Důležité:


Rozpis závad evidence kooperací - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Při evidenci kooperací je možné specifikovat vzniklé zmetky. Tyto zmetky - typ závady a množství zmetku - se definují přímo na hlavičce dané evidence (zde je možné definovat pouze jeden typ závady) a nebo se definují pomocí Rozpisu závad.

Tento přehled zobrazuje seznam všech evidencí zmetků operací typu kooperace bez ohledu na způsob pořízení.

Seznam atributů

Seznam atributů je podmnožinou atributů evidence kooperací.

Funkce

Zobrazení

Funkce zobrazí pro aktuální záznam v přehledu editor evidence kooperace.

Generování výrobního příkazu na opravu zmetku

Viz funkce Generování výrobního příkazu na opravu zmetku v přehledu Evidence kooperací.

Oprava zmetků existujícím výrobním příkazem

Viz funkce Oprava zmetků existujícím výrobním příkazem v přehledu Evidence kooperací.

Odvedení neopravitelných zmetků na sklad neshod

Viz funkce Odvedení neopravitelných zmetků na sklad neshod v přehledu Evidence kooperací.

Generuj interní neshodu

Akce je k dispozici, je-li součástí licence agenda QMS Interní neshody. Slouží k založení interní neshody ve vazbě na typ množství zmetků v daném rozpisu závad. Další informace naleznete v tématu Interní neshody - QMS v části Založení interní neshody.

Přehledy

Návazné výrobní příkazy na opravu

Viz funkce Návazné výrobní příkazy na opravu v přehledu Evidence kooperací.

Interní neshody

Akce je k dispozici, je-li součástí licence agenda QMS Interní neshody. V přehledu se zobrazí všechny interní neshody, které vznikly z aktuálního, nebo z více označených záznamů.

Vygenerované položky pohybových dokladů

Viz funkce Vygenerované položky pohybových dokladů v přehledu Evidence kooperací.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export