Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 1 uživatele.)
Řádka 2: Řádka 2:
  
  
{{New|Převod dokladů ECS Výstup/Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný:
+
{{Error|Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.
 +
např. pravidla:
 +
PO213_skupiny
 +
PO219_GTCE
 +
PO213_elementy
 +
PO230
 +
.....}}
  
Byla přidána podpora převodu více označených dokladů.
 
V takovém případě se všechny označené doklady převedou do jednoho výsledného dokladu s položkami všech zdrojových dokladů.
 
Jsou vyplněny organizace na položkách ( z hlavičky dokladu), předchozí doklady, aktualizován celkový počet nákladových kusů,...
 
položky nejsou seskupovány.
 
}}
 
  
 +
===Doprava (SK)===
  
{{New|Upraven převod dokladu na CMR.
 
připojené doklady budou na 4místa, a místo "NCTS" se uvede "MRN".}}
 
  
 +
{{New|Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML}}
  
{{New|Hromadné změny nad položkami : upravena hromadná změna pro Zvláštní záznamy - tak aby šlo použít prázdný text a jen vyplněný kód.
 
  
použití např. pro QP364:
+
===Mzdy (CZ)===
JESTLIŽE je u dané položky zboží uveden alespoň jeden vývozní předchozí doklad („Druh předchozího dokladu“ <nowiki>=</nowiki>CO/EX/EU) a současně element „Předchozí režim“ se rovná hodnotě 10
+
PAK MUSÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2" JINAK NESMÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2"}}
+
  
  
===Doprava===
+
{{New|Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad
  
 +
Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.
  
{{New|Úprava algoritmu výpočtu silniční daně podle EPO tak, aby šlo v tomto okamžiku podat DP bez zbytečných průtahů, ale s rizikem, že dojde v dalším období k dodatečným úpravám na straně EPO.}}
+
Upraveno}}
  
  
===Mzdy (CZ)===
+
{{New|Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru
  
 +
V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020.
 +
Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání.
 +
Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)}}
  
{{New|Statistické sestavy - ÚNP 4-01
 
  
Byl zaktualizován obsah podkladů pro ÚNP 4-01 podle změn pro rok 2020. }}
+
{{New|ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)
  
 +
Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba)
 +
nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".
  
{{New|Roční sestavy - Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o srážkové dani v angličtině
+
upraveno}}
  
V ročních sestavách jsou nyní formuláře platné pro rok 2021.
 
}}
 
  
 +
{{New|Poštovní poukázky typu B - nové sazby
  
{{New|Povinný podíl - nápočet přepočteného stavu ve vztahu ke karanténě
+
Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.}}
  
Byly zapracovány podmínky pro nápočet přepočteného stavu, kdy do odpracovaných hodin má být zahrnuta karanténa pouze do hranice 14 kalendářních dnů (po dobu náhrady). Zároveň zapracování související s OČR v případě uzavření škol.
 
  
Úpravy byly provedeny ve vlastním podávacím formuláři, tak ve formulářích podkladů pro ZPS.
+
{{New|Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování
}}
+
  
 +
V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené.
 +
Výpočet  nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.}}
  
{{New|Kontrola před výpočtem mzdy za leden - speciální daňové sazba
 
  
Jestliže byly speciální daňové sazby nastaveny nestandardním způsobem (standardně - první řádek - dohody o provedení práce a limit 10 000 Kč, druhý řádek ostatní přijmy s hranicí do 3 500 Kč), nedošlo správně k aktualizaci nových hranic pro jiné příjmy (3 500), a nebylo možné provést výpočet (Helios stále detekoval špatné nastavení speciálních daňových konstant).
+
{{Error|Přehled o výši pojistného
Upraveno.}}
+
  
 +
Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>
  
{{New|Maximální hranice pro daňový bonus - měsíční hranice
+
Opraveno. }}
  
Od ledna 2021 není výše daňového bonusu ohraničena maximální částkou, ale tato skutečnost se týká pouze ročního limitu, nikoliv měsíčního.
 
Existuje nesoulad v zákoně.
 
Maximální hranice je tedy zrušená z hlediska ročnho daňového bonusu a není zrušena z hlediska měsíčního daňového bonusu.}}
 
  
 +
{{Error|Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování
  
{{New|Stravenkový paušál - zadávání částky na desetinná místa
+
V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.
  
V Definici stravného lze nově zadat výši příspěvku u Stavenkového paušálu  na desetinné místo, tzn. lze např. zadat hodnotu stravného v limitní hranici 75,60 Kč.
+
Opraveno
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Formulář Výplatní lístek 2021
+
{{Error|Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění
  
V distribuci je upravený formulář Výplatní lístek 2021. Překrývá se sumační část hrubé mzdy a seznam vyplacených mzdových složek.}}
+
Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění.
 +
Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.
  
 
+
Opraveno
{{New|Kalendáře s nerovnoměrnou pracovní dobou zkrácené procentem
+
 
+
Jestliže byl zadán kalendář s nerovnoměrnou pracovní dobou zkrácenou procentem, nebyl správně určen týdenní úvazek při výpočtu nároku na dovolenou.
+
Upraveno tak, aby byl týdenní úvazek pokrácen o příslušné procento zadané v hlavičce kalendáře.
+
 
}}
 
}}
 
 
{{New|Formuláře mzdových listů
 
 
V ročních sestavách jsou nové formuláře mzdových listů, které jsou platné od roku 2021. Obsahují změny dovolené a nového způsobu zdanění.}}
 
  
  
Řádka 89: Řádka 80:
  
  
{{New|ÚPRAVA - Chybový protokol - rozšírený o atr. IČPV
+
{{New|NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá
  
Po spustení generovanie správy pre RLFO sa v prípade, kedy atribút "Identifikačné číslo právneho vzťahu" nie je vyplnený, ale je povinný, zobrazí sa v chybovom protokole:
+
Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:
  
Popis chyby - Nie je zadaný povinný atribút
+
1. nový distribučný tlačový formulár:
Názov atribútu - Identifikačné číslo právneho vzťahu
+
  
Používateľ na základe tohto protokolu vstúpi do mzdových údajov zamestnanca na záložku Odvody podzáložku Poistenie a zadá pridelené IČPV, príp. nad prehľadom Mzdové údaje spustí akciu Import IČPV.
+
Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
 +
-403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021
 +
-403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021
 +
-403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
 +
-403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
  
Tip:
+
UPOZORNENIE:  
Pred samotným generovaním správy je možné spustiť akciu Kontrola, ktorá nad označenými záznamami vykoná kontrolu povinných atribútov.}}
+
IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").
  
 +
IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.
  
{{New|NOVINKA - Mzdový list - IČPV
+
Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.}}
  
Do nasledovných distribučných tlačových formulárov bola doplnená položka IČPV (identifkačné číslo právneho vzťahu):
 
  
Sys.č./ Názov / Dátum zmeny / Platnosť od / Poznámka
+
{{New|ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)
-403135 / Mzdový list (všetky VZ a odvody) / 25.1.2021 / 1.1.2009 / 2.0
+
-403132 / Mzdový list / 25.1.2021 / 1.1.2009 / 2.0
+
-400362 / Mzdový list / 20.1.2021 / 1.1.2009 / iNUVIIO
+
}}
+
  
 +
Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba)
 +
neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".
  
{{New|ÚPRAVA - Import IČPV - rozšírenie
+
Upravené}}
  
Akcia Import IČPV/CSV súbor bola rozšírená aj o import IČPV zamestnacov, ktorí sú:
 
*vyňatý z ES
 
*majú zadaný dátum ukončenia PP, ktorý je vyšší ako posledný kalednárny deň vybraného mzdového obdobia (tj dátumu ukončenia doby určitej).
 
}}
 
  
 +
{{New|NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR
  
{{New|OPRAVA - Export MVPP/VPP do XML
+
Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj
 +
a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.;
 +
b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.;
 +
c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.,
 +
d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.
  
Pri generovaní XML výkazov MVPP/VPP mohol systém hlásiť chybovú hlášku:
+
UPOZORNENIE:
 +
Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.
  
"Field "ICPV" not found."
+
V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.
  
Opravené
+
Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do  nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.
}}
+
  
 +
Príklad:
 +
Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92.
 +
v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol
  
{{New|ÚPRAVA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov
+
V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.
  
Nad výpočtom mzdy za január je kontrola, ktorá informuje používateľa o tom, že u niektorých zamestnacov sa nepreniesla nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov, vzhľadom k tomu, že sa v MR vrátili do ES a nevyčerpali si ju.
+
Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".
  
Táto kontrola bola upravená v prípade, kedy v decembri predchádzajúceho roka dôjde k návratu do ES a následne v decembri k opätovnému vyňatiu z ES.
+
Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:
  
Príklad:
+
"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR.
 +
Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.
  
MD od 5. 5. 2020
+
Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?
Návrat do ES 28.12.2020
+
Datum zmeny na RD 28.12. 2020
+
  
V takomto prípade systém nesprávne informoval o neprenesení dovolenky do zostatku MR, dovolenka bola, ale v skutočnosti prenesená, čo je OK.
+
ÁNO/NIE"
}}
+
  
 +
Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.
  
{{New|ZMENA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP - r. B1,B2
+
Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii:
 +
1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72
  
Nápočet riadkov r. B1 a r. B2 bol upravený tak, aby do neho nevstupovali ani nasledovné druhy PP:
+
2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume  € 22,72.
  
11-majiteľ firmy
+
Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch:
12-štatutárny zástupca firmy
+
Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
14-komandista, spoločník
+
Nárok - počet mesiacov: 12
18-učni
+
Rozdiel - čiastka: 22,72
19-konateľ
+
Rozdiel - počet mesiacov: 1
  
Touto úpravou sa automaticky upraví aj zoznam občanov so ZP na distribučném tlačovom formulári:
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.
Sys. č. / Názov
+
-400375 / Evidencia občanov so ZP za rok
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|CHYBA - Konštanty pre výpočet exekúcií
+
{{New|ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021
  
Ak používateľ spúšťal aktualizáciu mzdových konštánt na verzii 2.0.2020.0919/3.0.2020.0919 až 2.0.2021.0100/3.0.2021.0100, nesprávne sa nastavila konštanta Životné minimum pre výpočet exekúcií a nepostihnuteľné sumy (viď v editore Mzdové konštanty záložka Ostatné sekcia Výkon rozhodnutia, odbory).
+
Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:
  
Riešenie:
+
1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:
Súčasťou tento verzie je už správny aktualizačný súbor, po update na túto verziu je potrebné spustiť aktualizáciu konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím. Ak sú už vypočítané mzdy, tak je potrebné mzdy s exekúciami prepočítať.
+
  
V prípade, že máte exekúcie vypočítané s nesprávnou hodnotou životného minima a nepostihnuteľných súm v uzavretých mzdových obdobiach je potrebné tieto obdobia odomknúť, upraviť konštanty a opätovne prepočítať dotknuté mzdy. V takomto prípade, prosím volajte službu hotline systému HELIOS Orange.
+
Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho
}}
+
  
  
{{New|NOVINKA - Dovolenka v roku dovŕšenia 33 rokov vs starostlivosť o dieťa
+
2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:
  
Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová distribučná systémová zostava (cesta: tlačidlo Uložené zostavy/SYSTEM):
+
Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace
  
"Dovolenka - zamestnanci 33 rokov"
+
Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:
  
Táto zostava zobrazí nad vybraným mzdovým obdobím zamestnancov, ktorí vo vybranom roku dovŕšia 33 rokov veku a zároveň ich základný nárok na dovolenku je vyšší ako je mzdová konštanta Vyšší nárok. Týmto zamestnancom je nutné nad JANUÁROM zmeniť nárok BR na vyšší z konštánt, ak mu nepatrí iná hodnota v zmysle vnútorných predpisov zamestnávateľa.
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane
  
Popis situácií, ktoré môžu nastať:
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane
Príklad č. 1:
+
Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a používateľ mu navýšil v mzdových údajoch nárok na dovolenku v bežnom roku o 5 dní z dôvodu starostlivosti o dieťa, tj. jeho nárok BR bol 25 dní.
+
  
Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka.
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane
V prípade, že Zákonný nárok (20) v konštantách v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (25), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade nie je žiaduce, zamestnanec by mal mať nárok BR 25 dní. Takéhoto zamestnanca by mala podchytiť práve systémová zostava "Dovolenka - zamestnanci 33 rokov".
+
  
 +
Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:
  
Príklad č. 2:
+
pre verziu 2.0:
Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a používateľ mu navýšil v mzdových údajoch nárok na dovolenku v bežnom roku o 5 dní z dôvodu priznaneného benefitu zamestnávateľa, tj. jeho nárok BR bol 25 dní do 32 rokov vrátane, v roku dovŕšenia 33 rokov je jeho nárok BR 30 dní.
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
  
Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v konštantách (20) v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (25), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade je OK, pretože vybraný zamestnanca ako je aj tento majú vyšší nárok (základný 25 a vyšší od 33 rokov 30 dní).
+
pre verziu edície iNUVIO:
 +
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
 +
}}
  
Príklad č. 3:
 
Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a v mzdových konštantách má zamestnávateľ zvýšené nároky o 5 dní (tj. základný je 25 a vyšší 30) v zmysle vnútornej smernice, tj jeho nárok BR bol 25 dní.
 
  
Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v konštantách (25) v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (30), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade je OK, pretože zamestnanec dovŕši v novom roku 33 rokov a patrí mu vyšší nárok z konštánt.}}
+
{{New|ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť
  
 +
1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:
  
===Obecné===
+
"Automatická príloha
 +
Cesta na súbor nie je platná!
 +
C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"
  
  
{{New|V HELIOS.INI je možno nově zadat odkazy na dodavatele systému. Ty se potom objeví v sekci O programu.
+
2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani  XML" sa mohla objaviť hláška:
  
[Reseler]
+
"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."
Name<nowiki>=</nowiki>Dodavatel
+
Address<nowiki>=</nowiki>Adresa
+
Telefon<nowiki>=</nowiki>+420 123 123 123
+
Hotline<nowiki>=</nowiki>+420 987 654 321
+
EMail<nowiki>=</nowiki>xx@xx.cz
+
Web<nowiki>=</nowiki>www.xxxxxxxxx.com}}
+
  
 +
Upravené
 +
}}
  
===Pokladna===
 
  
 +
===Obecné===
  
{{New|Při nastavení konstant na řadě pokladny Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem a zároveň Datum případu dle data pořízení, mohlo dojít k situaci, kdy při zadávání pokladních dokladů do minulého období, byly doklady založeny správně k poslednímu dni vybraného období, ale s časem 23:59:59, což způsobovalo problém při zobrazení Stavu pokladny a při kopii pokladního dokladu. }}
 
  
 +
{{Error|Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.}}
  
===Splátkování a leasing===
 
  
 +
===Sklady, nákup a prodej===
  
{{New|Byl upraven editor Opakovaných plateb – Místo organizace Číslo dealera (které mělo informativní význam) je nově na Místo určení.
 
Faktura vydaná vygenerovaná z opakovaných plateb převezme Číslo organizace z atributu Číslo odběratele na opakované platbě jako doposud.
 
Pokud bude na opakované platbě vyplněno i Místo určení, převezme se toto i do Místo určení na faktuře.}}
 
  
 
+
{{Error|Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno}}
{{New|Do přehledu Část předmětu je doplněno nové pole Číslo účtu pro textové položky faktur.
+
Při generování faktur se do příslušné textové položky dostane číslo účtu z pole Číslo účtu pro textové položky faktur příslušné části předmětu.}}
+
  
  
Řádka 236: Řádka 220:
  
  
{{New|Do výchozího pohledu v definici řádků výkazu byly přidány sloupce Účty brutto a Účty korekce.}}
+
{{New|U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP<nowiki>=</nowiki>"x"".
 +
}}
  
  
 +
{{Error|Byla opravena chyba, která se projevovala takto:
 +
Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.
 +
}}
  
{{New|Byla doplněna funkcionalita pro Pořadové číslo původní faktury pro kontrolní výkaz DPH (SK).
 
  
1. Nové pole Pořadové č.pův. fa KV DPH
+
{{Error|Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).}}
V případě, že je Země DPH <nowiki>=</nowiki> SK a je na faktuře/dobropisu označeno zaškrtávátko Opravný daňový doklad, je k dispozici nové pole Pořadové č.pův. fa KV DPH.
+
Toto pole slouží k ručnímu zadání pořadového čísla původní faktury KV DPH (SK), pokud se nejedná o vazbu prostřednictvím pole Číslo původní faktury (původní faktura / dobropis). Například, pokud se jedná o doklady, které nejsou fakturami, jsou vytvořeny např. v pokladně, pokladním prodeji, opakovaných platbách a pod. nebo v jiném sysytému.
+
  
2. Účtování
 
Pokud nebude vyplněno pole "Původní faktura / dobropis", podle kterého se dohledává pořadové číslo původní faktury pro KV DPH při účtování do účetního deníku, zaškrtávátko "Opravný daňový doklad" bude zaškrtnuto a zároveň bude vyplněno pole "Pořadové č.pův. fa KV DPH", tak do účetního deníku do "Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH" se zaúčtuje text z "Pořadové č.pův. fa KV DPH".}}
 
  
 +
{{Error|Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:
 +
Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :
 +
*na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
 +
*na řádku 29 bylo obrácené znaménko
 +
*na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
 +
*na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
 +
*ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37
  
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se při účtování faktury vydané netvořil řádek pro zasílání zboží (řádek 26 příp. 24 Přiznání k DPH CZ) a zároveň se používají daňové klíče.}}
+
Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.}}
  
  
{{Error|Byla opravena chyba při účtování faktur, která se projevovala hláškou "Nenalezn účet pro řádek xx Základ DPH" na řádku kontace Ostatní částky.
+
{{New|PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:
Chyba se projevovala za situace:
+
Řádné
*na realizační faktuře jsou pouze položky bez sazby DPH (není).
+
Opravné
*na záložce Zálohy jsou pnavázány doklady o přijaté platbě, z nichž alespoň jedna položka má nenulovou sazbu DPH.}}
+
Dodatečné
 
+
 
+
{{Error|Opraveno zaokrouhlování koeficientu.
+
Koeficient se zaokrouhlí na haléře vždy nahoru.
+
Oprava se týká výkazů DPH SK EU 2012 (platný do roku 2020) a SK EU 2021 (platný od roku 2021).
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Podklady pro přiznání k dani z příjmu právnických osob, Řádky daň. přiznání, řádek 40 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje, rozpis podle účtových skupin:
+
Pro účtovou skupinu 55 - Odpisy,rezervy,kompl.nákl.příš.období,opr.pol.v prov.obl. - příliš dlouhý název, nepřenese se do EPA.
+
Opraveno.
+
}}
+
 
+
  
===Výkazy a finanční analýza===
+
Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné}}
  
  
{{Error|Opravena funkcionalita přednabízení segmetu podle útvaru, pokud se jedná o útvar 2. až 5. úrovně.}}
+
===Zakázky===
  
  
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se v některých případech při aktualizaci PAP X-XIII - doplňovalo 111 místo konkrétních IČO.
+
{{Error|V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.}}
Poznámka - pokud organizace není zadaná nebo organizace nemá vyplněno IČO nebo ID partnera, tak se doplňuje 111 - fyzická osoba.}}
+
  
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]

Aktuální verze z 15. 2. 2021, 14:47

Obsah

Celní případy

Oprava Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.

např. pravidla: PO213_skupiny PO219_GTCE PO213_elementy PO230 .....


Doprava (SK)

Novinka Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML


Mzdy (CZ)

Novinka Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad

Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.

Upraveno


Novinka Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru

V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020. Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání. Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)


Novinka ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)

Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba) nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".

upraveno


Novinka Poštovní poukázky typu B - nové sazby

Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.


Novinka Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování

V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené. Výpočet nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.


Oprava Přehled o výši pojistného

Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>

Opraveno.


Oprava Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování

V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.

Opraveno


Oprava Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění

Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění. Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:

1. nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do -403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021 -403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021 -403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020 -403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020

UPOZORNENIE: IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").

IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.


Novinka ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)

Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba) neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".

Upravené


Novinka NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR

Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.; b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.; c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z., d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.

UPOZORNENIE: Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.

V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.

Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.

Príklad: Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92. v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol

V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.

Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".

Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:

"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR. Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.

Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?

ÁNO/NIE"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.

Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii: 1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72

2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume € 22,72.

Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch: Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Nárok - počet mesiacov: 12 Rozdiel - čiastka: 22,72 Rozdiel - počet mesiacov: 1

Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021

Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:

1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho


2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace

Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:

- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22

pre verziu edície iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť

1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:

"Automatická príloha Cesta na súbor nie je platná! C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"


2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani XML" sa mohla objaviť hláška:

"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."

Upravené


Obecné

Oprava Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno


Účetnictví

Novinka U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP="x"".


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.


Oprava Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).


Oprava Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:

Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :

  • na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
  • na řádku 29 bylo obrácené znaménko
  • na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
  • na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
  • ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37

Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.


Novinka PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:

Řádné Opravné Dodatečné

Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné


Zakázky

Oprava V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export