Stav saldokonta (Ctrl-S) - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Stav saldokonta jednotlivých saldokontních složek pro určité saldokonto zjistíte stiskem kombinace kláves <Ctrl><S>, klepnutím pravým tlačítkem myši v přehledu saldokonta. Z otevřeného menu místní nabídky vyberete volbu Stav saldokonta…. Stav saldokonta lze zobrazit i pomocí tlačítka Stav... v horní liště. Otevře se přehled vybraného saldokonta.


StavSaldokonta.jpg


V tomto přehledu jsou na jednotlivých řádcích zobrazeny saldokontní případy podle vazeb, které jsou definovány pro danou saldokontní skupinu. Jednotlivé saldokontní řádky jsou součtovými řádky složenými z jednotlivých účetních řádků. Tyto řádky jsou napočteny dle vazeb nastavených na přílsušné saldokontní skupině. Např. pro klasické dodavatelské nebo odběratelské saldo má obvykle vazbu na Párovací znak (číslo faktury) a na Organizaci. Pro všechny účty zařazené do této saldokontní skupiny jsou všechny účetní řádky (pokud se nacházejí ve stavu účtováno nebo uzavřeno) seskupeny dle párovacího znaku a organizace. Pokud je vazba příp. ještě na zakázky a útvary, saldokontní řádek se načítá na základě vazeb všech těchto atributů.

Tisk stavu saldokonta s rozpadem na účty je možno provést pomocí tiskových formulářů (volbou F8) nad stavem saldokonta. Počet řádků, ze kterých je tvořen saldokontní řádek, je možné si zobrazit pomocí Nastav volbou Počet řádků v deníku. Saldokonto je vytvořeno z řádků účetních dokladů, kde je účtováno na daný saldokontní účet a tyto účetní doklady jsou ve fázi rozpracovanosti účtováno nebo uzavřeno. (Pokud je účetní doklad v nejnižší fázi pořízeno, do saldokonta se nepromítne. Pro zařazení do salda je nutno převést účetní doklad do stavu účtováno nebo následně uzavřeno.)

V řádku účetního dokladu musí být vyplněn Druh data. Pokud by měl účetní řádek nastaven Druh data = Není, tento účetní řádek se nedostane do Saldokonta.


Za účelem sledování salda v cizích měnách je třeba pomocí nástroje Nastav nastavit sledování salda v cizí měně.

Sledování salda v cizí měně je umožněno dvojím způsobem:

  • ve stavu saldokonta si přes Nastav vyberete sloupce Saldo 1 CM a Měna.
  • na konkrétní měně (Číselníky - Kurzovní lístky - Kódy měn) zatrhnete Sledovat saldo. Tím si z Nastav můžete vybrat sloupec týkající se salda konkrétní měny - např. Saldo 1 EUR. (Sloupec Saldo 1 CM se potom nenaplňuje hodnotami té měny, na které je zatrženo Sledovat saldo.)
StavSaldokontaEUR.jpg


Pro zobrazení jednotlivých řádků účetních dokladů, tisk upomínek, penalizačních faktur a platebních příkazů slouží funkce menu místní nabídky, kterou v přehledu dané saldokontní skupiny otevřete klepnutím pravého tlačítka myši. Jsou -li v přehledu salda zobrazeny sloupce týkající se prodlení faktur - sloupce PNF, KPZF, KPNF, KPF, PF a PZF, pak je umožněno tato sumovat a počítat průměry. Při výpočtu průměrů se používá běžný aritmetický průměr, nikoliv vážený aritmetický průměr používaný v modulu Řízení peněžních toků. (Toto pravidlo platí i pro zobrazení přehledů ve Stavu salda k datu a v Saldu archívním.)

Kromě standardních funkcí jsou pro tento přehled specifické následující volby:


Účetní řádky

Výběrem volby Účetní řádky v menu místní nabídky nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><U> se otevře přehled účetních zápisů pro daný saldokontní případ.

Saldokontní doklady

Saldokontni Radky.jpg


V tomto přehledu jsou zobrazeny jednotlivé účetní zápisy, ze kterých je vytvořen saldokontní řádek. Struktura údajů v podstatě odpovídá údajům v deníku a její zobrazení lze změnit pomocí tlačítka Nastav.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export