Přehled a popis funkcí a parametrů - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Při definování funkcí je třeba dodržet následující zásady:

  • Parametry typu řetězec se zadávají uzavřené do uvozovek ("xxx"), ne do apostrofů (‘xxx’).


  • Funkce se do buněk zadávají bez počátečního rovná se (=), tedy nikoliv jako v MS Excelu.


  • Komentář se uvozuje středníkem (;). Takto zapsaná buňka se nevypočítá.


  • Datum se zadává buď ve formátu $DD.MM.RRRR, nebo jako řetězec "DD.MM.RRRR". Oba zápisy lze použít pro parametry funkcí STAVUS1 a STAVUS2, druhý zápis lze použít při zadání výčtového parametru (např. "DD.MM.RRRR,DD.MM.RRRR") – viz kap. Rozšířené parametry. Lze tedy zadat STAVUS(.....,$20.2.2000) nebo STAVUS(.....,"20.2.2000"), ale nelze zadat STAVUS(.....,$20.2.2000,$21.3.2000), pouze STAVUS(.....,VYCET(A1,A2)), kde v buňce A1 bude $20.2.2000 (nebo "20.2.2000") a v buňce A2 pak $21.3.2000 (nebo "21.3.2000"). Výčet dat pomocí dvojtečky (intervalové zadání) – viz kap. Rozšířené parametry, lze zadat pouze jako "DD.MM.RRRR:DD.MM.RRRR", např. STAVUS(.....,"20.2.2000:21.3.2000"). Zvláštním případem zadání datumu je tvar 00RRRR nebo 00.RRRR. Takto zadané datum zahrne do funkce pouze doklady s atributem Počáteční stav.


  • Odkazy na definovatelné parametry výpočtu – viz kap. Záložka parametry výpočtu – se zadávají pomocí klíčového slova param a čísla parametru, tedy param1, param2 atd. Vlastní hodnota parametru se do uvozovek neuzavírá.


  • Odkazy na buňky se zadávají jako absolutní a relativní, podobně jako v prostředí MS Excel. Absolutní odkazy se zadávají pomocí znaku $. Při vložení nebo smazání řádku či sloupce nebo při jejich přetažení myší, se aktualizují pouze relativní odkazy. V případě, že aktualizovaný odkaz ukazuje mimo sestavu, objeví se na jeho místě text #REF!


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export