textů ke známkám a výpočetních algoritmů pro hodnoty ukazatelů. Vedle toho je možné doplnit uživatelským editorem další vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců a naopak nepoužívané ukazatele z editoru vyřadit. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

V sekci B – Hodnocení odběratele jsou prezentovány hodnoty ukazatelů vypočtené z dat v Heliosu a jim odpovídající známky skupiny OdběratelBV. Ukazatele vyjadřují, jak se reálně chová odběratel při realizaci obchodního vztahu k nám. Škála známek má standardně 4 stupně. 1 je nejvyšší známka. Význam známkovacích stupňů pro každý ukazatel je součástí zobrazení známky. V sekci B – Hodnocení odběratele je dále uvedena Výsledná známka vypočtená ze známek přiřazených ukazatelům skupiny OdběratelBV. Známka se počítá akcí Výpočet hodnocení partnerů. Předpokladem pro přidělení známky je, že byly přiřazeny všechny známky zahrnuté do výsledné známky.

Tip Meze hodnot ukazatelů pro stanovení známek lze upravovat. Význam standardních ukazatelů lze i měnit změnou textů ke známkám a výpočetních algoritmů pro hodnoty ukazatelů. Standardní ukazatel pro tuto skupinu je pouze 1. Je ale možné doplnit uživatelským editorem vlastní ukazatele definované na základě uživatelsky definovaných sloupců. Zároveň lze určit, které z ukazatelů mají být zahrnuty do výsledné známky. Potřebná nastavení se zadávají v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení.

Trend vztahu s obchodním partnerem

Vedle aktuálně platných hodnot zadávaných a počítaných ukazatelů jsou v editoru Vztahy s obchodními partnery na záložce 3 – Historie záznamy uložené v tabulce Historie hodnocení obchodních partnerů akcí Zápis výsledků do historie nebo akcí Aktualizace hodnocení partnera. Porovnáním hodnot ukazatelů v záznamech za jednotlivá období lze vyhodnotit, jak se náš vztah s daným partnerem vyvíjí v čase a rozhodovat o přijetí opatření nezbytných pro jeho zlepšování, případně pro jeho přerušení.

Editor Vztahy s obchodními partnery - záložka 3 - Historie - trend hodnocení kvality dodavatele dle %reklamací - graf

Volby místní nabídky

Pravým tlačítkem myši v přehledu Vztahy s obchodními partnery aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby:

Místní nabídka v přehledu Vztahy s obchodními partnery

Přidat organizaci

Slouží k hromadnému zařazení dalších organizací vybraných z číselníku Organizace do tabulky Vztahy s obchodními partnery. Po spuštění se zobrazí v přehledu z číselníku Organizace ty, které ještě nejsou v tabulce zavedeny. Akcí Přenos se pro organizace označené v přehledu založí záznam do tabulky Vztahy s obchodními partnery.

Najít organizaci

Akce pro aktuální nebo označené záznamy zobrazí odpovídající záznamy organizací ve standardním přehledu z číselníku Organizace, v němž lze využívat veškerou funkcionalitu, která je v přehledu k dispozici.

Výpočet hodnocení partnerů…

Akce pro aktuální nebo označené záznamy počítá hodnoty a známky k počítaným ukazatelům a výsledné známky ke každé skupině ukazatelů. Výpočty hodnot a známek se řídí nastavením konfiguračních parametrů definovaných v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení. V dialogu Parametry výpočtu hodnocení obchodních partnerů

Dialog Parametry výpočtu hodnocení obchodních partnerů

aktivovaném po spuštění akce se definuje požadovaný věcný a časový rozsah výpočtů. V dialogu se zobrazuje nastavení použité naposledy daným uživatelem. O tom, zda akce vůbec počítá ukazatele ze skupin pro dodavatele nebo pro odběratele, rozhoduje jednak zatržení příznaků Dodavatelé a Odběratelé (není-li zatržen ani jeden, má to stejný význam, jako když jsou zatrženy oba). O tom, zda akce počítá ukazatele z příslušných skupin pro dodavatele nebo odběratele pro danou organizaci, rozhoduje nastavení příznaků Dodavatel a Odběratel na dané organizaci. Není-li zatržen ani jeden, má to stejný význam, jak když jsou zatrženy oba. V sekci [1] Výběr období se přepnutím na jednu ze 4 možností určuje časový interval, pro který se mají hodnoty ukazatelů počítat. Lze zvolit tyto varianty:

 • Období – interval se určuje přímo zadáním data Od a Do. Umožňuje to tedy provádět vyhodnocení zcela libovolně. Je to jediná možnost, jak zadat hodnocení za delší období než 1 rok.
 • Rok – výběrem roku z nabídky se automaticky nastaví hodnoty Od a Do u parametru Období.
 • Čtvrtletí – výběrem čtvrtletí a roku v parametru Rok se automaticky nastaví hodnoty Od a Do u parametru Období.
 • Měsíc – výběrem měsíce a roku v parametru Rok se automaticky nastaví hodnoty Od a Do u parametru Období.

Potvrzením parametrů tlačítkem OK se zahájí výpočet. Při výpočtu se pracuje s časovými mezemi stanovenými hodnotami Od a Do u parametru Období. Výchozí hodnoty pro všechny sloupce s Metodou hodnocení Výpočet jsou NULL. Z nich se počítají ty, které jsou označeny příznakem Počítat. Do výsledné známky pro danou skupinu ukazatelů se započítávají ty známky, které jsou označeny příznakem Započítat do výsledné známky. Pokud některá z těchto započítávaných známek je hodnoty NULL (tj. nebyla pro přiřazení známky k dispozici vypočtená hodnota v příslušném známkovaném sloupci), není výsledná známka přiřazena, tj. hodnota je NULL. Výsledky se po skončení výpočtu zobrazí v dočasném přehledu Aktuálně vypočítané hodnoty, kam lze pomocí Nastav dostat všechny sloupce i jejich původní hodnoty z tabulky Vztahy s obchodními partnery. Akci lze tedy využívat pro průběžné ověřování, jak se ukazatele vyvíjejí oproti naposledy aktualizovaným hodnotám v tabulce Vztahy s obchodními partnery. Pokud ukládáme hodnoty jednou ročně, můžeme loňské hodnoty kdykoliv konfrontovat s hodnotami letošními k aktuálnímu datu. Při používání akce Výpočet hodnocení partnerů… je třeba mít na paměti, že výpočet pro určité období je třeba provádět vždy s přiměřeným časovým odstupem tak, aby byla vysoká pravděpodobnost, že už nenastanou případy, jejichž evidence bude mít dopad do příslušného období. Není ovšem problém kdykoliv pro dané období provést výpočet nový, uložit jej do historie a původní záznam v historii zrušit.

Akce nad přehledem Aktuálně vypočítané hodnoty

Aktualizace hodnocení partnera

Touto akcí lze zapsat nové hodnoty do tabulky Vztahy s obchodními partnery. Přepisují se vždy všechny hodnoty ukazatelů a známek pro obě skupiny ukazatelů, tj. pro dodavatele i odběratele, nebo všechny hodnoty pro danou skupinu ukazatelů, tj. pro dodavatele, nebo odběratele dle zatržení příslušného příznaku v dialogu Parametry výpočtu hodnocení obchodních partnerů, a to bez ohledu na to, zda se právě počítaly, nebo nepočítaly v závislosti na nastaveném příznaku Počítat. Všechny hodnoty se zapisují i do tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů (TabQMSHistHodnoceni) s informacemi o období výpočtu. Akce Aktualizace hodnocení partnera je omezitelná právy pro přehled 1740.

Zápis výsledků do historie

Touto akcí lze výsledky uložit jenom do tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů. Takto uložené výsledky jsou označeny příznakem Pouze historie. Výběrem záznamů pro danou organizaci a v řazení podle typu období je tedy možné sledovat i trend ukazatelů u dané organizace, případně u více organizací na jednou. Přehled z tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů je k dispozici jednak v editoru Vztahy s obchodními partnery na záložce 3 – Historie, jednak se dá zobrazit akcí Historie… nad aktuálním či označenými záznamy v přehledu Vztahy s obchodními partnery.

Jeden z možných a asi nejčastějších přístupů k vyhodnocování tedy spočívá v tom, že ukazatele v hlavním přehledu se aktualizují výsledky za delší časové období, zpravidla za minulý rok. Do Historie hodnocení obchodních partnerů se ukládají i výsledky dílčí po měsících nebo čtvrtletích a sleduje se jejich trend v rámci roku apod.

Historie

Akce pro aktuální či označené záznamy zobrazí všechny záznamy uložené v tabulce Historie hodnocení obchodních partnerů. To umožňuje jednak vyhodnocovat trendy ukazatelů u více vybraných organizací, ale i získat průměrné hodnoty ukazatelů a jejich známek za vybranou skupinu organizací ze záznamů týkajících se jednotlivých období stejného druhu. Je třeba dbát na to, aby pro jedno konkrétní období a organizaci byl v historii jenom 1 záznam. Pokud si u zobrazovaných sloupců ukazatelů a jejich známek v Nastav zvolíte typ sumace Průměr, získáte klávesou zkratkou Ctrl+X jejich průměrné hodnoty. Další možností je zobrazit si vybrané průměrné hodnoty ukazatelů a (nebo) jejich známek po jednotlivých obdobích prostřednictvím pokročilého grafu, viz příklad na obrázku:

Historie hodnocení obchodních partnerů – trend hodnocení kvality dodavatelů dle %reklamací - graf

Implementace agendy

Ukazatele k hodnocení partnerů

Uživatel má k dispozici 3 druhy ukazatelů

 • Známka
  • Zadávaná – ručně uživatelem
  • Počítaná – výpočtem spouštěným akcí Výpočet hodnocení partnerů…
 • Hodnota
  • Počítaná – Výpočtem spouštěným akcí Výpočet hodnocení partnerů…
 • Výsledná známka
  • Pro ručně zadávané – stanovena výpočtem spouštěným akcí Výpočet hodnocení partnerů…
  • Pro počítané – stanovena výpočtem spouštěným akcí Výpočet hodnocení partnerů…

Ukazatele jsou rozděleny do 4 skupin:

 • 2 skupiny pro hodnocení organizace jako dodavatele
  • DodavatelA – ukazatele, kterými hodnotíme dodavatele my
   • Zadávané – známky zadávané ručně uživatelem – aktuálně je jich implementováno 10 + 1 výsledná známka pro tuto skupinu ručně zadávaných známek
   • Počítané – vypočítané hodnoty a k nim vypočítané známky - aktuálně jsou v realizaci 3 ukazatele a 1 navržen, tj. 4 hodnoty + 4 známky + 1 výsledná známka pro tuto skupinu vypočtených známek
  • DodavatelB – ukazatele, které může dodavatel hodnotit na nás
   • Zadávané – známky zadávané ručně uživatelem – aktuálně je jich implementováno 0 + 1 výsledná známka pro tuto skupinu ručně zadávaných známek
   • Počítané – vypočítané hodnoty a k nim vypočítané známky - aktuálně je navržen 1 ukazatel, tj. 1 hodnota + 1 známka + 1 výsledná známka pro tuto skupinu vypočtených známek
 • 2 skupiny pro hodnocení organizace jako odběratele
  • OdběratelA – ukazatele, kterými hodnotíme naše chování k odběrateli
   • Zadávané – zatím není navržen ani jeden, tj. 0 + 1 výsledná známka pro tuto skupinu ručně zadávaných známek
   • Počítané – aktuálně navrženo 5 ukazatelů, tj. 5 hodnot + 5 známek + 1 výsledná známka pro tuto skupinu vypočtených známek
  • OdběratelB – ukazatele, kterými hodnotíme, jak se chová odběratel k nám
   • Zadávané – zatím nenavržen ani jeden, tj. 0 + 1 výsledná známka pro tuto skupinu ručně zadávaných známek
   • Počítané – aktuálně navržen 1, tj. 1 hodnota + 1 známka + 1 výsledná známka pro tuto skupinu vypočtených známek

Výchozí nastavení standardních ukazatelů lze v povoleném rozsahu měnit

 • měnit označení pro jednotlivé známkové stupně
 • vyřadit ukazatele z výpočtu
 • vyřadit ukazatele z výsledné známky
 • zadat váhy k ukazatelům
 • měnit limity pro známkování
 • omezit výpočty na konkrétní číselné řady dokladů
 • měnit jednotku výpočtu
 • nadefinovat vlastní algoritmus výpočtu pro sloupce s Metodou hodnocení Výpočet

Do příslušných skupin lze doplňovat uživatelské sloupce zavedené k tabulce TabQMSOrganizace v tabulce TabQMSOrganizace_EXT. Tyto sloupce lze

 • pomocí uživatelských editorů dostat na příslušnou podzáložku editoru Vztahy s obchodními partnery
 • a nastavením parametrů zajistit jejich výpočet, přiřazení známky i zahrnutí do příslušné výsledné známky.

Výchozí nastavení agendy

Pokud nejsou ještě v agendě zavedeny žádné parametry nezbytné pro standardní fungování výpočtů a známkování, je třeba si je do agendy navést. K tomu slouží distribuční importní skript, který je k dispozici na Helios Store na záložce Součásti distribuce pod kategorií QMS a veřejným jménem Výchozí nastavení parametrů - Vztahy s obchodními partnery.

Pokud chcete přenést vlastní nastavení agendy z jedné databáze do druhé, je třeba nad přehledem Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení použít akci Export -> HQL….

Akce exportuje aktuální, nebo všechny označené parametry (včetně na ně navázané Další parametry nastavení hodnocení).

Parametry z exportního souboru lze pak navést v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení akcí Import.

Akce Export -> HQL… exportuje i databázové definice k uživatelským sloupcům, které figurují v exportovaných parametrech. To znamená, že pokud daný uživatelský sloupec v cílové databázi neexistuje, při importu se tam doplní. Pokud již existuje, provede se jeho aktualizace.

Při importu parametrů se dohrají všechny neexistující parametry, včetně dalších parametrů. Existující se aktualizují, včetně dalších. Pokud naopak nějaké parametry v cílové databázi byly a v importním souboru nejsou, zůstanou nedotčeny, včetně dalších parametrů.

Realizované výpočty

Zde uvádíme informace o předpokladech využívání a způsobu výpočtu standardních ukazatelů, pro které jsou již implementovány standardní výpočty.

KvalitaDod – Reklamace nakoupeného zboží

Průměrná hodnota poměrů celkové reklamovaného a celkového přijatého množství počítaných pro každou kartu z Kmene zboží z přijatého množství v evidenčních měrných jednotkách na položkách příjemek a z případného reklamovaného množství k těmto položkám na oprávněných reklamacích vůči dodavatelům.

Předpoklady využití

 1. Reklamace k přijatým položkám na příjemkách se evidují v agendě QMS Reklamace vůči dodavatelům.
 2. Reklamace musí mít přímou vazbu na položky příjemek.
 3. Oprávněné reklamace je třeba označit v poli Oprávněnost reklamace příznakem Oprávněná. Jenom tyto reklamace jsou zahrnovány do výpočtu.

Parametry výpočtu

 1. UNIT – není-li parametr zaveden, nebo není zadán korektně, je výsledek v PPM
 2. LINE0 – seznam řad příjemek, které mají být zahrnuty do výpočtu (např.: 100,101). Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny příjemky
 3. LINE1 – seznam řad storen příjemek (např.: 200,201), které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny řady storen příjemek

Logika výpočtu

 1. Zadané období určuje výběr příjemek dle údaje Datum případu
 2. Pro jednotlivé karty Kmene zboží figurující na příjemkách se spočítají sumy příjmů a sumy reklamovaných množství na oprávněných reklamacích a vypočte se jejich poměr v jednotce UNIT.
 3. Výsledná hodnota je průměrem hodnot spočtených dle bodu 2.

VcasnostDod - Včasnost dodávek od dodavatele

Poměr počtu plnění požadovaného termínu u položek vydaných objednávek k celkovému počtu položek na řádcích vykrytých či splněných dokladů vydaných objednávek vyjádřený v procentech. Do výpočtu jsou zahrnuty ty položky plně vykrytých objednávek, nebo označených jako splněných (tj. označených příznakem Splněno, v případě že pro příslušný doklad nebylo dodáno vše a již nic dodáno nebude), které mají vyplněn Potvrzený termín, nebo Požadovaný termín u dané položky, nebo Termín dodávky v hlavičce, jsou již splněné (bylo dodáno vše, nebo jsou označeny jako splněné) a existují k nim příjmy. Včasné jsou ty položky, jejichž poslední příjem je na dokladu pořízeném s datem dřívějším nebo rovným tomu z požadovaných termínů, který je pro danou položku určující. V případě způsobu dodání Just In Time se zároveň kontroluje, zda první příjem neproběhl dříve, než bylo dáno požadovaným termínem.

Předpoklady využití

 1. Dodávky probíhají na základě vydaných objednávek a příjmy vznikají převody z těchto objednávek.
 2. Plně nevykryté vydané objednávky, které již nebudou vykryty, je třeba v hlavičce označit příznakem Splněno.
 3. Na objednávkách musí figurovat alespoň Termín dodávky v hlavičce. Případně mohou být uvedeny u položek termíny Požadovaný termín, nebo Potvrzený termín.

Parametry výpočtu

 1. LINE6 – seznam řad vydaných objednávek, které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny objednávky.
 2. MARGIN0 – přípustné procento nedodaného množství položky objednávky. Určuje, o kolik procent může být dodáno méně, aniž je položka (na plně nevykryté objednávce označené příznakem Splněno) považovaná za nesplněnou z hlediska úplnosti. Parametr má význam pro případy, kdy jsou standardně předmětem dodávek materiály či zboží, které nelze dodávat v přesném množství.
 3. MARGIN1 - přípustné překročení termínu ve dnech. Počet dní, o kolik lze překročit požadovaný termín, aniž by byla položka považována za termínově nesplněnou.
 4. JIT - Metoda Just In Time. Je-li zadána hodnota 1, má se do výpočtu aplikovat požadavek na dodávky Just In Time. Není-li parametr zaveden, nebo má jinou hodnotu, výpočet Just In Time se neaplikuje.
 5. MARGIN2 - přípustný předstih termínu ve dnech při JIT. Počet dní, o kolik lze předstihnout požadovaný termín, aniž by byla položka považována za termínově nesplněnou. Parametr se uplatní při aplikované metodě JIT.

Logika výpočtu

 1. Zadané období určuje výběr vydaných objednávek dle údaje Datum případu
 2. Požadované termíny pro každou položku jsou na dokladech celkem 3 a určující je termín v tomto pořadí:
  1. Potvrzené datum dodání - TabPohybyZbozi.PotvrzDatDod – je-li u položky zadán (záložka 4 – Dodatky)
  2. Požadované datum dodání - TabPohybyZbozi.PozadDatDod – je-li u položky zadán
  3. Termín dodávky - TabDokladyZbozi.Splatnost – je-li v hlavičce dokladu zadán
 3. Pokud nebude ani jeden termín zadán, nezahrne se položka dokladu do výpočtu.
 4. Do výpočtu jdou jenom vykryté objednávky (Stav rezervace je X) a nebo objednávky označené příznakem Splněno
 5. Položka objednávky je dodaná včas, pokud
  1. Množství odebrané >= požadované Množství, resp. v případě, že je menší, tak rozdíl je v procentech menší než hodnota daná parametrem MARGIN0
  2. nejnovější příjem pro tuto položku objednávky se odehrál s datem případu <= příslušný požadovaný termín na objednávce + tolerance daná parametrem MARGIN1
  3. je-li parametrem JIT požadováno dodržení Just In Time, tak nejstarší příjem pro tuto položku objednávky se odehrál s datem případu >= příslušný požadovaný termín na objednávce + tolerance daná parametrem MARGIN2
 6. Výsledná hodnota je poměr (počet položek objednávek dodaných včas) / ( počet vykrytých položek plus počet alespoň částečně splněných položek) vyjádřený v procentech

UplnostDod - Úplnost dodávek dodavatele

Průměrné procento pokrytí položek na plně pokrytých, nebo splněných vydaných objednávkách (tj. označených příznakem Splněno, v případě že pro příslušný požadavkový doklad nebylo dodáno vše a již nic dodáno nebude). Vyhodnocují se procenta úplnosti pro každý řádek dokladu zvlášť a z nich se vypočítá průměrná hodnota.

Předpoklady využití

 1. Dodávky probíhají na základě vydaných objednávek a příjmy vznikají převody z těchto objednávek.
 2. Plně nevykryté vydané objednávky, které již nebudou vykryty, je třeba v hlavičce označit příznakem Splněno.

Parametry výpočtu

 1. LINE6 – seznam řad vydaných objednávek, které mají být zahrnuty do výpočtu (např.: 000,001). Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny objednávky.
 2. MARGIN0 – přípustné procento nedodaného množství položky objednávky. Určuje, o kolik procent může být dodáno méně, aniž je položka (na plně nevykryté objednávce označené příznakem Splněno) považovaná za nesplněnou z hlediska úplnosti. Parametr má význam pro případy, kdy jsou standardně předmětem dodávek materiály či zboží, které nelze dodávat v přesném množství.

Logika výpočtu

 1. Zadané období určuje výběr vydaných objednávek dle údaje Datum případu
 2. Do výpočtu jdou jenom vykryté objednávky (Stav rezervace je X) a nebo objednávky označené příznakem Splněno
 3. Pro jednotlivé položky vydaných objednávek se vypočte poměr Množství odebrané k Množství vyjádřený v procentech. Je-li nedodáno přípustné procento dané parametrem MARGIN0, bere se položka jako dodaná na 100%.
 4. Výsledná hodnota je průměrem hodnot spočtených dle bodu 3.

KvalitaOdb – Reklamace prodaného zboží

Průměrná hodnota poměrů celkové reklamovaného a celkového vydaného množství počítaných pro každou kartu z Kmene zboží z vydaného množství v evidenčních měrných jednotkách na položkách výdejek a z případného reklamovaného množství k těmto položkám na oprávněných reklamacích od odběratelů.

Předpoklady využití

 1. Reklamace k vydaným položkám na výdejkách se evidují v agendě QMS Reklamace od odběratelů.
 2. Reklamace musí mít přímou vazbu na položky výdejek.
 3. Oprávněné reklamace je třeba označit v poli Oprávněnost reklamace příznakem Oprávněná. Jenom tyto reklamace jsou zahrnovány do výpočtu.

Parametry výpočtu

 1. UNIT – není-li parametr zaveden, nebo není zadán korektně, je výsledek v PPM
 2. LINE2 – seznam řad výdejek, které mají být zahrnuty do výpočtu (např.: 300,301). Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny výdejky
 3. LINE3 – seznam řad storen výdejek, které mají být zahrnuty do výpočtu (např.: 400,401). Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny řady storen výdejek
 4. LINE4 – seznam řad výdejek v evidenční ceně, které mají být zahrnuty do výpočtu (např.: 310,311). Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny výdejky v evidenční ceně

Logika výpočtu

 1. Zadané období určuje výběr výdejek dle údaje Datum případu
 2. Pro jednotlivé karty Kmene zboží figurující na výdejkách se spočítají sumy příjmů a sumy reklamovaných množství na oprávněných reklamacích a vypočte se jejich poměr v jednotce UNIT.
 3. Výsledná hodnota je průměrem hodnot spočtených dle bodu 2.

VcasnostOdb - Včasnost dodávek odběrateli

Poměr počtu plnění požadovaného termínu u položek položek expedičních příkazů nebo došlých objednávek k celkovému počtu položek na řádcích vykrytých či splněných řádků těchto dokladů vyjádřený v procentech. Do výpočtu jsou zahrnuty ty položky plně vykrytých expedičních příkazů, nebo označených jako splněných (tj. označených příznakem Splněno, v případě že pro příslušný doklad nebylo dodáno vše a již nic dodáno nebude), které mají vyplněn Potvrzený termín, nebo Požadovaný termín u dané položky, nebo Termín dodávky v hlavičce, jsou již splněné (bylo dodáno vše, nebo jsou označeny jako splněné) a existují k nim příjmy. Dále jsou do výpočtu zahrnuty ty položky plně vykrytých došlých objednávek, nebo označených jako splněných (tj. označených příznakem Splněno, v případě že pro příslušný doklad nebylo dodáno vše a již nic dodáno nebude), které mají vyplněn Potvrzený termín, nebo Požadovaný termín u dané položky, nebo Termín dodávky v hlavičce, jsou již splněné (bylo dodáno vše, nebo jsou označeny jako splněné) a existují k nim příjmy. Včasné jsou ty položky, jejichž poslední příjem je na dokladu pořízeném s datem dřívějším nebo rovným tomu z požadovaných termínů, který je pro danou položku určující. V případě způsobu dodání Just In Time se zároveň kontroluje, zda první příjem neproběhl dříve, než bylo dáno požadovaným termínem.

Předpoklady využití

 1. Dodávky probíhají na základě expedičních příkazů či došlých objednávek a příjmy vznikají převody z těchto dokladů.
 2. Plně nevykryté doklady, které již nebudou vykryty, je třeba v hlavičce označit příznakem Splněno.
 3. Na expedičních příkazech a došlých objednávkách musí figurovat alespoň Termín dodávky v hlavičce. Případně mohou být uvedeny u položek termíny Požadovaný termín, nebo Potvrzený termín.

Parametry výpočtu

 1. LINE9 – seznam řad expedičních příkazů, které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny expediční příkazy.
 2. LINE53 – seznam řad došlých objednávek, které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny došlé objednávky.
 3. MARGIN0 – přípustné procento nedodaného množství položky expedičního příkazu/došlé objednávky. Určuje, o kolik procent může být dodáno méně, aniž je položka na plně nevykrytém expedičním příkazu označeném příznakem Splněno, nebo nevykrytá položka na došlé objednávce označená příznakem Splněno považovaná za nesplněnou z hlediska úplnosti. Parametr má význam pro případy, kdy jsou standardně předmětem dodávek materiály či zboží, které nelze dodávat v přesném množství.
 4. MARGIN1 - přípustné překročení termínu ve dnech. Počet dní, o kolik lze překročit požadovaný termín, aniž by byla položka považována za termínově nesplněnou.
 5. JIT - Metoda Just In Time. Je-li zadána hodnota 1, má se do výpočtu aplikovat požadavek na dodávky Just In Time. Není-li parametr zaveden, nebo má jinou hodnotu, výpočet Just In Time se neaplikuje.
 6. MARGIN2 - přípustný předstih termínu ve dnech při JIT. Počet dní, o kolik lze předstihnout požadovaný termín, aniž by byla položka považována za termínově nesplněnou. Parametr se uplatní při aplikované metodě JIT.

Logika výpočtu

 1. Zadané období určuje výběr vydaných objednávek dle údaje Datum případu
 2. Požadované termíny pro každou položku jsou na dokladech celkem 3 a určující je termín v tomto pořadí:
  1. Potvrzené datum dodání - TabPohybyZbozi.PotvrzDatDod – je-li u položky zadán (záložka 4 – Dodatky)
  2. Požadované datum dodání - TabPohybyZbozi.PozadDatDod – je-li u položky zadán
  3. Termín dodávky - TabDokladyZbozi.Splatnost – je-li v hlavičce dokladu zadán
 3. Pokud nebude ani jeden termín zadán, nezahrne se položka dokladu do výpočtu.
 4. Do výpočtu jdou jenom vykryté expediční příkazy (Stav rezervace je X) a ty označené příznakem Splněno a jenom došlé objednávky ve stavu Realizováno (TabDosleObjH02.StavKryti = 6) nebo již pokryté výdejkami, tj. s nenulovým Množstvím na položkách větším nebo shodným s Množstvím na výdejkách (TabDosleObjH02.MnozstviCelkemPolZbo <= TabDosleObjH02.MnozstviVydejkyZbo)
 5. Položka expedičního příkazu je dodaná včas, pokud
  1. Množství odebrané >= požadované Množství, resp. v případě, že je menší, tak rozdíl je v procentech menší než hodnota daná parametrem MARGIN0
  2. nejnovější příjem pro tuto položku se odehrál s datem případu <= příslušný požadovaný termín na expedičním příkazu + tolerance daná parametrem MARGIN1
  3. je-li parametrem JIT požadováno dodržení Just In Time, tak nejstarší příjem pro tuto položku se odehrál s datem případu >= příslušný požadovaný termín na expedičním příkazu + tolerance daná parametrem MARGIN2
 6. Položka došlé objednávky je dodaná včas, pokud
  1. Množství z výdejek - celkem >= Množství na položkách celkem, resp. v případě, že je menší, tak rozdíl je v procentech menší než hodnota daná parametrem MARGIN0
  2. nejnovější příjem pro tuto položku se odehrál s datem případu <= příslušný požadovaný termín na došlé objednávce + tolerance daná parametrem MARGIN1
  3. je-li parametrem JIT požadováno dodržení Just In Time, tak nejstarší příjem pro tuto položku se odehrál s datem případu >= příslušný požadovaný termín na došlé objednávce + tolerance daná parametrem MARGIN2
 7. Výsledná hodnota je poměr (počet položek expedičních příkazů/došlých objednávek dodaných včas) / ( počet vykrytých položek plus počet alespoň částečně splněných položek) vyjádřený v procentech

UplnostOdb - Úplnost dodávek odběrateli

Průměrné procento pokrytí položek na plně pokrytých, nebo splněných expedičních příkazech (tj. označených příznakem Splněno, v případě že pro příslušný požadavkový doklad nebylo dodáno vše a již nic dodáno nebude), nebo na plně pokrytých, nebo splněných položkách došlých objednávek (tj. označených příznakem Splněno). Vyhodnocují se procenta úplnosti pro každý řádek dokladu zvlášť a z nich se vypočítá průměrná hodnota.

Předpoklady využití

 1. Dodávky probíhají na základě expedičních příkazů, nebo došlých objednávek a výdeje vznikají převody z těchto dokladů.
 2. Plně nevykryté expediční příkazy, které již nebudou vykryty, je třeba v hlavičce označit příznakem Splněno. Plně nevykryté položky došlých objednávek, které již nebudou vykryty, je třeba označit akcí Splněno - nastavit nad položkami, nebo nad celou objednávkou pro všechny položky dokladu.

Parametry výpočtu

 1. LINE9 – seznam řad expedičních příkazů, které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny expediční příkazy.
 2. LINE53 – seznam řad došlých objednávek, které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny došlé objednávky.
 3. MARGIN0 – přípustné procento nedodaného množství položky expedičního příkazu/došlé objednávky. Určuje, o kolik procent může být dodáno méně, aniž je položka na plně nevykrytém expedičním příkazu označeném příznakem Splněno, nebo nevykrytá položka na došlé objednávce označená příznakem Splněno považovaná za nesplněnou z hlediska úplnosti. Parametr má význam pro případy, kdy jsou standardně předmětem dodávek materiály či zboží, které nelze dodávat v přesném množství.

Logika výpočtu

 1. Zadané období určuje výběr dokladů dle údaje Datum případu
 2. Do výpočtu jdou jenom vykryté expediční příkazy (Stav rezervace je X) a ty označené příznakem Splněno a jenom došlé objednávky ve stavu Realizováno (TabDosleObjH02.StavKryti = 6) nebo již pokryté výdejkami, tj. s nenulovým Množstvím na položkách větším nebo shodným s Množstvím na výdejkách (TabDosleObjH02.MnozstviCelkemPolZbo <= TabDosleObjH02.MnozstviVydejkyZbo)
 3. Pro jednotlivé položky expedičních příkazů se vypočte poměr Množství odebrané k Množství vyjádřený v procentech. Pro jednotlivé položky došlých objednávek se vypočte poměr Množství na výdejkách k Množství vyjádřený v procentech. Je-li nedodáno přípustné procento dané parametrem MARGIN0, bere se položka jako dodaná na 100%.
 4. Výsledná hodnota je průměrem hodnot spočtených dle bodu 3.

Chystané výpočty

Zde uvádíme informace o předpokladech využívání a způsobu výpočtu standardních ukazatelů, pro které ještě nejsou standardní výpočty implementovány.

PlatebMoralDod - Platební morálka k dodavateli

Průměrná doba překročení splatnosti přijatých faktur ve dnech.

Parametry výpočtu

 1. LINE18 – seznam řad přijatých faktur, které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny faktury.
 2. MARGIN0 – přípustné procento nezaplacené částky, kdy lze považovat fakturu za uhrazenou

PlatebMoralOdb - Platební morálka odběratele

Průměrná doba překročení splatnosti vydaných faktur ve dnech.

Parametry výpočtu

 1. LINE13 – seznam řad vydaných faktur, které mají být zahrnuty do výpočtu. Není-li parametr zaveden, nebo vyplněn, zahrnou se všechny faktury.
 2. MARGIN0 – přípustné procento nezaplacené částky, kdy lze považovat fakturu za uhrazenou

Zadání vlastního výpočtu

Pokud standardní výpočet pro Systémové sloupce nevyhovuje, nebo není k dispozici, či se jedná o uživatelský ukazatel, který žádný standardní výpočet nemá, lze ve spolupráci s konzultantem nadefinovat vlastní výpočet a nahrát jej pomocí speciálního skriptu HQL jako uloženou proceduru do příslušné databáze. Zároveň je třeba jméno uložené procedury zapsat v definici daného ukazatele v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení do pole Jméno uložené procedury na záložce 2 - Výpočet. Programový kód uložené procedury lze případně vložit tamtéž přímo do pole Výpočet, odkud se automaticky uložená procedura vygeneruje či zaktualizuje.

Vymazáním názvu uložené procedury v poli Jméno uložené procedury se v případě Systémových sloupců vrátíte k původnímu výpočtu, v případě ukazatelů definovaných na uživatelských sloupcích výpočet zrušíte.

Uživatelské ukazatele

Vedle standardních systémových ukazatelů lze zavádět v rámci implementace i uživatelské ukazatele, a to jak s Metodou hodnocení Známka, tak Výpočet. Znamená to nadefinovat přes Uživatelské sloupce do tabulky Vztahy s obchodními partnery (TabQMSOrganizace) další sloupce a zavést je i do tabulky Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení s příslušnými parametry tak, aby se dostaly do správné skupiny pro výslednou známku a šly zadat ručně na kartě Vztahy s obchodními partnery (ručně zadávané je třeba do příslušné části editoru doplnit pomocí funkcí pro uživatelské editory), či vypočítat akcí Výpočet hodnocení partnerů.

Upozornění Následné zrušení uživatelského sloupce pro tabulku Vztahy s obchodními partnery nemá žádný dopad do tabulky Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení. Akce Výpočet hodnocení partnerů pak nefunguje, dokud se záznam odkazující se na neexistující uživatelský sloupec nezruší. Zrušení nemá dopad ani do tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů. Pokud ho uživatel nebude v historii chtít, musí si jej přes Uživatelské sloupce v tabulce (TabQMSHistHodnoceni) zrušit.

Rutinní práce s agendou

Akcí Výpočet hodnocení partnerů… je možné kdykoliv pro danou organizaci, či pro všechny označené organizace spočítat nové hodnoty sloupců s Metodou hodnocení Výpočet, tj. počítané hodnoty, známky k nim a výsledné známky z ručních i počítaných známek, a to za zvolené období.

O tom, zda akce vůbec počítá daný typ hodnocení Dodavatelé/Odběratelé rozhoduje jednak zatržení příznaků Dodavatelé a Odběratelé v úvodním dialogu Parametry výpočtu hodnocení partnerů (není-li zatržen ani jeden, má to stejný význam, jako když jsou zatrženy oba).

O tom, zda akce počítá daný typ hodnocení Dodavatelé/Odběratelé pro danou organizaci rozhoduje nastavení příznaků Dodavatel a Odběratel na dané organizaci (není-li zatržen ani jeden, má to stejný význam, jak když jsou zatrženy oba).

Výchozí hodnoty pro všechny sloupce s Metodou hodnocení Výpočet jsou NULL. Z nich se počítají ty, které jsou označeny příznakem Počítat.

Do výsledné známky pro danou skupinu ukazatelů se započítávají ty známky, které jsou označeny příznakem Započítat do výsledné známky. Pokud některá z těchto započítávaných známek je hodnoty NULL (tj. nebyla pro přiřazení známky k dispozici vypočtená hodnota v příslušném známkovaném sloupci), není výsledná známka přiřazena, tj. hodnota je NULL.

Výsledky se zobrazují v pracovním přehledu Aktuálně vypočítané hodnoty, kam lze pomocí Nastav dostat všechny sloupce ukazatelů i jejich původní hodnoty z tabulky Vztahy s obchodními partnery. Výsledky zde mohou sloužit pro operativní prověřování trendu ukazatelů u jedné či více organizací. Teprve speciální akce nad tímto přehledem zapisují výsledky do příslušných tabulek.

Akcí Aktualizace hodnocení partnera lze zapsat nové hodnoty do tabulky Vztahy s obchodními partnery. Přepisují se vždy všechny hodnoty pro oba typy hodnocení Dodavatelé/Odběratelé, nebo všechny hodnoty pro daný typ hodnocení Dodavatelé/Odběratelé zvolený v dialog Parametry výpočtu hodnocení obchodních partnerů, a to bez ohledu na to, zda se právě počítaly, nebo nepočítaly v závislosti na nastaveném příznaku Počítat.

Upozornění Důsledkem tohoto přístupu je, že není možné počítat jednotlivé atributy s různě stanovenými obdobími, což je ale v principu správně. Jinak by se míchaly hodnoty aktuální s nějakými historickými. Pokud by nějaká implementace něco takového chtěla řešit, tak je třeba dosáhnout rozdílnosti období parametry výpočtu konkrétního atributu, který bude definovat, o jaký interval se má jít dál do minulosti apod.

Všechny hodnoty se akcí Aktualizace hodnocení partnera zapisují i do tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů (TabQMSHistHodnoceni) s informacemi o období. Akce Aktualizace hodnocení partnera je omezitelná právy pro přehled 1740.

Vedle toho je možné akcí Zápis výsledků do historie výsledky uložit jenom do tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů. Takto uložené výsledky jsou označeny příznakem Pouze historie.

Výběrem záznamů dle druhu období (Období, Rok, Čtvrtletí, Měsíc) a v odpovídajícím řazení (Datum od, Rok, Rok + Čtvrtletí, Rok + Měsíc) je možné sledovat i trend ukazatelů u dané organizace, případně u více organizací na jednou. Přehled z tabulky Historie hodnocení obchodních partnerů je k dispozici jednak pro danou organizaci v editoru Vztahy s obchodními partnery na záložce 3 – Historie, jednak se dá zobrazit akcí Historie… i pro více organizací nad aktuálním či označenými záznamy v přehledu Vztahy s obchodními partnery.

Jeden z možných a asi nejčastějších přístupů k vyhodnocování tedy spočívá v tom, že se ukazatele v hlavním přehledu Vztahy s obchodními partnery aktualizují výsledky za delší časové období, zpravidla za minulý rok. Do Historie hodnocení obchodních partnerů se ukládají i výsledky dílčí po měsících nebo čtvrtletích a sleduje se jejich trend v rámci roku apod.

Při používání akce Výpočet hodnocení partnerů… je třeba mít na paměti, že výpočet pro určité období je třeba provádět vždy s přiměřeným časovým odstupem tak, aby byla vysoká pravděpodobnost, že už nenastanou případy, jejichž evidence bude mít dopad do příslušného období. Není ovšem problém kdykoliv pro dané období provést výpočet nový, uložit jej do historie a původní záznam v historii zrušit.

Ukázkové pokročilé grafy

Před úpravou ukázkových grafů je vhodné si vytvořit vlastní kopii grafu a tu si teprve upravovat. Jinak by případným novým načtením definice z aktualizovaného distribučního balíčku došlo k přepsání jejich definice.

Grafy budou zdarma k dispozici ke stažení v ZIP balíčku na Helios Store.

Pro přehled Historie hodnocení obchodních partnerů jsou aktuálně v nabídce tyto ukázkové grafy:

Pro ukazatele kvality

 • Mezičtvrtletní porovnání hodnocení kvality – pracuje nad sestavou Čtvrtletní hodnocení – kvalita, která vybere všechna čtvrtletní hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty sloupců KvalitaDod, KvalitaDodZnam.
 • Meziroční porovnání hodnocení kvality – pracuje nad sestavou Roční hodnocení – kvalita, která vybere všechna roční hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty sloupců KvalitaDod, KvalitaDodZnam

Grafy lze použít jednak na záložce 3 – Historie editoru Vztahy s obchodními partnery:

Mezičtvrtletní porovnání hodnocení kvality - záložka 3 - Historie

Zde poskytuje informaci o vývoji ukazatele kvality dodávek, tj. o procentu reklamací a o výsledné známce pro daného partnera. Smysluplné je, aby v historii byl pro dané období vždy právě jeden záznam. Pokud je jich více, hodnoty se průměrují!

Grafy lze použít i v přehledu Historie hodnocení obchodních partnerů aktivovaném akcí Historie… nad přehledem Vztahy s obchodními partnery:

Meziroční porovnání hodnocení kvality - přehled Historie hodnocení obchodních partnerů

Zde poskytuje informaci o vývoji ukazatele kvality dodávek, tj. o procentu reklamací a o výsledné známce pro všechny partnery vybrané do přehledu a hodnocené v daném období (jde tedy o globální celkové průměrné hodnocení těchto partnerů). Smysluplné je, aby v historii byl pro dané období pro daného partnera vždy právě jeden záznam. Pokud je jich více, hodnoty se průměrují!

V grafech lze vypnout zobrazení některého ze sloupců

 • % reklamací
 • Hodnocení kvality

Analogické grafy lze vytvořit i pro další dvojice ukazatelů používaných k hodnocení partnerů. Stačí zkopírovat graf a změnit definice sloupců.

Komplexní hodnocení

 • Mezičtvrtletní porovnání komplexního hodnocení – pracuje nad sestavou Čtvrtletní hodnocení – komplexní, která vybere všechna čtvrtletní hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty známkovacích sloupců: KvalitaDodZnam, UplnostDodZnam, VcasnostDodZnam, VyslVypDodAZnam
 • Meziroční porovnání komplexního hodnocení – pracuje nad sestavou Roční hodnocení – komplexní, která vybere všechna roční hodnocení, jež mají vypočtené hodnoty sloupců: KvalitaDodZnam, UplnostDodZnam, VcasnostDodZnam, VyslVypDodAZnam

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export