Verze 2.0.2021.0600 - Změny 2021

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: ===Banka=== {{New|Při připojování Kartového centra na řádek bankovního výpisu - úhrady se přenáší i "Text" zadaný na účetní vazbě na poplatky v glob…)
 
Řádka 754: Řádka 754:
 
{{New|Pokud je nastaveno Víceřádkové záhlaví sloupců, docházelo k chybnému vykreslení rychlého filtru v přehledech uložených sestav v okně F4 Nastav. Opraveno.
 
{{New|Pokud je nastaveno Víceřádkové záhlaví sloupců, docházelo k chybnému vykreslení rychlého filtru v přehledech uložených sestav v okně F4 Nastav. Opraveno.
 
Zároveň bylo upravena tvorba těchto přehledů - vytváří se nyní až v okamžiku přepnutí na záložku Sestavy, čímž došlo k jistému zrychlení zobrazení editoru Nastav.}}
 
Zároveň bylo upravena tvorba těchto přehledů - vytváří se nyní až v okamžiku přepnutí na záložku Sestavy, čímž došlo k jistému zrychlení zobrazení editoru Nastav.}}
 +
 +
 +
===Oběh zboží===
 +
 +
 +
{{New|Generování návazných dokladů z došlých objednávek přenášelo na cílový doklad nejprve všechny standardní položky a na konec pořadí všechny obaly příslušející k jednotlivým položkám. Upraveno tak, aby se při generování zachovalo pořadí položek na došlé objednávce.}}
 +
 +
 +
{{New|V přehledech pohybových dokladů skladu (Příjemky, Výdejky) jsou k dispozici nové sloupce:
 +
*Evidenční cena celkem účto druhová
 +
*EC + SN celkem účto druhová}}
 +
 +
 +
{{New|Konfigurace nastavení při generování objednávek.
 +
V rámci funkce Generování objednávek je možné uložit několik přednastavených profilů pro výpočet množství k objednání.
 +
Slouží k tomu tlačítko "Přednastavení"
 +
 +
Uživatel si může aktuání nastavení uložit pod libovolným názvem.
 +
Pomocí funkce "Aktualizovat" lze uložené nastavení přepsat.
 +
 +
Přednastavení lze označit příznakem "Veřejné". Tím bude nastavení zpřístupněno všem uživatelům, kteří mají právo na generování objednávek.
 +
}}
 +
 +
 +
{{New|V Profilu pro generování návazných dokladů byla do parametru "Způsob generování z hlavičky či položek" doplněna další volba:
 +
3 - Zajistit zbývající množství stavem skladem a generovat pro zajištěné. Při tomto nastavení se akce generování nejprve pokusí dosud nezajištěné množství stavem skladu zajistit a pro celkové zajištěné množství pak vygenerovat návazný doklad.}}
 +
 +
 +
{{New|Na řadě přijatých faktur je nastaven návazný doklad Příjemka a Datum případu návazného dokladu je nastaveno na Datum zdrojového dokladu, resp. DUZP. Akce Generování příjemky přesto vygenerovala doklad s datem případu rovným aktuálnímu datu. Opraveno, respektuje se nastavení.}}
 +
 +
 +
{{New|Došlé objednávky - do akce Kopie byla doplněna možnost určit pro hlavičku cílového dokladu jiný sklad a dále (i při zachování původního skladu) určit, zda u položek cílového dokladu budou zachovány sklady zadané na položkách původního dokladu, nebo bude nastaven sklad shodný se skladem na hlavičce cílového dokladu.}}
 +
 +
 +
{{New|Do níže uvedených EDI byl přidán Recyklační příspěvek.
 +
 +
*FV - EDITEL INHOUSE (export)
 +
*FP - EDITEL XML import
 +
*FV - EDITEL XML 2002
 +
*FV - EDITEL XML 9/2004
 +
*FV - EDITEL INHOUSE (export) s kurzem 2006
 +
*FV - EDITEL INHOUSE (export) B kurzem 2006
 +
*FV - rpEDI001
 +
*Výdejky - rpEDI026}}
 +
 +
 +
{{Error|V akci Kopie pro Kmenové karty nebylo vyřešeno kopírování kmenových karet výrobních čísel. Při zatržení volby Výrobní čísla se kopírovaly stavy výrobních čísel a nové vytvořené záznamy si ponechaly vazbu (IDVyrCK) na kmenovou kartu výrobního čísla zdrojového stavu výrobního čísla. Opraveno - v kopii lze nyní zvolit, zda se mají kopírovat pouze kmenové karty výrobních čísel a nebo i stavové karty výrobních čísel}}
 +
 +
 +
{{Error|Došlé objednávky - v případě, že uživatel navýšil množství na výdejce vygenerované k položce došlé objednávky zajištěné jiným skladem profilem pro generování převodky s nastavením Přepojit výdejku na zajištění příjemkou, tak při realizaci výdejky se sice vygenerovala převodka-příjemka, ale nedošlo k přezajištění ze stavem skladu na zajištění příjemkou. Položka došlé objednávky se stala nezajištěnou. Opraveno}}
 +
 +
 +
{{Error|Došlé objednávky - při zadávání dokladu se nedotahovalo bankovní spojení přednastavené na měně. Opraveno}}
 +
 +
 +
{{Error|Generování účtenek pokladního prodeje z došlých objednávek nerespektovalo množství již odebrané výdejkami vyřizujícími došlé objednávky. Účtenka se generovala na celé množství. Stornované množství na účtence nesnižovalo Množství z účtenek na položkách a hlavičce došlé objednávky. Opraveno}}
 +
 +
 +
{{Error|Expediční příkazy, Výdejky, Storno výdejky - na doklad se při zadání organizace nedotahoval Příjemce. Opraveno
 +
}}
 +
 +
 +
{{Error|V došlých objednávkách při generování návazných dokladů u textových položek nebyla funkční tlačítka Zahrnout a Vyřadit. Opraveno.}}
 +
 +
 +
{{Error|Došlé objednávky - při doplnění nové kmenové karty do přehledu skladových karet v editoru dokladu se kurzor nenastavoval na tuto doplněnou kartu. Opraveno}}
 +
 +
 +
{{Error|Došlé objednávky - v případě, že výdejka realizující došlou objednávku byla generována dle profilu s nastaveným příznakem Přepojit výdejku na zajištění příjemkou a později se použila položkovým převodem pro vygenerování příjemky na jiný sklad, došlo ke změně zajištění realizovaného množství na zajištění příjemkou, jako kdyby ještě nebylo dodáno a množství se stalo krytým příjemkou a po realizaci příjemky stavem skladu. Opraveno. Mechanismus přepojení výdejky na zajištění příjemkou se aplikuje pouze v případě, že se výdejka vygenerovala s profilem pro generování návazných dokladů určeným pro převodky.
 +
}}
 +
 +
 +
{{Error|Při práci s doklady se za různých specifických okolností objevovala chybová hláška "Field 'XXXPohybovyID' not found". Opraveno.}}
  
  
Řádka 864: Řádka 937:
 
*Řady pro příslušný druh dokladu lze přednastavit na kategorii QMS
 
*Řady pro příslušný druh dokladu lze přednastavit na kategorii QMS
 
Akce "Generuj reklamaci" nad položkou výdejky nabízí jako sklad pro příjem na sklad útvar přednastavený na kategorii QMS vybrané uživatelem pro generování reklamace, akce "Generuj příjemku" nabízí jako sklad pro příjem útvar zadaný v záznamu reklamace přijaté}}
 
Akce "Generuj reklamaci" nad položkou výdejky nabízí jako sklad pro příjem na sklad útvar přednastavený na kategorii QMS vybrané uživatelem pro generování reklamace, akce "Generuj příjemku" nabízí jako sklad pro příjem útvar zadaný v záznamu reklamace přijaté}}
 
 
===Oběh zboží===
 
 
 
{{New|Generování návazných dokladů z došlých objednávek přenášelo na cílový doklad nejprve všechny standardní položky a na konec pořadí všechny obaly příslušející k jednotlivým položkám. Upraveno tak, aby se při generování zachovalo pořadí položek na došlé objednávce.}}
 
 
 
{{New|V přehledech pohybových dokladů skladu (Příjemky, Výdejky) jsou k dispozici nové sloupce:
 
*Evidenční cena celkem účto druhová
 
*EC + SN celkem účto druhová}}
 
 
 
{{New|Konfigurace nastavení při generování objednávek.
 
V rámci funkce Generování objednávek je možné uložit několik přednastavených profilů pro výpočet množství k objednání.
 
Slouží k tomu tlačítko "Přednastavení"
 
 
Uživatel si může aktuání nastavení uložit pod libovolným názvem.
 
Pomocí funkce "Aktualizovat" lze uložené nastavení přepsat.
 
 
Přednastavení lze označit příznakem "Veřejné". Tím bude nastavení zpřístupněno všem uživatelům, kteří mají právo na generování objednávek.
 
}}
 
 
 
{{New|V Profilu pro generování návazných dokladů byla do parametru "Způsob generování z hlavičky či položek" doplněna další volba:
 
3 - Zajistit zbývající množství stavem skladem a generovat pro zajištěné. Při tomto nastavení se akce generování nejprve pokusí dosud nezajištěné množství stavem skladu zajistit a pro celkové zajištěné množství pak vygenerovat návazný doklad.}}
 
 
 
{{New|Na řadě přijatých faktur je nastaven návazný doklad Příjemka a Datum případu návazného dokladu je nastaveno na Datum zdrojového dokladu, resp. DUZP. Akce Generování příjemky přesto vygenerovala doklad s datem případu rovným aktuálnímu datu. Opraveno, respektuje se nastavení.}}
 
 
 
{{New|Došlé objednávky - do akce Kopie byla doplněna možnost určit pro hlavičku cílového dokladu jiný sklad a dále (i při zachování původního skladu) určit, zda u položek cílového dokladu budou zachovány sklady zadané na položkách původního dokladu, nebo bude nastaven sklad shodný se skladem na hlavičce cílového dokladu.}}
 
 
 
{{New|Do níže uvedených EDI byl přidán Recyklační příspěvek.
 
 
*FV - EDITEL INHOUSE (export)
 
*FP - EDITEL XML import
 
*FV - EDITEL XML 2002
 
*FV - EDITEL XML 9/2004
 
*FV - EDITEL INHOUSE (export) s kurzem 2006
 
*FV - EDITEL INHOUSE (export) B kurzem 2006
 
*FV - rpEDI001
 
*Výdejky - rpEDI026}}
 
 
 
{{Error|V akci Kopie pro Kmenové karty nebylo vyřešeno kopírování kmenových karet výrobních čísel. Při zatržení volby Výrobní čísla se kopírovaly stavy výrobních čísel a nové vytvořené záznamy si ponechaly vazbu (IDVyrCK) na kmenovou kartu výrobního čísla zdrojového stavu výrobního čísla. Opraveno - v kopii lze nyní zvolit, zda se mají kopírovat pouze kmenové karty výrobních čísel a nebo i stavové karty výrobních čísel}}
 
 
 
{{Error|Došlé objednávky - v případě, že uživatel navýšil množství na výdejce vygenerované k položce došlé objednávky zajištěné jiným skladem profilem pro generování převodky s nastavením Přepojit výdejku na zajištění příjemkou, tak při realizaci výdejky se sice vygenerovala převodka-příjemka, ale nedošlo k přezajištění ze stavem skladu na zajištění příjemkou. Položka došlé objednávky se stala nezajištěnou. Opraveno}}
 
 
 
{{Error|Došlé objednávky - při zadávání dokladu se nedotahovalo bankovní spojení přednastavené na měně. Opraveno}}
 
 
 
{{Error|Generování účtenek pokladního prodeje z došlých objednávek nerespektovalo množství již odebrané výdejkami vyřizujícími došlé objednávky. Účtenka se generovala na celé množství. Stornované množství na účtence nesnižovalo Množství z účtenek na položkách a hlavičce došlé objednávky. Opraveno}}
 
 
 
{{Error|Expediční příkazy, Výdejky, Storno výdejky - na doklad se při zadání organizace nedotahoval Příjemce. Opraveno
 
}}
 
 
 
{{Error|V došlých objednávkách při generování návazných dokladů u textových položek nebyla funkční tlačítka Zahrnout a Vyřadit. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Došlé objednávky - při doplnění nové kmenové karty do přehledu skladových karet v editoru dokladu se kurzor nenastavoval na tuto doplněnou kartu. Opraveno}}
 
 
 
{{Error|Došlé objednávky - v případě, že výdejka realizující došlou objednávku byla generována dle profilu s nastaveným příznakem Přepojit výdejku na zajištění příjemkou a později se použila položkovým převodem pro vygenerování příjemky na jiný sklad, došlo ke změně zajištění realizovaného množství na zajištění příjemkou, jako kdyby ještě nebylo dodáno a množství se stalo krytým příjemkou a po realizaci příjemky stavem skladu. Opraveno. Mechanismus přepojení výdejky na zajištění příjemkou se aplikuje pouze v případě, že se výdejka vygenerovala s profilem pro generování návazných dokladů určeným pro převodky.
 
}}
 
 
 
{{Error|Při práci s doklady se za různých specifických okolností objevovala chybová hláška "Field 'XXXPohybovyID' not found". Opraveno.}}
 
  
  

Verze z 24. 6. 2021, 09:45

Obsah

Banka

Novinka Při připojování Kartového centra na řádek bankovního výpisu - úhrady se přenáší i "Text" zadaný na účetní vazbě na poplatky v globálních konstantách.

Text se přenáší na řádek bankovního výpisu - úhrady do polí "Text" a "Text pro účtování".


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo zadat číslo účtu k řádku bankovního výpisu, pokud byl zobrazen z přehledu Úhrady označených/všech výpisů.


Oprava V případě ručních úhrad označených "Párovat s bankou" a "V přípravě" mohlo dojít k chybnému vyhodnocení salda faktury při automatickém přiřazení úhrad. Zobrazovala se hláška, že faktura je přeplacena, i když nebyla a úhrada byla následně správně přiřazena. Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - povolen výmaz atributu Způsob platby.


Novinka 2. Přidána nová podmínka PO376:

Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu" uveden kód "08C" anebo v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49", pak se údaj o způsobu platby nevyplňuje.


Novinka ICS Dovoz - upraven export datových zpráv
 • CZ415A
 • CZ417A

dle podmínek PO381 a PO373 upraven export Deklarant.TDKL09 DIČ - bude exportováno, pokud není vyplněn H88 Dodatečný daňový údaj.

Nová podmínka PO373: Může být vyplněn nejvýše jeden z prvků "Dodatečný daňový údaj" a "DIČ deklaranta - plátce DPH" Podmínka PO373 přiřazena k elementu "DIČ Deklaranta - plátce DPH" (TDKL09) ve zprávách CZ405A (D_N_PODDCN), CZ407A (D_N_OPRCN), CZ415A (D_N_PODD), CZ417A (D_N_OPR) Nová podmínka PO381: Prvek "DIČ Deklaranta - plátce DPH" se nevyplňuje v případě, kdy je v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F49" (tj. "Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty"). Podmínka PO381 přiřazena k elementu "DIČ Deklaranta - plátce DPH" (TDKL09) ve zprávách CZ405A (D_N_PODDCN), CZ407A (D_N_OPRCN), CZ415A (D_N_PODD), CZ417A (D_N_OPR).


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz - upraven import položek ze schránky.

Pro položky se specifikovanou MJ rovnou LTR bude do popisu zboží zboží místo KS vloženo 'LTR'.


Novinka ICS Dovoz - Přidána kontrola podmínky PO375:

Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu" uveden kód "08C" anebo v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49", pak se údaj o jistotě (tj. datový prvek Zajištění) nevyplňuje.


Novinka Dojde-li během importu celních číselníků k chybě je zobrazen výsledek importu formou chybového okna (nikoliv informačního).


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - předložené doklady: přejmenováno: Licence na Položka licence.


Novinka ICS Dovoz - na zál.č.2 byl přidán atribut: Dodatečný daňový údaj.

Údaj byde exportován v datových zprávách:

 • CZ415A
 • CZ417A

Přidána kontrola vyplněnosti PO380: Jestliže je v prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F48", pak současně musí být v datovém prvku "Dodatečný daňový údaj" uvedeno platné daňové evidenční číslo subjektu (IOSS číslo).

Atribut bude přenášen v kopii/převodu dokladu.


Novinka ICS Dovoz - do položek přidán atribut (G25D) Upřesňující režim 2.

Bude exportován ve zprávách:

 • CZ415A
 • CZ417A

Přidána nová kontrola podmínky PO372: "Element "Upřesnění režimu 2" může být uveden jen tehdy, když element "Upřesnění režimu" obsahuje hodnotu "C07"." Přidána nová kontrola pravidla PR569: "Element "Upřesnění režimu 2" může obsahovat pouze hodnoty "F48" nebo "F49"."

Atribut přidán do akcí kopie položek, kopie deklarace.


Novinka ICS Dovoz - upraven export CZ415A - elementy
 • GZB05 Národní přídavný kód
 • GZB06 Národní přídavný kód

jsou exportovány pouze pokud kód nezačíná na 'R'. Pokud se jedná o kód RXXX - pak se exportuje pokud je zapsán kód B00 a zároveň dle PO374 nesmí být v "Upřesnění režimu" uveden kód "08C", v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49".


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PR568 :

Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F49", pak musí "Kód zastupování" obsahovat hodnotu 2 nebo 3.


Doprava

Novinka Vzhledem k nedokumentovaným změnám ve výpočtu silniční daně na EPO bylo nutné opět provést synchronizaci výpočtu v HELIOS Orange. Zároveň byl upraven výpočet záloh SD.


Novinka Upravena kontrola při zadávání organizace. Vedle IČO se pro zahraniční subjekty hlídá i DIČ


Novinka Do dopravy byla doplněna roční predikce alarmů a nákladů pro vozidela. Akce je dostupná v přehledech Doprava/Vozidla/Přehledy a v Doprava/Další/Akutní stavy vozidel. Pro správnou nákladovou predikci je vhodné doplnit u každé údržby přepokládanou cenu v tuzemské měně.


eServer

Novinka Zabezpečená komunikace v eServeru:

Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty (vlastnoručně podepsané). Důvodem je kompatibilita s Android 11. Proto jsme pro Vás připravili jednoduchý návod, jak je možné získat důvěryhodný komerční certifikát. Upozornění platí pro uživatele, kteří provozují eServer na HTTPS portu (důrazně doporučeno). Dopad na aplikace komunikující s HELIOSem přes službu eServer mezi které patří např.: ZOOM, MIM, MEET, QR, FOTODO, ... https://help.helios.eu/wikics/Helios_Orange_eServer sekce HTTPS->SSL komerční certifikát(důveryhodný)


Novinka Mobility: eServer podporuje přihlášení na DB, kde je nastavena aplikační role.


Novinka Byla doplněna podpora pro spouštění pluginů v rámci eServeru.


Novinka Mobility: Webconfig upraven pro volání v aktuální (64bit) verzi.


Fakturace

Novinka Režim One Stop Shop, skladové doklady a faktury

Podpora režimu One Stop Shop (dále OSS) bude na fakturách a dobropisech vydaných a na všech skladových dokladech na výstupu:

 • Faktury vydané
 • Dobropisy vydané
 • Výdejky
 • Storna výdejek
 • Expediční příkazy
 • Rezervace
 • Došlé objednávky
 • Nabídky

Na řadách dokladů (a došlých objednávek) bude možno povolit režim OSS:

 • MOSS
 • Režim EU (OSS)
 • Dovozní režim (IOSS)

Jeden z těchto režimů (případně žádný) bude možno na řadě přednastavit.

Na cílové řadě bude možno nastavit, zda se mají údaje pro OSS převádět do následných dokladů. To se týká vlastního DIČ DPH, země DPH a režimu OSS.

Na dokladech bude k dispozici nová volba Režim OSS:

 • Není OSS (výchozí nastavení)
 • MOSS
 • Režim EU
 • Dovozní režim

Režim EU a dovozní režim bude možno použít jen v případě, že organizace Odběratel na dokladu má nastavenu právní formu:

 • soukromá osoba
 • nebo neurčeno

a zároveň na faktuře nebude DIČ DPH odběratele.

Pokud bude místo ukončení přepravy v jiném státě EU, než je země odběratele, uplatní se přednostně země zadaná na organizaci zadané v poli Místo určení. Druhá varianta je, že se bude jednat o fakturačního zaměstnance. Země DPH se přednabídne podle země na organizaci, pokud je země na organizaci (Odběratel resp. Místo určení) zadána. Pokud na organizaci nebude nastavena země, přednabídne se vlastní země. Údaj Země DPH lze editovat i ručně.

Pokud používáte daňové klíče, jsou nově k dispozici daňové režimy:

 • OUT-OSSEU - Dodání zboží a služeb v režimu EU jednoho správního místa (OSS-EU)
 • OUT-IOSS - Dodání zboží v dovozním režimu jednoho správního místa (IOSS)

Analogické DR jsou k dispozici i pro slovenskou registraci k OSS:

 • OUT-OSSEU-SK
 • OUT-IOSS-SK

Daňové klíče pro CZ legislativu:

 • OUT-IOSS-2SS-Koef ... IOSS - prodej dovezeného zboží na dálku - druhá snížená sazba
 • OUT-IOSS-SS-Koef ... IOSS - prodej dovezeného zboží na dálku - první snížená sazba
 • OUT-IOSS-ZS-Koef ... IOSS - prodej dovezeného zboží na dálku - základní sazba
 • OUT-OSSEU-Slu-2SS-Koef ... Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU - druhá snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Slu-SS-Koef ... Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU - první snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Slu-ZS-Koef ... Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU - základní sazba
 • OUT-OSSEU-Zbo-2SS-Koef ... Prodej zboží na dálku a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - druhá snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Zbo-SS-Koef ... Prodej zboží na dálku a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - první snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Zbo-ZS-Koef ... Prodej zboží na dálku a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - základní sazba

Analogické Daňové klíče jsou k dispozici i pro slovenskou registraci k OSS:

 • OUT-IOSS-ZNN
 • OUT-IOSS-ZN
 • OUT-IOSS-ZS
 • OUT-OSSEU-Slu-ZNN
 • OUT-OSSEU-Slu-ZN
 • OUT-OSSEU-Slu-ZS
 • OUT-OSSEU-Tov-ZNN
 • OUT-OSSEU-Tov-ZN
 • OUT-OSSEU-Tov-ZS

Na daňových klíčích bude nově informace o režimu OSS, pole s výběrem Režim One Stop Shop.

 • Není OSS
 • MOSS
 • OSS-Režim EU
 • OSS-Dovozní režim

Daňové klíče pro režim EU budou rozlišeny pro zboží resp. službu. Na daňových klíčích je nově i zaškrtávátko Povolit jako zemi spotřeby i vlastní zemi. V případě, že pro daný daňový klíč budou prováděna plnění i do vlastní země, nutno toto zaškrtávátko označit.

Doporučení pro případ importu dokladů z externích systémů - e-shopy a pod. - objednávky došlé, výdejky, expediční příkazy a pod. a faktury/dobropisy vydané:

Je naprosto nutná informace o vlastním DIČ DPH (v případě dálkového prodeje zboží nebo poskytnutí služby prostřednictvím provozovny jiné země EU DIČ DPH registrace země této provozovny), a zejména údaj ZEMĚ (jedná se o zemi spotřeby pro účely OSS) a Režim OSS. Položky musí mít SAZBY DPH platné v zemi spotřeby.

Pokud používáte daňové klíče, tak i správný daňový režim a daňový klíč.


Novinka Přidán volitelný parametr Mena v proceduře hp_DotahniBSProFaV_a_DoP. To zajistí např. při generování faktury vydané procedurou hp_InsertHlavickyOZ případné dotažení bankovního spojení nastaveného na měně, pokud je Mena uvedena ve vstupních parametrech procedury hp_InsertHlavickyOZ.


Novinka {{{1}}}


Novinka Při spuštění akce Generuj DDPP/Real. je nově umožněno, aby vygenerovaný doklad automaticky přebral do DUZP Datum úhrady zdrojového dokladu (zálohy). Pokud je úhrad na zálohové faktuře víc, bere se nejvyšší z nich. Dále se v případě, že nesouhlasí částka zálohy a částka úhrady zálohy, může při generování DDPP/RealFa objevit informativní hláška.

V Globálních konstantách pro Fakturaci je nová konstanta „Při generování DDPP a Real. fa posuzovat“ s možnostmi

 • Částku zálohy – výchozí hodnota, zůstává stávající chování
 • Částku úhrady – nová funkcionalita

Při nastavení konstanty na Částku úhrady:

 • v okně parametrů akce Generuj DDPP/Real. se přednabídne jako DUZP datum úhrady zálohy, s možností přepnout na Zadané datum a vyplnit požadované datun DUZP
 • po spuštění generování proběhne kontrola, zda Částka zálohy a Částka úhrady zálohy souhlasí. Pokud se liší, objeví se hláška „Faktura řřřnnnnnn, liší se Částka zálohy (xy CZK) a Částka úhrady zálohy (yz CZK)“. Hláška je pouze informativní, po jejím potvrzení se vygeneruje DDPP/RealFa na částku zálohy jako v předchozích verzích

Stejná funkcionalita je při generování DDPP/RealFa v Bankovním výpisu a v případě, že se z Došlé objednávky nejdřív vygeneruje zálohová faktura a pak z Došlé objednávky DDPP/RealFa


Novinka U textových položek dokladů přidán v hromadných změnách účetní účet.


Novinka V přehledech "Zobrazení zdrojových dokladů" zobrazených nad upomínkami a penalizačními fakturami je umožněn tisk dokladů formulářem (tisk formulářem, tisk formulářem - jednotlivě, tisk s výběrem formuláře).

Nabízí se tiskové formuláře pro vydané faktury a dobropisy.


Oprava Akce prováděné na Def. OK se za určitých okolností mohly aplikovat na jiný doklad. Stalo se tak v případě, kdy byl přehled dokladů filtrován uživatelem na údaj, který se v editoru nebo některou z předchozích akcí prováděných na Def.OK změnil a původní doklad tak ze zafiltrovaného přehledu zmizel (v důsledku obnovy přehledu). Opraveno.


Oprava Při generování vydané faktury z došlé objednávky se nerespektovalo nastavení na řadě faktur pro "Zdroj číslování pro KH". Na vygenerované faktuře si vždy nastavilo "Číslo faktury". Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Akce "Přesun aktivity do jiné kategorie"
 • V rámci přesunu doplněna kontrola, zda je hodnota vázaná na některý z číselníků firemní aktivity, nebo QMS přípustná i pro cílovou kategorii, a pokud ne, tak se hodnota zruší, a je-li pro cílovou kategorii nějaká hodnota přednastavena, tak se nastaví. Je-li u firemní aktivity zadána hodnota, která vůbec v číselníku neexistuje, ponechá se v záznamu i po přesunu do jiné kategorie aktivity
 • K dispozici je nově slepá procedura ep_FiAkPresunKateg, která umožní uživateli standardní chování popsané v předchozím bodu ignorovat a provést vlastní úpravu zdrojového záznamu a nakonec rozhodnout, zda se má upravený záznam skutečně přesunout


Novinka V uživatelských editorech agend QMS pro tabulku tabKontaktJednani je umožněno přejmenovávat pole zobrazující číselníkové hodnoty z číselníků QMS1, QMS2, QMS3 skrytím standardního názvu pole a zadáním vlastního políčka typu Popis.


Novinka Při úpravě množství položky docházelo k nežádoucímu opětovnému dotahování cen z cenové úrovně a tím k přepsání ceny zadané uživatelem. Opraveno - cena se aktualizuje pouze, pokud změnami v editoru nastaly podmínky pro uplatnění jiného typu cenotvorby.


Majetek

Novinka Při vyřazení karty majetku se v editoru pro vyřazení přednabídnou pohyby vyřazení. Pohyb se přednastaví po zaškrtnutí Druhu pohybu.

Pohyb je dohledán, pokud je jednoznačně definován Druh pohybu pro danou: - kartu majetku - pokud není pro kartu majetku, tak pro typ majetku - pokud není ani pro kartu majetku ani pro typ majetku, tak pro druh pohybu bez karty a bez typu majetku (tj. globální).


Novinka {{{1}}}


Novinka V přehledu účetního deníku jsou k dispozici sloupce:
 • Zdroj účtu ... zde je uvedeno, ze kterého zdroje se daný účet na vložil
 • Autor účtu ... zde je uvedeno, kdo danou operaci spustil

Účtování z modulu majetek bylo upraveno, aby se tyto sloupce správně plnily hodnotami. Nové sloupce jsou přístupné i v přededitaci před zaúčtováním.

Zdroj účtu - hodnoty při účtování z majetku:

 • Účtování – kontace odpisu karty
 • Účtování – kontace odpisu typová
 • Účtování – kontace odpisu globální
 • Účtování – účetní kód z druhu pohybu
 • Účtování – účetní kód zadaný uživatelem na pohyb

Upřesnění:

 • po přechodu na novou verzi bude "Zdroj účtu" nastaven u všech účetních dokladů na "Neurčeno"
 • při účtování se zapnutým seskupováním platí, že pokud seskupené účetní řádky mají rozdílné zdroje účtu, je do "Zdroj účtu" nastavena hodnota "Účtování - seskupeno"


Oprava Při posunu šipkou v přehledech pohybů (DP, UP, 3P, UM) nad Kartami majetku byly nové záznamy ukládány k první kartě majetku, nad kterou byl vybraný přehled zobrazen. Opraveno, aby se při pousnu šipkou záznam ukládal se správným ID karty majetku.


Oprava {{{1}}}


Oprava Na protokolech zavedení byla opravena chyba, kdy na záložce 2 - Opis byl nepřístupný region [4] Účtování pohybů.


Majetok (SK)

Novinka Pronajímaný hmotný majetek:

Je k dispozici nová akce "Pronájem majetku - počáteční stav". Otevře se nový editor "Pronájem majetku - počáteční stav". Zadají se tyto kumulativní údaje z let, kdy byl majetek odepisován jinde:

 • Uplatněný odpis
 • Neuplatněný odpis
 • Časové rozlišení tržeb nájmu


Mzdy (CZ)

Novinka {{{1}}}


Novinka Doplňující údaje, Nastav, Seznam profesí

V Nastav byla odstraněna duplicitní vazba na Seznam profesí, která po jejím výběru vykazovala chybu.


Novinka Správa osobních údajů - anonymizace položek v přehledu daňové slevy a odpočty a rodinní příslušníci

Nebylo možné anonymizovat údaje v přehledech rodinné příslušníci a daňové slevy a odpočty.

Upraveno


Novinka Definované importy - možnost rozkopírování

V nabídce Předzpracování, Definované importy, Mzdové složky a Docházka vznikly nové akce:

Kopie - v rámci jedné databáze Rozkopírování - mezi jednotlivými databázemi.

Upozornění:

V případě akce Rozkopírovaní se rozkopírují pouze vybrané (označené) definice, (tj. neaktualizují se už existující a ani se nerozkopírovávají všechny) do označených databází.


Novinka Přehled slevy a odpočty

Nově je možné v níže uvedených místech vytvářet a ukládat sestavy pomocí Nastav, což doposud nebylo možné.

Přehledy naleznete zde:

 • editor Výpočtu, záložka Daň, podzáložka Slevy a odpočty
 • položky Ročního zúčtování daně, Slevy a odpočty
 • editor Mzdového listu


Novinka Potvrzení pro úřad práce - Upřesnění důvodu ukončení

V editaci před tiskem formuláře Potvrzení pro úřad práce byla doplněna možnost upřesnit důvod ukončení pracovního poměru. Upřesnění se tiskne pouze v případě posledních dvou paragrafů, v ostattních případech nemá význam.


Novinka {{{1}}}


Novinka Úprava tiskových formulářů výplatních lístků

V případě nepravidelných kalendářů je nyní vidět hodnota nároku, čerpání a zůstatku dovolené pouze v hodinách.

Informativní přepočet na dny byl odstraněn.


Novinka Hromadná změna stavu podání u Oznámení na ČSSZ

Nově lze v přehledu Oznámení na ČSSZ využít v nabídce Akce volbu Hromadná změna stavu elektronického podání.


Novinka Měsíční docházka (Výpočet mzdy, Měsíční docházka)

V přehledu Měsíční docházky nebyly zohledňovány zkrácené úvazky zadané ve Mzdových údajích. Upraveno


Novinka Příloha k žádosti ... a hlášení o ukončení PN při zapojených pobočkách

Při zapojených pobočkách a odesílání více záznamů přílohy k žádosti o a hlášení o ukončení PN mohlo dojít k tomu, že dávka byla odmítnuta portálem z důvodu neexistujícího variabilního symbolu v obálce zprávy.

Opraveno


Novinka {{{1}}}


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2021 - mzdové konštanty

V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 244/2021 zo dňa 18. 6. 2020 sa od 1. 7. 2021 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 218,06.

Táto hodnota je potrebná pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií), z toho dôvodu je nutné nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2021 spustiť akciu "Aktualizácia mzdových konštánt", čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2021.

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

verzia 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2021

verzia iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2021


Novinka NOVINKA - Predĺžená podporná doba od 1. 5. 2021

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. 5. 2021 platí:

V súlade s ust. § 293fec novely:

"Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po jej ukončení po účinnosti tohto zákona, najskôr odo dňa nasledujúceho po jeho uplynutí a podporné obdobie, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, najskôr od účinnosti tohto zákona, na písomnú žiadosť poistenca podanú na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou."

V súlade s ust. § 293fed novely:

"Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti odo dňa nasledujúceho po uplynutí podporného obdobia podľa § 293fec; do podporného obdobia sa nezapočítavajú predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti."

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. Nad prehľadom Výpočet mzdy je odteraz akcia Podporná doba rozdelená na 2 podakcie:

Prehľad podpornej doby (pôvodná akcia Podporná doba) - pomocou tlačidla Nastav je možné si zobraziť nový stĺpček PPD Predĺženie podpornej doby (nový prehľad)

2. Dátum predĺženia podpornej doby používateľ zadá v aktuálnom období do editora druhej likvidančnej mzdovej zložky pre dočasnú pracovnú neschopnosť/úraz. V editore tejto likvidačnej mzdovej zložky pri atribúte "Už preplatené dni" pribudla "šípka", ktorou používateľ otvorí prehľad "Predĺženie podpornej doby". Priamo do tohto prehľadu pomocou tlačidla Nový vytvorí záznam, do ktorého uvedie dátum Predĺženia podpornej doby do.

Pri ukladaní záznamu, jeho zmene alebo jeho odstraňovaní sa zobrazí používateľovi info okno:

"Vykonaná zmena bude mať za následok zmenu dĺžky podpornej doby a zároveň zmení začiatok obdobia prerušenia sociálneho poistenia. Pokiaľ koniec podpornej doby plynúci z vykonanej zmeny spadá do predchádzajúcich období, je nutné zaktualizovať EDLP zamestnanca, prípadne vykonať storno RLFO - prerušenie, ktoré bolo odoslané vzhľadom k pôvodnému začiatku prerušenia sociálneho poistenia. V prípade vyplateného príjmu podliehajúceho odvodom na sociálne poistenie je nutné spustiť prepočet mzdy. Tým dôjde k zrušeniu pôvodného spätného rozpočtu sociálneho poistenia a vykoná sa štandardný výpočet sociálneho poistenia (úrazové). Uložiť zmenu podpornej doby? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak sa zmena uloží, čím sa posunie koniec podpornej doby, a začiatok prerušenia sociálneho poistenia.

Ak používateľ zvolí tlačidlo Nie, tak sa zmena neuloží.


Príklad:

Zamestnancovi má uplynúť 52 týždňov dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN) 10.6.2021. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe podanej žiadosti o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského rozhodol (po splnení zákonných podmienok) o predĺžení podporného obdobia na výplatu nemocenského do 10.12.2021. Kedy zamestnávateľ prostredníctvom RLFO oznámi SP vznik prerušenia povinného poistenia zamestnanca?

Zamestnanec v období od 10.6.2021 do 10.12.2021 bude mať vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie z dôvodu trvania DPN (§ 140 ods. 2 zákona). Pokiaľ bude zamestnanec naďalej aj po 10.12.2021 DPN (ale už nedôjde k predĺženiu podporného obdobia), od 11.12.2021 sa mu v súlade s § 293fed ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 130/2021 Z. z. preruší povinné poistenie. Zamestnávateľ prostredníctvom RLFO oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia zamestnanca od 11.12.2021; dôvod prerušenia oznámi novým kódom "13" , nakoľko ide prerušenie povinného poistenia po uplynutí predĺženého podporného obdobia v súlade s § 293fed.

Čo v prípade, že zamestnávateľ nemal odkomunikované so zamestnancom, že pravdepodobne dôjde k predĺženiu podpornej doby a zamestnávateľ oznámil Sociálnej poisťovni na RLFO druh evidencia Prerušenie, že sa sociálne poistenie prerušuje k 10. 6. 2021?

Ak by sa zamestnávateľ dozvedel o predľžení podpornej doby po 10. 6. 2021 napr. 1. 8. 2021, bude musieť po zavevidovaní predĺženia podpornej doby, zabezpečiť storno RLFO druh evidencie Prerušenie ku dňu 10. 6. 2021, následne nad prehľadom ELDP spustiť akciu Aktualizácia, ktorá zruší rozdelenie riadkov z dôvodu prerušenia starobného poistenia k 10. 6. 2021. Ak by v čase od 1.7.2021 do 31. 7. 2021 mal zamestnanec vyplatený príjem, ktorý podlieha odvodom na sociálne poistenie, tak tento príjem vstúpil do spätného rozpočtu sociálneho poistenia vzhľadom k tomu, že bol vyplatený v mesiaci prerušenia sociálneho poistenia a teda vstúpil do výkazu VPP. V takomto prípade bude nutné prepočítať mzdu za 7/2021, čím sa zruší spätný rozpočet sociálneho poistenia a zamestnanec vstúpi do vkkazu MVPP. Z čoho vyplýva, že bude nutné poslať opravné výkazy VPP aj MVPP za 7/2021.

3. Aktualizácia ELDP bola upravená tak, aby rešpektovala hodnotu v atribúte Predĺženie PD do. Tzn., že po zadaní dátumu predĺženia PD, ak chce používateľ vidieť aktuálny ELDP musí nad prehľadom ELDP spustiť akciu Aktualizácia, inak ju vykoná automaticky mesačná uzávierka. K rozdeleniu riadkov dôjde až v mesiaci, v ktorom končí predĺženie PD a zároveň PN pokračuje aj po predĺžení.

4. Generovanie RLFO bolo upravená tak, aby rešpektovalo hodnotu v atribúte Predĺženie PD do. Tzn., že po zadaní dátumu predĺženia PD, ak používateľ spustí akciu "Generovanie RLFO/Prihlášky, odhlášky, prerušenia, MD, RD" nad mesiacom, v ktorom skončila štandardná podporná doba a PN pokračuje a zároveň je zadané Predĺženie PD, tak nedôjde k vygenerovaniu RLFO druh evidencie Prerušenie s kódom "8". K tomuto generovaniu s kódom "13" dôjde až v mesiaci, v ktorom končí predĺženie PD a zároveň PN pokračuje aj po predĺžení.

5. Výpočet sociálneho poistenia bolo upravené tak, aby rešpektovalo hodnotu v atribúte Predĺženie PD do.

Príklad: PN trvá PD do 29.5.2021 PPD do 30.11.2021 Prijem vyplateny v 6/2021

Používateľ vyplatil príjem podliehajúci sociálnemu poisteniu v 6/2021, kedy ešte nemal informáciu, že dôjde k predĺženiu PD. V 6/2021 bol celý mesiac na PN a zároveň od 30. 5. 2021 došlo k prerušeniu sociálneho poistenia, preto vyplatený príjem vstúpil do spätného rozpočtu sociálneho poistenia (výkaz VPP).

Po následnom zadaní PPD do 30. 11. 2021 sa zruší prerušenie sociálneho poistenia, tzn. v mesiaci 6/2021 sociálne poistenie trvá, tj. vyplatený príjem nevstúpi do spätného rozpočtu sociálneho poistenia ale do štandardného výpočtu sociálneho poistenia (výkaz MVPP).

Poznámka: Ak boli za 6/2021 už odoslaný výkazy MVPP/VPP, bude potrebné VPP výkaz stornovať (ak obsahoval len údaje tohto zamestnanca) a poslať opravný výkaz MVPP.

6. Tlačový formulár pre Mzdový list odteraz v sekcii Prerušenie poistenia rešpektujre hodnotu v atribúte Predĺženie PD do.


Novinka ÚPRAVA - Mesačný daňový prehľad - platný dátum (XML)

Pri kontrole na portály FRSR alebo v aplikácii eDane sa mohla vyskytnúť chyba:

"Zadajte platný dátum."

Z toho dôvodu sme upravili formát dátumu na DD.MM.RRRR aj v nasledovných elementoch:

DatumZisteniaOP r01


Novinka NOVINKA - Fondy - III. pilier - akcia Generuj

Nad číselnik Fondy - III. pilier pribudla akcia Generuj, ktorá dogeneruje chýbajúce fondy pre vybrané mzdové obdobie.

Poznámka: V prípade existencie symbolu DPLIP (historický symbol pre aktuálny symbol DDSAXA) sa nedogeneruje symbol DDSAXA.


Novinka ÚPRAVA - Mesačná dochádzka

V prehľade Mesačná dochádzka (cesta: Výpočet mzdy akcia Mesačná dochádzka) neboli zohľadňované skrátené úväzky zadané v Mzdových údajoch.

Upravené


Novinka {{{1}}}


Novinka {{{1}}}


Novinka Správa osobných údajov - anonymizácia položiek rodinných príslušníikov

Nebolo možné anonymizovať údaje v prehľade Rodinní príslušníci.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Doplňujúce údaje - zoznam profesií

V tlačidlu Nastav bola odstránená duplicitná väzba na Zoznam profesií, ktorá po jej výbere vykazovala chybu.


Novinka {{{1}}}


Novinka NOVINKA - Definícia definovaných importov - kópia

Nad prehľadmi Mzdové zložky a Dochádzka (cesta: prehľad Prespracovanie akcia Definované importy) vznikli nové akcie:

Kópia Rozkopírovanie (len vybrané)

UPOZORNENIE: V prípade akcie Rozkopírovanie sa rozkopírujú len vybrané (označené) definície (tj. neaktualizujú sa už existujúce a ani sa nerozkopírovávajú všetky) do označených databáz.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Odpočty a bonusy

Boli vytvorené samostatné prehľady pre Odpočty a bonusy pre jedného zamestnanca resp. pracovný pomer.

Jedná sa o editore Výpočet mzdy záložka Daň podzáložka Odpočty a bonusy a o editor Položky ročného zúčtovania dane sekcia Odpočítateľné položky a bonusy.

Znamená to, že je možné vytvárať nad každým týmto prehľadom vlastné zostavy/filtre, čo doteraz nebolo možné.


Obecné

Novinka V přehledech Kurzovní lístek a Kurzovní lístek cizích měn je nově povolena sumace u sloupce Kurz.

Tip: V nástroji Nastav můžete místo Sumace nastavit Průměr, v sumačním řádku se pak bude zobrazovat průměr z označených řádků, např.: AVG: 26,176.


Novinka U externího sloupce typu ComboBox byla doplněna identifikace nezadané hodnoty pomocí textu "(není)".


Novinka V přehledu archivních databází bylo doplněno smazání záznamu po smazání databáze. Je pak možno přepnout jinou produkční databázi na archivní.


Novinka Hodnota info políčka (definovaného v rámci uživatelských editorů) vycházejícího z needitovatelného externího sloupce nebyla korektně dotažena. Opraveno.


Novinka Byla opravena chyba minimalizace okna s kontingenční tabulkou, grafem či pokročilým grafem.


Novinka Pokud je nastaveno Víceřádkové záhlaví sloupců, docházelo k chybnému vykreslení rychlého filtru v přehledech uložených sestav v okně F4 Nastav. Opraveno.

Zároveň bylo upravena tvorba těchto přehledů - vytváří se nyní až v okamžiku přepnutí na záložku Sestavy, čímž došlo k jistému zrychlení zobrazení editoru Nastav.


Oběh zboží

Novinka Generování návazných dokladů z došlých objednávek přenášelo na cílový doklad nejprve všechny standardní položky a na konec pořadí všechny obaly příslušející k jednotlivým položkám. Upraveno tak, aby se při generování zachovalo pořadí položek na došlé objednávce.


Novinka V přehledech pohybových dokladů skladu (Příjemky, Výdejky) jsou k dispozici nové sloupce:
 • Evidenční cena celkem účto druhová
 • EC + SN celkem účto druhová


Novinka Konfigurace nastavení při generování objednávek.

V rámci funkce Generování objednávek je možné uložit několik přednastavených profilů pro výpočet množství k objednání. Slouží k tomu tlačítko "Přednastavení"

Uživatel si může aktuání nastavení uložit pod libovolným názvem. Pomocí funkce "Aktualizovat" lze uložené nastavení přepsat.

Přednastavení lze označit příznakem "Veřejné". Tím bude nastavení zpřístupněno všem uživatelům, kteří mají právo na generování objednávek.


Novinka V Profilu pro generování návazných dokladů byla do parametru "Způsob generování z hlavičky či položek" doplněna další volba:

3 - Zajistit zbývající množství stavem skladem a generovat pro zajištěné. Při tomto nastavení se akce generování nejprve pokusí dosud nezajištěné množství stavem skladu zajistit a pro celkové zajištěné množství pak vygenerovat návazný doklad.


Novinka Na řadě přijatých faktur je nastaven návazný doklad Příjemka a Datum případu návazného dokladu je nastaveno na Datum zdrojového dokladu, resp. DUZP. Akce Generování příjemky přesto vygenerovala doklad s datem případu rovným aktuálnímu datu. Opraveno, respektuje se nastavení.


Novinka Došlé objednávky - do akce Kopie byla doplněna možnost určit pro hlavičku cílového dokladu jiný sklad a dále (i při zachování původního skladu) určit, zda u položek cílového dokladu budou zachovány sklady zadané na položkách původního dokladu, nebo bude nastaven sklad shodný se skladem na hlavičce cílového dokladu.


Novinka Do níže uvedených EDI byl přidán Recyklační příspěvek.
 • FV - EDITEL INHOUSE (export)
 • FP - EDITEL XML import
 • FV - EDITEL XML 2002
 • FV - EDITEL XML 9/2004
 • FV - EDITEL INHOUSE (export) s kurzem 2006
 • FV - EDITEL INHOUSE (export) B kurzem 2006
 • FV - rpEDI001
 • Výdejky - rpEDI026


Oprava V akci Kopie pro Kmenové karty nebylo vyřešeno kopírování kmenových karet výrobních čísel. Při zatržení volby Výrobní čísla se kopírovaly stavy výrobních čísel a nové vytvořené záznamy si ponechaly vazbu (IDVyrCK) na kmenovou kartu výrobního čísla zdrojového stavu výrobního čísla. Opraveno - v kopii lze nyní zvolit, zda se mají kopírovat pouze kmenové karty výrobních čísel a nebo i stavové karty výrobních čísel


Oprava Došlé objednávky - v případě, že uživatel navýšil množství na výdejce vygenerované k položce došlé objednávky zajištěné jiným skladem profilem pro generování převodky s nastavením Přepojit výdejku na zajištění příjemkou, tak při realizaci výdejky se sice vygenerovala převodka-příjemka, ale nedošlo k přezajištění ze stavem skladu na zajištění příjemkou. Položka došlé objednávky se stala nezajištěnou. Opraveno


Oprava Došlé objednávky - při zadávání dokladu se nedotahovalo bankovní spojení přednastavené na měně. Opraveno


Oprava Generování účtenek pokladního prodeje z došlých objednávek nerespektovalo množství již odebrané výdejkami vyřizujícími došlé objednávky. Účtenka se generovala na celé množství. Stornované množství na účtence nesnižovalo Množství z účtenek na položkách a hlavičce došlé objednávky. Opraveno


Oprava Expediční příkazy, Výdejky, Storno výdejky - na doklad se při zadání organizace nedotahoval Příjemce. Opraveno


Oprava V došlých objednávkách při generování návazných dokladů u textových položek nebyla funkční tlačítka Zahrnout a Vyřadit. Opraveno.


Oprava Došlé objednávky - při doplnění nové kmenové karty do přehledu skladových karet v editoru dokladu se kurzor nenastavoval na tuto doplněnou kartu. Opraveno


Oprava Došlé objednávky - v případě, že výdejka realizující došlou objednávku byla generována dle profilu s nastaveným příznakem Přepojit výdejku na zajištění příjemkou a později se použila položkovým převodem pro vygenerování příjemky na jiný sklad, došlo ke změně zajištění realizovaného množství na zajištění příjemkou, jako kdyby ještě nebylo dodáno a množství se stalo krytým příjemkou a po realizaci příjemky stavem skladu. Opraveno. Mechanismus přepojení výdejky na zajištění příjemkou se aplikuje pouze v případě, že se výdejka vygenerovala s profilem pro generování návazných dokladů určeným pro převodky.


Oprava Při práci s doklady se za různých specifických okolností objevovala chybová hláška "Field 'XXXPohybovyID' not found". Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Kategorie školení a prohlídek

Po uložení Kategorie školení a prohlídek a následné opravě se atribut Kategorie školení "nezašedl".

Upravené, tak aby byl zašedlý.


Novinka ÚPRAVA - Znalosti zaměstnanců vs externí sloupec

Pokud vznikl nový externí atribut v editoru Znalosti zaměstnanců, byl vidět jen při opravě záznamu a ne i při vytváření nového.

Z toho důvodu má nyní editor Znalosti zaměstnanců nastavené blokování editoru a Znalost Id na NULL (dosud NOT NULL).


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Znalosti zamestnancov vs externý stĺpec

Ak vznikol nový externý atribút v editore Znalosti zamestnancov, bol vidieť len pri oprave záznamu a nie aj pri vytváraní nového.

Z toho dôvodu má odteraz editor Znalosti zamestnancov nastavené blokovanie editora a ZnalostId na NULL (doteraz NOT NULL).


Novinka ÚPRAVA - Kategória školení a prehliadok

Po uložení Kategórie školení a prehladiok a následnej oprave sa atribút Kategória školenia "nezašedol".

Upravené, tak aby bol zašednutý.


Pokladna

Novinka Dotažena funkcionalita Přenesené daňové povinnosti v pokladně. Pokud je na hlavičce výdajového pokladního dokladu zadána organizace s aktuálním CZ DIČ DPH, pak je možné na položkách tohoto pokladního dokladu zadat údaje týkající se přenesené daňové povinnosti - sazba DPH pro PDP a kód PDP.

Pokud obsahuje alespoň jedna položka údaje o PDP, pak se na hlavičce pokladního dokladu zobrazuje oblast Přenesená daňová povinnost s rekapitulací DPH - samovyměření.


Novinka Do účetních kódů účtování dokladů Pokladny - Výdaj je umožněno zadávat 2 nové řádky:

Samovyměření DPH Samovyměření DPH - není nárok Použitím těchto nových řádků lze účtovat tyto sloupce v položkách pokladního dokladu: Základ DPH pro PDP Základ DPH pro PDP - HM Částka DPH pro PDP Částka DPH pro PDP - HM v režimu Samovyměření.


Novinka Pro účtování pokladních dokladů, řádky "Částka k úhradě (hlavička)", "Částka celkem (hlavička)", "Zaokrouhlení výnos (hlavička)" a "Zaokrouhlení náklad (hlavička)" nově platí, že když je na položkách pokladního dokladu různý kurz a je zvoleno účtování cizí měny, do účetního deníku se vždy zapisují tyto hodnoty : Kurz - 1, Množství (jednotka měny) - 1, Datum kurzu nevyplněno.


Oprava Atributy Organizace 2 a Příjmy a výdaje se na pokladních dokladech zobrazovaly i pokud nebyl v licenci modul Výkazy pro příspěvkové organizace.

Opraveno, pokud licence neobsahuje modul Výkazy pro příspěvkové organizace, pak se výše uvedená pole na pokladním dokladu nezobrazují.


Oprava Při založení pokladního dokladu v minulém období se mohla objevit chyba "Zaúčtovaný doklad nelze měnit". Opraveno.


Oprava Opravena chyba.Je-li na řádku účetního kódu nastaven daňový klíč, je sazba DPH zadaná na řádku účetního kódu nově ignorována.


Pokladní prodej

Novinka V konfiguraci aplikace si lze zvolit výchozí formu úhrady a to, zda má být předvyplněna na celou částku prodejky.

Při platbě pal lze tlačítky "Uhradit" v nedotykovém režimu a "Uhradit celou částku" v dotykovém přehodit platbu do zvolené úhrady. Z ostatních forem úhrady budou částky vymazány (s výjimkou voucherů).


Novinka V konfiguraci aplikace byl doplněn checkbox Při hledání dle názvu použít pro nalezení "obsahuje", který mění chování vyhledávání dle názvu. V nezaškrtnutém stavu se vyhledává zadaný text od začátku názvu a při nenalezení či při nalezení více shod se zobrazí všechny skladové karty, tak po zaškrtnutí této volby se hledá kdekoliv v textu a seznam skladových karet je zafiltrován na zadanou hodnotu pomocí typu filtru "obsahuje".


Novinka Po provedení akce na přidání slevy i po přidání nové položky na prodejku se automaticky zruší označení položek na prodejce.


Novinka Pokud byl doklad nejprve uložen bez úhrad je možné ho později (na dotaz) uložit bez jakýchkoliv položek, pokud se zákazník rozhodne si nakonec nic nekoupit.

Mezi sloupce v pokladním prodeji byl doplněn výpočtový sloupec s počtem položek. Lze si tak vyfiltrovat prodejky bez položek.


===QMS Systém řízení kvality


Novinka Nová Akce Import z Evidence majetku nad přehledy
 • Údržba strojů a zařízení
 • Správa měřidel

Pokud uživatel v úvodním dialogu nepovolí zakládat i duplicitní záznamy, tak se mu nabízejí dle nastavení kontroly duplicity

 • V rámci dané agendy - ty karty majetku, které nejsou ještě zavedeny v dané agendě
 • V rámci agend Správa měřidel a Údržba strojů a zařízení - ty karty majetku, které nejsou ještě v žádné z agend

Z nabídnutých karet majetku lze pro označené záznamy vygenerovat záznamy do předem zvolené kategorie. Záznamy mají vazbu na kartu majetku, z níž byly vygenerovány.


Novinka Nové akce pro generování dokladů k reklamované položce v reklamaci přijaté
 • Generuj dobropis - generuje dobropis vydaný s vazbou na fakturu vydanou, kterou se pokusí dohledat automaticky; není-li dohledána, je ji třeba přiřadit ručně
 • Generuj příjemku - generuje příjemku reklamované položky na sklad neshod na základě výdejky-dodacího listu, tj. stejným způsobem, jako se to dělá v akci "Generuj reklamaci" nad položkou výdejky, příjemka je oceněna evidenční cenou se SN a DSN
 • Generuj výdejku - generuje výdejku s vyřešenou reklamovanou položkou na základě příjemky na sklad reklamací
 • Generuj storno výdejky - storno výdeje položky, jímž byla reklamovaná položka prodána, slouží k vrácení reklamované položky do skladu, z něhož byla prodána
 • Řady pro příslušný druh dokladu lze přednastavit na kategorii QMS

Akce "Generuj reklamaci" nad položkou výdejky nabízí jako sklad pro příjem na sklad útvar přednastavený na kategorii QMS vybrané uživatelem pro generování reklamace, akce "Generuj příjemku" nabízí jako sklad pro příjem útvar zadaný v záznamu reklamace přijaté


Splátkování a leasing

Novinka Ve skupinách a na předmětech je nové zaškrtávátko Nepřiřazovat úhrady. Při založení nového předmětu se nastavení převezme ze skupiny. Když bude zaškrtnuto na předmětu, nebudou se přiřazovat úhrady.
Novinka V přehledu Skupiny a všech přehledech - Leasing, Opakované platby, Splátky a Časové rozlišení voleb atributu Přednabízení druhého pár.znaku na:
 • Stejný jako párovací znak
 • Podle masky RRRRMMDDPPP
 • Pořadové číslo
 • Prázdný s doplněním dle vygenerované faktury
 • Prázdný

Nové volby:

 • Prázdný s doplněním dle vygenerované faktury - při generování pohybu bude PZ2 prázdný, po vygenerování faktury se doplní PZ2 podle faktury.
 • Prázdný - při generování pohybu bude PZ2 prázdný.


Oprava Změna částky na platebním příkazu vygenerovaném z leasingu se nezohlednila na zdrojovém pohybu leasingu.

Opraveno. Pokud je změněna částka na řádku/detailu platebního příkazu s vazbou na leasing, změna se promítne i do pohybu leasingu.


Účetnictví

Novinka V HELIOS Orange je implementován Zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop) v rozsahu:

Režim EU

 • Poskytnutí služeb a prodej zboží na dálku plátcem DPH v EU (i prostřednictvím domnělého dodavatele, elektronické platformy, e-shopu,...) konečným příjemcům v rámci EU.
 • poskytnutí služby konečným příjemcům v rámci EU
 • prodej zboží na dálku
 • dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (e-shopu)

V přiznání k OSS režim EU je nutno rozlišovat, zda se jedná o prodej zboží (G) nebo poskytnutí služeb (S).

Dovozní režim

 • Prodej dovezeného zboží na dálku - odeslání zboží ze 3. země:

které není předmětem spotřební daně a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR

Upozornění: nebudeme řešit: Režim mimo EU (týká se poskytování služeb subjekty ze 3. zemí koncovým odběratelům v EU (osoby nepovinné k dani - neplátci DPH).

Další informace viz: https://help.helios.eu/wikics/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_re%C5%BEim_jednoho_spr%C3%A1vn%C3%ADho_m%C3%ADsta_-_Zm%C4%9Bny_v_legislativ%C4%9B


Novinka Možnost editovat zaokrouhlení v CZ souhrnném hlášení

Řešení platí jen pro CZ Souhrnné hlášení. V editoru řádku Souhrnného hlášení jsou nově k dispozici tato pole:

 • Ruční oprava částky - zaškrtávátko, slouží k uvolnění pole "Částka" k editaci
 • Částka - pole pro částku

Výchozí stav: zaškrtávátko přístupné a nezaškrtnuté, pole "Částka" nepřístupné a obsahuje hodnotu částky. Zaškrtne-li se zaškrtávátko "Ruční oprava částky" je uvolněno pole "Částka" k editaci a lze uživatelský opravit hodnotu. Jestliže se zaškrtávátko "Ruční oprava částky" zpětně odškrtne, pole "Částka" je zaprotekováno a je do něho vrácena původní hodnota. Dojde-li výše popsaným postupem k uživatelské opravě hodnoty "Částka", jsou při uložení záznamu plněny do databáze hodnoty v polích:

 • Ruční oprava částky ... nastaví se na "zaškrtnuto"
 • Autor opravy částky ... obsahuje jméno uživatele, který změnu provedl
 • Datum opravy částky ... obsahuje datum a čas změny částky

Jestliže se otevře k opravě řádek Souhrnného hlášení, u kterého již došlo k ruční opravě částky, je v editoru uveden informativní text "Částka byla již dříve ručně opravena". Byla-li provedena jakákoliv ruční oprava částky a poté se spustí aktualizace Souhrnného hlášení, systém vrátí do všech částek výkazu původní (resp. aktuálně napočítané) částky a oprava se ztratí. Opravu lze provádět jen na neuzavřených Souhrnných hlášení.

Poznámka - akce slouží POUZE pro případ, kdy správce daně požaduje (neoprávněně) upravit zaokrouhlení z důvodu, že sumy na souhrnném hlášení nejsou stejné jako čísla v příznání k DPH. Systém ADIS finanční správy však má toleranci, že sumy na souhrnném hlášení mohou být vyšší o tolik Kč, kolik je za příslušný druh plnění řádků na souhrnném hlášení oproti odpovídajícímu údaji na přiznání k DPH a z tohoto důvodu by neměl správce daně úpravy požadovat.


Novinka Do přehledu "Evidence pro účely DPH" byla přidána vazba na druh účetního dokladu, aby bylo možno zobrazit údaje z přehledu Druhy účetních dokladů.


Novinka Přehled účtového rozvrhu, akce Stav účtu - kurzový rozdíl.

Do editoru před účtováním kurzového rozdílu je přidáno pole pro zadání textu. Zadaný text se přenese do vygenerovaného účetního dokladu.


Novinka Při akci Editace zaúčtovaného dokladu (faktury, skladové doklady) pole:
 • Účet (na textových položkách)
 • Kód PDP (na položkách)
 • Daňový klíč (na položkách)

jsou nově nepřístupná pro editaci.


Novinka Kód země pro kontrolu a použití daňového klíče se při účtování faktur a dobropisů přebírá z pole "Země" z editoru faktury/dobropisu.


Novinka V přehledu faktur a dobropisů jsou nové sloupce:
 • Účetní fakturační saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Účetní fakturační saldo vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v měně faktury vč. zádržného

Sloupce zahrnují úhrady a případné kurzové rozdíly a veškeré zádržné, tj. i neuvolněné.

V přehledu účetního fakturačního salda jsou nové sloupce:

 • Saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Saldo vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v měně faktury vč. zádržného

Sloupce zahrnují úhrady a případné kurzové rozdíly a veškeré zádržné, tj. i neuvolněné.


Novinka Podání výkazu DzPPo na daňový portál.

Úpravy v generování elementů do XML : a) element věty O : kc_ii50_40 - jestliže není vyplněna příloha věta E, element se do XML negeneruje b) element věty O : kc_ii_242 - jestliže není vyplněna příloha věta J, Odpočet na podporu výzkumu a vývoje , element se do XML negeneruje c) element věty O : kc_ii_243 - jestliže není vyplněna příloha věta J, Odpočet na podporu odborného vzdělávání, element se do XML negeneruje d) element věty O : kc_ii240_260 - jestliže není vyplněna příloha věta L, element se do XML negeneruje e) elementy věty O, které se do XML negenerují nikdy : kc_ii_63, kc_ii_163, kc_ii221_241, kc_ii_319, kc_ii310_320 f) element věty O, kc_ii_332 - do XML se generuje vždy sazba DPH 15

V adresáři SYSTEM je dále k dispozici nový vzor DzPPo - CZ312020003. Nový vzor eliminuje chybu v XML podání - element kc_ii_332 věty O, generuje se vždy sazba DPH 15.


Novinka Do editoru výkazů je přidána nová volba Zobrazit nulové řádky s možnostmi:
 • Zobrazovat - zobrazí se všechny řádky i nulové
 • Nezobrazovat - nulové řádky (posouzení vzhledem ke zaokrouhleným sloupcům (tis. Kč nebo celá eura)
 • S nastavením úrovně - zobrazí se původní podrobné volby a lze nastavit jednotlivé stupně úrovně jako doposud


Novinka Při akci Nový se na následné souhrnné hlášení přednastavovalo "Datum" z původního hlášení. Upraveno, nově se pole "Datum" při vytváření následného Souhrnného hlášení nekopíruje ze zdroje a zůstává prázdné.


Novinka Na formuláři -5039 Rozvaha v plném rozsahu jsou dlouhé texty u řádku 011 a 024 zmenšeny tak, aby se vešly na řádek


Novinka V editoru druhů účetních dokladů lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Přednabízet měnu a účetní kurz".

Je-li zaškrtnuto, systém přednabídne v editoru deníku kód cizí měny a kurz. Kód cizí měny - dotahuje se ze zadaného účtu. Kurz - dotahuje se z kurzovního lístku pro danou měnu ke dni případu dle nastavení globální konstanty "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví". Přednabízení funguje při pořizování nové věty do účetního deníku v editoru deníku nebo přehledu deníku a při opravě účtu. Jestliže není nalezen kurz, je přednabídnut pouze kód měny. Kód měny a kurz je přednabízen jen v případě, že na daném účetním řádku není dosud vyplněna měna. Jestliže je na účetním řádku již zadán kód měny a změní se účet na účet, na kterém není sledována žádná měna, ke změně kódu měny na účetním řádku nedojde a uživatel je informován hlášením "Byl vybrán účet bez vybrané měny, na dokladu je měna XXX. Zkontrolujte, příp. měnu zrušte.". Jestliže je na účetním řádku již zadán kód měny a změní se účet na účet, na kterém je sledována jiná měna, ke změně kódu měny na účetním řádku nedojde a uživatel je informován hlášením "Byl vybrán účet se zadanou měnou YYY, na dokladu je měna XXX. Zkontrolujte, příp. měnu změňte.". Tato funkcionalita má přednost před původní funkcionalitou přenosu měny mezi řádky/doklady v účetním deníku.


Novinka V přehledech příjemek a výdejek je v podmenu "Účtování" přístupná nová akce "Účtování nulových dokladů".

Umožňuje zaúčtování dokladů, které mají součet evidenční ceny celkem a souvisejících nákladů celkem nulový. Tento způsob účtování nevytváří v účetním deníku žádný doklad (byl by na nulové částky) a pouze nastavuje u dokladu datum účtování a příznak zaúčtování. Před tímto zjednodušným účtováním probíhají tyto kontroly:

 • právo na účtování
 • realizace dokladu
 • nulový součet evidenční ceny celkem - není-li součet nulový, je zobrazeno chybové hlášení "Součet evidenční ceny celkem není nulový. Doklad se musí účtovat standardním
 • nulový součet souvisejících nákladů celkem - není-li součet nulový, je zobrazeno chybové hlášení "Součet souvisejících nákladů celkem není nulový. Doklad se musí účtovat standardním účtováním."

Zaúčtovaný doklad tímto způsobem lze odúčtovat pomocí akcí "Odúčtování dokladu" nebo "Zrušení příznaku účtování". Akce "Pohled do účetního deníku" nezobrazí pohled do účetního deníku, ale zobrazí info hlášení "Byl zaúčtován nulový doklad, odpovídající účetní doklad není vytvořen.". Akce "Editace zaúčtovaného dokladu" není přístupná.


Novinka V editoru organizací na záložce "Účtování" lze zadat nové 2 účty:
 • Účet ostatní pohledávky
 • Účet ostatního závazku

V editoru řady dokladů na záložce "Návazné doklady" lze zadat nový účet:

 • "Účet ostatní pohledávky" pro faktury a dobropisy vydané
 • "Účet ostatního závazku" pro faktury a dobropisy přijaté

Na řádcích účetních kódů lze do pole "Který účet" zadat novou volbu "Účet ostatní pohledávky/závazku". Je-li zvolena tato nová volba, systém při účtování dotahuje z organizací resp. řady dokladů účty ostatní pohledávky / závazku.

Nové účty jsou doplněny:

 • do kopie organizace
 • do hromadné změny v organizacích
 • do kopie řady dokladů


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v případě skupinové registrace k DPH při prvním uzavření Souhrného hlášení vygeneroval prázdný soubor.

Při uzavírání Souhrnného hlášení pomocí zadání datumu v editoru Souhrnného hlášení se provede aktualizace vlastních daňových dokladů. Aktualizace vlastních daňových dokladů se dále provádí automaticky při těchto akcích :

 • Zobrazení přehledu SH s aktualizací (v přehledu Souhrnná hlášení)
 • Aktualizace (v přehledu Výkaz souhrnného hlášení)


Oprava Byla opravena chyba, kdy při hromadné změně nad řádky kontací se změnil text do účta, ale změna samotného textu se nezměnila/neuložila.


Oprava Výkaz s aktualizací po měsících s rozpadem na účty nezobrazoval některé řádky. Opraveno.


Oprava {{{1}}}


Výkazy a finanční analýza

Novinka Přehled stavy účtů standardů. U sloupců
 • Kumulovaný zůstatek MD
 • Kumulovaný zůstatek Dal
 • Kumulovaný zůstatek

v hlavní, cizí i bilanční měně byla přidána možnost součtování. Při použití součtování kumulativních údajů je třeba filtrovat na příslušný měsíc.


Novinka U akce Kopírovat totožné rozvrhy bylo doplněno kopírování atributu Splatnost.


Novinka Modul Účetní standardy

Akce "storno dokladu" v přehledu "vstupní deník" je doplněno o přehled s výsledkem akce.


Novinka Do přehledu Soustavy plánů je doplněno nastavení práv pro akce:
 • Nástroje
 • Aktualizace
 • Zobrazit po měsících
 • Zobrazit graf
 • Zobrazit ostatní


Oprava Modul Účetní standardy, přehled Stavy účtů standardů, když v sestavě Nastav použije sloupec "Účet standard 1 - syntetika", tak se zobrazí hláška "Ambiguous column name MRCisloUctu01". Opraveno.


Novinka Upravena funkce Generování požadavků z dokladů.

Pokud se při výpočtu nezohledňovalo množství na skladě, mohlo v některých případech dojít k chybnému výpočtu množství pro zaplánování do výroby.


Výroba

Novinka Do přehledu Porovnání plánovaných a skutečných nákladu nad výrobním příkazem byly doplněny nové počítané sloupce:
 • Jednotkové plánované náklady (Plánované náklady / Plánovaný počet kusů čistých z výrobního příkazu)
 • Jednotkové plánované náklady přímé (Plánované náklady přímé / Plánovaný počet kusů čistých z výrobního příkazu)
 • Jednotkové náklady přímé (Součet přímých nákladů / Kusy odvedené z výrobního příkazu)
 • Jednotková cena (Celková cena / Kusy odvedené z výrobního příkazu)


Novinka V kapacitním plánování byla nově zbudována podpora zálohování kapacitního plánu.

Zálohy je možné spouštět jak ručně, tak i automaticky při každém přepočtu.

Nastavení automatického zálohování lze provést v konfiguraci konkrétního kapacitního plánu. Zde je také nastavena hodnota maximálního počtu záloh - z důvodu velikosti dat.

Seznam záloh je dostupný v rámci akce Přehledy - Zálohy.


Novinka Při generování výrobního plánu ze zajištění došlé objednávky, případně v rámci funkce načtení požadavků z dokladů se nově respektuje plánovací kalendář.

Vypočtené datum se posune na nejbližší předchozí pracovní den. Dříve se tato korekce prováděla až při generování výrobních příkazů.


Novinka Při generování výdejky nebo vratky materiálu je možné v přípravné fázi zadat poznámku.

Poznámka se uloží k vygenerované položce dokladu.


Novinka Na řadě výrobního příkazu je nové nastavení - Povolit záměnu výrobního čísla při vrácení materiálů a polotovarů.

Pokud je nastavení aktivní, lze při generování vratky na materiál změnit při vracení na sklad výrobní číslo materiálu.


Novinka V parametrech vyráběných dílců byla pro sloupce Průběžná doba výroby dávky a Doba přerušení mezi příkazy povolena možnost sumace označených hodnot.


Oprava DDošlé objednávky - při změně požadovaného termínu dodání na položce dokladu se datum změnil i na výrobním plánu (TabPlan.Datum), nicméně už se neuplatnil parametr Lhůta pro naskladnění z kmenové karty. V případě, že datum padne na volný den (dle výchozího plánovacího kalendáře), posune se na nejbližší předcházející pracovní den. Opraveno
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export