Synchronizace s MS Outlook - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Úvod

Tato kapitola popisuje možnosti synchronizace emailů a úkolů mezi systémem Helios Orange a emailovým klientem MS Outlook.


Nastavení

Před zprovozněním synchronizace je třeba provést nastavení v uživatelských konstantách a globální konfiguraci.


V globální konfiguraci je možné nastavit následující:

Ukládání příloh E-mailu

 • Uložit do databáze - v tomto případě se přílohy emailů budou ukládat do databáze.
 • Uložit na disk - pokud zvolíte možnost ukládání na disk, je nutné zvolit v nastavení cílový adresář. Máte zde také možnost nechat "Přepsat existující soubory" a to v případě, že se nový soubor jmenuje stejně, jako již uložený.


Synchronizace emailů

Podmínkou synchronizace je mít v lokálních uživatelských konstantách nastavenou schránku, ze které se emaily budou načítat. Vlastní konfigurací je pak možné spustit buď stiskem příslušného tlačítka v programu HeSynch.exe, nebo spuštěním tohoto programu s povinnými řádkovými parametry.

Synchronizace přehraje nové emaily do přehledu Email v modulu Firemní aktivity. V tomto přehledu je pak s emaily možné přes následující volby místní nabídky dále pracovat:

Přenos pošty z Outlook - volba pošta v Outlooku zobrazí seznam všech složek a mailů v účtu daného uživatele a umožní ručně vybrat maily, které budou přeneseny do Helios Orange. Volba Z přednastaveného adresáře provede synchronizaci stejně, jako by byla provedena programem HeSynch.

Přílohy - zobrazí přílohy načtených emailů. Přílohy jsou uloženy jako standardní dokumenty Helios Orange. V závislosti na globální konfiguraci se přílohy ukládají do databáze nebo na disk do zvoleného adresáře.

Generování aktivity/úkoly - vygeneruje požadovaný záznam v Helios Orange. Tělo emailu je v obou případech přenášeno do pole Popis, ostatní pole aktivit nebo úkolů zůstávají nevyplněna. Pouze pokud je k emailu dohledána organizace (viz níže), se tato organizace přenese i do aktivity.

Otevři v Outlooku - vyhledá a zobrazí původní email v MS Outlook

Přehledy vygenerovaných KJ/úkolů - v novém okně zobrazí vygenerované záznamy

Aktualizovat vazbu na organizaci - pokud je k organizaci v čísleníku organízací Helios Orange připojen kontakt nebo kontaktní osoba s emailovou adresou, která se shoduje s adresou odesílatele daného emailu, pak se po zavolání této akce tato organizace připojí k danému emailu. Při splnění této podmínky v době synchronizace je organizace na email navázána automaticky. Pokud bylo z emailu vygenerované aktivity a na tyto aktivity byla ručně doplněna organizace, pak volba Aktualizovat vazbu na organizaci naváže organizaci i k danému emailu. V případě, že jsou splněny obě podmínky, bude dotažena organizace z aktivity.

Založit neexistující kontakt - adresu odesílatele emailu uloží jako volný kontakt do číselníku Kontaktů.

Synchronizace úkolů

Úkol bude synchronizován při splnění těchto podmínek:

Na straně MS Outlook

  • úkol není nastaven jako privátní
  • vlastník úkolu je majitelem schránky


Na straně Helios Orange

  • úkol má zaškrtnuto synchronizovat
  • má přiřazeného řešitele nebo kontaktní osobu
  • existuje zaměstnanec nebo kontaktní osoba, která má vyplněný emailový kontakt shodný s emailovou adresou uživatele Outlooku


Řádkové parametry programu HeSynch.exe

[-?] tato nápověda

-S jméno_serveru - adresa SQL serveru, na kterém běží databáze Helios Orange

-D jméno_databáze - systémové jméno databáze Helios Orange, vůči které se budou synchronizovat data

-J uživatelské_jméno - pokud ho uživatel nezadá, použije se NT Autentikace

-P uživatelské_heslo - vyplňuje se pouze v kombinaci s uživatelským jménem

-M nastavuje režim přenosu úkolu: 1 = Outlook -> Helios, 2 = Helios -> Outlook

-E aktivuje/deaktivuje přenos zpráv do Helios Orange: 0 = Ne, 1 = Ano, defaultně "Ne"

-H aktivuje/deaktivuje zobrazení koncové hlášky: 0 = Ne, 1 = Ano, defaultně "Ne"

-L aktivuje/deaktivuje zápis o provedené akci do žurnálu Helios Orange" 0 = Ne, 1 = Ano, defaultně "Ano"

Pokud není zadán parametr -S nebo -D, či se nepodaří získt informace z Helios.ini, otevře se okno aplikace HeSynch. Okno aplikace se otevře i v případě, že není vybrán režim přenosu úkolů (M) nebo není aktivován přenos zpráv (E).

Parametry mohou být uvozeny znakem - nebo / a mohou být psány velkými nebo malými písmeny.

Pokud výraz (např. jméno databáze) obsahuje mezery, je ho třeba uzavřít do uvozovek.


Za obsah tohoto článku odpovídá Ivana Zahradníková, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export