Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazeno 94 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
 
 
===Banka===
 
 
 
{{New|Do položek Kartového centra přidán nový sloupec "Provozovna". Při importu formátu KB-CSV je sloupec plněn údajem ze sloupce "POS".<br/>
 
V jiných formátech sloupec není plněn.
 
 
Na řádku kontace Kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku o:
 
*Číslo příjemce ... jako párovací znak se přenáší číslo příjemce
 
*Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
 
 
V editoru Definice kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku úhrady a poplatku o:
 
*Typ karty ... jako párovací znak se přenáší typ karty
 
*Reference ... jako párovací znak se přenáší reference
 
*Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
 
*Uživatelský sloupec ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z hlavičky kartového centra
 
*Uživ.sloupec-položka ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z položky kartového centra
 
}}
 
 
 
{{New|Pokud je saldokontní případ vyrovnaný a převede se do archivu, pak je zajištěno, aby příprava účtování bankovního výpisu tento saldokontní případ nebrala v úvahu.
 
}}
 
 
 
{{New|V Automatickém přiřazení úhrad bylo opraveno vyhodnocení přeplacení dobropisů.}}
 
 
 
{{Error|Opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4. Pokud je vyplněno pole VS a nedohledá se úhrada a je zapnuto hledání variabilního symbolu i v účelech platby 2 až 4, hledá se ještě jednou, bez VS a dle zjištěných variabilních symbolů v účelech platby.}}
 
 
 
{{Error|Opraveno Automatické přiřazení úrad pokud je nalezeno více shodných faktur, v souvislosti s nastavením konstanty Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury.}}
 
 
 
{{Error|Opravena chyba při použití funkce Přenos faktur v záložce Úhrady "Ambigous columnt Name SQL 2019,16  line 8 Nehradit".}}
 
 
 
 
===Celní případy===
 
===Celní případy===
  
  
{{New|JSD Dovoz - starý Dovoz + ZJCD Dovoz byly přesunuty pod "Staré celní postupy".}}
+
{{Error|Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.
 +
např. pravidla:
 +
PO213_skupiny
 +
PO219_GTCE
 +
PO213_elementy
 +
PO230
 +
.....}}
  
  
{{New|ICS Dovoz, NCP:<br/>
+
===Doprava (SK)===
úprava exportu elementů GZB05, GZB06 Národní přídavný kód.<br/>
+
Pro kódy RXXX bude exportováno pouze pokud je uveden DPH kód B00.
+
  
Týká se xml zpráv DN_PODD a DN_DNCP (CZ415A, CZ423A).}}
 
  
 
+
{{New|Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML}}
{{New|Souhrnná deklarace - nová zpráva CZ392A, DN_PRISD - Oznámení o příjezdu zboží SD}}
+
 
+
 
+
===Doprava===
+
 
+
 
+
{{New|1.u elektromobilů a hybridních vozidel se při generování karty SD  automaticky uplatní par.3, písm.f a vozidlo je osvobozeno od SD<br/>
+
2.měsíce provozu reagují na datum pořízení (a vyřazení) v aktuálním roce
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Ze souboru výpisu platebních karet PHM Slovnaft se z kódu produktu načítaly pouze první tři znaky.<br/>
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
===EET===
+
 
+
 
+
{{New|Nová akce '''Zruš certifikát u neregistrované tržby''' v přehledu EET Tržby
+
*Akce je aktivní pouze v případě, že se tržbu nepodařilo úspěšně zaregistrovat s certifikátem dohledaným v okamžiku založení tržby
+
*Následně lze použít akci '''Opakované zaslání''', která se pokusí tržbu zaregistrovat s aktuálně dohledaným certifikátem EET
+
*Pro akci '''Zruš certifikát  u neregistrované tržby''' je možné nastavit práva
+
}}
+
 
+
 
+
===eServer===
+
 
+
 
+
{{New|eServer: Pokud je v externí akci popis akce pomocí GUID, pak GUID již eServer nepřepíše překladem v nastaveném jazyce. }}
+
 
+
 
+
===Evidence pošty a datové schránky===
+
 
+
 
+
{{New|Datové schránky
+
*Na stanicích s OS Windows 7 je třeba od stávající verze HELIOS Orange upravit registry. Pokud  tedy potřebujete komunikovat s datovými schránkami z takových stanic, kontaktujte hotline, který Vám poskytne skript pro změnu registrů.
+
*Standardní dialog Windows používaný pro přihlašování do datových schránek v případě, že není heslo zadáno v přístupových právech ke schránce, byl nahrazen interním dialogem HELIOS Orange. V přístupových právech ke schránce musí být vyplněno "Přihlašovací jméno k datové schránce". Pokud uživatel zadá v dialogu pro přihlášení heslo chybně, je třeba dialog znovu aktivovat zopakováním příslušné akce vyžadující přihlášení.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Po zavedení limitu pro velikost příloh odesílané zprávy z datové schránky nešlo od verze x.0.2019.0401 nastavit zprávu v režimu "Hromadná zpráva" do stavu "Připravena k odeslání". Objevilo se jedno z chybových hlášení: "Incorrect syntax near <nowiki>=</nowiki> ", nebo "Není zadán Příjemce". Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Fakturace===
+
 
+
 
+
{{New|V editoru položky dokladu na záložce cena je možné pomocí klávesové zkratky CTRL + A, +B, +C atd., měnit druh vstupní ceny. Jedna z druhů vstupní ceny "CC s DPH valuty" vycházela na Ctrl + H, což už je obsazeno systémovou informací k záznamu. Pro "CC s DPH valuty" doplněna zkratka CTRL + I.}}
+
 
+
 
+
{{New|V saldu je třeba dodržet, aby fakturační zaměstnanec (TabDokladyZbozi.FakturacniZam) a zaměstnanec (TabDokladyZbozi.CisloZam ) byl roven stejné hodnotě. Chování editoru dokladu bylo upraveno tak, aby to bylo zajištěno, tj. fakturační zaměstnanec se propisuje do pole zaměstnanec a zaměstnanec nelze změnit.}}
+
 
+
 
+
{{New|V editoru dokladu faktur byly doplněny klávesové zkraty Alt + o na Dodavatelskou fakturu a Alt + i na Evidenční číslo daňového dokladu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Úpravy v souvislosti s parametrem globální konfigurace "Kurz při generování položek dokladu" (Zachovat kurz/Dohledat kurz podle data případu):
+
 
+
Pokud je na řadě cílového dokladu zatržen parametr "Opravný doklad", tak se má brát vždy kurz zdrojového dokladu bez ohledu na parametr "Kurz při generování položek dokladu". Tj. má se ignorovat hodnota kurzu dle data případu.
+
 
+
Upřesnění:
+
a) např. u dobropisů a storen není dialog, bere se tedy dle globální konfigurace popř. parametru "Opravný doklad" viz výše.
+
 
+
b) u kopie dokladu je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..." - hodnota tohoto parametru se přednabízí dle globální konfigurace a bere se v potaz i zatržítko zdrojového dokladu "Opravný doklad". Tj. pokud je "Opravný doklad" zatržen, tak bude v dialogu přednabídnut zatržený "Zachovat datum kurzu..." bez ohledu na Globální konfiguraci. Pokud zatržený nebude, tak se má hodnota přednabídnout dle globální konfigurace.
+
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.
+
 
+
c) ve fakturaci u generování DDPP/Real. je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..."<br/>
+
Výchozí v dialogu bude vždy přednabídnut NEzatržený "Zachovat datum kurzu..."<br/>
+
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.}}
+
 
+
 
+
{{New|Byla doplněna funkcionalita přednastavování volby v poli "Způsob přepočtu zálohových faktur".<br/>
+
"Způsob přepočtu zálohových faktur" se přenese z přadnastavení na řadě dokladů i v případech, kdy pole "Způsob přepočtu zálohových faktur" původně zobrazeno nebylo. Např. když se dodatečně na faktuře zvolí cizí měna.
+
V případě, že nebyl "Způsob přepočtu zálohových faktur" nastaven, je určen takto:
+
*u faktur, u kterých existují přiřazené zálohy - dle výše přiřazených záloh.
+
*u faktur, u kterých neexistují přiřazené zálohy - dle nastavení na řadě dokladů.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Upraven export faktury EDITEL®-Inhouse (export). Není-li 2. snížená sazba DPH použita, neexportuje se.}}
+
 
+
 
+
{{New|Vydaný dobropis - datum potvrzení přijetí dobropisu odběratelem.
+
 
+
Řešení pro verze Helios Orange 2.x. (Pro Helios Orange edice iNUVIO byla funkcionalita uvolněna již dříve).
+
 
+
Funkcionalita pouze pro ZEMĚ DPH <nowiki>=</nowiki> CZ.<br/>
+
Pouze pro dobropisy vydané.
+
 
+
Globální konstanta
+
 
+
V systémových konstantách Účetnictví lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných".<br/>
+
Po jeho zaškrtnutí a uložení konstanty systém vygeneruje (jestliže již neexistuje) speciální období DPH s názvem "Nepotvr.dobropisy-CZ", které bude mít nastaveno datumové rozmezí 1.1.1900 - 1.1.1900. Toto období DPH bude sloužit k přeúčtování dobropisů.<br/>
+
Období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" bude mít zakázanou většinu akcí. Nebude možné ho uzavřít, provést el.podání apod.<br/>
+
Doklady, které budou mít přiřazeno toto období DPH, nebudou vstupovat do nápočtů výkazů DPH a ostatních výkazů.<br/>
+
Pokud existuje alespoň jeden doklad, který budou mít přiřazeno toto období DPH, nelze zaškrtnutí "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" zrušit.
+
 
+
 
+
Účtování
+
 
+
Účtování dokladů v přehledu "Vydané faktury".<br/>
+
Jestliže je zatržena výše uvedená konstanta, jedná se o dobropis vydaný, země DPH je CZ, datum doručení na dokladu není vyplněno a na dokladu je zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů", potom je na účetní doklad vzniklý účtováním nastaveno jako období DPH období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ".
+
 
+
Nové akce v přehledu "Vydané faktury"
+
 
+
V přehledu "Vydané faktury" jsou 2 nové akce "Nastav potvrzení doručení" a "Zruš potvrzení doručení".<br/>
+
Slouží k "přeúčtování" daného dokladu z období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" do příslušného období DPH dle DUZP / Datumu doručení a naopak. Akce lze spustit nad označenými záznamy. V případě požadavku nastavení datumu doručení je zobrazen formulář pro zadání datumu doručení.<br/>
+
Nastavení / zrušení datumu doručení:
+
*jestliže se nejedná o dobropis vydaný nebo země DPH není CZ nebo není na dokladu zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů" - systém zahlásí chybu "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
+
*jestliže není zaškrtnuta glob.konstanta "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" - systém zahlásí chybu "Není zaškrtnuta globální konstanta pro potvrzování data doručení u dobropisů vydaných. Přeúčtování nelze provést."
+
*jestliže není dobropis zatím zaúčtován, systém provede pouze nastavení datumu doručení a zahlásí info "Bylo nastaveno datum potvrzení dobropisu"
+
*jestliže je dobropis již zaúčtován a je zároveň na dobropisu vyplněno datum doručení - systém zahlásí info "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
+
*jestliže je dobropis již zaúčtován, je požadováno nastavení datumu doručení a ve formuláři pro zadání datumu doručení nebylo zadáno žádné datum - systém zahlásí chybu "Není zadáno datum potvrzení"
+
*jestliže z nějakého důvodu zatím neexistuje období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", systém se pokusí toto období DPH založit, v případě, že se tato operace nezdaří, systém zahlásí chybu "Období DPH pro nepotvrzené dobropisy CZ neexistuje"
+
*dále proběhne kontrola na období (zda je otevřeno), zda není zaúčtovaný doklad v deníku blokován a zda existuje příslušné období DPH dle DUZP / Datumu doručení a zda je toto období DPH otevřeno - systém případně zahlásí příslušná hlášení
+
*jestliže příslušné období DPH neexistuje, je založeno
+
*je vždy povoleno dotažení období DPH následujícího roku (DUZP<nowiki>=</nowiki>prosinec, Datum doručení<nowiki>=</nowiki>leden)
+
*dále proběhnou kontroly, zda účetní doklad v deníku nespadá do uzavřeného souhrnného hlášení nebo uzavřeného kontrolního hlášení - systém opět případně zahlásí příslušná hlášení
+
*jestliže proběhnou všechny kontroly ok a je vše správně nastaveno, dojde k vlastí akci :
+
*akce "Nastav potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" dotaženým období DPH dle DUZP / Datumu doručení, zadané Datum doručení se doplní jak do účetního dokladu v deníku tak i do dobropisu
+
*akce "Zruš potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH odpovídající danému DUZP / Datumu doručení na účetním dokladu obdobím DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", Datum doručení je vymazáno jak v účetního dokladu v deníku tak i v dobropisu
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Úhrady kartou - umožněno vyřadit z EET
+
*Do globálních konstant Fakturace byl doplněn parametr:
+
**"Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" - je-li zatržen, je ruční úhrada založená akcemi "Úhrada kartou" nad fakturami, nebo "Karta - nový" nad přehledem úhrad označena příznakem EET a dochází následně ke generování tržby EET. Není-li zatrženo, nejsou takto generované úhrady označeny příznakem EET a ke generování tržby nedochází. V případě, že není k úhradě kartou (Původ <nowiki>=</nowiki> "Úhrada kartou") ještě vygenerována tržba EET, lze nastavení příznaku EET zrušit i nastavit.
+
*Akce "Úhrada EET kartou" v přehledu faktur byla přejmenována na "Úhrada kartou"
+
*Akce "Karta EET - Nový" v přehledu úhrad faktury byla přejmenována na "Karta - Nový".
+
*Při generování nové databáze HELIOS Orange je parametr "Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" nezatržen, pro aktualizované databáze z nižších verzí je zatržen}}
+
 
+
 
+
{{New|Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení pro doklady OZ (Fakturace, skladové pohyby atd.) - Default nastaven na 0<nowiki>=</nowiki>Ze sumy položek v hlavní měně.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Upraven algoritmus porovnání sumy na zálohách a celkové výše realizační faktury.<br/>
+
Při zaškrtnutí atributu "Záloha do výše realizace" ve faktuře na záložce Sum. slevy, zálohy, rekapitulace DPH se záloha přepočítá nově podle částky dokladu po zaokrouhlení. }}
+
 
+
 
+
{{New|Do systémových atributů k anonymizaci záznamu v číselníku Organizace byly přidány:<br/>
+
Odpovědná osoba (archiv změn na organizaci)<br/>
+
a Údaj o zápisu do obchodního rejstříku (archiv změn na organizaci).}}
+
 
+
 
+
 
+
{{Error|Přehled Faktury k datu. Byla opravena chyba při generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni, kdy číslo kontace je vysoké (např.: 600002), kurzový rozdíl se nevygeneroval, skončil chybou "Error converting data type int to nvarchar".}}
+
 
+
 
+
{{Error|Úhrady faktur - ve specifických případech nastavení na úhradě docházelo k tomu, že Celková tržba EET byla rovna 0. Opraveno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraveno dotahování kurzu cizí měny na úhradu při generování úhrad EET z přehledu vydaných faktur.}}
+
 
+
 
+
===Firemní aktivity===
+
 
+
 
+
{{New|Byla implementována nová agenda "Poptávky vydané" určená pro vedení poptávkového řízení vůči dodavatelům. Podrobnosti viz https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Poptávky_vydané_-_Editor_-_Obchodní_partneři_a_CRM
+
 
+
Poznámka:<br/>
+
V souvislosti s tím byla stávající agenda "Poptávky" přejmenována na "Poptávky přijaté".}}
+
 
+
 
+
{{New|U pole Dič DPH v editoru Organizace se mění popis takto:
+
*Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku '''Aktuální DIČ neplátce DPH''' <nowiki>=</nowiki> 1 - změní se popis na: ''DIČ (neplátce)''
+
*Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku '''Aktuální DIČ plátce DPH''' <nowiki>=</nowiki> 1 - změní se popis na: ''DIČ DPH (aktuální)''
+
*Pokud je DIČ vyplněno a nenastane ani jeden z výše uvedených případů, změní se popis na: ''DIČ DPH (neaktuální)''
+
*Pokud DIČ není vyplněno, zůstává popis: ''DIČ DPH''}}
+
 
+
 
+
{{Error|Od verze x.0.2019.0401 kontrola na výskyt duplicity při zadávání údaje IČO neidentifikovala duplicity v hodnotách s počtem znaků větším než 8. Opraveno a zachován princip, že IČO s nezadanými 0 na začátku a se zadanými 0 je vyhodnoceno jako duplicita.}}
+
 
+
 
+
===Intrastat===
+
 
+
 
+
{{New|Při generování CSV pro InstatDesk se u vybraných měrných jednotek množství větší než 1 zaokrouhlí na celé číslo.
+
Jedná se o tyto MJ: PCE, NEL, NPR, GRM.}}
+
 
+
 
+
===Majetek===
+
 
+
 
+
{{New|V modulu Majetek byly editory:
+
*Protokol zavedení
+
*Karta majetku
+
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
převedeny do nové verze.
+
 
+
Jedná se o uživatelsky editovatelné editory.<br/>
+
Nové funkcionality:
+
Detaily
+
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
se nově otvírají na tlačítka do samostaného okna z:
+
*Protokol zavedení
+
*Karta majetku
+
Na protokolu zavedení lze i listovat
+
 
+
Přehledy:
+
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
se nově otvírají na tlačítka do samostaného přehledu z karty majetku.
+
 
+
 
+
{{Error|Pokud se v Typu majetku přednastaví pohyby, tak se v protokolu nastaví na záložkách s pohyby (účetní/daňové/umístění) aktuální datum a nepřevezme se datum zavedení z první záložky. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Přehled Karty majetku, akce Hromadné změny, KM Vyřazení, Druh daňového dokladu, proklik doDruhy pohybov, nenabízí se Vyradenie krátením. Opraveno.}}
+
}}
+
  
  
Řádka 273: Řádka 20:
  
  
{{New|Potvrzení o zdanitelných příjmech - cizinci
+
{{New|Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad
  
Došlo k úpravě řádkku 20 - pojistné nerezident.<br/>
+
Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.
Tento řádek byl vyčíslen i v případě, že v době tisku již zaměstnanec nerezidentem nebyl.
+
  
Nově se posuzuje, zda je v období tisku DO zaměstnanec rezident, či nikoliv.<br/>
+
Upraveno}}
Pokud ano, řádek 20 se vytiskne, pokud ne, řádek 20 se nevytiskne.}}
+
  
  
{{New|Výpočet exekucí a přeplatek z ročního zúčtování daně
+
{{New|Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru
  
Na základě vyjádření JUDr. Breburdy došlo k úpravě základu výpočtu čisté mzdy pro exekuce.<br/>
+
V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020.
Nově není přeplatek z ročního zúčtování do výpočtu exekucí zahrnován vůbec (ani sleva, ani bonus).<br/>
+
Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání.
Doposud byl pro výpočet exekucí zahrnován přeplatek na slevě na dani (nikoliv daňový bonus).
+
Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)}}
  
Nově se tato úprava projeví poprvé v ročním zúčtování za rok 2019.
 
}}
 
  
 +
{{New|ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)
  
{{New|Přehled exekučních srážek pro ČSSZ - tisk nad záznamem ve výpočtu mzdy
+
Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba)
 +
nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".
  
Pro tisk přehledu exekučních srážek pro ČSSZ bez vazby na Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl vytvořen formulář nad označenými záznamy ve výpočtu mzdy.
+
upraveno}}
  
Formulář lze použít nejen pro účely ČSSZ, ale i jako "součinnost s exekutory".
 
}}
 
  
 +
{{New|Poštovní poukázky typu B - nové sazby
  
{{New|Rodinní příslušníci ve Mzdových údajjích
+
Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.}}
  
Doposud nebylo možné ve Mzdových údajích na záložce Paušály, Děti, SVR vytvořit v přehledu Rodiiní příslušníci sestavu pomocí Nastav, která by byla jako "výchozí", resp. po znovu otevření Rodinných příslušníku by "držela".<br/>
 
Nyní již máte možnost výchozí sestavu v Rodinných příslušnících vytvořit.
 
}}
 
  
 +
{{New|Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování
  
{{New|Oprava exportu oznámení na ČSSZ - XML zpráva
+
V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené.
 +
Výpočet  nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.}}
  
ČSSZ upozorňovalo na chybu XML souboru "Přihláška". V tomto XML souboru chyběl údaj o přechodném bydlišti cizince.<br/>
 
XML obsahovalo pouze trvalé bydliště, ale přechodné (které je například po dobu pracovního poměru na území ČR) neobsahovalo.
 
  
Opraveno}}
+
{{Error|Přehled o výši pojistného
  
 +
Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>
  
{{New|Výplatní listina
+
Opraveno. }}
  
Nově je možné pomocí tlačítka Nastav nastavit vlastní šířku jednotivých sloupců.
 
}}
 
  
 +
{{Error|Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování
  
{{New|Přehled odvodu zálohové daně
+
V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.
  
V případě, že byla ve výpočtu zaměstnance srážková daň a u téhož zaměstnance byla ve výpočtu mzdová složka opravy zálohové daně, docházelo k chybnému zobrazení daňových údajů na tomto formuláři.
+
Opraveno
Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Obecné===
+
 
+
 
+
{{New|Akce "Aktualizace Helios Store" v přehledech HELIOS Store byla přejmenována na "Aktualizace licence". Zároveň byla tato akce zpřístupněna přímo v hlavním okně. V HELIOS 2.0 je v menu Nápověda, v HELIOS iNUVIO pak v hlavním menu aplikace pod tlačítkem HELIOS v sekci HELIOS Store.}}
+
 
+
 
+
{{New|Časová razítka dokumentů: při použití TSA tsabase.ica.cz přes SSL se mohla zobrazit chybová hláška:<br/>
+
Connection lost due to error 10060.<br/>
+
Opraveno.
+
 
+
Dále byla přidána podpora komunikace TLS 1.1 a TLS 1.2}}
+
 
+
 
+
{{New|Export 2D čárového kódu z tisku do PDF pomocí eDocEngine filtru způsobuje nečitelnost tohoto kódu. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Bylo upraveno přednastavení názvu souboru pro export do Excelu (XLS, XLSX). Nyní se jako název souboru přednabízí název aktivní sestavy. Pokud není žádná sestava aktivní, nabídne se název "HEO - <název přehledu>". Název souboru se automaticky použije i jako název listu.}}
+
 
+
 
+
{{New|V F4 Nastav je nyní možnost nastavit špinavé čtení pro přehled. U konkrétní sestavy je možno zvolit jestli kopíruje nastavení pro přehled nebo vždy zapíná či vypíná tuto funkcionalitu. Princip nastavení kopíruje nastavení omezeného načítání dat.}}
+
 
+
 
+
{{New|Do profilů pro export tisku z ReportBuilderu do souboru byly doplněny formáty BMP (RB), JPG (RB), PNG (RB) a GIF (RB).}}
+
 
+
 
+
{{New|Funkcionalita nástroje Analytik byla doplněna o možnost zobrazování textů Analytika pro každého uživatele nebo roli individuálně.
+
 
+
Nelze používat obecnou podmínku pro filtraci na přihlášeného uživatele ve smyslu ...WHERE LoginID <nowiki>=</nowiki> Suser_Sname()
+
 
+
Pro uživatele nutno místo Suser_Sname() použít proměnnoub :LoginName<br/>
+
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených přihlášeným uživatelem (bez ohledu na období)<br/>
+
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor<nowiki>=</nowiki>ISNULL(':LoginName',''))
+
 
+
Pro roli nutno použít proměnnou :IdRole<br/>
+
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených všemi uživateli v roli přihlášeného uživatele(bez ohledu na období)<br/>
+
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE  Autor IN (SELECT LoginName FROM TabUziv WHERE IDRole<nowiki>=</nowiki>ISNULL(:IdRole,0)))
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|V případě, že jsou v definici uživatelského editoru použita informační políčka, pak po akci Aplikuj definici mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.}}
+
{{Error|Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění
 
+
 
+
{{New|Pro přehled 95 - Globální konfigurace byla doplněna globálně platná práva pro výběr typu uživatelských úprav (na uživatele, na roli, pro všechny uživatele). Tato 3 práva jsou pak platná pro všechny přehledy, hlavní stromeček apod.}}
+
 
+
 
+
{{New|Zobrazení historie změn nezobrazí nikomu změny sloupce, pokud na tento sloupec má někdo zakázaná práva. V podmínce není uplatněn přihlášený uživatel. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Do přehledu Uživatelské menu byla doplněna i role. Zároveň byla doplněna i do exportu/importu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Při exportu uživatelských sloupců typu "Stavový sloupec" může docházet ke konfliktu v collation. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Kurzovní lístek - úprava funcionality stahování : přidána podpora SSL.
+
 
+
Kurz.lístek lze zadat jako http i https adresu.<br/>
+
Zároveň ošetřen stav, kdyby mohlo docházet k přesměrování mezi http a https s chybovou hláškou WinInet error 12039.}}
+
 
+
 
+
{{New|Nešlo smazat definici definovaného přehledu nebo uživatelského soudečku. Objevila se chyba, že neexistuje tabulka TabOblibeneZkratky. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|--- společná sekce 2.0 + 3.0 ---
+
 
+
Do seznamu uživatelů v systémové databázi (TabUserCfg) byl přidán atribut Aktivní (typu BIT). Všichni uživatelé jsou ve výchozím stavu označeni jako Aktivní (zaškrtnuto). Pomocní akcí nad přehledem lze hromadně označit (vyřadit) neaktivní uživatele systému, kteří jsou v systému ponecháni z historických důvodů. Aktivní/Neaktivní.<br/>
+
Tento atribut následně umožňuje uživatelské odfiltrovávání neaktivních uživatelů v různých přehledech s výběry uživatelů. POZOR - tento atribut nemá žádný vliv na to, zda má uživatel přístup do databáze nebo ne.
+
 
+
--- pouze pro iNUVIO ---
+
Atribut slouží pro systémovou eliminaci neaktivních uživatelů při plnění tokenu řešitelů v interních komentářích, dále výběry v přenosových browsech pro interní komentáře, notifikace a notifikační předpisy.}}
+
 
+
 
+
{{New|Funkce "Přehled DB a jejich verzí" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".}}
+
 
+
 
+
{{New|Funkce "Přehled pluginů a jejich verzí v DB" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".}}
+
 
+
 
+
{{New|V editoru tiskového formuláře na záložce třídení v seznamu tiskových zdrojů byla v menu doplněna možnost plně rozbalit a plně sbalit celý strom. Dále byla zpřístupněna možnost editace uživatelského tiskového zdroje, i když je strom zobrazen v omezeném rozsahu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Optimalizována rychlost při zadávání položek došlé objednávky. Docházelo k vícenásobnému obnovení přehledu stavu skladu. Opraveno - nyní se přehled stavu skladu obnovuje jen jednou.}}
+
 
+
 
+
{{New|Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).
+
Verze 2018 vol 2.7}}
+
 
+
 
+
{{New|Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.04.}}
+
 
+
 
+
{{New|Bylo upraveno zobrazení průběhu Automatu. U rozsáhlejších automatů se neposouvalo zobrazení stromu kroků automatu, tudíž mohlo dojít k tomu, že nebyl vidět aktuální krok. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Oběh zboží===
+
 
+
 
+
{{New|U cenové úrovně je možno přednastavit Typ ceny (s DPH/bez DPH), což se přednabídne i při zadávání ceně k položce.}}
+
 
+
 
+
{{New|Pro doklady DSN doplněno "Datum pořízení".}}
+
 
+
 
+
{{New|Po vygenerování vydané objednávky z došlé objednávky se automaticky nedotáhla cena na položku dokladu. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Nedotahovalo se správně místo určení a fakturační adresa v případě, že byla na doklad nejprve vyplněna kontaktní osoba, která je vyplněna u organizace označené jako místo určení a zároveň má toto místo určení nastavenou nadřízenou organizaci, které je označeno jako fakturační adresa. Opraveno.}}
+
  
 +
Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění.
 +
Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.
  
{{New|Kopie výdejky převodky kopíruje nově i „Čís. skladu pro převod“ a „Druh dokl. převodu“.
+
Opraveno
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Vazba kmenová karta/obal nerespektovala přepočet množstevní jednotky při přidání obalu na doklad. Opraveno.
+
===Mzdy (SK)===
  
}}
 
  
 +
{{New|NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá
  
{{New|Realizace výdeje – chybová hláška doplněna o identifikaci problémové položky. Jde o chyby v souvislosti množství k dispozici na VČ a umístění + nesoulad množství na skladě a umístění.
+
Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:
}}
+
  
 +
1. nový distribučný tlačový formulár:
  
{{New|U výkazu lihu nezafungoval import v případě nastavení v globální konfiguraci "I organizace bez IČO". Zobrazovala se hláška, že položka musí mít alespoň jeden pohyb lihu. <br/>
+
Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
Zároveň docházelo k tomu, že v některých případech se zněkolikanásobil výskyt záznamu organizace v přehledu a mělo to vliv i do položek. Exportované XML bylo v pořádku.<br/>
+
-403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021
Opraveno.}}
+
-403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021
 +
-403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
 +
-403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
  
 +
UPOZORNENIE:
 +
IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").
  
{{New|V akci „Zásoby za období vybraných položek“ u „Stav skladu k datu“ (skladová uzávěrka) - napočetla se pouze první položka opakovaně. Opraveno.
+
IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.
}}
+
  
 +
Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.}}
  
{{New|Akce „Přesun množství“ v „Umístění všech položek“ přidán v editoru výběr měrné jednotky. Akce je aktivní pro jeden záznam, uplatnění konkrétní měrné jednotky je tedy jednoznačné.
 
}}
 
  
 +
{{New|ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)
  
===Personalistika (CZ)===
+
Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba)
 +
neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".
  
 +
Upravené}}
  
{{New|Personalistika -  Zaměstnanci, Lékařské prohlídky- Aktuální pracovní pozice
 
  
V Nastav lze nově vybrat ve skupině Aktuální pozice i atribut Volných pracovních míst.<br/>
+
{{New|NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR
Zkrácený název byl upraven na Neobsazené<br/>
+
V Plánu školení a lékařských prohlídek byla přidána vazba na Aktuální pracovní pozici.
+
}}
+
  
 +
Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj
 +
a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.;
 +
b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.;
 +
c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.,
 +
d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.
  
{{New|Dovednosti zaměstnanců - Nový
+
UPOZORNENIE:
 +
Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.
  
Nad přehledem Dovednosti zaměstnanců vzniklo tlačítko Nový, pomocí kterého můžete nyní i z tohoto  přehledu zadávat  Dovednosti zaměstnanců (doposud bylo nutné přejít do modulu Mzdy)}}
+
V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.
  
 +
Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do  nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.
  
{{New|Pracovní pozice úpravy
+
Príklad:
 +
Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92.
 +
v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol
  
Do výchozího nastavení Nastav v přehledu pracovních pozic byly přidány sloupce s obsazeností pracovních pozic (tzn. na pozici být zaměstnanců, je zaměstnanců, rozdíl)
+
V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.
  
V přehledu Pracovní pozice se při změně obsazení PP neobčerstvila obsazenost pozic. Opraveno
+
Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".
}}
+
  
 +
Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:
  
{{New|Generování jubileí
+
"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR.
 +
Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.
  
Akce pro generování jubileí byla upravená tak, aby v případě, že za vybrané rozmezí období vznikne více jubileí, aby se zobrazila všechna jubilea, nejen poslední.
+
Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?
}}
+
  
 +
ÁNO/NIE"
  
{{New|Školící akce - kopie
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.
  
Nad přehledem Školící akce, prohlídky přibyla nová akce a sice Kopie.<br/>
+
Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii:
Nyní tedy nemusíte totožnou školící akci zadávat zcela znovu, stačí ji zkopírovat.}}
+
1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72
  
 +
2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume  € 22,72.
  
{{New|ÚPRAVA - Personální organizační struktura - Obsazení pracovní pozice
+
Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch:
 +
Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 +
Nárok - počet mesiacov: 12
 +
Rozdiel - čiastka: 22,72
 +
Rozdiel - počet mesiacov: 1
  
V editoru Personální organizační struktury na záložce Obsazení pracovní pozice se omylem zobrazovalo tlačítko Přidat. Tlačítko bylo odstraněno.
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Pracovní pozice a Profese v Doplňujících údajích
+
{{New|ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021
  
Pracovní pozice má v platném detailu uvedenou nově  profesi, zaměstnanec má v doplňujících údajích v aktuálním mzdovém období záznam doplňujících údajů kde profese není vyplněna a neexistuje ve výpočtu mzdy vypočtená mzda, pak se přednastavená profese z pracovní pozice přenese sem.
+
Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:
  
Zároveň při přenosu profese může být uložen u profese ještě číslo CZ-ISCO a K-ZAM. Pokud jsou, zároveň se přenesou do doplňujících údajů. }}
+
1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:
  
 +
Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho
  
===Pokladna===
 
  
 +
2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:
  
{{New|Při hromadném generování pokladního dokladu z faktur se nyní do pokladního dokladu propisuje zaměstnanec z účetních vazeb, pokud je na všech fakturách stejný,}}
+
Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace
  
 +
Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:
  
{{New|Rozšířena možnost doplnění útvaru podle zakázky, tuto možnost lze nastavit na řadě pokladny.}}
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane
  
 +
- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane
  
{{Error|Opravena třídicí kriteria v distribučních sestavách přehledu Pokladní doklady.
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane
*Pokladní kniha
+
*Pokladní kniha CM
+
*Pokladní kniha - měsíční obraty.
+
*Pokladní kniha - měsíční a denní obraty
+
}}
+
  
 +
Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:
  
{{Error|Opraveno dotahování kurzu k datu při  Generování dokladu kurzového rozdílu.}}
+
pre verziu 2.0:
 +
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
  
 
+
pre verziu edície iNUVIO:
{{Error|Po připojení faktury na pokladní doklad, se přepsalo i uživatelské období (období stavu) podle faktury. Opraveno. Období stavu odpovídá datu případu na pokladním dokladu.}}
+
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
 
+
 
+
{{Error|Opraveno nastavení focusu na odpovídající záznam v číselníku textů při zadávání textu na položce pokladního dokladu.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Pokud v cizoměnové pokladně v daném roce nebyl žádný pohyb, nešlo zobrazit výčetku v měně pokladny - opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Pokladní prodej===
+
 
+
 
+
{{New|Nová globální konstanta pro pokladní prodej "Uplatnit ceny a slevy na záporné množství na dokladech". Je-li zatržena (ve výchozím nastavení je nezatržena), uplatňují se množstevní/finanční slevy a množstevní ceny i na položkách účtenek se zadaným záporným množstvím. Pro dohledání slev a cen se použijí kladné hodnoty.}}
+
 
+
 
+
{{New|Nová nastavení umožňující ovlivňovat způsob úhrady použitý pro storna účtenek a položkových vratek
+
*Globální konstanty (Pokladní prodej)
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro storno''' – uplatní se pro storno účtenky:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' (výchozí nastavení) - použijí se ty, které byly na původní účtence, ale bude možno tuto volbu změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
 
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro vratku''' – uplatní se pro položkovou vratku:
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' (výchozí nastavení) - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
 
+
*Řady účtenek (záložka EET)
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro storno''' – uplatní se pro storno účtenky:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' - použijí se ty, které byly na původní účtence
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
+
***3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
+
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro vratku''' – uplatní se pro položkovou vratku:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' - použijí se ty, které byly na původní účtence
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
+
***3 - ''Dle globální konfigurace'' (výchozí nastavení)
+
+
*Způsoby úhrady
+
**'''Lze použít pro storna a vratky''' - určuje ty způsoby úhrady, které se budou uživateli nabízet při zadávání storna účtenky, nebo položkové vratky. Pro úhradu přiřazenou v globálních konstantách pokladního prodeje jako hotovost se příznak nastaví automaticky.
+
 
+
*''Poznámka: Finanční vratka zůstává nadále pouze v hotovosti''
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Od této verze HELIOS Orange rozlišuje položkovou vratku od storna účtenky.
+
{{New|ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť
*Pro storno účtenky je zavedena nová hodnota atributu Typ dokladu: 5 – Storno účtenky
+
*Uzávěrka – vratky a storna jsou pro úhrady a pro rekapitulaci načítány stále do stejných sumačních hodnot, upraven tiskový formulář Uzávěrka (-65)
+
*Do dialogu Identifikace prodejky při akci "Storno účtenky" i do dialogu "Úhrada" při akci "Položková vratka" bylo doplněno tlačítko "Def. OK".
+
**Tlačítko "Def OK" se pro položkovou vratku řídí parametry, které byly dosud používané výhradně pro prodejku, tj. parametry označenými nyní "[2] Def. OK pro účtenku/vratku"
+
**Pro storno byla na řadě účtenek na záložce Dodatky doplněna nová sada parametrů "[3] Def. OK pro storno"
+
}}
+
  
 +
1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:
  
{{New|Nová konstanta "Přednostně hledat čárový kód" v globálních konstantách - je-li nastavena, program hledá zadanou hodnotu nejprve v čárových kódech a teprve pak přejde na hledání dle nastaveného Způsobu zadání zboží. Je-li nastavena i konstanta "Přednostně hledat PLU kód", hledá se nejprve v PLU kódech a pak teprve v čárových kódech.}}
+
"Automatická príloha
 +
Cesta na súbor nie je platná!
 +
C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"
  
  
{{New|Uzávěrka účtenek
+
2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani  XML" sa mohla objaviť hláška:
*Do tabulky Uzávěrka účtenek - doklady byl doplněn výpočet částky nedaňového zaokrouhlení
+
*Druhová hodnota sumy částek nedaňového zaokrouhlení byla doplněna jako samostatný sloupec do distribučního tiskového formuláře Uzávěrka (-65) do přehledu sumací za jednotlivé typy dokladů}}
+
  
 +
"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."
  
{{New|Umožněno načítat tzv. váhový EAN, který zahrnuje kód položky včetně váhy.
+
Upravené
*Je třeba nastavit novou globální konstantu pokladního prodeje "Zpracovávat váhové čárové kódy"
+
*Formát kódu je  PPXXXXKVVVVVK, kde
+
**PP - prefix – indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující i váhu. Pro tyto účely jsou vyhrazeny tyto hodnoty prefixů: 21, 25, 26, 28, 29
+
**XXXX - kód zboží <nowiki>=</nowiki> PLU kód – je-li nastavena globální konstanta Přednostně hledat PLU kód
+
**PP+XXXX – kód zboží <nowiki>=</nowiki>  čárový kód – alternativně k PLU kódu
+
**K - kontrolní číslice pro kód zboží
+
**VVVVV - váha v gramech – přepočítá se na měrnou jednotku dotaženou na položku účtenky, je-li nalezen přepočet z měrné jednotky g (gramy). Není-li přepočet nalezen, hodnota se načte beze změny
+
**K - kontrolní číslice pro váhu
+
*Pokud je zapnuta globální konstanta "Přednostně hledat PLU kód", načtený kód má 13 znaků a je použit vyhrazený prefix PP, tak se nejprve hledají čtyři znaky XXXX za prefixem v PLU kódech na kmenových kartách.
+
*Pokud načtený kód má 13 znaků, je použit vyhrazený prefix PP a nedohledá se položka dle PLU kódu, tak se hledá 6 znaků PP+XXXX v čárových kódech zavedených ke kmenovým kartám
+
*Není-li položka nalezena ani jedním z výše uvedených způsobů a je použit vyhrazený prefix, hledá se 6 znaků PP+XXXX dle nastavení způsobu zadání zboží v konfiguraci, tj. např. jako registrační číslo položky}}
+
{{New|1. v Přepravní služby/Nastavení parametrů přidán paramert identifikace v systémech RAAL a TimoCom (pro tiskové sestavy)
+
2. úprava funkce "Hledej zásilku" nad přehledem Sběrná služba - více informací s možností přímé editace zásilky
+
3. nad přehledem Sběrná služba přidána funkce pro zobrazení všech nakládek a vykládek ze všech zásilek, které jsou v označených pozicích
+
 
}}
 
}}
  
  
{{Error|Při pořizování vratky se v dotykovém režimu neplnila v editoru políčka s vybranými údaji k aktuálnímu záznamu položky. Opraveno.}}
+
===Obecné===
  
  
{{Error|Storno účtenky - storno účtenky s úhradou následným čerpáním nebo zúčtováním se známou sazbou DPH: Rekapitulace i úhrada EET byly vyčísleny stejně, jako kdyby původní účtenka byla uhrazena v hotovosti („historická“ chyba). Opraveno.
+
{{Error|Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.}}
}}
+
  
  
{{Error|Při současném zobrazení přehledů položek a stavu skladu v editoru účtenky byl při aktivovaném dotykovém režimu prázdný přehled stavu skladu v nedotykovém režimu (standardní přehled na záložce 1 - Prodej). Opraveno.}}
+
===Sklady, nákup a prodej===
  
  
{{Error|Rekapitulace DPH
+
{{Error|Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno}}
*při kombinaci úhrady v hotovosti (nedaňové zaokrouhlení) a následného čerpání se známou sazbou DPH nedošlo k ponížení základu a daně o hodnotu čerpání
+
*při daňovém zaokrouhlení u následného čerpání se známou sazbou DPH k ponížení došlo, ale v rekapitulaci se vyskytly haléřové nesrovnalosti základ +, DPH -, celkem 0
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
===Přepravní služby===
+
 
+
 
+
{{New|1. fakturace s výběrem kalkulací (zásilek) přidána i do přehledu Spedice a Sběrná služba,<br/>
+
2. funkce Párování došlých faktur přidána do přehledu Sběrná služba,<br/>
+
3. do funkce Párování došlých faktur bylo přidáno tlačítko "Spáruj a realizuj fakturu" <nowiki>=</nowiki> po napárování nákladů na kalkulace se došlá faktura automaticky realizuje.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|V editoru nad skladem zásilek bylo vyžadováno vyplnění vazby na sběrné místo.
+
 
+
Kontrola odstraněna.}}
+
 
+
 
+
===Splátkování a leasing===
+
 
+
 
+
{{New|Opakované platby,<br/>
+
jsou upraveny názvy sloupců Párovací znak a Druhý párovací znak.<br/>
+
Do párovacího znaku se přenáší číslo smlouvy.<br/>
+
Druhéhý párovací znak se generuje podle nastavení na skupině.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Při generování faktur z opakovaných plateb se nově z předmětu kopíruje na fakturu nastavení pro limit kontrolního hlášní.}}
+
  
  
Řádka 658: Řádka 220:
  
  
{{New|V rámci rozšíření funkcionality fakturace na zaměstnance byl na doklad v účetním deníku doplněn atribut, že jde o fakturačního zaměstnance.<br/>
+
{{New|U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP<nowiki>=</nowiki>"x"".
Nový slopec - příznak "Fakturační zaměstnanec" je plněn při zaúčtování faktur/dobropisů a zaúčtování příjemek a výdejek. Je-li na prvotním dokladu zadán fakturační zaměstnanec, je příznak "Fakturační zaměstnanec" v úč.deníku nastaven na 1 (zaškrtnuto).<br/>
+
Při kontrolách povinností na účtu je respektován příznak "Fakturační zaměstnanec". Je-li nastaven na 1 (zaškrtnuto), hodnota v poli zaměstnanec v úč.deníku se řídí nastavením povinnosti pro organizaci.<br/>
+
Podobný princip je aplikován i v editoru úč.deníku - přístupnost pole "Zaměstnanec".<br/>
+
Je-li příznak "Fakturační zaměstnanec" nastaven na 1 (zaškrtnuto), je v editoru úč.deníku nadpis pole pro zaměstnance změnen na "Fakturační zaměstnanec" a řídí se nastavením povinnosti na účtu pro organizaci.
+
 
+
Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen na nový řádek v úč.deníku při těchto operacích:
+
*export / import
+
*rozúčtování deníku
+
*generování kurzového rozdílu
+
*kopie dokladu a hromadná kopie
+
*kopie pro KH resp. pro SH
+
*samovyměření
+
*krácení poměr.koeficientem
+
*přeúčtování DPH SK
+
 
+
Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen při generování přehledu hlavní knihy.
+
 
+
Návazné úpravy:<br/>
+
Vzhledem k zavedení nového příznaku "Fakturační zaměstnanec" došlo k úpravám některých dalších procesů.<br/>
+
Úpravy zajišťují správný přenos příznaku "Fakturační zaměstnanec" a plnění zaměstnance v účetním deníku, čímž je zajištěno jak správné spárování v saldokontu tak i správnou funkcionalitu editoru úč.deníku.<br/>
+
Jedná se o tyto procesy:
+
*účtování zádržného
+
*všechna účtování úhrad (účtování, dorovnání, kurz.rozdíl, kurz.rozdíl k bil.dni)
+
*všechna účtování saldokontních případů (dorovnání setin, kurz.rodíly, přeúčtování), platí pro saldokontní přehledy a saldokontní přehledy ke dni
+
*účtování opravných položek ze salda
+
*účtování zápočtů (z fakturace i ze salda)
+
 
+
Banka<br/>
+
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance v úhradách na položce a úhradě bankovního výpisu, vzniklé zaúčtováním faktur na zaměstnance. Upravena příprava účtování a kontroly, kde je povinná organizace.
+
 
+
Pokladna<br/>
+
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance na pokladních dokladech, vzniklé generováním z faktur na zaměstnance nebo připojením faktur na zaměstnance. Upraveno účtování a kontroly, kde je povinná organizace.}}
+
 
+
 
+
{{New|Tiskový formulář přiznání k DPH vzor č. 21 (CZ). Byla provedena oprava textů přiznání k DPH na řádcích 1 a 2, která se projeví od zdaňovacího období od 1.4.2019.<br/>
+
Poznámka:<br/>
+
Pro okamžitou pomoc lze opravit texty řádků 1 a 2 editací v přehledu "Výkazy DPH" na druhé záložce v editoru číselníku období DPH.}}
+
 
+
 
+
{{New|Do přehledu Výkazy byl přidán nový sloupec Datum aktualizace po měsících, do kterého se zapisuje datum a čas poslední aktualizace po měsících.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|V případě, že jsou definována uživatelská období (období stavu) duplicitně ve více globálních obdobích, nelze tisknout Hlavní kniha, systém hlásí chybu "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows <nowiki>=</nowiki>, !<nowiki>=</nowiki>, <, <<nowiki>=</nowiki> , >, ><nowiki>=</nowiki> or when the subquery is used as an expression". Opraveno.}}
+
{{Error|Byla opravena chyba, která se projevovala takto:
 
+
Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.
 
+
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se při generování upomínek ze salda mohla zobrazit hláška:<br/>
+
Položka 'Paušální náhrada' musí být zadaná !}}
+
 
+
 
+
{{Error|V účetním deníku byla opravena chyba, kdy se při kopii dokladu do jiného roku (např. roku 2019) v účetním deníku se doklad nezkopíroval, pokud do se pole s rokem hodnota roku (např. 2019) napíše pomocí klávesnice. (Výběr z nabídky přes tlačítko (...) fungovalo a funguje správně.)
+
 
}}
 
}}
  
  
===Výkazy a finanční analýza===
+
{{Error|Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).}}
 
+
 
+
{{New|Pro výkazy PAP a PKP je zapracována nová funkcionalita "fakturační zaměstnanec". Kromě standardních dokladů, na kterých je do účetního deníku účtováno na organizaci, ze které se pro účely PAP a PKP použije IČO resp. ID partnera, bude možno účtovat  místo organizace na zaměstnance<br/>
+
+
Pro  výkazy PAP a PKP se v uvedeném případě nedohledává IČO resp. ID partnera z organizace, ale dosadí se ID partnera <nowiki>=</nowiki> 111.}}
+
  
  
{{New|Bylo upraveno doplňování účtů pro výkaz PKP}}
+
{{Error|Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:
 +
Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :
 +
*na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
 +
*na řádku 29 bylo obrácené znaménko
 +
*na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
 +
*na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
 +
*ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37
  
 +
Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.}}
  
{{New|Pro výkaz PKP část III se sgrupují údaje k organizacím s různým číslem organizace, ale se stejným IČO do jednoho řádku.}}
 
  
 +
{{New|PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:
 +
Řádné
 +
Opravné
 +
Dodatečné
  
{{New|Do výchozího zobrazení přehledu Definice řádku na výkazu jsou přidány jako výchozí sloupce:Text součtu (255) a Přiřazené účty (vše).}}
+
Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné}}
  
  
Řádka 733: Řádka 254:
  
  
{{Error|Editor přehledu Termíny nenabízel uživatelské sloupce pro editaci u nově založeného záznamu. Opraveno.}}
+
{{Error|V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.}}
  
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]

Aktuální verze z 15. 2. 2021, 14:47

Obsah

Celní případy

Oprava Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.

např. pravidla: PO213_skupiny PO219_GTCE PO213_elementy PO230 .....


Doprava (SK)

Novinka Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML


Mzdy (CZ)

Novinka Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad

Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.

Upraveno


Novinka Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru

V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020. Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání. Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)


Novinka ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)

Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba) nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".

upraveno


Novinka Poštovní poukázky typu B - nové sazby

Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.


Novinka Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování

V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené. Výpočet nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.


Oprava Přehled o výši pojistného

Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>

Opraveno.


Oprava Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování

V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.

Opraveno


Oprava Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění

Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění. Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:

1. nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do -403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021 -403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021 -403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020 -403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020

UPOZORNENIE: IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").

IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.


Novinka ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)

Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba) neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".

Upravené


Novinka NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR

Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.; b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.; c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z., d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.

UPOZORNENIE: Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.

V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.

Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.

Príklad: Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92. v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol

V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.

Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".

Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:

"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR. Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.

Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?

ÁNO/NIE"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.

Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii: 1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72

2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume € 22,72.

Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch: Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Nárok - počet mesiacov: 12 Rozdiel - čiastka: 22,72 Rozdiel - počet mesiacov: 1

Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021

Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:

1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho


2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace

Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:

- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22

pre verziu edície iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť

1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:

"Automatická príloha Cesta na súbor nie je platná! C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"


2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani XML" sa mohla objaviť hláška:

"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."

Upravené


Obecné

Oprava Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno


Účetnictví

Novinka U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP="x"".


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.


Oprava Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).


Oprava Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:

Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :

  • na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
  • na řádku 29 bylo obrácené znaménko
  • na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
  • na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
  • ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37

Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.


Novinka PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:

Řádné Opravné Dodatečné

Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné


Zakázky

Oprava V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export