Verze příprava - Změny 2008

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Obecné)
Řádka 1: Řádka 1:
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
  
 +
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
  
 
===Banka===
 
===Banka===
  
 
+
{{New|Bylo opraveno dohledání kurzu na úhradu bankovního výpisu. Chyba se projevovala v případě zakázáných kurzových rozdílů hlavní měnou jinou než CZK.}}
{{New|Do položek Kartového centra přidán nový sloupec "Provozovna". Při importu formátu KB-CSV je sloupec plněn údajem ze sloupce "POS".<br/>
+
V jiných formátech sloupec není plněn.
+
 
+
Na řádku kontace Kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku o:
+
*Číslo příjemce ... jako párovací znak se přenáší číslo příjemce
+
*Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
+
 
+
V editoru Definice kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku úhrady a poplatku o:
+
*Typ karty ... jako párovací znak se přenáší typ karty
+
*Reference ... jako párovací znak se přenáší reference
+
*Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
+
*Uživatelský sloupec ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z hlavičky kartového centra
+
*Uživ.sloupec-položka ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z položky kartového centra
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Pokud je saldokontní případ vyrovnaný a převede se do archivu, pak je zajištěno, aby příprava účtování bankovního výpisu tento saldokontní případ nebrala v úvahu.  
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|V Automatickém přiřazení úhrad bylo opraveno vyhodnocení přeplacení dobropisů.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4. Pokud je vyplněno pole VS a nedohledá se úhrada a je zapnuto hledání variabilního symbolu i v účelech platby 2 až 4, hledá se ještě jednou, bez VS a dle zjištěných variabilních symbolů v účelech platby.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraveno Automatické přiřazení úrad pokud je nalezeno více shodných faktur, v souvislosti s nastavením konstanty Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opravena chyba při použití funkce Přenos faktur v záložce Úhrady "Ambigous columnt Name SQL 2019,16 line 8 Nehradit".}}
+
 
+
  
 
===Celní případy===
 
===Celní případy===
  
 +
{{New|Ečit - předvyplňování textu o.31 :<br/>
 +
pokud byl zadán doplňkový kód tak se nepředvyplnil text z Ečitu.:<br/>
 +
Opraveno,:<br/>
 +
Při neexistenci ečit textu na úrovni dop.kódu se zkusí dohledat text z hlavní položky celní deklarace.}}
  
{{New|JSD Dovoz - starý Dovoz + ZJCD Dovoz byly přesunuty pod "Staré celní postupy".}}
 
  
 +
{{New|Přehled poplatků nad položkami celní deklarace : sloupec Info byl přidán do tiskového zdroje xPoplatky.}}
  
{{New|ICS Dovoz, NCP:<br/>
 
úprava exportu elementů GZB05, GZB06 Národní přídavný kód.<br/>
 
Pro kódy RXXX bude exportováno pouze pokud je uveden DPH kód B00.
 
  
Týká se xml zpráv DN_PODD a DN_DNCP (CZ415A, CZ423A).}}
+
===Evidence pošty===
  
 
+
{{New|Autentikační dialog, který se zobrazí při přihlašování do datové schránky, nereflektoval případnou změnu v zadání Uživatelského jména a stále používal pro přihlášení údaj zadaný v definici datové schránky. Opraveno. Předvyplněné Uživatelské jméno z definice práv je možno v autentikačním dialogu změnit a bude použito pro přihlášení.}}
{{New|Souhrnná deklarace - nová zpráva CZ392A, DN_PRISD - Oznámení o příjezdu zboží SD}}
+
 
+
 
+
===Doprava===
+
 
+
 
+
{{New|1.u elektromobilů a hybridních vozidel se při generování karty SD  automaticky uplatní par.3, písm.f a vozidlo je osvobozeno od SD<br/>
+
2.měsíce provozu reagují na datum pořízení (a vyřazení) v aktuálním roce
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Ze souboru výpisu platebních karet PHM Slovnaft se z kódu produktu načítaly pouze první tři znaky.<br/>
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
===EET===
+
 
+
 
+
{{New|Nová akce '''Zruš certifikát u neregistrované tržby''' v přehledu EET Tržby
+
*Akce je aktivní pouze v případě, že se tržbu nepodařilo úspěšně zaregistrovat s certifikátem dohledaným v okamžiku založení tržby
+
*Následně lze použít akci '''Opakované zaslání''', která se pokusí tržbu zaregistrovat s aktuálně dohledaným certifikátem EET
+
*Pro akci '''Zruš certifikát  u neregistrované tržby''' je možné nastavit práva
+
}}
+
 
+
 
+
===eServer===
+
 
+
 
+
{{New|eServer: Pokud je v externí akci popis akce pomocí GUID, pak GUID již eServer nepřepíše překladem v nastaveném jazyce. }}
+
 
+
 
+
===Evidence pošty a datové schránky===
+
 
+
 
+
{{New|Datové schránky
+
*Na stanicích s OS Windows 7 je třeba od stávající verze HELIOS Orange upravit registry. Pokud  tedy potřebujete komunikovat s datovými schránkami z takových stanic, kontaktujte hotline, který Vám poskytne skript pro změnu registrů.
+
*Standardní dialog Windows používaný pro přihlašování do datových schránek v případě, že není heslo zadáno v přístupových právech ke schránce, byl nahrazen interním dialogem HELIOS Orange. V přístupových právech ke schránce musí být vyplněno "Přihlašovací jméno k datové schránce". Pokud uživatel zadá v dialogu pro přihlášení heslo chybně, je třeba dialog znovu aktivovat zopakováním příslušné akce vyžadující přihlášení.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Po zavedení limitu pro velikost příloh odesílané zprávy z datové schránky nešlo od verze x.0.2019.0401 nastavit zprávu v režimu "Hromadná zpráva" do stavu "Připravena k odeslání". Objevilo se jedno z chybových hlášení: "Incorrect syntax near <nowiki>=</nowiki> ", nebo "Není zadán Příjemce". Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Fakturace===
+
 
+
 
+
{{New|V editoru položky dokladu na záložce cena je možné pomocí klávesové zkratky CTRL + A, +B, +C atd., měnit druh vstupní ceny. Jedna z druhů vstupní ceny "CC s DPH valuty" vycházela na Ctrl + H, což už je obsazeno systémovou informací k záznamu. Pro "CC s DPH valuty" doplněna zkratka CTRL + I.}}
+
 
+
 
+
{{New|V saldu je třeba dodržet, aby fakturační zaměstnanec (TabDokladyZbozi.FakturacniZam) a zaměstnanec (TabDokladyZbozi.CisloZam ) byl roven stejné hodnotě. Chování editoru dokladu bylo upraveno tak, aby to bylo zajištěno, tj. fakturační zaměstnanec se propisuje do pole zaměstnanec a zaměstnanec nelze změnit.}}
+
 
+
 
+
{{New|V editoru dokladu faktur byly doplněny klávesové zkraty Alt + o na Dodavatelskou fakturu a Alt + i na Evidenční číslo daňového dokladu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Úpravy v souvislosti s parametrem globální konfigurace "Kurz při generování položek dokladu" (Zachovat kurz/Dohledat kurz podle data případu):
+
 
+
Pokud je na řadě cílového dokladu zatržen parametr "Opravný doklad", tak se má brát vždy kurz zdrojového dokladu bez ohledu na parametr "Kurz při generování položek dokladu". Tj. má se ignorovat hodnota kurzu dle data případu.
+
 
+
Upřesnění:
+
a) např. u dobropisů a storen není dialog, bere se tedy dle globální konfigurace popř. parametru "Opravný doklad" viz výše.
+
 
+
b) u kopie dokladu je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..." - hodnota tohoto parametru se přednabízí dle globální konfigurace a bere se v potaz i zatržítko zdrojového dokladu "Opravný doklad". Tj. pokud je "Opravný doklad" zatržen, tak bude v dialogu přednabídnut zatržený "Zachovat datum kurzu..." bez ohledu na Globální konfiguraci. Pokud zatržený nebude, tak se má hodnota přednabídnout dle globální konfigurace.
+
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.
+
 
+
c) ve fakturaci u generování DDPP/Real. je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..."<br/>
+
Výchozí v dialogu bude vždy přednabídnut NEzatržený "Zachovat datum kurzu..."<br/>
+
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.}}
+
 
+
 
+
{{New|Byla doplněna funkcionalita přednastavování volby v poli "Způsob přepočtu zálohových faktur".<br/>
+
"Způsob přepočtu zálohových faktur" se přenese z přadnastavení na řadě dokladů i v případech, kdy pole "Způsob přepočtu zálohových faktur" původně zobrazeno nebylo. Např. když se dodatečně na faktuře zvolí cizí měna.
+
V případě, že nebyl "Způsob přepočtu zálohových faktur" nastaven, je určen takto:
+
*u faktur, u kterých existují přiřazené zálohy - dle výše přiřazených záloh.
+
*u faktur, u kterých neexistují přiřazené zálohy - dle nastavení na řadě dokladů.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Upraven export faktury EDITEL®-Inhouse (export). Není-li 2. snížená sazba DPH použita, neexportuje se.}}
+
 
+
 
+
{{New|Vydaný dobropis - datum potvrzení přijetí dobropisu odběratelem.
+
 
+
Funkcionalita pouze pro ZEMĚ DPH <nowiki>=</nowiki> CZ.<br/>
+
Pouze pro dobropisy vydané.
+
 
+
Globální konstanta
+
 
+
V systémových konstantách Účetnictví lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných".<br/>
+
Po jeho zaškrtnutí a uložení konstanty systém vygeneruje (jestliže již neexistuje) speciální období DPH s názvem "Nepotvr.dobropisy-CZ", které bude mít nastaveno datumové rozmezí 1.1.1900 - 1.1.1900. Toto období DPH bude sloužit k přeúčtování dobropisů.<br/>
+
Období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" bude mít zakázanou většinu akcí. Nebude možné ho uzavřít, provést el.podání apod.<br/>
+
Doklady, které budou mít přiřazeno toto období DPH, nebudou vstupovat do nápočtů výkazů DPH a ostatních výkazů.<br/>
+
Pokud existuje alespoň jeden doklad, který budou mít přiřazeno toto období DPH, nelze zaškrtnutí "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" zrušit.
+
 
+
 
+
Účtování
+
 
+
Účtování dokladů v přehledu "Vydané faktury".<br/>
+
Jestliže je zatržena výše uvedená konstanta, jedná se o dobropis vydaný, země DPH je CZ, datum doručení na dokladu není vyplněno a na dokladu je zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů", potom je na účetní doklad vzniklý účtováním nastaveno jako období DPH období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ".
+
 
+
Nové akce v přehledu "Vydané faktury"
+
 
+
V přehledu "Vydané faktury" jsou 2 nové akce "Nastav potvrzení doručení" a "Zruš potvrzení doručení".<br/>
+
Slouží k "přeúčtování" daného dokladu z období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" do příslušného období DPH dle DUZP / Datumu doručení a naopak. Akce lze spustit nad označenými záznamy. V případě požadavku nastavení datumu doručení je zobrazen formulář pro zadání datumu doručení.<br/>
+
Nastavení / zrušení datumu doručení:
+
*jestliže se nejedná o dobropis vydaný nebo země DPH není CZ nebo není na dokladu zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů" - systém zahlásí chybu "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
+
*jestliže není zaškrtnuta glob.konstanta "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" - systém zahlásí chybu "Není zaškrtnuta globální konstanta pro potvrzování data doručení u dobropisů vydaných. Přeúčtování nelze provést."
+
*jestliže není dobropis zatím zaúčtován, systém provede pouze nastavení datumu doručení a zahlásí info "Bylo nastaveno datum potvrzení dobropisu"
+
*jestliže je dobropis již zaúčtován a je zároveň na dobropisu vyplněno datum doručení - systém zahlásí info "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
+
*jestliže je dobropis již zaúčtován, je požadováno nastavení datumu doručení a ve formuláři pro zadání datumu doručení nebylo zadáno žádné datum - systém zahlásí chybu "Není zadáno datum potvrzení"
+
*jestliže z nějakého důvodu zatím neexistuje období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", systém se pokusí toto období DPH založit, v případě, že se tato operace nezdaří, systém zahlásí chybu "Období DPH pro nepotvrzené dobropisy CZ neexistuje"
+
*dále proběhne kontrola na období (zda je otevřeno), zda není zaúčtovaný doklad v deníku blokován a zda existuje příslušné období DPH dle DUZP / Datumu doručení a zda je toto období DPH otevřeno - systém případně zahlásí příslušná hlášení
+
*jestliže příslušné období DPH neexistuje, je založeno
+
*je vždy povoleno dotažení období DPH následujícího roku (DUZP<nowiki>=</nowiki>prosinec, Datum doručení<nowiki>=</nowiki>leden)
+
*dále proběhnou kontroly, zda účetní doklad v deníku nespadá do uzavřeného souhrnného hlášení nebo uzavřeného kontrolního hlášení - systém opět případně zahlásí příslušná hlášení
+
*jestliže proběhnou všechny kontroly ok a je vše správně nastaveno, dojde k vlastí akci :
+
*akce "Nastav potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" dotaženým období DPH dle DUZP / Datumu doručení, zadané Datum doručení se doplní jak do účetního dokladu v deníku tak i do dobropisu
+
*akce "Zruš potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH odpovídající danému DUZP / Datumu doručení na účetním dokladu obdobím DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", Datum doručení je vymazáno jak v účetního dokladu v deníku tak i v dobropisu
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Úhrady kartou - umožněno vyřadit z EET
+
*Do globálních konstant Fakturace byl doplněn parametr:
+
**"Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" - je-li zatržen, je ruční úhrada založená akcemi "Úhrada kartou" nad fakturami, nebo "Karta - nový" nad přehledem úhrad označena příznakem EET a dochází následně ke generování tržby EET. Není-li zatrženo, nejsou takto generované úhrady označeny příznakem EET a ke generování tržby nedochází. V případě, že není k úhradě kartou (Původ <nowiki>=</nowiki> "Úhrada kartou") ještě vygenerována tržba EET, lze nastavení příznaku EET zrušit i nastavit.
+
*Akce "Úhrada EET kartou" v přehledu faktur byla přejmenována na "Úhrada kartou"
+
*Akce "Karta EET - Nový" v přehledu úhrad faktury byla přejmenována na "Karta - Nový".
+
*Při generování nové databáze HELIOS Orange je parametr "Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" nezatržen, pro aktualizované databáze z nižších verzí je zatržen}}
+
 
+
 
+
{{New|Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení pro doklady OZ (Fakturace, skladové pohyby atd.) - Default nastaven na 0<nowiki>=</nowiki>Ze sumy položek v hlavní měně.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Upraven algoritmus porovnání sumy na zálohách a celkové výše realizační faktury.<br/>
+
Při zaškrtnutí atributu "Záloha do výše realizace" ve faktuře na záložce Sum. slevy, zálohy, rekapitulace DPH se záloha přepočítá nově podle částky dokladu po zaokrouhlení. }}
+
 
+
 
+
{{New|Do systémových atributů k anonymizaci záznamu v číselníku Organizace byly přidány:<br/>
+
Odpovědná osoba (archiv změn na organizaci)<br/>
+
a Údaj o zápisu do obchodního rejstříku (archiv změn na organizaci).}}
+
 
+
 
+
 
+
{{Error|Přehled Faktury k datu. Byla opravena chyba při generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni, kdy číslo kontace je vysoké (např.: 600002), kurzový rozdíl se nevygeneroval, skončil chybou "Error converting data type int to nvarchar".}}
+
 
+
 
+
{{Error|Úhrady faktur - ve specifických případech nastavení na úhradě docházelo k tomu, že Celková tržba EET byla rovna 0. Opraveno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraveno dotahování kurzu cizí měny na úhradu při generování úhrad EET z přehledu vydaných faktur.}}
+
 
+
 
+
===Fakturácia (SK)===
+
 
+
 
+
{{Error|Kópia prijatej faktúry v cudzej mene nefungovala správne pri vypnutom parametre "Zachovať dátum kurzu podľa pôvodného dokladu". Ponúkal sa najstarší dátum kurzu a dátum nebolo možné zmeniť. Opravené}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při kopii dokladu faktury přijaté ve valutách trvala kopie v některých případech neúměrně dlouho nebo končila chybou. Opraveno..}}
+
 
+
 
+
===Firemní aktivity===
+
 
+
 
+
{{New|Byla implementována nová agenda "Poptávky vydané" určená pro vedení poptávkového řízení vůči dodavatelům. Podrobnosti viz https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Poptávky_vydané_-_Editor_-_Obchodní_partneři_a_CRM
+
 
+
Poznámka:<br/>
+
V souvislosti s tím byla stávající agenda "Poptávky" přejmenována na "Poptávky přijaté".}}
+
 
+
 
+
{{New|U pole Dič DPH v editoru Organizace se mění popis takto:
+
*Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku '''Aktuální DIČ neplátce DPH''' <nowiki>=</nowiki> 1 - změní se popis na: ''DIČ (neplátce)''
+
*Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku '''Aktuální DIČ plátce DPH''' <nowiki>=</nowiki> 1 - změní se popis na: ''DIČ DPH (aktuální)''
+
*Pokud je DIČ vyplněno a nenastane ani jeden z výše uvedených případů, změní se popis na: ''DIČ DPH (neaktuální)''
+
*Pokud DIČ není vyplněno, zůstává popis: ''DIČ DPH''}}
+
 
+
 
+
{{Error|Od verze x.0.2019.0401 kontrola na výskyt duplicity při zadávání údaje IČO neidentifikovala duplicity v hodnotách s počtem znaků větším než 8. Opraveno a zachován princip, že IČO s nezadanými 0 na začátku a se zadanými 0 je vyhodnoceno jako duplicita.}}
+
 
+
 
+
===Intrastat===
+
 
+
 
+
{{New|Při generování CSV pro InstatDesk se u vybraných měrných jednotek množství větší než 1 zaokrouhlí na celé číslo.
+
Jedná se o tyto MJ: PCE, NEL, NPR, GRM.}}
+
 
+
 
+
===Majetek===
+
 
+
 
+
{{New|V modulu Majetek byly editory:
+
*Protokol zavedení
+
*Karta majetku
+
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
převedeny do nové verze.
+
 
+
Jedná se o uživatelsky editovatelné editory.<br/>
+
Nové funkcionality:
+
Detaily
+
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
se nově otvírají na tlačítka do samostaného okna z:
+
*Protokol zavedení
+
*Karta majetku
+
Na protokolu zavedení lze i listovat
+
 
+
Přehledy:
+
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
se nově otvírají na tlačítka do samostaného přehledu z karty majetku.
+
 
+
 
+
{{Error|Pokud se v Typu majetku přednastaví pohyby, tak se v protokolu nastaví na záložkách s pohyby (účetní/daňové/umístění) aktuální datum a nepřevezme se datum zavedení z první záložky. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Přehled Karty majetku, akce Hromadné změny, KM Vyřazení, Druh daňového dokladu, proklik doDruhy pohybov, nenabízí se Vyradenie krátením. Opraveno.}}
+
}}
+
 
+
 
+
===Mzdy (CZ)===
+
 
+
 
+
{{New|Potvrzení o zdanitelných příjmech - cizinci
+
 
+
Došlo k úpravě řádkku 20 - pojistné nerezident.<br/>
+
Tento řádek byl vyčíslen i v případě, že v době tisku již zaměstnanec nerezidentem nebyl.
+
 
+
Nově se posuzuje, zda je v období tisku DO zaměstnanec rezident, či nikoliv.<br/>
+
Pokud ano, řádek 20 se vytiskne, pokud ne, řádek 20 se nevytiskne.}}
+
 
+
 
+
{{New|Výpočet exekucí a přeplatek z ročního zúčtování daně
+
 
+
Na základě vyjádření JUDr. Breburdy došlo k úpravě základu výpočtu čisté mzdy pro exekuce.<br/>
+
Nově není přeplatek z ročního zúčtování do výpočtu exekucí zahrnován vůbec (ani sleva, ani bonus).<br/>
+
Doposud byl pro výpočet exekucí zahrnován přeplatek na slevě na dani (nikoliv daňový bonus).
+
 
+
Nově se tato úprava projeví poprvé v ročním zúčtování za rok 2019.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Přehled exekučních srážek pro ČSSZ - tisk nad záznamem ve výpočtu mzdy
+
 
+
Pro tisk přehledu exekučních srážek pro ČSSZ bez vazby na Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl vytvořen formulář nad označenými záznamy ve výpočtu mzdy.
+
 
+
Formulář lze použít nejen pro účely ČSSZ, ale i jako "součinnost s exekutory".
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Rodinní příslušníci ve Mzdových údajjích
+
 
+
Doposud nebylo možné ve Mzdových údajích na záložce Paušály, Děti, SVR vytvořit v přehledu Rodiiní příslušníci sestavu pomocí Nastav, která by byla jako "výchozí", resp. po znovu otevření Rodinných příslušníku by "držela".<br/>
+
Nyní již máte možnost výchozí sestavu v Rodinných příslušnících vytvořit.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Oprava exportu oznámení na ČSSZ - XML zpráva
+
 
+
ČSSZ upozorňovalo na chybu XML souboru "Přihláška". V tomto XML souboru chyběl údaj o přechodném bydlišti cizince.<br/>
+
XML obsahovalo pouze trvalé bydliště, ale přechodné (které je například po dobu pracovního poměru na území ČR) neobsahovalo.
+
 
+
Opraveno}}
+
 
+
 
+
{{New|Výplatní listina
+
 
+
Nově je možné pomocí tlačítka Nastav nastavit vlastní šířku jednotivých sloupců.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Přehled odvodu zálohové daně
+
 
+
V případě, že byla ve výpočtu zaměstnance srážková daň a u téhož zaměstnance byla ve výpočtu mzdová složka opravy zálohové daně, docházelo k chybnému zobrazení daňových údajů na tomto formuláři.
+
Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Mzdy (SK)===
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Generovanie kontácií - párovací znak s parametrom MR
+
 
+
Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu, ktorý obsahuje parameter MR (kde M znamená mesiac a R - rok mzdového obdobia) z definície platobného príkazu.
+
 
+
Príklad:
+
1. mzdove obdobie 6/2019 - v definicíí PP typu Štátne platby je položka definície typu "Social. poistenie bez nemoc. davok", na ktorú je naviazané bankové spojenie s variabilným symbolom MM99RRRR
+
 
+
2. generovanie platobného príkazu vytvorí do platobného príkazu variabilný symbol správne vo formáte: 06992019
+
 
+
3. generovanie kontácií vytvorí párovací znak správne formáte: 06992019 (doteraz vo formáte MM99RRRR)
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2019 - mzdové konštanty
+
 
+
Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2019 je nutné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt, čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2019.
+
 
+
Došlo k zmenám v mzdových konštantách potrebných pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií).
+
 
+
Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.
+
 
+
Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
+
 
+
verzia 2.0:
+
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019
+
 
+
verzia iNUVIO:
+
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Generovanie kontácií - párovací znak z Definície platobného príkazu
+
 
+
Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu.
+
 
+
Príklad:
+
Kontácia pre odvod sociálneho poistenia za zamestnanca/firmu ma na riadku kontácie pri účte 336 nastavený Párovací znak <nowiki>=</nowiki> Definícia platobného príkazu.
+
 
+
Pri vygenerovaní kontácií sa v stĺpčeku Párovací znak pri účte 336 zobrazí variabilný symbol s bankového spojenia priradeného na položke definície platobného príkazu pre úhradu sociálneho poistenia (tj Typ odvodu <nowiki>=</nowiki> Sociálne poistenie bez nem. dávok). Doteraz sa párovací znak načítal len pri zákonnom poistení so symbolom SP a to len za zamestnanca, na ostatných položkách kontácii bola uvedená hodnota "Nenájdený".
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Prehľad Rodinní príslušníci v editore Mzdové údaje
+
 
+
Odteraz je možné aj v prehľade Rodinní príslušníci si vytvárať vlastné zostavy, ktoré rešpektujú nastavenie "východzia".
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Výplatná listina
+
 
+
Odteraz je možné si pomocou tl. Nastav nastaviť vlastnú šírku jednotlivých stĺpčekov.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Výpočet položky Čistá mzda
+
 
+
Odteraz sa atribút Čistá mzda nepočíta z Hrubej mzdy, ale z Hrubého príjmu a to nasledovne (zjednodušene):
+
 
+
Hrubý príjem - Nepeňažný príjem* -  Daň - Poistné zamestnanec + Daňový bonus + Ročné zúčtovanie dane.
+
 
+
*napr.: Auto do dane, Produkty vlastnej výroby, Príspevok na ubytovanie, Príspevok zamestnávateľa na II./III. dôchodkový pilier a pod.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ZMENA - Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (dávka 514)
+
 
+
Odteraz pri exporte Mesačného výkazu pre ZP pomocou Formátu správ "Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)" sa do:
+
1. vety záhlavia dávky napočítajú len údaje z prílohy
+
2. vety tela dávky sa zapíše zamestnanec do 2 riadkov:
+
1. riadok storno údajov z výpočtu
+
2. riadok správna čiastka - tj finálny výsledok po vykonanej korekcii
+
 
+
POZOR:
+
Typ výkazu Aditívny je odteraz možné vytvoriť len v elektronickej forme (tj v papierovej už nie).
+
}}
+
  
  
Řádka 417: Řádka 25:
  
  
{{New|Akce "Aktualizace Helios Store" v přehledech HELIOS Store byla přejmenována na "Aktualizace licence". Zároveň byla tato akce zpřístupněna přímo v hlavním okně. V HELIOS 2.0 je v menu Nápověda, v HELIOS iNUVIO pak v hlavním menu aplikace pod tlačítkem HELIOS v sekci HELIOS Store.}}
+
{{New|Dokumenty - přidána akce pro časová razítka a el. podpisy hromadně pro označené záznamy.}}
  
  
{{New|Časová razítka dokumentů: při použití TSA tsabase.ica.cz přes SSL se mohla zobrazit chybová hláška:<br/>
+
{{New|Pokud PDF soubor obsahuje JPX obrázek nulové délky, dojde při zobrazení dokumentu v info panelu k chybě Access Violation Error. Opraveno.}}
Connection lost due to error 10060.<br/>
+
Opraveno.
+
  
Dále byla přidána podpora komunikace TLS 1.1 a TLS 1.2}}
 
 
 
{{New|Optimalizace výkonu vytváření a mazání výdejek navázaných na došlou objednávku. Problém s rychlostí mohl být především při existenci více položek na dokladu.}}
 
 
 
{{New|Export 2D čárového kódu z tisku do PDF pomocí eDocEngine filtru způsobuje nečitelnost tohoto kódu. Opraveno.}}
 
 
 
{{New|Bylo upraveno přednastavení názvu souboru pro export do Excelu (XLS, XLSX). Nyní se jako název souboru přednabízí název aktivní sestavy. Pokud není žádná sestava aktivní, nabídne se název "HEO - <název přehledu>". Název souboru se automaticky použije i jako název listu.}}
 
 
 
{{New|V F4 Nastav je nyní možnost nastavit špinavé čtení pro přehled. U konkrétní sestavy je možno zvolit jestli kopíruje nastavení pro přehled nebo vždy zapíná či vypíná tuto funkcionalitu. Princip nastavení kopíruje nastavení omezeného načítání dat.}}
 
 
 
{{New|Do profilů pro export tisku z ReportBuilderu do souboru byly doplněny formáty BMP (RB), JPG (RB), PNG (RB) a GIF (RB).}}
 
 
 
{{New|Funkcionalita nástroje Analytik byla doplněna o možnost zobrazování textů Analytika pro každého uživatele nebo roli individuálně.
 
 
Nelze používat obecnou podmínku pro filtraci na přihlášeného uživatele ve smyslu ...WHERE LoginID <nowiki>=</nowiki> Suser_Sname()
 
 
Pro uživatele nutno místo Suser_Sname() použít proměnnoub :LoginName<br/>
 
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených přihlášeným uživatelem (bez ohledu na období)<br/>
 
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor<nowiki>=</nowiki>ISNULL(':LoginName',''))
 
 
Pro roli nutno použít proměnnou :IdRole<br/>
 
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených všemi uživateli v roli přihlášeného uživatele(bez ohledu na období)<br/>
 
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE  Autor IN (SELECT LoginName FROM TabUziv WHERE IDRole<nowiki>=</nowiki>ISNULL(:IdRole,0)))
 
}}
 
 
 
{{New|V případě, že jsou v definici uživatelského editoru použita informační políčka, pak po akci Aplikuj definici mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.}}
 
 
 
{{New|Pro přehled 95 - Globální konfigurace byla doplněna globálně platná práva pro výběr typu uživatelských úprav (na uživatele, na roli, pro všechny uživatele). Tato 3 práva jsou pak platná pro všechny přehledy, hlavní stromeček apod.}}
 
 
 
{{New|Zobrazení historie změn nezobrazí nikomu změny sloupce, pokud na tento sloupec má někdo zakázaná práva. V podmínce není uplatněn přihlášený uživatel. Opraveno.}}
 
 
 
{{New|Do přehledu Uživatelské menu byla doplněna i role. Zároveň byla doplněna i do exportu/importu.}}
 
 
 
{{New|Při exportu uživatelských sloupců typu "Stavový sloupec" může docházet ke konfliktu v collation. Opraveno.}}
 
 
 
{{New|Kurzovní lístek - úprava funcionality stahování : přidána podpora SSL.
 
 
Kurz.lístek lze zadat jako http i https adresu.<br/>
 
Zároveň ošetřen stav, kdyby mohlo docházet k přesměrování mezi http a https s chybovou hláškou WinInet error 12039.}}
 
 
 
{{New|Nešlo smazat definici definovaného přehledu nebo uživatelského soudečku. Objevila se chyba, že neexistuje tabulka TabOblibeneZkratky. Opraveno.}}
 
 
 
{{New|Do seznamu uživatelů v systémové databázi (TabUserCfg) byl přidán atribut Aktivní (typu BIT). Všichni uživatelé jsou ve výchozím stavu označeni jako Aktivní (zaškrtnuto). Pomocní akcí nad přehledem lze hromadně označit (vyřadit) neaktivní uživatele systému, kteří jsou v systému ponecháni z historických důvodů. Aktivní/Neaktivní.<br/>
 
Tento atribut následně umožňuje uživatelské odfiltrovávání neaktivních uživatelů v různých přehledech s výběry uživatelů. POZOR - tento atribut nemá žádný vliv na to, zda má uživatel přístup do databáze nebo ne.
 
 
 
{{New|Funkce "Přehled DB a jejich verzí" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".}}
 
 
 
{{New|Funkce "Přehled pluginů a jejich verzí v DB" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".}}
 
 
 
{{New|V editoru tiskového formuláře na záložce třídení v seznamu tiskových zdrojů byla v menu doplněna možnost plně rozbalit a plně sbalit celý strom. Dále byla zpřístupněna možnost editace uživatelského tiskového zdroje, i když je strom zobrazen v omezeném rozsahu.}}
 
 
 
{{New|Optimalizována rychlost při zadávání položek došlé objednávky. Docházelo k vícenásobnému obnovení přehledu stavu skladu. Opraveno - nyní se přehled stavu skladu obnovuje jen jednou.}}
 
 
 
{{New|Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).
 
Verze 2018 vol 2.7}}
 
 
 
{{New|Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.04.}}
 
 
 
{{New|Bylo upraveno zobrazení průběhu Automatu. U rozsáhlejších automatů se neposouvalo zobrazení stromu kroků automatu, tudíž mohlo dojít k tomu, že nebyl vidět aktuální krok. Opraveno.}}
 
  
 
===Oběh zboží===
 
===Oběh zboží===
  
 +
{{New|Při přepisu editoru Strom návazných dokladů došlo ke změně významu dvojkliku. Dvojklik začal zobrazovat editor dokladu. Opraveno - dvojklik opět zobrazuje přehled s označeným dokladem.}}
  
{{New|U cenové úrovně je možno přednastavit Typ ceny (s DPH/bez DPH), což se přednabídne i při zadávání ceně k položce.}}
 
  
 +
===Majetek===
  
{{New|Pro doklady DSN doplněno "Datum pořízení".}}
 
  
 +
{Error|Opraveno přednabízení data platnosti účetního pohybu (např. technického zhodnocení). Přednabízí se aktuální datum, v případě, že je pohyb uzavřen, nabízí se datum posledního uzavřeného pohybu.}}
  
{{New|Po vygenerování vydané objednávky z došlé objednávky se automaticky nedotáhla cena na položku dokladu. Opraveno.}}
 
  
 
+
{{Error|Byla opravena chyba, kdy v daňových pohybech je zadán druh pohybu např. "Zavedení" s datem např. 31.5.2019. 00:00:01. Pokud se potřebuje ke stejnému datu zadat další druh pohybu, např. "Snížení ceny" kvůli dotaci, zobrazí se hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam". Důvodem bylo stejné datum a čas. Po opravě se nastaví čas o vteřinu vyšší.}}
{{New|Nedotahovalo se správně místo určení a fakturační adresa v případě, že byla na doklad nejprve vyplněna kontaktní osoba, která je vyplněna u organizace označené jako místo určení a zároveň má toto místo určení nastavenou nadřízenou organizaci, které je označeno jako fakturační adresa. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|Kopie výdejky převodky kopíruje nově i „Čís. skladu pro převod“ a „Druh dokl. převodu“.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Vazba kmenová karta/obal nerespektovala přepočet množstevní jednotky při přidání obalu na doklad. Opraveno.
+
 
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Realizace výdeje – chybová hláška doplněna o identifikaci problémové položky. Jde o chyby v souvislosti množství k dispozici na VČ a umístění + nesoulad množství na skladě a umístění.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|U výkazu lihu nezafungoval import v případě nastavení v globální konfiguraci "I organizace bez IČO". Zobrazovala se hláška, že položka musí mít alespoň jeden pohyb lihu. <br/>
+
Zároveň docházelo k tomu, že v některých případech se zněkolikanásobil výskyt záznamu organizace v přehledu a mělo to vliv i do položek. Exportované XML bylo v pořádku.<br/>
+
Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{New|V akci „Zásoby za období vybraných položek“ u „Stav skladu k datu“ (skladová uzávěrka) - napočetla se pouze první položka opakovaně. Opraveno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Akce „Přesun množství“ v „Umístění všech položek“ přidán v editoru výběr měrné jednotky. Akce je aktivní pro jeden záznam, uplatnění konkrétní měrné jednotky je tedy jednoznačné.
+
}}
+
 
+
 
+
===Personalistika (CZ)===
+
 
+
 
+
{{New|Personalistika -  Zaměstnanci, Lékařské prohlídky- Aktuální pracovní pozice
+
 
+
V Nastav lze nově vybrat ve skupině Aktuální pozice i atribut Volných pracovních míst.<br/>
+
Zkrácený název byl upraven na Neobsazené<br/>
+
V Plánu školení a lékařských prohlídek byla přidána vazba na Aktuální pracovní pozici.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Dovednosti zaměstnanců - Nový
+
 
+
Nad přehledem Dovednosti zaměstnanců vzniklo tlačítko Nový, pomocí kterého můžete nyní i z tohoto  přehledu zadávat  Dovednosti zaměstnanců (doposud bylo nutné přejít do modulu Mzdy)}}
+
 
+
 
+
{{New|Pracovní pozice úpravy
+
 
+
Do výchozího nastavení Nastav v přehledu pracovních pozic byly přidány sloupce s obsazeností pracovních pozic (tzn. na pozici má být zaměstnanců, je zaměstnanců, rozdíl)
+
 
+
V přehledu Pracovní pozice se při změně obsazení PP neobčerstvila obsazenost pozic. Opraveno
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Generování jubileí
+
 
+
Akce pro generování jubileí byla upravená tak, aby v případě, že za vybrané rozmezí období vznikne více jubileí, aby se zobrazila všechna jubilea, nejen poslední.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Školící akce - kopie
+
 
+
Nad přehledem Školící akce, prohlídky přibyla nová akce a sice Kopie.<br/>
+
Nyní tedy nemusíte totožnou školící akci zadávat zcela znovu, stačí ji zkopírovat.}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Personální organizační struktura - Obsazení pracovní pozice
+
 
+
V editoru Personální organizační struktury na záložce Obsazení pracovní pozice se omylem zobrazovalo tlačítko Přidat. Tlačítko bylo odstraněno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Pracovní pozice a Profese v Doplňujících údajích
+
 
+
Pracovní pozice má v platném detailu uvedenou nově  profesi, zaměstnanec má v doplňujících údajích v aktuálním mzdovém období záznam doplňujících údajů kde profese není vyplněna a neexistuje ve výpočtu mzdy vypočtená mzda, pak se přednastavená profese z pracovní pozice přenese sem.
+
 
+
Zároveň při přenosu profese může být uložen u profese ještě číslo CZ-ISCO a K-ZAM. Pokud jsou, zároveň se přenesou do doplňujících údajů. }}
+
 
+
 
+
===Pokladna===
+
 
+
 
+
{{New|Při hromadném generování pokladního dokladu z faktur se nyní do pokladního dokladu propisuje zaměstnanec z účetních vazeb, pokud je na všech fakturách stejný,}}
+
 
+
 
+
{{New|Rozšířena možnost doplnění útvaru podle zakázky, tuto možnost lze nastavit na řadě pokladny.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opravena třídicí kriteria v distribučních sestavách přehledu Pokladní doklady.
+
*Pokladní kniha
+
*Pokladní kniha CM
+
*Pokladní kniha - měsíční obraty.
+
*Pokladní kniha - měsíční a denní obraty
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraveno dotahování kurzu k datu při  Generování dokladu kurzového rozdílu.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Po připojení faktury na pokladní doklad, se přepsalo i uživatelské období (období stavu) podle faktury. Opraveno. Období stavu odpovídá datu případu na pokladním dokladu.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraveno nastavení focusu na odpovídající záznam v číselníku textů při zadávání textu na položce pokladního dokladu.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Pokud v cizoměnové pokladně v daném roce nebyl žádný pohyb, nešlo zobrazit výčetku v měně pokladny - opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Pokladňa (SK)===
+
 
+
 
+
{{New|Generovanie dokladu kurzového rozdielu
+
 
+
Pri generovaní dokladu ku kurzovému rozdieľu k bilančnému dňu nesprávne ťahalo kurz k 31.12.}}
+
  
  
Řádka 635: Řádka 48:
  
  
{{New|Nová globální konstanta pro pokladní prodej "Uplatnit ceny a slevy na záporné množství na dokladech". Je-li zatržena (ve výchozím nastavení je nezatržena), uplatňují se množstevní/finanční slevy a množstevní ceny i na položkách účtenek se zadaným záporným množstvím. Pro dohledání slev a cen se použijí kladné hodnoty.}}
+
{{Error|Položková vratka - z původně zaokrouhleného dokladu v hotovosti se při změně způsobu úhrady na úhradu kartou a zrušení zaokrouhlení zaevidovala v úhradách výše úhrady zaokrouhlená. Opraveno.}}
 
+
 
+
{{New|Nová nastavení umožňující ovlivňovat způsob úhrady použitý pro storna účtenek a položkových vratek
+
*Globální konstanty (Pokladní prodej)
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro storno''' – uplatní se pro storno účtenky:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' (výchozí nastavení) - použijí se ty, které byly na původní účtence, ale bude možno tuto volbu změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
 
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro vratku''' – uplatní se pro položkovou vratku:
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' (výchozí nastavení) - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
 
+
*Řady účtenek (záložka EET)
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro storno''' – uplatní se pro storno účtenky:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' - použijí se ty, které byly na původní účtence
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
+
***3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
+
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro vratku''' – uplatní se pro položkovou vratku:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' - použijí se ty, které byly na původní účtence
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
+
***3 - ''Dle globální konfigurace'' (výchozí nastavení)
+
+
*Způsoby úhrady
+
**'''Lze použít pro storna a vratky''' - určuje ty způsoby úhrady, které se budou uživateli nabízet při zadávání storna účtenky, nebo položkové vratky. Pro úhradu přiřazenou v globálních konstantách pokladního prodeje jako hotovost se příznak nastaví automaticky.
+
 
+
*''Poznámka: Finanční vratka zůstává nadále pouze v hotovosti''
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Od této verze HELIOS Orange rozlišuje položkovou vratku od storna účtenky.
+
*Pro storno účtenky je zavedena nová hodnota atributu Typ dokladu: 5 – Storno účtenky
+
*Uzávěrka – vratky a storna jsou pro úhrady a pro rekapitulaci načítány stále do stejných sumačních hodnot, upraven tiskový formulář Uzávěrka (-65)
+
*Do dialogu Identifikace prodejky při akci "Storno účtenky" i do dialogu "Úhrada" při akci "Položková vratka" bylo doplněno tlačítko "Def. OK".
+
**Tlačítko "Def OK" se pro položkovou vratku řídí parametry, které byly dosud používané výhradně pro prodejku, tj. parametry označenými nyní "[2] Def. OK pro účtenku/vratku"
+
**Pro storno byla na řadě účtenek na záložce Dodatky doplněna nová sada parametrů "[3] Def. OK pro storno"
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Nová konstanta "Přednostně hledat čárový kód" v globálních konstantách - je-li nastavena, program hledá zadanou hodnotu nejprve v čárových kódech a teprve pak přejde na hledání dle nastaveného Způsobu zadání zboží. Je-li nastavena i konstanta "Přednostně hledat PLU kód", hledá se nejprve v PLU kódech a pak teprve v čárových kódech.}}
+
 
+
 
+
{{New|Uzávěrka účtenek
+
*Do tabulky Uzávěrka účtenek - doklady byl doplněn výpočet částky nedaňového zaokrouhlení
+
*Druhová hodnota sumy částek nedaňového zaokrouhlení byla doplněna jako samostatný sloupec do distribučního tiskového formuláře Uzávěrka (-65) do přehledu sumací za jednotlivé typy dokladů}}
+
 
+
 
+
{{New|Umožněno načítat tzv. váhový EAN, který zahrnuje kód položky včetně váhy.
+
*Je třeba nastavit novou globální konstantu pokladního prodeje "Zpracovávat váhové čárové kódy"
+
*Formát kódu je  PPXXXXKVVVVVK, kde
+
**PP - prefix – indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující i váhu. Pro tyto účely jsou vyhrazeny tyto hodnoty prefixů: 21, 25, 26, 28, 29
+
**XXXX - kód zboží <nowiki>=</nowiki> PLU kód – je-li nastavena globální konstanta Přednostně hledat PLU kód
+
**PP+XXXX – kód zboží <nowiki>=</nowiki>  čárový kód – alternativně k PLU kódu
+
**K - kontrolní číslice pro kód zboží
+
**VVVVV - váha v gramech – přepočítá se na měrnou jednotku dotaženou na položku účtenky, je-li nalezen přepočet z měrné jednotky g (gramy). Není-li přepočet nalezen, hodnota se načte beze změny
+
**K - kontrolní číslice pro váhu
+
*Pokud je zapnuta globální konstanta "Přednostně hledat PLU kód", načtený kód má 13 znaků a je použit vyhrazený prefix PP, tak se nejprve hledají čtyři znaky XXXX za prefixem v PLU kódech na kmenových kartách.
+
*Pokud načtený kód má 13 znaků, je použit vyhrazený prefix PP a nedohledá se položka dle PLU kódu, tak se hledá 6 znaků PP+XXXX v čárových kódech zavedených ke kmenovým kartám
+
*Není-li položka nalezena ani jedním z výše uvedených způsobů a je použit vyhrazený prefix, hledá se 6 znaků PP+XXXX dle nastavení způsobu zadání zboží v konfiguraci, tj. např. jako registrační číslo položky}}
+
{{New|1. v Přepravní služby/Nastavení parametrů přidán paramert identifikace v systémech RAAL a TimoCom (pro tiskové sestavy)
+
2. úprava funkce "Hledej zásilku" nad přehledem Sběrná služba - více informací s možností přímé editace zásilky
+
3. nad přehledem Sběrná služba přidána funkce pro zobrazení všech nakládek a vykládek ze všech zásilek, které jsou v označených pozicích
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při pořizování vratky se v dotykovém režimu neplnila v editoru políčka s vybranými údaji k aktuálnímu záznamu položky. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Storno účtenky - storno účtenky s úhradou následným čerpáním nebo zúčtováním se známou sazbou DPH: Rekapitulace i úhrada EET byly vyčísleny stejně, jako kdyby původní účtenka byla uhrazena v hotovosti („historická“ chyba). Opraveno.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při současném zobrazení přehledů položek a stavu skladu v editoru účtenky byl při aktivovaném dotykovém režimu prázdný přehled stavu skladu v nedotykovém režimu (standardní přehled na záložce 1 - Prodej). Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Rekapitulace DPH
+
*při kombinaci úhrady v hotovosti (nedaňové zaokrouhlení) a následného čerpání se známou sazbou DPH nedošlo k ponížení základu a daně o hodnotu čerpání
+
*při daňovém zaokrouhlení u následného čerpání se známou sazbou DPH k ponížení došlo, ale v rekapitulaci se vyskytly haléřové nesrovnalosti základ +, DPH -, celkem 0
+
Opraveno}}
+
  
  
 
===Přepravní služby===
 
===Přepravní služby===
  
 +
{{New|Při mazání spediční zásilky s vyfakturovanými kalkulacemi systém ohlásí, že zásilku nelze smazat, ale přesto dojde k jejímu smazání. Kalkulační položky zůstanou zachované.}}
  
{{New|1. fakturace s výběrem kalkulací (zásilek) přidána i do přehledu Spedice a Sběrná služba,<br/>
 
2. funkce Párování došlých faktur přidána do přehledu Sběrná služba,<br/>
 
3. do funkce Párování došlých faktur bylo přidáno tlačítko "Spáruj a realizuj fakturu" <nowiki>=</nowiki> po napárování nákladů na kalkulace se došlá faktura automaticky realizuje.
 
}}
 
  
 +
===QMS Systém řízení kvality===
  
{{New|V editoru nad skladem zásilek bylo vyžadováno vyplnění vazby na sběrné místo.
 
  
Kontrola odstraněna.}}
+
{{Error|Akce Generování opakovaných úkolů pro typ úkolu Doba užití/Počet užití do odkazu "Poslední započtená operace" neukládala ID záznamu s maximální hodnotou z těch, které byly započteny do hodnoty Aktuální doba užití/Aktuální počet užití. Při dalším nápočtu se pak mohly některé záznamy započítat znovu. Opraveno.
 
+
 
+
===Splátkování a leasing===
+
 
+
 
+
{{New|Opakované platby,<br/>
+
jsou upraveny názvy sloupců Párovací znak a Druhý párovací znak.<br/>
+
Do párovacího znaku se přenáší číslo smlouvy.<br/>
+
Druhéhý párovací znak se generuje podle nastavení na skupině.
+
 
}}
 
}}
 
 
{{New|Při generování faktur z opakovaných plateb se nově z předmětu kopíruje na fakturu nastavení pro limit kontrolního hlášní.}}
 
 
 
===Účetnictví===
 
 
 
{{New|V rámci rozšíření funkcionality fakturace na zaměstnance byl na doklad v účetním deníku doplněn atribut, že jde o fakturačního zaměstnance.<br/>
 
Nový slopec - příznak "Fakturační zaměstnanec" je plněn při zaúčtování faktur/dobropisů a zaúčtování příjemek a výdejek. Je-li na prvotním dokladu zadán fakturační zaměstnanec, je příznak "Fakturační zaměstnanec" v úč.deníku nastaven na 1 (zaškrtnuto).<br/>
 
Při kontrolách povinností na účtu je respektován příznak "Fakturační zaměstnanec". Je-li nastaven na 1 (zaškrtnuto), hodnota v poli zaměstnanec v úč.deníku se řídí nastavením povinnosti pro organizaci.<br/>
 
Podobný princip je aplikován i v editoru úč.deníku - přístupnost pole "Zaměstnanec".<br/>
 
Je-li příznak "Fakturační zaměstnanec" nastaven na 1 (zaškrtnuto), je v editoru úč.deníku nadpis pole pro zaměstnance změnen na "Fakturační zaměstnanec" a řídí se nastavením povinnosti na účtu pro organizaci.
 
 
Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen na nový řádek v úč.deníku při těchto operacích:
 
*export / import
 
*rozúčtování deníku
 
*generování kurzového rozdílu
 
*kopie dokladu a hromadná kopie
 
*kopie pro KH resp. pro SH
 
*samovyměření
 
*krácení poměr.koeficientem
 
*přeúčtování DPH SK
 
 
Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen při generování přehledu hlavní knihy.
 
 
Návazné úpravy:<br/>
 
Vzhledem k zavedení nového příznaku "Fakturační zaměstnanec" došlo k úpravám některých dalších procesů.<br/>
 
Úpravy zajišťují správný přenos příznaku "Fakturační zaměstnanec" a plnění zaměstnance v účetním deníku, čímž je zajištěno jak správné spárování v saldokontu tak i správnou funkcionalitu editoru úč.deníku.<br/>
 
Jedná se o tyto procesy:
 
*účtování zádržného
 
*všechna účtování úhrad (účtování, dorovnání, kurz.rozdíl, kurz.rozdíl k bil.dni)
 
*všechna účtování saldokontních případů (dorovnání setin, kurz.rodíly, přeúčtování), platí pro saldokontní přehledy a saldokontní přehledy ke dni
 
*účtování opravných položek ze salda
 
*účtování zápočtů (z fakturace i ze salda)
 
 
Banka<br/>
 
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance v úhradách na položce a úhradě bankovního výpisu, vzniklé zaúčtováním faktur na zaměstnance. Upravena příprava účtování a kontroly, kde je povinná organizace.
 
 
Pokladna<br/>
 
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance na pokladních dokladech, vzniklé generováním z faktur na zaměstnance nebo připojením faktur na zaměstnance. Upraveno účtování a kontroly, kde je povinná organizace.}}
 
 
 
{{New|Tiskový formulář přiznání k DPH vzor č. 21 (CZ). Byla provedena oprava textů přiznání k DPH na řádcích 1 a 2, která se projeví od zdaňovacího období od 1.4.2019.<br/>
 
Poznámka:<br/>
 
Pro okamžitou pomoc lze opravit texty řádků 1 a 2 editací v přehledu "Výkazy DPH" na druhé záložce v editoru číselníku období DPH.}}
 
 
 
{{New|Do přehledu Výkazy byl přidán nový sloupec Datum aktualizace po měsících, do kterého se zapisuje datum a čas poslední aktualizace po měsících.
 
}}
 
 
 
{{New|V případě, že jsou definována uživatelská období (období stavu) duplicitně ve více globálních obdobích, nelze tisknout Hlavní kniha, systém hlásí chybu "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows <nowiki>=</nowiki>, !<nowiki>=</nowiki>, <, <<nowiki>=</nowiki> , >, ><nowiki>=</nowiki> or when the subquery is used as an expression". Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se při generování upomínek ze salda mohla zobrazit hláška:<br/>
 
Položka 'Paušální náhrada' musí být zadaná !}}
 
 
 
{{Error|V účetním deníku byla opravena chyba, kdy se při kopii dokladu do jiného roku (např. roku 2019) v účetním deníku se doklad nezkopíroval, pokud do se pole s rokem hodnota roku (např. 2019) napíše pomocí klávesnice. (Výběr z nabídky přes tlačítko (...) fungovalo a funguje správně.)
 
}}
 
 
 
===Výkazy a finanční analýza===
 
 
 
{{New|Pro výkazy PAP a PKP je zapracována nová funkcionalita "fakturační zaměstnanec". Kromě standardních dokladů, na kterých je do účetního deníku účtováno na organizaci, ze které se pro účely PAP a PKP použije IČO resp. ID partnera, bude možno účtovat  místo organizace na zaměstnance<br/>
 
 
Pro  výkazy PAP a PKP se v uvedeném případě nedohledává IČO resp. ID partnera z organizace, ale dosadí se ID partnera <nowiki>=</nowiki> 111.}}
 
 
 
{{New|Bylo upraveno doplňování účtů pro výkaz PKP}}
 
 
 
{{New|Pro výkaz PKP část III se sgrupují údaje k organizacím s různým číslem organizace, ale se stejným IČO do jednoho řádku.}}
 
 
 
{{New|Do výchozího zobrazení přehledu Definice řádku na výkazu jsou přidány jako výchozí sloupce:Text součtu (255) a Přiřazené účty (vše).}}
 
 
 
===Zakázky===
 
 
 
{{Error|Editor přehledu Termíny nenabízel uživatelské sloupce pro editaci u nově založeného záznamu. Opraveno.}}
 
  
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]

Verze z 15. 8. 2019, 11:21

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka Bylo opraveno dohledání kurzu na úhradu bankovního výpisu. Chyba se projevovala v případě zakázáných kurzových rozdílů a hlavní měnou jinou než CZK.

Celní případy

Novinka Ečit - předvyplňování textu o.31 :

pokud byl zadán doplňkový kód tak se nepředvyplnil text z Ečitu.:
Opraveno,:
Při neexistenci ečit textu na úrovni dop.kódu se zkusí dohledat text z hlavní položky celní deklarace.


Novinka Přehled poplatků nad položkami celní deklarace : sloupec Info byl přidán do tiskového zdroje xPoplatky.


Evidence pošty

Novinka Autentikační dialog, který se zobrazí při přihlašování do datové schránky, nereflektoval případnou změnu v zadání Uživatelského jména a stále používal pro přihlášení údaj zadaný v definici datové schránky. Opraveno. Předvyplněné Uživatelské jméno z definice práv je možno v autentikačním dialogu změnit a bude použito pro přihlášení.


Obecné

Novinka Dokumenty - přidána akce pro časová razítka a el. podpisy hromadně pro označené záznamy.


Novinka Pokud PDF soubor obsahuje JPX obrázek nulové délky, dojde při zobrazení dokumentu v info panelu k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Při přepisu editoru Strom návazných dokladů došlo ke změně významu dvojkliku. Dvojklik začal zobrazovat editor dokladu. Opraveno - dvojklik opět zobrazuje přehled s označeným dokladem.


Majetek

{Error|Opraveno přednabízení data platnosti účetního pohybu (např. technického zhodnocení). Přednabízí se aktuální datum, v případě, že je pohyb uzavřen, nabízí se datum posledního uzavřeného pohybu.}}


Oprava Byla opravena chyba, kdy v daňových pohybech je zadán druh pohybu např. "Zavedení" s datem např. 31.5.2019. 00:00:01. Pokud se potřebuje ke stejnému datu zadat další druh pohybu, např. "Snížení ceny" kvůli dotaci, zobrazí se hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam". Důvodem bylo stejné datum a čas. Po opravě se nastaví čas o vteřinu vyšší.


Pokladní prodej

Oprava Položková vratka - z původně zaokrouhleného dokladu v hotovosti se při změně způsobu úhrady na úhradu kartou a zrušení zaokrouhlení zaevidovala v úhradách výše úhrady zaokrouhlená. Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Při mazání spediční zásilky s vyfakturovanými kalkulacemi systém ohlásí, že zásilku nelze smazat, ale přesto dojde k jejímu smazání. Kalkulační položky zůstanou zachované.


QMS Systém řízení kvality

Oprava Akce Generování opakovaných úkolů pro typ úkolu Doba užití/Počet užití do odkazu "Poslední započtená operace" neukládala ID záznamu s maximální hodnotou z těch, které byly započteny do hodnoty Aktuální doba užití/Aktuální počet užití. Při dalším nápočtu se pak mohly některé záznamy započítat znovu. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export