Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Platové třídy a stupně - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Platové třídy a stupně

Tuto část modulu Mzdy využijí především rozpočtové a příspěvkové organizace, které při tvorbě výplat používají platových tříd a skupin. Tyto třídy a stupně jsou jednotlivým zaměstnancům přidělovány dle funkce a let praxe.

Volbou Mzdy, Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně otevřete přehled již vytvořených stupňů a tříd. V přehledu můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange. Při prvním otevření je tento přehled prázdný.

V tomto přehledu pouze definujete jednotlivé třídy a stupně, které potom zaměstnancům přiřazujete na kartě mzdových údajů a podle nich se automaticky doplní mzdový tarif zaměstnance. V nabídce Kontrola platových stupňů a tříd můžete provádět jejich automatickou kontrolu.


Nový stupeň a třída

Volbou Nový v tomto přehledu otevřete jednoduchý vstupní formulář pro vytvoření nového stupně a třídy.

Nový platový stupeň
Druhy pracovnich pomeru - Mzdy - ceska legislativa CZ 2.jpg


Formulář pro zadání jednotlivých platových tříd a stupňů obsahuje následující pole:


Kód

Číselné pole pro zadání příslušného kódu, který slouží dle zákona k rozlišení jednotlivých tabulek platových stupňů a tříd.


Třída

Číselné pole pro zadání příslušné platové třídy.


Stupeň

V tomto číselném poli vyplníte příslušný platový stupeň.


Druh mzdy

Pole se seznamem (měsíční, hodinová), kde vybíráte, zda je příslušný platový stupeň a třída vytvářena pro hodinovou nebo měsíční mzdu.


Název

V tomto textovém poli vyplníte název vytvářeného platového stupně a třídy.


Tarif

Číselné pole, kde vyplníte výši mzdového tarifu, který náleží vyplněnému stupni a třídě. Tento hodinový nebo měsíční tarif se potom při výběru platového stupně na mzdové kartě zaměstnance automaticky doplní.


Praxe do

Zde vyplníte, do kolika let praxe daný platový stupeň přísluší.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export