Důležité:


Personalistika (SK) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Sem přidejte obsah svého článku


Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka ÚPRAVA - Personálna organizačná štruktúra - Obsadenie pracovnej pozície

V editore Personálnej organizačnej štruktúry na záložke Obsaenie pracovnej pozície sa omylom zobrazovalo tlačidlo Pridať. Tlačidlo bolo odstránené.


Novinka NOVINKA - Pracovná pozícia vs Profesia

Do detailu Pracovnej pozicie pribudol na záložke Základné údaje nový atribút Profesia.

Pri zaradní zamestnanca na pracovnú pozíciu, ktorá má v aktuálne platnom detaile uvedenú hodnotu v atr. Profesia a zároveň neexistuje vypočítaná mzda daného zamestnanca, tak sa táto hodnota z atr. Profesia prenesie do Doplňujúcich údajov tohto zamestnanca.


Novinka NOVINKA - Aktuálna pracovná pozícia -

V ciselniku Zamestnanci je mozne pomocou tl. Nastav odteraz vyberať stĺpčeky v skupine Aktuálny detail pracovnej pozície ako aj stĺpček "Voľných pracovných miest" (skrátený názov upravený na "Neobsadené").

Nad prehľadom Plán školení a lekárskych prehliadok je možné pomocou tl. Nastav odteraz vyberať stĺpčeky v skupine Aktuálna pracovná pozícia.


Novinka ÚPRAVA - Generovanie jubileí

Akcia pre generovanie jubileí bola upravená tak, aby v prípade, že za vybrané rozmedzie období vznikne viac jubileí, aby sa zobrazili všetky a nie len posledné.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Pracovné pozície

Do východzieho prehľadu Pracovné pozície boli pridané stĺpce súvisiace s obsadenosťou pracovných pozícií: Voľných pracovných miest Počet zamestnancov na pracovnej pozicii Počet kontaktných osôb Voľných pracovných miest).

Pri zmene obsadenia pracovnej pozíácie sa neaktualizovala obsadenosť pozícií. Opravené


Novinka NOVINKA - Školiaca akcie a prehliadky - kópia

Nad prehľadom Školiace akcie a prehliadky pribudla nová akcia Kópia.


Novinka NOVINKA - Znalosti zamestnancov - Nový

Nad prehľadom Znalosti zamestnancov vzniklo tlačidlo Nový, pomocou ktorého môže používateľ pridávať aj z tohto prehľadu znalosti jednotlivým zamestnancom.Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava OPRAVA - Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou - filter

Pokiaľ je v prehľade "Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou" zobrazený stĺpec "Preniesť školenie k zamestnancovi" a používateľ použije rýchly filter - objaví sa chyba.

OpravenéVerze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Pracovná pozícia vs požadovné školenie a lek. prehliadky

1. Na pracovnej pozícii vznikol nový atribút "Preniesť školenie na zamestnanca", ktorý je implicitne zaškrtnutý (tzn., chová sa rovnako ako doteraz). Pokiaľ, ale nebude zaškrtnutý, tak:

a. ak priradím v ponuke Zamestnanci konkrétnemu zamestnancovi Pracovnú pozíciu, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca

b. ak priradím v ponuke Pracovné pozície konkrétneho zamestnanca na Pracovnú pozíciu, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca

c. ak priradím na Pracovnú pozíciu nové školenie/prehliadku, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca


2. Nad prehľadom Súlad školení, lekarskych prehliadok pribudla akcia "Vyradiť zo školenia". Po stlačení akcie sa na zamestnancovi vymaže dané školenie/prehliadka (na Pracovnej pozícii všetko zostane bez zmeny). K vymazaniu dôjde len vtedy, ak na školení nebol už vygenerovaný plán, školiaca akcia.


Novinka ZMENA - Generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok

V editore Školenie, lekárske prehliadky do sekcie Periodické bola pridaná položka Generovať plán od a má hodnoty Absolvovať do, Posledná účasť, pričom prednastavená hodnota je Posledná účasť.

Pokiaľ zostane nastavená na hodnotu "Posledná účasť", plán školení sa generuje ako doteraz, pokiaľ absolvuje zamestnanec školenie, potom sa perióda počíta od dátumu účasti.

Pokiaľ je nastavená hodnota "Absolvovat do", potom sa plán generuje od dátumu Absolvoval do.

Príklad: Absolvovať do 15.12. 2017
- Posledná účasť však bude skoršia - napr. 5.10. 2017 (absolvuje skôr)
- Perióda napr. 3 mesiace

Riešenie:
- doteraz by se ďalší plán vygeneroval s dátomom 5.1.2018 (odčítané 3 mesiace od Poslednej účasti)
- odteraz sa plán generuje s dátomom 15.3.2018 (počítané od Absolvovať do)


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie výmazu pracovnej pozície z personálnej organizačnej štruktúry

Pri práci v personálnej organizačnej štruktúre sa často stáva, že omylom používateľ zmaže pracovnú pozíciu zo stromu. Doplnená výzva k potvrdeniu zmazania.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export