Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Oprava Bylo opraveno dohledání kurzu na úhradu bankovního výpisu. Chyba se projevovala v případě zakázáných kurzových rozdílů a hlavní měnou jinou než CZK.


Celní případy

Novinka Přehled poplatků nad položkami celní deklarace: sloupec Info byl přidán do tiskového zdroje xPoplatky.


Oprava Ečit - předvyplňování textu o.31 :

pokud byl zadán doplňkový kód tak se nepředvyplnil text z Ečitu.:
Opraveno,:
Při neexistenci ečit textu na úrovni dop.kódu se zkusí dohledat text z hlavní položky celní deklarace.


Evidence pošty a datové schránky

Oprava Autentikační dialog, který se zobrazí při přihlašování do datové schránky, nereflektoval případnou změnu v zadání Uživatelského jména a stále používal pro přihlášení údaj zadaný v definici datové schránky. Opraveno. Předvyplněné Uživatelské jméno z definice práv je možno v autentikačním dialogu změnit a bude použito pro přihlášení.


Majetek

Oprava Opraveno přednabízení data platnosti účetního pohybu (např. technického zhodnocení). Přednabízí se aktuální datum, v případě, že je pohyb uzavřen, nabízí se datum posledního uzavřeného pohybu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v daňových pohybech je zadán druh pohybu např. "Zavedení" s datem např. 31.5.2019. 00:00:01. Pokud se potřebuje ke stejnému datu zadat další druh pohybu, např. "Snížení ceny" kvůli dotaci, zobrazí se hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam". Důvodem bylo stejné datum a čas. Po opravě se nastaví čas o vteřinu vyšší.


Obecné

Novinka Dokumenty - přidána akce pro časová razítka a el. podpisy hromadně pro označené záznamy.


Oprava Pokud PDF soubor obsahuje JPX obrázek nulové délky, dojde při zobrazení dokumentu v info panelu k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Při přepisu editoru Strom návazných dokladů došlo ke změně významu dvojkliku. Dvojklik začal zobrazovat editor dokladu. Opraveno - dvojklik opět zobrazuje přehled s označeným dokladem.


Pokladní prodej

Oprava Položková vratka - z původně zaokrouhleného dokladu v hotovosti se při změně způsobu úhrady na úhradu kartou a zrušení zaokrouhlení zaevidovala v úhradách výše úhrady zaokrouhlená. Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Při mazání spediční zásilky s vyfakturovanými kalkulacemi systém ohlásí, že zásilku nelze smazat, ale přesto dojde k jejímu smazání. Kalkulační položky zůstanou zachované.


QMS Systém řízení kvality

Oprava Akce Generování opakovaných úkolů pro typ úkolu Doba užití/Počet užití do odkazu "Poslední započtená operace" neukládala ID záznamu s maximální hodnotou z těch, které byly započteny do hodnoty Aktuální doba užití/Aktuální počet užití. Při dalším nápočtu se pak mohly některé záznamy započítat znovu. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export