Roční sestavy - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 42: Řádka 42:
 
* '''Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.2)'''
 
* '''Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.2)'''
 
* '''Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.3)'''
 
* '''Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.3)'''
 +
* '''Sociální pojištění - přehled za více období'''
 
* '''Příjmy v době nemoci''' = za zvolené období roku lze vytisknout tiskový formulář Příjmy v době nemoci, uvádějící seznam vyloučených dob dle §16 odst. 4  z 155/1991 Sb. v jejichž době trvání pobíral zaměstnanec příjmy
 
* '''Příjmy v době nemoci''' = za zvolené období roku lze vytisknout tiskový formulář Příjmy v době nemoci, uvádějící seznam vyloučených dob dle §16 odst. 4  z 155/1991 Sb. v jejichž době trvání pobíral zaměstnanec příjmy
 
* '''Roční potvrzení vym. základu SP'''
 
* '''Roční potvrzení vym. základu SP'''
Řádka 48: Řádka 49:
 
* '''Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 21''' = Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků dle vzoru číslo 21
 
* '''Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 21''' = Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků dle vzoru číslo 21
 
* '''Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 14''' = Počet zaměstnanců ke dni 1.12.
 
* '''Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 14''' = Počet zaměstnanců ke dni 1.12.
 +
* '''Zdravotní pojištění - přehled za více období'''
 
* '''ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2015)''' = Změněná pracovní schopnost - Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
 
* '''ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2015)''' = Změněná pracovní schopnost - Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
  
Řádka 303: Řádka 305:
  
 
{{Warning|Údaje jsou do formuláře seskupeny z pracovních poměrů, podle rodného čísla zaměstnance. Není tedy nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.}}
 
{{Warning|Údaje jsou do formuláře seskupeny z pracovních poměrů, podle rodného čísla zaměstnance. Není tedy nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.}}
 +
 +
 +
=====Sociální pojištění - přehled za více období=====
 +
 +
Formulářem lze tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně sociálního pojištění za více období najednou. V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete.
 +
 +
Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotlivě v jednotlivých vybraných mzdových obdobích.
 +
 +
Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).
 +
 +
 +
=====Zdravotní pojištění - přehled za více období=====
 +
 +
Formulářem lze tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně zdravotního pojištění za více období najednou. V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete.
 +
 +
Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotlivě v jednotlivých vybraných mzdových obdobích.
 +
 +
Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).
  
  

Aktuální verze z 25. 6. 2020, 16:12

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V tomto přehledu jsou zobrazeni všichni zaměstnanci bez ohledu na to, zda jsou v pracovním poměru nebo zda jsou vyjmuti z evidenčního stavu. Lze zde vytisknout a zobrazit sestavy, které jsou načítány přes jednotlivé měsíce. Jedná se o velké množství běžně používaných tiskopisů, mezi které patří například sestavy:

 • Čerpání dovolené = přehled nároku a čerpání dovolené ve zvoleném kalendářním roce a pro vybrané zaměstnance
 • Čtvrtletní výkaz o práci P 2-04 = Čtvrtletní výkaz o práci pro Český statistický úřad
 • Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu = jedná se o průměrnou hrubou a čistou mzdu vypočítanou stejným způsobem jako na Potvrzení při změně zaměstnání vzhledem k vybranému období
 • Doklad o výši příjmu 2010= jedná se o součet čistého příjmu, náhrad za nemoc a nemocenských dávek za Vámi vybrané období
 • Mzdový list - na šířku (od r. 2019)
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2019) s generátorem
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2019) - mzdové složky = kromě standardních údajů jsou zde oblasti, kam se automaticky - bez nutnosti definice mzdového listu v generátoru - dotahují mzdové složky, které vstupují do hrubé mzdy, hrubého příjmu, docházky a srážek ze mzdy
 • Mzdový list - na šířku (od r.2016)
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2016) s generátorem = kromě standardních údajů se nakonec doplní sestava nadefinovaná v Generátoru mzdových sestav
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2016) - mzdové složky = kromě standardních údajů jsou zde oblasti, kam se automaticky - bez nutnosti definice mzdového listu v generátoru - dotahují mzdové složky, které vstupují do hrubé mzdy, hrubého příjmu, docházky a srážek ze mzdy
 • Mzdový list zkrácený - s generátorem
 • Mzdový list zkrácený - s generátorem A4
 • Nem Úr 1-02 (vzor 2011) = Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz dle vzoru roku 2011 pro Český statistický úřad
 • Podklady pro ZPS = jsou zaznamenány přepočtené stavy po kalendářích a případných stupních invalidity - podklad pro kontroly z Úřadu práce.
 • Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci = v sestavě jsou zaznamenány přepočtené stavy po jednotlivých zaměstnancích, kalendářích a případných stupních invalidity - podklad pro kontroly z Úřadu práce.
 • Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č.1)
 • Potvrzení o slevě na děti
 • Potvrzení o srážkách srážkové daně 2016 (vzor č. 3)
 • Potvrzení o srážkách srážkové daně 2016 AJ (vzor č. 3)
 • Potvrzení o vyplacení odstupného = povtrzení vztahující se k formuláři Potvrzení pro Úřad práce (1.1.2012)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2015 (vzor č. 23)= Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň dle vzoru roku 2015, toto potvrzení vyplněné od každého zaměstnavatele předkládají poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků jako přílohu daňového přiznání
 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2016 (vzor č. 24)= Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň dle vzoru roku 2016, toto potvrzení vyplněné od každého zaměstnavatele předkládají poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků jako přílohu daňového přiznání
 • Potvrzení o zdanit. příjmech AJ 2016 -vzor č.24 = Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň v anglické jazykové mutaci
 • Potvrzení pro soud
 • Potvrzení pro Úřad práce (od 1.1.2012) = Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti při skončení pracovněprávního vztahu platný od roku 2012
 • Potvrzení při změně zaměstnání - příloha (příjem) 2012 = Příloha k Zápočtovému listu s údaji o průměrném výdělku
 • Potvrzení při změně zaměstnání - příloha nemocenské = Příloha k Zápočtovému listu s údaji o dávkách nemocenského pojištění
 • Potvrzení při změně zaměstnání 2012 = zápočtový list, není uváděn důvod skončení pracovněprávního vztahu pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem
 • Přehled docházky
 • Přehled náhrad při pracovní neschopnosti 2009
 • Přehled odvodů na SP
 • Přehled odvodů na ZP
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.3)
 • Sociální pojištění - přehled za více období
 • Příjmy v době nemoci = za zvolené období roku lze vytisknout tiskový formulář Příjmy v době nemoci, uvádějící seznam vyloučených dob dle §16 odst. 4 z 155/1991 Sb. v jejichž době trvání pobíral zaměstnanec příjmy
 • Roční potvrzení vym. základu SP
 • Roční potvrzení vym. základu ZP
 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 17 = Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob dle vzoru číslo 17
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 21 = Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků dle vzoru číslo 21
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 14 = Počet zaměstnanců ke dni 1.12.
 • Zdravotní pojištění - přehled za více období
 • ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2015) = Změněná pracovní schopnost - Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců


Tisk

K vytištění výše uvedených sestav vstoupíte do nabídky Roční sestavy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Tisk, Tisk formulářem (F8). U některých formulářů se poté objeví dialogové okno, do kterého zadáte období (rok a měsíce), za které chcete sestavy vytisknout. Vyberete požadovanou sestavu a stisknete tlačítko Náhled.

Upozornění Platnost tiskových formulářů

Do definice tiskových formulářů přibyla nová oblast [4] Platnost, kterou se určuje platnost tiskového formuláře. Tiskové formuláře, které mají vyplněnou platnost, se zobrazují nad vybraným mzdovým obdobím, které spadá do rozmezí platnosti. Jestliže je platnost prázdná, zobrazuje se nad všemi mzdovými obdobími.

Pokud chce uživatel viděl všechny tiskové formuláře bez ohledu na datum platnosti, zvolí nad přehledem Definice tiskových formulářů akci Všechny definované formuláře (opačnou akcí je akce Pouze aktivní záznamy).

Do implicitního Nastav v přehledu Definice tiskových formulářů přibyly sloupce Platnost od, Platnost do.

Jestliže máte v databází formuláře, které již byly vyřazené z distribuce, nedoplní se automaticky do těchto formulářů datumy platnosti. Pokud chcete staré formuláře datovat (tzn. nastavit jim staré datum platnosti, aby se vám v přehledu daného období již nezobrazovaly), postupujte, prosím, následujícím způsobem:

 • vstupte do nabídky Nápověda, Helios Store
 • vstupte na záložku Součást distribuce
 • vyberte "Import platnosti distribučních mzdových tiskových formulářů"
 • zvolte z místní nabídky volbu Přidat
 • ve spodní editoru části zvolte tlačítko Instalovat

Poté uvidíte v jednotlivých mzdových přehledech pouze ty formuláře, které jsou aktuální.


Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1)

Formulář určený pro účely dávek sociálního pojištění. Údaje ve formuláři jsou vykazovány pro vybraného zaměstnance za jednotlivé měsíce (nikoliv kumulativně).

Upozornění V HELIOS Orange tiskneme sekci D1 ve tvaru, který odpovídá oficiálnímu formuláři.


Upozornění Při tisku formuláře provádí program sumaci dle rodného čísla zaměstnance v případně více pracovních poměrů.


Nápočet výše čistého příjmu ve formuláři se zohledněním hodnot ročního zúčtování daně probíhá takto:

 • Pokud zaměstnanec neměl v rámci ročního zúčtování daňový bonus, přičte se hodnota kompenzace ročního zúčtování celá (tj. hodnota mzdové složky 097).
 • Pokud zaměstnanec měl v rámci ročního zúčtování daňový bonus, načítá se do formuláře pouze částka zúčtování daní (tj. rozdíl na daních bez daňového bonusu).


Jestliže firma začíná zpracovávat mzdy v systému HELIOS Orange (případně je provedená fúze) a roční zúčtování bylo vypočteno v jiném SW, musíte provést následující nastavení, aby byl doklad o výši příjmu správně vytisknut:

 1. Do výpočtu mzdy ručně vložíte mzdovou složku 097 a na tuto zadáte záporně výsledek ročního zúčtování, které bylo vypočítáno v jiném SW.
 2. Vstoupíte do Počátečních hodnot ve Mzdových údajích a zadáte položku Celkem RZD (roční zúčtování daně) z MR (tatáž hodnota, která je vložena do výpočtu na MS 097) a dále položku DB v RZD z MR (zadáte daňový bonus z ročního zúčtování, pokud byl uplatněn). Zadáváte zde údaj z formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění - řádek 31b - vždy se stejný znaménkem jako bylo uvedeno na formuláři.
Upozornění Uvedené údaje mají vliv nejen na tento formulář, ale i na výpočet čisté mzdy pro exekuce.


Upozornění Program při tisku formuláře kontroluje, zda u zaměstnance existuje PŘENESENÉ roční zúčtování z minulého roku (tj. vypočtené v HELIOS Orange a přenesené do výpočtu mzdy). Pokud neexistuje, zjišťuje, zda je ve výpočtu MS 097. Pokud tuto mzdovou složku ve výpočtu najde, dohledává výše uvedené hodnoty v Počátečních hodnotách. Při výpočtu hodnot na formulář Doklad o výši čtvrtletního příjmu se z čisté mzdy odečítá hodnota zadaného daňového bonusu v Počátečních hodnotách.


Doklad o výši příjmu

Formulář Doklad o výši příjmu čerpá informace o čistém příjmu a nemocenských dávkách v závislosti na tom, zda za celé požadované období byly zpracovávány výplaty v programu Helios Orange nebo nikoliv.

 • Jestliže mzda zaměstnance byla za celé požadované období zpracovávána v programu Helios Orange, potom se údaje získávají z Výpočtu mzdy.
 • Jestliže mzda zaměstnance nebyla za celé požadované období zpracovávána v programu Helios Orange, tzn. došlo k převodu dat z jiného systému, potom se údaj o čistém příjmu získává ze mzdového listu a údaj o nemocenských dávkách z nabídky Nemoci v minulých zaměstnáních (za období, které již bylo v Helios Orange zpracováno, se údaje načítají také z Výpočtu mzdy).

Nutnou podmínkou pro získání korektních údajů je to, že nemoci budou zadávány vždy v rámci jednotlivých měsíců tak, jak odpovídalo docházce (blíže viz Nemoci z minulých zaměstnání).


Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu

Formulář Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu musíte tisknout nad obdobím, ke kterému vás výsledné hodnoty zajímají. Způsob výpočtu je zde stejný jako na formuláři Potvrzení při změně zaměstnání. Při určování průměrného měsíčního hrubého výdělku se vychází ze vzorce PMV = průměr na dovolenou * (týdenní úvazek * 4,348). Z vybraného období jsou získávány údaje ze mzdové karty (průměr na dovolenou, odpočitatelné položky, nastavení pojištění apod.) a na základě těchto údajů jsou oba příjmy vypočítány. Znamená to, že jestliže máte vybrané období např. červen, výpočet probíhá na základě údajů, které obsahuje červnová mzdová karta (průměr na dovolenou je zde vypočítán z měsíce ledna až března). Týdenní úvazek se bere z následujícího měsíce po kvartálu, ze kterého byl vypočítán průměr na dovolenou.


Upozornění Pokud se jedná o typ kalendáře Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem, je zkrácen Týdenní úvazek zaměstnance (pro výpočet průměrné hrubé měsíční mzdy) procentem zkrácení uvedeným v kalendáři (zaokrouhleno aritmeticky na 2 d.m.).


Potvrzení o srážkách srážkové daně 2016 (vzor č.3)

Formulář Potvrzení o srážkách srážkové daně 2016 (vzor č 3) je potvrzením o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Údaje do formuláře jsou seskupovány z pracovních poměrů, které jsou svázány z důvodu jednotného zdanění nebo podle rodného čísla zaměstnance. Není nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.


Potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list)

Při tisku formuláře Potvrzení při změně zaměstnání (Zápočtový list) se z posledního období zjistí datum konce pracovního poměru a pokud toto datum konce pracovního poměru je nižší než aktuální, výpočet probíhá na základě údajů ve mzdové kartě, které existují v období ukončení pracovního poměru. Touto úpravou je zajištěno to, že při tisku Potvrzení o zaměstnání již nemusíte mít vždy vybráno období, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr. Při výběru tiskové sestavy se zobrazí formulář, kde můžete vyplnit další údaje, které se mají na Potvrzení při změně zaměstnání vytisknout, tj. Kvalifikace, Jiné sdělení, V ... , Dne ... .

Upozornění Jestliže je u zaměstnance vyplněno Dosažené vzdělání, automaticky se do tiskového formuláře do řádku Údaj o dosažené kvalifikaci doplní toto vzdělání a pokud chcete mít v tomto řádku vyplněno jen vzdělání (dotahuje se nejvyšší dosažené vzdělání), nemusíte v editoru před tiskem již v položce Kvalifikace nic vyplňovat. Jestliže před tiskem formuláře doplníte do editoru před tiskem jinou, další kvalifikaci, do tiskového formuláře se do řádku Údaj o dosažené kvalifikaci nejdříve doplní Dosažené vzdělání (je-li vyplněno) a následně vámi zadaná kvalifikace v editoru před tiskem.

Pokud chcete načítat do formuláře i Srážky z mezd, musíte zatrhnout na požadovaných MS v číselníku mzdových složek atribut Tisk na zápočtový list. Doposud se zde tiskly tyto srážkové mzdové složky u kterých v daném měsíci nebylo v Paušálních MS vyplněno Datum do. Podmínka byla rozšířena tak, že se již nezobrazují uhrazené srážky (tj. mají nastaven ve své definici atribut Kontrola na celkem srazit a částky v položkách Sraženo a Celkem srazit jsou stejné).

Položka Vykonával (a) tuto práci se na formulář automaticky přebírá z Doplňujících údajů z položky Profese. Na formulář je možno před tiskem zadat informaci o tom, zda byl zaměstnanec 12 měsíců důchodově pojištěn. Vzhledem k tomu, že kopie Potvrzení při změně zaměstnání zůstává ve firmě a je nutno potvrdit, že zaměstnanec Potvrzení převzal, je možné na tiskový formulář vyplnit položky Převzal a Dne, kde bude podpis zaměstnanec a datum, kdy Potvrzení převzal (bude - li Potvrzení zasláno poštou, položky zůstanou nevyplněny a dokladem o předání bude např. podací číslo).


Pokud potřebujete k zápočtovému listu vytisknout údaje o průměrném výdělku a nemocenských dávkách, můžete vytisknout příslušné přílohy - Potvrzení při změně zaměstnání - příloha (příjem) a Potvrzení při změně zaměstnání - příloha nemocen. Dle mzdového období, které máte v Ročních sestavách vybrané, jsou pak získávány údaje ze mzdové karty pro výpočet průměrného čistého výdělku a zjišťovány nemocenské dávky rok zpětně.


Mzdový list - na šířku (od r.2019), Mzdový list - na šířku (od r.2019) - mzdové složky

Jedná se o základní formuláře mzdového listu zaměstnance.


Příjmy osvobozené od daně (údaje o nepeněžních plněních)

Distribuční číselník mzdových složek obsahuje mzdovou složku 731 - Nepeněžní plnění (skupina MS Naturální mzda) pro vyčíslení nepeněžních plnění (příspěvek firmy na stravenky apod.) z důvodu tisku takových mzdových složek na mzdovém listu. Pokud takový nepeněžní příjem máte, můžete si vytvořit odpovídající mzdovou složku dle této distribuční mzdové složky.

Upozornění Pokud nemáte číselník distribučních MS aktuální, můžete jej zaktualizovat volbou Aktualizace číselníků MS dle legislativy - Pouze distribuční v přehledu Mzdové složky.
Upozornění Pokud máte nastavenu MS typu Naturální mzda a nechcete tuto MS zobrazovat na mzdovém listě (MS slouží pouze pro evidenci nebo jako základ pro výpočet paušálních mzdových složek), můžete v její definici na záložce 2 - Konstanty nastavit atribut Nenačítat na Mzdový list.


Údaje o manželce/manželovi

Jestliže byla na manžela/manželku uplatněná sleva v rámci Ročního zúčtování a roční zúčtování bylo přeneseno do mzdy, načítají se údaje o manželce (jméno, příjmení, rodné číslo, výše slevy) do mzdové listu.

V souvislosti s tímto tiskem je nutné provést nastavení také v Rodinných příslušnících.

Jestliže vyberete v Rodinných příslušnících vztah Manžel/Manželka, zpřístupní se atribut RZD. Ten je nutné zatrhnout pouze v případě, kdy má zaměstnanec více manželek (tedy postupně za sebou .-)) Jinak není nutné atribut zatrhávat.


Dohledávání manžela/manželky:

Údaje o manželce/manželovi jsou nejprve načítány z Rodinných příslušníků v prosinci roku, za které se provádí RZD. Pokud v prosinci minulého roku (tedy roku, za který se dělá RZD) není nalezen záznam se vztahem Manžel/manželka, dohledáváme ve vybraném období, tzn. v období, ve kterém se tiskne mzdový list. Pokud není ani zde údaj nalezen, probíhá dohledání v aktuálním mzdovém období.


Upozornění Pokud jste doposud manžela/manželku do Rodinných příslušníků nevyplňovali, a máte zaměstnance, kteří slevu na manžela/manželku uplatňují, vyplňte ho do Rodinných příslušníků aktuálního období.


Údaje o ročním zúčtování

Na konci mzdového listu se zobrazuje oblast, která podrobně zobrazuje údaje o Ročním zúčtování, včetně odděleného zobrazení daňové slevy a daňového bonusu z ročního zúčtování.


Mzdový list - generátor

V případě tisku Mzdového listu zkráceného s generátorem či Mzdového listu s generátorem musíte mít vytvořenu sestavu typu Mzdový list v Generátoru mzdových sestav. Sestava musí mít nastaven typ Mzdové listy.


Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1)

Formulářem Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1) zaměstnanec potvrzuje, na které děti a v jaké výši uplatňuje/neuplatňuje daňové zvýhodnění. V oblasti, kde se tisknou děti, se mj. zobrazuje:

 • o jaký typ daňového zvýhodnění se jedná (označení čísly 1,2,3 - dle typu použitého daňového zvýhodnění Z_DT, Z_DT2, Z_DT3) - v případě, že se na dítě zvýhodnění neuplatňuje, tiskne se písmeno N
 • období, od kterého se zvýhodnění uplatňuje
Upozornění Pro správné načítání údajů je nutné správně vyplnit datum platnosti na konkrétním daňovém zvýhodnění pomocí tlačítka Oprava a zadáním datumů Od, Do. Údaje se čerpají vždy z vybraného mzdového období.


Upozornění Načítání platnosti u kódu N do formuláře se řídí těmito pravidly:

* jestliže máte v Rodinných příslušnících zadáno dítě bez daňového zvýhodnění (tzn. pouze evidenčně pro účely tiskových výstupů), na Potvrzení tiskneme písmeno N a do sloupce Od kalendářního měsíce/roku vyplňujeme vybrané mzdové období (tzn. jestliže jste právě v období 01/2015, tiskneme 01/2015)

* jestliže máte v Rodinných příslušnících zadáno dítě, kterému již bylo daňové zvýhodnění ukončeno, tiskneme na Potvrzení písmeno N a do sloupce Od kalendářního měsíce/ roku vyplňujeme Datum do plus jeden měsíc (tzn. jestliže máte na daňovém zvýhodnění vyplněno Do 31.1.2015, tisknem 02/2015).

* jestliže máte v Rodinných příslušnících zadáno dítě, které bude uplatňovat daňové zvýhodnění až v budoucnu (např. jste v měsíci 01/15 a daňové zvýhodnění se má uplatňovat od 02/15), tiskneme na Potvrzení písmeno N a do sloupce Od kalendářního měsíce/roku vyplňujeme vybrané mzdové období (v našem případě 01/15)


Změněná pracovní schopnost (ZPS)

Výpočet hodnot do formuláře Změněná pracovní schopnost (ZPS) probíhá vždy za celý vybraný kalendářní rok (tj. vždy je nutné nejprve vstoupit do daného roku, např. do prosince). Do výpočtu se zahrnují pouze aktivní hlavní, vedlejší a souběžné pracovní poměry. V případě, že používáte různé délky pracovní doby (kalendáře), probíhá výpočet průměrného přepočteného stavu zaměstnanců pro každou pracovní dobu samostatně a teprve následně je výsledek sečten (celkový součet musí být vyšší než 25). Detail výpočtu přepočteného stavu je možné si zobrazit ve formuláři Podklady pro ZPS, Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci.


Upozornění V případě zkrácené pracovní doby je nutné mít zadaný a použitý správný mzdový kalendář. U pravidelně PD - tj. Po - Pá stejný počet hodin - musí být ve Mzdových údajích použit kalendář pro plnou PD a hodiny týdenního a denního úvazku musí být pokráceny až na kartě. V případě jiného nastavení pracovních dní a hodin na jednotlivých dnech musí být použit kalendář nerovnoměrná PD s částečným nebo se zkráceným úvazkem, kde je procento úvazku zadané přímo v kalendáři.


Pokud vybíráte distribuční tiskovou sestavu, zobrazí se při výběru formuláře dialog pro zadání vstupních údajů. Zde vyplňujete následující hodnoty:

- mzdové složky, ze kterých má být proveden nápočet odpracované doby (tj. nejen skutečně odpracovaná doba - základní mzda, přesčasy … ale také neodpracovaná, o kterou se odpracované hodiny pro ZPS navyšují - nemoc, placené volno … - tj. vyplníte např. 001,002,310,325,328,329,351,352,210,211,236,241,200,201,202,207);
- povinný podíl v %;
- plnění povinnosti odběrem - pokud jste splnili svou povinnost odebráním výrobků nebo výrobním programem, zadáte počet osob;
- odvod za 1 osobu;
- dne;
- dokladem;
- doklady uloženy.

Před tiskem formulářů Podklady pro ZPS a Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci vyplňujete v dialogu kromě odpracovaných hodin pro výpočet přepočteného stavu také neodpracované hodiny, které výpočet neovlivňují, slouží pouze pro doplnění fondu pracovní doby (např. neplacené volno, absence … - tj. např. 246,244).


V případě stanovení průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením je postupováno následovně:

1. Zjistí se počet pracovních dnů v roce z kalendáře o denním úvazku 8 hodin a týdenním úvazku 40 hodin.
2. Zjistí se počet svátků v roce z kalendáře o denním úvazku 8 hodin a týdenním úvazku 40 hodin.
3. Roční fond pracovní doby se vypočte: Počet pracovních dnů v roce x Denní fond kalendáře - Počet svátků v roce x Denní fond kalendáře. Maximálně do výše nominální hodnoty fondu pracovní doby 2 024 hodin.
4. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se vypočte jako podíl Odpracovaných hodin ze mzdových složek a Ročního fondu pracovní doby.

Výpočet se projeví v tiskových sestavách ZPS-Plnění povinného podílu, Podklady pro ZPS a Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci.

Upozornění V číselníku Mzdový kalendář musí existovat kalendář typu Pravidelná pracovní doba pro týdenní úvazek 40 hodin týdně, 8 hodin denně, i když nebude u zaměstnanců používán. Pokud by kalendář v číselníku nebyl, nedošlo by k výpočtu přepočteného stavu.


V Doplňujících údajích je k dispozici atribut (položka) OZP/OZZ, kde označujete, že má zaměstnanec změněnou pracovní schopnost. Pro případ, že jste položku neměli vyplněnou, je možné vybrané období odemknout (pokud není uzavřen rok) a položku ZPS adekvátně nastavit (je přístupná i tehdy, jsou-li vypočítané mzdy). Aby byla výsledná sestava správně napočtena, je třeba mít tento atribut správně vyplněn ve všech měsících daného roku.


Nem Úr 1-02

Sestava Nem Úr 1-02 tvoří podklad stejnojmenného formuláře. Program počítá a doplňuje následující položky (vždy s ohledem na rozlišení na ženy):

- průměrný počet nemocensky pojištěných osob (řádek 01);
- počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti celkem (řádek 02);
- pro nemoc (řádek 03);
- pracovní úrazy (řádek 04);
- pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny (řádek 06);
- ostatní úrazy (řádek 07);
- počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti celkem (řádek 08);
- pro nemoc (řádek 09);
- pracovní úrazy (řádek 11);
- ostatní úrazy (řádek 12);
- průměrný počet nemocensky pojištěných mladistvých (řádek 01);
- počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy mladistvých (řádek 02);
- počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy mladistvých (řádek 03).

Aby byly hodnoty do sestavy Nem Úr 1-02 správně napočteny, je třeba zadávat nemoci rozlišené dle správného typu.


Ve formuláři Potvrzení o slevě na děti se zobrazují měsíce, kdy měl zaměstnanec nárok na uplatnění daňového zvýhodnění, bez ohledu na to, zda k uplatnění skutečně došlo.


Potvrzení pro Úřad práce

Formulář Potvrzení pro Úřad práce slouží jako potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Některé údaje se doplňují přímo z programu, jiné je nutné vyplnit ručně.

Je zde automaticky načítán průměrný čistý výdělek a doby důchodového pojištění, které se načítají z RELDP. V oblasti 1 Důchodové pojištění se tisknou celé intervaly RELDP Od, Do. V řádku - Období, ve kterých nebyl zaměstnanec ve výše uvedených intervalech důchodově pojištěn - jsou načtené měsíce, ve kterých nebyl zaměstnanec důchodově pojištěn.


Potvrzení pro soud

Po výběru formuláře Potvrzení pro soud předchází vlastnímu zobrazení dotazovací formulář, rozdělený do tří sekcí:

 • Stanovené období

Nastavení období od - do, za které se formulář zpracuje.

 • Seznam mzd. složek pro určení částky za

Dále je nutné pro jednotlivé řádky výkazu nadefinovat seznam mzdových složek, ze kterých se načtou údaje. Jedná se o řádky 5 Základní mzda, 6 Příplatky, 7 Ostatní složky mzdy, 8 Náhrady mzdy, 9, Pohotovost, 11 Dávky NP, 18 Cestovní náhrady, 19 Ostatní plnění a 20 Ostatní srážky. Řádky jsou přednastaveny mzdovými složkami z distribučního seznamu. Pokud jsou použity uživatelsky definované mzdové složky, je třeba tyto mzdové složky doplnit. Seznam mzdových složek je uložen pro příští použití. Pokud je třeba se vrátit k původnímu přednastavenému seznamu mzdových složek, je k tomuto účelu u každého řádku tlačítko D.

Ostatní řádky jsou načítány automaticky.

Upozornění Údaje týkající se odvodů (12, 13, 14) jsou načítány ze mzdového listu, musí být tedy provedena měsíční nebo individuální uzávěrka, jinak se údaje za daný měsíc nenačtou. Nově se do řádku 13 načítá ze mzdového listu také hodnota mzdové složky 108 (Důchodové spoření).
 • Vyplacené složky mzdy za více období

Zde je nutné vyplnit částky peněžního či nepeněžního odměňování za uplynulý, popřípadě letošní rok.


Přehled odvodů na SP

Formulář Přehled odvodů na SP zobrazuje přehled odvodů sociálního pojištění konkrétního zaměstnance, případně vybraných zaměstnanců. Formulář může sloužit jako doklad o zaplaceném sociálním pojištění pro případné vyúčtování odvodu nad maximální hranici vyměřovacího základu pro sociální pojištění.


Přehled odvodů na ZP

Formulář Přehled odvodů na ZP zobrazuje přehled odvodů zdravotního pojištění konkrétního zaměstnance, případně vybraných zaměstnanců. Formulář může sloužit jako doklad o zaplaceném zdravotním pojištění pro případné vyúčtování odvodu nad maximální hranici vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.


Roční potvrzení vym. základu SP

Ve formuláři Roční potvrzení vym. základu SP je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Zaměstnavatel je povinen v tomto potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.

Upozornění Údaje jsou do formuláře seskupeny z pracovních poměrů, podle rodného čísla zaměstnance. Není tedy nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.


Sociální pojištění - přehled za více období

Formulářem lze tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně sociálního pojištění za více období najednou. V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete.

Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotlivě v jednotlivých vybraných mzdových obdobích.

Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).


Zdravotní pojištění - přehled za více období

Formulářem lze tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně zdravotního pojištění za více období najednou. V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete.

Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotlivě v jednotlivých vybraných mzdových obdobích.

Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).


Přehled souhrnných údajů

Do formuláře Přehled souhrnných údajů (přílohy k Vyúčtování daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti - údaje o cizincích) se načítají hodnoty zaměstnanců, kteří mají uvedenou zemi trvalého bydliště jinou, než je vlastní země a v uplynulém roce měli výplatu alespoň v jednom měsíci.


Vyúčtování zálohové daně

Položky formuláře Vyúčtování zálohové daně jsou plněny níže popsaným způsobem. Jestliže jste dělali během roku jakékoliv nestandardní operace, např. vám byly vráceny nebo jste vraceli peníze Finančnímu úřadu, není toto možné zaznamenat v programu a je nutné tuto skutečnost opravit ručně.


Řádky:

05 Počet zaměstnanců: evidenční počet zaměstnanců ke konci měsíce za každý měsíc - údaje se dosazují z nabídky Přepočtené stavy - Evidenční stav na konci měsíce.


06 Úhrn přeplatků na dani z RZD - jen ta část, která není doplatkem na daňovém bonusu a byla převedena do mzdy (tj. nemůže být celá částka na MS 097, ale musí být odečten případný roční bonus) - údaje se dosazují z ročního zúčtování, které bylo převedeno do mezd a odečítá se hodnota kladných (vrácených) daňových bonusů.


V měsíci: měsíc, kdy byly přeplatky na ročním zúčtování vyplaceny zaměstnancům (nikoli měsíc, ve kterém bylo roční zúčtování zahrnuto ve mzdě) - dosazuje se celá částka vráceného ročního zúčtování, včetně vyplacených daňových bonusů


06a Úhrn doplatků na daňovém bonusu - část RZD, která je ročním daňovým bonusem a byl převeden do mzdy - jedná se o kladnou část bonusů z ročního zúčtování


07 Předčíslí účtů, číslo účtů a kód banky -údaje se dosazují z definice platebního příkazu u daně zálohové


Část I.:


sl.1 Datum výplatního termínu z konstant - je zohledněno to, že pokud tento den připadne v kalendáři (001) na nepracovní den, je výplatním termínem poslední pracovní den předcházející tomuto nepracovnímu, tzn. jestliže je výplatní termín např. 15. a 15. připadne např. na sobotu, je výplatním termínem 14.


sl.2 Kolik mělo být sraženo na zálohách na daň po slevě

Jedná se o položku Skutečně sražená záloha na daň z příjmů - tzn. sumace daně po slevě a mzdových složek (MS), které mají nastaveno Vztah k dani Daň nebo Sleva na dani nebo Bonus Typ daně Základní a mají nezatrženo Vyjmout z ročního zúčtování.


sl.3 Je uvedeno totéž jako ve sloupci 2. Pokud došlo k nějakým korekcím, je nutné tuto úpravu provést ručně!!!


sl.4 Načítají se MS typu Daně, které mají zatrženo Vyjmout z ročního zúčtování pouze kladnou hodnotu a typ daně je Základní


sl.5 Hodnota z MS 097, ale bez ročního bonusu, tzn. stejná hodnota jako v řádku 06


sl.5a Měsíční daňové bonusy a doplatky na daňovém bonusu Jedná se o tedy o daňový bonus z ročního zúčtování a MS vztah k dani Daňový bonus - je zde načítán pouze skutečně UPLATNĚNÝ bonus


sl.5b celkové bonusy - tady to samé jako v 5a. Pokud existují bonusy, které nebylo možné od daně odečíst, je třeba upravit ručně!!


sl.6 vrácené přeplatky na dani a dodatečné bonusy - podobně jako sl.4 - jen záporná hodnota, pokud např. z FÚ jsou vráceny, zaplaceny nějaké peníze .. existuje jen bankovní výpis - není možné z Heliosu načíst a je nutné provést ruční korekci.


sl.7 pokud bylo placeno např. nějaké penále, nutno upravit ručně!!!


sl.8 kolik mělo být odvedeno - dané vzorečkem


sl.9

- dne datum splatnosti na platebním příkazu u zálohové daně, jestliže platební příkaz neexistuje, potom stejné datum jako ve sl. 1

- částka údaj se dosazuje z platebního příkazu z řádku zálohové daně, jestliže platební příkaz neexistuje potom ze sloupce 8


část II. tady by již měly být součty z části I. a nebo hodnoty zadány ručně


Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1

Přehled Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1 vykazuje počet zaměstnanců na jednotlivá místa výkonu práce. Jednotlivé sloupce výkazu jsou brány z vazebních tabulek z přehledu doplňujích údajů zaměstnanců:

 • Název místa výkonu práce - jedná se o název sídla útvaru z atributu v doplňujících údajích (Atribut název z přehledu organizační struktura)
 • Počet zaměstnanců - stav zaměstnanců k 1.12.2011
 • Název obce - jedná se o název obce z atributu kód území (Atribut popis z přehledu pomocné čísleníky)
 • Kód obce (ZÚJ) - atribut kód území
 • Název území okresu - jedná se o název okresu z atributu kód LAU (Atribut název z přehledu klasifikace okresů LAU)


Sekce Odeslání zaheslovaného PDF.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Výpočet - Mzdy (CZ). Obsah nemuže být vložen


Přepočet mzdových listů

Údaje do mzdového listu jsou automaticky napočítávány měsíční uzávěrkou (viz Mzdová období, Měsíční uzávěrka). Jestliže potřebujete vytisknout mzdové listy ještě před tím, než proběhne měsíční uzávěrka za poslední zpracovávané období, použijete k tomu akci Přepočet mzdových listů. Vstoupíte do nabídky Roční sestavy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Přepočet mzdových listů.

Upozornění Přepočet mzdových listů probíhá vždy nad vybraným zaměstnancem (je-li označen pouze jeden zaměstnanec, provede se přepočet pouze pro tohoto zaměstnance). Jestliže chcete provést přepočet mzdových listů všech zaměstnanců, označíte zaměstnance pomocí kombinace kláves <Ctrl><A>.


Mzdový list

V této nabídce lze zobrazit jednotlivé položky, které se tisknou na formuláři mzdového listu. Platí zde stejná pravidla jako pro tisk formuláře mzdového listu. Tzn., že údaje jsou zde automaticky napočítávány měsíční uzávěrkou. Pro zobrazení aktuálních položek dříve než proběhne měsíční uzávěrka je nutné použít akci Přepočet mzdových listů. Vstoupíte do nabídky Roční sestavy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Mzdový list. Objeví se přehled, který zobrazuje vybrané položky v jednotlivých měsících roku. Výběr položek můžete měnit na základě vašich požadavků pomocí standardního nástroje Nastav.

Upozornění Do editoru mzdového listu můžete ručně zapisovat údaje v obdobích před 1. ostrým obdobím v roce 1. ostrého období.

Měsíční přehledy položek mzdového listu
Rocni sestavy - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg

Oprava

Stiskem tlačítka Oprava na vybraném měsíci se dostanete na detailní přehled položek mzdového listu. Všechny položky, které jsou zde načtené jsou pouze ke čtení a není možné je editovat.


Číslo (osobní číslo)
Příjmení a jméno
Datum narození

Přes tlačítko Tritecky.jpg vedle data narození se můžete přepnout do editoru Počátečních hodnot.


Záložka 1 - Doby, průměry:

Mzdový list, záložka Doby, průměry


[1] Doby


Fond pracovní doby:

Dny
Počet dnů, které měly být v daném měsíci odpracovány.

Hodiny
Počet hodin, které měly být v daném měsíci odpracovány.


Pracovní poměr:

Týdenní úv.
Týdenní úvazek zaměstnance.

Denní úv.
Denní úvazek zaměstnance.

Zákl.mzda
Základní mzda zaměstnance.


Odpracované:

Dny
Počet dnů, které byly v daném měsíci odpracovány.

Hodiny
Počet hodin, které byly v daném měsíci odpracovány.

Přesčasové hodiny
Počet přesčasových hodin v daném měsíci.


Svátek hodiny:

Tarif
Počet tarifních hodin svátku.

Průměr
Počet hodin svátku hrazených průměrem.

Práce
Počet hodin, které byly odpracovány ve svátek.


Neodpracované:

Dny
Počet dnů, které nebyly v daném měsíci odpracovány.

Hodiny
Počet hodin, které nebyly v daném měsíci odpracovány.


Dávky NP- kalendářní dny:

PN + O
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti a ošetřování.

Proplac.
Počet kalendářních dnů nemoci, která byla proplacená.

Mateřská
Počet kalendářních dnů mateřské dovolené.

Pojištění
Počet dnů pojištění.


Neomluvené:

Dny
Počet dnů neomluvené absence v daném měsíci.

Hodiny
Počet hodin neomluvené absence v daném měsíci.


[2] Průměry:


Průměr na dovol.:

Základ Kč
Sumace mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Kč do průměru na dovolenou.

Hodiny
Sumace mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Hod. do průměru na dovolenou.

Průměr Kč/Hod.
Podíl Základu Kč a Hodin.


Důchodové spoření

Vyměřovací základ
Vyměřovací základ pro výpočet odvodu důchodového spoření.

Odvod
Částka odvodu důchodového spoření.


Denní vyměřovací základ

Základ Kč
Sumace mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Kč do průměru dávky NP.

Korekce Kč
Částka, o kterou byl přes přehled Údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu opraven základ pro výpočet průměru na nemocenské dávky v daném měsíci.

Dny
Sumace mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Odpočet kal. dnů – průměr NP.

Korekce Dny
Dny, o které byl přes přehled Údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu opraven počet dní pro výpočet průměru na nemocenské dávky v daném měsíci.

Průměr Kč/Den
Podíl Základu Kč a Dnů.


Záložka 2 - Mzda a daň:

Mzdový list, záložka Mzda a daň


[1] Výpočet daně


Základ daně:


Hrubá mzda
Hrubá mzda zaměstnance v daném měsíci. Jedná se o sumaci mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Hrubá mzda.

Hrubý příjem
Hrubý příjem zaměstnance v daném měsíci. Jedná se o sumaci mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Hrubý příjem.

Úhrn příjmů záv.čin.
Výše úhrnu příjmů ze závislé činnosti zaměstnance v daném měsíci.

ZP pracovník
Částka odvodu zdravotního pojištění ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ zdr. pojištění.

ZP firma - SHM
Částka zdravotního pojištění za firmu, která vstupuje do výpočtu super hrubé mzdy (ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ zdr. pojištění).

SP pracovník
Částka odvodu sociálního pojištění ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ soc. pojištění.

SP firma - SHM
Částka sociálního pojištění za firmu, která vstupuje do výpočtu super hrubé mzdy (ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ zdr. pojištění).

Dílčí základ daně
Sumace mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Započítat do daňového základu od kterých je odečtena částka zdravotního a sociálního pojištění.

Osvobozeno
Sumace položek, které jsou osvobozeny od daně.

Odpočet celkem
Sumace všech odpočitatelných položek v daném měsíci.

Sleva na dani
Částka slevy na dani uplatněná ve mzdě zaměstnance za daný měsíc.

Daňový bonus
Částka daňového bonusu uplatněného ve mzdě zaměstnance za daný měsíc.


Daň:


Zdanitelná mzda
Sumace mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Započítat do daňového základu od kterých je odečtena částka zdravotního a sociálního pojištění a částka odpočitatelných položek (Odpočet od daně celkem).

Zdanitelná mzda, další PP
Sumace mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Započítat do daňového základu od kterých je odečtena částka zdravotního a sociálního pojištění a částka odpočitatelných položek (Odpočet od daně celkem). Údaje se týkají souběžného pracovního poměru.

Základ SZ daně
Částka základu pro výpočet solidární daně.

Záloha na daň
Částka zálohové daně.

Daň po slevě
Částka zálohové daně po odečtení slevy na dani.

Roční zúčtování daně
Částka ročního zúčtování, která se načítá ze systémové mzdové složky číslo 097.

Oprava daně
Částka opravy daně.

Základ srážkové daně
Základ srážkové daně

Srážková daň
Sumace srážkových daní

Čistá mzda
Čistá mzda


[2] Daňové slevy a odpočty


Příspěvky s měsíčním limitem:

Do limitu
Nad limit

Sumace příspěvků zaměstnavatele s měsíčním limitem pro odvod daní a pojištění (např. příspěvek na ubytování) - částka rozdělená do stanoveného limitu a nad tento limit.


Příspěvky s ročním limitem:

Do limitu
Nad limit

Sumace příspěvků zaměstnavatele s ročním limitem pro odvod daní a pojištění (například příspěvek na penzijní a životní připojištění) - částka rozdělená do stanoveného limitu a nad tento limit.


Slevy a odpočty
Rozpis jednotlivých typů slev na dani a odpočitatelných položek v daném měsíci.


Záložka 3 - Pojištění:

Mzdový list, záložka Pojištění


[1] Zdravotní pojištění:

Základ
Částka základu pro odvod zdravotního pojištění. Načítají se zde všechny mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo Základ zdr. pojištění. Zobrazuje se jen částka do ročního limitu.


Základ neohr.
Částka základu pro odvod zdravotního pojištění. Načítají se zde všechny mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo Základ zdr. pojištění. Zobrazuje se i částka nad limit ZP.

Nezapočitatelné
Sumace částek, které se nezapočítávají do zdravotního pojištění (načítá se částka PF a ŽP do limitu).

ZP pracovník
Částka odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ zdr. pojištění.

ZP firma - SHM
Částka zdravotního pojištění vstupující do SHM (ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ zdr. pojištění).

Pojišťovna
Zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec pojištěn.


[2] Sociální pojištění:

Základ
Částka základu pro odvod sociálního pojištění. Načítají se zde všechny mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo Základ soc. pojištění. Zobrazuje se jen částka do ročního limitu.

Základ neohr.
Částka základu pro odvod sociálního pojištění. Načítají se zde všechny mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo Základ soc. pojištění. Zobrazuje se i částka nad limit SP.

Nezapočitatelné
Sumace částek, které se nezapočítávají do sociálního pojištění (načítá se částka PF a ŽP do limitu).

SP pracovník
Částka odvodu sociálního pojištění za zaměstnance ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ soc. pojištění.

SP firma - SHM
Částka sociálního pojištění vstupující do SHM (ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo Základ soc. pojištění).


Pro větší komfort při uvádění těchto hodnot do rovnosti byla do editoru přidána akce Počáteční hodnoty (pře pravé tlačítko myši), která zobrazí editor Počátečních hodnot zaměstnance pro rok, který odpovídá mzdovému období otevřeného měsíce mzdového listu.


Editor mzdového listu, pokud je v editačním režimu (v obdobích před 1. ostrým obdobím v roce 1. ostrého období), kontroluje, zda součet hodnot některých atributů za období před 1. ostrým obdobím se shoduje s Počátečními hodnotami těchto atributů pro tento rok. V případě neshody se objeví měkká hláška s infem o názvu atributu a jeho hodnotách na ML a v Počátečních hodnotách. Jedná se o atributy Základ ZP, Základ SP, Základ ZP neohr., Základ SP neohr., a Roční příspevky ŽP+PF.


Označ zaměstnance pro

Mzdový list

Označí aktivní zaměstnance pro tisk Mzdových listů. Jsou označeni jen ti zaměstnanci, pro které má smysl mzdový list tisknout (tj. existovala alespoň jedna vypočítaná mzda v daném kalendářním roce nebo nebyli ve výpočtu mzdy, ale druh vynětí byla Rodičovská dovolená).


Potvrzení o příjmu

Označí aktivní zaměstnance pro tisk Potvrzení o příjmu. Jsou označeni jen ti zaměstnanci, pro které má smysl potvrzení o příjmu tisknout (tj. existoval v daném kalendářním roce úhrn příjmů ze závislé činnosti a zároveň byla přiřazena zálohová daň).


Roční zúčtování daně

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Roční zúčtování daně. Podrobnosti k ročnímu zúčtování se dozvíte v samostatné kapitole.


Roční ELDP

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Roční ELDP. Podrobnosti k tvorbě ročních evidenčních listů se dozvíte v samostatné kapitole.


Roční zúčtování důch.spoření

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Roční zúčtování důch.spoření. Podrobnosti k opravám DS a jeho ročnímu zúčtování se dozvíte v samostatné kapitole.


Mzdové údaje - pohled přes období

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Mzdové údaje - pohled přes období. Získáte přehled mzdových údajů pro všechny zaměstnance za všechna mzdová období. Tento přehled využijete především pro vytváření různých sestav (opisů) prostřednictvím nástroje Nastav. Můžete využít např. k tomu, abyste zjistili vývoj tarifních mezd u zaměstnanců, změny profesí apod.


Mzdové složky - pohled přes období

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Mzdové složky - pohled přes období. Získáte přehled všech mzdových složek pro všechny zaměstnance za všechna mzdová období (obdoba přehledu Měsíční sestavy). Tento přehled opět využijete především pro vytváření různých sestav (opisů) prostřednictvím nástroje Nastav. Můžete využít např. k tomu, abyste získali přehled všech vyplacených mzdových složek za vybraná období, přehled prémií, které byly jednotlivým zaměstnancům vypláceny apod.


Mzdové údaje - přehled změn

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Mzdové údaje - přehled změn. Přehled slouží k porovnání konkrétních mzdových údajů za vybrané období (tzn. lze např. zjistit, jak a v jakém období došlo ke změně základní mzdy, čísla účtů apod.). Program je schopen detekovat změnu účtu pouze tehdy, jestliže se staré bankovní spojení nepřepisuje, ale vytváří se zcela nové bankovní spojení. Porovnávají se údaje, které jsou v přehledu (zde lze vytvořit sestavu v Nastav dle vlastních požadavků), číslo účtů (u 100% vyúčtování) a paušální mzdové složky. Akce porovnání se spouští z místní nabídky volbou Vyhledání změn. Do dialogového okna se vyplňuje období, za které se mají změny porovnat, případně paušály, číslo účtu a volí se zde, zda se mají zobrazit pouze změny nebo všechny informace bez ohledu na to, zda změna nastala nebo nikoliv.


Dohadné položky na dovolenou

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Dohadné položky na dovolenou. Tato nabídka slouží k výpočtu dohadných položek na dovolenou, tzn. stanovení nákladů na případné proplácení nevybrané dovolené. Podrobnosti k dohadným položkám se dozvíte v samostatné kapitole.


Průměrný výdělek pro bankovní účely

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Průměrný výdělek pro bankovní účely. Podrobnosti k průměrnému výdělku se dozvíte v samostatné kapitole.


Monitorování a měření nepřítomností

Pod soudečkem Roční sestavy naleznete také přehled Monitorování a měření nepřítomnosti (tzv. bradford factor).


Bradford factor je systém výpočtu bodů (skóre) každého zaměstnance vzhledem k jeho absencím (nepřítomnostem) za zvolené období. Čím vyšší počet bodů (vyšší skóre), tím větší nebezpečí pro firmu.

Bradford factor je způsob identifikace osob s vážnými absencemi, umožňuje porovnat docházky zaměstnanců mezi jednotlivými útvary, ale i celé společnosti jako celku.

Podrobný popis naleznete v samostatné kapitole Monitorování a měření nepřítomností.


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export