Platební příkazy - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Nabídka Platební příkazy obsahuje akce:

 • přehled tuzemských platebních příkazů
 • přehled zahraničních platebních příkazů
 • generování tuzemských platebních příkazů v hlavní měně
 • generování tuzemských platebních příkazů v cizí měně
 • generování zahraničních platebních příkazů
 • generování tuzemských platebních příkazů v hlavní měně - sdruž. platby
 • generování tuzemských platebních příkazů v cizí měně - sdruž. platby
 • generování zahraničních platebních příkazů - sdruž. platby

Použijete - li volbu se sdruženými platbami, tak v případě, že platíte více faktur jednomu dodavateli na stejný bankovní účet, částky se sečtou a je vygenerován za tyto faktury pouze 1 řádek platebního příkazu označený variabilním symbolem faktury s nejvyšší částkou.

V přehledu Salda (ctrl+S) je možné přes Nastav zobrazit sloupec Saldo v přípravě. Tento sloupec zohledňuje sumu, na kterou již byl vystaven platební příkaz. Neboli zobrazí maximální částku pro platební příkaz, nebo nulu. Dále je možno zobrazit sloupce Suma tuzemských platebních příkazů a Suma zahraničních platebních příkazů

Obecné zásady vytváření platebních příkazů v přehledu saldokonta:

Tuzemské platební příkazy

 • Platební příkaz lze vystavit v hlavní měně nebo v cizí měně
 • Existuje-li již zahraniční platební příkaz, nelze vystavit tuzemský

Existuje-li tuzemský platební příkaz na jinou měnu, než hlavní, nelze vystavit (nelze určit částku)

 • Částka na platební příkaz se určí takto:

- je-li možné dohledat přijatou fakturu a jsou-li všechny již dříve vystavené platební příkazy navázány na úhrady, potom se částka určí z již vystavených úhrad k této faktuře
- není-li to možné, částka se určí z již vystavených platebních příkazů v kombinaci s uhrazenou částkou

- algoritmus zohledňuje sumu již vystavených platebních příkazů, zúčtované i nezaúčtované zápočty nad saldem a pozastávky

 • Dohledání bankovního spojení, platebních symbolů a ústavu na řádky platebního příkazu:

- je-li dohledána faktura přijatá, pak z této faktury přednostně
- jinak dle organizace

Algoritmus dohledání bankovního spojení dodavatele: Do platebního příkazu je dotaženo to bankovní spojení, které má zadáno v účetní vazbě účet, který je navázán na danou saldokontní skupinu (je-li jednoznačné). Princip dohledání bankovního spojení - pořadí odpovídá prioritě dohledávání: - je-li jediné bankovní spojení, je dotaženo - je-li jediné přednastavené bankovní spojení, je dotaženo - je-li jediné bankovní spojení, které má na účetní vazbě účet, který je navázán na danou saldokontní skupinu, je dotaženo - je dotaženo bankovní spojení naposled pořízené

 • Je-li dohledána faktura přijatá, každý řádek platebního příkazu generuje úhradu příslušné faktury (dochází k provázání Saldo-PP-FA-úhrada)
 • Tyto principy platí pro ruční vystavení platebního příkazu i pro generování hromadného platebního příkazu ze salda
Upozornění Pokud není dohledána faktura přijatá a u organizace na přednastaveném bankovním spojení není vyplněn konstantní symbol, nebude do řádku platebního příkazu doplněn, je potřeba ho doplnit ručně.


Zahraniční platební příkazy

 • Platební příkaz lze vystavit pouze v měně saldokontního případu
 • Existuje-li již tuzemský platební příkaz, nelze vystavit zahraniční
 • Existuje-li zahraniční platební příkaz na jinou měnu než měna salda, nelze vystavit (nelze určit částku)
 • Částka na platebním příkazu v CM se určí takto :

- je-li možné dohledat přijatou fakturu a jsou-li všechny již dříve vystavené platební příkazy navázány na úhrady, potom se částka určí z již vystavených úhrad k této faktuře
- není-li to možné, částka se určí dle dřívějších pravidel (z již vystavených platebních příkazů v kombinaci s uhrazenou částkou)

 • Dohledání bankovního spojení plátce - dle vlastní organizace
 • Dohledání bankovního spojení příjemce, ústavu a země :

- je-li dohledána faktura přijatá, pak z této faktury přednostně
- jinak dle organizace

 • Je-li dohledána faktura přijatá, každý platební příkaz generuje úhradu k příslušné faktuře (dochází k provázání Saldo-PP-FA-úhrada)
 • Tyto principy platí pro ruční vystavení platebních příkazů i pro generování zahraničních platebních příkazů ze Salda (zahraniční platební příkazy mohou být jen jednořádkové, generování tedy vytvoří XX zahraničních PP)

Funkce Platební příkazy slouží pro vystavování příkazů k úhradě k fakturám, které je třeba uhradit a k prohlížení již vygenerovaných platebních příkazů.

Platební příkaz vystavíte tak, že označíte kurzorem příslušný řádek(řádky) v přehledu salda, klepnutím pravého tlačítka myši vyberete volbu Generování platebních příkazů.

Akce při vystavování platebního příkazu k jedné platbě (jednoduchý platební příkaz) a při vystavování hromadného platebního příkazu jsou totožné. Liší se jen tím, zda označíte jeden nebo více řádků (saldokontních složek) k platbě a při tisku výběrem příslušného formulářem.

Po potvrzení volby Přehled platebních příkazů… se otevře přehled Platební příkazy k vybranému saldokontnímu případu.

Platební příkazy tuzemské

PP saldo.jpg
Upozornění Při vystavování nebo generování platebních příkazů ze salda se posuzují platební příkazy vystavené k danému saldokontní případu bez ohledu na saldokontní skupinu. Na saldokontních skupinách musí být nastavené stejné párovací vazby. Stejně tak hodnoty ve sloupcích "Suma tuzemských platebních příkazů" a "Suma zahraničních platebních příkazů" v přehledu salda jsou napočítávány bez ohledu na saldokontní skupinu.


Pokud nebyly dříve navázány k daným saldokontním složkám jiné platební příkazy, bude v tento přehled prázdný.V přehledu platebních příkazů je možno označený bankovní příkaz tisknout pomocí formuláře příkazu k platbě.

V menu místní nabídky jsou kromě standardních funkcí funkce specifické pro tento přehled:

 • Přenos do banky – export
 • Suma vybraných příkazů
 • Změna data splatnosti a vystavení
 • Chybová sestava
 • Zrušení příznaku exportu <Ctrl><Enter><E>
 • Zrušení příznaku tisku <Ctrl><Enter><T>
 • Uživatelské konstanty <Ctrl><Enter><K>

Všechny tyto nabídky jsou shodné s nabídkami modulu Banka.

Přenos do banky – export

Zrušení příznaku exportu

Zrušení příznaku tisku

Změna data splatnosti a vystavení

Chybová sestava

Uživatelské konstanty

Formulář platebního příkazu lze editovat tak, že označíte řádek a stisknete tlačítko Oprava. Otevře se formulář Platební příkazy tuzemské.

Platební příkazy tuzemské

PP tuzemsky.jpg


V hlavičce platebního příkazu se nabídne bankovní spojení, které je v číselníku bankovních spojení vlastní organizace (Organizace s č.0) označeno v jako „Přednastaveno“. Pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení a žádné bankovní spojení nemá označeno „Přednastaveno“, bude bankovní spojení prázdné a je nutno vybrat bankovní spojení vlastní organizace, ze kterého má být platba provedena.

Ve spodní části formuláře je zobrazen přehled jednotlivých řádků platebního příkazu. Pokud na danou organizaci, které budete poukazovat platbu, nebude navázáno bankovní spojení, nebo jich má navázáno více a žádné bankovní spojení nemá zaškrtnuto „přednastaveno“, je nutno vybrat bankovní spojení z přehledu bankovních spojení, příp. zadat nové bankovní spojení. (Podrobný popis viz modul Banka).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export