Vyřešené chyby

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1: Řádka 1:
 +
{{Error|'''Verze 2.0.2021.0600, Sklady'''
 +
 +
Když se ve verzi x.0.2021.0600 v přehledu dokladů, např. Příjemky, zobrazí sloupeček EC + SN celkem účto druhová a zároveň je zobrazený nějaký sloupec z Řad dokladů, objeví se chyba
 +
 +
{{Hlaska|Ambiguous column name 'DruhPohybuZbo'}}
 +
 +
'''Řešení:'''<br/>
 +
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange [[Verze 2.0.2021.0604 - Změny 2021#Oběh zboží|2.0.2021.0604]]<br/>
 +
}}
 +
 +
 
{{Error|'''Verze 2.0.2021.0400, Hromadně pro e-mail'''
 
{{Error|'''Verze 2.0.2021.0400, Hromadně pro e-mail'''
  

Aktuální verze z 1. 7. 2021, 11:43

Oprava Verze 2.0.2021.0600, Sklady

Když se ve verzi x.0.2021.0600 v přehledu dokladů, např. Příjemky, zobrazí sloupeček EC + SN celkem účto druhová a zároveň je zobrazený nějaký sloupec z Řad dokladů, objeví se chyba

Varování nebo chybová hláška Ambiguous column name 'DruhPohybuZbo'

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0604


Oprava Verze 2.0.2021.0400, Hromadně pro e-mail

Pokud je v rámci akce Hromadně pro e-mail ve výsledném přehledu volána akce Odeslat neodeslané, dojde k chybě "List index out of bounds (11)".

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0409
Ve verzi 2.0.2021.0400 lze obejít označením záznamů a spuštěním akce Odeslat označené.


Oprava Verze 2.0.2021.0400, Sklady, účtování skladových dokladů

Pokud na pohybovém dokladu skladu (příjem, výdej, storna) nejsou zadané související náklady, ale v kontaci jsou řádky pro související náklady s existujícími účty, vzniknou v účetním dokladu řádky souvisejících nákladů s nulovými částkami. Pokud v kontaci jsou řádky pro související náklady, ale není v nich vyplněné číslo účtu, doklad nejde zaúčtovat. Objeví se hláška:

Varování nebo chybová hláška Číslo účtu neexistuje.

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0409
Ve verzi 2.0.2021.0400: v případě chyby "Číslo účtu neexistuje" je třeba z kontací vymazat řádky pro související náklady (pokud nejsou SN nakontovány, ani se o nich neúčtuje a řádky lze z kontací vymazat). Ve verzi 2.0.2021.0400 lze řešit také opravným skriptem, který je k dispozici ve znalostní databázi a na vyžádání na hotline HELIOS Orange.


Oprava Verze 2.0.2021.0100 až 2.0.2021.0106, Účtovníctvo, DPH SK

Ve slovenském výkazu DAŇOVÉ PRIZNANIE - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY, platném od 1.1.2021, Vzor výkazu DPH: Vzor SK EU 2021 je chyba. Problém se týká slovenských plátců DPH i dalších daňových subjektů registrovaných k DPH na Slovensku. Chybně se načítají hodnoty do řádků 25, 29, 32, 33, 34 a 35. Chybně je tisk formulářem i XML soubor.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0119

Prosím nepodávejte slovenský výkaz: DAŇOVÉ PRIZNANIE - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY za leden / január 2021 na verzi nižší než 2.0.2021.0119 Omlouváme se za komplikace.


Oprava Verze 2.0.2021.0119 až 2.0.2021.0119, Mzdy - Odesílání PVPOJ

Verze 2.0.2021.0100 a 0106 obsahují chybu při odesílání XML zprávy PVPOJ na portál ČSSZ. Některým zákazníkům se vygeneruje XML soubor, který neobsahuje variabilní symbol.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0119

Pokud chcete přehled podat bez provedení update na novou verzi, doporučujeme vyexportovat XML PVPOJ na disk (bez certifikátů). Pak spustit ePortál ČSSZ, na této adrese je příslušný formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/pvpoj-2016. Zde doplníte VS a odešlete datovou schránkou nebo přímo z portálu podepíšete elektronickým podpisem a odešlete.


Oprava Verze 2.0.2021.0100, Speciální daňové sazby - kontrola


Před výpočtem mzdy za leden 2021 se může objevit hláška:


Legislativa platná od 01.01.2021 - Mzdové konstanty.
Ve mzdových konstantách jsou chybně nastavené:
- Speciální daňové sazby

Chcete spustit akci Aktualizace mzdových konstant?


Po aktualizaci se však objeví upozornění:

Legislativa platná od 01.01.2021 - Mzdové konstanty.
Ve mzdových konstantách jsou chybně nastavené:
- Speciální daňové sazby


Problém je, že aktuálně je tam tvrdá kontrola, že v sazbě daně 2 je 15% do 3500. Ale zákazníci to mohou mít jinak. Mají v sazbě daně 2 např. sazbu daně 15% bez hranice pro jednatele.


Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0106

Bez instalace nové verze se dá obejít takto:


V nabídce Konstanty a číselníky otevřete Mzdové konstanty do Opravy v lednu 2021 a upravíte takto:

 • sazba 1 (S1) - 15% do 10 000 - necháte, jak je
 • sazba 2 (U) - nyní zde máte 15% bez limitu - zde nastavíte položky tak jak máte uvedeno na třetím řádku (tj. 15% do 3500)
 • sazba 3 (S2) - zde uvedete hodnoty, které máte nyní v sazba 2 (tj.15% bez limitu)


Uložíte konstanty a přes pravé tlačítko vyberete akci Nastavení SDS - Srážková daň do hranice SP -> SDS2 a potvrdíte, aby se vše provedlo.


Když se podíváte znovu přes Opravu na konstanty, už by ve druhém řádku u sazby 2 měl být příznak (S2). Akorát se Vám tam nastaví 3000 (v té akci je stará hodnota). Buď znovu ručně upravte na 3500 nebo pusťte nad Mzdovým obdobím volbu Aktualizace mzdových konstant.


Tj. správně bude (prohozen druhý a třetí řádek):

 • sazba 1 (S1) - 15% do 10 000
 • sazba 2 (S2) - 15% do 3 500
 • sazba 3 (U) - 15% bez limitu


POZOR: Je pak třeba ve Mzdových údajích stávajících zaměstnanců zkontrolovat, případně upravit nastavení Typu daně na záložce Odvody - Daně. Bohužel Typ daně nejde změnit hromadně.


Oprava Verze 2.0.2020.1200, Přijaté faktury, Účtování

Při účtování přijaté faktury se může pro řádek Záloha - ostatní částky objevit hláška

Nenalezen účet DPH pro řádek(X) Základ DPH!

Pro ostatní částky se ale žádný účet DPH nemá dohledávat.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0100
Bez instalace nové verze je možné jako dočasné řešení změnit v kontaci druh řádku ze Záloha - ostatní částky na Záloha - částka celkem a po zaúčtování faktur zase vrátit zpět na Záloha - ostatní částky.


Oprava Verze 2.0.2020.1200, Instalace verze

Při instalaci verze neproběhne změnový skript, objeví se hláška:
Změnový skript na verzi 030020200989 nebyl aplikován úspěšně
Na záznam jsou navázány další údaje, nelze smazat.
Problém se týká databází, kde jsou zapnuty daňové klíče na výkazech SK DPH vzoru 409 v období 2021.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2021.0100


Oprava Verze 2.0.2020.0901, Majetek, na protokolu zavedení se u účetních pohybů neukládají procenta odpisu

Na protokolu zavedení se tlačítkem Účetní pohyby otevře editor účetního pohybu majetku, vybere druh účetního pohybu a zadá se UP Sazba % měsíční resp. UP Sazba % roční a vstupní cena a uloží tlačítkem OK. Ovšem po opětovném otevření jsou UP Sazba % měsíční a UP Sazba % roční nulové, zadaná procenta se neuloží. To má za následek, že se po vygenerování karty majetku z protokolu zavedení nevygenerují účetní odpisy! Stejně chybně se program chová i v případě používání třetích pohybů.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0903
Bez instalace nové verze lze řešit tak, že se na vygenerované kartě majetku otevřou účetní pohyby a UP Sazba % měsíční resp. UP Sazba % roční se zadá znovu. Po uložení se již účetní odpisy vygenerují. Pokud používáte třetí pohyby, je nutno provést analogicky i pro třetí pohyby.


Oprava Verze 2.0.2020.0901, Majetek, jsou nepřístupná pole v oblasti Uživatelská kontace a párovací znak

2. Na účetních i třetích pohybech (zadávaných z protokolu zavedení nebo karty majetku) jsou nepřístupná všechna pole v oblasti [2] Účtování. Jedná se o zaškrtávátko UP Uživatelaská kontace?, při jejímž zaškrtnutí se má uvolnit pole UP Kontace a UP Párovací znak. Bohužel nyní jsou tato pole vždy nepřístupná. Poznámka – stejně jako účetní pohyby se chovají chybně i třetí pohyby a pokud je povoleno účtování daňových pohybů, tak i daňové pohyby.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0903


Oprava Verze 2.0.2020.0901, Generování zajištění došlé objednávky

U verze 2.0.2020.0901 se může u došlých objednávek objevit chyba při generování návazného dokladu zajištění vydanou objednávkou nebo plánem výroby. Zobrazí se chyba „JC bez daní musí být zadána“, popř. v hlášce mohou být jiné obměny druhu ceny.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0903
Bez instalace nové verze lze řešit opravným skriptem, který je k dispozici ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange.


Oprava Verze 2.0.2020.06xx, Mzdy, Statistická sestava P2-04

Od verze 2.0.2020.0600 se do sestavy P2-04 nenačítají do ř. 5 hodnoty ze mzdových složek OON u jiných pracovních poměrů kromě dohod (např. MS 690 Odstupné (částka), MS 691 Odstupné (výpočet), MS 624 Odměna statutára).

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0901 Bez instalace nové verze je mořné řešit aplikováním skriptu ze souboru Patch_0X002020060(0,5)_hp_MzP204Cz_Org.hql. Soubor uložíte, spustíte nebo případně přetáhnete na zástupce, kterým spouštíte Helios, vyberete příslušnou firmu a potvrdíte spuštění skriptu). Pak znovu vygenerujete sestavu. Nápočet do řádku by měl být již v pořádku.


Oprava Verze 2.0.2020.0610, Daňové klíče, Samovyměření

Ve verzi 2.0.2020.0610 v případě používání daňových klíčů nefunguje v účtování přijatých faktur samovyměření, řádky samovyměření se nevytvoří.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0611


Oprava Verze 2.0.2020.060x, Daňové klíče, účtování

Při účtování faktur a dobropisů a pohybů leasingu v případě použití více daňových klíčů se násobí počet řádků základu DPH a částky DPH počtem daňových klíčů v kontaci.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0610


Oprava Verze 3.0.2020.060x, Došlé objednávky, změna MJ

V došlých objednávkách se od verze x.0.2020.0600 při změně měrné jednotky (MJ) v editaci položky dokladu z přednastavené MJ neaktivuje přepočet ceny dle přepočtu MJ. Vzhledem k MJ se přepočte množství, ale už se nepřepočte cena.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0610


Oprava Verze 2.0.2020.060x, Účetnictví, Saldokonto

Od verze 2.0.2020.0600 nelze v případě, že je založena saldokontní skupina s číslem 000, založit novou saldokontní skupinu. Objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Duplicitní označení, nelze vložit záznam.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0610


Oprava Verze 2.0.2020.0600, Oběh zboží, Došlé objednávky

V Došlých objednávkách nefunguje akce "Změna typu dokladu" z "Pořízeno" na "V řešení". Objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Invalid object name TabToDoList.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0605
Do té doby je ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange k dispozici opravný skript.


Oprava Verze 2.0.2020.0600, Banka, Bankovní výpisy

Při přenosu řádku bankovního výpisu ze vzoru se zobrazí chybová hláška „List index out of bound(-1)“ a řádek se nepřenese. V přehledu Vzory řádků bankovního výpisů, při založení nového záznamu systém hlásí chybu „Field 'CastkaDL' not found“. Po potvrzení hlášky lze nový vzor vytvořit a uložit.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0605


Oprava Verze 2.0.2020.0600, Sklady, Došlé objednávky, import


V případě, že se importují Došlé objednávky (Eshop, Obecné importy, jakékoliv externí řešení využívající uloženou proceduru hp_DosleObj_NovaPolozkaXX), naimportují se položky s nulovou cenou přesto, že v rámci importu je cena zadána.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0605
Bez instalace této verze je ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange k dispozici opravný patch.


Oprava Verze 2.0.2020.0405, Mzdy CZ, Výkaz Antivirus - zaokrouhlení pojistného


Po ověření na Ministerstvu práce a sociálních věcí upravujeme zaokrouhlování částek pojistného pro výkaz ANTIVIRUS.

Vlivem masky a datového typu SQL se provede to, že zaokrouhlujeme pojistné matematicky na dvě desetinná místa. Podle ministerstva se má uvádět částka na dvě platná desetinná místa, to znamená, že se ostatní místa odtrhnout. Je to podle zákona o příspěvcích z Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

356, 3789865 se v současné verzi objeví jako 356,38

356, 3789865 se v po aplikování opravy objeví jako 356,37 – toto je pro ministerstvo správně.


Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0600
Pro opravu uvedeného zaokrouhlování bez instalace nové verze je nutné spustit skript Zaplata_AntivirusCZ.hql.


Oprava Verze 2.0.2020.0400, Účetnictví, přehled Evidence pro účely DPH

Pokud je různé třídění databáze a serveru, nezobrazí se přehled Evidence pro účely DPH.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2020.0402
Pro verzi 2.0.2020.0400 je na hotline HELIOS Orange k dispozici opravný skript.


Oprava Verze 2.0.2019.1200, Celní případy, Intrastat

Nelze importovat celní sazebník za minulé období, pokus o import skončí chybou v okně Výsledek importu.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2019.1202


Oprava Verzia 2.0.2019.0907, Mzdy SK, Maximálny VZ na NP a PvN

Po zaktualizovaní mzdových konštánt na tejto verzii dôjde k nesprávnemu nastaveniu maximálneho VZ na NP a PvN.

Řešení:
Riešením je stiahnutie aktualizačného súboru Mzdové konštanty pre legislatívu SK z HELIOS Store zo záložky Súčasťou distribúcie, následné spustenie akcie Aktualizácia mzdových konštánt.

Oprava Verze 2.0.2019.0900 a 0901, Mzdy, Import do Předzpracování z XML

Při importu do předzpracování pomocí akce Importy > Formát XML dochází ve verzích 900 a 901 k chybě Access violation nebo zůstane zobrazené procesní okno a nic se neděje, je aktivní pouze tlačítko Konec.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2019.0903
Bez instalace nové verze lze vyřešit takto:
Zpracování souboru vyžaduje existenci účetních atributů (útvar, zakázka, nákladový okruh) v XML souboru. Pokud v souboru nejsou zadány (vyžaduje se i prázdné zadání), skončí import uvedenou chybou. Aby import proběhl, je nutné přidat položky Utvar, CisloZakazky, NakladovyOkruh do XML souboru ručně např. takto:

<Predzp>
  <Cislo>200010</Cislo>
  <CisloMS>210</CisloMS>
  <Hodiny>0.00</Hodiny>
  <Dny>1</Dny>
  <DnyKal>1</DnyKal>
  <DatumOd>20190902 00:00:00:000</DatumOd>
  <DatumDo>20190902 00:00:00:000</DatumDo>
  <Utvar null="1"/>
  <CisloZakazky null="1"/>
  <NakladovyOkruh null="1"/>
</Predzp>

nebo takto

<Predzp>
  <Cislo>200010</Cislo>
  <CisloMS>210</CisloMS>
  <Hodiny>0.00</Hodiny>
  <Dny>1</Dny>
  <DnyKal>1</DnyKal>
  <DatumOd>20190902 00:00:00:000</DatumOd>
  <DatumDo>20190902 00:00:00:000</DatumDo>
  <Utvar>001</Utvar>
  <CisloZakazky>2019000001</CisloZakazky>
  <NakladovyOkruh>1</NakladovyOkruh>
</Predzp>


Oprava Verze 2.0.2019.0901, Aktualizace databáze na verzi

Při aktualizaci databáze na verzi 2.0.2019.0901 se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:1088,16] Cannot find the object "sys.sysrscols" because it does not exist or you do not have permissions

Řešení:
Odkliknout hlášku a pokračovat dál, na funkčnost HELIOS Orange nemá hláška žádný vliv. Od verze 2.0.2019.0903 se hláška neobjevuje.


Oprava Verze 2.0.2019.0410 až 2.0.2019.0600, MZDY – Karenční doba – pokračování nemoci z měsíce června.

Pokud je začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemá správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).

Není respektováno, že se jedná o pokračující nemoc a náhrada za zbývající dny do prvních tří dnů je proplacená.

Příklad:

 • Nemoc započala 28.6.2019, což je u pravidelného kalendáře pracovní den.
 • Nemoc pokračovala např. do 2.7.
 • Za 1.7. a 2.7. byla chybně proplacena náhrada (1.7. a 2.7. jsou pracovní dny).

Řešení: Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2019.0603


Oprava Verze 3.0.2019.0600, účtování z prvotní evidence.


Při účtování z prvotních evidencí, kde je uveden zaměstnanec, se nerespektuje nastavení na účtu - zaměstnanec zakázán. Účtování se vždy rozpadává na zaměstnance.

Řešení: Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2019.0603


Oprava Pokladní prodej, od verze 2.0.2018.0900

Finanční vratka - v tržbách EET generovaných k finanční vratce byla pouze hodnota celkové tržby EET, chyběly dílčí částky základu a daně.

Řešení: Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2019.0410


Oprava Verze 2.0.2019.0401, Fakturace a EET

V případě, že je vydaná faktura zadána záporně (nikoliv jako dobropis) a generuje se z ní úhrada pokladním dokladem, jde celková tržba do EET kladně, dílčí částky základu a daně jdou správně záporně.

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2019.0410

Postup opravy po nahrání opravného skriptu nebo verze HELIOS Orange vyšší než 2.0.2019.0405:

 • Spustit nad chybně zaregistrovaným pokladním dokladem akci: Kopie dokladu – EET Storno minusem
 • K příslušné faktuře vygenerovat znovu pokladní doklad


Oprava Verze 2.0.2019.040x, Sklady, nákup a prodej
 • Funkce Aktualizace ceny dle aktuální cenotvorby dotáhla cenu jen pro jednu položku a ostatní vynulovala, nedotáhla správně ceny.
 • Docházelo k nesprávnému dotažení ceny na položku dokladu v případě, kdy jsou ceny v návazných skupinách karet nebo jako nabídkový ceník a zároveň je definovaná cena v CÚ. Stalo se to, že se nevezme cena s vyšší prioritou (návazné skupiny karet nebo nabídkový ceník), ale uplatní se nesprávně cena s nižší prioritou dle CÚ.

Řešení: Opraveno ve verzi 2.0.2019.0404

Pro verze 401 a 403 je k dispozici na hotline HELIOS Orange opravný skript.


Oprava Verze 2.0.2018.0500, Mzdy - Chyba při provedení listopadové uzávěrky

Při provádění měsíční uzávěrky za měsíc listopad se objevila chyba: Kopírování TabMzDovolSk - Neplatný název sloupce ID. Uzávěrka měsíce listopad se neprovedla.

Řešení:
Je nutné aktualizovat na novou verzi HELIOS Orange.


Oprava Verze 2.0.2018.0902, Mzdy - Tiskové formuláře ELDP

Při tisku formulářů ročních evidenčních listů se tiskne špatně rodné číslo. Tiskne se včetně lomítka a chybí poslední číslice rodného čísla. Chyba byla zavedena díky změně kvůli cizincům.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0909
Bez instalace verze 2.0.2018.0909 lze stáhnout opravené formuláře zde.


Oprava Verze 2.0.2018.0900, Účto - Neplatný název sloupce 'RucniPomerKoef'

Při spuštění akce Samovyměření, Rozúčtování deníku a tisk hlavní knihy se vyskytuje chyba Neplatný název sloupce 'RucniPomerKoef' nebo Položka 'RucniPomerKoef' musí být zadána.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0901


Oprava Verze 2.0.2018.0900 a 0901, Editory

V editorech, kde programátor vynucuje nastavení fokusu na jiné editační políčko než první možné, např. v editoru účetního deníku na pole účet, nebo ve mzdových editorech, nedojde k tomuto vynucenému nastavení a je aplikováno standardní nastavení, tedy na první možné editovatelné políčko.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0902


Oprava Verze 2.0.2018.0600, Pokladna

Když se dá v pokladním dokladu nová položka, vyplní se účet a sazba DPH, neobjeví se políčka pro Základ DPH a Částku DPH.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0601
Ve verzi 2.0.2018.0600 je řešením uložit položku a znovu jí otevřít, pak už se chlívky zobrazí správně.


Oprava Verze 2.0.2018.0600, tlačítko Akce v nástrojové liště

Ve verzi 2.0.2018.0600 v hlavní liště nefunguje tlačítko Akce - rozbalí se seznam, ale žádná z akcí v seznamu se již nespustí.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0601
Ve verzi 2.0.2018.0600 je třeba používat menu na pravou myš nebo volbu Hlavní menu, která se zobrazí přes šipku vedle tlačítka Akce v nástrojové liště.


Oprava Fakturace, daňový kurz

Od verze 2.0.2018.0413 se v případě otevření dokladu do opravy nedrží uživatelem zadaný daňový kurz a doplní se automaticky dohledávaný, dle zadané konfigurace, aniž by o tom byl uživatel informován.

Platí pro faktury přijaté i vydané, kdy je na dokladech "Režim kurzu DPH pro faktury" nastaven na "Přímo na fakturách" a zároveň "Zdroj kurzu DPH" je zvolen "Daňový kurz" a zároveň je uživatelem vybrán jiný kurz, než je kurz automaticky dohledávaný. V takovém případě se uživatelem preferovaný kurz na doklad uloží, ale pokud dojde kdykoliv potom znovu k otevření dokladu do opravy, kurz DPH se bez informování uživatele opět změní na automaticky dohledávaný.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0600


Oprava Verze 2.0.2018.0500, Správa osobních údajů, Požadavky, Tisk

Ve verzi 2.0.2018.0500 se v přehledu Správa osobních údajů, Požadavky objeví při tisku formulářem chyba:

Varování nebo chybová hláška Nemohu zkompilovat program: SubReport2.Variable7OnCalc

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0507


Oprava Verze 2.0.2018.0500, Mzdy - Podání přílohy k žádosti o DNP

V případě, že je nutné uvádět v příloze k žádosti pravděpodobný příjem (tj. zaměstnanec nemá odpracováno 30 dnů), byly rozšířené kontroly na hodnotu započitatelného příjmu. XML zpráva od nás obsahuje tag <zapocitatelnyPrijemCelkem>0</zapocitatelnyPrijemCelkem>. Kontrola požaduje, aby hodnota byla větší než nula.

Pokud bude vyplněn pravděpodobný příjem a nebudou uvedeny jednotlivé položky z měsíců ve vyrovnávacím období, nemá se tento tag v XML vyskytovat.

Na nápravě se pracuje.


Řešení:

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0507

Náhradním řešením pro verzi 2.0.2018.0500 je buďto poslat tiskovou sestavu přílohy ručně nebo je možné vytvořit definici zprávy, která uloží XML soubor přílohy na disk. Přes volbu Zprávy - Generování zpráv založíte přes Nový novou definici typu NEMPRI, kde zadáte Název a nastavíte Adresu místa určení zpráv (adresář pro export). Přenosem nad danou definicí soubor vygenerujete. Soubor musíte otevřít a tag < zapocitatelnyPrijemCelkem>0</zapocitatelnyPrijemCelkem> vymazat. Soubor přiložíte do datové zprávy a pomocí datové schránky ji odešlete do datové schránky ČSSZ pro elektronické podání.

ID datové schránky: 5ffu6xk a název: e – Podání ČSSZ

Na vaši datovou schránku pak přijde odpověď, zda bylo podání přijato. Tuto cestu není nutné mít povolenou na ČSSZ ani se nemusíte na ČSSZ nějak registrovat.


Uložený soubor můžete také vložit na službu ePortál od ČSSZ Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) přes volbu Načíst tiskopis. Dovyplníte a podáte pomocí certifikátu nebo datové schránky.


Oprava Pokladní prodej, od verze 2.0.2018.0400

Od verze .0400 je chyba v pokladním prodeji, kdy se nerespektuje cenová úroveň (CÚ) nastavená na řadě pokladního prodeje. V případě, že mají zákazníci nastavenu CÚ v konfiguraci i na řadě, dotáhne se pro položku účtenky cena z konfigurace na místo z řady účtenky.

Chování bylo dříve správně takové, že pokud byla zadaná cena na řadě i v konfiguraci pokladního prodeje, vzala se ta z řady. Pokud ale položka v CÚ nastavené na řadě neměla cenu, nedotáhla se už cena z konfigurace, což bylo žádoucí. Cena z konfigurace se dotáhla jen v případě, že se nejednalo o řadu, která měla zadánu CÚ.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0500 Pro nižší verze je na vyžádání k dispozici opravný skript.


Oprava Oběh zboží, akce Najdi doklad

Nad přehledem položek i v dalších přehledech nefunguje akce Najdi doklad. Zároveň dochází v souvislosti s použitím této akce i k zamrzání stromečku, který lze probudit prokliknutím do jiného přehledu např. Kmenové karty.
Najdi doklad ve stromu návazných dokladů je funkční.
Pokud se po akci najdi doklad stiskne tlačítko obnovení nebo F5, skočí kurzor na správný doklad.

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0500


Oprava Verze 2.0.2018.0402, Oběh zboží, realizace příjmu

Po realizaci příjmu se u verze 2.0.2018.0402 automaticky nenaplnila tabulka jednotkových cen a bylo nutné ručně spustit kontrolu jednotkových cen. Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0403

Upozornění V případě metody skladové evidence FIFO dochází v některých případech při spuštění kontroly jednotkových cen ke zprůměrování. Spouštění kontroly jednotkových cen je nouzové řešení, doporučujeme tedy aktualizaci verze na .0403 nebo vyšší, aby se pokud možno maximálně omezilo spouštění této pomocné akce. Po aktualizaci na verzi 2.0.2018.0403 nebo vyšší se může stát, že může být spuštění kontroly jednotkových cen ještě jednou požadováno, bude však stačit tuto kontrolu provést už jenom jednou.


Oprava Banka, Automatické přiřazení úhrad - debet bez bankovního spojení

Pokud na řádku bankovního výpisu je vyplněna organizace, nefunguje akce Automatické přiřazení úhrad - debet bez bankovního spojení.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0400
Pro nižší verze je na hotline HELIOS Orange je k dispozici na vyžádání opravný skript


Oprava Verze 2.0.2018.0004, Mzdy, Příloha k žádosti o nemocenskou

Ve verzi 2.0.2018.0004 se vyskytnul problém s elektronickým podáním Přílohy k žádosti o nemocenskou za leden 2018.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0006


Oprava Mzdy, Srážky ze mzdy v cizí měně

V případě mzdových složek skupiny Srážky ze mzdy vyplácené v cizí měně není možné v paušálech a srážkách, v editoru mzdových složek ve výpočtu mzdy a v předzpracování zadat kód cizí měny. Nedojde k výpočtu částky v cizí měně.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0006


Oprava Verze 2.0.2018.0001, Oběh zboží, převody dokladů, kontaktní osoba

U převodů mezi doklady se chybně nepřenáší kontaktní osoba ze zdrojového dokladu. Přepisuje jí přednastavená kontaktní osoba u organizace.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0006


Oprava Verze 2.0.2018.0001, Oběh zboží, převody dokladů, měna

Při převodu dokladů se nerespektuje měna na zdrojovém dokladu - převezme se měna z organizace, je-li nastavena.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0006


Oprava Verze 2.0.2017.1016, Pokladní prodej

Pokud je uživatel v modulu Pokladní prodej / Řada účtenek a dá přes pravou myš volbu "Aktualizace stavu", je třeba vždy zadat datum i přesto, že je popsána možnost, kdy se datum nezadá a provede se aktualizace pro všechny doklady.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0004


Oprava U verze nižsí než 2.0.2018.0006 se v rámci převodu dokladů v modulech Oběh zboží a Fakturace mohla v některých případech objevit chyba, že na položkách a hlavičce cílového dokladu byl různý kurz.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0006


Oprava Verze 2.0.2018.0001, Účetnictví, Evidence pro účely DPH, sestavy


Může se stát, že v Účetnictví v přehledu Evidence pro účely DPH – neseskupeno zmizely sestavy.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0004

Pro starší verze je k dispozici opravný skript.
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Chyba,_kdy_v_p%C5%99ehledu_Evidence_pro_%C3%BA%C4%8Dely_DPH_%E2%80%93_neseskupeno_zmizely_sestavy


Oprava Verze 2.0.2017.1304, Údržba databáze

Při update nebo při provádění údržby databáze se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:102,15] Incorrect syntax near '.'

The identifier that starts with 'UQ__TabSaldoArch__DatumArchivace__CisloSalSk__CisloZakazky__Utvar__CisloOrg__ParovaciZnak__PZ2__CisloZam__DatumSplatno__ICO__DI' is too long. Maximum length is 128.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2018.0001


Oprava Verze 2.0.2017.1303, Účování mezd

Pokud není v licenci modul Účetnictví, objeví se při vstupu do přehledu Mzdy, Účtování mezd chyba

Access violation ... případně Invalid pointer operation. Nelze vygenerovat předkontace.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1304


Oprava Verze 2.0.2017.1302, generování faktury z výdejky

Při generování faktury vydané z výdejky se nerespektuje nastavení EET na řadě faktur a kartě. Položky faktury vydané mají Druh EET - Vyjmuto z evidence, přestože karta má nastaveno Druh EET - Standardní a řada faktur Nastavení EET - Ano.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1303


Oprava Verze 2.0.2017.1302, ruční úhrada faktury

Pokud je v konstantách EET vypnuto, nelze uložit ruční úhradu faktury, objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška EET: Pro aktuální řadu není aktivní provozovna!

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1303


Oprava Verze 2.0.2017.1200, Banka

Na bankovním výpisu neproběhne akce automatické přiřazení úhrad, v procesním oknu se zobrazí hláška "Neplatný název sloupce "Splatnost"!

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1201
Pro verzi 1200 je na hotline HELIOS Orange k dispozici na vyžádání opravný skript


Oprava Verze 2.0.2017.1000 a vyšší, Fakturace

Pokud byla faktura uložena tlačítkem Def. OK, nenabídne se při vytváření příštího nového dokladu výběr řad pro nový doklad a automaticky se vybere řada, ve které byl vytvořen předchozí doklad. Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1016


Oprava EET, faktura v cizí měně

V případě, že se generuje tržba EET na faktuře v cizí měně, která již byla částečně uhrazena zálohovou fakturou, do celkové tržby EET jde celková částka faktury neponížená o částku uhrazenou na zálohové faktuře.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1016


Oprava Verze 2.0.2017.1011, generování zahraničního platebního příkazu

Ve verzi 2.0.2017.1011 nelze generovat zahraniční platební příkazy ze saldokonta a z faktur. Objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Položka 'Poplatky domácí' musí být zadána

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1013
Pro verzi 2.0.2017.1011 je na hotline HELIOS Orange na vyžádání k dispozici opravný skript.


Oprava Verze 2.0.2017.1000, 2.0.2017.1002, chyba Access violation v souvislosti s rychlým filtrem

Chyba Access violation v souvislosti s rychlým filtrem se objevuje u následujících kombinací.

Pokud je umístěn kurzor v rychlém filtru nebo jsou v rychlém filtru zadané nějaké znaky a není potvrzeno klávesou Entrem a pak

 • se klikne na jinou sestavu nebo
 • se v některých přehledech klikne na období nebo sklad nebo
 • se u některých přenosových přehledů stiskne Esc nebo se zavře křížkem

Po chybě tohoto typu je nutné HELIOS Orange ukončit "natvdro" ve správci úloh.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1007


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Účetnictví, generování zahraničních platebních příkazů ze saldokonta

Při generování zahraničních platebních příkazů ze saldokonta ve verzích 2.0.2017.1000 a 2.0.2017.1002 se objeví hláška Položka 'Účel platby 3' musí být zadána!

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1007


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Pokladní doklady

Pokud je na pokladně nastaveno číslování Podle druhu dokladu a obě řady stejné, objevuje se nesprávně hláška

Varování nebo chybová hláška Duplicitní číslo, chcete aby program vybral jiné ?

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1002


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Oběh zboží, Fakturace

V editoru dokladu modulů Fakturace a Oběh zboží nelze pustit akci Intrastat & PONx

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1002


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Banka, příprava účtování

Při přípravě účtování výpisu se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Cannot resolve the collation conflict ...

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1002


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Sklad, editace kmenové karty

Pokud není v licenci modul Přepočet měrných jednotek, objevuje se při editaci kmenové karty hláška

Varování nebo chybová hláška Přehled Přepočet měrných jednotek pro danou kartu není nainstalován - nemůže být zobrazen !

Hláška nebrání provozu, je třeba jen odkliknout

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1002


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Fakturace, Úhrady

Pokud není součástí licence modul Saldo nad prvotními doklady, nezobrazí se přehled úhrad.

Chybová hláška:

Varování nebo chybová hláška Invalid pointer operation

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1002


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Editor účtového rozvrhu

Není funkční oprava externích údajů

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1002


Oprava Verze 2.0.2017.1000, Tisk v Účetním deníku

Tisk formulářem (F8) nad přehledy Účetní deník nebo Účetní deník celkem nevytiskne účetní doklady celé, ale pouze vybrané položky dokladů.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 2.0.2017.1002


Oprava Verze 2.0.2017.0300, Pokladna

Pokud je v číselníku pokladen, Def. OK označeno pole Další doklad, po vytvoření prvního dokladu a stisku tlačítka Def. OK se otevře nový pokladní doklad, ale tlačítko Def. OK je nepřístupné. Doklad se musí zavřít a otevřít znovu akcí Nový.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0303


Oprava Verze 2.0.2017.0300, Pokladna

Pokladna. Pokud je v číselníku pokladen, Konfigurace, neoznačeno pole Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem, přesto se při akci Nový nebo použití tlačítka Def. OK s otevřením dalšího dokladu přednastaví datum Pořízeno na aktuální datum.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0303


Oprava Verze 2.0.2017.0300, Banka

Banka, bankovní výpis. Na řádku bankovního výpisu, úhrady, akce Přenos faktur. Vybere se faktura(-y), akce Přenos. V procesním oknu se zobrazí chybová hláška Procedure or function hp_BVUcto_vypoctiZfaktury has too many arguments specified. Faktury jde přiřadit přes tlačítko Nový pouze jednotlivě. Oprava viz i opravný skript v příloze. Opravný skript opravuje uloženou proceduru, proto se musí spouštět každý den až do provedení update nové verze Helios Orange.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0303


Oprava Verze 2.0.2017.0203 a 2.0.2017.0204, Samovyměření

Při převodu dokladů se přepne sazba ze samovyměření na sazbu běžnou. Děje se u dokladů, kde je v hlavičce uvedeno zahraniční DIČ DPH, kde země DIČ není označena v číselníku zemí jako vlastní země.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0300


Oprava Verze 2.0.2017.0201, 2.0.2017.0203, 2.0.2017.0204 Uživatelské menu > Uživatelská lišta

Uživatelské menu vytvořené v dřívějších verzích přes pravou myš na tlačítkové liště volbou Definice > Nová (nová nástrojová lišta) po instalaci verze 2.0.2017.0201, 2.0.2017.0203 nebo 2.0.2017.0204 zmizí! Uživatelské menu vytvořené přes volbu Systém, Definice uživatelského menu funguje korektně.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0300


Oprava Verze 2.0.2017.0201, Účetnictví, Kontrolní hlášení

Chyba se projeví se v případě čtvrtletního plátce DPH a měsíčního kontrolní hlášení. Jedná se o doklady na vstupu i výstupu. Když se pořídí doklady, které patří do třetího měsíce čtvrtletí z hlediska DUZP (příp. i data doručení u dokladů na vstupu) a provede se aktualizace kontrolního hlášení za druhý měsíc čtvrtletí, do KH se dostanou i doklady z třetího měsíce čtvrtletí. Do třetího měsíce čtvrtletí se pak již tyto doklady nedostanou.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0300


Oprava Verze 2.0.2017.0203, Pokladní prodej

Ve verzi 2.0.2017.0203 se v účtenkách mohlo výrazně zpomalit zobrazení okna úhrady

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0204


Oprava Verze 2.0.2017.0203, Fakturace, EET

Ve verzi 2.0.2017.0203 je umožněno změnit na úhradě faktury EET provozovnu, která je přednastavená na řadě. V případě změny ale nefunguje korektně distribuční tiskový formulář -1303 pro úhradu faktury. Oprava formuláře je ke stažení na HELIOS Store (pod veřejným jménem Formulář - Úhrada faktury vydané). Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0204


Oprava Verze 2.0.2017.0201, 2.0.2017.0203, QMS/Oběh zboží > Položky příjemek/výdejek > Akce Generuj reklamaci

Akce Generuj reklamaci v případě výchozího nastavení nových parametrů QMS

 • Reklamace od odběratelů – Vč hromadně
 • Reklamace vůči dodavatelům – Vč hromadně

na hodnotu Nikdy hlásí chybu:

Varování nebo chybová hláška Incorrect syntax near ')

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0204


Oprava Verze 2.0.2017.0201, Účtenky, Test nastavení EET

Ve verzi 2.0.2017.0201 není funkční Test nastavení EET v účtenkách (Pokladní prodej, Účtenky, Elektronická evidence tržeb, Test nastavení EET), objeví se chyba:

Varování nebo chybová hláška Položka 'Datum a čas přijetí tržby' musí být zadána !

Vlastní odesílání účtenek funguje OK, Test nastavení EET v Pokladních dokladech a Úhradách faktur také.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0202


Oprava Oběh zboží, Související náklady

Související náklady zadané procentem v konfiguraci se nepřednabídnou na příjemce.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0202


Oprava Verze 2.0.2017.0001, Došlé objednávky

Ve verzi 2.0.2017.0001 je chyba v nápočtu sloupců „množství z faktur“ a „množství z faktur celkem“ v přehledu Došlé objednávky. Pokud se faktura tvoří generováním z výdejky, hodnoty v těchto sloupcích zůstávají nulové.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0201


Oprava Účetnictví - Kontrola PAP - nic se neprovede

Pokud se kontrola spustí přes pravé tlačítko a zadá se rozmezí datumů, kontrola se neprovede. - resp. Chyba - zkontroluje jen doklad na kterém se stojí. Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2017.0001


Oprava Verze 2.0.2016.1200, Oběh zboží, Realizace dokladů

Může dojít k tomu, že nejde zrealizovat příjemka, objeví se chyba dělení nulou.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1201


Oprava Verze 2.0.2016.1200, Účetnictví, Daňové doklady

Pokud je v nějakém dokladu spadajícím do DPH Evidenční číslo dokladu pro KH delší než 20 znaků, nelze nad Číselníkem období DPH zobrazit přehled Daňové doklady, objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:8152,16] String or binary data would be truncated.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1201


Oprava Verze 2.0.2016.1100, Výroba

Funkce nad výrobním příkazem Odvedení do úbytku nefunguje, neodvede zbylou nedokončenou ven, objeví se hláška:

Varování nebo chybová hláška Výrobní příkaz obsahuje neodvedené mzdy....

Příkaz nelze uzavřít

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1200


Oprava Verze 2.0.2016.1010, Vydané faktury, EET

Na vydané faktuře je nastaveno, Stav EET: Ano, na položce faktury Druh EET: Standardní. Pokud se udělá kopie faktury, změní se na kopii na položce Druh EET na Vyjmuto z EET a tržba sepokladním dokladem nebo ruční úhradou faktury nezaeviduje.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1100


Oprava Verze 2.0.2016.1001, Automat

Od verze 2.0.2016.1000 nefunguje "automatické" spouštění automatu pomocí HIQ souboru. HIQ otevře HELIOS Orange, ale nepřepne se do přehledu, kde se má automat spustit. Ruční spouštění automatů funguje.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1002


Oprava Verze 2.0.2016.1001, Nastavení práv

Nelze nastavit právo na přehled 478

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1002


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Oběh zboží, Nabídkový ceník

Přes nabídkový ceník zboží a služeb nelze zobrazit, a tedy ani hromadně editovat, alternativní cenu. U jednotlivých položek zobrazovat a editovat lze.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Účetnictví, Upomínky a penalizační faktury

Nelze vystavovat upomínky a penalizační faktury ze salda jednotlivě. Když se v přehledu saldokonta označí 1 pohledávka, akce místního menu Položky upomínky…, otevře se přehled Položky upomínky. Tlačítko Nový však není aktivní. Dtto pro penalizační faktury.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Účetnictví, editor deníku

Na druhu účetního dokladu je nastaveno:

 • Přednastavený atribut - řádek: účet
 • Přednastavený atribut - doklad: účet

Přesto se v editoru deníku při novém dokladu i novém řádku nastaví do pole datum případu.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Pokladní prodej, Hromadné účtování účtenek

Pokladní prodej, Účtenky. Při hromadném účtování nelze použít variantu, kdy se nezadá datum.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Účetnictví, zadávání účtů DPH

V některých případech se při zadávání nových daňových účtů do účtového rozvrhu neuloží nastavení směru plnění.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Banka, účetní účet

V editoru položky bankovního výpisu se při výběru účetního účtu nenastaví kurzor správně na nejbližší podobný účet.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Oběh zboží, Převody mezi doklady

V některých případech převodů mezi doklady, např. generování výdejky z expedičního příkazu, převod mezi sklady, se objeví hláška

Varování nebo chybová hláška Chyba při vytváření návazného dokladu: Položka 'Stav EET' musí být zadána !

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.1000, Účetnictví, Přidávání řádků do účetního dokladu

Přidávat nové řádky do účetního dokladu je možné pouze v přehledu Účetnictví, Účetní deník (BID 47). V ostatních přehledech - např. přededitace při účtování, pohled do účetnictví je tlačítko aktivní, ale nic se nestane.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.1001


Oprava Verze 2.0.2016.0304 a vyšší, Elektronické podání NEMPRI 2016 - příloha k žádosti o.. na ČSSZ

Vzhledem k problémům s novým formátem NEMPRI 2016 na straně ČSSZ nebylo možné podat NEMPRI elektronicky, ale pouze v papírové podobě.


Vyřešeno zprovozněním nového formátu na straně ČSSZ ke dni 21.6.2016:


Vážené vývojářky, vážení vývojáři, dovolujeme si Vás informovat o spuštění nové služby NEMPRI 2016 v produkčním prostředí. Technické problémy automatizovaného zpracování příloh se nám podařilo vyřešit bohužel s jistým zpožděním. Omlouváme se Vám za komplikace způsobené posunutím původního termínu nasazení a děkujeme za pochopení.


Oprava Verze 2.0.2016.0405, Saldokonto k datu

Aktualizace proběhne, saldokontní složky se objeví, ale nelze zobrazit účetní řádky. Dále se pro aktualizaci se zobrazuje chybný editor. Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0406


Oprava Verze 2.0.2016.0301, Elektronické podání NEMPRI 2016 - příloha k žádosti o.. na ČSSZ

Ve verzi 2.0.2016.0301 již byl upraven formát pro elektronické podání přílohy k žádosti o ... Česká správa sociálního zabezpečení však posunula termín přijímání NEMPRI v novém formátu na 15.4.2016, do té doby není na VREP portálu implementována. Všechny přílohy k žádosti o DNP poslané za měsíc březen 2016 se vrátí na verzi 2.0.2016.0301 s chybou, že se jedná o chybný formát XML, protože my ji posíláme již ve formátu NEMPRI 2016. Původní avízované zapojení od ČSSZ bylo 21.3.2016.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0303


Oprava Verze 2.0.2016.0301, Došlé objednávky Def. OK

Pokud je na řadě došlých objednávek nastaveno Def.OK, v editoru levé Def.OK nereaguje vůbec a pravé Def. OK funguje jako klasické OK. Tedy uloží doklad a neprovede akce, které se mají stát po spuštění Def.OK.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0303


Oprava Verze 2.0.2016.0301, zálohování při update

Pokud se v rámci provádění update na verzi 2.0.2016.0301 stiskne tlačítko Zálohování, objeví se chyba

Varování nebo chybová hláška [SQL:8144,16] Procedure or function hp_GetDefaultFilter has too many arguments specified.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0303


Oprava Podepisování PDF, 29.2.

Dne 29.2.2016 není možné ukládat a odesílat mailem PDF podepsané elektronickým podpisem, objeví se chyba

Varování nebo chybová hláška Access violation at address 4C43E22A in module ´HeLi6.bpl´. Read of address 00000008.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0103


Oprava Verze 2.0.2016.0100, El. podání kontrolního hlášení

Při odesílání kontrolního hlášení přímo z Helios Orange do aplikace EPO (tj. akce Generování zpráv, formát zprávy: Kontrolní hlášení DPH podání EPO, adresa místa určení zpráv: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani), podepsáno platným certifikátem el. podpisu, je ve verzi 2.0.2016.0100 chyba, která se projeví po odeslání zprávy zobrazením této hlášky v exploreru:

Varování nebo chybová hláška Na centrální podatelně jsou přijímány výhradně soubory podepsané uznávaným elektronickým podpisem

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0101


Oprava Verze 2.0.2016.0010, Oběh zboží, převod dokladů

Při převodu z dokladu na doklad může být chybně stanoveno množství obalu.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0100


Oprava Verze 2.0.2016.0001, Oběh zboží a fakturace, převod mezi doklady

Ve verzi 2.0.2016.0001 může dojít k markantnímu zpomalení převodů mezi doklady a generování návazných dokladů.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2016.0010


Oprava Mzdy, Chyba v platnosti tarifních tabulek , verze 2.0.2015.0900

V platnosti nový platových tabulek se vyskytla chyba. Od 1.11.2015 bylo provedeno 3% zvýšení pro všechny tabulky odstavců 1 – 9. Podle nařízení vlády nabývají od 1.11.2015 nové hodnoty tabulek odstavců 1,3,4,5,7,9. Nové hodnoty tabulek odstavců 2,6,8 nabývají platnosti až od 1.1.2016. Jedná se o tabulky, kterými jsou odměňovány hlavně zaměstnanci policie, hasičů, vojáků…

Chyba vznikla tak, že hodnoty platových tabulek byly navýšeny podle předběžného návrhu vlády. Bylo to z důvodu časové tísně. Vlastní nařízení v plném znění i s doplňující větou „Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015, s výjimkou čl. I bodů 2, 6 a 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.“ vyšlo až 22.10.2015.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0902


Oprava Mzdy, elektronická podání na ČSSZ - chyba při odeslání, prázdný XML (problém v případě multilicence - např. účetní firmy), od verze 2.0.2015.08xx

Při odeslání hlášení na ČSSZ (PVPOJ, NEMPRI aj.) se Vám může vrátit chyba v následující podobě:
Chyba: Chyba ve struktuře XML podání
Kód chyby: 17836
Popis chyby: Struktura po dešifrování není XML. Unicode False, Encoding from BOM [0x3D00] unknown, Alternative encoding [0x3D00] unknown, Received bytes [0x3D00] EFBBBF20

V daném případě dochází k tomu, že se na ČSSZ generuje prázdné hlášení. Není naplněna tabulka definic XML souborů pro odesílání na ČSSZ. Tabulka se ve verzi vymazala z důvodu nové definice NEMPRI, ale nenaplnila se. Chyba je hlavně při vícedatabázových instalacích. Objevuje se náhodně jenom v některých databázích.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0902


Oprava Účetnictví, Saldokonto, Upomínky, od verze 2.0.2015.08xx

V saldokontu na saldokontním řádku je zadána přes pravé tlačítko Poznámka k saldokontnímu případu. V okamžiku vystavení upomínky k saldokontnímu řádku dojde k výmazu poznámky resp. všech poznámek, které byly v rámci případu zadány.
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0902


Oprava Účtování z modulů, verze 2.0.2015.0806

Ve verzích 2.0.2015.08xx došlo v některých případech ke zpomalení účtování dokladů, např. z modulu Mzdy.
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0902


Oprava Účetnictví, Saldokonto, verze 2.0.2015.0806

Ve verzích 2.0.2015.08xx došlo v některých případech ke zpomalení některých procesů a akcí nad saldokontem. Například generování platebních příkazů.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0900


Oprava Banka, Automatické přiřazení úhrad, verze 2.0.2015.0806

Ve verzích 2.0.2015.08xx došlo v některých případech ke zpomalení akce Automatické přiřazení úhrad.
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0900


Oprava Pole typu RTF editor, formátování, od verze 2.0.2015.0800

V polích typu RTF editor, tj. např. v Technologickém postupu, pole Text operace (s odškrtnutou volbou Prostý text) nebo na všech externích informacích typu NTEXT s definovaným typem editačního pole RTF, může dojít ke ztrátě formátování textu po přesunu na jiné pole nebo při uložení editoru.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0900


Oprava Chyba v DPH ve verzích 0800 a 0802 – týká se CZ plátců DPH
Upozorňujeme uživatele na chybu při účtování faktur přijatých ve verzích 0800 a 0802, týká se účtování z přehledu faktur přijatých i účtování přímo v účetním deníku. Při účtování přijatých faktur tuzemských, které nejsou v režimu přenesení daňové povinnosti, se DPH chybně uplatňuje dle data DUZP nikoliv dle data doručení (pokud je datum doručení vyšší než DUZP).


Doporučená kontrola správného uplatnění DPH:
V přehledu přijatých faktur případně v účetním deníku si zobrazte přes Nastav měsíce DUZP (M) a Datum doručení (M). Zafiltrujte si pomocí řádkového filtru na DUZP (M) <= 8 a Datum doručení (M) = 9. Zkontrolujte prosím přijaté faktury, které jste pořídili nebo účtovali po stažení nové verze 0800 nebo 0802.
Na těchto dokladech si zkontrolujte na účetních zápisech (CTRL+U) uplatnění DPH.


Chybu identifikuje i ruční spuštění akce Kontrola dokladů období DPH v přehledu Číselník období DPH. Je-li zapnuta globální konstanta Umožnit spuštění kontroly DPH před aktualizací, uzavřením, tiskem a el.podáním (v Konfigurace/správa systému - Účetnictví - Účetnictví - další, defaultně je od nás nastavena na 1 =zaškrtnuto),tak je spuštění kontroly dokladů DPH nabízeno i před uzavřením, tiskem a el.podáním.


Je-li kontrola dokladů DPH spuštěna nad obdobím 08/2015 (kde jsou chybně zařazené doklady s datumem doručení 09/2015), jsou identifikovány hlášením:
Dotaz nebo informativní hláška Nesoulad mezi obdobím DPH a datumem DUZP případně datumem doručení.


Je-li kontrola dokladů DPH spuštěna nad obdobím 09/2015 (kde naopak chybí doklady s datumem doručení 09/2015), jsou identifikovány hlášením:
Dotaz nebo informativní hláška Doklad má přiřazeno jiné období DPH.


Tip Pro kontrolu můžete využít i kontrolní sloupce Kontrola určení období DPH vzhledem k datumu doručení v přehledech Faktury přijaté a účetní deník. Pokud by bylo období DPH vzhledem k datu doručení určeno chybně, v kontrolních sloupcích bude zobrazeno "CHYBA".
Sloupce ke stažení zde: Kontrolní sloupce.
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0804


Oprava Verze 2.0.2015.0800, Pokladna, nový pokladní doklad

V přehledu Pokladní doklady se po volbě Nový objeví hláška Access violation ... a doklad nejde vytvořit.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0802


Oprava Pokladna, Položky pokladního dokladu, verze 2.0.2015.0508

Ve verzi 2.0.2015.0508 není možné v přehledu Pokladní doklady zobrazit položky pokladního dokladu volbou místního menu. Objeví se chyba Access violation ...

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0800


Oprava Editor externích informací

Od verze 2.0.2015.0302 se nepředávají správně parametry slepým procedurám ep_ExtEd_ pro ovlivnění obsahu editoru externích informací, a to za podmínek, že je editor spuštěn přímo pomocí akce Oprava externích informaci (Ctrl + Enter). Do parametru pro @IDBrowse se předává vždy 478 a nikoliv ID browsu, ze kterého je editor spuštěn, může se stát i to, že se nepředá správné @ID záznamu.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0800


Oprava Mzdy, Statistická sestava ISP 2014

Ve statistických sestavách pro výkaz ISP 2014 byla ze strany Ministerstva financí zpřísněna kontrola prvku AA0130 týkající se druhu pracovně právního vztahu. Původně prvek pro identifikaci klasického pracovníka mohl nabývat starší hodnotu 1, teď kontrola vyžaduje pouze striktně hodnotu 10. HELIOS Orange ale umožňuje toto pole pouze jednoznakové.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0508


Oprava Nástroje přizpůsobení, editor externích informací

Od verze 2.0.2015.0302 nelze v editoru externích informací nelze korektně editovat sloupce datového typu NTEXT s typem editačního pole RTF. Obsah se neformátuje.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0508


Oprava Helios Orange přes vzdálenou plochu, prodleva při spuštění

Někteří uživatelé spouštějící HELIOS Orange verze 2.0.2015.05xx na vzdálené ploše, za určitých podmínek nastalých v jejich prostředí serveru vzdálené plochy, registrují několik desítek, ve výjimečných případech i stovky sekund trvající spuštění aplikace a zobrazení seznamu databází k připojení.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0508


Oprava Chyba v kapacitním plánování

U verze 2.0.2015.0504 verze je chyba v kapacitním plánu - nelze načíst.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0508


Oprava Účetnictví, hlášení MOSS (Mini One Stop Shop), verze 2.0.2015.0302


Do XML souboru hlášení MOSS se chybně dává do DIČ prefix země 2x (např. CZCZ12345678).

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0500


Oprava Firemní aktivity, zadání Zboží a služeb v Úkolu, verze 2.0.2015.0302

Při zadávání Zboží a služby k úkolu ve nejde změnit Sazba DPH. Při kliknutí na combobox se nic nenabídne.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0500


Oprava Banka, přiřazení úhrad, verze 2.0.2015.0300

Při ručním pořizování bankovního výpisu nebo při akci Automatické přiřazení faktur se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Dělení nulou !

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0302


Oprava Instalace pluginu PDP, verze 2.0.2015.0200

Při instalaci pluginu Výpis z evidence pro daňové účely ve verzi 2.0.2015.0200 se objeví hláška

Varování nebo chybová hláška Položka Země musí být zadána

Vyřešeno ve verzi pluginu 2.0.2015.0320


Oprava Fakturace, Oběh zboží, verze 2.0.2015.0200

Pokud je na dokladu Oběhu zboží nebo Fakturace zadáno Vlastní DIČ DPH, nefunguje při převodu z dokladu na doklad korektně dotahování sazeb DPH

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0201


Oprava Zprávy, verze 2.0.2015.0200

Po výběru definice zprávy pro generování nebo načtení zpráv se může objevit hláška:

Varování nebo chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (Boolean)

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0201


Oprava Mzdy, Přehled o výši pojistného PVPOJ2015, generování XML, verze 2.0.2015.0102

Může se stát, že se vygeneruje prázdný XML soubor.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0200


Oprava Mzdy, Potvrzení o zdanit. příjmech 2015 (vzor č. 23) – chyba tisku, verze 2.0.2015.0102

Při tisku formuláře Potvrzení o zdanit. příjmech 2015 (vzor č. 23) v Ročních sestavách při nainstalované verzi Helios Orange 2.0.2015.0102 se může uživateli objevit hláška:

Varování nebo chybová hláška Chyba při čtení šablony

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0200


Oprava Doprava, Generování pokladního dokladu, od verze 2.0.2015.0011

Z cestovního příkazu (Cestovní příkazy a náhrady) nelze vygenerovat Pokladní doklad, objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška "" není platné celé číslo

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0200


Oprava Saldokonto, Generování platebních příkazů

Při vystavování platebních příkazů ze salda se může objevit hláška, např.

Varování nebo chybová hláška Cannot resolve the collation conflict between Czech_CI_AS and SQL_Latin1

a platební příkaz ze salda nejde vytvořit. Děje se tak v případě různého třídění databáze a SQL serveru.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0102


Oprava Výkazy, chyba od verze 2.0.2015.0010

Při tisku výkazů se na některých řádcích nezobrazuje nic.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0011


Oprava Banka, Bankovní výpisy - automatické přiřazení úhrad, od verze 2.0.2014.1200

Akce Automatické přiřazení úhrad v přehledu bankovních výpisů je řádově pomalejší než v předchozích verzích (na bankovním výpise se stovkami řádků může trvat i desítky minut).

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0010


Oprava Fakturace, Nová řada faktur, od verze 2.0.2014.1200

Ve verzi 2.0.2014.1200 nejde založit v modulu Fakturace nová řada, objeví se hláška

Řada se shoduje s druhem dokladu penalizační faktury (konfigurace - účetnictví)
[SQL:50000,16,ht_TabDruhDZ_Trigger, line 12] 63355

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0000


Oprava Vzájemné zápočty ve fakturaci, od verze 2.0.2014.1200

Nelze dorovnat zápočet.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0000


Oprava Vzájemné zápočty ve fakturaci, od verze 2.0.2014.1200

Pokud se v otevřeném okně zvolí záložka Pohledávky nebo Závazky – nereaguje tlačítko „Nový“.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2015.0000


Oprava Ugrade na verzi 2.0.2014.0900

Při upgrade, který provádí uživatel, který nemá práva na všechn řady pokladen se objeví hláška

Varování nebo chybová hláška Nemáte právo zápisu pro pokladnu !

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.1000


Oprava Účetnictví, účtový rozvrh, od verze 2.0.2014.0800

Při zadávání účtu DPH v účtovém rozvrhu se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Sazba DPH musí být zadána !

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0900


Oprava Oběh zboží, zakázkové modifikace, od verze 2.0.2014.0603

Když se po zadání položky na doklad zvolí na záložce dodatky zakázková modifikace, objeví se po OK hláška:

Varování nebo chybová hláška The multi-part identifier VZakazModifDilceZakazModif.IdKmenZbozi could not be bound

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0800


Oprava Oběh zboží, zadávání položek, od verze 2.0.2014.0603

Na doklad Oběhu zboží nelze zadat mínusové množství. Objeví se hláška:

Varování nebo chybová hláška Množství uložené na paletě/paletách je větší, než množství uvedené na dokladu

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0800


Oprava Verze 2.0.2014.0601, modul Kontrakty

Ve verzi 2.0.2014.0601 nelze otevřít kontrakt, nelze založit nový kontrakt, objeví se hláška Access violation at address ... a následně hláška Ancestor for 'dxLayoutControl2LabeledItem1' not found

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0602


Oprava Verze 2.0.2014.0500, Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH, jméno souboru pro odeslání

Pokud se výpis odesílá přímo na portál, zobrazí se při generování zprávy hláška

Varování nebo chybová hláška Cannot open file a cesta na soubor do Temp

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0600

Bez přechodu na vyšší verzi lze otevřít definici zprávy pro odeslání výpisu, v poli Jméno pro export.soubor vybrat Vždy použít zadané a v poli Jméno export.souboru vyplnit PDP.xml


Oprava Verze 2.0.2014.0500, Banka, zadávání bankovního spojení

Při zadávání nového nebo opravě stávajícího bankovního spojení se může stát při pokusu a automatickou konverzi čísla účtu na IBAN, že se objeví hláška:

Varování nebo chybová hláška [SQL:245,16] Conversion failed when converting the nvarchar value 'xyz' to data type int.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0600


Oprava Verze 2.0.2014.0500, kopie faktury přijaté

Pokud je na přijaté faktuře vyplněno Vlastní DIČ DPH a dělá se její kopie, objeví se chyba:

Varování nebo chybová hláška InvalidObjectName "TabRegistraceDPH"

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0600


Oprava Verze 2.0.2014.0401, odpočet nedaňové zálohy na vydané faktuře

Pokud je na faktuře vydané připojena zálohová faktura a neuplatňuje se odpočet zaplacených záloh (tj. není označeno pole Realizační), tiskne se i tak daňová rekapitulace Odpočet zaplacených záloh.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0600


Oprava Verze 2.0.2014.0400, kopírování došlé objednávky

Ve verzi 2.0.2014.0400 není možné kopírovat došlou objednávku.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0500


Oprava Spuštění Helios Orange verze 2.0.2014.0400

Při spuštění Helios Orange verze 2.0.2014.0400 se může objevit hláška

Access violation at address ... in module 'HeLib4.bpl'. Read of address 00000350

Řešení
Nastavit konstantu Možnosti, Uživatelské konstanty - globální, [2] Vzhled, Vzhled hlavní nabídky na hodnotu Navigační panel.
Hláška nemá ale na nic vliv, pokud se s ní uživatel smíří, je možné používat i nastavení zmíněné konstanty na hodnotu Záložky. Bude opraveno v následující verzi.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0401


Oprava Výkazy pro příspěvkové organizace


Upozornění Pro zpracování výkazů za 1. čtvrtletí 2014 je třeba mít staženu aktuální verzi Helios Orange, tj. verzi 2.0.2014.0303 nebo vyšší. Po stažení verze je nutno v Helios Store, záložka Kompletní seznam, stáhnout Číselníky pro příspěvkové organizace.Oprava Došlé objednávky, Generuj převodku, verze 2.0.2014.0261

Z došlé objednávky je možné generovat převodku dvakrát - volba menu Návazné doklady, Generuj převodku s výběrem profilu - výběr položek ...
Napotřetí Helios Orange zahlásí, že zboží bylo převedeno, ale měl by hlásit už napodruhé.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0300


Oprava DPH SK, Kontrolní výkaz DPH, verze 2.0.2014.0261

Hromadná změna údajů pro kontrolní výkaz DPH na označených řádcích účetního deníku. Pokud se nemění (není označeno) Datum pro KV DPH, objeví se chyba

Varování nebo chybová hláška Error converting data type varchar to datetime

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0300


Oprava Oběh zboží, Došlé objednávky, verze 2.0.2014.0261

Nelze smazat detail zajištění stavem skladu, pokud je zboží blokováno.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0300


Oprava Oběh zboží, Došlé objednávky, verze 2.0.2014.0261

Pokud v zajištění Došlé objednávky není v sestavě zobrazen sloupec Příprava zajištění, objeví se při jakémkoliv kliknutí na položku (pravým tlačítkem, oprava apod.) hláška:

Varování nebo chybová hláška Field 'ZpusobZaj' not found

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0300


Oprava Banka, mazání bankovních výpisů

Pokud uživatel odúčtuje bankovní výpis a pokusí se ho smazat, objeví se chybová hláška

Varování nebo chybová hláška Na záznam jsou navázány další údaje

a smazání se nezdaří

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0300


Oprava Účetnictví, Upomínky, od verze 2.0.2014.0200

Od verze 2.0.2014.0200 nelze mazat upomínky, není přístupné tlačítko/volba Zrušit.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0261


Oprava Banka, verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.2.2014

Pokud není součástí licence Helios Orange modul PAP, není na řádku bankovního výpisu editovatelné pole Variabilní symbol

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0202


Oprava Editor přijaté faktury, pole Dod. faktura KV

V editoru faktury přijaté se omylem objevovalo pole Dod. faktura KV (Dod. faktura kontrolný výkaz DPH) i v případě, že nebyla zaškrtnutá konstanta Kontrolní výkaz DPH SK.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0100


Oprava Ve verzi 2.0.2013.1200 nebylo možné generovat platební příkaz ze saldokonta, objevila se hláška
Varování nebo chybová hláška Invalid object name VDenikSaldo


Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1201


Oprava Ve verzi 2.0.2013.1200 nebylo možné použít volbu Oprava v přehledu Vyráběné dílce Nakupovaný materiál, objevila se chybová hláška.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1201


Oprava Celní případy, logické kontroly v modulu ECS vývoz, verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Do logických kontrol ECS vývoz byly chybně integrovány kontroly:

ECS Vývoz - přidána kontrola QP299: Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny nemůže být použit pokud kategorie předchozího dokladu není Z (Předchozí evidence).

ECS Vývoz - kontrola závěr: Nejsou vyplněny závěry nebo volba splněné podmínky neuvedení

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1200


Oprava Oběh zboží, realizace dokladu, verze 2.0.2013.1100

Při realizaci příjemky převodky se může objevit následující hláška a doklad nejde realizovat:

Varování nebo chybová hláška Na dokladu nejsou zadány související náklady - nelze realizovat

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1101


Oprava Pokladna, hromadné generování pokl. dokladu z přijatých faktur

Při hromadném generování položek pokladního dokladu z přijatých faktur v některých případech dochází k vytvoření pokladního dokladu se záporným znaménkem u částky.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1100


Oprava Oběh zboží, délka pole SKP, verze 2.0.2013.1000 a 1001

Pokud je SKP položky na víc než 20 znaků, objeví se při generování vydané objednávky na tuto položku (přehled Vydané objednávky, akce Generuj objednávky) chyba:

Varování nebo chybová hláška [SQL:8152,16] String or binary data would be truncated.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1100


Oprava Oběh zboží, Kopie kmenové karty, verze 2.0.2013.1000 a 1001

Pokud se akce Kopie kmenové karty spustí v otevřeném dokladu na záložce 4-Sklad, objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'.

a kopie se neprovede.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1100


Oprava Upgrade na verzi 2.0.2013.1001

Může se objevit chyba:

Varování nebo chybová hláška Položka 'Kategorie' musí být zadána!

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1100


Oprava Upgrade na verzi 2.0.2013.1000 nebo 2.0.2013.1001

Může se objevit chyba:

Varování nebo chybová hláška hp_ZalFakSk, line 459 Invalid column name SazbaDPH.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1100


Oprava Asistent ve Windows 8 a Windows 2012

Na Windows 8 a Windows 2012 se v editorech zobrazuje Asistent i když není nadefinován.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1100


Oprava Verze 2.0.2013.1000, Oběh zboží

Ve verzi 2.0.2013.1000se v modulu Oběh zboží a Fakturace může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Invalid pointer operation

po odkliknutí hlášky se Helios Orange ukončí.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.1001


Oprava Nový pokladní doklad - připojení dokladů přes akci Faktury a dobropisy

Pokud si uživatel otevře nový doklad a chce připojit doklady přes akci "Faktury a dobropisy" přímo v pokladním dokladu, tak:

- pokud má vyplněnou organizaci na hlavičce, objeví se chyba

Dotaz nebo informativní hláška SQL:8152,16 String or binary data would be truncated.

- pokud nemá vyplněnou organizaci na hlavičce, objeví se chyba

Dotaz nebo informativní hláška SQL:102,15 Incorrect syntax near ','.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0901


Oprava Verze 2.0.2013.0600 a 2.0.2013.0601, export platebních příkazů

Při exportu platebních příkazů (PP) se může objevit chybová hláška:

Varování nebo chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)

Projeví se pouze v případě, že je min. jeden z bankovních účtů na PP navázán na organizaci, která nemá zadáno DIČ DPH (např. neplátce DPH…)

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0602

Řešení nevyžadující update na novou verzi:

1. varianta: před exportem PP vždy zrušit zaškrtnutí pole Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu a po provedení exportu PP toto pole zase zaškrtnout (Možnosti, Konfigurace/správa systému, DPH, záložka zajištění DPH):

2. varianta – jednorázová úprava. U organizací, které nemají přiřazeno žádné DIČ DPH, zrušit v přehledu Organizace zaškrtnutí ve sloupcích:

 • Aktualizovat z webu nespolehlivého plátce (akce místního menu Zajištění DPH, Nespolehlivý plátce – Vypnout aktualizaci z webu)
 • Aktualizovat z webu zveřejněné bankovní účty (akce místního menu Zajištění DPH, Zveřejněný bankovní účet – Vypnout aktualizaci z webu)


Oprava Verze 2.0.2013.0600, editace řádku bankovního výpisu

Při zadávání údajů na řádek bankovního výpisu se po stisku tlačítka OK objeví hláška

Varování nebo chybová hláška Field not found.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0601


Oprava Verze 2.0.2013.0514, Oběh zboží

Při zakládání položek inventury se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Invalid column name 'MJEvid'.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0515


Oprava Verze 2.0.2013.0514, Fakturace

Při použití funkce Kopie nad více označenými doklady v modulu Fakturace se po potvrzení dialogového okna může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Položka kurz musí být zadána

a to i v případě, že je zaškrtnuta volba Zachovat datum kurzu podle původního dokladu. V případě kopie jednotlivých dokladů funkce funguje.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0515


Oprava Fakturace - bankovní spojení, verze 2.0.2013.0513

Na fakturu vydanou se nedotahuje bankovní spojení nastavené buď u vlastní organizace nebo na řadě faktur.

Je opraveno verzí 2.0.2013.0514.


Oprava Číselník organizací, verze 2.0.2013.0455

Po Ověření DIČ – VIES (EK) se do číselníku nepropíše Datum ověření, Ověřil a Výsledek ověření.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0456


Oprava Mzdy, verze 2.0.2013.0211 a 0212

U mzdové složky 108 může dojít ke stržení částky důchodového spoření ze základu daně.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0300


Oprava Firemní aktivity, verze 2.0.2013.0212

Pokud se v editoru Aktivity, na záložce 8 – Doklady, podzáložce Výdejky spustí volba Generování položek faktury vydané, nenaváže se faktura na aktivitu a není tedy vidět na Aktivitě ve vydaných fakturách. Obdobně příjemka a faktura přijatá.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0300


Oprava Kontrakty a odvolávky, verze 2.0.2013.0211 a 0212

Při pokusu o zkopírování kontraktu se objeví chyba Access violation ...

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0300


Oprava Verze 2.0.2013.210, Účetnictví, DPH

Uzavření, tisk, elektronické podání výkazu DPH CZ 17/18 je pomalé (desítky minut, hodiny).

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0211

Ve verzi 2.0.2013.0210 lze použít opravný skript, který lze stáhnout zde. Soubor si nakopírujte do svého počítače a pokud budete chtít pracovat s obdobím DPH, spusťte Helios Orange přes tento skript. Poklepáním na soubor se spustí naposledy spuštěný Helios Orange a při náběhu se zeptá, zda provést skript – potvrďte Ano.


Oprava Verze 2.0.2013.0208, Oběh zboží, Došlé objednávky

Při použití tlačítka Zaměnit na položkách Došlé objednávky se objeví hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'FROM'

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0210


Oprava Legislativní výkazy, Import

Pokud se do databáze naimportují výkazy z distribučního souboru SYSTEM\UctVykazy.HIC, nejsou vidět v přehledu Legislativní výkazy. Jsou vidět pouze v přehledu Helios Controlling, Výkazy a reporty. Tento přehled je ale k dispozici pouze v případě, že je součástí licence modul Výkazy a reporty.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0208


Oprava Mzdy, tisk výplatních lístků

Tisk výplatních lístků je nastaven oboustranně.
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0131

Pro verzi 2.0.2013.0130 lze stáhnout opravené formuláře zde


Oprava Mzdy, formulář Přehled o výši pojistného 2013

Údaje ve formuláři jsou neúplné, v oddílu B. se načítá vše jen do prvního řádku.
Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0131

Pro verzi 2.0.2013.0130 lze stáhnout opravený formulář zdeOprava Hromadné generování položek pokladních dokladů z faktur/dobropisů, verze 2.0.2013.0128

Pokud se použije nad pokladními doklady funkce Faktury a dobropisy, Vygenerovat položky z faktur/dobropisů hromadně
1) a označí se více faktur k úhradě najednou, výsledkem je správný pokladní doklad, ale nesprávná výše úhrad nad danými fakturami. Ke každé faktuře je přiřazena úhrada ve výši součtu všech úhrad.
2) označí se faktury a přenesou, následně se přidá dobropis, měla by se vygenerovat záporná položku. Ale vygeneruje se kladná. Přiřazení dobropisu se chová různě při různé kombinaci postupu.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0130


Oprava Formulář mzdových údajů

V editoru mzdových údajů na záložce Dovolená se v případě zvolení druhů pracovních poměrů Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti, Statutární zástupce firmy, Komanditista vynuluje základní nárok na dovolenou a nárok nelze uživatelsky editovat.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0105


Oprava Formulář mzdových údajů, Lhůta do

Po doplnění data do lhůty do (budoucí datum) se zobrazí hláška, že datum nesmí spadat před vznik PP.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2013.0105


Oprava Technická příprava výroby, verze 2.0.2012.1204

V modulu Technická příprava výroby na vyráběném dílci v definici Konstrukce a technologie – změny na záložce Technologický postup nelze použít funkci Kopie vazeb – načtení. Helios Orange nahlásí chybu

Varování nebo chybová hláška [SQL:2714,16] Akci nelze provést. (Dočasná tabulka #TabPostup již existuje.)

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1219


Oprava Mzdy, měsíční uzávěrka mezd

Při měsíční uzávěrce mzdového období se mohla objevit chybová hláška

Access violation at ...

Mohlo se stát, že po zobrazení hlášky nebyla uzávěrka dokončena korektně.

Pokud se vám při uzávěrce objevila tato chybová hláška, nepracujte dále v modulu Mzdy a kontaktujte hotline Helios Orange, tel. 244 104 155, mailto:hotline.orange@helios.eu. Bude vám doporučen další postup.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1206


Oprava Obecné importy, Doklady oběhu zboží a fakturace, verze 3.0.2012.0920

Pokud sloupec ID Hlavičky obsahuje jiné znaky než číslice nebo je zde číslo větší než 2147483647, objeví se při importu hláška

Při spuštění importní procedury došlo k následující chybě:

Varování nebo chybová hláška Error converting data type nvarchar to int

Vyřešeno ve verzi pluginu Obecné importy 3.0.2012.0312


Oprava Účetnictví, verze 2.0.2012.1204

Při přeúčtování DPH se u účtů na vstupu naúčtuje celá částka, která na nich je, na účet pro zaokrouhlení.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1206


Oprava Tiskové formuláře, od verze 2.0.2012.1202

Ve verzi ReportBuilderu 14.07, tj. od verze Helios Orange 2.0.2012.1202, nedrží jednořádkové texty (typu Label, Dbtext, Variable apod.) nastavenou barvu a všechny se tisknou pouze černě.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1206


Oprava Fakturace, datum splatnosti, verze 2.0.2012.1202

Vydaná faktura se může za určitých okolností vygenerovat s chybným datem splatnosti - den a měsíc jsou správně, ale rok je nesmyslný.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1204


Oprava Celní sklady, verze 2.0.2012.1202

Ve verzi 2.0.2012.1202 nelze vytvářet celní výdejky z celního skladu, ručně ani importem.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1203


Oprava Oběh zboží, položkový převod, verze 2.0.2012.01006

Do dokladu v cizí měně nejde položkovým převodem převádět doklad v hlavní měně, do předchozí verze to šlo. Objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Nesouhlasí měna nebo jednotka měny na zdrojovém a cílovém dokladu.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1202


Oprava Banka, Konfigurace

Není funkční konstanta Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury. Uhrazená faktura se vždy přeplatí.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1202


Oprava Kontrakty a odvolávky

V odvolávce je funkce Kopie termínu odvolávek. Kopíruje nesplněné, ale neponíží množství na množství živé, tzn. uživateli se ztratí informace o částečném plnění.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1202


Oprava Zaměstnanci, kopie

Nelze vytvořit kopii karty zaměstnance, objeví se hláška "Access violation ..."

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1006


Oprava Zaměstnanci, verze 2.0.2012.1004

Pokud nemá uživatel právo na sloupec Zaměstnanci.Rodné číslo, objevuje se při pokusu o vstup do číselníku zaměstnanců, například při výběru zaměstnance na doklad, hláška:

Varování nebo chybová hláška Nemáte právo k zobrazení sloupce Zaměstnanci.Rodné číslo

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1006


Oprava Řízení peněžních toků

Za určitých okolností nelze provést aktualizaci pro peněžní toky, objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Položka 'Korekce splatnosti předběžná analýza odběratel' musí být zadána !

nebo obdobná hláška.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1006


Oprava Verze 2.0.2012.1001, chyba při přechodu na novou verzi

Při přechodu na verzi 2.0.2012.1001 se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Položka 'Korekce splatnosti předběžná analýza odběratel' musí být zadána !

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1004


Oprava Nástoje přizpůsobení, Automat

Při zadávání akce automatu se objevuje v případě, že není vyplněno pole Uložená procedura pro podmíněné spuštění, hláška

Varování nebo chybová hláška Vlastník uložené procedury není definovaný nebo není dbo

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1001


Oprava Účetnictví, Aktualizace daňových dokladů dle kurzů, chyba ve verzi 2.0.2012.0902

Po spuštění akce Aktualizace daňových dokladů dle kurzů v přehledu Číselník období DPH nebo Souhrnná hlášení se objeví hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'COMMIT'.

Vyřešeno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.1001


Oprava Mzdy, chyba ve verzi 2.0.2012.0901

U dohod o provedení práce (DPP) s výdělkem nad 10 000,- se nepočítá sociální pojištění.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0902


Oprava Plugin El. komunikace - ČSOB, a.s. CZ (0300), verze 2.0.2012.112, export platebních příkazů ve formátu Multicash 3.2

Na konci vyexportovaného souboru chybí znak CRLF (Enter)

Vyřešeno ve verzi plugiinu 2.0.2012.801


Oprava Opis přehledu, chyba od verze 2.0.2012.0801

Nelze tisknout opis přehledu v případě, že přehled obsahuje sloupce typu BIT a pro tisk je nastaveno bez zalomení tisku.
Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0805


Oprava Účtování faktur, chyba od verze 2.0.2012.0801

Při účtování faktur s textovými položkami nedochází k přenosu údajů Zakázka, Nákladový okruh, Zaměstnanec a Vozidlo z hlavičky dokladu do Účetnictví. Údaj středisko se přenáší.
Pokud se použijí položky ze skladu nebo služby, údaje z hlavičky dokladu se přenáši bez problémů.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0805


Oprava Definice tiskových formulářů, chyba od verze 2.0.2012.0801

V nástroji Report Builder není možné zadat podmínku události pro zápatí skupiny.
Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0805


Oprava Účetnictví, Legislativní výkazy a/nebo Helios controlling, Výkazy a reporty

Po volbě Nový se objeví chyba

Varování nebo chybová hláška Neplatný název sloupce 'TableNr' !

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0803


Oprava Nelze provést import NCTS z adresáře SYSTEM, import skonční chybou
Dotaz nebo informativní hláška Výsledek Importu:

NCTS...chyba!!

Chyba je způsobena nestandardní délkou textu v importním souboru z CÚ (přesahuje 255 znaků).

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0801


Oprava Opis přehledu, Fit to Page

V Opis přehledu 2 nefunguje korektně funkce Fit to Page.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0801


Oprava Generování PDF, Čárový kód otočený o 90°

Komponenta eDocEngine obsahuje chybu při generování PDF, Čárový kód otočený o 90° se negeneruje správně.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0801


Oprava Mzdy, Hlášení změn pro zdravotní pojišťovny - TXT, elektronické podání v TXT, od verzi 2.0.2012.0607
 • nesprávné kódování češtiny
 • u zaměstnanců s 9-timístným RČ má být na 10. pozici mezera (je na prvním)
 • texty by měly být zarovnány zleva (nyní jsou zprava)

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0609


Oprava Finanční analýza, od verze 2.0.2012.0606

Ve finanční analýze je od verze 2.0.2012.0606 chyba, která se objeví při aktualizaci sestav finanční analýzy. Projeví se hláškou

Varování nebo chybová hláška A cursor with the name ‘KurAutomat’ does not exist.

nebo v některých případech hláškou

Varování nebo chybová hláška Existuje člen ukazatele způsob filtr, je ale bez přiřazeného filtru (sestavy). Nutno opravit !

ačkoli v sestavě finanční analýzy nejsou přiřazeny ukazatele, které mají člen ukazatele způsob filtr.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0608


Oprava DPH - generování zprávy formátu "Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)" hlásí chybu v případě, že na záložce 5-CZ vzor 15/16/17 na období DPH jsou vyplněny údaje o zástupci a zástupcem je fyzická osoba.

Stejná chyba nastane při odeslání Souhrnného hlášení formátem zprávy "Souhrnná hlášení – EPO podání - XML (CZ podání)".

Znění chyby:

Dotaz nebo informativní hláška Field 'PrijmeniZastupce' not found


Řešení:
V přehledu období DPH přidat do zobrazení přes Nastav atributy Jméno zástupce, Příjmení zástupce. Poté půjde zprávu vygenerovat a odeslat.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0608


Oprava Fakturace, Oběh zboží, verze 2.0.2012.0606

Ve verzi 2.0.2012.0606 nefungují korektně textové položky na dokladech Oběhu zboží a Fakturace. Částky z textových položek se nezapočítávají do celkových částek dokladu.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0607


Oprava Číselníky, Organizace, Ověření DIČ

Při pokusu o ověření existujícího španělského DIČ se může vrátit chybová zpráva

Error 404--Not Found
From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:
10.4.5 404 Not Found

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0606


Oprava Oběh zboží, Došlé objednávky

Pokud se mění množství na položce na výrobním čísle, objeví se dotaz, zda množství změnit i na položce. Volba Ano množství sice změní, ale nepřepočítá celkové ceny

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0606


Oprava Mzdy, Měsíční exporty za organizaci, Přehled o výši pojistného

Při odesílání přes VREP je podání zamítnuto, kód hlavní chyby 305.

Řešení:
Ve verzi 2.0.2012.0404 lze přehled buď vytisknout a podat v papírové podobě nebo uložit XML zprávu PVPOJ na disk a poslat datovou schránkou.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0406


Oprava Při položkovém přenosu z rezervace na výdejku zůstane položka/doklad dál v systému i po vykrytí

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0406


Oprava Pokud se převádí expediční příkaz na výdejku, expediční příkaz je na jiném skladu než výdejka a konstanta "Čísla skladů při položkovém převodu přenášet" je nastavena na Ne, zobrazí se hláška
Varování nebo chybová hláška Množství stavu skladu nesmí být menší než množství k dispozici.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0406


Oprava Oběh zboží a Fakturace, chyba ve verzi 2.0.2012.0312

Pokud je na řadě dokladu na záložce Def. OK zatržen atribut Další doklad, objeví se při uložení hláška

Varování nebo chybová hláška Access violation ...

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0402


Oprava Účetnictví, Vzájemné zápočty, chyba ve verzi 2.0.2012.0212

Při ukládání zápočtu se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Zápočet není vyrovnán v hlavní měně. Nelze potvrdit.

i když je zápočet vyrovnaný.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0214


Oprava Oběh zboží a Fakturace, chyba ve verzi 2.0.2012.0212

Ve verzi 2.0.2012.0212 se do dokladů Oběhu zboží a Fakturace generuje na záložce 2 - Sumace a slevy v části [3] Sumace a sumační slevy chybně řádek se sazbou DPH není a nulovými částkami. Důsledkem chyby je, že sloupce Cena 1 bez DPH, s DPH ... zobrazují nulové částky.

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0214


Oprava V databázi se slovenskou legislativou nefunguje propojení na Obchodní rejstřík

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0212


Oprava Výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a, stavový dotaz

Nelze odeslat stavový dotaz na Výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a, objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Cannot open file ...

Opraveno ve verzi Helios Orange 2.0.2012.0121 a ve verzi pluginu 2.0.2012.126


Oprava Mzdy, Tisk RELDP - chyba ve verzích 2.0.2011.1208, 2.0.2011.1213

Při tisku RELDP se může objevit chyba

Nelze vygenerovat sestavu.
Static height detail band cannot fit on page.

Opraveno ve verzi 2.0.2012.0105


Oprava Účetnictví, Portál EPO, podání DPH, Souhrnného hlášení - chyba ve verzích 2.0.2011.1029, 1105

Při zpracování požadavku mohlo dojít k chybě:
javax.servlet.ServletException: Nepovolený parametr filename

Opraveno ve verzi 2.0.2011.1208


Oprava Při přechodu na verzi 2.0.2011.1022 může dojít k chybě "Změnový skript na verzi 020020110801 nebyl aplikován úspěšně! Položka 'Systémové číslo deník' musí být zadána! ..."

Tato situace nastane pokud jsou v saldokontu řádky bez vazby na účetní deník a pokud je na tomto řádku vyplněno uživatelské datum splatnosti. K vyřešení tohoto problému volejte na hotline, bude Vám poskytnut jednorázový skript, který situaci řeší a update doběhne do konce.

Opraveno ve verzi 2.0.2011.1023


Oprava Jádro systému, Informace o aktuálním záznamu - chyba ve verzích 2.0.2011.1005, 1006

Při použití volby Informace o aktuálním záznamu se objeví hláška:

Varování nebo chybová hláška Access violation at address xxx in module 'HeLib3.bpl'. Read of address xxx

nebo hláška:

Varování nebo chybová hláška Class TcxVerticalGrid not found

Opraveno ve verzi 2.0.2011.1009.


Oprava Účtování přijaté faktury - chyba ve verzi 2.0.2011.0731

Pokud je Datum doručení na přijaté faktuře vyplněno a je vyšší než DUZP, doplní se toto datum doručení při účtování faktury chybně i do pole DUZP v účetním dokladu. V přijaté faktuře zůstane správné původní DUZP.

Opraveno ve verzi 2.0.2011.0732.


Oprava Při načtení zpráv z celnice přes Doručenky a odpovědi vyskočí chyba „Incorect syntax near','“. Chyba ve verzi 2.0.2011.0701.

K chybě dochází jen u načtení zpráv, které mají rozšířenou funkcionalitu a navazuje na jejich načtení odesílání tiskových sestav. Zpracování zprávy proběhne v pořádku, stav, guid, datumy atd. jsou aktualizovány, ale ve finálním zpracovani dokladu, kdy nastává vlastni workflow odeslání, nastane tato SQL chyba - email se nepošle a datová zpráva se nesmaže.

Opraveno ve verzi 2.0.2011.0730.


Oprava Mazání rychlého filtru - chyba ve verzi 2.0.2011.0701.

Označení hodnoty v rychlém filtru a stisknutí klávesy Del nesmaže filtr, ale je mazán aktuální záznam!! Ke smazání rychlého filtru lze použít jen křížek v levé části filtru, klávesy Ctrl+Del nebo Backspace.

Opraveno ve verzi 2.0.2011.0730.


Oprava Saldokonto, generování platebních příkazů

Faktura došlá, vystaven částečný platební příkaz ze saldokonta. Na zbylou část je vytvořen a zaúčtován ze saldokonta vzájemný zápočet. Při pokusu o vygenerování dalšího platebního příkazu se nabídne částka, na kterou již byl platební příkaz vygenerován.

Opraveno ve verzi 2.0.2011.0701.


Oprava Číselník zaměstnanců, chyba ve verzi 2.0.2011.0405

Při vstupu do číselníku zaměstnanců se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Access violation at address ...

a/nebo

Varování nebo chybová hláška Privileged instruction

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0406


Oprava Celní případy, verze 2.0.2011.0306

Při pokusu o přidání položky do dokladu ECS vývoz se může objevit chyba

Varování nebo chybová hláška Access violation at address ...

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0307


Oprava Manažerské rozhraní

Funkce IQMZDZAM a IQMZDFIRMA nevracejí žádné hodnoty.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0306


Oprava DPH dodatečné - xml podání

V xml zprávě DPH v případě dodatečného přiznání se do údaje o formě DPH chybně doplňuje datum a ne kód přiznání. U řádného přiznání je to OK.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0208


Oprava Oběh zboží, Stav skladu, chyba ve verzi 2.0.2011.0203

Po volbě Oprava v přehledu Stav skladu se objeví hláška

Varování nebo chybová hláška chkDPHPrenesPov: Field 'DPHPrenesPov' not found

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0204


Oprava Účetnictví, česká legislativa, přiznání k DPH vzor č. 17, chyba od verze 2.0.2011.0109

Ve vzoru výkazu CZ 17 a v období DPH vzor CZ 17 chybí dva řádky výkazu č. 42 "Nárok na odpočet daně - Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad" pro krácený odpočet.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0203

Jsou tři možnosti, jak chybu opravit:


 • Přechod na novou verzi (verze Helios Orange 2.0.2011.0203 a vyšší) tyto řádky automaticky doplní jak do vzoru výkazu DPH CZ 17, tak i do neuzavřených období DPH vz. CZ 17.

Účty na uvedené dva řádky č. 42 pro krácený odpočet je potřeba navázat ručně! Pro všechna neuzavřená období DPH vzor č. 17 (od 1.1.2011).

Poznámka - toto řešení je vhodné pro plátce daně, které pro dotyčný dva řádky výkazu č. 42 "Nárok na odpočet daně - Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad" pro krácený odpočet nemají přiřazeny účty - uvedené 2 řádky se nepoužívají.


 • Řešení pro stávající verzi Helios Orange (do verze 1.0.2011.0122 vč.) :
  • ve vzorech výkazů DPH zvolit výkaz CZ vzor 17 a otevřít přehled "Texty výkazů DPH".
  • v tomto přehledu pomocí akce "Smazat všechny řádky" smazat všechny řádky.
  • akcí "Import" naimportovat zpět řádky vzoru výkazu, jako importní soubor zvolit soubor TEXTDPH_CZ_17.TXT v podadresáři system v adresáři, kde se nachází soubor Helios.exe.
  • projít všechna neuzavřená období DPH vzor CZ 17 a provést tyto akce :
   • otevřít editor období DPH a zvolit záložku 2 - "Výkazy DPH"
   • na přehledu řádků výkazu zvolit akci "Generování řádků DPH" a první variantu generování - "Oprava (doplnění chybějících a zrušení přebývajících řádků definice)".
  • do přehledu řádků výkazu se dogenerují chybějící řádky 42 - krácený odpočet.

Účty na uvedené dva řádky č. 42 pro krácený odpočet je potřeba navázat ručně! Pro všechna neuzavřená období DPH vzor č. 17 (od 1.1.2011).


 • Řešení pro stávající verzi Helios Orange (do verze 1.0.2011.0122 vč.) s využitím opravného skriptu:

Ke stažení je opravný skript DoplnVykazCZ17.hql, který provede vygenerování chybějících řádků do vzorů výkazů DPH a neuzavřených období DPH vzor CZ 17 automaticky. V případě vícedatových instalací nutno aplikovat pro každou databázi zvlášť. Opravný skript k dispozici zde: DoplnVykazCZ17.hql. Odkaz na skript, prosím, otevřete. Potvrďte Otevřít, otevře se Helios Orange, přihlaste se do Helios Orange běžným způsobem a potvrďte import skriptu Ano.

Účty na uvedené dva řádky č. 42 pro krácený odpočet je potřeba navázat ručně! Pro všechna neuzavřená období DPH vzor č. 17 (od 1.1.2011).


Oprava Mzdy, Přehled o výši pojistného, elektronické podání

Ve verzi 2.0.2011.0112 je podání je zamítnuto s chybou

<Error>
<RaisedBy>Business</RaisedBy>
<Number>17836</Number>
<Type>CSSZ_PVPOJ</Type>
<Text>Struktura po dešifrování není XML. Unicode False, Encoding from BOM [0x3D00] unknown, Alternative encoding [0x3D00] unknown, Received bytes [0x3D00] EFBBBF20</Text>
</Error>

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0122


Oprava Fakturace, Oběh zboží, chyba od verze 2.0.2010.1010

Při zadávání data do formuláře faktury nebo dokladu Oběhu zboží se mohla objevit hláška

Varování nebo chybová hláška Chybné datum

Vyřešeno.


Oprava Doprava, Vozidla, chyba od verze 2.0.2011.0109

Nelze opravit nebo založit kartu vozidla, při pokusu o uložení tlačítkem OK se objeví hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:102,15] Incorrect syntax near ','.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0110


Oprava Generování nové databáze, chyba od verze 2.0.2011.0109

Nelze vygenerovat novou databázi, objeví se hláška

Oprava [SQL:209,16] Ambiguous column name 'SazbaDPH'.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2011.0110

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export