Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Do položek Kartového centra přidán nový sloupec "Provozovna". Při importu formátu KB-CSV je sloupec plněn údajem ze sloupce "POS".

V jiných formátech sloupec není plněn.

Na řádku kontace Kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku o:

 • Číslo příjemce ... jako párovací znak se přenáší číslo příjemce
 • Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna

V editoru Definice kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku úhrady a poplatku o:

 • Typ karty ... jako párovací znak se přenáší typ karty
 • Reference ... jako párovací znak se přenáší reference
 • Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
 • Uživatelský sloupec ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z hlavičky kartového centra
 • Uživ.sloupec-položka ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z položky kartového centra


Novinka Pokud je saldokontní případ vyrovnaný a převede se do archivu, pak je zajištěno, aby příprava účtování bankovního výpisu tento saldokontní případ nebrala v úvahu.


Novinka V Automatickém přiřazení úhrad bylo opraveno vyhodnocení přeplacení dobropisů.


Oprava Opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4. Pokud je vyplněno pole VS a nedohledá se úhrada a je zapnuto hledání variabilního symbolu i v účelech platby 2 až 4, hledá se ještě jednou, bez VS a dle zjištěných variabilních symbolů v účelech platby.


Oprava Opraveno Automatické přiřazení úrad pokud je nalezeno více shodných faktur, v souvislosti s nastavením konstanty Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury.


Oprava Opravena chyba při použití funkce Přenos faktur v záložce Úhrady "Ambigous columnt Name SQL 2019,16 line 8 Nehradit".


Celní případy

Novinka JSD Dovoz - starý Dovoz + ZJCD Dovoz byly přesunuty pod "Staré celní postupy".


Novinka ICS Dovoz, NCP:

úprava exportu elementů GZB05, GZB06 Národní přídavný kód.
Pro kódy RXXX bude exportováno pouze pokud je uveden DPH kód B00.

Týká se xml zpráv DN_PODD a DN_DNCP (CZ415A, CZ423A).


Novinka Souhrnná deklarace - nová zpráva CZ392A, DN_PRISD - Oznámení o příjezdu zboží SD


Doprava

Novinka 1.u elektromobilů a hybridních vozidel se při generování karty SD automaticky uplatní par.3, písm.f a vozidlo je osvobozeno od SD

2.měsíce provozu reagují na datum pořízení (a vyřazení) v aktuálním roce


Oprava Ze souboru výpisu platebních karet PHM Slovnaft se z kódu produktu načítaly pouze první tři znaky.

Opraveno


EET

Novinka Nová akce Zruš certifikát u neregistrované tržby v přehledu EET Tržby
 • Akce je aktivní pouze v případě, že se tržbu nepodařilo úspěšně zaregistrovat s certifikátem dohledaným v okamžiku založení tržby
 • Následně lze použít akci Opakované zaslání, která se pokusí tržbu zaregistrovat s aktuálně dohledaným certifikátem EET
 • Pro akci Zruš certifikát u neregistrované tržby je možné nastavit práva


eServer

Novinka eServer: Pokud je v externí akci popis akce pomocí GUID, pak GUID již eServer nepřepíše překladem v nastaveném jazyce.


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Datové schránky
 • Na stanicích s OS Windows 7 je třeba od stávající verze HELIOS Orange upravit registry. Pokud tedy potřebujete komunikovat s datovými schránkami z takových stanic, kontaktujte hotline, který Vám poskytne skript pro změnu registrů.
 • Standardní dialog Windows používaný pro přihlašování do datových schránek v případě, že není heslo zadáno v přístupových právech ke schránce, byl nahrazen interním dialogem HELIOS Orange. V přístupových právech ke schránce musí být vyplněno "Přihlašovací jméno k datové schránce". Pokud uživatel zadá v dialogu pro přihlášení heslo chybně, je třeba dialog znovu aktivovat zopakováním příslušné akce vyžadující přihlášení.


Oprava Po zavedení limitu pro velikost příloh odesílané zprávy z datové schránky nešlo od verze x.0.2019.0401 nastavit zprávu v režimu "Hromadná zpráva" do stavu "Připravena k odeslání". Objevilo se jedno z chybových hlášení: "Incorrect syntax near = ", nebo "Není zadán Příjemce". Opraveno.


Fakturace

Novinka V editoru položky dokladu na záložce cena je možné pomocí klávesové zkratky CTRL + A, +B, +C atd., měnit druh vstupní ceny. Jedna z druhů vstupní ceny "CC s DPH valuty" vycházela na Ctrl + H, což už je obsazeno systémovou informací k záznamu. Pro "CC s DPH valuty" doplněna zkratka CTRL + I.


Novinka V saldu je třeba dodržet, aby fakturační zaměstnanec (TabDokladyZbozi.FakturacniZam) a zaměstnanec (TabDokladyZbozi.CisloZam ) byl roven stejné hodnotě. Chování editoru dokladu bylo upraveno tak, aby to bylo zajištěno, tj. fakturační zaměstnanec se propisuje do pole zaměstnanec a zaměstnanec nelze změnit.


Novinka V editoru dokladu faktur byly doplněny klávesové zkraty Alt + o na Dodavatelskou fakturu a Alt + i na Evidenční číslo daňového dokladu.


Novinka Úpravy v souvislosti s parametrem globální konfigurace "Kurz při generování položek dokladu" (Zachovat kurz/Dohledat kurz podle data případu):

Pokud je na řadě cílového dokladu zatržen parametr "Opravný doklad", tak se má brát vždy kurz zdrojového dokladu bez ohledu na parametr "Kurz při generování položek dokladu". Tj. má se ignorovat hodnota kurzu dle data případu.

Upřesnění: a) např. u dobropisů a storen není dialog, bere se tedy dle globální konfigurace popř. parametru "Opravný doklad" viz výše.

b) u kopie dokladu je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..." - hodnota tohoto parametru se přednabízí dle globální konfigurace a bere se v potaz i zatržítko zdrojového dokladu "Opravný doklad". Tj. pokud je "Opravný doklad" zatržen, tak bude v dialogu přednabídnut zatržený "Zachovat datum kurzu..." bez ohledu na Globální konfiguraci. Pokud zatržený nebude, tak se má hodnota přednabídnout dle globální konfigurace. Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.

c) ve fakturaci u generování DDPP/Real. je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..."
Výchozí v dialogu bude vždy přednabídnut NEzatržený "Zachovat datum kurzu..."
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.


Novinka Byla doplněna funkcionalita přednastavování volby v poli "Způsob přepočtu zálohových faktur".

"Způsob přepočtu zálohových faktur" se přenese z přadnastavení na řadě dokladů i v případech, kdy pole "Způsob přepočtu zálohových faktur" původně zobrazeno nebylo. Např. když se dodatečně na faktuře zvolí cizí měna. V případě, že nebyl "Způsob přepočtu zálohových faktur" nastaven, je určen takto:

 • u faktur, u kterých existují přiřazené zálohy - dle výše přiřazených záloh.
 • u faktur, u kterých neexistují přiřazené zálohy - dle nastavení na řadě dokladů.


Novinka Upraven export faktury EDITEL®-Inhouse (export). Není-li 2. snížená sazba DPH použita, neexportuje se.


Novinka Vydaný dobropis - datum potvrzení přijetí dobropisu odběratelem.

Funkcionalita pouze pro ZEMĚ DPH = CZ.
Pouze pro dobropisy vydané.

Globální konstanta

V systémových konstantách Účetnictví lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných".
Po jeho zaškrtnutí a uložení konstanty systém vygeneruje (jestliže již neexistuje) speciální období DPH s názvem "Nepotvr.dobropisy-CZ", které bude mít nastaveno datumové rozmezí 1.1.1900 - 1.1.1900. Toto období DPH bude sloužit k přeúčtování dobropisů.
Období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" bude mít zakázanou většinu akcí. Nebude možné ho uzavřít, provést el.podání apod.
Doklady, které budou mít přiřazeno toto období DPH, nebudou vstupovat do nápočtů výkazů DPH a ostatních výkazů.
Pokud existuje alespoň jeden doklad, který budou mít přiřazeno toto období DPH, nelze zaškrtnutí "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" zrušit.


Účtování

Účtování dokladů v přehledu "Vydané faktury".
Jestliže je zatržena výše uvedená konstanta, jedná se o dobropis vydaný, země DPH je CZ, datum doručení na dokladu není vyplněno a na dokladu je zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů", potom je na účetní doklad vzniklý účtováním nastaveno jako období DPH období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ".

Nové akce v přehledu "Vydané faktury"

V přehledu "Vydané faktury" jsou 2 nové akce "Nastav potvrzení doručení" a "Zruš potvrzení doručení".
Slouží k "přeúčtování" daného dokladu z období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" do příslušného období DPH dle DUZP / Datumu doručení a naopak. Akce lze spustit nad označenými záznamy. V případě požadavku nastavení datumu doručení je zobrazen formulář pro zadání datumu doručení.
Nastavení / zrušení datumu doručení:

 • jestliže se nejedná o dobropis vydaný nebo země DPH není CZ nebo není na dokladu zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů" - systém zahlásí chybu "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
 • jestliže není zaškrtnuta glob.konstanta "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" - systém zahlásí chybu "Není zaškrtnuta globální konstanta pro potvrzování data doručení u dobropisů vydaných. Přeúčtování nelze provést."
 • jestliže není dobropis zatím zaúčtován, systém provede pouze nastavení datumu doručení a zahlásí info "Bylo nastaveno datum potvrzení dobropisu"
 • jestliže je dobropis již zaúčtován a je zároveň na dobropisu vyplněno datum doručení - systém zahlásí info "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
 • jestliže je dobropis již zaúčtován, je požadováno nastavení datumu doručení a ve formuláři pro zadání datumu doručení nebylo zadáno žádné datum - systém zahlásí chybu "Není zadáno datum potvrzení"
 • jestliže z nějakého důvodu zatím neexistuje období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", systém se pokusí toto období DPH založit, v případě, že se tato operace nezdaří, systém zahlásí chybu "Období DPH pro nepotvrzené dobropisy CZ neexistuje"
 • dále proběhne kontrola na období (zda je otevřeno), zda není zaúčtovaný doklad v deníku blokován a zda existuje příslušné období DPH dle DUZP / Datumu doručení a zda je toto období DPH otevřeno - systém případně zahlásí příslušná hlášení
 • jestliže příslušné období DPH neexistuje, je založeno
 • je vždy povoleno dotažení období DPH následujícího roku (DUZP=prosinec, Datum doručení=leden)
 • dále proběhnou kontroly, zda účetní doklad v deníku nespadá do uzavřeného souhrnného hlášení nebo uzavřeného kontrolního hlášení - systém opět případně zahlásí příslušná hlášení
 • jestliže proběhnou všechny kontroly ok a je vše správně nastaveno, dojde k vlastí akci :
 • akce "Nastav potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" dotaženým období DPH dle DUZP / Datumu doručení, zadané Datum doručení se doplní jak do účetního dokladu v deníku tak i do dobropisu
 • akce "Zruš potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH odpovídající danému DUZP / Datumu doručení na účetním dokladu obdobím DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", Datum doručení je vymazáno jak v účetního dokladu v deníku tak i v dobropisu


Novinka Úhrady kartou - umožněno vyřadit z EET
 • Do globálních konstant Fakturace byl doplněn parametr:
  • "Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" - je-li zatržen, je ruční úhrada založená akcemi "Úhrada kartou" nad fakturami, nebo "Karta - nový" nad přehledem úhrad označena příznakem EET a dochází následně ke generování tržby EET. Není-li zatrženo, nejsou takto generované úhrady označeny příznakem EET a ke generování tržby nedochází. V případě, že není k úhradě kartou (Původ = "Úhrada kartou") ještě vygenerována tržba EET, lze nastavení příznaku EET zrušit i nastavit.
 • Akce "Úhrada EET kartou" v přehledu faktur byla přejmenována na "Úhrada kartou"
 • Akce "Karta EET - Nový" v přehledu úhrad faktury byla přejmenována na "Karta - Nový".
 • Při generování nové databáze HELIOS Orange je parametr "Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" nezatržen, pro aktualizované databáze z nižších verzí je zatržen


Novinka Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení pro doklady OZ (Fakturace, skladové pohyby atd.) - Default nastaven na 0=Ze sumy položek v hlavní měně.


Novinka Upraven algoritmus porovnání sumy na zálohách a celkové výše realizační faktury.

Při zaškrtnutí atributu "Záloha do výše realizace" ve faktuře na záložce Sum. slevy, zálohy, rekapitulace DPH se záloha přepočítá nově podle částky dokladu po zaokrouhlení.


Novinka Do systémových atributů k anonymizaci záznamu v číselníku Organizace byly přidány:

Odpovědná osoba (archiv změn na organizaci)
a Údaj o zápisu do obchodního rejstříku (archiv změn na organizaci).


Oprava Přehled Faktury k datu. Byla opravena chyba při generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni, kdy číslo kontace je vysoké (např.: 600002), kurzový rozdíl se nevygeneroval, skončil chybou "Error converting data type int to nvarchar".


Oprava Úhrady faktur - ve specifických případech nastavení na úhradě docházelo k tomu, že Celková tržba EET byla rovna 0. Opraveno.


Oprava Opraveno dotahování kurzu cizí měny na úhradu při generování úhrad EET z přehledu vydaných faktur.


Firemní aktivity

Novinka Byla implementována nová agenda "Poptávky vydané" určená pro vedení poptávkového řízení vůči dodavatelům. Podrobnosti viz https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Poptávky_vydané_-_Editor_-_Obchodní_partneři_a_CRM

Poznámka:
V souvislosti s tím byla stávající agenda "Poptávky" přejmenována na "Poptávky přijaté".


Novinka U pole Dič DPH v editoru Organizace se mění popis takto:
 • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ neplátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ (neplátce)
 • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ plátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ DPH (aktuální)
 • Pokud je DIČ vyplněno a nenastane ani jeden z výše uvedených případů, změní se popis na: DIČ DPH (neaktuální)
 • Pokud DIČ není vyplněno, zůstává popis: DIČ DPH


Oprava Od verze x.0.2019.0401 kontrola na výskyt duplicity při zadávání údaje IČO neidentifikovala duplicity v hodnotách s počtem znaků větším než 8. Opraveno a zachován princip, že IČO s nezadanými 0 na začátku a se zadanými 0 je vyhodnoceno jako duplicita.


Intrastat

Novinka Při generování CSV pro InstatDesk se u vybraných měrných jednotek množství větší než 1 zaokrouhlí na celé číslo.

Jedná se o tyto MJ: PCE, NEL, NPR, GRM.


Majetek

Novinka V modulu Majetek byly editory:
 • Protokol zavedení
 • Karta majetku
 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

převedeny do nové verze.

Jedná se o uživatelsky editovatelné editory.
Nové funkcionality: Detaily

 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

se nově otvírají na tlačítka do samostaného okna z:

 • Protokol zavedení
 • Karta majetku

Na protokolu zavedení lze i listovat

Přehledy:

 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

se nově otvírají na tlačítka do samostaného přehledu z karty majetku.


Oprava Pokud se v Typu majetku přednastaví pohyby, tak se v protokolu nastaví na záložkách s pohyby (účetní/daňové/umístění) aktuální datum a nepřevezme se datum zavedení z první záložky. Opraveno.


Oprava Přehled Karty majetku, akce Hromadné změny, KM Vyřazení, Druh daňového dokladu, proklik doDruhy pohybov, nenabízí se Vyradenie krátením. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech - cizinci

Došlo k úpravě řádkku 20 - pojistné nerezident.
Tento řádek byl vyčíslen i v případě, že v době tisku již zaměstnanec nerezidentem nebyl.

Nově se posuzuje, zda je v období tisku DO zaměstnanec rezident, či nikoliv.
Pokud ano, řádek 20 se vytiskne, pokud ne, řádek 20 se nevytiskne.


Novinka Výpočet exekucí a přeplatek z ročního zúčtování daně

Na základě vyjádření JUDr. Breburdy došlo k úpravě základu výpočtu čisté mzdy pro exekuce.
Nově není přeplatek z ročního zúčtování do výpočtu exekucí zahrnován vůbec (ani sleva, ani bonus).
Doposud byl pro výpočet exekucí zahrnován přeplatek na slevě na dani (nikoliv daňový bonus).

Nově se tato úprava projeví poprvé v ročním zúčtování za rok 2019.


Novinka Přehled exekučních srážek pro ČSSZ - tisk nad záznamem ve výpočtu mzdy

Pro tisk přehledu exekučních srážek pro ČSSZ bez vazby na Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl vytvořen formulář nad označenými záznamy ve výpočtu mzdy.

Formulář lze použít nejen pro účely ČSSZ, ale i jako "součinnost s exekutory".


Novinka Rodinní příslušníci ve Mzdových údajjích

Doposud nebylo možné ve Mzdových údajích na záložce Paušály, Děti, SVR vytvořit v přehledu Rodiiní příslušníci sestavu pomocí Nastav, která by byla jako "výchozí", resp. po znovu otevření Rodinných příslušníku by "držela".
Nyní již máte možnost výchozí sestavu v Rodinných příslušnících vytvořit.


Novinka Oprava exportu oznámení na ČSSZ - XML zpráva

ČSSZ upozorňovalo na chybu XML souboru "Přihláška". V tomto XML souboru chyběl údaj o přechodném bydlišti cizince.
XML obsahovalo pouze trvalé bydliště, ale přechodné (které je například po dobu pracovního poměru na území ČR) neobsahovalo.

Opraveno


Novinka Výplatní listina

Nově je možné pomocí tlačítka Nastav nastavit vlastní šířku jednotivých sloupců.


Novinka Přehled odvodu zálohové daně

V případě, že byla ve výpočtu zaměstnance srážková daň a u téhož zaměstnance byla ve výpočtu mzdová složka opravy zálohové daně, docházelo k chybnému zobrazení daňových údajů na tomto formuláři. Opraveno.


Obecné

Novinka Akce "Aktualizace Helios Store" v přehledech HELIOS Store byla přejmenována na "Aktualizace licence". Zároveň byla tato akce zpřístupněna přímo v hlavním okně. V HELIOS 2.0 je v menu Nápověda, v HELIOS iNUVIO pak v hlavním menu aplikace pod tlačítkem HELIOS v sekci HELIOS Store.


Novinka Časová razítka dokumentů: při použití TSA tsabase.ica.cz přes SSL se mohla zobrazit chybová hláška:

Connection lost due to error 10060.
Opraveno.

Dále byla přidána podpora komunikace TLS 1.1 a TLS 1.2


Novinka Export 2D čárového kódu z tisku do PDF pomocí eDocEngine filtru způsobuje nečitelnost tohoto kódu. Opraveno.


Novinka Bylo upraveno přednastavení názvu souboru pro export do Excelu (XLS, XLSX). Nyní se jako název souboru přednabízí název aktivní sestavy. Pokud není žádná sestava aktivní, nabídne se název "HEO - <název přehledu>". Název souboru se automaticky použije i jako název listu.


Novinka V F4 Nastav je nyní možnost nastavit špinavé čtení pro přehled. U konkrétní sestavy je možno zvolit jestli kopíruje nastavení pro přehled nebo vždy zapíná či vypíná tuto funkcionalitu. Princip nastavení kopíruje nastavení omezeného načítání dat.


Novinka Do profilů pro export tisku z ReportBuilderu do souboru byly doplněny formáty BMP (RB), JPG (RB), PNG (RB) a GIF (RB).


Novinka Funkcionalita nástroje Analytik byla doplněna o možnost zobrazování textů Analytika pro každého uživatele nebo roli individuálně.

Nelze používat obecnou podmínku pro filtraci na přihlášeného uživatele ve smyslu ...WHERE LoginID = Suser_Sname()

Pro uživatele nutno místo Suser_Sname() použít proměnnoub :LoginName
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených přihlášeným uživatelem (bez ohledu na období)
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor=ISNULL(':LoginName',))

Pro roli nutno použít proměnnou :IdRole
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených všemi uživateli v roli přihlášeného uživatele(bez ohledu na období)
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor IN (SELECT LoginName FROM TabUziv WHERE IDRole=ISNULL(:IdRole,0)))


Novinka V případě, že jsou v definici uživatelského editoru použita informační políčka, pak po akci Aplikuj definici mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Novinka Pro přehled 95 - Globální konfigurace byla doplněna globálně platná práva pro výběr typu uživatelských úprav (na uživatele, na roli, pro všechny uživatele). Tato 3 práva jsou pak platná pro všechny přehledy, hlavní stromeček apod.


Novinka Zobrazení historie změn nezobrazí nikomu změny sloupce, pokud na tento sloupec má někdo zakázaná práva. V podmínce není uplatněn přihlášený uživatel. Opraveno.


Novinka Do přehledu Uživatelské menu byla doplněna i role. Zároveň byla doplněna i do exportu/importu.


Novinka Při exportu uživatelských sloupců typu "Stavový sloupec" může docházet ke konfliktu v collation. Opraveno.


Novinka Kurzovní lístek - úprava funcionality stahování : přidána podpora SSL.

Kurz.lístek lze zadat jako http i https adresu.
Zároveň ošetřen stav, kdyby mohlo docházet k přesměrování mezi http a https s chybovou hláškou WinInet error 12039.


Novinka Nešlo smazat definici definovaného přehledu nebo uživatelského soudečku. Objevila se chyba, že neexistuje tabulka TabOblibeneZkratky. Opraveno.


{{New|Do seznamu uživatelů v systémové databázi (TabUserCfg) byl přidán atribut Aktivní (typu BIT). Všichni uživatelé jsou ve výchozím stavu označeni jako Aktivní (zaškrtnuto). Pomocní akcí nad přehledem lze hromadně označit (vyřadit) neaktivní uživatele systému, kteří jsou v systému ponecháni z historických důvodů. Aktivní/Neaktivní.
Tento atribut následně umožňuje uživatelské odfiltrovávání neaktivních uživatelů v různých přehledech s výběry uživatelů. POZOR - tento atribut nemá žádný vliv na to, zda má uživatel přístup do databáze nebo ne.


Novinka Funkce "Přehled DB a jejich verzí" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".


Novinka Funkce "Přehled pluginů a jejich verzí v DB" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".


Novinka V editoru tiskového formuláře na záložce třídení v seznamu tiskových zdrojů byla v menu doplněna možnost plně rozbalit a plně sbalit celý strom. Dále byla zpřístupněna možnost editace uživatelského tiskového zdroje, i když je strom zobrazen v omezeném rozsahu.


Novinka Optimalizována rychlost při zadávání položek došlé objednávky. Docházelo k vícenásobnému obnovení přehledu stavu skladu. Opraveno - nyní se přehled stavu skladu obnovuje jen jednou.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2018 vol 2.7


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.04.


Novinka Bylo upraveno zobrazení průběhu Automatu. U rozsáhlejších automatů se neposouvalo zobrazení stromu kroků automatu, tudíž mohlo dojít k tomu, že nebyl vidět aktuální krok. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka U cenové úrovně je možno přednastavit Typ ceny (s DPH/bez DPH), což se přednabídne i při zadávání ceně k položce.


Novinka Pro doklady DSN doplněno "Datum pořízení".


Novinka Po vygenerování vydané objednávky z došlé objednávky se automaticky nedotáhla cena na položku dokladu. Opraveno.


Novinka Nedotahovalo se správně místo určení a fakturační adresa v případě, že byla na doklad nejprve vyplněna kontaktní osoba, která je vyplněna u organizace označené jako místo určení a zároveň má toto místo určení nastavenou nadřízenou organizaci, které je označeno jako fakturační adresa. Opraveno.


Novinka Kopie výdejky převodky kopíruje nově i „Čís. skladu pro převod“ a „Druh dokl. převodu“.


Novinka Vazba kmenová karta/obal nerespektovala přepočet množstevní jednotky při přidání obalu na doklad. Opraveno.Novinka Realizace výdeje – chybová hláška doplněna o identifikaci problémové položky. Jde o chyby v souvislosti množství k dispozici na VČ a umístění + nesoulad množství na skladě a umístění.


Novinka U výkazu lihu nezafungoval import v případě nastavení v globální konfiguraci "I organizace bez IČO". Zobrazovala se hláška, že položka musí mít alespoň jeden pohyb lihu.

Zároveň docházelo k tomu, že v některých případech se zněkolikanásobil výskyt záznamu organizace v přehledu a mělo to vliv i do položek. Exportované XML bylo v pořádku.
Opraveno.


Novinka V akci „Zásoby za období vybraných položek“ u „Stav skladu k datu“ (skladová uzávěrka) - napočetla se pouze první položka opakovaně. Opraveno.


Novinka Akce „Přesun množství“ v „Umístění všech položek“ přidán v editoru výběr měrné jednotky. Akce je aktivní pro jeden záznam, uplatnění konkrétní měrné jednotky je tedy jednoznačné.


Personalistika (CZ)

Novinka Personalistika - Zaměstnanci, Lékařské prohlídky- Aktuální pracovní pozice

V Nastav lze nově vybrat ve skupině Aktuální pozice i atribut Volných pracovních míst.
Zkrácený název byl upraven na Neobsazené
V Plánu školení a lékařských prohlídek byla přidána vazba na Aktuální pracovní pozici.


Novinka Dovednosti zaměstnanců - Nový

Nad přehledem Dovednosti zaměstnanců vzniklo tlačítko Nový, pomocí kterého můžete nyní i z tohoto přehledu zadávat Dovednosti zaměstnanců (doposud bylo nutné přejít do modulu Mzdy)


Novinka Pracovní pozice úpravy

Do výchozího nastavení Nastav v přehledu pracovních pozic byly přidány sloupce s obsazeností pracovních pozic (tzn. na pozici má být zaměstnanců, je zaměstnanců, rozdíl)

V přehledu Pracovní pozice se při změně obsazení PP neobčerstvila obsazenost pozic. Opraveno


Novinka Generování jubileí

Akce pro generování jubileí byla upravená tak, aby v případě, že za vybrané rozmezí období vznikne více jubileí, aby se zobrazila všechna jubilea, nejen poslední.


Novinka Školící akce - kopie

Nad přehledem Školící akce, prohlídky přibyla nová akce a sice Kopie.
Nyní tedy nemusíte totožnou školící akci zadávat zcela znovu, stačí ji zkopírovat.


Novinka ÚPRAVA - Personální organizační struktura - Obsazení pracovní pozice

V editoru Personální organizační struktury na záložce Obsazení pracovní pozice se omylem zobrazovalo tlačítko Přidat. Tlačítko bylo odstraněno.


Novinka Pracovní pozice a Profese v Doplňujících údajích

Pracovní pozice má v platném detailu uvedenou nově profesi, zaměstnanec má v doplňujících údajích v aktuálním mzdovém období záznam doplňujících údajů kde profese není vyplněna a neexistuje ve výpočtu mzdy vypočtená mzda, pak se přednastavená profese z pracovní pozice přenese sem.

Zároveň při přenosu profese může být uložen u profese ještě číslo CZ-ISCO a K-ZAM. Pokud jsou, zároveň se přenesou do doplňujících údajů.


Pokladna

Novinka Při hromadném generování pokladního dokladu z faktur se nyní do pokladního dokladu propisuje zaměstnanec z účetních vazeb, pokud je na všech fakturách stejný,


Novinka Rozšířena možnost doplnění útvaru podle zakázky, tuto možnost lze nastavit na řadě pokladny.


Oprava Opravena třídicí kriteria v distribučních sestavách přehledu Pokladní doklady.
 • Pokladní kniha
 • Pokladní kniha CM
 • Pokladní kniha - měsíční obraty.
 • Pokladní kniha - měsíční a denní obraty


Oprava Opraveno dotahování kurzu k datu při Generování dokladu kurzového rozdílu.


Oprava Po připojení faktury na pokladní doklad, se přepsalo i uživatelské období (období stavu) podle faktury. Opraveno. Období stavu odpovídá datu případu na pokladním dokladu.


Oprava Opraveno nastavení focusu na odpovídající záznam v číselníku textů při zadávání textu na položce pokladního dokladu.


Oprava Pokud v cizoměnové pokladně v daném roce nebyl žádný pohyb, nešlo zobrazit výčetku v měně pokladny - opraveno.


Pokladní prodej

Novinka Nová globální konstanta pro pokladní prodej "Uplatnit ceny a slevy na záporné množství na dokladech". Je-li zatržena (ve výchozím nastavení je nezatržena), uplatňují se množstevní/finanční slevy a množstevní ceny i na položkách účtenek se zadaným záporným množstvím. Pro dohledání slev a cen se použijí kladné hodnoty.


Novinka Nová nastavení umožňující ovlivňovat způsob úhrady použitý pro storna účtenek a položkových vratek
 • Globální konstanty (Pokladní prodej)
  • Výchozí způsob úhrady pro storno – uplatní se pro storno účtenky:
   • 0 - Shodný s účtenkou (výchozí nastavení) - použijí se ty, které byly na původní účtence, ale bude možno tuto volbu změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
  • Výchozí způsob úhrady pro vratku – uplatní se pro položkovou vratku:
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost (výchozí nastavení) - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
 • Řady účtenek (záložka EET)
  • Výchozí způsob úhrady pro storno – uplatní se pro storno účtenky:
   • 0 - Shodný s účtenkou - použijí se ty, které byly na původní účtence
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
  • Výchozí způsob úhrady pro vratku – uplatní se pro položkovou vratku:
   • 0 - Shodný s účtenkou - použijí se ty, které byly na původní účtence
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
 • Způsoby úhrady
  • Lze použít pro storna a vratky - určuje ty způsoby úhrady, které se budou uživateli nabízet při zadávání storna účtenky, nebo položkové vratky. Pro úhradu přiřazenou v globálních konstantách pokladního prodeje jako hotovost se příznak nastaví automaticky.
 • Poznámka: Finanční vratka zůstává nadále pouze v hotovosti


Novinka Od této verze HELIOS Orange rozlišuje položkovou vratku od storna účtenky.
 • Pro storno účtenky je zavedena nová hodnota atributu Typ dokladu: 5 – Storno účtenky
 • Uzávěrka – vratky a storna jsou pro úhrady a pro rekapitulaci načítány stále do stejných sumačních hodnot, upraven tiskový formulář Uzávěrka (-65)
 • Do dialogu Identifikace prodejky při akci "Storno účtenky" i do dialogu "Úhrada" při akci "Položková vratka" bylo doplněno tlačítko "Def. OK".
  • Tlačítko "Def OK" se pro položkovou vratku řídí parametry, které byly dosud používané výhradně pro prodejku, tj. parametry označenými nyní "[2] Def. OK pro účtenku/vratku"
  • Pro storno byla na řadě účtenek na záložce Dodatky doplněna nová sada parametrů "[3] Def. OK pro storno"


Novinka Nová konstanta "Přednostně hledat čárový kód" v globálních konstantách - je-li nastavena, program hledá zadanou hodnotu nejprve v čárových kódech a teprve pak přejde na hledání dle nastaveného Způsobu zadání zboží. Je-li nastavena i konstanta "Přednostně hledat PLU kód", hledá se nejprve v PLU kódech a pak teprve v čárových kódech.


Novinka Uzávěrka účtenek
 • Do tabulky Uzávěrka účtenek - doklady byl doplněn výpočet částky nedaňového zaokrouhlení
 • Druhová hodnota sumy částek nedaňového zaokrouhlení byla doplněna jako samostatný sloupec do distribučního tiskového formuláře Uzávěrka (-65) do přehledu sumací za jednotlivé typy dokladů


Novinka Umožněno načítat tzv. váhový EAN, který zahrnuje kód položky včetně váhy.
 • Je třeba nastavit novou globální konstantu pokladního prodeje "Zpracovávat váhové čárové kódy"
 • Formát kódu je PPXXXXKVVVVVK, kde
  • PP - prefix – indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující i váhu. Pro tyto účely jsou vyhrazeny tyto hodnoty prefixů: 21, 25, 26, 28, 29
  • XXXX - kód zboží = PLU kód – je-li nastavena globální konstanta Přednostně hledat PLU kód
  • PP+XXXX – kód zboží = čárový kód – alternativně k PLU kódu
  • K - kontrolní číslice pro kód zboží
  • VVVVV - váha v gramech – přepočítá se na měrnou jednotku dotaženou na položku účtenky, je-li nalezen přepočet z měrné jednotky g (gramy). Není-li přepočet nalezen, hodnota se načte beze změny
  • K - kontrolní číslice pro váhu
 • Pokud je zapnuta globální konstanta "Přednostně hledat PLU kód", načtený kód má 13 znaků a je použit vyhrazený prefix PP, tak se nejprve hledají čtyři znaky XXXX za prefixem v PLU kódech na kmenových kartách.
 • Pokud načtený kód má 13 znaků, je použit vyhrazený prefix PP a nedohledá se položka dle PLU kódu, tak se hledá 6 znaků PP+XXXX v čárových kódech zavedených ke kmenovým kartám
 • Není-li položka nalezena ani jedním z výše uvedených způsobů a je použit vyhrazený prefix, hledá se 6 znaků PP+XXXX dle nastavení způsobu zadání zboží v konfiguraci, tj. např. jako registrační číslo položky
Novinka 1. v Přepravní služby/Nastavení parametrů přidán paramert identifikace v systémech RAAL a TimoCom (pro tiskové sestavy)

2. úprava funkce "Hledej zásilku" nad přehledem Sběrná služba - více informací s možností přímé editace zásilky 3. nad přehledem Sběrná služba přidána funkce pro zobrazení všech nakládek a vykládek ze všech zásilek, které jsou v označených pozicích


Oprava Při pořizování vratky se v dotykovém režimu neplnila v editoru políčka s vybranými údaji k aktuálnímu záznamu položky. Opraveno.


Oprava Storno účtenky - storno účtenky s úhradou následným čerpáním nebo zúčtováním se známou sazbou DPH: Rekapitulace i úhrada EET byly vyčísleny stejně, jako kdyby původní účtenka byla uhrazena v hotovosti („historická“ chyba). Opraveno.


Oprava Při současném zobrazení přehledů položek a stavu skladu v editoru účtenky byl při aktivovaném dotykovém režimu prázdný přehled stavu skladu v nedotykovém režimu (standardní přehled na záložce 1 - Prodej). Opraveno.


Oprava Rekapitulace DPH
 • při kombinaci úhrady v hotovosti (nedaňové zaokrouhlení) a následného čerpání se známou sazbou DPH nedošlo k ponížení základu a daně o hodnotu čerpání
 • při daňovém zaokrouhlení u následného čerpání se známou sazbou DPH k ponížení došlo, ale v rekapitulaci se vyskytly haléřové nesrovnalosti základ +, DPH -, celkem 0

Opraveno


Přepravní služby

Novinka 1. fakturace s výběrem kalkulací (zásilek) přidána i do přehledu Spedice a Sběrná služba,

2. funkce Párování došlých faktur přidána do přehledu Sběrná služba,
3. do funkce Párování došlých faktur bylo přidáno tlačítko "Spáruj a realizuj fakturu" = po napárování nákladů na kalkulace se došlá faktura automaticky realizuje.


Novinka V editoru nad skladem zásilek bylo vyžadováno vyplnění vazby na sběrné místo.

Kontrola odstraněna.


Splátkování a leasing

Novinka Opakované platby,

jsou upraveny názvy sloupců Párovací znak a Druhý párovací znak.
Do párovacího znaku se přenáší číslo smlouvy.
Druhéhý párovací znak se generuje podle nastavení na skupině.


Novinka Při generování faktur z opakovaných plateb se nově z předmětu kopíruje na fakturu nastavení pro limit kontrolního hlášní.


Účetnictví

Novinka V rámci rozšíření funkcionality fakturace na zaměstnance byl na doklad v účetním deníku doplněn atribut, že jde o fakturačního zaměstnance.

Nový slopec - příznak "Fakturační zaměstnanec" je plněn při zaúčtování faktur/dobropisů a zaúčtování příjemek a výdejek. Je-li na prvotním dokladu zadán fakturační zaměstnanec, je příznak "Fakturační zaměstnanec" v úč.deníku nastaven na 1 (zaškrtnuto).
Při kontrolách povinností na účtu je respektován příznak "Fakturační zaměstnanec". Je-li nastaven na 1 (zaškrtnuto), hodnota v poli zaměstnanec v úč.deníku se řídí nastavením povinnosti pro organizaci.
Podobný princip je aplikován i v editoru úč.deníku - přístupnost pole "Zaměstnanec".
Je-li příznak "Fakturační zaměstnanec" nastaven na 1 (zaškrtnuto), je v editoru úč.deníku nadpis pole pro zaměstnance změnen na "Fakturační zaměstnanec" a řídí se nastavením povinnosti na účtu pro organizaci.

Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen na nový řádek v úč.deníku při těchto operacích:

 • export / import
 • rozúčtování deníku
 • generování kurzového rozdílu
 • kopie dokladu a hromadná kopie
 • kopie pro KH resp. pro SH
 • samovyměření
 • krácení poměr.koeficientem
 • přeúčtování DPH SK

Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen při generování přehledu hlavní knihy.

Návazné úpravy:
Vzhledem k zavedení nového příznaku "Fakturační zaměstnanec" došlo k úpravám některých dalších procesů.
Úpravy zajišťují správný přenos příznaku "Fakturační zaměstnanec" a plnění zaměstnance v účetním deníku, čímž je zajištěno jak správné spárování v saldokontu tak i správnou funkcionalitu editoru úč.deníku.
Jedná se o tyto procesy:

 • účtování zádržného
 • všechna účtování úhrad (účtování, dorovnání, kurz.rozdíl, kurz.rozdíl k bil.dni)
 • všechna účtování saldokontních případů (dorovnání setin, kurz.rodíly, přeúčtování), platí pro saldokontní přehledy a saldokontní přehledy ke dni
 • účtování opravných položek ze salda
 • účtování zápočtů (z fakturace i ze salda)

Banka
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance v úhradách na položce a úhradě bankovního výpisu, vzniklé zaúčtováním faktur na zaměstnance. Upravena příprava účtování a kontroly, kde je povinná organizace.

Pokladna
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance na pokladních dokladech, vzniklé generováním z faktur na zaměstnance nebo připojením faktur na zaměstnance. Upraveno účtování a kontroly, kde je povinná organizace.


Novinka Tiskový formulář přiznání k DPH vzor č. 21 (CZ). Byla provedena oprava textů přiznání k DPH na řádcích 1 a 2, která se projeví od zdaňovacího období od 1.4.2019.

Poznámka:
Pro okamžitou pomoc lze opravit texty řádků 1 a 2 editací v přehledu "Výkazy DPH" na druhé záložce v editoru číselníku období DPH.


Novinka Do přehledu Výkazy byl přidán nový sloupec Datum aktualizace po měsících, do kterého se zapisuje datum a čas poslední aktualizace po měsících.


Novinka V případě, že jsou definována uživatelská období (období stavu) duplicitně ve více globálních obdobích, nelze tisknout Hlavní kniha, systém hlásí chybu "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression". Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při generování upomínek ze salda mohla zobrazit hláška:

Položka 'Paušální náhrada' musí být zadaná !


Oprava V účetním deníku byla opravena chyba, kdy se při kopii dokladu do jiného roku (např. roku 2019) v účetním deníku se doklad nezkopíroval, pokud do se pole s rokem hodnota roku (např. 2019) napíše pomocí klávesnice. (Výběr z nabídky přes tlačítko (...) fungovalo a funguje správně.)


Výkazy a finanční analýza

Novinka Pro výkazy PAP a PKP je zapracována nová funkcionalita "fakturační zaměstnanec". Kromě standardních dokladů, na kterých je do účetního deníku účtováno na organizaci, ze které se pro účely PAP a PKP použije IČO resp. ID partnera, bude možno účtovat místo organizace na zaměstnance

Pro výkazy PAP a PKP se v uvedeném případě nedohledává IČO resp. ID partnera z organizace, ale dosadí se ID partnera = 111.


Novinka Bylo upraveno doplňování účtů pro výkaz PKP


Novinka Pro výkaz PKP část III se sgrupují údaje k organizacím s různým číslem organizace, ale se stejným IČO do jednoho řádku.


Novinka Do výchozího zobrazení přehledu Definice řádku na výkazu jsou přidány jako výchozí sloupce:Text součtu (255) a Přiřazené účty (vše).


Zakázky

Oprava Editor přehledu Termíny nenabízel uživatelské sloupce pro editaci u nově založeného záznamu. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export