Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze výkazů - Pomocný konsolidační přehled

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Verze definic výkazů)
(Verze definic výkazů)
Řádka 74: Řádka 74:
 
| align="center" | -90001
 
| align="center" | -90001
 
| 2017062300
 
| 2017062300
| align="center" | 16.12.2016
+
| align="center" | 16.01.2018
 
|-
 
|-
 
| align="center" | 2017
 
| align="center" | 2017

Verze z 25. 5. 2018, 08:45

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Vzhledem k změnám legislativy mohou existovat definice výkazů a vzory textových příloh v různých verzích. Dalším důvodem k nové verzi je i oprava chyby. Z hlediska správné identifikace definice výkazů a vzory textových příloh jsou důležité dva údaje:

  • Generické číslo - základní údaj, jednoznačně identifikuje distribuční definici výkazu nebo přílohu. U distribučních definic výkazů a příloh je Generické číslo vždy záporné. Při kopírování definice výkazu nebo přílohy je generické číslo je stejné jako generické číslo zdrojové definice výkazu a přílohy.
  • Verze - verze definice výkazu a přílohy. Označuje verzi definice výkazu a přílohy. Aktuální (poslední) verze definic výkazů a příloh jsou uvedeny v následujících tabulkách.


Samozřejmě je důležitá i verze Helios Orange, doporučujeme vždy provádět update na nejnovější verzi Helios Orange.


Verzi mají i číselníky Helios Orange:

  • Organizace
    • Partneři PAP
    • Partneři v konsolidaci státu

Kromě Číselníku syntetických účtů mají ostatní uvedené číselníky společné číslo verze.

Kromě toho je zapotřebí aktualizovat i číselník Organizace, Partneři PAP - IČO stažením z webu viz: http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/sprava-ciselniku. Návod ke stažení a naimportování viz asistent přehledu Partneři PAP - IČO.


Tip Doporučujeme kontrolovat, zda vaše generická čísla a verze výkazů a číselníků odpovídají zde uvedeným generickým číslům a verzím výkazů. Pokud neodpovídají, naimportovat aktuální verze.

Rok 2017

Verze Helios Orange

Minimální verze Helios Orange, která je nutná pro správné sestavení a odeslání výkazů pomocný konsolidační přehled .

Rok Verze Helios Orange Datum zveřejnění
2017 2.0.2018.0500 22.05.2018

Verze výkazů Pomocný konsolidační přehled

Viz přehled Popisné údaje a nastavení, sloupec Verze výkazů PKP.

Rok Verze výkazů Pomocný konsolidační přehled Datum zveřejnění
2017 20170102 02.01.2017

Verze definic výkazů

Verze definic výkazů, viz přehled Definice výkazu

Rok Výkaz Generické číslo Verze Datum zveřejnění
2017 Pomocný konsolidační přehled - část I -90001 2017062300 16.01.2018
2017 Pomocný konsolidační přehled - část III -90003 2016101000 10.10.2016
2017 Pomocný analytický přehled - část IV -90004 2016101000 14.03.2016
2017 Pomocný konsolidační přehled - část V -1000010 2016010200 02.01.2016
2017 Pomocný konsolidační přehled - část VI -90006 2017012600 10.10.2016

Rok 2016

Verze Helios Orange

Minimální verze Helios Orange, která je nutná pro správné sestavení a odeslání výkazů pomocný konsolidační přehled .

Rok Verze Helios Orange Datum zveřejnění
2016 2.0.2017.0500 05.06.2017

Verze výkazů Pomocný konsolidační přehled

Viz přehled Popisné údaje a nastavení, sloupec Verze výkazů PKP.

Rok Verze výkazů Pomocný konsolidační přehled Datum zveřejnění
2016 20170102 02.01.2017

Verze definic výkazů

Verze definic výkazů, viz přehled Definice výkazu

Rok Výkaz Generické číslo Verze Datum zveřejnění
2016 Pomocný konsolidační přehled - část I -90001 2016121600 16.12.2016
2016 Pomocný konsolidační - část III -90003 2016101000 10.10.2016
2016 Pomocný konsolidační přehled - část IV -90004 2016031400 14.03.2016
2016 Pomocný konsolidační přehled - část V -70075 2016010200 02.01.2016
2016 Pomocný konsolidační přehled - část VI -90006 2016101000 10.10.2016

Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export