Starobní důchodce - přepočet ročního zúčtování za rok 2013 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(zveřejnění)
 
Řádka 1: Řádka 1:
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,</accesscontrol>
+
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
  
 
===Z hlediska legislativy===
 
===Z hlediska legislativy===

Aktuální verze z 1. 12. 2014, 13:38

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Z hlediska legislativy

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, přijatého I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, lze podle stanoviska Generálního finančního ředitelství uplatnit slevu na poplatníka u starobních důchodců i za rok 2013.


Jestliže jsou splněny níže uvedené podmínky, může mzdová účetní provést starobnímu důchodci za rok 2013 přepočet ročního zúčtování (RZ):

 • zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti
 • „Uplatnil“ slevu na dani na poplatníka
 • bylo mu provedeno roční zúčtování daně


I v tomto případě však zaměstnanec může podat za rok 2013 Daňové přiznání.


Jestliže tyto podmínky splněny nejsou, může si starobní důchodce podat za rok 2013 Daňové přiznání, přepočet ročního zúčtování za rok 2013 nelze mzdovou účetní provést.


Nárok na vrácení přeplatku na dani lze dodatečně přiznat tehdy, jestliže neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013.


Upozornění I když lze rozdíl na dani vyplácet teoreticky až do tří let po podání Vyúčtování zálohové daně za rok 2013, důrazně doporučujeme provést přepočet ročního zúčtování za rok 2013 ještě v roce 2014, tzn. ve výplatách za měsíc listopad nebo prosinec 2014. Pokud toto neučiníte a opravu budete v rámci mezd provádět od ledna 2015 dále, bude nutné podat Dodatečné vyúčtování zálohové daně.


Z hlediska programu Helios Orange

Abyste zjistili rozdíly na ročním zúčtování u vybraných starobních důchodců, budete postupovat následujícím způsobem:


 • Vstoupíte do nabídky Roční sestavy, Roční zúčtování daně.
 • Vyberete konkrétního zaměstnance, resp. více zaměstnanců a zvolíte Tisk – Tisk formulářem.
 • Vyberete tiskový formulář Starobní důchodci – sleva 2013.
 • Po výběru formuláře dojde k tomu, že u vybraných zaměstnanců program „přepočítá“ roční zúčtování tak, jako kdyby za rok 2013 uplatňovali slevu na poplatníka.
 • Ve formuláři uvidíte:
Osobní číslo
Příjmení
Jméno
Původní hodnota RZ
Nová hodnota RZ (zohledněna sleva na poplatníka)
Rozdíl RZ (Původní hodnota - Nová hodnota)
 • Takto vypočítanou rozdílovou hodnotu (Rozdíl RZ) vložíte ručně do výpočtu mezd.
 • Částka bude do výpočtu vložena se záporným znaménkem na mzdovou složku 908 - Úprava daně minulý rok.
 • O vypočítanou částku rozdílu dojde ke snížení odvodu zálohové daně.
 • Rozdíl, zadaný na mzdovou složku 908 se objeví ve formuláři Vyúčtování zálohové daně ve sloupci 4 (Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export