Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Saldo nad prvotními doklady - Fakturace

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(uvolnění přístupu)
 
Řádka 7: Řádka 7:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
Od verze 2.0.2015.0800 je v modulu Fakturace nová funkcionalita – submodul Saldo nad prvotními doklady. Umožňuje aktivně pracovat a sledovat saldo pohledávek a závazků přímo z evidence faktur, a to včetně funkcionality, která je nyní pouze v saldokontu v Účetnictví. Saldo nad prvotními doklady můžete využít i v případě, že modul Účetnictví nevyužíváte.  
+
Od verze 2.0.2015.0800 je v modulu Fakturace nová funkcionalita – submodul Saldo nad prvotními doklady (Faktury k datu). Umožňuje aktivně pracovat a sledovat saldo pohledávek a závazků přímo z evidence faktur, a to včetně funkcionality, která je nyní pouze v saldokontu v Účetnictví. Saldo nad prvotními doklady můžete využít i v případě, že modul Účetnictví nevyužíváte.  
  
 
Saldo k fakturám je k dispozici ihned po přiřazení úhrad, tj. buď po stažení bankovních výpisů a přiřazení úhrad, nebo po vygenerování/navázání pokladního dokladu, zařazení na zápočet, apod. Už není nutné čekat, až budou faktury a jejich úhrady zaúčtované.
 
Saldo k fakturám je k dispozici ihned po přiřazení úhrad, tj. buď po stažení bankovních výpisů a přiřazení úhrad, nebo po vygenerování/navázání pokladního dokladu, zařazení na zápočet, apod. Už není nutné čekat, až budou faktury a jejich úhrady zaúčtované.

Aktuální verze z 4. 6. 2018, 14:08

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Od verze 2.0.2015.0800 je v modulu Fakturace nová funkcionalita – submodul Saldo nad prvotními doklady (Faktury k datu). Umožňuje aktivně pracovat a sledovat saldo pohledávek a závazků přímo z evidence faktur, a to včetně funkcionality, která je nyní pouze v saldokontu v Účetnictví. Saldo nad prvotními doklady můžete využít i v případě, že modul Účetnictví nevyužíváte.

Saldo k fakturám je k dispozici ihned po přiřazení úhrad, tj. buď po stažení bankovních výpisů a přiřazení úhrad, nebo po vygenerování/navázání pokladního dokladu, zařazení na zápočet, apod. Už není nutné čekat, až budou faktury a jejich úhrady zaúčtované.

Nové možnosti, které naleznete v saldu nad prvotními doklady:

 • Lze zobrazit faktury i přes období a stav faktur vydaných a přijatých a jejich úhrad k libovolnému datu. K tomuto slouží přehled Fakturace, Faktury k datu. Funkcionalita je obdobná funkcionalitě v účetním saldu – stav saldokonta k datu.
 • Upomínky a penalizační faktury lze generovat i z faktur. Upomínky a penalizační faktury bude možno alternativně vystavovat i z prvotních dokladů (faktur a dobropisů). Není vyžadováno, aby byla faktura napřed zaúčtována a zobrazena v účetním saldu.
 • Kurzové rozdíly a Haléřové vyrovnání lze vytvářet ve fakturaci. Přímo u úhrad prvotních dokladů je možno generovat kurzový rozdíl nebo haléřové vyrovnání, který pak ovlivní částku salda v hlavní měně.

V případě zájmu o submodul Saldo nad prvotními doklady kontaktujte svého dodavatele systému HELIOS Orange.


Saldo přes období a saldo k datu

V modulu Fakturace je nová složka – Faktury k datu.

Faktury k datu


Nový

V přehledu Faktury k datu vytváříte pomocí tlačítka Nový přehledy faktur k vybranému datu.


Zobrazený editor má dvě záložky.


Na první záložce Faktury k datu se vyplňují následující pole:


Název

Zadáváte název daného záznamu pro lepší orientaci.


[1] Ke dni

Ke dni

Zadáváte datum, ke kterému se bude provádět nápočet.


Období stavu

Můžete zadat období stavu, pokud jej používáte, ke kterému chcete provádět nápočet.


[3] Výběr období

Výběr období

Vybíráte ze 3 možností:

 • Aktuální období
 • Aktuální období včetně předchozího
 • Aktuální období včetně všech předchozích


[4] Druh pohybu

Faktury přijaté
Faktury vydané

Pomocí zaškrtávátek vybere, jestli budou napočítávány faktury přijaté, vydané nebo obojí.


Záložka 1 - Faktury k datu


Na druhé záložce Druhy dokladů pohybu zboží lze přes tlačítko Přidat zadat konkrétní řadu dokladů pohybu zboží a omezit tím nápočet pouze pro danou fakturační řadu.


Záložka 2 - Druhy dokladů pohybu zboží


Volby místní nabídky

V místní nabídce nad přehledem Faktury k datu můžete použít akce:

 • Zobrazení přehledu
 • Zobrazení přehledu s aktualizací
 • Aktualizace vybraných přehledů
 • Vyprázdnit vybrané přehledy

Nově vytvořený přehled je nutné pomocí voleb místní nabídky nejprve zaktualizovat a následně zobrazit.

Zobrazený přehled obsahuje jak faktury vydané tak přijaté přes vybraná období a umožňuje pomocí standardních funkcí tlačítka Nastav vytvářet potřebné přehledy pro inventury pohledávek a závazků.


Zobrazení přehledu faktur k datu


Volby místní nabídky Přehledu faktur k datu

 • Úhrady
 • Pokladní doklady
 • Přehledy platebních příkazů

Všechny tyto volby umožňují zobrazení příslušných návazných dokladů, a to přes období.


Faktury

Součástí složky Faktury k datu je nabídka Faktury.

Pro zobrazení tohoto přehledu je nutné nejprve vybrat z následujících možností:

 • Aktuální období
 • Aktuální období včetně předchozího
 • Aktuální období včetně všech předchozích

Do tohoto přehledu se načítají všechny faktury jak vydané tak přijaté za zvolené období.


Faktury - výběr období


Faktury přes období slouží nejen k dokladové inventuře, ale i ke generování platebních příkazů na přelomu roku.


Volby místní nabídky v přehledu Faktury:

 • Změna zobrazení – umožňuje změnit volbu viz výše
 • Úhrady – zobrazuje navázanou úhradu
 • Pokladní doklady – zobrazuje návazný pokladní doklad
 • Platební příkazy – kromě zobrazení již existujících příkazů lze odsud generovat platební příkazy tuzemské, v CM i zahraniční


Vystavení penalizační faktury

Popis vystavování penalizačních faktur v modulu Fakturace najdete v samostatné kapitole Penalizační faktury - Fakturace.


Vystavení upomínek

Popis vystavování upomínek v modulu Fakturace najdete v samostatné kapitole Upomínky - Fakturace.


Vzájemné zápočty

Díky submodulu Saldo nad prvotními doklady je rozšířená funkcionalita i ve vzájemných zápočtech (popis standardní funkcionality nejdete v samostatné kapitole Vzájemné zápočty - Fakturace). Jedná se o možnost zúčtovávat zápočty v cizí měně, a to v kombinaci HM – CM nebo CM – CM (kde HM - hlavní měna, CM - cizí měna). V obou případech cizí měny lze vybrat vlastní kurz pro zápočet.


Pod záložkou Vzájemné zápočty standardně vytvoříte záznam přes tlačítko Nový.


V editoru na záložce 1 – Hlavička je nutné zaškrtnou pole Použít měnu.

Záložka 1 - Hlavička

Pole Měna a Kurz se tak dají editovat.

Zápočet se dále vytváří na záložce 3 a 4 výběrem Pohledávek a závazků k započtení.


Záložka 2 - Zápočty zobrazuje částky faktur jak v cizí měně, tak v hlavní měně podle kurzu faktur a zároveň zobrazuje započítávané částky už přepočtené kurzem zápočtu.

Záložka 2 - Zápočty

Na této záložce je rozšířená Volba místní nabídky:

 • Nabídni řádky k dorovnání – vyhledá vhodný řádek v zápočtu k dorovnání
 • Dorovnej zápočet - dorovná započítávanou částku

Po dorovnání zápočtu se zápočet uzavírá vyplněním Data potvrzení a následně se účtuje.

Při využití zaškrtávátka Použít měnu vznikají nad fakturami kurzové rozdíly, které řeší další část submodulu Saldo nad prvotními doklady.


Kurzové rozdíly a Haléřové vyrovnání ve Fakturaci

Submodul Saldo nad prvotními doklady umožňuje generovat a účtovat kurzové rozdíly a haléřové vyrovnání už na úrovni prvotních dokladů ve Fakturaci.


Kurzové rozdíly

Pro zpřístupnění této funkcionality je nutné povolit si ji v Konfigurace / Správa systému – modul Fakturace – druhá záložka Kurzové rozdíly.


Povolení kurzových rozdílů pro fakturaci


V této konfiguraci si lze vybrat z následujících možností:

Generovat kurzové rozdíly při úhradě

 • Zakázáno – při tomto nastavení se bude systém chovat beze změny. Kurzové rozdíly se budou dát generovat pouze z účetního salda.
 • Akcí doplnit Kurzové rozdíly – při tomto nastavení bude nutné kurzové rozdíly vytvářet ručně nad označenými doklady
 • Automaticky při úhradě – při tomto nastavení se budou kurzové rozdíly vytvářet automaticky při vytvoření jakékoliv úhrady ve fakturaci.


Druhé nastavení se týká vytváření částečných kurzových rozdílů.

Jedná se o tyto 3 možnosti:

 • Pouze celkové kurzové rozdíly
 • Částečné kurzové rozdíly
 • Částečné kurzové rozdíly k přeceněné částce


Kromě rozšířené konfigurace jsou v modulu Fakturace navíc další sloupce zobrazitelné přes tlačítko Nastav:

 • Realizované úhrady v HM vč.KR celkem
 • Realizované úhrady v HM celkem
 • Saldo v HM
 • Další pomocné sloupce jsou v přípravě


Volba místní nabídky ve fakturaci je rozšířená o tyto akce:

 • Kurzové rozdílyDoplnit kurzové rozdíly, Zrušit kurzové rozdíly, Generovat kurzové rozdíly k bilančnímu dni
 • ÚčtováníÚčtování - kurzový rozdíl, Pohled do účetnictví – kurzový rozdíl, Odúčtování kurzových rozdílů úhrad kurzových rozdílů úhrad ke dni


Podle nastavení konfigurace se buď kurzový rozdíl vygeneruje automaticky při přiřazení úhrady nebo je nutné ho doplnit spuštěním místní nabídky – Doplnit kurzový rozdíl. Tato funkce lze spouštět hromadně nad označenými záznamy.


Daný kurzový rozdíl je vázaný na úhradu dané faktury.


Editor úhrady obsahuje informace o kurzu dané úhrady:


Úhrada faktury přijaté


Výši kurzového rozdílu lze zobrazit přes tlačítko Nastav v tabulce úhrad, stejně jako informaci o tom jestli je daný kurzový rozdíl zaúčtovaný.


Účtování se provádí pomocí kontace – shodné s kontací pro kurzový rozdíl v saldokontu, je možné účtovat jak z přehledu faktur, tak nad jednotlivými úhradami.


Haléřové dorovnání

Dorovnání setin ve standardní funkcionalitě existuje, submodul Saldo nad prvotními doklady umožňuje o haléřovém vyrovnání i účtovat.

V místní nabídce nad přehledy faktur přibyly tyto volby:

 • Úhrady – Dorovnání úhrad v měně faktury
 • Úhrady – Dorovnání úhrad v měně faktury i hlavní měně

Obě volby vygenerují úhradu k příslušné faktuře v dané měně. Tato funkce lze spouštět hromadně nad označenými záznamy.


 • Účtování – dorovnání, Pohled do účetnictví – dorovnání, Odúčtování dorovnání úhrad ke dni

K účtování se využívá stejná kontace jako pro účtování dorovnání setin v Účetnictví – saldokonto, účtování se prování nad označenými záznamy nebo nad úhradou konkrétní faktury.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export