Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Při hromadné změně nad řádky bankovních výpisů s kombinaci Účet + další atribut se zobrazila chyba: "Incorrect syntax near ','.". Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - rozpočet PONx : (ve verzích 2.0.2019.0900 a 0901 ) Pokud byl rozpočet proveden v cizí měně a zároveň je PONZ prázdné, pak se neprovedl rozpočet PONT/PONEU.

Opraveno.


Fakturace

Novinka U faktury vydané a dobropisu vydaného přidány přednastavené texty poznámek k dokladům:
  • Základní opravný daňový doklad
  • Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem
  • Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně
  • Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně


Oprava Bylo opraveno zaokrouhlení částek na přiřazených zálohových fakturách v hlavní měně.
Novinka Při update na verzi, pokud ho neprovádí sa (sysadmin) a je zaškrtnuta volba "Na závěr provést údržbu databáze", byla v průběhu převodu zobrazena chyba "Cannot find the object "sys.sysschobjs"..". Opraveno.


Majetek

Oprava Byla opravena chyba v modulu Majetek, kdy při novém protokolu zavedení, tlačítko Umístění, se zobrazila hláška Access violation at address10D9EDED in module ´Hel.CS2.bpf. Write of address00000014.


Mzdy (CZ)

Oprava Chyba - Předzpracování - Import pomocí formátu XML

Při importu do předzpracování pomocí akce Importy > Formát XML dochází ve verzích 901 a 909 k chybě Access violation nebo zůstane zobrazené procesní okno a nic se neděje, je aktivní pouze tlačítko Konec.

Zpracování souboru nyní vyžaduje existenci účetních atributů (útvar, zakázka, nákladový okruh) v XML souboru. Pokud v souboru nejsou zadány, vyžaduje i prázdné zadání, tak skončí uvedenou chybou.

Opraveno: V importním souboru účetní atributy nemusí být uvedeny.


Oprava OPRAVA - Předzpracování - Importy - Externí procedura

Nad přehledem Předzpracování po spuštění akce Importy / Externí procedura a následném přenosu uložená procedura pro import do předzpracování systém: 1. buď zobrazí okno Plnění úkolů do předzpracování mezd

nebo

2. zobrazí hlášku: "Přehled plnění úkolů do předzpracování mezd není nainstalován - nemůže být zobrazen."

a import není možné zrealizovat.

opravené


Mzdy (SK)

Oprava Chyba - Predspracovanie - Import - formát XML

Pri importe do Predspracovania pomocou akcie Importy > Formát XML sa môže objaviť chyba "Access violation" alebo zostane zobrazené procesné okno a nič sa nedeje, je aktivne len tlačidlo "Koniec".

Dôvodom je to, že import teraz vyžaduje existenciu účtovných atribútov (útvar, zákazka, nákladový okruh) v XML súbore. Pokiaľ v súbore nie sú zadané, vyžaduje aj prázdne zadanie, tak skončí uvedenou chybou.

Opravené, tj v importnom súbore účtovné atribúty nemusia byť uvedené.


Oprava OPRAVA - Predspracovanie - Importy - Externa procedúra

Nad prehľadom Predspracovanie po spustení akcie Importy/Externá procedúra a následnom prenose Uloženej procedúry pre import do predspracovania systém: 1. buď zobrazí okno Plnenie úloh do predspracovania miezd

alebo

2. zobrazí hlášku: "Prehľad plnenie úloh do predspracovania miezd nie je nainštalovaný - nemôže byť zobrazený."

a import nie je možné zrealizovať.

Opravené


Oběh zboží

Oprava Přestalo fungovat přejmenovávání atributu Dodavatelská faktura. Zároveň byl atribut nesprávně přejmenován na "Dodavatelské faktury". Klávesová zkratka už je také funkční. Opraveno.


Oprava Zaokrouhlení a forma úhrady - při převodech dokladů se v určitých případech nepřevzalo zaokrouhlení. Opraveno.


Pokladna

Oprava Po zadání položky na pokladní doklad zmizel z hlavičky atribut Daňový režim. Opraveno.


Oprava Opravena chyba „Access violation at 4000F8E6 in module 'Helib2.bpl'. Read of adress 000000C“. Výjimka se vyskytovala v případech, kdy na řadě pokladny bylo nastaveno na Def. OK „Další doklad“. Po výskytu chyby vznikne blokovaný záznam nově pořízeného dokladu.


Oprava Po zadání položky na pokladní doklad nešlo změnit Typ dokladu (Příjem/Výdaj), z toho důvodu nefungovala automatická změna při zúčtování záloh. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Byly upraveny obálky podání Kontrolního hlášení DPH CZ a Souhrnného hlášení DPH CZ.


Novinka Definice zpráv, přiznání k DPH.

Název "Výkaz DPH - XML podání" doplněn takto "Výkaz DPH - XML podání (do roku 2010)". Upravno pořadí nabízení formátů zpráv.


Novinka Byly upraveny volby "Text do účta" pro jednotlivé druhy účetních kódů. V některých případech se nenabízely všechny možné volby.


Oprava U některých řádků výpisu neproběhla příprava účtování a systém hlásí chybu „Invalid object name '#tmpSpecSymb'“ nebo „Invalid object name '#tmpVarSymb'“. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export