Verze 2.0.2021.0616 - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Verze z 23. 7. 2021, 08:35; Dagmar.mayerova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Novinka Při importu do Kartového centra formátu Six Payments se výše poplatků nově importuje z elementu aComEffHighSC.

Protože je částka v elementu aComEffHighSC nezaokrouhlená, systém částku poplatků zaokrouhluje aritmeticky na 2 des. místa.

Novinka Při výpočtu daně z motorových vozidel systém nezohledňoval věk auta v dalším roce a tím pádem nepočítal správné sazby daně.

Opraveno

Novinka {{{1}}}
Novinka One stop shop (OSS), opraveno chybné chování:

OSS - režim EU, Faktura vydané se generuje automaticky z výdejky při realizaci. Na řadách výdejek i faktur je nastaveno Převádět režim OSS. Výdejka má nastavenou zemi OSS DE, sazba 19%. Na fakturu se ale dotáhla sazba např. 21% podle vlastního DIČ DPH. Opraveno, dotáhne se správná sazba.


Novinka Při generování dokladů se v souvislosti s případnou změnou země na cílovém dokladu v rámci změny režimu One Stop Shop (OSS) neaktualizovaly sazby DPH na položkách. Opraveno
Novinka Při generování faktury v rámci realizace výdejky se v souvislosti s případnou změnou země na cílovém dokladu v rámci změny režimu One Stop Shop (OSS) neaktualizovaly sazby DPH na položkách. Opraveno
Novinka Při otevření dokladu v režimu One Stop Shop do editace se v případě, že Země na dokladu nebyla shodná se zemí u odběratele (ve vazbě Organizace), Země automaticky nastavila dle odběratele. Opraveno
Novinka Akce Přesun do jiné kategorie přestala fungovat pro více označených záznamů. Opraveno
Novinka Opravena chyba, kdy se při generování karty majetku z protokolu zavedení mohla objevit hláška "Nelze uložit tento druh pohybu, protože už existuje." Karta majetku se následně nezaložila.
Novinka Opravena chyba, kdy mohlo při přidání nového pohybu zmizet u posledního zaúčtovaného pohybu datum účtování, a tím i příznak Účtováno.

Situace mohla nastat u Karty majetku s nastavením: Opis: DP->UP; úplná shoda DP Způsob odpisu: fotovoltaická zařízení, nehmotný majetek, jiný časový, jiný sazbou, mimořádný Účtování pohybů: účetní pohyby Přidáním nového daňového pohybu (technické zhodnocení, vyřazení, …) nebo aktualizací daňových pohybů mizí u posledního zaúčtovaného účetního pohybu UP Datum účtování a v té souvislosti i zatržítko UP Účtováno. Účetní doklad v Deníku nelze smazat, protože nebyl dohledán prvotní doklad.

U karet majetku s výše popsaným nastavením, pokud je DP způsob odpisu rovnoměrný nebo zrychlený, k této chybě nedocházelo. Pokud je na kartách majetku s výše popsaným nastavením nastaveno Účtování pohybů: Daňové pohyby, pak také k chybě nedocházelo.

Novinka Měsíční docházka (Výpočet mzdy, Měsíční docházka)
====================

V předchozí úpravě došlo k zanesení chyby, kdy v případě nepravidelného kalendáře se zobrazovaly chybné denní úvazky.

Upraveno


Novinka Při přechodu na verzi x.0.2021.0604 se ve výjimečných případech mohla objevit chyba:

Změnový skript na verzi 20210604 nebyl aplikován úspěšně. The COMMIT TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION Opraveno.

Novinka ÚPRAVA - Zaměstnej uchazeče - Uplatnit slevy a odpočty 1. měsíc
===============================

Nyní po spuštění akce Zaměstnej uchazeče (přehled Zaměstnanci), v případě, že je datum nástupu do pracovního poměru první den v měsíci, bude toto zaškrtávací pole "Uplatnit slevy a odpočty 1. měsíc" automaticky zaškrtnuté. Jestliže zaměstnanec nastoupí později než první den v měsíci, zaškrtnuté nebude.

Novinka Položková vratka - při specifické kombinaci nastavení pokladního prodeje se od verze 0600 mohlo stát, že se k položkové vratce zaevidovala vrácená hotovost s částkou 0. Opraveno
Novinka Při generování došlé objednávky z nabídky se nepřenášela do položky objednávky zakázková modifikace zadaná na položce nabídky. Opraveno


Novinka Akce Generování došlé objednávky nad nabídkami neměla implementovaná pravidla pro přenášení/nepřenášení režimu One Stop Shop ze zdrojového dokladu na cílový doklad. Opraveno
Novinka Podle vlastního účtu i podle účtu protistrany se dohledává smlouva o inkasu. Pokud existuje, naváže se na řádek inkasního příkazu. Inkasní smlouva nesmí být duplicitní (Platnost Od do)
Novinka Opraveno chování, kdy nad leasingovými pohyby sice šlo změnit kurz, i když je pohyb uzavřený (protože na něj byl vygenerovaný platební příkaz), ale hodnota v CZK se ani po aktualizaci pohybů dle nově zadaného kurzu nepřepočítala.
Novinka Oprava dokladu pro výkazy One Stop Shop (OSS) v následujících obdobích OSS se provádí tímto postupem:
  • oprava výše daně: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nový dobropis. Doklad musí mít zaškrtnut příznak "Opravný doklad" a zadáno "Číslo původní faktury". Položky obsahují požadovanou opravu. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.
  • storno celého dokladu: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nový dobropis. Doklad musí mít zaškrtnut příznak "Opravný doklad" a zadáno "Číslo původní faktury". Položky jsou ve výši původní faktury. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.
  • nový doklad: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nová faktura. Musí mít v poli "Opravovaný OSS" zadán OSS, do kterého patří. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.

Opravné doklady jsou po zaúčtování započítány do aktuálního výkazu OSS. Výpočet probíhá s kurzy, které jsou dotaženy z opravovaného výkazu OSS. V přehledu položek OSS jsou tyto doklady označeny příznakem "Oprava" a je k dispozici vazba na "Opravovaný výkaz OSS" - lze zobrazit údaje o výkazu OSS, který je opravován. V přehledu kurzů OSS jsou dohledané původní kurzy označené příznakem "Oprava". Při generování XML jsou opravné doklady generovány do věty "O".

Je-li oprava dokladu provedena ve stejném období OSS jako původní faktura, není ve výkazu OSS označena jako "Oprava" a do výkazu XML se generuje do věty "R".

Novinka U výkazů One Stop Shop (OSS) mohlo dojít u dokladů s jinou měnou než EUR k tomu, že systém nenavázal účetní doklady na příslušný výkaz OSS. Opraveno.
Novinka Při generování výrobního příkazu na opravu zmetku mohlo dojít v některých situacích k zobrazení chybové hlášky a příkaz na opravu tak nebylo možné vygenerovat.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export