Verze 2.0.2020.0610 - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Oprava Opravena chyba, kdy po změně hodnoty měny na řádku bankovního výpisu z přehledu Řádky bankovního výpisu (volba menu) se zobrazila chybová hláška Access violation.


Mzdy (CZ)

Oprava Účtování - ANIVIRUS C a pobočky

V případě, kdy bylo účtováno na zapojené pobočky a na jedné nebyla mzda zakládající sociální pojištění, objevila se hláška

POLOŽKA socpoj musí být zadána!
SQL:515,16
dbo.hp_MzdDOPLNSocPoJNaPobocky,line42
Cannot insert the value NULL into column...

Chyba se v dané případě objevovala i při generování platebního příkazu na SP a tisku formuláře přehledu o výši pojistného.

Opraveno


Oprava ČSSZ - Chyba při odeslání PVPOJ

V případě, že sleva na sociálním pojistném je tak velká, že upravený základ pro SP za zaměstnavatele je nula, portál ČSSZ vracel chybu XML souboru PVPOJ

Opraveno


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - prehľad Mzdový kalendár

V editore Uchádzača o zamestnanie na záložke Nástupné údaje sa pri výbere Mzdového kalendára zobrazoval prehľad č. 107 (CZ) a mal by sa prehľad č. 391 (SK).

Upravené

Obecné

Oprava Editaci panelu nástrojů nebylo možné spustit, objevila se chyba "Class TcxCheckBox not found". Opraveno.


Oběh zboží

Oprava V došlých objednávkách od verze x.0.2020.0600 při změně měrné jednotky (MJ) v editaci položky dokladu z přednastavené MJ se neaktivuje přepočet ceny dle přepočtu MJ. Vzhledem k MJ se přepočte množství, ale už se nepřepočte cena.

Chyba opravena. Chyba se neprojevuje v případě, že mají v globální konfiguraci zatržen parametr “Ceníky včetně MJ”, což je nová funkcionalita pouze iNUVIA a jedná se o nedefaultní hodnotu.


Účetnictví

Novinka Upraveno účtování faktur/dobropisů a leasingu.

Řešení opravuje tyto chyby :

  • znásobení řádků základu daně
  • nevygenerování řádků základu daně
  • chybná identifikace chyby "Není zadán daňový klíč na položce dokladu!"


Novinka V účtovém rozvrhu lze zadat pro danou zemi všechny sazby DPH (zadané v číselníku sazeb DPH), které jsou v daném období platné. Problém byl při výběru německých nových dočasně platných sazeb DPH 16% a 5%.


Oprava Byla opravena chyba, kdy nešla založit nová saldokontní skupina v případě, že v přehledu saldokontních existovala saldokontní skupina číslo 000.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export