Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Výrobní dokumentace - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Výrobní dokumentace slouží k evidenci změnovaných dokumentů ve výrobě. Na dokumetech můžeme provádět změnování - sledování úprav dokumentů pod změnou z [[[Číselník změn - Výroba|číselníku změn]]] a verzování - sledování úprav dokumentů v rámci jedné změny. Do výrobních dokumentů je možné uložit jakýkoliv typ souboru. Zobrazení a editace daného souboru probíhá přes asociovanou externí aplikaci operačního systému Windows. Oproti klasickým dokumentům systému Helios Orange se výrobní dokumenty vždy ukládají do SQL databáze a jsou tedy součástí standardních dat systému. Jednotlivé dokumenty se řadí do [[[Kategorie výrobní dokumentace - Výroba|kategorií]]. Kategorie definuje přístupová práva k dokumentům a definuje, zda se mají provádět archivace úprav dokumentů - tzv verzování.

Výrobní dokumenty se dělí podle místa vzniku - atribut "Zdroj". Zdroj může být:

 • Standardní TPV - Jedná se o standardní změnované (a popřípadě podle nastavení kategorie i verzované) dokumenty, které se použijí při definici konstrukce a technologie jednotlivých vyráběných dílců.
 • Zakázková modifikace - Jedná se o dokumenty, které jsou založené na konkrétní zakázkové modifikaci vyráběného dílce. Tento typ dokumentu neprovádí změnování. Podle nastavení odpovídající kategorie se může provádět verzování.
 • Výrobní příkaz - Jedná se o dokumenty, které jsou založené na konkrétním výrobním příkazu. Tento typ dokumentu neprovádí změnování. Podle nastavení odpovídající kategorie se může provádět verzování. Tyto dokumenty nejsou zobrazeny v obecném přehledu výrobních dokumentů. Jsou zobrazeny pouze v přehledu výrobních dokumentů na konkrétním výrobním příkazu.

Při založení nového výrobního dokumetu nebo při editace zpoplatněného dokumentu, na kterém se provádí změnování, systém vyžaduje zadání neplatné změny z Číselníku změn. V daném okamžiku může být na dokumentu rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, úpravy dokumentu se nepromítnou v modulu Řízení výroby. V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Konstrukce a technologie" jako Permanentní. Tato změna bude stále platná od nastaveného datumu a systém se již na ni nebude dotazovat.

Upozornění Vzhledem k tomu, že veškeré verze a změny dokumentů se ukládají do SQL databáze, tak je zapotřebí zvážit, zda pro daný případ sledování dokumentů je vhodné použít Výrobní dokumenty a nebo zda stačí standardní dokumenty uložené na disku. Standardní dokumenty je možné napojit ke konkrétnímu vyráběnému dílci (bez možnosti napojení na změnové řízení dílce).

Při zadání konkrétního výráběného dílce do výrobních příkazů se při předzpacování/zadání daného příkazu do výroby provede zakonzervování informace o aktuálně platných verzí výrobních dokumentů daného dílce. Dokumenty se v tomto případě v SQL databázi nezdvojují. Nad výrobním příkazem je pak možné zobrazit Výrobní dokumenty daného výrobního příkazu. Tyto zobrazené dokumenty pocházející ze Standardního TPV nelze nad výrobním příkazem měnit. V případě potřeby editace je nutné provést kopii dokumentu, původní dokument odebrat z výrobního příkazu a následně provést editaci vytvořené kopie.

Seznam atributů

 • Kategorie - Odkaz do číselníku kategorií výrobních dokumentů. Pomocí kategorie je možné dokumenty sdružovat do různých skupina přidělovat jim odlišné přístupové oprávnění.
 • Číselník zakázkových modifikací - Zobrazuje zakázkovou modifikaci pro dokument, který byl pořízen pro konkrétní zakázkovou modifikaci vyráběného dílce.
 • Číslo dokumentu - Jednoznačná identifikace výrobního dokumentu přidělená systémem.
 • Aktivní dokument -
 • Verze -
 • Archivní záznam -
 • Zdroj -
 • Index změny -
 • Popis -
 • Jméno souboru -
 • Typ dokumentu -
 • Počet napojení -
 • Poznámka -

Funkce

Zobrazení

sss

Otevřít dokument

sss

Oblasti napojení

sss

Historie výrobní dokumentace

sss

Kopie dokumentu

sss

Uložit na disk

sss

Zrušení rozpracované změny

sss

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export