Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Oprava Pokud měl deklarant nastaveno zpětné šifrování odpovědí od celníků, a sériové číslo dešifrovacího certifikátu začínalo na 00, pak mohlo dojít k tomu, že dešifrovací certifikát nebyl dohledán a nepodařilo se dešifrovat data.

Opraveno.


Fakturácia (SK)

Oprava Fakturace > Vzájemné zápočty > Nový + zaškrtne se Použít měnu a jakmile se vybere měna na pozadí začne generovat hledání kurzu napříč celým kurzovním lístkem do historie – den po dni. Helios zamrzne a nakonec skončí chybovou hláškou. Chyba odstraněna. Hledá se vždy jen kurz pro dané datum kurzu a měnu zápočtu.


Majetek

Oprava Byla opravena chyba v modulu Majetek.

Karty majetku - akce Příslušenství - Oprava - tlačítko Umístění. Zobrazila se hláška Acces violation.


Mzdy (CZ)

Novinka Platové tabulky od ledna 2020

Od ledna 2020 dochází ke změně platových tabulek. Nově se bude jednat již jen o čtyři platové tabulky.

Upraveno.


Novinka Úprava - Rušení listopadové uzávěrky

Při rušení listopadové uzávěrky se mohla objevit chybová hláška:

Na záznam jsou navázány neexistující údaje, nelze smazat.
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_TabVUkolyCisMzSl nebo FK_TabDosleObjH20_ID_MzSl. The conflict occurred in database XY, table dbo.TabVUkolyCisMzSl, column IDMzSl.

Upraveno.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov

Algoritmus výpočtu mzdy bol upravený v prípade vyplatenia čiastky na distribučnej MZ 676 - Odmena - vianočné sviatky nasledovne:

po zadaní tejto odmeny do výpočtu mzdy sa uplatní čiastka Plnenia bez poistného/dane, maximálne do výšky uvedenej v číselníku Dane pri symbole ZD v atribúte Mimoriadne odmeny.

do editora Výpočet mzdy je možné si zobraziť pomocou tl. Nastav nový stĺpček "Plnenie bez poistného/dane (skrátený názov Oslob.plnenie)". V tomto stĺpčeku sa zobrazí aktuálne uplatnená suma plnenia oslobodená od platenia poistného/dane.

UPOZORNENIE:
V mzdovom období 11/2019 (kedy je možné druhýkrát použiť túto MZ-ku) sa suma plnenia automaticky uplatní vo VZ pre zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa a základe dane.


Novinka ÚPRAVA - Rušenie novembrovej uzávierky

Pri rušení novembrovej uzávierky sa môže zobraziť chybová hláška:

Na záznam sú naviazané neexistujúce údaje - nemožné zmazať!
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_TabVUkolyCisMzSl alebo FK_TabDosleObjH20_ID_MzSl. The conflict occurred in database XY, table dbo.TabVUkolyCisMzSl, column IDMzSl.

Upravené

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export