Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Platební karty PHM - Doprava

Z Asseco Solutions
Verze z 19. 11. 2010, 15:32; Ist (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Volbou Doprava, PHM, Platební karty PHM v hlavní stromové nabídce se otevře přehled všech dosud evidovaných platebních karet. Systém Helios Orange umožňuje vedení evidence platebních karet přidělených řidiči, vozidlu nebo univerzálních. Veškeré náklady placené kartou (nemusí jít jen o čerpání PHM) lze potom evidovat i podle čísla karty.

Pro práci v přehledu platebních karet můžete opět využít všech standardních nástrojů pro práci s přehledy v systému Helios Orange.

Nová platební karta PHM

Novou platební kartu PHM můžete zaevidovat stisknutím tlačítka <F2>, příslušné ikony v panelu nástrojů nebo volbou Nový v místní nabídce platebních karet. Otevře se jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nové platební karty PHM.

Typ čerpání (povinné)

Textové pole pro záznam typu čerpání příslušné platební karty. Můžete tak rozlišovat mezi jednotlivými druhy platebních karet. Zadáváte pomocí návazného číselníku Typy čerpání, který obsahuje pouze čerpání s typem platby Kartou.

Text

Textové pole pro záznam názvu čerpání.

Číslo karty (povinné)

Číselné pole pro záznam identifikačního čísla karty.

PIN

Číselné pole pro záznam pin kódu příslušné karty. U platebních karet některých společností se nepoužívá.

Platnost od

Položka pro zadání data, od kterého lze kartou platit. Můžete zadávat přímo z klávesnice nebo pomocí vestavěného kalendáře.

Platnost do

Položka pro zadání data, do kterého lze kartou platit. Opět můžete zadávat přímo z klávesnice nebo pomocí vestavěného kalendáře.

Typ karty

Pole s výběrem, kde vybíráte druh platební karty. Takto můžete zaevidovat platební kartu na vozidlo, řidiče nebo kartu univerzální. Implicitně je přednastaven typ karty na vozidlo. Pokud na vozidlo vystavíte kartu, bude se tato platební karta předvyplňovat při čerpání PHM na stazce.

Upozornění Pro platební kartu na vozidlo jsou dále přístupná pouze pole Ev. č. vozidla a SPZ. Pro platební kartu na řidiče jsou naopak dále přístupná pole Řidič, Příjmení a Jméno. Pro univerzální kartu nejsou další pole přístupná.

Ev. č . vozidla

Textové pole pro záznam evidenčního čísla vozidla, pro které vystavujete platební kartu. Můžete zadat přímo z klávesnice nebo pomocí návazného číselníku Vozidla. Pokud dříve zadáte pole SPZ, vyplní se pole evidenčního čísla vozidla automaticky.

SPZ

Textové pole pro záznam státní poznávací značky vozidla, kterému vystavujete platební kartu. Můžete opět zadat přímo z klávesnice nebo využít návazný číselník vozidla. Pokud jste již vyplnili pole Ev. č . vozidla, doplní se příslušná státní poznávací značka automaticky.

Řidič

Číselné pole pro záznam evidenčního čísla zaměstnance (řidiče), kterému chcete zaevidovat platební kartu na pohonné hmoty. Můžete zadávat přímo z klávesnice nebo pomocí návazného číselníku Zaměstnanci. V případě, že dříve vyplníte pole Příjmení, pole Řidič se doplní automaticky.

Příjmení a Jméno

Textové pole pro zadání příjmení a jména řidiče, na kterého vystavujete platební kartu. Můžete opět zadávat přímo z klávesnice nebo využít návazný číselník Zaměstnanci. Pokud jste již vyplnili pole Řidič, tak se obě pole se doplní automaticky.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export