Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazeno 46 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
 
 
===Banka===
 
 
 
{{Error|Automatické přiřazení úhrad - uživ.definice neakceptovalo uživatelské nastavení atributu Hledat v opačném druhu dokladů. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Opraveno dohledání úhrad pro záznamy, kde jsou uvedeny úvodní nuly v atributech VS, KS nebo SS. Dále pro více úhrad k položce bankovního výpisu, např. sdružené platby nebo připojené řádky kartového centra.}}
 
 
 
{{New|Opis exportu platebních příkazu lze nově dodatečně vytisknout pomocí akce Opis exportu. Akce je aktivní pouze pro realizované platební příkazy.}}
 
 
 
{{New|Upraven zápis příznaku účtování do řádků bankovních výpisů.
 
Upravena identifikace stavu bankovního výpisu.}}
 
 
 
{{Error|Kartové centrum ČSOB a ČSOB (UTF-8) - textové soubory.
 
Pokud výpisy kartového centra obsahovaly transakce s typy platebních karet jiných než ECMC a VISA, nešly načíst. Opraveno, nyní se načítají všechny typy karet bez omezení.
 
}}
 
 
 
{{New|Ve vzorech řádků bankovních výpisů byla doplněna akce Kopie.}}
 
 
 
{{New|Platební příkaz (tuzemský a zahraniční) lze nově označit jako SEPA převod. Pro takové platební příkazy jsou upravený kontroly povinných údajů:
 
*Bankovní spojení plátce.
 
*Číslo účtu plátce ve formátu IBAN.
 
*Název účtu příjemce.
 
*Bankovní spojení příjemce, vždy ve formátu IBAN.
 
*Částka v měně EUR.
 
*Datum splatnosti.
 
 
Atribut SWIFT byl ponechán jako povinný údaj, stejně jako účel platby z důvodu, že jsou vyžadovány u většiny bankovních formátů.
 
 
Označení SEPA pro platební příkazy lze přednastavit na bankovním spojení.}}
 
 
 
{{Error|Pokud je v číselníku peněžních ústavů zadáno více záznamů se stejným kodem banky, tak se zveřejněné účty naimportují tolikrát, kolik je stejných kodů. Opraveno. V případě existence stejných kódů banky se naimportuje bankovní spojení s vazbou na nejmladsí záznam peněžního ústavu (podle data pořízení).}}
 
 
 
{{New|Do Opisu exportu zahraničních platebních příkazů byly doplněny údaje Účely platby 2, 3 a 4. Dále Účet příkazce a příjemce se tiskne ve formátu IBAN a v poli Banka - SWIFT peněžního ústavu.}}
 
 
 
{{New|Na úhradě k řádku bankovního výpisu při výběru deníkového záznamu (proklik VS) se nově vyplní atributy v oddíle Pohledávky resp. Závazky, pokud existuje vazba na fakturu.}}
 
 
 
{{New|V případě nedostupnosti webové služby MF ČR pro kontrolu nespolehlivého plátce a registrace bankovního účtu u správce daně, se chybová hláška nyní zobrazuje v procesním okně a již není třeba jí potvrzovat při každém výskytu.}}
 
 
 
{{New|V novém bankovním výpise se nyní automatický dotahuje kurz podle nastavení globální konstanty (přesný denní kurz
 
nebo denní kurz včetně předchozího) pro měnu výpisu.}}
 
 
 
{{Error|U realizovaných platebních/inkasních příkazů  bylo možno editovat částku v přehledu položek nebo detailů a byly přístupné akce Nový a Zrušit. Opraveno.}}
 
 
 
{{New|V editoru položky bankovního výpisu chyběly klávesové zkratky pro atributy:
 
ALT+V - Variabilní symbol
 
ALT+D - Datum úhrady
 
Klávesové zkratky byly doplněny.}}
 
 
 
{{Error|Opravena filtrace v přehledech Pohledávky a Závazky při spuštění akce Zobrazit všechny nebo Zobrazit i uhrazené a následném výmazu podmínky v rychlém filtru.}}
 
 
 
{{New|Hodnota OrderRef1 je plněna do pole Reference v položkách kartového centra.
 
(při účtování je její hodnota případně zkrácena na max 20 znaků). Atribut Reference lze nastavit jako párovací znak.}}
 
 
 
 
===Celní případy===
 
===Celní případy===
  
  
{{New|Celní sazebník - úprava atributu (zrušení sazebních specifikací u konkrétních zemí), přidání Upřesnění a Upřesnění význam.
+
{{Error|Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.
Upřesnění bylo rovněž přidáno do přehledu doplňkových kódů.
+
např. pravidla:
Data se naplní importem z taric.xml (standartní import celních číselníků).
+
PO213_skupiny
 +
PO219_GTCE
 +
PO213_elementy
 +
PO230
 +
.....}}
  
Při vyplňování položek bude případně kód upřesnění předvyplněn.
 
}}
 
  
 +
===Doprava (SK)===
  
{{New|ECS Výstup - přidána možnost posílání xml zprávy Žádost o odvolání výstupu.
 
DN_RUKOV CZ570A
 
+ podpora importu odpovědi CR_RUKOV CZ571A.
 
}}
 
  
 
+
{{New|Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML}}
{{New|ICS Dovoz, RHÚ - upraven filtr v hosp.podmínkách pro zobrazení pouze platných podmínek.}}
+
 
+
 
+
{{New|ICS Dovoz - přidána možnost exportu nové xml zprývy : CZ462A DN_OOPZ : Oznámení o předložení zboží
+
 
+
Deklarant v „Oznámení“ uvede odkazy na předchozí doklady vztahující se na zboží umístněné v dočasném skladu.
+
 
+
Scénář datové výměny viz dokumentace ICS KEL 1.90 + 7. Upraven dokument "Elektronické celní řízení na CÚ dovozu" - přidána nová kapitola 2.1.18. - web celní správy.
+
 
+
Scénář :
+
1/ DNPODD  ->
+
2/ CI_REGD  <-
+
3/ DN_OOPZ  ->
+
4/ CR_PRID  <-
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ICS Dovoz - úprava kontroly vyplněnosti dokladu ICS :
+
Změna kontroly pravidla PR265, které přiřazeno k "Označení předchozího dokladu" (GPA02) ve zprávách CZ415A a CZ417A:
+
"Jestliže je kategorie předchozího dokladu souhrnná deklarace,
+
Pak musí být Předchozí režim "00", "11", "21", "22", "23", "10"
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ICS Dovoz - Změna kontroly  pravidla PR483, které je přiřazeno k elementu "Druh prohlášení - střední část" (H03B) ve zprávách CZ415A (D_N_PODD) a CZ417A (D_N_OPR).:
+
"JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" je běžné CP před předložením zboží nebo zjednodušené CP před předložením zboží ("D" nebo "F")
+
PAK předchozí režim musí být „00“.“
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PR545:
+
„JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" je zjednodušené CP před předložením zboží ("F"),
+
PAK musí být použit ZJP MŘ“
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Kalkulace slev a přirážek - do dialogu rozpočtu bude předvyplněna měna a kurz z dokladu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Kopie dokladu, Nová z aktuální, ze vzoru, převody dokladů, generování dod. ICS : Atribut Dopravce bude přenesen na cílový doklad.}}
+
 
+
 
+
{{New|NCP, ICS Dovoz - přidána podpora už.uložené procedury po vygenerování dodatečných deklarací ICS Dovoz z NCP.
+
Na konci procesu bude zavolána dbo.ep_CLA_CopyDokladNCP2ICS se vstupním parametrem @IDNew - ID nového dokladu ICS.}}
+
 
+
 
+
===Doprava===
+
 
+
 
+
{{Error|Od verze 900 se při změně stavu cestovního příkazu objevila chyba error converting... v případě, že v čísle dokladu nebyly pouze čísla.
+
 
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
{{New|Možnost generování položek FP převodem položek nabídky.}}
+
 
+
 
+
{{New|Do kódů údržeb a ostatních událostí byl doplněn atribut "Zobrazovat v přehledech Ano/Ne" }}
+
 
+
 
+
===EET===
+
 
+
 
+
{{New|Obecné chybové hlášení Komunikátoru EET "Chyba komunikace EET" bylo rozšířeno o upřesnění důvodu selhání komunikace, např.:
+
*Není-li v HELIOSU nastavený certifikát nainstalován na dané stanici, objeví se hlášení:
+
**Chyba komunikace EET:
+
**Všeobecná systémová chyba vyvolaná  při generovaní PKP a BKP kodu, odeslaní zprávy, generování a podpisu xml pro server.
+
**Zadaný certifikát nenalezen: <Jmeno_certifikatu>  / <Seriove_cislo>
+
*Je-li v HELIOSU nastavený certifikát nainstalován na dané stanici, ale má ukončenu platnost, objeví se hlášení:
+
**Chyba komunikace EET:
+
**Certifikát je neplatný.
+
**Certifikat je neplatny. (Platnost od dd/mm/rr do dd/mm/rr)
+
}}
+
 
+
 
+
===Fakturace===
+
 
+
 
+
{{New|Tiskový zdroj Vlastní firma  byl rozšířen o sloupec EORI.}}
+
 
+
 
+
{{New|V editoru stupňů upomínek resp. parametrů penalizačních faktur jsou dvě nová pole pro zadání tiskových formulářů:
+
*Položky upomínek / Položky penalizačních faktur
+
*Upomínky / Penalizační faktury
+
Zadané tiskové formuláře jsou použity při tisku z daných přehledů, primárně má ovšem přednost tiskový formulář zadaný v přehledu komunikačních jazyků.
+
 
+
Princip dotažení tiskového formuláře je stejný, jako princip dotahování textů na upomínky/penalizační faktury:
+
*musí být zadána organizace;
+
*tiskový formulář se načte buď z číselníku jazyků (primárně) nebo ze stupňů upomínek resp. paramertrů penalizačních faktur;
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|U kopie faktury byly upraveny následující vlastnosti:
+
*Pro fakturu přijatou bylo upraveno přebírání bankovního spojení ne ze zdrojového dokladu, ale přednastavené z dané organizace.
+
*Pro fakturu přijatou i vydanou je na splatnost nastavena uživatelská paměť editoru
+
*Pro fakturu přijatou i vydanou funguje při kopii upozornění na uzavřenou zakázku na hlavičce popř. položce.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|U faktury vydané a dobropisu vydaného přidány přednastavené texty poznámek k dokladům:
+
*Základní opravný daňový doklad
+
*Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem
+
*Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně
+
*Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně}}
+
 
+
 
+
{{New|V editoru komunikačního jayzka jsou čtyři nová pole pro zadání tiskového formuláře pro :
+
*Položky upomínek
+
*Položky penalizačních faktur
+
*Upomínky (Sdružené uipomínky)
+
*Penalizační faktury (Sdružené penalizační faktury)
+
Zadané tiskové formuláře se prioritně dotahují při tisku z daných přehledů.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Bylo opraveno plnění seznamu zálohových faktur při přenášení zálohových faktur na realizační fakturu, kdy se chybně vytvářely nadbytečné nulové řádky přiřazených záloh.
+
K uvedené chybě docházelo v případě, že byla daná zálohová faktura již částečně přiřazena na jiné realizační faktury (počet nulových řádků odpovídal počtu přiřazení).
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Do přehledů Přehled faktur a Denní přehled faktur byla přidána vazba na faktury a dobropisy.
+
Do obou přehledů přidány vazby, v Nastav lze zobrazit sloupce z přehledu faktur a dobropisů.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Byla opravena chyba při vystavení dokladu na organizaci, která je vedena jako nespolehlivý plátce, na řadě dokladu zvoleno Kontrolovat nespolehlivého plátce, pod touto řadou vystaven doklad, doklad se uložil, ale v některých případech se žádná hláška neobjevila.}}
+
 
+
 
+
{{New|Pro zrychlení kontrol DPH slovenských plátců DPH je přidána možnost stáhnout kompletní seznam slovenských plátců DPH a kontroly provádět primárně oproti tomuto seznamu. Je ovšem nutné v pravidelných intervalech tento seznam aktualizovat
+
 
+
Do Konfigurace, DPH, záložka Zajištění DPH, pod Kontrola plátců, u kterých nastaly důvody na zrušení registrace na dokladech je přidáno nové zaškrtávátko Daňové subjekty registrované pro DPH SK.
+
Zobrazení přehledu Daňové subjekty registrované pro DPH je závislé na zaškrtnutí atributu Daňové subjekty registrované pro DPH SK.
+
Obdobně zobrazení přehledu Plátci DPH s důvody na zrušení registrace je závislé na atributu Plátci DPH s důvody na zrušení registrace.
+
Pod pole Daňové subjekty registrované pro DPH SK je přidáno nové zaškrtávátko SK DIČ DPH kontrolovat dle Daňové subjekty registrované pro DPH SK.
+
Všechny kontroly využívající kontrolu na VIES v případě zaškrtnutí, pro DIČ DPH se zemí SK je kontrolováno proti přehledu Daňové subjekty registrované pro DPH.
+
 
+
V přehledu DIČ DPH (viz editor Organizace, pole DIČ DPH) je přidán nový sloupec Identifikovaná osoba. Do tohoto sloupce se zapisuje informace, že se jedná o registraci k DPH podle §7 nebo §7a slovenského zákona o DPH.
+
 
+
DIČ DPH, které budou mít v sloupci Identifikovaná osoba vyplněno §7 nebo §7a (SK), budou považovány za neplátce DPH, Aktuální DIČ plátce DPH bude neoznačeno a označeno bude Aktuální DIČ neplátce DPH.}}
+
 
+
 
+
===Firemní aktivity===
+
 
+
 
+
{{New|Akce Přenos (pošty) z Outlooku - Z přednastavené složky byla upravena tak, aby v případě, že je aktivovaná jako součást automatu, nevypisovala hlášení o výsledku importu pošty.}}
+
 
+
 
+
{{New|Do záhlaví okna v editorech dokladů
+
*Firemní aktivity
+
*QMS
+
*CRM
+
nad tabulkou TabKontaktJednani byl mezi číslo dokladu a předmět doplněn Název z organizace zadané na dokladu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Změnovky pro iNUVIO:
+
 
+
Kopírování obsahu uživatelských sloupců bylo ve firemních aktivitách, QMS a CRM rozšířeno (dosud byla možnost přenášet obsah sloupců z hlavičky (TabKontaktJednani_EXT) do dokladu pořízeného kopií původního dokladu):
+
*Obsah sloupců určený ke kopírování se nyní přenáší i při generování dokladů nad položkami dokladu
+
*Obsah sloupců určených ke kopírování z hlavičky se nyní přenáší i při zakládání nového dokladu na příslušné podzáložce záložky Doklady
+
*Současně byla vlastnost kopírovatelnosti sloupců doplněna pro sloupce položek dokladu (TabSvsSpotreba_EXT) a aplikuje se jak při kopírování dokladu, tak při generování dokladů nad položkami dokladů
+
*Obsah sloupců označených ke kopírování ve stavu skladu (TabStavSkladu_EXT) se při přidávání položek na aktivitu přebírá do stejných sloupců v položkách aktivity (TavSvsSpotreba_EXT)
+
*V poptávkách vydaných
+
**obsah sloupců určených ke kopírování z hlavičky (TabKontaktJednani_EXT) se nyní přenáší do vydaných objednávek (TabDokladyZbozi_EXT) generovaných akcí nad přehledem Nabídnuté položky
+
**obsah sloupců označených ke kopírování ve stavu skladu (TabStavSkladu_EXT) se při přidávání položek do poptaných položek přebírá do stejných sloupců poptaných polože (TavSvsPredmet2_EXT)
+
**obsah sloupců určených ke kopírování se z poptaných položek (TabSvsPredmet2_EXT) nyní akcí Přidat položky nad přehledem Nabídnuté položky přenáší do nabídnutých položek (TabSvsPredmet3_EXT)
+
**obsah sloupců určených ke kopírování se z nabídnutých položek (TabSvsPredmet3_EXT) nyní při generování vydaných objednávek nad přehledem Nabídnuté položky přenáší do položek objednávky (TabPohybyZbozi_EXT)
+
 
+
--------------------------------------------------------------
+
Změnovky pro Helios 2.0:
+
 
+
Kopírování obsahu uživatelských sloupců bylo ve firemních aktivitách, QMS a CRM rozšířeno (dosud byla možnost přenášet obsah sloupců z hlavičky (TabKontaktJednani_EXT) do dokladu pořízeného kopií původního dokladu):
+
*Obsah sloupců určený ke kopírování se nyní přenáší i při generování dokladů nad položkami dokladu
+
*Obsah sloupců určených ke kopírování z hlavičky se nyní přenáší i při zakládání nového dokladu na příslušné podzáložce záložky Doklady
+
*Současně byla vlastnost kopírovatelnosti sloupců doplněna pro sloupce položek dokladu (TabSvsSpotreba_EXT) a aplikuje se jak při kopírování dokladu, tak při generování dokladů nad položkami dokladů
+
*Obsah sloupců označených ke kopírování ve stavu skladu (TabStavSkladu_EXT) se při přidávání položek na aktivitu přebírá do stejných sloupců v položkách aktivity (TavSvsSpotreba_EXT)}}
+
{{New|Úkoly z agend QMS nešly korektně editovat z kalendáře. Zobrazoval se standardní editoru úkolu z firemních aktivit. Záznam nešel uložit pokud měl úkol přiřazenu kategorii úkolu QMS. Opraveno.}}
+
{{New|V editorech agend
+
*Kontaktní jednání
+
*Poptávky přijaté
+
*Poptávky vydané
+
*Aktivity
+
*Reklamace přijaté
+
*Reklamace vydané
+
*Interní neshody
+
lze nově vedle Organizace zadávat i Místo určení a Příjemce a v nastavení přenosu na kategorii zajistit jejich přenášení do ručně zakládaných i generovaných skladových dokladů.
+
}}
+
 
+
 
+
===Intrastat (SK)===
+
 
+
 
+
{{New|Web celní správy SK již neposkytuje data celních kurzů. Nově se celní kurzy stahují z RSS kanálu Finanční správy SR protokolem SSL.}}
+
 
+
 
+
===Kontrakty a odvolávky===
+
 
+
 
+
{{Error|Při generování dodacího listu z modulu Kontrakty a odvolávky se na výdejku nepřeneslo nastavení atributu "Zamknout cenu".
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
===Majetek===
+
 
+
 
+
{{Error|Číselník Koeficienty, sazby a počty měsíců ve sloupci "DP Zvýšení odpisu" byla všude hodnota "není". Opraveno, doplněno 10%, 15% nebo 20% pro příslušné daňové skupiny.}}
+
 
+
 
+
{{New|Daňové pohyby na kartě, Nový pohyb: Při výběru ve frame DP Druh daňového pohybu je nově povolen i Typ pohybu Částečné vyřazení.}}
+
 
+
 
+
{{New|Do protokolu zavedení a do karty majetky je přidáno nové pole "Datum záruky".
+
Při generování karty majetky z protokolu zavedení se Datum záruky přenese na kartu majetku.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se při zadání technického zhodnocení v daňových pohybech zadala částka vč. haléřů a tato se chybně zaokrouhlila na celé jednotky.}}
+
 
+
 
+
{{New|V protokolu zavedení se zadá shoda ÚP -> DP a zadá se počet měsíců, kolik chci odepisovat.
+
 
+
Pro Metodu způsobu odpisu:
+
*neurčeno
+
*sazbou měsíční
+
*sazbou roční
+
 
+
se do daňových pohybů vygeneruje jako doposud skupinu „jiná skupina (se sazbou)“.
+
 
+
Pro Metodu způsobu odpisu:
+
*počtem měsíců
+
*počtem dnů
+
*počtem měsíců, ZC cíl.%
+
se do daňových pohybů vygeneruje skupina  „jiná skupina (časová)“?}}
+
 
+
 
+
{{Error|Modul majetek, opraveno přednabízení data platnosti pohybu při zadávání uživatelského pohybu, např. technického zhodnocení, kdy se toto datum nabízelo stejné jako datum zavedení a nikoli jako datum, ke kterému je majetek zobrazen (viz akce Změna k datu).}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opravena chyba, kdy na posledním pohybu (vyřazení) je chybně Původní stav (nenavazuje na nový stav předchozího pohybu - jakoby se chytl počátečního stavu) - nezahrnuje technické zhodnocení, i když předchozí pohyby ano.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Byla opravena chyba, kdy byla vstupní cena u daňových pohybů zadaná na haléře. Po uložení karty majetku, oprava nahoře Daňové pohyby - Detail a v řádku Vstupní cena Původní stav byly zobrazeny haléře ze vstupní ceny místo 0.}}
+
 
+
 
+
{{New|Byly doplněny možnosti číslování majetku o nové možnosti:
+
 
+
1. Konstanty modulu Majetek, část [7] "Číslování karet majetku", volby:
+
 
+
jedinečné v typu majetku - intervaly - každý typ majetku má svůj interval čísel Číslovat od (včetně) až Číslovat do (včetně). Intervaly se nesmí překrývat. Čísla majetku mohou být pouze v rámci tohoto intervalu.
+
jedinečné v typu majetku - duplicita se kontroluje pouze v rámci Typu majetku. Lze nastavit výchozí číslo "Číslovat od (včetně)". výchozí číslo "Číslovat od (včetně)" může být duplicitní, tím lze nastavit i časový prefix, např. pro každý rok, např.: 20190001 nebo 19000001
+
jedinečné celkem - duplicita se kontroluje pro veškerý majetek dohromady.
+
 
+
 
+
2. Konstanty modulu Majetek, část [7] "Číslování karet majetku", nová konstanta "Dodržet shodné číslo protokolu a karty". Výchozí neoznačeno.  Pokud se označí, bude pro nově pořízené protokoly zavedení a zároveň i karty majetku hlídáno, aby nedošlo k duplicitě čísla protokolu zavedení a zároveň i karty majetku.
+
 
+
Poznámka: Ostatní funkcionalita číslování protokolu zavedení a karty majetku zůstává beze změny.
+
 
+
3. číslování karet majetku slepou procedurou
+
Do procedury číslování majetku je přidána slepá procedura, která nahrazuje algoritmus Heliosu:
+
ep_Ma_CisloMajetku01 @MaKar_CisloMaj OUT, @MaKar_TypMaj, @Stav OUT
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Ke kartě majetku je možno napojit evidenci významných oprav ve smyslu § 78da zákona o DPH.
+
Přes akci Významvé opravy se založí hlavička významné opravy. Jako položky jsou jednotlivé opravy (faktury, jiné náklady,...) v ceně bez DPH. Celková částka se automaticky sumuje. Eviduje se způsob odpočtu a odpočítaná částka.}}
+
 
+
 
+
{{New|Pokud je v nastavení konstant modulu Majetek nastaven požadavek na účtování pohybů do jednoho účetního dokladu, je nutné, aby pohyby obsahovaly stejné období a účetní kódy se stejným DUD.
+
V opačném případě systém při účtování hlásí varování :
+
"Nelze vytvořit jeden účetní doklad z důvodu různých DUD nebo období. Zbylé doklady zaúčtujte znovu."
+
Je nutno zbylé pohyby zaúčtovat znovu.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Pokud se při vyřazení majetku použije nový pohyb v přehledu pohybů, nepropsal se do karty majetku datum vyřazení. Opraveno, datum vyřazení se doplní po zadání posledního pohybu vyřazení.
+
Pokud pohyb neexistuje, tak se k pohybu nepřihlíží.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Majetek, úplná shoda, zaúčtují se účetní pohyby (např. odpisy). Byla opravena chyba, bylo možno měnit pohyb zavedení v daňových pohybech.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Modul Majetek, karta majetku, opis DP->ÚP: úplná shoda
+
Opravena chyba, kdy se v daňových pohybech mohlo přidat Technické zhodnocení, ačkoli časově odpovídající účetní pohyby (odpisy) byly zaúčtované.}}
+
 
+
 
+
===Manažerské rozhraní===
+
 
+
 
+
{{Error|MR Import přehledu zakázek - Opravena prohozená podmínka pro zobrazení zakázek bez uzavřených a blokovaných}}
+
  
  
Řádka 380: Řádka 20:
  
  
{{New|Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice
+
{{New|Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad
  
Od ledna 2020 se zvyšují nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského poijštění.
+
Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.
V programu Helios Orange mají tyto hodnoty pouze informativní charakter.
+
  
1. redukční hranice 1 162 Kč<br/>
+
Upraveno}}
2. redukční hranice 1 742 Kč<br/>
+
3. redukční hranice  3 484  Kč
+
}}
+
  
  
{{New|eNeschopenka
+
{{New|Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru
  
Přímé propojení e-portálu ČSSZ a systémem HELIOS Orange
+
V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020.
Nová rozšiřující funkcionalita e-Nechopenky zajišťuje přímé propojení mezi portálem ČSSZ a mzdami v systému HELIOS Orange (viz. výše uvedená varianta c) a obsluze umožňuje komfortnější zpracování neschopenek.
+
Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání.
 +
Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)}}
  
Komunikace s VREP portálem ČSSZ a evidence tzv. notifikací v systému.
 
*Přehled Evidence DNP
 
*Z evidence DNP se bude generovat docházka do předzpracování mezd. Evidence bude *obsahovat i hodiny první a poslední den.
 
*Podpora pro automatickou likvidaci DNP.
 
*Generování historie nemocí z notifikací e-Neschopenky.
 
 
Funkcionalita eNeschopenky je vhodná pro každou společnost s více zaměstnanci. Hlavní přínos spočívá především ve snížení administrace spojené s evidencí nepřítomností plynoucí z nemoci či úrazů a tedy je přímé úměrné četnosti těchto nepřítomností v dané společnosti.
 
  
Uživatelé systému HELIOS Orange v edici iNUVIO získají tuto funkcionalitu zdarma a bude součástí pravidelného update během prosince.
+
{{New|ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)
  
Uživatelé původní verze č. 2 systému HELIOS Orange mají možnost si tuto funkcionalitu dokoupit prostřednictvím svých obchodních garantů.
+
Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba)
 +
nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".
  
Podrobný popis najdete v článku v Poradně
+
upraveno}}
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdy_-_eNeschopenka_-_Poradna_(CZ)
+
}}
+
  
  
{{New|Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti
+
{{New|Poštovní poukázky typu B - nové sazby
  
Ve výpočtu mzdy vznikla nová funkcionalita Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti.
+
Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.}}
Do přehledu lze vstoupit na akci ve výpočtu mzdy nebo na akci v přehledu Evidence DNP.
+
  
Pro generování se využijí akce v ribbonové části Doplň nové z výpočtu mzdy nebo Doplň nové z EvidenceDNP.
 
  
Následně se hlášení odešlou pomocí generování Zprávy. Do definice zprávy je nutné doplnit šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 a certifikát elektronického podpisu. (podobně jako například při odesílání ELDP)
+
{{New|Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování
  
Nad přehledem byl vytvořen i tiskový formulář.
+
V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené.
 +
Výpočet  nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.}}
  
Více se dozvíte v na našich stránkách v sekci poradna v článku o eNeschopence.}}
 
  
 +
{{Error|Přehled o výši pojistného
  
{{New|Příloha k žádosti o DPN - přikládání dokumentů
+
Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>
  
Na záznam přílohy k žádosti o DNP lze naní přiložit elektronický dokument pomocí akce Dokumenty. Povoleny jsou přílohy jpg, png, world, excel, pdf, txt.
+
Opraveno. }}
  
Současně při odeslání zprávy na portál VREP se tyto dokumenty přikládají ke zprávě o ČSSZ je obdrží.
 
}}
 
  
 +
{{Error|Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování
  
{{New|Příloha k žádosti o DNP
+
V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.
  
Příloha k žádosti o DNP byla rozšířena o zadání způsobu platby, kterým je vyplácena mzda nebo odměna. V editoru je nová záložka 4 - Platba (str. 2) kde lze zadat způsob platby.
+
Opraveno
V případě mzdy na účet se při generování mechanizmus snaží dohledat v paušálech mzdovou složku mzdy na účet a bankovní spojení přenese.
+
 
+
Způsob platby platby se vyplňuje pouze u dávek typu nemoc vzniklých v roce 2020. Nevyplňuje se v případě pokračování nemoci z roku 2019 a u ostatních dávek (OČR, otcovská, ...)
+
 
+
Zároveň byl upraven i tiskový formulář.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Částky výkonu rozhodnutí  2020
+
{{Error|Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění
  
V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:
+
Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění.
*Položka Životní minimum byla upravena na 9 912 Kč
+
Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.
  
V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:
+
Opraveno
*Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou  byla upravena na 6 608 Kč
+
*Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 652 Kč}}
+
 
+
 
+
{{New|Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění
+
 
+
Od ledna 2020 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.
+
 
+
Nová hraniční hodnota činí 1 672 080 Kč.
+
 
}}
 
}}
  
 
{{New|Minimální mzda
 
 
Od ledna 2020 dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na částku 14 600 Kč a hodinové minimální mzdy na částku 87,30 Kč.
 
}}
 
 
 
{{New|Mazání osobního kalendáře
 
 
Pokud byl zadám osobní kalendář, byla vypočítána mzda, bylo možné (pokud zaměstnanec neprošel měsíční uzávěrkou) tento osobní kalendář smazat.
 
 
Upraveno.}}
 
 
 
{{New|Zdravotní pojštění - plátce pojistného stát
 
 
Od ledna 2020 dochází ke zvýšení hranice do které je plátcem pojistného stát.
 
Hranice nově činí částku 7 903  Kč.}}
 
 
 
{{New|Roční sestavy - tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech
 
 
V případě, že zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na více dětí než 4, pak se bod 16 vytiskne jako samostatná příloha potvrzení.
 
 
Upraven byl i formulář v angličtině.}}
 
 
 
{{New|Daň srážková - Daň srážková - měsíční přehled odvodu
 
 
Do formuláře Přehled srážkové daně vstupuje do úpravy daně napevno MS 910. Ta ale může být použitá i na něco jiného než na opravu srážkové daně.
 
 
Opraveno}}
 
 
 
{{New|RELDP - úpravy
 
 
V některých případech nebyly správně vykazovány Dny pojištění a Vyloučené doby (Mateřská dovolená a měsíc nástupu, plynulý přechod z Rodičovské dovolené na Mateřskou dovolenou....)
 
 
Upraveno.}}
 
 
 
{{New|Solidární zvýšení daně
 
 
Od ledna 2020 dochází ke zvýšení hodnoty pro odvod solidární daně.
 
 
Hodnota je určena:
 
 
48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, průměrná mzda činí
 
34 835 Kč.
 
 
Hodnota je od ledna určena částkou 139 340
 
}}
 
 
 
{{New|Zaručená mzda 2020
 
 
Zaručená mzda se od ledna 2020 mění následujícím způsobem:
 
 
a) 100%  (Sazba 1)
 
 
Skupina prací / Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu / v Kč za měsíc
 
1. / 87,30 / 14 600<br/>
 
2. / 96,30 / 16 100<br/>
 
3. / 106,40 / 17 800<br/>
 
4. / 117,40 / 19 600<br/>
 
5. / 129,70 / 21 700<br/>
 
6. / 143,20 / 24 000<br/>
 
7. / 158,10 / 26 500<br/>
 
8. / 174,60 / 29 200
 
}}
 
 
 
{{New|Poštovní poukázky - nové sazby
 
 
Byly zaktualizovány konstanty týkající se poštovních poukázek a jejich sazeb.
 
 
Pošta od 1.1.2020 změnila ceník pro poštovní poukázky typu B
 
 
Poštovní poukázka B<br/>
 
1 Kč až 5 000 Kč -30<br/>
 
5 001 Kč až 50 000 Kč - 40
 
 
Ostatní sazby zůstaly beze změny.}}
 
 
 
{{New|Vyúčtování konta přesčasů
 
 
Pokud má zaměstnanec pro daný rok založeno více osobních kalendářů a zároveň je mzdová konstantna Tarif za přesčas nastavená na hodnotu Aktuální hodiny v měsíci, tak se při výpočtu vyúčtování konta do počtu hodin aktuálního měsíce započítají hodiny ze všech osobních kalendářů daného roku, nejen z aktuálního.
 
 
Upraveno.}}
 
 
 
{{New|Náhrady za nemoc - nové redukční hranice
 
 
Od ledna 2020  dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.
 
 
Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2019 do roku 2020  automaticky je náhrada v roce 2020 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.
 
 
Nové redukční hranice:
 
 
1. redukční hranice 203,35<br/>
 
2. redukční hranice 304,85<br/>
 
3. redukční hranice 609,70}}
 
  
 
===Mzdy (SK)===
 
===Mzdy (SK)===
  
  
{{New|INFO - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za mesiace roku 2020
+
{{New|NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá
  
Tlačivo ako aj XSD schéma Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ....za mesiac a Potvrdenie o podaní prehľadu ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2019.
+
Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:
  
Používateľ teda použije pre rok 2020 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane:
+
1. nový distribučný tlačový formulár:
  
Sys.č. / Názov<br/>
+
Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403168 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)<br/>
+
-403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021
-403497 / MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF)
+
-403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021
 +
-403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
 +
-403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
  
Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2019 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody danenasledovný formát správy:
+
UPOZORNENIE:  
 +
IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").
  
Mesačný daňový prehľad (XML)
+
IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.
}}
+
  
 +
Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.}}
  
{{New|NOVINKA - Brutácia nepeňažných príjmov od 1/2020
 
  
Od 1.1.2020 sa mení znenie ust. § 5 ods. 3 písm. d) novely zákona nasledovne:
+
{{New|ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)
"Príjmom zamestnanca je aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmu podľa písmena a. (poznámka: po písmenkom a) sa nachádza nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely), môže navýšiť o preddavok na daň a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnanec z tohto nepeňažného plnenia, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa považuje takto navýšené nepeňažné plnenie."
+
  
Od 1.1.2020 je zákonom ustanovený postup pri navyšovaní nepeňažného príjmu zamestnanca zrušený, a preto bola zo zákona vypustená aj príloha č. 6 (kde bol ustanovený presný postup pri navyšovaní nepeňažného príjmu zamestnanca, tzv. brutácia príjmu). Postup navyšovania nepeňažného plnenia sa od 1.1.2020 ponecháva na zamestnávateľovi - či ho navýši len o preddavok na daň alebo len o poistné, príp. o oba plnenia. Zo zákona bola zároveň vypustená možnosť brutácie zdaniteľných príjmov podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona a to z dôvodu, že ide o príjmy za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára, ktoré sú oslobodené od dane a od odvodov, a vypúšťajú sa aj príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona, ktorými sú príjmy dôchodcov od bývalého zamestnávateľa.
+
Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba)
 +
neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".
  
Na základe tejto zmeny bola od mzdového obdobia 1/2020 v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Predspracovanie rozšírená akcia Nepeňažné príjmy, ktorá ponúka 4 podakcie:
+
Upravené}}
Nastav navýšenie o Dsň a poistenie
+
Nastav navýšenie o Daň (nová)
+
Nastav navýšenie o poistenie (nová)
+
Zruš navýšenie
+
}}
+
  
  
{{New|NOVINKA - Dovŕšenie dôchodkového veku a priznanie dôchodku od 1. 1. 2020
+
{{New|NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR
  
Určovanie dôchodkového veku na  základe automatu je zrušené. Každý poistenec sa dozvie svoj dôchodkový vek z tabuľky, ktorá je súčasťou novely zákona sociálnom poistení. Novinkou je, že výchovu toho istého dieťaťa môžu splniť aj 2 poistenci, napr. manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa však bude zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkvom veku prihliadať na osobitné životné stiuácie, ako je napr. úmrtie matky.
+
Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj
 
+
a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.;
V súlade s § 65 ods. 2 zákona o sociálnom poistení:
+
b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.;
"Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b.“ Z uvedeného vyplýva, že dôchodkový vek sa stanovuje pevne pre všetky skupiny poistencov v členení:
+
c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.,
*na ročníky
+
d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.
*na pohlavie a
+
*na počet vychovaných detí
+
priamo v prílohách 3a a 3b zákona o sociálnom poistení. Príloha č. 3b ustanovuje dôchodkový vek  mužov, ktorí vychovali deti, v prípadoch kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene (napr. v prípadoch, kedy žena zomrela pred dovŕšením dôchodkového veku)."
+
 
+
Na základe tejto zmeny boli v systemé HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:
+
1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.
+
 
+
2. prehľad Dôchodky - akcia Nárok podakcia Generuj nanovo  a Aktualizuj vybrané boli upravené tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.
+
 
+
3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty
+
 
+
Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z.z. zo dňa 16.10.2019, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2020 na nasledovné hodnoty:
+
 
+
Názov / MM mesačná / MM hodinová<br/>
+
1. stupeň / 580,00 / 3,3330<br/>
+
2. stupeň / 696,00 / 3,9996<br/>
+
3. stupeň / 812,00 / 4,6662<br/>
+
4. stupeň / 928,00 / 5,3328<br/>
+
5. stupeň / 1044,00 / 5,9994<br/>
+
6. stupeň / 1160,00 / 6,6660
+
 
+
Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2020 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2020.
+
 
+
Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.
+
 
+
Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:
+
 
+
verzia 2.0:
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
 
+
verzia edície iNUVIO:
+
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Nepeňažný príjem na vzdelávanie od 1/2020
+
 
+
Od 1.1.2020 sa ust. § 5 ods. 7 písm. a) novely zákona o dani z prijmov mení nasledovne:
+
"Od dane sú oslobodené aj príjmy poskytnuté ako suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca podľa osobitného predpisu, pričom ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem,.."
+
 
+
V súlade s § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod sa za daňové výdavky považujú "aj výdavky vynaložené na vzdelávanie zamestnanca,18a) ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, vlastné vzdelávacie zariadenia."
+
 
+
V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 24 novely zákona ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) a § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použijú na sumu vynaloženú zamestnávateľom zamestnancovi na vzdelávanie pri zúčtovaní mzdy za mesiac január 2020. Pri poskytovaní vzdelávania, ktorým dochádza k zvyšovaniu stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, sa tieto ustanovenia prvýkrát použijú na akademický rok, ktorý sa začína po 31. decembri 2019.
+
 
+
Na základe týchto zmien v systéme HELIOS Orange vznikla nová distribučná mzdová zložka:
+
Sys. č./Názov
+
801 / Nepeňažný príjem na vzdelávanie
+
  
 
UPOZORNENIE:
 
UPOZORNENIE:
Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné novú distribučnú mzdovú zložku preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame jej ponechať rovnaké číslo ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla.
+
Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.
}}
+
  
 +
V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.
  
{{New|NOVINKA - Nepeňažný príjem zamestnanca na zabezpečenie ubytovania od 1/2020
+
Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do  nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.
  
Počnúc 1.1.2020 sa príspevok zamestnávateľa na zabezpečenie ubytovania zvyšuje zo 60 na € 100 mesačne. V súlade s prechodným ustanovením § 52zza novely zákona sa ust. § 5 ods. 7 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2020 prvýkrát použije pri poskytnutí ubytovania po 31. decembri 2019.
+
Príklad:
 +
Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume 249,92.
 +
v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol
  
Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2020 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizuje konštanta pre nepeňažný príspevok na ubytovanie platná od 1. 1. 2020.
+
V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.
  
Novú hodnotu mzdovej konštanty pre nepeňažný príjem na ubytovanie si môžete skontrolovať v editore Mzdových konštánt na záložke Sadzby a konštanty v sekcii Prednastavené parametre v časti "Príspevky - limit" atribút "Ubytovane".
+
Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".
  
Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:
+
Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:
  
verzia 2.0:
+
"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR.
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.
  
verzia edície iNUVIO:
+
Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
}}
+
  
 +
ÁNO/NIE"
  
{{New|NOVINKA - Potvrdenie o zúčt. príjmoch od 1/2020
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.
  
Finančné riaditeľstvo SR vydalo nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch prijmoch platné od roku 2020, ktoré obsahuje 2 nové riadky:
+
Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii:
09a - z toho príspevok na rekreáciu za predchádzajúci kalendárny rok
+
1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72
10 - Úhrn príspevkov na športovú činnosť dieťaťa oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona
+
  
Na základe tejto novinky boli vykonané v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:
+
2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume  € 22,72.
  
1. nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:
+
Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch:
Sys. č. / Názov / Platnosť od<br/>
+
Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
-403315 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2020
+
Nárok - počet mesiacov: 12
 +
Rozdiel - čiastka: 22,72
 +
Rozdiel - počet mesiacov: 1
  
2. v editore Výpočet mzdy vznikla akcia  "Príspevok na rekreáciu" s podakciami:
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.
*Zaradiť vybrané MZ do minulého roka
+
*Zaradiť vybrané MZ do vybraného roka
+
 
+
Tymito akciami môže používateľ nastaviť príspevok do mzdového obdobia, za ktorý sa považuje. Akcia je prístupná len nad JANUÁROM.
+
 
+
3. priamo v editore Výpočtu mzdy si môže používateľ pomocou tlačidla Nastav zobraziť nový stĺpček "Príspevok na rekreáciu do minulého roka", stĺpček ma prednastavenú hodnotu na "0" (tj nie, čiže sa predpokladá, že rekreácia sa považuje za rekreáciu roku kedy bola vyplatená).
+
 
+
4. bola upravená kontrola vo výpočte mzdy tak, že ak bol vyplatený príspevok s príznakom Príspevok na rekreáciu do min. roka, tak vyplatená čiastka sa pripočíta k sume príspevkov vyplatených v MR a v prípade prekročenia maximálnej čiastky sa zobrazí info hláška.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|NOVINKA - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa od 1/2020
+
{{New|ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021
  
Od 1.1.2020 sa do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vkladá nový § 152b, ktorý v odsekoch 1 až 5 zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. V súlade s § 152b ods. 1 ZP:
+
Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:
"Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor".
+
  
UPOZORNENIE:
+
1. Opatrenie 1,3A nasledovné stĺpčeky:
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je možné poskytnúť v prípade, ak zamestnanec viac detí vykonávajúcich športovú činnosť, v sume 275 € za kalendárny rok,  nie jednotlivo na každé dieťa zamestnanca v sume 275 € za kalendárny rok, nakoľko oprávnenou osobou na tento príspevok je zamestnanec, nie každé jednotlivé dieťa zamestnanca.
+
  
U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok (275 €) zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. To znamená, že maximálna suma príspevku zamestnávateľa zamestnanca 275 € sa  vzťahuje len na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na ustanovený týždenný pracovný čas (pracujú na „plný úväzok“). U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas (pracuje na „skrátený úväzok“), sa maximálna suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Ak má teda zamestnanec dohodnutý u zamestnávateľa s ustanoveným pracovným časom 40 hodín týždenne pracovný pomer na „polovičný úväzok“, zamestnávateľ môže prispieť na športovú činnosť jeho dieťaťa maximálne sumou 137,50 € za kalendárny rok [137,50 € [275 eur x (20:40)].
+
Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho
  
Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
 
1. V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka:
 
Číslo MZ / Názov MZ
 
799/ Príspevok na šport. činnosť detí
 
  
2. V číselníku Dane na symbole ZD na záložke Ročná daň časť Oslobodené od dane pribudol nový atribút "Príspevok na šport", kde bude nastavená hodnota € 275,-
+
2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:
  
3. Nad výpočtom mzdy pribudla mäkká kontrola, ktorá upozorní na prekročenie ročného limitu € 275,- za rodné číslo hláškou:
+
Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace
„Prekročený ročný limit (275 EUR) pre Príspevok na šport detí o XY EUR. Pokračovať?“
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak môže pokračovať v spracovaní výpočtu mzdy akoby k prekročeniu nedošlo (suma zadaná na tejto mzdovej zložke vstúpi do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch do riadku „Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane...“, ak zvolí tlačidlo Nie, tak je vyzvaný k úprave vyplatenej sumy a prípadnú sumu nad ročný limit zadá do obvykle používanej mzdovej zložky.
+
  
UPOZORNENIE:
+
Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:
Táto kontrola stráži ročný limit bez ohľadu na prípadný kratší pracovný čas ku dňu začatia rekreácie.
+
}}
+
  
 +
- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane
  
{{New|NOVINKA – Príspevok zo SF napr na úhradu preventívnej zdravotnej starostlivosti od 1/2020
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane
  
V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) novely zákona o dani z príjmov:
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane
"Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi."
+
  
Za osobitný predpis sa považuje napríklad § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. To znamená, že ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi zo sociálneho fondu príspevok na úhradu preventívnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola uskutočnená nad rámec osobitných predpisov, pôjde o príjem, ktorý je oslobodený o dane a súčasne aj odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.
+
Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:
  
Na základe týchto zmien v systéme HELIOS Orange vznikla nová distribučná mzdová zložka:
+
pre verziu 2.0:
Sys. č./Názov
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
800 / Peňažný príjem zo SF bez odvodov a dane
+
  
UPOZORNENIE:
+
pre verziu edície iNUVIO:  
Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné novú distribučnú mzdovú zložku preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame jej ponechať rovnaké číslo ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla.
+
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
 
}}
 
}}
  
  
{{New|NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2019
+
{{New|ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť
  
Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2019 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2019 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:<br/>
+
1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2019 akciou Aktualizácia mzdových konštánt<br/>
+
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2019 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ
+
  
Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2019:
+
"Automatická príloha
1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):<br/>
+
Cesta na súbor nie je platná!
6-násobok minimálnej mzdy € 2880,-<br/>
+
C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"
12-násobok minimálnej mzdy € 5760,-<br/>
+
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4988,16
+
  
2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy) maximálna ročná čiastka:
 
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2019 € 3937,35
 
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2019 € 180,-
 
Daňový bonus na zaplatené úroky pre rok 2019 € 400,-
 
Kúpeľná starostlivosť pre rok 2019 € 50,-
 
Kúpeľná starostlivosť - rodinní príslušníci pre rok 2019 € 50,-/osoba
 
  
Pred samotným prenosom výsledkov RZD do výpočtu mzdy aktuálneho mzdového obdobia je nutné skontrolovať, či je táto MZ-ka nastavená pre prenos v číselníku Dane na symbole ZD na záložke Zúčtovanie dane.
+
2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani  XML" sa mohla objaviť hláška:
  
Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:<br/>
+
"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."
Sys.č. / Názov / Platnosť od<br/>
+
-403501 / Žiadosť o RZD / 01.01.2019<br/>
+
-403505 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2019
+
 
+
Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29
+
 
+
Použité skratky:
+
 
+
*RZD -ročné zúčtovanie dane
+
*RZ - ročné zúčtovania
+
*DDS - doplnkové dôchodkové sporenie
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postih. za rok 2019
+
 
+
Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:
+
 
+
Sys.č. / Názov / Platnosť od
+
-400374 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 01.01.2019
+
 
+
Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:
+
 
+
*(C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
+
*(C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
+
*(C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
+
*(D1) Celková výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní - používate zadá celkovú výšku vyhradenej zákazky
+
*(E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
+
*(E) Dátum úhrady
+
*ÚPSVR - ulica a číslo
+
*ÚPSVR - PSČ a obec
+
 
+
Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2019 (ÚNP 1-01)
+
 
+
Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 pre rok 2019, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.
+
 
+
Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2019:
+
 
+
Sys.č. / Názov / Platnosť od
+
-403316 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2019
+
 
+
UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2029 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp
+
 
+
Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:
+
ÚNP 1-01 - XML
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2020 (Práca 2-04)
+
 
+
Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2020, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.
+
 
+
Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2020:
+
 
+
Sys.č. / Názov / Platnosť od
+
-403019 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2020
+
 
+
UPOZORNENIE:
+
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Vyhlásenie na zdaňovanie príjmov (VYH36v20) platné od 1/2020
+
 
+
S účinnosťou od 1.1.2020 sa vypúšťa povinnosť zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie do konca januára. Vzhľadom na túto zmenu sa odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020 vyplnili a podpísali vyhlásenie, ktoré FR SR určilo na zdaňovacie obdobie roku 2020 (VYH36v20). FR SR bude po 31.12.2019 akceptovať aj vyhlásenie (VYH36v18), ktoré na základe oznámenia zo dňa 12.12.2017 určilo pre zdaňovacie obdobie roku 2018 - ak tento vzor zamestnanec vyplnil a podpísal na zdaňovacie obdobie 2019.
+
 
+
Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:
+
 
+
Systémové číslo / Názov / Platnosť od
+
-403171 / Vyhlásenie na uplat. ZNČ a DB / 1.1.2020
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Vyšší nárok na dovolenku - TRVALÁ starostlivosť o dieťa
+
 
+
V zmysle novely zákonníka práce sa okruh zamestnancov, ktorým sa poskytuje dovolenka vo výmere najmenej 5 týždňov v kalendárnom roku, rozširuje v zmysle § 103 ods. 2 ZP platného od 1.1.2020 nasledovne:
+
 
+
"Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov."
+
 
+
Poznámka:
+
Na účely poskytovania zvýšenej výmery dovolenky sa však pojem "trvalá starostlivosť o dieťa" v Zákonníku práce nevymedzuje. V zmysle aktuálneho stanoviska MSVaR SR konkrétnú formu a spôsob uplatňovania uvedenej právnej úpravy si môže zamestnávateľ upraviť napríklad v pracovnom poriadku, vo vnútornom predpise a pod.
+
 
+
Na základe tejto zmeny vznikla v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Mzdové údaje pomocná systémová zostava "(S) Dovolenka - zamestnanci do 33 rokov".
+
 
+
Ak používateľ zistí u týchto zamestnancov splnenie zákonných podmienok, tak u daného zamestnanca od mzdového obdobia 1/2020 navýši atribút "Základný" o hodnotu "5" (cesta: Mzdové údaje/ záložke Dovolenka).
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty
+
 
+
1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. /2019 zo dňa . . 2019 sa od 1. 7. 2019 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 210,20, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty pre rok 2020:
+
 
+
1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 37163,36/rok (t.j. € 3096,95/mesiac)
+
2. daňový bonus na dieťa je € 272,64/rok (t.j. € 22,72/mesiac/dieťa)
+
3. daňový bonus na dieťa do 6 rokov je € 545,28/rok (t.j. € 45,44/mesiac/dieťa)
+
4. základná nezdaniteľná časť na daňovníka je € 4414,20/rok (t.j. € 367,85/mesiac)
+
5. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre je € 4414,20/rok
+
 
+
2. V zmysle § 47 sa mení  spôsob zaokrúhľovania daňových veličin, zavádza sa jednotný postup so zaokrúhľavaním na €C matematicky (na 2 DM).
+
 
+
Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:
+
 
+
1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2020 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:
+
a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná <nowiki>=</nowiki> 3096,95 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)
+
 
+
b. symbol dane ZD položka Hranica ročná <nowiki>=</nowiki> 37163,36 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)
+
 
+
c. symbol DB položka Ročná čiastka <nowiki>=</nowiki> 272,64 a Ročná čiastka 2 <nowiki>=</nowiki> 545,28 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)
+
 
+
d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka <nowiki>=</nowiki> 4414,20 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)
+
 
+
e. symbol NČM položka Ročná čiastka <nowiki>=</nowiki> 4414,20 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)
+
 
+
2. nastavenie zaokrúhľovanie základu dane a dane (symbol dane: _ZD_1, ZD, ZR1_D a ZR2_D)
+
 
+
Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:
+
 
+
verzia 2.0:
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
 
+
verzia edície iNUVIO:
+
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
 
+
Použité skratky:
+
 
+
*ZNČ - základná nezdaniteľná časť
+
*NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
+
*DB - daňový bonus
+
*ZD - základná daň
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty
+
 
+
1.Výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 7091,-.
+
 
+
2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2020 vo výške € 678,71 €
+
 
+
3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2020 je € 66,6082
+
 
+
4. Sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok od roku 2020 vo výške 9 % z vymeriavacieho základu.
+
 
+
5. V súlade s ust. § 65a zods. 1 zákona:
+
"Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky:
+
a) dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
+
b) priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
+
 
+
Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2020 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:
+
 
+
1. Max.VZ - mesiac <nowiki>=</nowiki> 7091,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
+
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP <nowiki>=</nowiki> 678,71 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
+
3. Maximálny DVZ novej DNP <nowiki>=</nowiki> 66,6082 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky
+
4. Sadzba starobného poistenia zamestnávateľa za sporiteľa v II. pilieri <nowiki>=</nowiki> 9,00 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
+
5. Od 1/2020 pri zadávaní dôchodkov do prehľadu Dôchodky platí:
+
 
+
deň dovŕšenia dôchodkového veku/nároku <nowiki>=</nowiki> deň, ktorý Socíálna poisťovňa URČILA ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr deň jeho určenia
+
 
+
deň priznania dôchodku <nowiki>=</nowiki> deň vydania rozhodnutia a priznania dôchodku
+
 
+
 
+
Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:
+
 
+
verzia 2.0:
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
 
+
verzia edície iNUVIO:
+
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
 
+
 
+
Použité skratky:
+
*VZ - vymeriavací základ
+
*NP - nemocenské poistenie
+
*ND - nemocenská dávka
+
*DP - dôchodkové poistenie
+
*GP - garančné poistenie
+
*PN - pracovná neschopnosť
+
*PvN - príspevok v nezamestnanosti
+
*RFS - rezervný fond solidarity
+
*PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
+
*DNP - dočasná pracovná neschopnosť
+
*DVZ - denný vymeriavací základ
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty
+
 
+
1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend vyplatených v roku 2020 za účtovné obdobie 2013-2016 je € 60780,-
+
 
+
2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2020 je € 678,71.
+
 
+
 
+
Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2020 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:
+
 
+
1. Dividendy - maximálny VZ <nowiki>=</nowiki> 60780,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
+
 
+
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP <nowiki>=</nowiki> 678,71 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
+
 
+
 
+
Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:
+
 
+
verzia 2.0:
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
 
+
verzia edície iNUVIO:
+
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020
+
 
+
Použité skratky:
+
 
+
*VZ - vymeriavací základ
+
*ZP - zdravotné poistenie
+
*DN - predtým dlhodobo nezamestnaný
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA  - Zmazanie osobného kalendára
+
 
+
Pokiaľ je vypočítaná mzda, je možné zmazať Osobný kalendár z prehľadu Osobné kalendáre (ak zamestnanec neprešiel mesačnou uzávierkou).
+
 
+
Upravené, tak aby to možné nebolo.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Definícia štatitických zostáv - príspevok na rekreáciu a ubytovanie
+
 
+
1. ÚNP 1-01
+
- priamo vo vygenerovanom výkaze (cesta: prehľad Štatistické zostavy/ÚNP 1-01) na záložke 2-ÚNP 1-01 v sekcii (1) - Priame náklady práce vznikol nový atribút Príspevok na ubytovanie, do ktorého sa napočíta hodnota zo MZ-ky, ktorá má vo svojej definícii v atr. Špecifikácia hodnotu "Príspevok na ubytovanie", tzn., že atr. Príspevok na ubytovanie a atr. Príspevok na služobný tvoria hodnotu v atr. Príspevok na služobný byt a ubytovanie (riadok 36 - poskytnutie služobného bytu).
+
 
+
- do riadku 50 Sociálne dávky spolu sa odteraz napočíta aj MZ-ka, ktorá má vo svojej definícii v atr. Špecifikácia hodnotu "Príspevok na rekreáciu"
+
 
+
 
+
2. Práca 2-04
+
- do akcie Doplň distribučné MZ nad riadkom 14 - Mzdy a náhrady mzdy sa odteraz doplní distribučná MZ 797 - Príspevok na rekreáciu
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Výúčtovanie konta nadčasov
+
 
+
Ak má zamestnanec pre daný rok založených viac osobných kalendárov a zároveň je mzdová konštanta "Tarif za nadčas" nastavená na hodnotu "Aktuálne hodiny v mesiaci", tak sa pri výpočte vyúčtovania konta do počtu hodín aktuálneho mesiaca započítavajú hodiny zo všetkých osobných kalendárov daného roka a nie len z aktuálneho
+
  
 
Upravené
 
Upravené
 
}}
 
}}
 
 
{{New|ZMENA - Distribučná mzdová zložka - DB
 
 
Odteraz distribučné MZ 098 - Daňový bonus nebude vstupovať do výplatnej pásky (atr. Vyradiť z tlače výplatnej pásky bude zaškrtnutý)
 
 
UPOZORNENIE: Pre doplnenie tejto úpravy do číselníka Mzdové zložky - distribučné do existujúcich databáz  môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.
 
 
Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie
 
}}
 
 
 
{{New|CHYBA - Štatistická zostava - ISCP 1-04 - generovanie
 
 
Pri generovaní štatistickej zostavy ISCP 1-04 sa napriek vybranému obdobiu generovania aplikovala vždy definícia s platnosťou do 9/2018.
 
 
UPOZORNENIE:
 
Ak ste od mzdového obdobia 10/2018 upravovali definíciu tejto zostavy (tj pridávali/rušili mzdové zložky z položiek typu Sumácia zo MZ), tak tieto zmeny neboli pri generovani samotnej zostavy aplikované.
 
Ospravedlňujeme sa za spôsobenú situáciu.
 
  
  
Řádka 1 041: Řádka 208:
  
  
{{New|Zařazena nová verze EurekaLog 7.8.1.0.}}
+
{{Error|Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.}}
  
  
{{Error|Při importu uživatelských menu se nenaimportují globální definice (uživatel ani role nejsou uvedeny). Opraveno.}}
+
===Sklady, nákup a prodej===
  
  
{{New|Do tabulky přehledu Texty v jiných jazycích byly přidány sloupce DatPorizeni, Autor, DatZmeny a Zmenil. Zároveň byl upraven export/import.}}
+
{{Error|Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno}}
 
+
 
+
{{Error|V F4 Nastav se na záložce "3 - Podmínky - filtr" nezobrazuje u záložky "SQL podmínka" zvýraznění znakem *, pokud je zde nějaká podmínka vyplněna. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|V případě seskupeného přehledu, popř. zapnutého sumačního řádku či ukotvení řádků, došlo po občerstvení přehledu ke ztrátě informace o označených záznamech. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Komunikace se službou VIES v rámci akce Ověření DIČ - VIES (EK) nyní akceptuje nastavení PROXY ve firemních konstantách.}}
+
 
+
 
+
{{New|Organizace
+
*Sloupec "Ulice s čísly" byl upraven tak, aby se v případě, že není u dané organizace zadána Ulice, zobrazil Název části obce
+
*Do archivu k číselníku Organizace byly přidány sloupce
+
**Městská část
+
**Název části obce
+
**Název okresu
+
udržované v registrech a sledují se také jejich změny.}}
+
 
+
 
+
{{Error|V Organizacích po přidání akce "SK - Údaje o plátci DPH s důvody ke zrušení registrace DPH" do uživatelského menu, nešlo změnu menu uložit z důvodu chyby "String or binary data would be truncated.".
+
Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Oběh zboží===
+
 
+
 
+
{{Error|Akce "Nové výrobní číslo", která je k dispozici  v editoru položky dokladu na záložce Výrobní čísla nad přehledem Stav výrobních čísel negenerovala při hromadném generování následná výrobní čísla s respektováním výrobních čísel založených v kmenových kartách VČ. Generování mohlo skončit chybou (duplicita). Opraveno. }}
+
 
+
 
+
{{New|Pro zajištění došlé objednávky vydanou objednávkou se nově přenáší na položky vydané objednávky i číslo zakázky.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při generování
+
*faktury z dokladu výdejka, expediční příkaz, příjemka, vydaná objednávka
+
*výdejky z dokladu expediční příkaz
+
*příjemky z dokladu vydaná objednávka
+
nefungovalo plnohodnotně tlačítko Def. OK na dokladu zobrazeném při generování. Vyžádaná realizace se provedla, zaúčtování nikoliv, tisk končil chybou. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Přestalo fungovat přejmenovávání atributu Dodavatelská faktura. Zároveň byl atribut nesprávně přejmenován na "Dodavatelské faktury". Klávesová zkratka už je také funkční.  Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|V souvislosti s novou funkcionalitou kmenových karet VČ uvolněnou do distribuce v září 2019 docházelo u externích řešení (neupravených na doporučený způsob zakládání VČ pomocí nové standardní procedury, viz Poradnu) k chybě „duplicitní záznam“ při zakládání VČ do databáze Helios Orange. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Kmenové karty výrobních čísel - další nové související funkcionality
+
*Nová globální konstanta "Shoda parametrů VČ s kmenovou kartou VČ"  (Položky dokladů) - je-li zatrženo (výchozí nastavení nezatrženo), nelze na stavu VČ měnit standardní sloupce, které jsou zároveň definovány na kmenové kartě VČ s výjimkou poznámky. Změna obsahu sloupce na kmenové kartě VČ se automaticky zapíše i do všech stavových karet VČ k dané kmenové kartě VČ. Při zatržení a uložení tohoto nastavení dojde k hromadnému sjednocení sloupců stavových karet VČ se sloupci na příslušné kmenové kartě VČ.
+
*Do přehledů Kmenové karty, Výběr ze stavů výrobních čísel byly doplněny akce pro zobrazení přehledů pohybů VČ
+
*Umožněno připojovat dokumenty ke kmenových kartám Vč. K dispozici je na vyžádání skript PripojeniDokumentuKVyrCK.hql
+
**na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ
+
**na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ a odpojení od stavových karet VČ
+
Opravy
+
*Na záložce 3 - Kmenové karty se na kartě Výrobní čísla chybně vybíraly odpovídající kmenové karty VČ - opraveno}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při generování dokladu výdejky z DOBJ u kompletací se nesprávně zobrazovala chyba, ač o žádný nesoulad nešlo: „Nesouhlasí množství všech položek v poměru pro výrobu stejného množství výrobku“. Opraveno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Zatržítko hranice marže přidáno na hlavičku a položky. Je-li tedy položka nebo jedna z položek dokladu pod hranici marže, tak je zatržítko zatrženo. Pouhé upozornění při uložení položky, popř. dokladu nepostačovalo především pro importované doklady.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Přehled pohybů výrobních čísel (76) aktivovaný nad přehledy s pohyby položek dokladů nezobrazoval žádné nebo chybné pohyby. Opraveno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Při nápočtu budoucích pohybů v rámci funkce Generování objednávek byla provedena optimalizace, která by měla eliminovat vznikající deadlocky.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při generování návazných dokladů z DOBJ se v některých případech dle formy úhrady správně nepřevzal „Způsob zaokrouhlení“ a s tím i „Zaokrouhlení dokladu“.
+
Opraveno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při zajištění došlé objednávky výrobním plánem se nepřenáší externí číslo jako číslo objednávky do výrobního plánu a dalších návazných dokladů. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Doplnění funkcionality "Zjednodušené účtování"
+
 
+
Zaškrtávátko "Sklad" doplněno do řádků úč.kódů faktury a dobropisu :
+
*"Základ daně"
+
*"Ostatní částky"
+
Při účtování se dotahuje účet pořízení nebo účet skladu takto :
+
*u skladových položek se skladu na stavu skladu
+
*u textových položek z nákladového střediska na faktuře
+
 
+
Všechna zaškrtávátka přidána do řádku úč.kódu faktur a dobropisů :
+
"Částka včetně daní".
+
Dotahování účtu stejné, jako pro řádky "Základ daně" a "Ostatní částky".
+
 
+
Do organizační struktury přidány 2 účty :
+
"Účet náklad (výdejka)"
+
"Účet náklad (výdejka v EC)"
+
Použijí se při účtování Výdej, Výdej v evidenční ceně a Storno výdej z příslušného skladu.
+
 
+
Došlo k přejmenování účtů :
+
Účet pořízení --> Účet pořízení (FP,příjemka)
+
Účet skladu --> Účet skladu (příjemka,výdejka)
+
Účet příjem (zboží na skladě) --> Účet skladu (příjemka,výdejka)
+
Účet výdaj (náklad) --> Účet náklad (výdejka)
+
Účet výdaj v EC (náklad) --> Účet náklad (výdejka v EC)
+
Účet faktura přijatá (pořízení zboží) --> Účet pořízení (FP,příjemka)
+
Účet faktura vydaná (tržba) --> Účet tržba (FV)
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Zajištění DOBJ a přenos nákladového okruhu na VOBJ - nově se nákladový okruh přenáší.}}
+
 
+
 
+
===Personalistika (CZ)===
+
 
+
 
+
{{Error|Personalistika - Životní jubilea
+
 
+
Pokud zaměstnanec má více souběžných pracovních poměrů, tak při generování životních jubileí byl zaměstnanec v přehledu vícekrát. Tolikrát, kolik měl pracovních poměrů.
+
 
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
===Personalistika (SK)===
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Životné jubileá
+
 
+
Pokiaľ zamestnanec má viac súbežných pracovných pomerov, tak pri generovaní životných jubileí bol zamestnanec v prehľade viackrát. Toľkokrát, koľko mal pracovných pomerov.
+
 
+
Opravené
+
}}
+
 
+
 
+
===Pokladna===
+
 
+
 
+
{{New|Na položce pokladního dokladu byl upraven přenos Daňového klíče v závislosti na hodnotě Popisu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Doplněny tiskové formuláře:
+
*Pokladní kniha
+
*Pokladní kniha v CM
+
*Pokladní kniha - uzávěrka
+
*Pokladní kniha - uzávěrka v CM}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opravena funkcionalita daňových klíčů, především po zadání nebo změně sazby DPH na položce, se nedoplňoval přednastavený daňový klíč dle vybraného daňového režimu.}}
+
 
+
 
+
===Pokladní prodej===
+
 
+
 
+
{{Error|Generování účtenky z pokladního prodeje končilo v případě nastavení hodnoty Způsob zaokrouhlení <nowiki>=</nowiki> Jednotky Kč nedaňově chybou: "[SQL:547] The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK__TabUCtenkaH__ZaokrouhlitNa50" ...... table "dbo.TabUctenkaH", column 'ZaokrouhlitNa50'." Opraveno}}
+
 
+
 
+
{{New|Generování storna pro položky se záporným množstvím na účtence - doplnění funkcionality
+
*Když nebyla na účtence položka současně s kladným i záporným množstvím, tak se nepřednastavovala CC evid.požadovaná na stornu výdeje vygenerovaném pro vrácené množství. Nyní lze pro tyto případy na řadě pro storno výdeje v parametru "Určení evidenční ceny pro Storno výdeje účtenky" na záložce 3 - Přednabízení zvolit jednu z možností pro dohledání hodnoty CC evid.požadovaná:
+
**Průměr - použije se průměrná cena
+
**Poslední výdej podle data realizace na hlavičce - použije se poslední výdej s nejvyšší cenou
+
 
+
**Ruční zadání ceny (výchozí nastavení) - není-li cena dotažena z výdejky u dané účtenky, musí ji uživatel zadat ručně. Možné ceny se nadále nabízejí přes tlačítko ... u pole CC evid.požad. v editoru položky storna výdejky
+
*Storno výdejky se nově zařazuje do návazných dokladů k dané účtence
+
*Storno výdejky si nadále musí uživatel zajistit ručně po případné kontrole dotažené ceny}}
+
 
+
 
+
{{New|Odstraněny následující nedostatky projevující se na řadě dokladů při pořizování položkové vratky v cizí měně
+
*Dotykový režim - pokud byla na původní účtence jedna položka nenabídla se k přenesení, ani se automaticky nepřenesla. Šlo ji doplnil pouze tlačítkem Nový, ale pouze jednou. Další položková vratka na dílčí množství již zadat nešla.
+
*Při úhradě se objevovala políčka pro zadání definovatelných polí i pro způsoby úhrady, kde to nebylo nastaveno}}
+
 
+
 
+
{{Error|V případě, že se nad účtenkou spustila akce Položková vratka a zvolil se k vratce doklad z minulého období, který obsahoval více položek, objevila se chyba: "Položková vratka již byla zcela vrácena". Opraveno}}
+
 
+
 
+
{{Error|Když se při akci storno na účtence, která je zadávaná na řadě účtenek v cizí měně (např. EUR), zvolil způsob úhrady Hotovost, tj. neponechalo se nastavení způsobu úhrady "Shodný s účtenkou", tak došlo k zaokrouhlení částky v cizí na jednotku měny. Následně se úhrada zaevidovala ve měně CZK s částkou v CZK <nowiki>=</nowiki> kurz*zaokrouhlená částka v cizí měně. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Zaokrouhlování - revize nastavování
+
*Zrušeno tlačítko pro zaokrouhlení 0,50
+
*Je-li položková vratka v hotovosti CZK, není v dialogu úhrady k dispozici tlačítko Zrušit zaokrouhlení
+
*Při stornu účtenky je nyní zobrazena i částka storna, aby se uživatel mohl rozhodnout o případném zaokrouhlení v případě, že původní doklad byl hrazen zaokrouhleně a je zvolen způsob úhrady, kde je nastaveno Nezaokrouhlovat
+
}}
+
 
+
 
+
===Přepravní služby===
+
 
+
 
+
{{New|Do přehledu Dopravci-povolení byla doplněna akce pro připojení dokumentů}}
+
 
+
 
+
===QMS Systém řízení kvality===
+
 
+
 
+
{{Error|Uživatelské editory založené v přehledech položek pro tabulku TabSVSSpotreba nešlo přiřadit na kategorii QMS u příslušné agendy, chybně se nabízel editor definovaný pro položky v agendě Firemní aktivity. Opraveno}}
+
 
+
 
+
{{Error|Akce Generuj reklamaci nad příjemkami/výdejkami v případě reklamování konrétního VČ (šarže) nepřeneslo do reklamace reklamované množství, ale celé množství z pohybu daného VČ. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Akce Generuj reklamaci
+
*Byla rozšířena o možnost vyžádat si současně s vygenerováním reklamace i vygenerování příjemky na sklad neshod (pro reklamace přijaté) a výdejky-převodky na sklad neshod (pro reklamace vydané).
+
*Tuto funkcionalitu lze prvotně řídit parametry "příjem na sklad neshod" a "výdej na sklad neshod" na záložce 1 - Reklamace editoru Parametry QMS.
+
*Na kategorii QMS lze "přednastavit řadu pro doklady na sklad neshod". tj. řadu příjemek pro reklamace přijaté, řadu výdejek pro reklamace vydané.
+
*V dialogu Parametry reklamace lze pak řadu změnit a zároveň je třeba uvést i cílový sklad.
+
*Příjemka vygenerovaná k přijaté reklamaci je oceněna v evidenční ceně, včetně SN a DSN získané z výdejky.
+
*V případě reklamace vydané je třeba zadat i řadu příjemek, ta se může spolu se skladem přednastavit z řady výdejek.
+
*Doklady vygenerované akcí Generuj reklamaci zobrazené v procesním okně lze nyní zobrazovat prostřednictvím tlačítka Doklad.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Kategorie QMS využívané pro agendy QMS a CRM - při zakládání nové kategorie docházelo k následujícím chybám:
+
*Při stornu nového záznamu v případě, že uživatel napojit k některému číselníku hodnotu určenou pro zakládanou kategorii, storno končilo chybou a záznam zůstal nezrušen a zablokován
+
*Při zakládání nové kategorie pro sdružující reklamaci v rámci akce Generuj reklamaci docházelo k chybě: -1 is not a valid value for field 'QMSAgenda'. The allowed range is 0 to 255
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
{{New|Nová akce Generuj interní neshodu nad položkami příjemek
+
*Akce je určena pro příjemky z výroby, tj. případy, kdy položka na příjemce má vazbu na výrobní příkaz. Řeší situace, kdy se zmetky odhalí až při kontrole kusů odvedených z výroby
+
*V dialogu po spuštění akce lze kromě obdobných údajů jako při generování reklamace vydané zadat údaje
+
**Operaci zavinění - vybírá se z evidence operací na příslušném dílci vyrobního příkazu
+
**Viník - přebírá se Zaměstnanec z vybrané evidence operací, ale je možné ho změnit
+
*Z dialogu lze vyžádat vygenerování výdejky-převodky na sklad neshod a o realizaci výdejky a případné příjemky
+
**Povolení této funkcionality se řídí nastavením v Parametry QMS - záložka Interní neshody
+
**Na Kategorii QMS interní neshody lze nastavit řadu výdejek, která se má do dialogu nabídnout. Řada pro příjemku a sklad se do dialogu nabízejí z řady výdejek
+
*V souvislosti s tímto řešením
+
**byl upraven editor Interní neshody na záložce Detaily, kde je doplněno
+
***řádek identifikující příjem na sklad jako alternativa k řádku s údaji identifikujícími evidenci operace zjištění neshody
+
***do části Viník byl přidán řádek identifikující evidenci operace zavinění neshody. Standardně lze vybrat záznam z evidencí operací pro dílec, který je předmětem neshody. Tlačítkem "Zrušit přehled pro dílec" lze výběr dílce v přehledu Evidence výrobních operací zrušit a vybrat libovolnou evidenci operací pro libovolný dílec
+
**v Nastav byly upraveny stávající vazby a doplněny nové vazby
+
***Dílec zavinění neshody - stávající vazba upravena tak, aby přednostně zobrazovala dílec, kterého se týká evidence operace zavinění zadaná v interní neshodě, není-li operace zavinění zadána, zobrazuje se dílec ze "Zmetkového dokladu" uvedeného v evidenci operace zjištění
+
***Výrobní příkazy - stávající vazba přejmenována na Výrobní příkaz a odkazuje na výrobní příkaz odpovídající evidenci operace zjištění
+
***Výrobní příkaz (zavinění) - nová vazba na výrobní příkaz odpovídající evidenci operace zavinění, resp. výrobnímu příkazu ze "Zmetkového dokladu" uvedeného v evidenci operace zjištění, není-li operace zavinění vyplněna}}
+
 
+
 
+
{{New|Nová akce Výpočet nákladů na reklamaci
+
*V detailu reklamace přijaté je za polem Náklady na opravu tlačítko R pro výpočet nákladů
+
*Akci lze spustit nad přehledem Reklamace přijaté nad více záznamy - v procesním okně je uvedena reklamace a předmět reklamace a vypočtené náklady
+
*Do standardního výpočtu je zahrnuto:
+
**suma celkových cen bez DPH z položek v reklamaci
+
**nápočet nákladů z výrobních příkazů patřících do výrobního plánu na opravu - sečtou náklady, pak se podělí množstvím ve výrobním plánu a vynásobí vadným množstvím
+
*Výpočet lze podle potřeby upravit aplikací slepé procedury ep_VypociteNakladyReklamace
+
*Umožněno spočítat náklady akcí nad více záznamy - v procesním okně je uvedena reklamace a předmět a vypočtené náklady, lze případně rozšířit o hodnoty, z nichž je částka spočítaná}}
+
 
+
 
+
{{Error|V agendách QMS, v nichž lze k záznamu QMS připojit vazbu na stav vč,  v přehledu
+
*1978 - Kmenové karty výrobních čísel
+
(do něhož se uživatel dostal postupně přes pole Výrobní čísla sklad pro zadání stavu VČ) nefungovalo tlačítko Nový (po stisku se nestalo nic). Opraveno. }}
+
 
+
 
+
{{New|Hodnoty číselníků QMS 1, 2, 3 přednastavené na kategorii QMS se v agendách QMS neaplikovaly v případě, že záznam QMS byl generován akcí z jiných agend. Bylo to upraveno tak, že pokud se číselníkové údaje v akci zobrazují v dialogu příslušné akce, tak se přednastaví a uživatel je má možnost změnit. V ostatních případech se aplikují automaticky do vygenerováného záznamu. Týká se to akcí:
+
*Generuj reklamaci (nad položkami příjemek/výdejek)
+
*Generuj reklamaci na materiál (nad přehledy Evidence operací/kooperací, Interní neshody)
+
*Generuj interní neshodu (nad pohledem Rozpis závad evidence operací, nad přehledem Řízení auditů)
+
*Generuj NO/PO (nad přehledy Řízení auditů, Interní neshody, Reklamace přijaté, Reklamace vydané)}}
+
 
+
 
+
{{New|V rámci akce "Přesun do jiné kategorie" je nyní umožněno přesouvat záznamy agendy Firemní aktivity do záznamů QMS a CRM, které jsou vedeny v kategoriích QMS dispozici, a naopak záznamy QMS a CRM převádět mezi různými kategoriemi QMS i do kategorií aktivit. Po spuštění akce se standardně nabízejí v přehledu pro výběr cílové kategorie pouze kategorie z příslušné agendy. K dispozici je před akcí "Přenos" akce "Všechny kategorie", která zobrazí přehled všech kategorií aktivit a QMS a lze zvolit libovolnou z nabídnutých kategorií. Při přesunu jsou zachována veškerá data bez ohledu na to, zda v cílové kategorii mají význam a zda jsou k dispozici ve standardním editoru. Na spuštění akce "Všechny kategorie" lze definovat přístupové právo.}}
+
 
+
 
+
{{New|V reklamacích byl doplněn údaj Reklamované množství.
+
*Je to množství, které prvotně bylo reklamováno odběratelem/dodavateli.
+
*Při generování reklamace z výdejky/příjemky se v dialogu pro generování reklamace nyní zadává Reklamované množství a stejnou hodnotou se pak ve vygenerované reklamaci naplní údaj Vadné množství
+
*V editoru reklamací lze nyní zadávat na záložce 2 - Detaily obě množství
+
*Vadné množství nelze zadat větší než Reklamované množství a do Reklamovaného množství nelze zadat více, než bylo vydáno/přijato.
+
*V položkách výdejek/příjemek je k dispozici nový počítaný sloupec Reklamované množství - suma Reklamovaného množství z reklamací pro daný pohyb na dokladu
+
*V pohybech VČ je k dispozici nový počítaný sloupec Reklamované množství - suma Reklamovaného množství z reklamací pro daný pohyb VČ na dokladu}}
+
 
+
 
+
===Řízení peněžních toků===
+
 
+
 
+
{{New|Při aktualizaci se objeví chybová hláška, "Neexistuje vztah mezi MJ", poté se zobrazí následně okno s přehledem Seznam chyb – neexistence vztahů mezi měrnými jednotkami položek.
+
V okně jsou zobrazeny zdrojová i cílové položky s vazbou na doklady.
+
Pomocí tlačítek Otevřít zdrojový doklad a Otevřít cílový doklad lze tyto doklady otevřít a případně upravit měrnou jednotku nebo jejich vztah.
+
}}
+
 
+
 
+
===Splátkování a leasing===
+
 
+
 
+
{{New|Stanovení DUZP a data případu v účetním deníku při účtování opakovaných plateb:
+
 
+
Do pohybů opakovaných plateb byly přidány 2 sloupce :
+
*Datum případu
+
*Datum DUZP
+
Při účtování do účetního deníku
+
*Datum případu podle Datum případu z pohybu.
+
*Datum DUZP podle Datum DUZPz pohybu.
+
 
+
Plněné polí závisí na nastavení na skupině opakovaných plateb:
+
Pole s výběrem Nastavení DUZP a data případu:
+
*Podle data pohybu
+
*DUZP dle poslední celé úhrady, případ dle data pohybu, pokud není pohyb opakovaných plateb plně uhrazen, použije se vždy datum pohybu.
+
*DUZP a datum případu dle poslední celé úhrady, pokud není pohyb opakovaných plateb plně uhrazen, použije se vždy datum pohybu.
+
}}
+
  
  
Řádka 1 344: Řádka 220:
  
  
{{New|Účetnictví, přiznání k DPH, kontroly, hláška Nesoulad směru plnění daňového účtu a strany:
+
{{New|U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP<nowiki>=</nowiki>"x"".
V globálních konstantách "Účetnictví" - záložka "Účetnictví - další" je nové nastavení :
+
"Kontrolovat směr plnění daňoveho účtu a strany :"
+
Volby :
+
"Účetní deník, výkaz DPH, KH/KV"...kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se provádí při kontrole deníkových dokladů, dokladů výkazu DPH (pouze varování) a dokladů Kontrolního hlášení CZ / Kontrolního výkazu SK (pouze varování)
+
"Pouze účetní deník"...kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se provádí pouze při kontrole deníkových dokladů
+
"Nekontrolovat"...kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se neprovádí nikdy
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|V globálních konstantách , DPH, Zajištění DPH, je nová konstanta "Ověřovat pouze aktuální DIČ", zaškrtávátko, výchozí <nowiki>=</nowiki> nezaškrtnuto.
+
{{Error|Byla opravena chyba, která se projevovala takto:
 
+
Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.
Pokud bude "Ověřovat pouze aktuální DIČ" <nowiki>=</nowiki> 0 <nowiki>=</nowiki> nezaškrtnuto, budou akce Ověření DIČ DPH - VIES, resp. Overenie IČ DPH probíhat jako doposud. Tj. budou se kontrolovat i neaktuální DIČ a pokud budou platná, nastaví se že jsou aktuální.
+
 
+
Pokud bude "Ověřovat pouze aktuální DIČ" <nowiki>=</nowiki> 1 <nowiki>=</nowiki> zaškrtnuto, budou akce Ověření DIČ DPH - VIES, resp. Overenie IČ DPH probíhat bez konroly neaktuálních DIČ.}}
+
 
+
 
+
{{New|Upraveno pořadí nabízení formátů zpráv v definici zprávy souhrnného hlášení.}}
+
 
+
 
+
{{New|Evidence k DPH
+
Níže popsaná řešení platí pro výkaz DPH a souhrnný výkaz SK od roku 2020.
+
Výkaz DPH :
+
*nový vzor výkazu DPH: "Vzor SK EU 2020"
+
*změna hlavičky XML podání
+
Souhrnný výkaz :
+
*v přehledu je nová akce "Druhá část souhrnného výkazu", zobrazí se přehled, který je nutno ručně vyplnit
+
*je-li souhrnný výkaz uzavřený, nelze přehled "Druhá část souhrnného výkazu" měnit
+
*při generování XML podání se generují záznamy souhrnného výkazu a záznamy druhé části souhrnného výkazu takto :
+
*záznamů je vždy 12 záznamů + 12 záznamů druhé části na stránku
+
*je-li v tabulkách záznamů méně, jsou doplněny prázdnými elementy na počet 12
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Při uzavírání Kontrolního hlášení (KH)/Kontrolního výkazu (KV) (vyplnění datumu uzavření v editoru KH/KV a potvrzení klávesou OK) jsou vyhodnoceny tyto stavy:
+
{{Error|Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).}}
*v účetním deníku došlo ke smazání dokladu, který měl vazbu na KH/KV. Dtto oprava s dopadem do KH/KV.
+
*v účetním deníku existují doklady, které zatím nejsou napočítány do KH/KV a měly by být napočítány
+
Oba tyto stavy způsobí, že je dotaz na provedení uzavření KH/KV doplněn o text "aktualizace" a po potvrzení dotazu proběhne napřed aktualizace KH/KV, poté teprve jeho uzavření.
+
}}
+
  
  
{{Error|Byla opravena chyba, kdy při účtování faktur a dobropisů s použitím daňových klíčů mohl systém hlásit výjimečně chybu "Liší se sazba DPH na položce dokladu a na daňovém klíči". Důvod - DIČ uvedené na faktuře je navázáno na více organizací s nastavením různé země DPH.
+
{{Error|Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:
Proto je Země DPH pro daňový klíč nově načítána z DIČ pouze pro vlastní organizaci.
+
Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :
}}
+
*na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
 +
*na řádku 29 bylo obrácené znaménko
 +
*na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
 +
*na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
 +
*ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37
  
 +
Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.}}
  
{{New|Spouštění procedury ep_UCTO05 doplněno do účtování zápočtů nad fakturací a nad saldem.
 
Upozornění :
 
Stejně jako v ostatních případech se volání procedury ep_UCTO05 uplatní jen tehdy, je-li nastavena editace před zaúčtováním.
 
Poznámka :
 
Při účtování zápočtů v rámci Návrháře zápočtů se procedura ep_UCTO05 nevolá, protože zde probíhá účtování vždy bez editace před zaúčtováním.}}
 
  
 +
{{New|PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:
 +
Řádné
 +
Opravné
 +
Dodatečné
  
{{New|Při založení nového přiznání k DzP PO dojde k překopírování údajů částí E a F z předchozího uzavřeného DzP PO s případným vyřazením nejstaršího účetního období. Zároveň se údaje z minulého přiznání sloupec "... odečtená v daném období" vynuluje a přičte do sloupce "...odečtená v předcházejících období".
+
Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné}}
}}
+
  
  
{{New|Při přiřazení faktury nebo dobropisu (vydané a přijaté) na úhradu k položce bankovního výpisu se do variabilního symbolu zapisuje číslo dodavatelské faktury jen pokud je vyplněné, jinak se zapíše párovací znak z faktury.}}
+
===Zakázky===
  
  
===Účtovníctvo (SK)===
+
{{Error|V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.}}
 
+
 
+
{{New|NOVINKA Nové tlačivo k Dani z pridanej hodnoty a k Súhrnnému výkazu
+
 
+
Od 1.1.2020 vstúpilo do platnosti nové tlačivo k Dani z pridanej hodnoty a k Súhrnnému výkazu, ktoré sa prvýkrat použije za zdaňovacie obdobie 01/2020 vo Februári 2020.
+
Upraveno
+
}}
+
 
+
 
+
===Výkazy a finanční analýza===
+
 
+
 
+
{{New|Do možností nastavení tisku formuláře byla doplněna možnost nastavit si tisk do Dokumentů. Toto nové nastavení se uplatní pouze v přehledech, které mají definovanou vazbu na přehled Dokumentů (organizace, zaměstnanci, faktury... atd.). Pokud má formulář nastaven příznak PDF/FDF, tak se nastavení tisku do Dokumentů ignoruje. Automatická příloha, pokud je na formuláři nastavena, se uloží stejně jako výsledný tisk.}}
+
 
+
 
+
{{New|Urychlena auktualizace Výkazu peněžních příjmů a výdajů.
+
 
+
Pro zprovoznění je třaba aplikovat skript:
+
příspěvkové organizace
+
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TabFIAKonst WHERE Sekce<nowiki>=</nowiki>N'Vykazy' AND Identifikator<nowiki>=</nowiki>N'VPPV' AND Hodnota<nowiki>=</nowiki>N'Ano')
+
INSERT INTO TabFIAKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES (N'*',N'Vykazy',N'VPPV',N'Ano')
+
UPDATE TabCisUctDef
+
SET TabCisUctDef.UcetPenez <nowiki>=</nowiki> 1
+
WHERE TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('068%')
+
OR TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('24[1345]%')
+
OR TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('26[12]%')
+
 
+
podnikatelské subjekty
+
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TabFIAKonst WHERE Sekce<nowiki>=</nowiki>N'Vykazy' AND Identifikator<nowiki>=</nowiki>N'VPPV' AND Hodnota<nowiki>=</nowiki>N'Ano')
+
INSERT INTO TabFIAKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES (N'*',N'Vykazy',N'VPPV',N'Ano')
+
UPDATE TabCisUctDef
+
SET TabCisUctDef.UcetPenez <nowiki>=</nowiki> 1
+
WHERE TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('2[126]1%')
+
 
+
Skript nastaví i účty peněz do účtového rozvrhu. Lze nastavit odchylně.}}
+
 
+
 
+
{{New|Byla upravena funkcionalita pole Třetí účet/analytika PAP v účtovém rozvrhu:
+
*Při zadávání třetího účtu v editoru účtového rozvrhu lze zobrazit přenos z číselníku Analytiky PAP (zobrazení číselníku je závislé na modulu Pomocný analytický přehled).
+
*V editoru hromadných změn účtového rozvrhu nelze zadat Třetí účet na více pozic než 5.
+
*V editoru hromadných změn účtového rozvrhu lze zadat Třetí účet přenosem z číselníku Analytiky PAP.
+
}}
+
 
+
 
+
===Výroba===
+
 
+
 
+
{{New|V předběžném plánu lze spočítat souhrnné kapacity předběžného plánu nejen na konkrétní pracoviště, ale i s vazbou na konkrétní stroj.
+
Tuto možnost lze nastavit v parametrech výpočtu kapacit - nastavení "Respektovat zadané stroje na operacích".
+
 
+
Stejné nastavení lze využít i v přehledu "Souhrnné kapacity" na přehledu Vyráběné dílce.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Od této verze je možné na operacích výrobních příkazů provádět korekce kusů před operací.
+
Korekci je možné nastavit pomocí funkce, která je k dispozici v rámci Hromadných změn.
+
Na tuto akci lze nastavit i právo dle standardních pravidel.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při realizaci příjmu z výroby z výrobního příkazu sloučeného z více výrobních plánů pokrývajících došlé objednávky nedošlo ke změně zajištění došlých objednávek ze zajištění "výrobním plánem" na zajištění "stavem skladu". Opraveno. Při stornech příjemek se stornované množství mění ze zajištění stavem skladu na zajištění výrobním plánem.}}
+
 
+
 
+
{{New|Na přehledu Evidence výrobních operací  byl přejmenován přehled "Rozpis závad" na "Rozpis závad evidence výrobních operací".
+
Na přehledu Evidence kooperací byl přejmenován přehled "Rozpis závad" na "Rozpis závad evidence kooperací".
+
 
+
Přehled zobrazuje místo pevné tabulky pohled na rozpis závad.
+
Pokud někdo používal nad původní tabulkou externí akce, sloupce nebo tiskové formuláře, bude nutné tyto funkce předělat na novou definici pohledu.
+
 
+
Chování editoru zůstalo nezměněné.
+
 
+
Současně byla vytvořena definovaná vazba na pohled s rozpisem závad pro Report Builder.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Na operaci technologického postupu je možné navázat záznam z výrobní dokumentace.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|V globální konfiguraci TPV bylo nově přidáno nastavení:
+
"Počet des. míst při přepočtu časových údajů výrobních postupů"
+
0 - 6  - výchozí hodnota <nowiki>=</nowiki> 6 desetinných míst
+
 
+
Jakmile se v editoru postupu automaticky dopočte návazný časový údaj, provede se zaokrouhlení dle konfigurace.
+
}}
+
  
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]

Aktuální verze z 15. 2. 2021, 14:47

Obsah

Celní případy

Oprava Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.

např. pravidla: PO213_skupiny PO219_GTCE PO213_elementy PO230 .....


Doprava (SK)

Novinka Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML


Mzdy (CZ)

Novinka Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad

Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.

Upraveno


Novinka Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru

V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020. Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání. Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)


Novinka ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)

Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba) nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".

upraveno


Novinka Poštovní poukázky typu B - nové sazby

Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.


Novinka Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování

V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené. Výpočet nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.


Oprava Přehled o výši pojistného

Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>

Opraveno.


Oprava Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování

V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.

Opraveno


Oprava Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění

Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění. Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:

1. nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do -403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021 -403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021 -403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020 -403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020

UPOZORNENIE: IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").

IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.


Novinka ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)

Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba) neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".

Upravené


Novinka NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR

Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.; b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.; c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z., d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.

UPOZORNENIE: Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.

V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.

Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.

Príklad: Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92. v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol

V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.

Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".

Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:

"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR. Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.

Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?

ÁNO/NIE"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.

Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii: 1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72

2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume € 22,72.

Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch: Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Nárok - počet mesiacov: 12 Rozdiel - čiastka: 22,72 Rozdiel - počet mesiacov: 1

Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021

Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:

1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho


2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace

Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:

- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22

pre verziu edície iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť

1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:

"Automatická príloha Cesta na súbor nie je platná! C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"


2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani XML" sa mohla objaviť hláška:

"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."

Upravené


Obecné

Oprava Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno


Účetnictví

Novinka U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP="x"".


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.


Oprava Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).


Oprava Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:

Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :

  • na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
  • na řádku 29 bylo obrácené znaménko
  • na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
  • na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
  • ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37

Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.


Novinka PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:

Řádné Opravné Dodatečné

Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné


Zakázky

Oprava V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export